Alla inlägg under mars 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD FÖR DAGEN  OKTOBER MÅNAD 2020.

 

Första dagen.

 

O-tåligheten leder den o-tålige på o-tålighetens

    olyckliga vägar:

fyllda av törnen och tistlar 

     livets misslyckande och sorge-stunder.

 

Andra dagen.

 

Ego-centriska livet + moraliska misären 

     nationella fördärvare.

 

Tredje dagen.

 

Nationella förstörare ödelägger nationer

efter nationer.

 

Fjärde dagen.

 

Tillåts o-själviskheten ödmjukheten få råda

       där råder goda moralen och etiken.

 

Femte dagen.

 

O-moraliska festivaler  ödelägger

     goda moralen och etiken.

 

Sjätte dagen.

 

O-vissheten  o-säkerheten  oroar  sinnen

      och tankar.

 

Sjunde dagen.

 

Världens vägar  o-vissa och o-säkra bjuder på

   ondskans snaror.

 

Åttonde dagen.

 

Ondskans vägar erbjuder o-sämja o-vänskap.

         Kiv avund  tvetydiga tungor.

 

Nionde dagen.

 

Ondskans farofyllda vägar  smärtsamma 

     besmittade av egoismen.

 

Tionde dagen.

 

Penning-kärleken  äger  ego-centriskt tänkande.

 

Elfte dagen.

 

Ego-centriskt tänkande visar ingen

      medkänsla för människo-värdet.

 

Tolfte dagen.

 

O-barmhärtigt tänkande äger trohet mot sig själv.

 

Trettionde dagen.

 

Vinnings-lystnaden älskar penningar.

 

Fjortonde dagen.

 

Godheten med-mänsklig visar ömhet omsorg.

 

Femtonde dagen.

 

Penning-kärleken äger hårt kyligt kallt beteende.

 

Sextonde dagen.

 

Penningkärleken visar inga varma ömma känslor.

 

Sjuttonde dagen.

 

Glädjefyllda troheten  vad egocentrisk mänsklighet

     i dag Behöver.

 

Artonde dagen.

 

Ondskans meninglöshet  ödelägger Livet.

 

Nittionde dagen.

 

Högmodet för-vrider människo-värdet.

 

Tjugonde dagen.

 

Ödmjukheten uppskattar uppmuntrar 

         människo-värdet.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Dödligt virus farligt för levande människor.

       Dödligt virus o-farligt för döda människor.

 

Tjugoandra dagen.

 

Dödligt virus kan inte invadera döda människor.

 

Tjugotredje dagen.

 

Dödligt virus kan inte döda människor 

      eftersom de redan är döda.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Attackerar dödliga viruset döda människor

     atteckerar hon sig själv.

 

Tjugofemte dagen.

 

O-barmhärtig elakhet  o-hjälpsam  o-tröstlig.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk få vila i barmhärtigheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Vad har o-barmhärtigheten med bamhärtigheten

     att göra?

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Uppmuntrande ord leder oss genom

   förtvivlan och oro.

 

Tjugonionde dagen.

 

Själviskhetens snara gör livet farofyllt.'

 

Trettionde dagen.

 

Egoismens bojor trälbinder själen.

 

Trettioförsta dagen.

 

Ödmjuke respektrerar olika personligheter.

 

Vishetens bok. 15:1.

 

1.  #Men du, vår Gud, är god och sann,

du är tålmodig styr allt med barmhärtighet#

 

Vår Gud  Vår skapare.

      Godhetens sanningens ursprung.

Tålmodighetens Fader.

         Barmhärtighetens ursprung och Fader.  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

JEREMIA BOK. 6:27-30.

 

PROFETEN PRÖVAR FOLKET.

 

Jeremia bok. 6:27.

 

27.  #Jag har satt dig att pröva mitt folk som

prövar silver, du ska granska och pröva deras liv#.

 

Jeremia bok. 6:28.

 

28.  #Alla är de treskande avfällingar, går med

förtal, alla är de fördärvade#.

 

Jeremia bok. 6:29.

 

29.  #Blåsbälgen flåsar, men ur elden flyter bara bly.

Smältarens arbete är förgäves:

      de onda kan inte skiljas ut#.

 

Jeremia bok. 6:30.

 

30.  #Värdelöst silver kallas de, ty för Herren

är de utan värde#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

HERRENS DOM ÖVER FOLKETS SYNDER.

 

Jeremia bok. 5:1-31.

 

Jeremia bok. 5:1.

 

1.  #Gå ut på Jerusalems gator och ser er noga 

omkring!

     Sök på torgen se om ni kan finna någon,

om det finns en enda som handlar rätt 

     försöker leva hederligt ----- då skall

jag förlåta staden#.

 

Gå frimodigt ut på Jerusalems gator; frukta inte

    för fiendens anfall.

Var vaksamma!

     Sök efter på de olika torgen: om ni finner någon,

om det finna en enda som är rättfärdig.

        Försöker i livet vara ärlig.

Då: lovar jag den Högste förlåta stadens

      missgärningar.     

Löftesorden till staden Jerusalem.

 

Jeremia bok. 5:2.

 

2.  #Också när de svär vid Herren svär de falskt#.

 

Svärj icke, låt ja vara nej vara nej.

    Ty över dem vilar Guds rättvisa dom.

Var inte falskhetens tjänare eller tjänarinna.

         Jag skall i min nåd förlåta dem.

Tillåt inte svor-domens falskhet vara Herre.

 

Jeremia bok. 5:3.

 

3.  #Herre, dina ögon vill se ärlighet.

   Du slog dem, men de kände ingen smärta,

du krossade dem, men de vägrade ta varning.

       De gjorde sina ansikten hårdare än sten

och vägrade vända tillbaka#.

 

Dina ögon: Herren vår Gud har behag till ärligheten.

      Du i din barmhärtighet slog dem.

Kände ingen smärta av dina slag till bot-göring.

       Du krossade deras upproriskhet.

De vägrade omvända sig till din rättfärdighet.

       

Jeremia bok. 5:4.

 

4.  #Jag tänkte: De är bara enkelt folk, de bär sig dåraktigt åt, de känner inte Herrens vilja, inte

    sin Guds krav#.

 

Jag tänkte: den Högstes tankar var:

       Enkelt folk är de.

Deras liv: dåraktigt liv: söker inte min rättvisa.

     Visar sin o-vilja söka lära känna Herrens vilja.

Ville inte veta av Guds den allsmäktiges krav.

     Följa honom lyda hans fullkomliga vilja.

 

Jeremia bok. 5:5.

 

5.  #Nu skall jag gå till de mäktiga och tala med dem, de känner Herrens vilja, sin Guds krav.

        Men också dessa har brutit oket och

slitit alla band#.

 

Jag ska söka upp landets mäktiga män.

     Tala till dem.

De känner min vilja sin Faders krav.

       De i sitt o-lydiga övermod brutit oket:

oket göra min vilja.

    Mitt ok är milt: säger Herren.

 

Jeremia bok. 5:6.

 

6.  #Därför slår dem skogens lejon, därför härjar

ökenvargen bland dem, leoparden lurar vid deras

      städer, de som vågar sig ut blir sliten i stycken,

ty deras synder är många, gång på gång

      har de avfallit#.

 

Eftersom de är o-villiga göra min vilja:

        Kommer fienden fram:

likt skogens rytande o-barmhärtiga lejon

     anfaller er och era städer.

