Alla inlägg under mars 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20600.

 

20600.   Mörkret fått makt över ilsknes hjärta

och tankar.

 

20601.  Fladdrande ilskna tungor lever livet

i dyster ödelagd vildmark.

 

20602.  Ilsknes liv likt o-tillgänglig mark

för sökandet efter saktmodet.

 

20603.  Saktmodet renar hjärtats tankar från

ilskenhetens o-rena mörka liv.

 

20604.  Friska vattenrika hälsosamma källor

finns i saktmodets rikedomar.

 

20605.  Världens avund  våldsam o-barmhärtig.

 

20606.  Tänk få smutskasta alla ondskans

listiga planer vilka liknas tomheten livets fåfänga.

 

20607a.  Ondskan ingen problem-lösare.

 

20607b.  Ondskan skapar nationella problem.

 

20608.  Världens avund vålsamhet  o-barmhärtighet

o-välkommen o-önskad bland godhetens människor.

 

20609.  O-tålig tunga föder o-sämja  ovänskap.

 

20610.  Inget fördömande mot emotionella kvinnligheten:  kvinnan  har större fallenhet 

     bli kontrollerad av känslo-spelet än

manligheten.

 

20611.  Bakterier fiender till kroppens hälsa.

 

20612.  Bakterier förbannar kroppens hälsa.

 

20613.  Läkedomen välsignar kroppen:

värdesätter den.

 

20614.  Goda rådslut  visa rådslut.

 

20615.  Lång-siktiga beslut bättre än kort-siktiga beslut.

 

20616.  Tänk få vara beslutsam i livets olika skeenden.

 

20617.  Tygellösa människor prövar tålamodet.

 

20618.  Bakterier liknas vid aktiva inkräktare

vilka frimodigt invaderar människokroppen.

 

20619.  Bakterier likt tjuven stjäler hälsan från

människo-kroppen.

 

20620a.  O-kunnigheten ondskans draghjälp.

 

20620b.  O-kunnigheten skapar hjärtats

förblindelse om visheten.

 

20620c.  Visheten villig vara till Livets uppmuntran.

 

20621.  Onda anslag listiga planer har ingen

framtid i moralen och etiken.

 

20622.  Vredsutbroott ursinnighet har ingen

framtid i moralen och etiken.

 

20623.  Bättre vara godhetens tjänare än ondskans.

 

20624.  Nutidens avgud  låta skapelsen ha

större värde än Skaparen.

 

20625.  Saktmodige liv-aktig glad aktiv

äger framtidstro.

 

20626.  Hård-hjärtligheten saknar mildheten.

 

20627.  Tänk få äga skuldfria händer och fötter.

 

20628.  Tänk få äga ren tunga rent hjärta.

 

20629.  Ren tunga rent hjärta upphöjer ärar

renheten i Livet.

 

20630.  Renheten gör ondskan dår-aktig.

 

20631.  Bedrövelsen bedrövar männniskan.

 

20632.  Uppmuntran sorglös glädjefylld.

 

20633.  Tänk få vara sorglös i uppmuntrans gemenskap.

 

20634.  Uppmuntrans gemenskap botemedlet 

mot sorgsenheten modlösheten.

 

20635.  Människans karaktär beror på hennes

väg-val i Livet.

 

20636.  Antingen gör människan kortsiktiga

eller långsiktiga livs-val.

 

20637.  Livet i moraliska misären är o-hållbar.

 

20638.  Besluten gjorda i moraliska misären

    kort-siktiga beslut.

 

20639.  Kortsiktiga förhastade beslut:

påverkade av övermodet.

 

20640.  Förhastade stolta beslut:

vilket leder till livets olyckor elände förvirring.

 

20641a.  Ödmjukheten säger oss:

släpp inte in o-ärligheten i era liv. 

 

20641b.  Ödmjukheten säger oss:

Förhindra o-ärligheten vara kontrollerande.

 

20642a.  O-tåligheten livets problem-makare.

