Alla inlägg den 17 augusti 2019

ccc

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 83:1-19.

 

HJÄLP MOT GUDS FOLKS FIENDER.

 

Psalm. 83:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Asaf#.

 

Psalm. 83:2.

 

2.  #Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum#.

 

Hjälp oss mot våra fiender.

      Visa din allmakt styrka mot våra fiender.

Tala i frimodighet mot dem.

 

Psalm. 83:3.

 

3.  #Hör, dina fiender larmar och dina 

motståndare reser sig#.

 

Hör, våra fienders larmande ljud om anfalla oss.

      Dina fiender reser sig mot dig i sitt övermod.

 

Psalm. 83:4.

 

4.  #Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar#.

 

Fienders smider ihop lömska planer.

      Stämplar fot mot dem du beskyddar.

 

Psalm. 83:5.

 

5.  #De säger: Kom vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn#.

 

De säger: Låt oss förgöra Israels folk.

      Utplåna för alltid Israels namn.

 

Psalm. 83:6.

 

6.  #De är överens om sin plan, de sluter

förbund mot dig#.

 

Visa sin enighet förgöra dit folk.

         De sluter förbund mot dig.

 

Psalm. 83:7.

 

7.  #Edoms stammar, ismaliterna,

Moab och hagarerna#.

 

Edoms stammar.

     Mot ismaliterna.

Moabs och hagarerna, sluter sitt förbund

     mot dig.

 

Psalm. 83:8.

 

8.  #Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros#.

 

Vilket också Geval Ammon Amalek 

     filisteerna  gör vilka har sin bo-plats i Tyros.

 

Psalm. 83:9.

 

9.  #Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar#.

 

Assyriska folket ger sitt full stöd till Lots

        ättlingar gör det.

 

Psalm. 83:10.

 

10.  #Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken#.

 

Låt domen gå över detta folk likt gjorde 

     med de andra Guds  folks fiender.

 

Psalm. 83:11.

 

11.  #De som förintades vid En-Dor och blev

till gödsel på marken#.

 

De vilka förintades vid En-dor.

      Deras kroppar blev utspridda likt gödsel

på marken.

 

Psalm. 83:12.

 

12.  #Låt det gå deras furstar som Orev 

och Seev och deras hövdingar som Sevach

       Salmunna#.

 

Låt samma dom falla över dem alla.

 

Psalm. 83:13.

 

13.  #Ty de säger: "Guds betesmarker vill vi göra

till våra#.

 

De säger i sitt övermod:

       Låt Guds betesmarker tillhöra oss.

 

Psalm. 83:14.

 

14.  #Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden#.

 

Låt dem i sin stortalighet bli som lätta agnar

      i vinden.

 

Psalm. 83:15.

 

15.  #Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen#.

 

Likna elden ihärdiga hetta bränner ner skogen.

        Eldens lågor för-bränner bergen.

 

Psalm. 83:16.

 

16.  #Så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!#.

 

Jaga dem med stormvinden.

       Göra dem skräckslagna med ditt 

stormiga o-väder.

 

Psalm. 83:17.

 

17.  #Låt dem stå där med sitt skam,

så att de söker sig till dig; Herre#.

 

Låta skam-känslan plåga dem.

       Vilket gör de söker ödmjukt sig till dig.

 

Psalm. 83:18.

 

18.  #Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek#.

 

Låt skämmas i vad de gjort  bli skräckslagna

       gå under smälekens ok.

 

Psalm. 83:19.

 

19.  #Så att de inser att du ensam, du vars namn

är Herren, är den Högste, mäktig över hela jorden!#.

 

Vilket gör att de förstår den ende Guden

    vars namn Herren den Högste.

Mäktig över hela jorden.

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 84:1-13.

 

LÄNGTAN TILL GUDS HUS: HERRENS TEMPEL.

 

GUD MED OSS.

 

Psalm. 84:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Koracks ättlingar, en psalm#.

 

Psalm. 84:2.

 

2.  #Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!#.

 

Tänk få vara i din ljuvliga boning, Herre, Sebaot.

 

Psalm. 84:3.

 

3.  #Jag förtärdes av längtan till Herrens

förgårdar#.

     Nu jublar min själ och min kropp 

mot den levande Guden#.