Öken-vargens rovgiriga beteende bemöter er.

       Anfallande fiender likt anfallande snabba

leopader i sin listighet inta era be-bodda städer.

        Jerusalems gudlösa invånares liv

blir deras byten.

       Deras synds överträdelser är många.

I sin av-fällighet tjänar andra gudar. 

 

Jeremia bok. 5:7.

 

7.  #Varför skulle jag förlåta dig?

   Dina söner har övergett mig och svurit vid sina

gudar som inte är gudar.

       Fastän jag gav dem vad de behövde var de

otrogna och skockades i horhuset#.

 

Varför ska jag förlåta dig, du stad Jerusalem?

       Dina söner övergett min gemenskap.

Istället sökt sig till stumma avgudar.

      Jag var barmhätig fyllde deras dagliga behov:

men i sin trolöshet var o-tacksamma.

       I sin trolöshet söker sig till lösaktighetens liv.     

Jeremia bok. 5:8.

 

8.  #De är brunstiga, kåta hingstar, de frustar

efter andas hustrur#.

 

Levde i lösaktighetens utsvävande liv:

       Våld-förde sig på andras hustru.

 

Jeremias bok. 5:9.

 

9.  #Jag skall inte straffa dem för detta?

säger Herren.

      Skall jag inte utkräva hämnd på

ett sådant folk?#.

 

Varför skall jag inte bestraffa deras orena liv?

       O-renheten har blivit deras Herre:

säger Herren.

     Skall jag inte utkräva hämnd på ett sådant gudlöst folk?

 

Jeremia bok. 5:10.

 

10.  #Upp på vinbergets terrasser!

Skövla och fördärva allt!

      Riv bort deras rankor, ty de är inte Herrens#.

 

Ta din tillflykt till: vin-bergets sluttningar!

       Skövla fördärva vin-rankorna på bergets

sluttningar.

       Ty de tillhör inte Herren.

 

Jeremia bok. 5:11.

 

11.  #De har svikit mig, både Israel och Juda,

säger Herren#.

 

Israeliterna Juda folket alla har de övergett mig:

      säger Herren: i o-tacksamhet mot mig.

 

Jeremia bok. 5:12.

 

12.  # De har förnekat Herren och avvisat honom:

"Inget ont skall drabba oss, svärd och svält skall

      vi slippa#.

 

De har förkastat förnekat mitt namn mitt eviga ord.

     Av-visat min faders-kärlek.

Säger i sin lögnaktiga hjärtan:

      Inget ont ska vidröra oss.

Ondskans svärd svält ska inte drabba våra liv.

 

Jeremia bok. 5:13.

 

13.  #Profeternas tal blir till luft,

Guds ord finns inte hos dem"#.

 

Falska profeters tal  tomhetens ord.

        Guds eviga bestående ord: bor inte

i deras hjärtan: vilket skulle ge dem liv. 

 

Jeremia bok. 5:14.

 

14.  #Därför säger Herren, härskarornas Gud:

Eftersom de säger sådant gör jag nu mina ord

     i din mun till eld, och detta folk skall bli

veden som förtärs#.

 

Efter deras illgärningar: säger Herren, 

      härskarornas Gud:

Efter deras gudlösa ord: gör jag mina ord 

     i din profetiska mun till eld inför detta folk.

Inför De förtärande orden du talar:

      skall folket likt elden som förtär förtorkade

vedträd brinna.    

 

Jeremia bok. 5:15.

 

15.  #Mot er, israeliter, sänder jag ett folk långt

bortifrån, säger Herren, ett urgammalt folk,

        ett folk som funnits från äldsta tid,

ett folk vars språk du inte förstår, vars tal du

    inte begriper#.

 

Mot er, Israeliter: sänder jeg ett stridande folk

     säger Herren.

Ur-gammalt  folk.

      Var språk du en förstår: förvirrar dig.

 

Jeremia bok. 5:16.

 

16.  #Deras koger är gapande gravar, alla är de 

tappra krigare#.

 

Detta urgamla folket  deras strids-lystenhet liknar

     öppnar gravar: vilka de ska fylla med era liv.

 

Jeremia bok. 5:17.

 

17.  #De skall sluka dina skördar och ditt bröd,

sluka dina söner och dina döttrar, sluka dina får

      och dina kor, sluka dina vinstockar och

dina fikonträd.

      Med svärd skall de förstöra de befästa städer

som du förlitar dig på#.

 

Dessa tappra krigare skall äta upp er skördar

    och ert bröd.

Ut-släcka era söners och döttrars liv.

         I frosseri äta upp era får och kor.

Fördärva era fruktsamma vinstockar och vinträd.

       Med stridande svärd förstöra era tryggt

befästa städer i er själviskhet förtröstade på.    

 

Jeremia bok. 5:18.

 

18.  #Men när den tiden kommer, säger Herren,

skall jag inte förgöra er helt#.

 

När tiden för de tappra krigares invasion av ert

    land kommer:

säger Herren er Gud.

     Skall inte helt tillåta dem förgöra allt i ert land.

 

Jeremia bok. 5:19.

 

19.  #Och om de frågar:

"Varför har Herren, vår Gud, gjort oss allt detta?"

      skall du svara dem:

"Eftersom ni övergav mig och tjänade främmande

     gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna

främlingar i ett land som inte är ert"#.

 

Om de frågar dig min profet:

        Varför har Herren, vår Gud gjort allt detta

genom anfallande tappra krigare?

      Svara dem!

Ni övergav er Gud: istället tjänade främmande

     stumma gudar i ert eget land.

Nu skall ni istället eftersom er olydnad var så stor:

      få tjäna främlingar istället för mig

i helt främmande land.    

 

Jeremia bok. 5:20.

 

20.  #Kungör detta för Jakobs folks, ropa ut

det i Juda:#.

 

Vad jag nu säger till er:

     Låt folket i Juda och Jakobs folk få veta det.

 

Jeremia bok. 5:21.

 

21.  #Hör detta, du dåraktiga folk som saknar

förstånd, som har ögon men inte ser,

      som har öron men inte hör#.

 

Lyssna på mitt ord. du dåraktiga avguda-folk.

      Ni saknar förstånd i göra det goda.

I er dåraktighet: äger förblindade ögon:

    o-hörsamma öron för sanningen.

Dåraktigt folk söker inte vishetens ord.

 

Jeremia bok. 5:22.

 

22.  #Skall ni inte frukta mig, säger Herren,

skall ni inte darra inför mig som gjorde sanden

      till en gräns för havet, en evig spärr som

inte kan genombrytas: bränningarna dånar,

     men förgäves, vågorna brusar, men hejdas där#.

 

Varför ska ni inte leva i Gudsfruktan,

      säger Herren.

Skall ni inte visa respekt inför mitt heliga ansikte.

     Likt sanden som jag skapade för vara gränsen

havets vatten.

     Sandens uppgift: vara evig spärr mot vattnets

styrka.

        

Jeremia bok. 5:23.

 

23.  #Men detta folk är vrångt och trotsigt,

de lämnade mig och gick#.

 

Detta vrånga upproriska släktet övergav mig

    min faders-kärlek: gick i o-tacksamhet bort

från mig.

 

Jeremia bok. 5:24.