 

20642b.  Låt o-tåligheten leva sitt ego-liv.

 

20642c.  Ha ingen gemenskap med o-tåligheten.

 

20643.  Avsky o-tåligheten: äger värdelöst värde.

 

20644.  O-tålighetens värde värdelöst

tåligheten äger ett större människo-värde.

 

20645.  O-tåligheten förstör människovärdet.

 

20646.  Ödmjuke bevarar ödmjukheten

i sitt hjärta.

 

20647a.  Ödmjukheten uppmuntrar den ödmjuke.

 

20647b.  Ödmjukheten värdesätter ödmjukes liv.

 

20647c.  Ödmjukheten har sin gemenskap

mde den ödmjuke.

 

20648a.  Människans balans-gång mellan högmodet eller ödmjukheten.

 

20648b.  Människans vilja avgör hennes val.

 

20648c.  Människors o-kunnighet avgör vad hon

väljer. 

 

20649.  Människans balansgång mellan

elakheten eller godheten.

 

20650.  Politisk o-sämja skapar förvirring

oro i samhället.

 

20651a.  Ondskans hantlagare med-hjälpare:

Övermodiga personer  o-gärningsmän.

 

20651b.  Ondskans medhjälpare hant-langare:

Lögnare  bedragare mördare.

 

20651c.  Ondskans hantlangare medhjälpare:

Gå inte på kärlekens godhetens vägar.

 

20652.  Förtalerans ord likt giftiga flygande pilar.

 

20653.  Förtalarens ordval  sårande för de

som hör dem.

 

20654.  Ondskan  o-rättvisan påverkar maraliska

misärens livsstil.

 

20655a.  Min vän: lyssna inte på o-tåligheten

falska förslag och ondsinta planer. 

 

29655b.  Min vän: lyssna inte på lögnens 

falska förslag och ondsinta ord.

 

20656.  Elakheten sårar själs-livet.

 

20657.  Elakheten bedrövar själslivet.

 

20658.  Elakheten själslivets fiende.

 

20659.  Gör Godheten till livets Livs-kamrat.

 

20660.  Gör välviljan till Livets Livs-kamrat.

 

20661.  Godheten uppmuntrar o-själviskheten.

 

20662.  Elakheten uppmuntrar i elaka ord

själviskheten.

 

20663.  Ilsknes ilskenhet  beter sig som 

ett rytande dåraktigt lejon.

 

20664.  Häftiges häftighet beter sig som

ett rytande dumdristigt lejon.

 

20665.  Vad till nytta är ilskenhetens häftighetens

dåraktiga beteende.

 

20666a.  Saktmodets  ilskenhetens beteende

vad olika de är.

 

20666b.  Trätgirighetens  tystnadens beteende

vad olika de är.

 

20666c.  Stridslystenhetens  tystnadens beteende

vad olika de är.

 

20667.  Lömska listiga sveket bor i svekfulles

tankar och i svekfulles svek-aktiga ord.

 

20668.  Hårda hjärtan  förkastar kärleken

mildheten.

 

20669.  Milt hjärta  milda ord  vad mänskligheten

idag med nytta kan lyssna på.

 

20670.  Milt hjärta uppmuntrar sprider uppmuntrande glädjefyllda ord.

 

20671.  Milt hjärta uppskattar värdesätter

kärleken.

 

20672.  Svekfull beräkning  ger falska löften.

 

20673.  Ödmjukes livsstil: räknas till vara

dåraktigt liv i högmodiges ögon.

 

20674.  Det som görs i lönndom görs fördolt

för människors ögon och öron.

 

20675.  Ödmjuke känner sitt  hjärtats ödmjukhet.

 

20676.  Hjärtats ödmjukhet känner begär törst efter

ödmjukheten vilken berör ödmjukes själsliv.

 

20677.  Ondskans misshandel  våldets misshandel

vad för nytta kan misshandeln vara  för nationen. 

 

20678.  O-erhörda kärleken  finner sin o-själviska

styrka i lidandet.

