Direktlänk till inlägg 17 augusti 2019

PSALTAREN. PSALM. 89:1-53. HERRENS LÖFTE TILL DAVID.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 17 aug 06:40

PSALTAREN.  PSALM.  89:1-53.

 

HERRENS LÖFTE TILL DAVID.

 

Psalm. 89:1.

 

1.  #En dikt av Etan, esrachiten#.

 

Psalm. 89:2.

 

2.  #Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,

för din trofasthet känd#.

 

I tacksamhet villig lovsjunga om Herrens nåd.

      Göra din trofasthet känd  för alla folk.

 

Psalm. 89:3.


3.  #Jag säger:

Din nåd är befäst för evigt i himlen

     består din trofasthet#.

 

Din nåd för evigt stadfäst i himlen.

           Din trofasthet för evigt består i himlen.

 

Psalm. 89:4.

 

4.  #Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav mig min ed:#.

 

Slöt mitt eds-förbund med min utvalde 

        tjänare David.

 

Psalm. 89:5.

 

5.  #Din ätt skall bestå för evigt, för alla

tider befäster jag din tron#.

 

Din ätt för evigt består.

       Din tron för alla tider skall bestå.

 

Psalm. 89:6.

 

6.  #Herre, himlen prisa dina under, de heligas

församling din trofasthet#.

 

Herre, himlen prisar din underverk.

      Heligas församling: prisar din trofasthet.

 

Psalm. 89:7.

 

7.  #Ty vem i skyn kan mätta sig med Herren,

vem av gudasönerna är Herrens like?#.

 

Inget skapat i skyn kan jämföras med den

     mättnad Herren ger.

Vem av guda-sönerna liknar Herrens allmakt?

 

Psalm. 89:8.

 

8.  #Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom#.

 

Gud sin fruktansvärda råd-klokhet i de

     heligas råd.

Visar sin storhet vilket skapar gudsfruktan

      för de som bemöts av  honom. 

 

Psalm. 89:9.

 

9.  #Herre, härskarornas Gud, vem är som du.

    Nåd och  trofasthet omger dig#.

 

Vem kan liknas som du härskornas Gud.

      Nåden  trofastheten dig trogen.

 

Psalm. 89:10.

 

10.  #Du råder över det trotsiga havet,

du tvingar dess mäktiga vågor till ro#.

 

Du i din allmakt råder över upproriska havet.

       Tvingar havets mäktiga vågor i styrka 

komma till ro.

 

Psalm. 89:11.

 

11.  #Du krossade Rahav, slog honom till döds,

du skingrade dina fiender med din starka arm#.

 

Du krossade Rahavs maktlystenhet.

      Tillintetgjorde honom.

Med din starka makts arm: skingrade fiendens

     stridsduglighet.

 

Psalm. 89:12.

 

12.  #Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen och allt den rymmer#.

 

Du äger himlen.

      Du äger jorden och på vad den är.

Grundligt världen genom din skaparkraft.  

 

Psalm. 89:13.

 

13.  #Du skapade norr och söder.

   Tabor och Hermon jublar över dig#.

 

Skapade allt från norr och söder.

       Tabor  Hermon visar sitt tacksamhet i jubel

över dig.

 

Psalm. 89:14.

 

14.  #Din arm är full av kraft, din hand

är segerrik och stark#.

 

Din allmakt arm kraftfull.

      Din hand segerrik stark i vad  den gör.

 

Psalm. 89:15.

 

15.  #På rätt och rättfärdighet vilar din tron,

nåd och trofasthet finns hos dig#.

 

Rättvisan och rättfärdigheten vilar på din tron.

       Hos dig har nåden och trofastheten sin

bo-plats. 

 

Psalm. 89:16.

 

16.  #Lyckligt det folk som vet att hylla dig,

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus#.

 

Välsignat det folk som villigt hyllar dig.

          De, får dagligen vandra i ditt ansiktes ljus.

 

Psalm. 89:17.

 

17.  #De gläder sig ständigt över ditt namn

och jublar över din rättfärdighet#.