 

Mitt inte upplöstes av längtan till Herrens förgårdar.

       När jag får bo där:

Jublar min själ  kropp mot den levande Guden.

 

Psalm. 84:4.

 

4.  #Sparven har funnit ett rede och svalan

ett bo för sina ungar: dina altaren,

       Herre Sebaot, min konung och min Gud#.

 

Flygande sparven funnit ett liggställe.

       Svalan en bo-plats för sina ungar.

Likt dina altaren. 

 

Psalm. 84:5.

 

5.  #Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid

kan sjunga ditt lov#.

 

Välsignad de som har sin bo-plats i ditt hus.

      Dagligen kan sjunga ditt lov.

 

Psalm. 84:6.

 

6.  #Lyckliga de som har sin styrka i dig,

de som gärna drar upp till templet#.

 

Välsignade de som funnit sin styrka i dig.

        Vilka söker sig till ditt tempel.

 

Psalm. 84:7.

 

7.  #När de går genom Bakaträdens dal blir

den en flödande källa, höstregnet fyller

      den med välsignelse#.

 

När de vandrar genom Bakaträdens dal.

    Blir dalen likt en flödande vatten-källa.

Höstregnet fyller dalen med vattnets välsignelse.

 

Psalm. 84:8.

 

8.  #De går genom port efter port,

tills de möter Gud på Sion#.

 

De passerar port för port tills de möter

      Gud på Sion.

 

Psalm. 84:9.

 

9.  #Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lystra, du Jakobs Gud!#.

 

Herre Gud Sebaot  lyssnar på min bön.

     

Psalm. 84:10.

 

10.  #Ge akt på vår sköld,o Gud,

se i nåd till din smorde!#.

 

Respektera vårt beskydd, o Gud.

     Låt din nåd gälla för din smorde. 

 

Psalm. 84:11.

 

11.  #En dag på dina förgårdar är bättre

än tusen dagar där hemma.

     Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus

än jag bor i de gudlösas tält#.

 

Endast en dag på dina förgårdar kan inte jämföras

        med tusen dagar utan dem.

Väljer hellre vara vid tröskeln i min Guds hus

     än  ha min bo-plats i de gudlösas närhet.

 

Psalm. 84:12.

 

12.  #Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära, dem som lever

       ostraffligt vägrar han ingenting

gott#.

 

Herren Guds närhet kan jämföras med solens

    värme och omsorg.

   En beskyddare för livet.

 

Herren nåderik och ger ära.

        De som lever i renhet  delger han sin godhet.

 

Psalm. 84:13.

 

13.  #Herre Sebaot, lycklig den som

förtröstar på dig#. 

 

Herre Sebaot, Välsignad den som förtröstar 

     på dig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 85:1-14.

 

BÖN OM NY NÅD FÖR HERRENS FOLK.

 

Psalm. 85:1.

 

1.  #För körledaren. 

Av Korachars ättlingar, en psalm.

 

Korachars ättlingars psalm till Guds församling.

 

Psalm. 85:2.

 

2.  #Herre, förr var du god mot ditt land,

du vände Jakobs öde#.

 

Du, vår Herre, visade din godhet och nåd

förr för våra andliga förfäder.

      Du förändrade Jakobs ödelagda liv.

 

Psalm. 85:3.

 

3.  #Du tog bort ditt folks skuld och förlät

all deras synd#.

 

Utplånade ditt folks skuldfyllda liv.

        Gav förlåtelse till deras syndiga liv.

 

Psalm. 85:4.

 

4.  #Du drog tillbaka din vrede, lät den glödande

har men slockna#.

 

Du, höll tillbaks din heliga vrede: mot folkets synd.

      Du tillät din glödande vrede slockna ut.  

 

Psalm. 85:5.

 

5.  #Upprätta oss, Gud, vår räddare, låt din

ovilja mot oss fara!#.

 

Bön om ny nåd:

      Ge oss upprättelse från vårt syndiga liv.

Gud vår ende räddare.

       Tillåt din o-vilja ge oss förlåtelse:

ge oss den i din nåd. 

 

Psalm. 85:6.

 

6.  #Skall du vredgas på oss för alltid,

skall vrede vara från släkte till släkte?#.