 

20679.  Kärlekens o-själviska styrka

kärleksfulles livsstil.

 

20680.  Lidandets smärtfyllda tårar

likt dyrbara pärlor.

 

20681.  Godheten kärleken förändrar Livet.

 

20682.  Hatet elakheten varandras vänner.

 

20683.  Elakheten föraktet  förändrar Livets

livsstil. 

 

20684.  Snälle avskyr elakhetens förblindelse

och livets mörker.

 

20685.  Elake sprider mörkrets inflytande

över landets överhet.

 

20686.  Landets överhet: lyssna på vishetens

maningsrop.  Bliv vis du: överhet.

 

20687.  Du: överhet vänd om från dina onda planer

vilket förvirrar dina och folkets tankar.

 

20688.  Dåraktiga förhastade beslut:

    skadar nationens framtid.

 

20689.  Folkets förvirring gör folket tygellöst.

 

20690.  Folkets oro och ängslan: behöver

ledas av vishetens råd-givning.

 

20691.  Vishetens rådgivning behövs där

folkets tygellöshet råder.

 

20692.   Elake lever i o-kunnighet om

godhetens verkligheter.

 

20693.  Elake lever i o-kunnighetens mörker.

 

20694.  Elake lever förmörkat liv från

godhetens verkliga Liv.

 

20695.   Ondskan vanärar karatäriska Livet.

 

20796.   Stolte lever i stolheten vilket vanärar

livet i ödmjukheten.

 

20797.  Argsinte lever i argsinten vilket vanärar

livet i saktmodigheten.

 

20698.  Tänk få äga snällheten vilken bor

i snälles hjärta och sinne.

 

20699.  Tänk varje dag få tacka tacksamheten

för Livet.

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK. 4:5-31.

 

HERRENS STRAFFDOM: ANGREPP FRÅN NORR.

 

Jeremia bok. 4:5.

 

5.  #Kungör detta i Juda, ropa ut det i Jerusalem,

stöt i horn över hela landet, kalla samman

   ett uppbåd:

Låt oss samlas i de befästa städerna!#.

 

Kungör Herrens straffdom anfallet kommer

      från norr.

Gör det i Juda ropa ut anfallståget  mot  Jerusalem.

        

Jeremia bok. 4:6.

 

6.  #Höj fälttecknet!  Till Sion!

   Sätt er i säkerhet!   Stanna inte!

Ty jag låter olyckan komma från norr med

      stor förödelse#.

 

Herrens olika förvarningar inför anfallet från norr.

     Sätt er i säkert förvar!

Rör på er var inte skräckslagna.

     Olyckan kommer från norr med stor ödeläggelse.

 

Jeremia bok. 4:7.

 

7.  #Lejonet har lämnat sitt snår, folkens härjare

är på marsch, han har brutit upp från sitt tillhåll

      för att lägga ditt land öde.

Dina städer skall bli till ruiner där ingen kan bo#.

 

Rytande lejonet ett bild på anfallaren.

       Folkens plundrare på fram-marsch.

I sitt anfall villig ödelägga ditt land.

        Dina präktiga städer skall bli till ödelagda ruiner.

 

Jeremia bok. 4:8.

 

8.  #Så klär er i säcktyg, klaga och jämra er!

 Herrens flammande vrede har inte vänt från oss#.

 

När anfallet kommer ikläd er sorgens säcktyg.

       Höj klago-rop jämmer-rop över ert syndiga

o-botfärdiga liv.

     Herrens förtärande vrede har drabbat oss. 

 

Jeremia bok. 4:9.

 

9.  #Den dagen, säger Herren, skall modet svika

konung och stormän, prästerna ska slås av skräck,

      profeterna stå förstummade#.

 

Straffdomens dag: säger Herren:

    skall konung och stormän blir modlösa.

Prästerna bli skräckslagna.

       Profeterna få äga en stum tunga. 

 

Jeremia bok. 4:10.