 

24.  #De tänkte aldrig:

"Vi måste frukta Herren, vår Gud, han som

       ger regn i rätt tid, både höstregn och vårregn,

och tryggar våra skördetider"#.

 

Aldrig de tänkte orden:

      Vi måste leva i gudsfruktan, Herren är vår Gud.

Vi förtröstar på honom inte på våra stumma

    avgudar.

Han som välsignar våra liv med frukt-bart regn.

      Vilket kommer i rätt tid.

Både som höst och vårregn.

        Vilket ger oss trygghet få skörda riklig

skörd under skörde-tiden.

 

Jeremia bok. 5:25.

 

25.  #Nu har era brott rubbat denna ordning,

era synder har berövat er detta goda#.

 

Era upproriska lag-brott förstört välsignelsens

     ordning i skapelsen.

För era synders skull berövat er på 

     välsignelsens goda skördar.

 

Jeremia ok. 5:26.

 

26.  #Ty i mitt folk finns onda män, som fågelfängare binder sina nät och gillrar fällor

       för att fånga människor#.

 

Ibland mitt folk finns främmande onda män.

       Likt fågelfängarens listigt ihop-bundna nät

gillrar onda fällor för att göra människor

     till sina fångar.

 

Jeremia bok. 5:27.

 

27.  #Som korgen fylls av fåglar är deras hus

fyllda av svek.

       Därför har de blivit mäktiga och rika#.

 

Likt an-gripares förråd fyllda av döda fåglar.

     är de gudlösa hus fyllda av sveket.

 

Jeremia bok. 5:28.

 

28.  #Skinande feta.

Det finns ingen gräns för deras ondska, de dömer

inte rättvist, de driver inte den faderlöses sak

      till seger och hävdar inte den fattiges rätt#.

 

Njuter i sina köttliga begär.

      De frossar i sin ondska.

Dömer o-rättvisa domar.

       Visar sin o-barmhärtighet mot den

faderslöses rättigheter.

      Försvara inte den fattiges rättigheter.  

 

Jeremia bok. 5:29.

 

29.  #Skall inte jag straffa dem för detta?

säger Herren.

     Skall jag inte utkräva hämnd på ett sådant

folk?#.

 

För vad de har gjort i sin avfällighet:

   skall jag inte bestraffa dem?

Skall jag inte utkräva vedergällning för deras

      gärningar?

 

Jeremia bok. 5:30.

 

30.  #Fasansfulla och skrämmande ting sker

i landet#.

 

Jeremia bok. 5:31.

 

31.  #Profeterna profeterar lögner, och prästerna

styr efter deras råd.

       Och så vill mitt folk ha det.

Men vad skall ni göra när det blir slut på detta?#.  

 

Mitt folk valt lögnaktiga profeter: vilka talat

      i mitt namn.

Förblindade av lögnens profeter sätter prästerna

      sin tilltro till falska profet-ord.

När min dom kommer över all gudlöshet:

     vad skall ni då göra med era liv?

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

BED OM HELGONENS FÖRBÖNER. DEL. 2.

 

2020.03.21

 

NIKOLAUS AV FLUE   (1417-1487 ).

 

#Helige Broder Klaus, än i dag väcker ditt exempel

förargelse bland kristna som anser att du lämnade

      familj och barn för att leva ett hårdare liv

i bön och fasta.

      Be för alla familjer som i dag splittras av viljor

som drar åt olika håll.

      Må de trots skiljaktigheter leva i tillit till

Gud och så hitta vad ditt oroliga hjärta sökte.

    Amen#.

 

2020.03.22

 

CLEMENS AUGUST VON GALEN  ( 1878-1946 ).

 

#Salige Biskop Clemens, ständigt hängde anklagelse om högförräderi över ditt huvud

      men du teg inte utan talade öppet mot din tids

vansinne.

      Än idag saknas du av ditt folk, vars svaga

medlemmar du så kraftfullt försvarade med risk

      för ditt eget liv.

Må Guds kärlek flamma upp i oss, så att vi inte

     längre tysta ser på att abort, eutanasi, folkmord

och sociala rättvisor accepteras av en likgiltig

      omvärld.   Amen#.

 

2020.03.23

 

OSCAR ROMEO  ( 1917- DÖDAD 1980 ). 

 

#Helige Oscar Romeo, be för oss kristna i dag

att vi åter upptäcker vårt personliga ansvar för

     de fattiga och förtryckta och modigt tar på

oss att försvara dem. Amen#.

 

2020.03.24

 

HILDELITH   ( 700 - TALET ).

 

#Heliga Hildelith, be för oss som gör många bra

saker vi INTE ska göra istället för det vi

    faktiskt ska.

Må Gud hjälpa oss att fokusera på det rätta

     och alltid avsluta det vi har påbörjat,

innan vi stressar oss själva med nya uppgifter.

     Amen#. 

 

2020.03.26

 

LUDGER  ( 742  - 809 ).

 

#Helige Ludger ----- vad har vi som inte är Gåva 

   från Gud?

Vad kan vi göra utan honom?

      Må ditt exempel lära oss att invänta allt gott

från Guds hand, och samtidigt ivrigt bidra till hans

     kyrkas växande i världen. Amen#.

 

2020.03.27

 

FROWIN  ( DÖD  1178  )

 

Helige Frowin, be för oss som har så bråttom

    att vi missar det stora i det lilla och detaljernas

dolda skönhet.

     Må vi lära oss att tålmodigt och med omsorg

arbeta till Guds ära, han som bryr sig om 

      vartenda grässtrå, danar varenda vattendroppe

och som älskar allt han frambringar. Amen.

 

2020.03.28

 

HESYCHIUS  ( DÖD CA 450 ).

 

Helige Hesychius, be för oss som söker Gud men

     inte tänker på att han söker oss och är oss

så nära som Bibeln på vår bokhylla.

      Må vi lyssna till Guds ord med öppet hjärta

och nyfiket sinne. Amen.

 

2020.03.29

 

JONAS OCH BARACHISIUS ----- PERSISKA MATYRER

       ( DÖDADE  CA. 350 )

 

Helige Jonas, Barachisius och alla kristna

    matyrerfrån Persien:

Be för alla som just nu utsätts för plågor,

     diskriminering, utanförskap eller mord för

att de följer samme Herre som ni.

      Må deras tro lysa som en eld, upplysa denna

världs mörker och förjaga hatet mot Gud. Amen.

 

2020.03.31. 

 

BENJAMIN ----  PERSISK MARTYR  ( DÖDAD CA 422 )

 

Helige Benjamin, nu jublar du i himlen med 

      honom som du satsade allt för.

Be för oss som så sällan tar chansen att berätta 

     om Kristus.

Må vi få del av det mod som gjorde dig moraliskt

      starkare än dina bödlar. Amen.

 

2020.04.01

 

DEN EGYPTISKA MARIA  ( CA 344-421 ).

 

Heliga Maria från öknen, ditt liv visar oss att

     himlens dörr alltid står öppen för alla som ber

om förlåtelse för sina synder.

      Be för ungdomarna som idag dras med av

destruktiva förförelser.

      Må Gud väcka en längtan i dem efter kroppens

och själens renhet, så att de en gång som du får

      gå in genom porten till Paradiset,

det himmelska Jerusalem. Amen.