 

Skall du för alltid låta din vrede visa sig för oss

     Låta den vara från släkte till släkte? 

 

Psalm. 85:7.

 

7.  #Vill du inte ge oss liv igen, så att

ditt folk kan glädjas över dig?#.

 

Vill du inte förnya din nåd:

         Vilket ger oss nytt liv.

Vilket gör att ditt folk kan glädjas över Dig.

 

Psalm. 85:8.

 

8.  #Herre, visa oss din godhet och ge oss

din hjälp!#.

 

Herre, vi ber visa oss din  godhet.

      Ge oss din hjälp!

 

Psalm. 85:9.

 

9.  #Jag vill höra vad Gud säger.

Herren förkunnar välgång för sitt folk

     och sina trogna och för de redbara#.

 

Jag villig lyda det du vill säga.

      Herren vill i förkunnelsen ge sitt folk välgång.

Välgång för sina trogna och sanna efterföljare.

 

Psalm. 85:10.

 

10.  #De som fruktar honom har nära till

hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land#.

 

Gudfruktiga människor  lever i närhet av sin

    hjälpare.

Hans härlighet  har sin bo-plats i vårt land.

 

Psalm. 85:11.

 

11.  #Godhet och trofasthet möts,

fred och rättvisa omfamna varandra#. 

 

Friden rättvisan varandras vänner.

      Rättvisan friden  livets bundsförvanter.

Godheten  trofastheten  umgås med varandra. 

 

Psalm. 85:12.

 

12.  #Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa

blickar ner från himlen#.

 

Trofastheten fram-växer ur jorden.

      Rättvisan blickar ner från himlen.

 

Psalm. 85:13.

 

13.  #Herren själv ger allt gott, vårt land

ger sin gröda#.

 

Herren godhetens ursprunglige givare.

       Vårt lands välsignelse för jordens gröda.

 

Psalm. 85:14.

 

14.  #Rättvisa går framför honom,

fred och välgång i hans spår#. 

 

Rättvisan älskas av honom.

       Friden välgången följer troget hans fotspår.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 86:1-17.

 

STADEN DÄR FOLKEN FÖDS PÅ NYTT.

 

Psalm. 86:1.

 

1.  #En bön av David.

Hör mig, Herre, och svara mig,

jag är hjälplös och fattig#.

 

Davids bön:

    Lever i hjälplöshet  modlöshet.

Herre, besvara mig hör mitt böne-rop.  

 

Psalm. 86:2.

 

2.  #Beskydda mig, jag är trogen, rädda din

tjänare, som förtröstar på dig.

      Du min Gud#.

 

Beskydda försvara mitt liv: efter min trohet till dig.

       Var min räddare: jag förtröstar på dig.

Du, min evige Gud.

 

Psalm. 86:3.

 

3.  #Förbarma dig, Herre, jag ropar till dig

hela dagen#.

 

Förbarma dig över mitt liv.

       Dagligen i mitt bönerop visa  ditt förbarmande.

 

Psalm. 86:4.

 

4.  #Låt din tjänare glädjas,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig#.

 

Undvik inte ge din tjänare glädje.

       Till dig, Herre, sätter mitt fulla hopp till dig.

 

Psalm. 86:5.

 

5.  #Ja, Herre, du är god, du förlåter,

rik på kärlek till alla som åkallar dig#.

 

Herre, du är godheten.

      Du, är en förlåtande Gud.

Äger kärlekens skatt-kammare.

      Villigt ger dessa skatter till alla dem 

åkallar dig.

 

Psalm. 86:6.

 

6.  #Herre, lyssna till min bön,

hör mig när jag ber#.

 

Herre, lyssna villigt på min bön.

      Hör mina böne-ord.

 

Psalm. 86:7.

 

7.  #I nödens stund ropar jag till dig,

och du svara mig#.

 

I nödens livsstunder ropar jag till dig.

      Besvara mig i min nöd.

 

Psalm. 86:8.

 

8.  #Herre, bland gudarna är ingen som du,

inga gärningar är som dina#.

 

Herre, min Gud, ingen annan gud liknar dig.

        Dina gudomliga gärningar liknar inte andras'

mänskliga gärningar.

 

Psalm. 86:9.