 

10.  #De skall säga:

"Herre, vår Gud, du har bedragit detta folk

     och Jerusalem:

du lovade oss fred och trygghet ----- och nu

         har vi svärdet mot strupen!#.

 

De ska alla säga:

      Herren, vår Gud, blivit vår bedragare för

detta folk och Jerusalem.

      Du själv utlovade oss fred och trygghet.

Nu vänds vredens svärd mot oss.

 

Jeremia bok. 4:11.

 

11.  #När den tiden kommer skall detta folk

och Jerusalem få höra:

       En brännhet vind från öknens kala höjder

sveper ner mot mitt folk.

      I den kan ingen rensa säd#.

 

När straffdomens tid kommer skall detta folk

     och Jerusalem få höra ljuden från:

Brännhetens vind från öde öknens ödelagda

     höjder vilken med sin brännheta styrka sveper

sig ner mot mitt folk. 

 

Jeremia bok. 4:12.

 

12.  #Den vind jag låter komma är starkare än så.

Nu går jag till rätta med dem #.

 

Brännhetens vind låter jag komma i sin styrka.

        Nu vill jag i min vrede tillrättavisa dem. 

 

Jeremia bok. 4:13.

 

13.  #Se, som ovädersmoln skockar sig fienden,

hans vagnar är som en stormvind, hans hästar

       snabbare än örnar.

Ve, oss, vi är förlorade!#.

 

Fiendens anfall från norr: likt o-vädersmoln.

      Hans stridsbara vagnar liknar stormvinden.

Hans stridande hästar  äger anfallande snabbhet

       Hästens snabba styrka större än örnars

anfall mot sitt byte.

 

Olyckan kommer över oss: vi förgås!

 

Jeremia bok. 4:14.

 

14.  #Gör ditt hjärta rent från ondska, Jerusalem,

så att du kan bli räddad.

       Hur länge skall onda tankar bo kvar i ditt

bröst?#.

 

Du, Jerusalem låt ditt hjärta bli renat från all

    ondska: vilket blir dig till räddning.

Hur länge ska du tillåta dina tankar i hjärtat få

      vara ondskans slav-tjänare?

 

Jeremia bok. 4:15.

 

15.  #Hör, ett budskap har kommit från Dan,

ett olycksbud från Efraims berg!#.

 

Lyssna lydigt på budskapet från Dan.

      Olycks-budet kommer från Efraims berg.

 

Jeremia bok. 4:16.

 

16.  #Förkunna för folket, låt Jerusalem höra:

Fiender kommer från fjärran land, deras stridsrop

      skallar mot städerna i Juda#.

 

Förkunna frimodigt för folket:

     Tillåt Jerusalem få höra det.

Fienderna kommer från fjärran land.

       Deras strids-rop gör sig hörbar mot 

städerna i Juda. 

 

Jeremia bok. 4:17.

 

17.  #Som vakterna kring ett fält omringar de henne

från alla håll, ty mig har hon trotsat, säger Herren#.

 

Likt bevakande utsatta vakter kring ett stridsfält

     omringar de henne.

Hon har varit gensträvig mot mig, säger Herren.

 

Jeremia bok. 4:18.

 

18.  #Ditt liv och dina gärningar är skuld till detta,

allt kommer av din ondska, allt bittert som

      träffar dig rakt i hjärtat#.

 

För Ditt livs ondska dina onda gärningars skull:

      kommer från ditt onda hjärta.

Din synds bitterhet träffar ditt hjärta.

 

Jeremia bok. 4:19.

 

19.  #Mitt bröst, mitt bröst!

'Jag vrider mig i smärta!

      Hjärtat vill sprängas, mitt inre är i uppror.

Jag kan inte tiga.

       Jag hör hornstötar och stridsrop#.

 

Hur då: Ditt hjärtats bröst ropar i förtvivlan:

       smärtsamt mitt bröst, mitt bröst!

Vrider mig i mitt smärtsamma syndiga hjärta.