 

2020.04.02

 

FRANCESCO DA PAOLA  ( 1416-1507 )

 

Några ord av den helige Francesco:

      Jag ber er enträget, mina bröder, att ni med

klokhet strävar efter frälsning till kropp och själ.

     Döden är säker, livet är kort och det förgår

som rök .....

     Avhåll er noga från alla hårda ord.

Skulle de slippa ur er min, så tveka inte att skaffa

      fram läkemedel med samma läppar som

vållat såren.

 

2020.04.03. 

 

RICHARD AV CHICHESTER  ( 1197-1253 ).

 

Helige Richard, du var omutlig och du fick se

    statsmakten lägga beslag på kyrkans

egendomar för att avskräcka dig från ditt uppdrag,

      men allt motstånd bar du utan att ge upp,

och med glädje.

     Be för kyrkans tjänare i vår tid, att de kan

bygga upp kyrkans arbete och organisation utan

     att hindras av världsliga makter som vill

inordna kyrkan under sina agendor.  Amen.

 

2020.04.06

 

WILHELM AV AEBELHOLT  ( CA  1125-1203 ).

 

Helige, Wilhelm, du lämnade ett tryggt liv för

    att tjäna kyrkan i ett kallt land, där du hatades

av dem du skulle leda.

      Bistå också i dag den trängda kristenheten

i Norden ----- det som är kvar av den ----- med din

      trogna förbön, du som hjälpte många själar

genom ord, exempel och undergärningar!  Amen.

 

2020.04.08

 

MARIA ROSA JULIA BILLIART  ( 1751-1816 )

 

Heliga Julia, du satsade allt för att utbilda

    och stärka dem som åsidosattes i din tids

samhälle, och du fick smaka på våldets och den

     antikyrkliga regimens brutalitet.

Men allt bar du med tålamod och fredlig

     beslutsamhet.

Be om samma kraft för alla som i vår tid försöker

        säkra andlig och praktisk utbildning

av kyrkans barn i varje land!  Amen.

 

2020.04.09

 

CASILDA AV TOLEDO  ( DÖD CA 1050 ).

 

Heliga Casilda, när du sökte och mötte Gud i den

     kristna kyrkan fanns ingen återvändo till

ditt hem och din familj.

     Be för de muslimer som i dag gömmer sig

eller flyr för att de valt att ta emot dopet

      och tron på Kristus, och som därför förföljs

och hotas av sina bekanta.  Amen.

 

2020.04.10

 

MAGDALENA AV CANOSSA  ( 1774-1835 ).

 

Heliga Magdalena av Canossa, du uppfyllde inte

    din familjs förväntningar om ett liv i överklassen med äktenskap och lyx utan följde evangeliets

     lära och gav vare stund du hade åt dem som

ingen brydde sig om.

     Be för alla som så lätt dras med av denna

världs ideal och glömmer Gud. Amen.

 

#Ord av den heliga Magdalena om en upplevelse

     under bönen:

#Jag kände mig vid en viss punkt som om jag

         rycktes hän till Gud, jag såg honom inom

mig som en lysande sol och försjönk i den

      Gudomliga närvaron så till den grad att jag

inte kunde stå på benen och fick ta stöd mot något;

        styrkan i den himmelska glädjen fick mig

nästan att tappa andan#.

 

2020.04.12

 

JOSEF  ( GUISEPPE ) MOSCATI  ( 1880-1927 )

 

Helige Josef Moscati, du såg varje patient

    som en person med både kropp och själ.

Må din förbön gälla alla sjuka, som känner sig

      övergivna och glömda, behandlade utan respekt,

mekaniskt eller hjärtlöst.

       Må många unga kristna följa i dina spår

och bli läkare med samma inställning som du

      och som Jesus.  Amen.

 

2020.04.13

 

MARGARETA AV CASTELLO  ( 1287-1320 ).

 

Saliga Margareta av Castello, få människor kan 

    föreställa sig vilka känslor av övergivenhet,

längtan och mörka tankar som har gått genom

      din värnlösa själ från början av ditt liv.

Gud tog hand om dig och lät dig överleva psykiskt

       genom sin tröstande närvaro i din isolerade

cell.

    Be för alla avvisade barn i vår tid, be i synnerhet

för dem vars kroppar dödas redan i moderlivet

     för dem varshjärtan förhärdas av förödmjukelser,

misshandel, övergrepp, svek och hot.

     Må föräldrar och ansvariga, ja vi alla, lära oss

att älska och välkomna alla samhällets barn

      som gåvor från Gud, som vi en gång ska stå

till svars för inför honom. Amen.

 

2020.04.14


 

LIDWINA    ( 1380-1433 ).

 

Heliga Lidwina, det sägs att en ängel visade dig en 

    rosengren och och förutsa att du skulle få 

lämna denna värld när den sista knoppen

    blommade.

Den grenen var dig själv!

     Rosorna var den kärlek som lät dig omvandla

allt det onda, du fick ta emot, till välsignade

       offer för världens frälsning.

Be för alla som idag lider efter olyckor, skärskilt

    de många som framlever decennier, isolerade

på vårdhem, och be för oss som så lätt glömmer

     att besöka dem. Amen.

 

2020.04.15. 

 

DAMIAN  ( DAMIEN DE VEUSTER )  ( 1840-1889 )

 

Helige fader Daiman, be för alla som i vår riskerar

    smitta när de visar omsorg om sju patienter:

Sjukhuspräster och all sorts vårdpersonal.

    Be för dem som i sina arbeten för samhället 

råkar ut i farliga situationer såsom poliser 

     och räddningspersonal.

Be för alla som arbetar med svåra människor

     och blir måltavlor för avund, hat och förolämpningar när de försöker hjälpa.

      Be för alla som inte får den vård de behöver.

Be för kyrkans sociala arbete överallt och för

     oss friska som bör bidra till det.  Amen.

 

2020.04.16

 

BERNADETTE AV LOURDES   ( 1840-1879 ).

 

EN BÖN AV HELIGA BERNADETTE.

 

    O Maria det var i sorgens och prövningarnas djup

som du blev min Moder.

     Jag är därför skyldig dig min fullständiga tillit.

När jag prövas av världen, och när jagg utsätts

      för frestelse och förtvivlan i själen vill jag

komma och gömma mig i ditt hjärta, min goda

   Moder, och be att du inte låter mig gå under,

att du vill ge mig nåden att vara ödmjuk och

      tillitsfull i mina prövningar när jag följer ditt

exempel och lider med kärlek.

      Ett barn som hänger sig till Maria kommer

aldrig att dö; min goda Moder, ha förbarmande

       med mig; jag ger mig själv helt till dig,

så att du kan ge mig till din Son, som jag må

     älska med hela mitt hjärta brinner för Jesus.

 

2020.04.16

 

BENEDIKT JOSEF  ( BENOIT-JOSEPH )

     LABRE  (1748-1783 ) 

 

#Helige Benedikt Josef Labre, be för alla rastlösa

själar på denna jord som  inte passar in någonstans,

     att de må välkomnas i äkta kristna hem och få

styrka och tröst på sin vandring, tills de når

     sitt mål, det himmelska hemmet hos Gud

där du är. Amen.

 

2020.04.17

 

KATERI TEKAKWITA  ( 1656 - 1680 ).

 

#Heliga Kateri, som en blomma på torr mark

    växte du upp i en hednisk omgivning,

Gud själv kallade dig till sitt folk och du valde

        honom före din släkt.