 

9.  #Alla de folk du har skapat skall komma

och tillbe inför dig, Herre,

      och de skall ära ditt namn#.

 

Allt det folk som skapat  tillsammans tillbe

     inför dig, Herre.

Vilka i sin tillbedjan ärar ditt namn.

 

Psalm. 86:10.

 

10.  #Ty du är stor, du gör under,

du ensam är Gud#.

 

Du, den ende Guden  du är undrens Gud.

      Stor i din storhet.

 

Psalm. 86:11.

 

11.  #Visa mig, Herre, din väg,

så att jag kan vandra i din sanning.

     Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn#.

 

I min ödmjuka bön: Visa mig, Herre, din väg.

       Vilket gör att jag villigt kan vandra lydigt

i din sanning.

      Vara sanningens efterföljare.

Låt mig inte tjäna två herrar i vördnandet

      av ditt namn.

Visa honom vördnad till hans namn: helhjärtat.

 

Psalm. 86:12.

 

12.  #Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,

av allt mitt hjärta och alltid ära  ditt namn#.

 

Villig visa min tacksamhet till dig,

    Herre, min Gud.

Med tacksamt hjärta alltid ära ditt namn. 

 

Psalm. 86:13.

 

13.  #Ty din godhet mot mig är stor,

du räddar mig ur dödsrikets djup#.

 

Din godhet verksam mot mig visar sin storhet.

       Är min räddare ur döds-rikets djup.

 

Psalm. 86:14.

 

14.  #Gud, de övermodiga angriper mig,

en skara våldsmän står efter mitt liv.

      Du räknar inte med mig#.

 

Gud, beskydda mig från övermodigas angrepp 

    mot mitt liv.

Skara av våldsmän anfaller mig.

       De undervärderar mitt liv.

 

Psalm. 86:15.

 

15.  #Men du, Herre, är en barmhärtig

och nådig Gud, sen till vrede och rik på

      kärlek och trofasthet#.

 

Du, Herre, barmhärtighetens nådens Gud.

        Ge inte vreden något tillfälle.

Lev i kärlekens rikedomar.

        Låt trofastheten vara Herre i livet.

 

Psalm. 86:16.

 

16.  #Vänd dig till mig, var barmhärtig.

Ge din tjänare kraft, rädda din tjänarinnas son#.

 

Visa för mig din barmhärtighet.

      Låt din kraftkälla fylla mig.

Var din tjänarinnas sons räddare.

 

Psalm. 86:17.

 

17.  #Ge mig ett tecken på din godhet,

och låt mina ovänner se det och blygas.

       Du, Herre, hjälper och tröstar mig#. 

 

Ge mig tecknet på din godhet.

       Låt mina o-vänner se din godhet i mitt liv.

Vilket gör dem respekt för din godhet.

      Du, Herre, mitt livs tröstare hjälpare.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM.  87:1-7.

 

STADEN DÄR FOLKEN FÖDS PÅ NYTT.

 

GUD MED OSS.

 

#Jerusalem alla folk moder#.

 

Jerusalem: heliga staden där folket föds på nytt.

      Alla folkens moder:  Staden: Jerusalem.

 

Galaterbrevet. 4:26.

 

26.  #Det Jerusalem som finns i himlen är fritt,

     det är vår moder#.

 

Psalm. 87:1.

 

1.  #Av Kochars ättlingar, en psalm, en sång.

Han har lagt dess grund på de heliga bergen#.c

 

Kochars ättlingar:  En psalmsång.

      Vår skapare lagt grunden på de heliga bergen.


2.  #Herren älskar Sions portar mer än andra 

boningar i Jakob#.

 

Herren visar sin kärlek till Sions portar.

       Hans kärlek större än sin kärleken

mer än boningar i Jakob.  

 

Psalm. 87:3.

 

3.  #Han säger härliga ting om dig,

du Guds stad:#.

 

Han säger i ord härliga ting om dig.

       Du, Guds  stad  Jerusalem.

 

Psalm. 87:4.

 

4.  #Till mina bekännare räknar jag Rahav

och Babylonien, Filisteen, Tyros och Kush.

      Alla är de födda här#.

 

Psalm. 87:5.

 

5.  #Ja, om Sion skall det heta:

"Här är alla födda".