        Hjärtat vill sprängas av syndens smärta.

Mitt inre liv är upproriskt.

     Kan inte leva i tystnad.

Jag hör fiendens anfallare stridsrop.

 

 Jeremia bok. 4:20.

 

20.  #Katastrof på katastrof, hela landet blir härjat:

plötsligt är mina hus raserade, tälten förintrade

       på ett ögonblick#.

 

Landet i katastrof och kaos: för våra synders skull.

          Fienden från norr anfaller mina hus

rasera dem till ödelagda ruiner.

       Ut-ställda tälten förintras.

 

Jeremia bok. 4:21.

 

21.  #Hur länge måste jag se fälttecknen och höra

hornen larma?#.

 

Hur länge ska strids-larmen höras: fälttecken ses.

 

Jeremia bok. 4:22.

 

22.   #Mitt folk är dårar, de vill inte veta av mig.

De är barn utan allt förnuft.

      De begriper sig på att göra det onda,

men att göra det rätta förstår de inte#.

 

Mitt folk blivit till dårar.

       Ville inte vara mitt utvalda folk.

Liknar barn utan förstånd handlar dåraktigt.

       Gör hellre det onda än det goda.

 

Jeremia bok. 4:23.

 

23.  #Jag ser på jorden ----- den är öde och tom,

på himlen ----- där finns inget ljus#.

 

Jag ser på jorden den blivit ödelagd.

   Himlen saknar ljuset.

 

Jeremia bok. 4:24.

 

24.  #Jag ser på bergen ----- de skälver och alla

höjder skakar#.

 

Ser upp till bergen  bergen skräckslagna.

      Alla bergshöjder bävar i rädsla.

 

Jeremia bok. 4:25.

 

25.  #Jag ser ----- där finns inte en människa,

alla himlens fåglar har flytt#.

 

Jag ser ingen levande människa finns där.

       Alla himlens fåglar har tagit flyktvägen.    

 

Jeremia bok. 4:26.

 

26.  #Jag ser ---- det bördiga landet har blivit öken,

alla dess städer ruiner.

      Detta är Herrens verk, hans flammande

vredes verk#.

 

Jag ser bördiga landet jag gav dem blivit

    ödelagd öken.

Landets städer blivit till raserade ruiner.

         Detta är Herrens vredes verk.  

 

Jeremia bok. 4:27.

 

27.  #Ty så säger Herren:

Hela landet skall läggas öde, jag skall förinta det#.

 

Så säger Herren:

     Hela landet skall ödeläggas förinta det.

 

Jeremia bok. 4:28.

 

28.  #Därför sörjer jorden och himlen svartnar

därovanför.

        Jag har talat och tar inte tillbaka,

beslutat och ändrar mig inte#. 

 

I ödeläggelsen sörjer jorden.

      Himlen ljus försvinner.

Jag har talat ångrar inte vad jag sagt.

       Är beslutsam i vad jag gör. 

 

Jeremia bok. 4:29.

 

29.  #För ryttarnas och bågskyttarnas larm 

tar hela landet till flykten, man gömmer sig bland

       snåren och uppe bland klipporna.

Alla städer är övergivna, inte en människa finns

     kvar där#.

 

Ryttarnas bågskyttarnas larmrop:

       gör hela landet skräckslaget.

Gömmer sig i de höga snåren och klipporna.

        Alla städerna folk-tomma övergivna på liv.

 

Jeremia bok. 4:30.

 

30.  #Vad tjänar det då till att du klär dig

i scharlakansrött, pryder dig med gyllene smycken,

      gör ögonen stora med smink?

Förgäves gör du dig vacker:

       dina älskare föraktar dig, de står efter ditt liv#.

 

Varför tar du tid med din klädnad och utsmyckning?

            När dina älskare föraktar dig.

 

Jeremia bok. 4:31.

 

31.  #Jag hör stön som från en kvinna i födslosmärtor, skrik som från förstföderska.