Be för alla som längtar efter att tillhöra Kristus

      men som hålls tillbaka av fruktan för det

pris det kan kosta att följa honom. Amen.

 

2020.04.18

 

WIKTERP  ( DÖD  722  ).

       OCH HERLUKA  (  DÖD  1122  )

 

#Heliga Herluka, helige Wikterp, vår kyrka

     genomgår en mycket djup och omfattade kris

i dag.

     Be för den svåra process som ligger framför oss.

Må det evangelium, som ni med brinnande iver

      verkade för, åter slår rot i framtiden,

i kulturen, i människornas hjärtan! Amen. 

 

2020.04.18

 

WIKTERP  ( DÖD 722 )

 

    OCH HERLUKA  ( DÖD 1122 )

 

#Heliga Herluka, heliga wikterp, vår kyrka 

genomgår en mycket djup och omfattande kris i dag.

      Be för den svåra process som ligger framför

oss.

    Må det evangelium, som ni med brinnande iver

verkade för, åter slå rot i framtiden, i kulturen,

       i människornas hjärtan! Amen#.

 

 

2020.04.19

 

ALPHEGE   ( 954-1012 ).

 

#Helige Alphege, be för alla kyrkans herdar

och ledare i vår tid som utsättsför utpressningar

      och hot.

Må de som du ----- på ett milt och bestämt sätt -----

      hålla fast vid rätt och sanning. Amen#.

 

2020.04.22. 

  

     


 

      

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20200.

 

20200.  Hånaren talar för-mätna ord

stortaliga ord.

 

20201.  Hånaren visar stolt beteende.

 

20202.  Hånaren talar hädiska ord.

 

20203.  Gudlösheten rider på hånarens

skratt-retande beteende.

 

20204a.  Hånaren bespottar sanningens ord.

 

20204b.  Hånaren bespottar sanningens rike-domar.

 

20204c.  Hånaren bespottar  ärligheten.

 

20205.  Ondskan rider på Hånarens bespottelse.

 

20206.  Hög-modigt öga ser med fåfängliga tankar.

 

20207.  Högmodiga öron  ondskefulla öron.

 

20208.  Övermodiga ord  o-intressanta ord.

 

20209.  Nyttigt vara be-slutsam konsekvent.

 

20210.  Konsekvent beteende äger flitiga fötter

och händer. 

 

20210.  Konsekvent tal pålitliga ord.

 

20211.  Lögnaren förtalar sanningen.

 

20212a.  Lögnaren äre-lysten.

 

20212b.  Lögnaren stridslysten.

 

20212c.  Lögnaren talar strids-lystna ord.

 

20213.  Lögnaren vanärar sanna ord.

 

20214.  Lögnaren bespottar ärliga sanna ord.

 

20215.  Lögnaktiga ord sanningens förgörare.

 

20216.  Lögnaktigt tal  bespottar sanningen.

 

20217.  Elakes ord sanningens förgörare.

 

20218.  Öva själv-behärskningen gör Livet nyttigt.

 

20219.  Lära känna självbehärskningen vägen

in i fullkomligheten. 

 

20220a.  Självbehärskningen älskar kärleken.

 

20220b.  Själv-behärskningen älska sanningen.

 

20220c.  Självbehärskningen vän med sanningen.

 

20221.  Öva självbehärskningen älskar sanningen

förgör lögnen. 

 

20222a.  Kärleks-fulle följer kärleken. 

 

20222b.  Ångest-fulle får  förlåtelse.

 

20222c.  Fridsamme följer förlåtelsen.

 

20223.  Hataren följer hatet visar o-vilja

mot kärleken.

 

20224.  O-själviska kärlek bättre än själviska kärleken.

 

20225.  Själviska kärlek älska sig själv.

 

20226.  O-själviskheten hatar föraktar själviskheten.

 

20227.  Självisk glädje självisk skadeglädje.

 

20228.  O-självisk glädje vad mänskligheten

Behöver leva i.

 

20229a.  Självisk o-frid  skadar själen.

 

20229b.  O-självisk inre frid läker själen.

 

20229c.  Själviskt hat skadar själen.

 

20230.  Själviskt förakt o-intressant.

 

20231.  Själviskt hat har ingen framtid på jorden.

 

20232.  O-självisk kärlek äger framtids-hoppet

på jorden.

 

20233.  O-självisk tålighet äger framtids-hoppet

på jorden.

 

20234.  Föraktade människor  icke älskvärda.

 

20235a.  För-aktade människor  lever 

i avsaknad av bli uppmuntrad.

 

20235b.  Föraktade människor  icke  uppskattad

o-önskade människor.

 

20235c.  För-aktade människor  besvärliga

människor.

 

20236.  Falska personer inga uppmuntrare.

 

20237.  Falska personer  inga psykologer.

 

20238.  Falska personer  o-intressanta.

 

20239.  Ondskan använder mänskligheten

villig sprida sina onda gärningar.

 

20240.  Hur då? genom mass-mediala 

moraliska msären.

 

20241.  Ond värld  gudlös värld erbjuder 

onda planer och förslag.

 

20242.  Fruktträd utan frukter åter världens ondska.

 

20243.  Kärleken krossar gudlösas tänder 

och ord gör dem makt-lösa.

 

20244.  Ödmjukheten prövar ödmjuke inför stolta

ögons beteende och tal.

 

20245.  Ondskan rider på Hänsynslösheten.

 

20246.  Visa respekt hänsyn  gott vittnesbörd.

 

20247.  Ödmjukheten beskyddar försvarar ödmjuke

som sin dyrbara ögonsten.

 

20248.  Ödmjukheten inbjuder  ödmjukhet

in i villigt hjärta som söker den.

 

20249.  Minnet Förståelsen Vilja.

 

20250a.  Ödmjukes Vilja villig lära ödmjukheten.

 

20250b.  Ödmjukheten visar ödmjuke förståelse

för lära känna den.

 

20250c.  Efter tid av fostran tuktan i ödmjukheten

givit ödmjuke gott minne för honom

    genom ödmjukhetens omsorg och kärlek. 

 

20251.  Viljan väljer antingen Livets sanna väg 

eller onda väg.

 

20252.  O-kunnighetens moln  sämre än äga

vishetens möjligheter få vara verksam 

     i vishetens skatt-kammare.

 

20253.  Trofasta barmhärtigheten

O-Barmhärtigheten o-ärlig i vad gör och säger.

 

20254a.  Tro-fastheten  barmhärtigheten vad

moraliska misären Behöver.

 

20254b.  Moraliska misären finde till goda moralen.

 

20254 c.  Goda moraliska värden nyttiga för folket.

 

20255.  Trofasta troheten tillgänglig för mänsklgheten.

 

20256.  Trofasta troheten Behöver samhället

i moraliska misären.

 

20257.  Förlåtelsen läker sårande vänskap.

 

20258.  För-låtelsen läker sårande hjärtan.

 

20259.  Ångest-fulla personer ödmjuka.

 

20260.  Ej ångest-fyllda personer övermodiga.

 

20261.  Sanningen förlåtelsen Förvandlar

ångest-fylldes livsstil.

 

20262a.  Tänk få leva i reningen från Ondskans

våld krig förbannelse.

 

20262b.  Hatets förbannelse väljer hellre

kärlekens välsignelser.