       Det är den stad som den Högste har grundat#.

 

Om Sion skall namnet vara:

       Alla födda här.

Jerusalem: den staden son den Högste själv

     har grundat.

 

Psalm. 87:6.

 

6.  #Herren skriver i listan över folken:

     "Alla är de födda här"#.

 

Herren nedskriver i sin lista över folken.

       Alla är de födda här.

 

Psalm. 87:7.

 

7.  #Överallt sång och dans,

alla besjunger dig#. 

 

Överallt på jorden hörs sången och dansen:

   vilka alla ger uttryck i sin lovsång till dig.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 88:1-19.

 

KLAGAN I DJUPASTE NÖD.

 

Psalm. 88:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Kochars ättlingar.

För körledaren.

     En dikt av Heman, esrachiten#.

 

Psalm. 88:2.

 

2.  #Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp,

om natten stiger mitt klagoskri till dig#.

 

Jag, Herman esrachiten:

    Min Gud Om dagen ropar mitt hjärta på din hjälp.

Under nattens timma:

      Stiger mina klagande ord inför dig.  

 

Psalm. 88:3.'

 

3.  #Låt min bön nå fram, lyssna till min klagan#.

 

Låt mina böneord komma inför ditt ansikte.

       Lyssna till mina oroliga klagan.

 

Psalm. 88:4.

 

4.  #Mitt liv är fyllt av elände, jag står vid

dödsrikets rand#.

 

Mitt liv fyllt av elände och olycka.

        Står vid dödsrikets stup.

 

Psalm. 88:5.

 

5.  #Jag räknas till dem som lagts i graven

jag är en man som har mist sin kraft#.

 

Räknas av människor till dem som lagts

     i gravens djup.

En man som är kraftlös.

 

Psalm. 88:6.

 

6.  #Jag multnar bland de döda, likt de fallna

som vilar i graven, dessa som du inte längre

       minns och som avskurna från dig#.

 

Tillsammans med de dödas kroppar förmultnar

     jag bort.

Likt de trolösa som vilar i graven.

     De bortglömda inför dig.

Vilkas syndiga liv avskyvärda inför dig.

 

Psalm. 88:7.

 

7.  #Du har störtat mig ner i graven,

det mörkaste djupet#.

 

I min djupaste nöd du störtat ner mig i graven.

      Gravens mörkaste djup. 

 

Psalm. 88:8.

 

8.  #Tung vilar din vrede på mig, du låter

dina bränningar slå över mig#.

 

Din vrede vilar tungt över mig.

    Du tillåter dina vredes bränningar drabba mig.

 

Psalm. 88:9.

 

9.  #Du har drivit bort mina förtrogna, du har

fyllt dem med med avsky för mig.

      Jag är inspärrad, jag kan inte komma ut#.

 

Driver bort mina trogna vänner.

         Låter mig få bli avskyvärd inför dem.

 

Psalm. 88:10

 

10.  #Mitt lidande gör blicken skum.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,

      jag sträcker mina händer mot dig#.

 

Mitt lidande  förmörkar mitt blick.

      Dagligen hörs mitt klagorop till dig, Herre.

I ödmjukhet sträcker jag mina händer mot dig.

 

Psalm. 88:11.

 

11.  #Gör du under med de döda?

Kan skuggorna resa sig och prisa dig?#.

 

Låter du utföra dina under bland de döda?

     Kan dödens skuggor få liv igen

och prisa dig?

 

Psalm. 88:12.

 

12.  #Talar man i graven om din godhet,

i avgrunden om din trofasthet?#.

 

Låter man ära din godhet i graven?

        I avgrunden din trofasthet?

 

Psalm. 88:13.

 

13.  #Blir dina under kända i mörkret,

din rättfärdighet i glömskans land?#.

 

Där mörkret råder blir dina under kända?

        Visar sig din rättfärdighet i glömskans land?

 

Psalm. 88:14.

 

14.  #Jag ropar till dig, Herre, om morgonen

stiger min bön till dig#.

 

Om morgonen stiger mitt bönrerop till dig.

       

Psalm. 88:15.

 

15.  #Varför stöter du bort mig, Herre,

och döljer ditt ansikte för mig?#.

 

Varför undviker du mig, Herre?