       Det är Sion ----- flämtande sträcker hon ut

sina händer:

       Ve mig!

Vanmäktig är jag inför dråparna!#. 

 

Sion ser sin olycka och elände för sina

    synders skull.

Likt en födande kvinnas födslo-smärtor.

       

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  20500.

 

20500.  Tänk få äga kärlekens medlidande ögon.

 

20501.  Tänk få äga kärlekens medömkans

seende och lyssnande.

 

20502.  Omsorgens med-känslans omtänksamhetens medömkans liv:

      värdesätter livet.

 

20503.  Där  Rådlöshet  modlöshet  råder

råder förvirring oro.

 

20504.  Modlösheten rådlösheten  o-beslutsam

     skadliga för nationen.

 

20505.  Ödmjuk kärlek förändrar nationer.

 

20506.  Mildheten ödmjukheten förändrar nationer.

 

20507.  Visa vördnad  respekt vad  rättvisan gör.

 

20508.  Kärleksfull förlåtelse  ges av förlåtelsen.

 

20509.  O-ändliga tålamodet  visar livet trohet

i alla Livets skeenden.

 

20510.  Glömsk görare bedrager sig själv:

Livets förlorare.

 

20511.  Aktiv görare livets vinnare. 

 

20512.  Lära känna sanningen vilket visar

    vad lögnen står för.

 

20513.  Lära känna ödmjukheten vilket visar

     vad högmodet står för.

 

20514.  Kärleksrikt hjärta  upphör aldrig ge ut

kärlek till de behövande.

 

20515.  Tänk få fullständig förlåtelse.

 

20516.  Ödmjuka människor jämför inte varandras ödmjukhet.

 

20517.  Högmodiga människor jämför varandra:

vilka som är störst och bäst.

 

20518.  Livets trygghet  livets stabilitet.

 

20519.  Saktmodet livets goda lösning på

vredens stridigheter.

 

20520.  Ord-strider vredesutbrott: inget leva för.

 

20521.  Tänk få vara sen till vrede

rik på kärlek och trofasthet.

 

20522.  Godheten förnedrar alla onda planer

och ondsinta förslag.

 

20523.  Övermodets uppblåsthets elakhet

vad ger det till Livet.

 

20524.  Egoismens elakhet o-intressant liv.

 

20525.  O-rättvisans egoism ger o-intressant liv.

 

20526.  Tänk få välja antingen vara elak

eller vänlig. 

 

20527.  Rättvisans o-själviskhet ger o-intessant liv.

 

20528.  Saktmodets rikedomar  utplånar

korruption våld  vredesutbrott  ursinnighet.

 

20529.  Rädslan rider på Mod-lösheten.

 

20530.  Dödligt virus skapar modlösa tankar.

 

20531.  Där bitterhet råder  råder  förtvivlan

oro  ängslan.

 

20532.  Välsignelsens fruktbarhet  nyttig för nationens hälsa.

 

20533.  Förbannelsens o-fruktsamhet

o-hälsosam för nationen.

 

20534.  Stolte o-villig bli förödmjukad.

 

20535.  Vara vaksam för ondskans planer

   slingriga villovägar.

 

20536.  Livet flyr flyktigt förbi  tänk få ta vara

på tiden Livet.

 

20537.  Livets torka på glädjen  o-intressant 

leva i uttorkad glädje.

 

20538.  Förstörelse ödeläggelse  vad moraliska

misären bjuder på.

 

20539.  Där sanningen råder  råder rättvisan

över världen.

 

20540.  Där sanningen råder råder  troheten

sådan värld vi idag Behöver.

 

20541.  Sanningen utmanar lögnens askyvärda

onda planer.

 

20542.   Lögnen avskyvärd gör Livet avskyvärt

leva med.

 

20543.  Godheten god och ljuvlig  ger själen

Livets sötma.

 

20544.  O-sämjan ordstrider  behövs inte i världen

för lösa världens moraliska misär.