 

De gläder sig dagligen över ditt namn ärar det.

      Visar hjärtats jubelrop över din rättfärdighet.

 

Psalm. 89:18.

 

18.  #Ty du är deras styrka och glans.

Genom din ynnest vinner vi seger#.

 

Du, de rättfärdigas styrka och härlighet.

      Genom din välvilja har vi seger över fienden.

 

Psalm. 89:19.

 

19.  #Ty vår sköld tillhör Herren, vår kung

tillhör Israels helige#.

 

Vårt skydd tillhör Herren.

     Vår kung tillhör Israeliternas helige.

 

Psalm. 89:20.

 

20.  #Du talade en gång i en syn,

du sade till dina trogna:

     "Jag kröner en hjälte, jag upphöjer

en yngling ur folket#.

 

Talade till dina trogna i en syn:

        Kröner en hjälte.

Upphöjer en ynglig ur folket.

 

Psalm. 89:21.

 

21.  #Jag har funnit David, min tjänare,

och smort honom med min heliga olja#.

 

Funnit David efter mitt hjärta, min tjänare.

       Smort honom med min heliga olja.

 

Psalm. 89:22.

 

22.  #Min hand skall vara hans fasta stöd,

min arm skall ge honom styrka#.

 

Min allmakts hand ska för honom vara 

      livets stöd.

Min starka hand göra honom kraftfull.

 

Psalm. 89:23.

 

23.  #Ingen fiende skall överrumpla honom,

ingen våldsman skall kuva honom#.

 

Ingen fiende skall besegra honom.

      Ingen våldsman skall fördärva honom. 

 

Psalm. 89:24.

 

24.  #Jag skall krossa alla fiender i hans väg

och slå ner dem som hatar honom#.

 

Skall krossa alla sina fiender under sina fötter

     i hans väg.

Besegra de som hatar honom.

      

Psalm. 89:25.

 

25.  #Min trofasthet och nåd skall följa honom,

i mitt namn vinner han seger#.

 

Min trogna trofasthet och nåd skall följa min

        tjänare David.

 

Psalm. 89:26.

 

26.  #Jag skall lägga havet under hans hand,

floderna under hans välde#.

 

Skall lägga havet under hans hand.

      Floderna under hans välde.

 

Psalm. 89:27.

 

27.  #Han skall säga:

Du är min fader, min Gud och räddande klippa#.

 

Han skall i sina ord säga:

      Du är min fader, min Gud.

Min räddande klippa. 

 

Psalm. 89:28.

 

28.  #Han ska vara min förstfödde, den högste

bland jordens kungar#.

 

Han min utvalde till vara min förstfödde.

             Den högste, bland jordens kungar.

 

Psalm. 89:29.

 

29.  #För evigt skall jag visa honom nåd,

mitt förbund med honom skall stå fast#.

 

För evigt visa honom min tillgängliga nåd.

        Mitt slutna förbund med honom skall

evigt bestå.     

 

Psalm. 89:30.

 

30.  #Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,

hans tron så länge himlen är till#.

     Hans ätt skall för alltid bestå.

Hans eviga tron  så länge himlen finns till.

'

Psalm. 89:31.

 

31.  #Om hans söner överger min lag

och inte följer mina bud#.

 

Om hans söner sviker min lag  lever i o-lydnad

       mot mina bud.

 

Psalm. 89:32.

 

32.  #Om de kränker mina stadgar och inte'

gör vad jag befallt#.

 

Om de överträder mina ordningsregler.

     O-lydiga mot följa mina befallningar. 

 

Psalm. 89:33.

 

33. #Då skall straffa deras synd med ris,

deras brott med hård slag#.

 

I er o-lydnad bestraffa er synd med tuktans ris.

      Deras lagbrott med hård bestraffning. 

 

Psalm. 89:34.

 

34.  #Men jag skall inte ta tillbaka min nåd

och inte svika min trofasthet#.

 

I er o-lydnad fortfarande visa min nåd 

      och sviker inte min trofasthet mot er. 