 

20262c.  Föraktes förbannelser sårar själen.

 

20263.  Hatet föraktet lägger en skugg-bild

över själs-livet.

 

20264.  Hatets Skuggbild förhindrar kärlekens

sol-strålar  tränga genom hatets mörker.

 

20265.  Hatets mörker-skugga  förkväver

kärlekens sol-strålar tränga igenom.

 

20266.  Strids-lystenheten uttorkar kärlekens

käll-flöden.

 

20267.  Råd-lösa människor irrar omkring med 

irrande blicker tankar.

 

20268.  Rådlösa personer ej funnit säker bo-plats

med Livets mening.

 

20269.  Krigen svälten dödsförklarar alla

levande varelser.

 

20270.  O-säkerheten o-tygligheten  

skapar irrande oroliga tankar.

 

20271.  Djup känd för-låtelse  läker vad själviskheten skapat människo-själen.

 

20272.  Saktmodet  tystnaden  bemöter

ilsknes ilskenheten  vilket ilskne modlös.

 

20273.  Ilsknes hjärta  stängt hjäntat för saktmodet.

 

20274.  Vara generös  väl-vilja  älskar hjälpa   

människors behovet.

 

20275.  Saktmodiges prövning  sker  bland

ilskna personers be-teende.

 

20276.  O-tålige i sin o-tålighet  finns förlåtelsen.

 

20277.  Tank-spridda tankar  förvirrar människor.

 

20278.  Miss-tänksamma tankar  stolta tankar

ego-centriska tankar.

 

20279.  Bakterier lever i vänskap med sjukdom.

Döden rider på Sjukdom görs nytta av sjukdomens

     farligheter.

 

20280.  Stridslysten-heten tillintetgör  kärlekens

friska källor.

 

20281.  Stridslystne o-kunnig om kärlekens

friska käll-flöden.

 

20282.  Sanningens förlåtelse  förändrar

 

20283.  Tänk få leva i reningen från ondskans

hat och föraktet  vilket lägger en mörk skugga

     över själen.

Förkväver ljuset från sanningen.

 

20284.  Rådlösa personer   irrar om-kring

med irrande  galopperande tankar. 

 

20285.  Krig och svält tillintegör alla levande varelser.

 

20286.  O-säkerheten ovissheten  bundsförvanter.

 

20287.  Tygelösheten  samarbetar med moraliska misären.

 

20288.  Godheten bestänker god-hjärtliges

hjärta med sin närvaro.

 

20289.  Ångestfulle utsätts för ångestens

tankar  vilka plågar smärtar.

 

20290.  Godheten inger goda hoppningsfulla

tankar: talar goda ord.

 

20291.  Svikna ord  lögnaktiga ord.

 

20292.  Falska ord  ego-centriska ord.

 

20293.  Ångestens rinnande tårar  hjärtats ånger

ger förlåtelse: vilket ger tillbaka livets värde.

 

20294.  Hjärtats ångest hjärtats förkrosselse.

 

20295.  Där Hjärtats ångest råder finns förlåtelse.

 

20296.  Ödmjuka tårar  milda  tårar  smälter bort

elakhetens hjärtats hårdhet.

 

20297.  Ödmjuk lydnad  följer troget sanningen.

 

20298.  Tålamodet visar sin tålighet inför

o-tålighetens misslyckande.

 

20299.  Där O-tålighetens misslyckande råder

där råder tåligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20100.

 

20100.  Globaliserad likgiltighet  skadlig smärtsam.

 

21001.  Globaliserad lik-giltighet  mänsklighetens

moraliska misär.

 

21002.  Liknöjdheten farlig flitighetens

ärke-fiende.

 

21003.  Lik-nöjdheten uppgiven modlös.

 

21004.  Dödligheten rider på liknöjdheten.

 

21005.  Lik-nöjda tankar skadliga för själen.

 

21006.  Liknöjda ord trälbinder människan.

 

21007.  Lik-nöjt hjärtan människans träldom.

 

21008.  Liknöjt hjärta påverkar omgivningen

med sin lik-nöjda ord: in i modlöshet.

 

21009.  Sanna ord sprider glädje.

 

21010.  Sanna ord sanna hjärtan vad mänskligheten idag Behöver.

 

21011.  Hjälpen trösterika ord kärleken samarbetar.

 

21012.  Tröste-rika ord givande händer fötter

kärlekens redskap.

 

21013.  Kärlekens redskap: tungan de uttalade orden hjärtats tankar.

 

21014.  Kärleken godheten förändrar samhället

från moralisk misär till moralisk nyttig livsstil.

 

21015a.  Klokheten klokes livs-kamrat.

 

21015b.  O-straffligheten ostraffliges livs-kamrat.

 

21015c.  Gott omdöme nyttig för om-givningen.

 

21016.  Kaos ondska död samarbetare:

Livets förgörare.

 

21017.  Glädjefull gemenskap varaktig gemenskap.

 

21017.  Var-aktig gemenskap  värdig uppskattning

uppmuntran.

 

21018.  Övermodiga människor inga psykologer.

 

21019.  Stolta människor för-blindade för

psykologin.

 

21020.  Elaka  o-barmhärtiga människor

inga psykologer.

 

21021.  O-barmhärtiga  elaka människor

för-blindade för psykologin.

 

21022.  Dödlighetens förbannelse:

förbannelse och dödligheten inga psykologer.

 

21023.  Dödlighetens förbannelse:

tillintetgör alla levande varelser.

 

21024a.  Godhjärtlige tar inte kontakt med 

ondskan. 

 

21024.  Ärligheten avskyr kontakten med

o-ärligheten.

 

21025.  God-hjärtlige hatar föraktar ondskans

listiga planer.

 

21026.  Gudlösheten korruptionen o-rättvisan:

skadliga  smärtsamma för människan.

 

21027.  Tänk få äga hederligheten 

ödmjukhetens livsstil.

 

21028.  Ödmjukhetens livsstil Livets dyrbara gåva.

 

21029.  Högmodet människors tjuv på

människo-värdet.

 

21030.  O-intressant för ögat äga

övermodig livsstil.

 

21031a.  Rättvis trygghet  lever i vila harmoni.

 

21031b.  Rättvis trygghet  vad mänskligheten 

idag Behöver.

 

21032.  Ödmjukheten villig äga ödmjuka hjärtan.

 

21033.  Bakterier vän med dödligheten.

 

21034.  Dödligheten rider på bakterier.

 

21035.  O-tyglad  Obehärskad moders-kärlek:

kan  skada vara smärtsam för barnets utveckling.

 

21036.  Tyglad  be-härskad moderskärlek:

tillhör moraliska familje-livet.

 

21037.  Moraliska familjen  nationens ryggrad.

 

21038.  Moraliska familjen påverkar överheten.

 

21039.  Dåren söker hjälp där ingen hjälp finns.

 

21040.  Vise söker tröst uppmuntran

där det finns öppenhet i vishetens skatt-kammare.

 

21041.  Ödmjukheten be-lönar ödmjukes iver efter

ödmjukheten.

 

21042.  Tålige ser allt lidande vara till välsignelse.

 

21043.  O-tålige ser lidandet med

för-bannelsens ögon.

 

21044.  Kärleksfulle äger kärleks-rikt hjärta

ord och tankar.

 

21045.  Alla tankar samlar sig i tanke-världen.

 

21046a.  Pesten skapar dödlighet i nationen.