      Visar inte ditt nåderika ansikte för mig?

 

Psalm. 88:16.

 

16.  #Från min ungdom var jag plågad intill döden,

    du fyller mig med skräck, min kraft

är slut#.


 

Allt från från min ungdoms-tid: plågad intill döds.

       Skräckslagen: kraftlös. 

 

Psalm. 88:17.

 

17.  #Din vrede går fram över mig,

fasorna gör mig  till intet#.

 

Din heliga vrede drabbar mig.

      Rädsla och skräck tillintetgör mig.

 

Psalm. 88:18.

 

18.  #De sluter sig om mig som vatten,

de omger mig ständigt#.

 

Vilka dagligen omsluter mitt liv: likt vattnets

       kraftfulla styrka.

       

Psalm. 88:19.

 

19.  #Du har drivit bort mina vänner och fränder,

mina förtrogna tar du ifrån mig#. 

 

Din o-barmhärtighet drivet bort mina vänner.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM.  89:1-53.

 

HERRENS LÖFTE TILL DAVID.

 

Psalm. 89:1.

 

1.  #En dikt av Etan, esrachiten#.

 

Psalm. 89:2.

 

2.  #Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,

för din trofasthet känd#.

 

I tacksamhet villig lovsjunga om Herrens nåd.

      Göra din trofasthet känd  för alla folk.

 

Psalm. 89:3.


3.  #Jag säger:

Din nåd är befäst för evigt i himlen

     består din trofasthet#.

 

Din nåd för evigt stadfäst i himlen.

           Din trofasthet för evigt består i himlen.

 

Psalm. 89:4.

 

4.  #Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav mig min ed:#.

 

Slöt mitt eds-förbund med min utvalde 

        tjänare David.

 

Psalm. 89:5.

 

5.  #Din ätt skall bestå för evigt, för alla

tider befäster jag din tron#.

 

Din ätt för evigt består.

       Din tron för alla tider skall bestå.

 

Psalm. 89:6.

 

6.  #Herre, himlen prisa dina under, de heligas

församling din trofasthet#.

 

Herre, himlen prisar din underverk.

      Heligas församling: prisar din trofasthet.

 

Psalm. 89:7.

 

7.  #Ty vem i skyn kan mätta sig med Herren,

vem av gudasönerna är Herrens like?#.

 

Inget skapat i skyn kan jämföras med den

     mättnad Herren ger.

Vem av guda-sönerna liknar Herrens allmakt?

 

Psalm. 89:8.

 

8.  #Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom#.

 

Gud sin fruktansvärda råd-klokhet i de

     heligas råd.

Visar sin storhet vilket skapar gudsfruktan

      för de som bemöts av  honom. 

 

Psalm. 89:9.

 

9.  #Herre, härskarornas Gud, vem är som du.

    Nåd och  trofasthet omger dig#.

 

Vem kan liknas som du härskornas Gud.

      Nåden  trofastheten dig trogen.

 

Psalm. 89:10.

 

10.  #Du råder över det trotsiga havet,

du tvingar dess mäktiga vågor till ro#.

 

Du i din allmakt råder över upproriska havet.

       Tvingar havets mäktiga vågor i styrka 

komma till ro.

 

Psalm. 89:11.

 

11.  #Du krossade Rahav, slog honom till döds,

du skingrade dina fiender med din starka arm#.

 

Du krossade Rahavs maktlystenhet.

      Tillintetgjorde honom.

Med din starka makts arm: skingrade fiendens

     stridsduglighet.

 

Psalm. 89:12.

 

12.  #Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen och allt den rymmer#.

 

Du äger himlen.

      Du äger jorden och på vad den är.

Grundligt världen genom din skaparkraft.  

 

Psalm. 89:13.

 

13.  #Du skapade norr och söder.

   Tabor och Hermon jublar över dig#.

 

Skapade allt från norr och söder.

       Tabor  Hermon visar sitt tacksamhet i jubel

över dig.

 

Psalm. 89:14.

 

14.  #Din arm är full av kraft, din hand

är segerrik och stark#.

 

Din allmakt arm kraftfull.

      Din hand segerrik stark i vad  den gör.

 

Psalm. 89:15.