 

20545.  O-förvitlighetens väg och sinne behöver

vara jordens sälta i moraliska misären.

 

20546.  Oförvitighetens hjärta tal behöver 

   vara världens ljus i mörkrets moraliska misär.

 

20547.  Leva i moralisk stränghet 

äga beslutsamma ord mot ondskans lidelser.

 

20548.  Ondskan för-vrider hjärtan  hjärtats tankar.

 

20549.  Ondskans förtryck  o-rättvisa

inget längta efter leva i.

 

20550.  Ondskans förbannelse kontrollerar

bakteriers påverkan i olika slags virus.

 

20551.  Olika förmågor stöder hjälper tröstar

på livets alla livs-områden.

 

20552.  I en ondskefylld värld behövs o-straffliga

människor för spridning av världens ljus

    där mörkret råder.

 

20553.  Vad folket behöver i moraliskt misäriskt

samhälle är god moral och etik.

 

20554.  Grund-utbildning i moral och etik.

 

20555.  Nyttigt i Livet utöva själv-behärskningens

omsorg om Livets värdefulla karaktär.

 

20556.  Tänk få äga instiktivt avsky för

all ondska.

 

20557.  Godhjärtlige bemödar sig äga omsorgsfullt

rent hjärta mot all ondska.

 

20558.  Akta er för o-tålighetens ondska.

 

20559.  O-självisk kärlek  ego-självisk-kärlek visar  hat och förakt: vilken kärlek vi vill leva: själv-vald

     kärlek.

 

20560.  Tåliges belöning visar sig för den tålige

    i livets olika beprövade skeenden.

 

20561.  Glädjen friden alla bedrövades sorgsnas

tröst och styrka.

 

20562a.  Sanna lagbud  sanna ord.

 

20562b.  Onda ord lag-lösa lagar o-rättvist samhälle

laglöst samhälle.

 

20562c.  Rättvisans ord  uppmuntrande ord.

 

20563.  Samvetslösa personer saknar urskiljnings-förmåga mellan onda och goda ord.

 

20564.  Gott vittnesbörd talar sanna ord

där råder sanningen.

 

20565.  Dåligt vittnesbörd talar onda sårande ord.

 

20566.  Lag och rättvisa  tyglar tygellöst folk.

 

20567.  Moralisk misär rider på tygellöst folk.

 

20568.  Livet i våldet vålds-utbrotten ger

glädje-fattigt liv.

 

20569.  Våldet saknar vilan harmonin.

 

20570.  Våldet saknar vilan rofylld tillvaro

god gemenskap.

 

20571.  Ondskan rider på våldets ill-gärningar.

 

20572.  Tänk få uppleva trösterika stödet hjälpen

som alla idag Behöver.

 

20573.  Hos elakheten finns inte förlåtelsen.

 

20574.  Elakheten saknar rätt förståelse för

människors livs-värde.

 

20575.  Elake ger dåligt förtroende i sitt

elaka beteende.

 

20576.  Ilskne föraktar saktmodiges beteende

och livs-stil.

 

20577.  Miss-riktad sorgsenhet

livets plåga och pina.

 

20578.  Uthållighetens inre styrka

försvararen livets räddare mot lidandets

     plågor och smärtor.

 

20579.  Gott fördöme uppträdande ger god gemenskap.

 

20580.  Ödmjukhetens närhet vilar över

ödmjukes liv.

 

20581.  Ärlighetens närhet vilar över ärliges liv.

 

20582.  Ödmjuke litar på ödmjukhetens trohet.

 

20583.  Barmhärtige litar på barmhärtighetens

trohet.

 

20584.  Saktmodets tröstrika ord bättre än 

vredens o-tröstliga ord.

 

20585.  Där sanna trösten råder 

råder tröste-rika ord.

 

20586.  Saktmodiges själ törstar efter 

saktmodets friska källor.

 

20587.  O-säkerheten  ovissheten

plågosam smärtsam.

 

20588.  Ödmjuka ord-förslag ägs av ödmjukt hjärta.