 

21046b.  Pesten för-virrar människors hjärtan.

 

21046c.  Pesten rider på kaostiskt samhälle.

 

21047.   Kärleksfulles lär-dom ges i kärlekens skola

tuktar fostrar  från föraktet gudlösheten hatet.

 

21048.   När man sträcker sig mot ärligheten

kommer o-ärlighetens mörka moln skingra sig.

 

21049.  När man sträcker sig mot troheten

kommer o-trohetens mörka moln skingra sig.

 

21050.  O-trohetens mörka moln vittnar

smärta och lidande.

 

21051.  O-trohetens mörka moln vän med dödligheten.

 

21052.  O-trohetens mörka moln vän med

hjärtats ånger.

 

21053.  Tänk få äga kunskapens kraftkälla.

 

21054.  Dricka ur o-kunnighetens grumliga källa 

förblindar sanningen.

 

21055.  Kärlekens kraft-källa uppmuntrar.

 

21056.  Hatet föraktet skapar modlöshet förvirring.

 

21057.  Sinnes-ron sinnesfriden skapar

stort lugn och hjärtats inre frid.

 

21058.  Erkänd ödmjukhet gott vittnesbörd.

 

21059.  Erkänd stolthet dåligt vittnes-börd.

 

21060.  Dåren lever i liv av slöseri med tiden.

 

21061.  Slöseri med tiden o-hälsosam.

 

21062a.  O-ärlige talar mot-viligt ärliga ord. 

 

21062b.  Elake talar motvilligt snälla

uppmuntrade ord.

 

21062c.  Snälla vänliga ord uppmuntrar.

 

21063.  Onda tankar vaga om goda tankar.

 

21064.  Ondsinta tankar skad-liga tankar.

 

21065.  Ond-sinta tankar själens dödare.

 

21066.  När människan lärt känna ärlig-heten

väljer hon vara ärlighetens tjänare.

 

21067.  När människan lärt känna vänlig-heten

väljer hon vara vänlighetens tjänare.

 

21068.  Vankel-modigheten  o-beslutsamheten

ger slöseri av tiden. 

 

21069.  Tveksam göra goda beslut:

ger slöseri av tiden.

 

21070.  Bättre vara vinnare i ödmjukheten:

än vinnare i övermodet.

 

21071.  Avskyvärd o-värdighet:

lever o-intressant liv. 

 

21072.  Ärlige avskyr o-ärligheten,

 

21073.  Ärlige avskyr o-ärliga tankar och ord.

 

21074.  O-självisk kärlek  självisk kärlek:

Vad förändrar nationen  överheten?

      Nationen väljer!

 

21075.  God-hjärtlige lever i godhetens

skatt-kammare.

 

21076a.  Elake lever i Ondskans modlös-hetens

tomma få-fängliga liv.

 

21076b.  Lögnaren lever i sällskap med Ondskan.

 

20176c.  Lögnaren stolt i vad han säger i ord.

 

20177.  O-tålige visar o-moget beteende 

styrd av högmodets kontroll-behov.

 

20178.   Högmodet kontrollerar o-tåliges hjärta

och tankar.

 

20179.  Elakheten kontrollerar elakes ord-val.

 

20180.  O-ärligheten kontrollerar o-ärlige

vad sägs och görs.

 

20181.  Trät-girigheten kontrollera trätgiriges

samtal i ord och tankar.

 

20182.  Trätgirigt hjärta fallit under trätgirighetens

listiga onda ord-val.

 

20183.  Tålige visar moget väl-uppfostrat beteende.

 

20184.  Massmediala informationen brist-fällig.

 

20185.  Massmediala informationen varierar i sitt

budskap  nyttig äga urskiljning-förmågan

     skilja mellan ondskan och uppmuntrande nyheter.

 

20186.  Ondskan använder massmediala 

informationen  till sin äre-lystnad.

 

20187.  Livets förbannelse vilar över o-tålighetens

    smärtsamma lidande.

 

20188.  Livets väl-signelse vilar över tålighetens rikedomar.

 

20189.  Tålige talar tack-samma uppmuntrande ord.

 

20190.  O-tålige talar o-tacksamma elaka ord.


20191a.  Ilsken-heten upprorisk mot saktmodet. 

 

20191b.  Häftigheten upp-rorisk mot saktmodet.

 

20191c.  Elakheten upprorisk mot saktmodet.

 

20192.  O-barmhärtigheten stridslysten mot 

barmhärtighetens rike-dom.

 

20193.  Trätgirigheten strids-lysten mot kärleken.

 

20194.  Stridiga ord strids-lystna ord mot kärleken.

 

20195.  Självisk o-ärlighet smärtsam  sårar

människors själsliv.

 

20196.  Självisk bitterhet smärtsam sårar

människors själen: dödar själen.

 

20197.  Självisk upptagenhet smärtsam.

 

20198.  Själviskheten rider på Själviskt tänkande.

 

20199a.  Själviskheten rider på Själviska ord.

 

20199b.  Själviskheten ego-centrisk.

 

20199c.  Ondskan rider på Självisk-heten. 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVCKELSE.

 

DEL. 20300.

 

20300.  Godheten planterat goda frön

i människo-hjärtats åkerjord. 

 

20301.  Hjärtats åker-jord  beroende på vad sås

antingen det goda säden eller onda säden.

 

20302.  Godheten beskyddar försvarar

människo-själen från onda människors elaka ord.

 

20303.  Finns ingen godhet mildhet

där o-tåligheten råder.

 

20304.  Ondskan rider på ondsintheten.

 

20305.  Elakhetens skade-glädje tar avstånd från

elaka hjärtat hårdhet.

 

20306.  Godhetens trofasthet  tänk få leva i

godheten.

 

20307.  Barmhärtiga troheten  sviker aldrig någon.

 

20308.  O-barmhärtiga o-troheten

svekfull i ord och tankar.

 

20309.  Goda hjärtat fruktsam i godhetens jordmån.

 

20310.  Världens makt-begär  högmodets

makt-lystenhet.

 

20311.  Förvirrande människor går irrande

på livets öde-lagda stigar.

 

20312.  Ödelagda stigar  vittnar om öken-livet

faror och olyckor.

 

20313.  Den svikne upplevt o-trohetens lidande

smärta.

 

20314.  O-trohetens smärta sårar själen.

 

20315.  Sorgsne bedrövade modlöse irrar

omkring på livets väg-lösa öken-stigar.

 

20316.  Elakes o-kunnighet om elakheten farofyllda gärningar gör honom försvars-lös mot

      elakheten.

 

20317.  Tänk få vara bevarad från vilseledande

o-kunnigheten.

 

20318a.  Glömska o-nyttig.

 

20318b.  Glömskan energi-tjuv.

 

20318c.  Glömskan o-tacksam vän. 

 

20319.  Glömskan förvirrar hjärtats tankar.

 

20320.  Förlåtelsen barmhärtigheten 

visar kärlekens omsorg omtänksamhet.

 

20321.  Kärlekens omtänksamhet  omsorg 

visar respekt vördnad för människo-värdet.

 

20322.  Ensamheten modlösheten varandras vänner.

 

20323.  Tröstlösheten modlösheten

bundsförvanter.

 

20324.  Sanna trösten  trösterik.

 

20324.  Ömheten  trösterik uppmuntrande.