 

15.  #På rätt och rättfärdighet vilar din tron,

nåd och trofasthet finns hos dig#.

 

Rättvisan och rättfärdigheten vilar på din tron.

       Hos dig har nåden och trofastheten sin

bo-plats. 

 

Psalm. 89:16.

 

16.  #Lyckligt det folk som vet att hylla dig,

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus#.

 

Välsignat det folk som villigt hyllar dig.

          De, får dagligen vandra i ditt ansiktes ljus.

 

Psalm. 89:17.

 

17.  #De gläder sig ständigt över ditt namn

och jublar över din rättfärdighet#.

 

De gläder sig dagligen över ditt namn ärar det.

      Visar hjärtats jubelrop över din rättfärdighet.

 

Psalm. 89:18.

 

18.  #Ty du är deras styrka och glans.

Genom din ynnest vinner vi seger#.

 

Du, de rättfärdigas styrka och härlighet.

      Genom din välvilja har vi seger över fienden.

 

Psalm. 89:19.

 

19.  #Ty vår sköld tillhör Herren, vår kung

tillhör Israels helige#.

 

Vårt skydd tillhör Herren.

     Vår kung tillhör Israeliternas helige.

 

Psalm. 89:20.

 

20.  #Du talade en gång i en syn,

du sade till dina trogna:

     "Jag kröner en hjälte, jag upphöjer

en yngling ur folket#.

 

Talade till dina trogna i en syn:

        Kröner en hjälte.

Upphöjer en ynglig ur folket.

 

Psalm. 89:21.

 

21.  #Jag har funnit David, min tjänare,

och smort honom med min heliga olja#.

 

Funnit David efter mitt hjärta, min tjänare.

       Smort honom med min heliga olja.

 

Psalm. 89:22.

 

22.  #Min hand skall vara hans fasta stöd,

min arm skall ge honom styrka#.

 

Min allmakts hand ska för honom vara 

      livets stöd.

Min starka hand göra honom kraftfull.

 

Psalm. 89:23.

 

23.  #Ingen fiende skall överrumpla honom,

ingen våldsman skall kuva honom#.

 

Ingen fiende skall besegra honom.

      Ingen våldsman skall fördärva honom. 

 

Psalm. 89:24.

 

24.  #Jag skall krossa alla fiender i hans väg

och slå ner dem som hatar honom#.

 

Skall krossa alla sina fiender under sina fötter

     i hans väg.

Besegra de som hatar honom.

      

Psalm. 89:25.

 

25.  #Min trofasthet och nåd skall följa honom,

i mitt namn vinner han seger#.

 

Min trogna trofasthet och nåd skall följa min

        tjänare David.

 

Psalm. 89:26.

 

26.  #Jag skall lägga havet under hans hand,

floderna under hans välde#.

 

Skall lägga havet under hans hand.

      Floderna under hans välde.

 

Psalm. 89:27.

 

27.  #Han skall säga:

Du är min fader, min Gud och räddande klippa#.

 

Han skall i sina ord säga:

      Du är min fader, min Gud.

Min räddande klippa. 

 

Psalm. 89:28.

 

28.  #Han ska vara min förstfödde, den högste

bland jordens kungar#.

 

Han min utvalde till vara min förstfödde.

             Den högste, bland jordens kungar.

 

Psalm. 89:29.

 

29.  #För evigt skall jag visa honom nåd,

mitt förbund med honom skall stå fast#.

 

För evigt visa honom min tillgängliga nåd.

        Mitt slutna förbund med honom skall

evigt bestå.     

 

Psalm. 89:30.

 

30.  #Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,

hans tron så länge himlen är till#.

     Hans ätt skall för alltid bestå.

Hans eviga tron  så länge himlen finns till.

'

Psalm. 89:31.

 

31.  #Om hans söner överger min lag

och inte följer mina bud#.

 

Om hans söner sviker min lag  lever i o-lydnad

       mot mina bud.

 

Psalm. 89:32.

 

32.  #Om de kränker mina stadgar och inte'

gör vad jag befallt#.

 

Om de överträder mina ordningsregler.

     O-lydiga mot följa mina befallningar. 

 

Psalm. 89:33.

 

33. #Då skall straffa deras synd med ris,

deras brott med hård slag#.