 

20589.  Ödmjuka ord-förslag vinns från 

ödmjukhetens ordförråd.

 

20590.  Oroligt  för-virrat hjärta  ängsligt hjärta

vad ger det till Livet?

 

20591.  För-spilld tid  o-nyttig tid  tomhetens tid

fåfängans tid  livets olika snaror på livets vandring.

 

20592.  Människans ego-lycka kortsiktig lycka.

 

20593.  Människans egolycka tagit avstånd från

ödmjukheten tåligheten.

 

20594.  Ödmjuke milde  vittnar om  ödmjukhetens

tålighetens verkligheter.

 

20595.  Varma tårar  kärleksfulla tårar tänk få

äga dem.

 

20596.  God-hjärtliges välvilja  lyder godheten.

 

20597.  Godhetens hängivenhet tillgänglig

för Alla.

 

20598a.  Vreden bjuder på livets mörker.

 

20598b.  Ilskenheten förnekar saktmodet.

 

20598c.  Häftigheten förloraren i saktmodets närhet.

 

20599.  Ensamheten tröstlösheten bundsförvanter. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD FÖR DAGEN  NOVEMBER MÅNAD  2020.

 

Första dagen.

 

O-säkerheten otryggheten finns i o-tåligheten.

 

Andra dagen.

 

Ondskan förvränger sanningen.

 

Tredje dagen.

 

Tålige undviker o-tålighetens frestelser

    och lockelser.

 

Fjärde dagen. 

 

Tålige gör inte o-tåligheten till Herre i sitt liv.

 

Femte dagen.

 

O-tåligheten hatar föraktar tåligheten.

 

Sjätte dagen.

 

Dödligt virus kan inte bekämpa sig själv.

 

Sjunde dagen.

 

Då har viruset kommit strid med sig själv.

          Vilket visar dåraktigt beteende.

 

Åttonde dagen.

 

Dödligt virus gör sig nytta: när det fördärvar Livet.

 

Nionde dagen.

 

Godheten lärt människan vara godhjärtlig.

 

Tionde dagen.

 

Elakheten lärt människan vara elak.

     Vilket väljer mänskligheten!

 

Elfte dagen.

 

Kärleksfulle visar kärlek till sin nästa.

 

Tolfte dagen.

 

Ilskne blivit offer för ilskenheten.

 

Trettionde dagen.

 

Saktmodige blivit offer för saktmodet.

 

Fjortonde dagen.

 

Barmhärtigheten gränslös outgrundlig:

    för de som lever i den.

 

Femtonde dagen.

 

Barmhärtigheten liknar frisk outsinlig källa

    källan som aldrig upphör sitt dagliga flöde.

 

Sextonde dagen. 

 

Godheten skingrar onda tomma främmande tankar.

 

Sjuttionde dagen.

 

Sanningen skingrar lögnaktiga fåfängliga tankar.

 

Artonde dagen.

 

Ondskan går i sällskap med dårar.

     Ondskan går i sällskap dårskapen.

 

Nittionde dagen.

 

Tacksam ödmjukhet tänk få leva i den.

 

Tjugonde dagen.

 

Tjurigheten fåfänga idel tomhet.

      Högmodet rider på envisheten.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Elakhetens orena sår ropar efter godhetens

      läkedom.

 

Tjugoandra dagen.

 

Godhetens sötma läker elakhetens orena sår.

 

Tjugotredje dagen.

 

Elakheten visar inga ömma varma känslor.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-tåligheten visar inga varma omsorgsfulla känslor.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tåligheten uppmuntrar visar omsorg.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Olika sjukdomar har olika personligheter.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Lögnen inte värdig äras.

      Lögnens värde jämförs med illaluktande

o-hyrda.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Lögnen dödlig smärtsam.

 

Tjugonionde dagen.

 

Gott vittnesbörd hålls i ära.

 

Trettionde dagen.

 

Gott vittnesbörd uppskattad värdefull.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se