 

20325.  Ömsintheten  trösterik.

 

20326.  Goda människor trösterika människor.

 

20327.  Ödmjukes ödmjukhet  välgörare

i olika Livets skeenden.

 

20328.  Döden rider på smittsam virus.

 

20329.  Ilskne begränsar sitt liv till ilskenheten.

 

20330.  Ilskne visar sig vara o-intresserad

för Livet i Saktmodets rikedomar.

 

20331.  Tänk få låta sig bli mättad av saktmodets sötma.

 

20332.  Ödmjuka människor  lär  och vägleder

varandra på ödmjukhetens vägar i tuktan  från

       varit högmodets slav-tjänare.

    

20333.  Vara fångad i högmodets snaror påverkar

hjärta och sinne.

 

20334.  Högmodets snaror leder till stolthetens

faro-fyllda fallgropar.

 

20335. Stolte i fångenskap behöver befrielse

från sin fångenskap: 

      högmodets förtryck.

 

20336.  Ödmjukt hjärta  god förebild 

för ödmjukheten.

 

20337.  Tröstlöse sorgsne  saknar tröste-rika ord

som Livets vägvisare.

 

20338.  Förlåtelsen barmhärtigheten

vad människor idag Behöver leva i.

 

20339.  O-förlåtelsens o-barmhärtighet

sårar människosjälar.

 

20340.  Visar man inget intresse för varandra

älskar man sig själv.

 

20341.  Älskar man sig själv  äger men

ego-centriskt intresse för sigg själv.

 

20342.  Barmhärtigheten villig vara barmhärtige

vägvisare i Livet.

 

20343.  Människans tygellöshet

inte lärt känna sanningen.

 

20344.  Kärleksfulle får smaka kärlekens sötma.

 

20345.  Vise får smaka vishetens sötma ur

hennes out-sinliga källor.

 

20346.  Ödmjukheten fick alltid tillgänglig för alla.

 

20347.  Tröstaren trösterik  tröstar människor.

 

20348.  Kärleksfulle äger kärleksfullt hjärta.

 

20349.  Bedrägeriet vad ger det till Livets glädje.

 

20350.  Vreden alltid varit vrede  visat sina

onda gärningar:

     Vredes-utbrott  ursinnighet  våldsamhet

O-sämja  stridslystenhet.

    Vilket är skadligt för folket.

 

20351a.  Ord-strider kontrolleras av o-behärskad tunga.

 

20351b.  Ordstrider övermodigt beteende.

 

20351c.  Ord-strider skapar trätgirigheter  o-sämja

bitterheter besvikelser.

 

20352.  Ilskna strids-tankar strider mot

saktmodiga tankar i tankevärlden.

 

20353.  Dödligt virus visar häskar-makt över

döda alla levande varelser.

 

20354.  Väggarna anklagar den ilsknes 

ilskenhet.

 

20355.  Ilskna ord hör av skapelsen.

 

20356.  Elaka människors ord hörs

av alla levande varelser.

 

20357.  Onda skad-liga ord hörs kvittrande fågel.

 

20358.  Tillfredställa o-tåligheten  skapar

nya problem i samhället.

 

20359.  Moraliska misären skapar ständigt ny 

samhälls-problem.

 

20360a.  O-tåligheten ingen problemlösare.

 

20360b.  O-tåligheten aktiv problem-skapare.

 

20361.  Långmodigheten  tåligheten

goda nyttiga livs-egenskaper i samhället.

 

20362.  Tåligheten långmodigheten  saknas 

i moraliska misären.

 

20363.  Vara vaksam mot tomma främmande

tankar.

 

20364.  Ödmjukenheten har sin bo-plats

i ödmjukas hjärtan och sinnen.

 

20365.  Visa omsorg respekt  vördnad 

för de faderlösa fattiga änkor de svaga i samhället.

 

20366.  Tänk få uppmuntra människor varje dag.

 

20367a.  Ilskne farit vilse från saktmodets rikedomar.

 

20367b.  Ilskne lever dåraktigt liv.

 

20367c.  Ilskne lever i o-kunnigt liv 

borta från saktmodet: vilken kan vara ilskne

    till livets nytta.

 

20368. Saktmodet tillgänglig för alla  som lever

i ilskenheten häftigheten: vilka uttalas

    vredesfyllda ord.

 

20369. Tänk i livet få sprida glädje uppmuntran

bland sorgna nedtyngda av ondskan fördärvliga

      planer och villfarelser.

 

20370.  Förtalaren missbrukar tungans förmåga

med elaka ord.

 

20371.  Skvalleriaktige missbrukar tungans

förmåga med o-ärliga  elaka ord.

 

20372.  Lögnaren vän med förtalarens elaka ord.

 

20373.  Lögnaren vän med elakhetens 

o-barmhärtigens smärta lidande i nationens

     moraliska misär.

 

20374.  Moraliska etiska grundstenarna för

nationens trygghet mot ondskan har tillåtits

      raseras.

 

20375.  Etiska moraliska samhälls-grundstenar

byggs inte nationens på dessa grundstenar

     faller den morilsk misär.

 

20376.  Lögnen verksam i tanke-världen oroar

förvirrar folket.

 

20377.  Elakes liv  riskfyllt fåfängligt tomt.

 

20378.  Snälles liv  läro-rikt  trösterikt hjälpsamt.

 

20379.  Kärleksfulle visar förtroende för kärleken

till kärlekens respekt och omsorg för de svaga

      i samhället.

 

20380.  Med ödmjukhetens hjälp ödmjuke

övervunnit själviskheten.

 

20381.  Trät-lystenhetens liv föder fram

bitterhet besvikelse.

 

20382.  Svekfulle o-barmhärtige vad för nytta

gör de i samhället!

 

20383.  Moraliska misären vad för nytta gör den i samhället.

 

20384.  Elakes irritation samarbetar med ilskenheten.

 

20385.  Vad för nytta gör elakes grälsjuka

och ilskenhet i nationen.

 

20386.  Livets irritationer  samhällets olycka

och elände.

 

20387.  Ödmjuk hjärta tillgängligt för Alla.

 

20388.  Barmhärtigt hjärta tillgängligt för Alla.

 

20389. Tvetydigt hjärta  tjänar två herrar.

 

20390. O-tålige faller lätt under känslo-spelet 

blir förslavad  utnyttjad i känslo-spelet äger

      kort-siktiga verklighet.

 

20391. O-tåliges känslospel låter sig leva in

i  fantasi-fullt känslomässigt tillstånd.

 

20392.  Fantasifullt liv bjuder på o-verkligt liv.

 

20393.  Vädret tiden  oberoende av smittosamma

     virus vilkas syfte döda alla levande varelser.

 

20394.  Vreden ilskenheten häftigheten 

kraftlösa maktlösa mot saktmodet.

 

20395.  Häftigheten vreden ilskenheten 

maktlösa kraftlösa mot smittosamma virus.

 

20396.  Smärtsamma virus  dödliga virus

gör mänskligheten skräckslagen.

 

20397.  Själviskheten  o-hjälpsam  o-tröstlig

o-barmhärtig.

 

20398.  Vänligheten snällheten godheten

verksamma i en tid av smittosamma sjukdomar.

 

20399.  Ondsinta lidelsefulla Livet

o-intressant liv.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 mars 2020 10:05

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se