 

Psalm. 89:35.

 

35.  #Jag skall inte kränka mitt förbund'

och inte ändra det jag har sagt#.

 

Mitt eviga eds-förbund med er  skall jag inte

       o-helga.

Det jag sagt har jag sagt.

 

Psalm. 89:36.

 

36.  #Detta har jag svurit vid min helighet:

  David skall jag aldrig svika#.

 

Har vid min helighet svurit en ed vid mig själv:

       min tjänare David skall jag aldrig svika.

 

Psalm. 89:37.

 

37.  #Hans ätt skall råda för evigt.

Hans tron skall bestå som solen#.

 

Hans ätt skall för evigt råda.

       Hans tron bestå likt solen.

 

Psalm. 89:38.

 

38.  #Finnas för evigt som månen,

det trovärdiga vittnet i skyn#.

 

Hans ätt fannas till för evigt likt månen.

      Trovärdiga vittnet i skyn.

 

Psalm. 89:39.

 

39.  #Men nu har du stött bort din smorde

och förkastat honom i vrede#.

 

 Du har förkastat din gemenskap med din smorde.

    I din vrede gjort det.

 

Psalm. 89:40.

 

40.  #Du har brutit förbundet med din tjänare,

du har trampat hans krona i stoftet#.

 

Brutit ditt förbund med honom din tjänare.

       Sett hans kronas värde värdelöst trampat

ner den i jordens stoft.

 

Psalm. 89:41.

 

41.  #Du har rivit alla hans murar och lagt

hans borgar i grus#.

 

Lagt hans murar i ruiner.

      Låtit hans borgar blir till grus.

 

Psalm. 89:42.

 

42.  #Han plundras av alla som kommer

förbi, han blir hånad av sina grannar#.

 

Blir illdådigt plundrad av alla som träffar honom.

       Hånad av sina grannar.

 

Psalm. 89:43.

 

43.  #Du låter hans motståndare triumfera,

alla hans fiender glädja sig#.

 

Tillåter hans motståndare triumfera över honom.

        Hans fiender gläder sig över hans olyckor.

 

Psalm. 89:44.

 

44.  #Du hejdar hans skarpa svärd och ger

honom inte styrka i striden#.

 

Tillåter inte hans skrapa svärd ge framgång

     i striden.

 

Psalm. 89:45.

 

45.  #Du har släckt hans glans, störtat hans

tron till marken#.

 

Uppsläckt hans berömmelse.

        Störtat ner hans tron till marken.

 

Psalm. 89:46.

 

46.  #Du har förkortat hans ungdoms dagar

och höljt honom i skam#.

 

Förkortat hans livs ungdoms-dagar.

        Låter honom vara skamfylld. 

 

Psalm. 89:47.

 

47.  #Hur länge, Herre, skall du hålla dig dold

och låta din vrede brinna som eld?#.

 

För hur länge ska du för mig vara bortglömd?

          Låta din vrede vara verksam i eld?

 

Psalm. 89:48.

 

48.  #Tänk på hur kort min livstid är,

hur förgängliga du skapat alla människor#.

 

Tänk på mina dagars korta liv.

      Skapat alla människor förgängliga.

 

Psalm. 89:49.

 

49.  #Vem bland de levande skall inte se döden?

    Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?#.

 

Psalm. 89:50.

 

50.  #Herre, var är nu din nåd från förr,

som du i trofasthet lovade David?#.

 

Vart har din nåd tagit vägen du förr visade oss?

         Din utlovade trofasthet till David?

 

Psalm. 89:51.

 

51.  #Herre, tänk på din tjänares vanära,

på de smädelser jag får utstå från folken#.

 

Herre, glöm inte din tjänaeres vanära.

       Jag får utstå smäderliga ord från folket.

 

Psalm. 89:52.

 

52.  #Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde var han går fram#.

 

Blir hånad av dina fiender, Herre.<

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.   DEL. 190.   19000.  O-tåligheten samhälls-problem.   19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'   19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens beteende.   19003.  O-tåligheten rider ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se