 

I er o-lydnad bestraffa er synd med tuktans ris.

      Deras lagbrott med hård bestraffning. 

 

Psalm. 89:34.

 

34.  #Men jag skall inte ta tillbaka min nåd

och inte svika min trofasthet#.

 

I er o-lydnad fortfarande visa min nåd 

      och sviker inte min trofasthet mot er. 

 

Psalm. 89:35.

 

35.  #Jag skall inte kränka mitt förbund'

och inte ändra det jag har sagt#.

 

Mitt eviga eds-förbund med er  skall jag inte

       o-helga.

Det jag sagt har jag sagt.

 

Psalm. 89:36.

 

36.  #Detta har jag svurit vid min helighet:

  David skall jag aldrig svika#.

 

Har vid min helighet svurit en ed vid mig själv:

       min tjänare David skall jag aldrig svika.

 

Psalm. 89:37.

 

37.  #Hans ätt skall råda för evigt.

Hans tron skall bestå som solen#.

 

Hans ätt skall för evigt råda.

       Hans tron bestå likt solen.

 

Psalm. 89:38.

 

38.  #Finnas för evigt som månen,

det trovärdiga vittnet i skyn#.

 

Hans ätt fannas till för evigt likt månen.

      Trovärdiga vittnet i skyn.

 

Psalm. 89:39.

 

39.  #Men nu har du stött bort din smorde

och förkastat honom i vrede#.

 

 Du har förkastat din gemenskap med din smorde.

    I din vrede gjort det.

 

Psalm. 89:40.

 

40.  #Du har brutit förbundet med din tjänare,

du har trampat hans krona i stoftet#.

 

Brutit ditt förbund med honom din tjänare.

       Sett hans kronas värde värdelöst trampat

ner den i jordens stoft.

 

Psalm. 89:41.

 

41.  #Du har rivit alla hans murar och lagt

hans borgar i grus#.

 

Lagt hans murar i ruiner.

      Låtit hans borgar blir till grus.

 

Psalm. 89:42.

 

42.  #Han plundras av alla som kommer

förbi, han blir hånad av sina grannar#.

 

Blir illdådigt plundrad av alla som träffar honom.

       Hånad av sina grannar.

 

Psalm. 89:43.

 

43.  #Du låter hans motståndare triumfera,

alla hans fiender glädja sig#.

 

Tillåter hans motståndare triumfera över honom.

        Hans fiender gläder sig över hans olyckor.

 

Psalm. 89:44.

 

44.  #Du hejdar hans skarpa svärd och ger

honom inte styrka i striden#.

 

Tillåter inte hans skrapa svärd ge framgång

     i striden.

 

Psalm. 89:45.

 

45.  #Du har släckt hans glans, störtat hans

tron till marken#.

 

Uppsläckt hans berömmelse.

        Störtat ner hans tron till marken.

 

Psalm. 89:46.

 

46.  #Du har förkortat hans ungdoms dagar

och höljt honom i skam#.

 

Förkortat hans livs ungdoms-dagar.

        Låter honom vara skamfylld. 

 

Psalm. 89:47.

 

47.  #Hur länge, Herre, skall du hålla dig dold

och låta din vrede brinna som eld?#.

 

För hur länge ska du för mig vara bortglömd?

          Låta din vrede vara verksam i eld?

 

Psalm. 89:48.

 

48.  #Tänk på hur kort min livstid är,

hur förgängliga du skapat alla människor#.

 

Tänk på mina dagars korta liv.

      Skapat alla människor förgängliga.

 

Psalm. 89:49.

 

49.  #Vem bland de levande skall inte se döden?

    Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?#.

 

Psalm. 89:50.

 

50.  #Herre, var är nu din nåd från förr,

som du i trofasthet lovade David?#.

 

Vart har din nåd tagit vägen du förr visade oss?

         Din utlovade trofasthet till David?

 

Psalm. 89:51.

 

51.  #Herre, tänk på din tjänares vanära,

på de smädelser jag får utstå från folken#.

 

Herre, glöm inte din tjänaeres vanära.

       Jag får utstå smäderliga ord från folket.

 

Psalm. 89:52.

 

52.  #Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde var han går fram#.

 

Blir hånad av dina fiender, Herre.<

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se