Alla inlägg under juni 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 34:1-8.

 

LÖNEN SOM VÄNTAR.

 

Clemens Korintbrev. 34:1.

 

1.  #Den gode arbetaren tar frimodigt emot bröder

för sitt arbete, men den tröge och late vågar inte se

       sin arbetsgivare i ögonen#.

 

Flitig god arbetare: välkomnar frimodigt sina bröder

       för sitt arbete.

Bekväme late skäms över se med ärliga ögon:

       se sin arbetsgivare i ögonen. 

 

Clemens Korintbrev. 34:2.

 

2.  #Vi måste alltså vara villiga att göra gott,

ty allt kommer från honom.

       Han manar oss:#.

 

Visa villighet i göra goda gärningar.

     Han är ursprunget till godheten.  

 

Clemens Korintbrev. 34:3.

 

3.  #SE, HERREN KOMMER, OCH HANS LÖN GÅR

FRAMFÖR HONOM, FÖR ATT LÖNA VAR OCH EN

       EFTER HANS GÄRNINGAR#.

 

Vår Herre kommer: belöningens Herre belöna 

     sina trogna tjänare.

 

Clemens Korintbrev. 34:4.

 

4.  #Han förmanar alltså oss, som av fullt hjärta

tror på honom, att inte vara tröga eller lata

      i något gott verk#.

 

I sin faders-kärlek förmanar oss:

         Vilka äger hjärtats fasta tilltro på honom.

Vara flitiga tjänare i godheten.  

 

Clemens Korintbrev. 34:5-6.

 

5-6.  #Låt honom bli vår berömmelse och frimodighet.

Låt oss se på hela hans härskara, hur de står

      beredda att tjäna hans vilja.

 

Herren vår berömmelse  vår frimodighet.

      Låt oss lydigt tjäna hans fullkomliga vilja.

  

Ty Skriften säger:

 

TIO TUSEN GÅNGER TIO TUSEN STOD OMKRING

       HONOM, OCH TUSEN GÅNGER TUSEN

TJÄNADE HONOM OCH ROPADE:

      HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN SEBAOT,

HELA SKAPELSEN ÄR FULL AV HANS HÄRLIGHET#.

 

Clemens Korintbrev. 34:7.

 

7.  #Därför bör vi komma samman i endräkt i fullt

medvetande om vår plikt och ropa till honom

      såsom med en mun för att få del av hans

stora och härliga löften#.

 

Tjänarnas endräktiga liv belönas.

          Vara fullt medvetna om vår plikt 

i tjänandet.

      

Clemens Korintbrev. 34:8.

 

8.  #Ty han säger:

     VAD INTET ÖGA SETT OCH INGET ÖRA HÖRT

OCH I INGEN MÄNNISKAS HJÄRTA STIGIT UPP,

       DET HAR HERREN BERETT ÅT DEM SOM

HOPPAS PÅ HONOM#. 

 

Tänk få gå in i Herrens förutberedda gärningar.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 18:1-17.

 

EXEMPEL UR SKRIFTEN. DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 18:1.

 

1.  #Men vad ska vi säga om David, som fått ett

sådant erkännande?

     Till honom sade Gud:

 

JAG HAR FUNNIT EN MAN EFTER MITT SINNE,

      DAVID, ISAIAS SON, MED EVIG BARMHÄRTIGHET HAR JAG SMORT HONOM#.

 

Davids kallelse: vara hans utvalde tjänare.

     Herren säger: funnit en man efter mtt sinnelag.

David, Isaias son.

      Jag har smort honom med min eviga barmhätighet.

 

Clemens Korintbrev. 18:2.

 

2.  #Men även han säger till Gud:

 

GUD, VAR MIG NÅDIG I DIN GODHET, UTPLÅNA

    MINA ÖVERTRÄDELSER I DIN STORA

BARMHÄRTIGHET#.

 

David säger orden:

     Davids bön:

Min Gud, visa för mig din nåd för din godhets skull.

       Låt mina överträdelse mot din lag bli utplånade

i din stora barmhärtighet.

 

Clemens Korintbrev. 18:3.

 

3.  #GÖR MIG FRI FRÅN ALL MIN SKULD, RENA MIG

FRÅN MIN SYND.

      TY JAG KÄNNER MINA BRISTER OCH MIN SYND

ÄR ALLTID INFÖR MIG#.

 

Gör mig själ fri från alla min skuld.

      Låt mitt hjärta bli rent av din helighet.

Jag känner till mina fel och brister.

        Mina onda gärningar finns alltid inför mig.

 

Clemens Korintbrev. 18:4.

 

4.  #DET ÄR MOT DIG JAG HAR SYNDAT OCH GJORT VAD ONT ÄR DINA ÖGON FÖR ATT DU SKALL

     BEFINNAS RÄTTFÄRDIG I DINA ORD

OCH BEHÅLLA RÄTTEN, NÄR DU DÖMS#.

 

Mot din min skapare: har jag levt syndigt liv.

     Inför dina heliga ögon: gjort vad ont är.

Du är rättfärdig i dina ord: står för rättvisan.

      

Clemens Korintbrev. 18:5.

 

5.  #TY SE, I MISSGÄRNING ÄR JAG AVLAD,

OCH I SYND HAR MIN MODER UNDFÅTT MIG#.

 

Mitt liv formad av missgärningar: jag i arvssynden

    avlad i min modersliv.

 

Clemens Korintbrev. 18:6.

 

6.  #TY SE, DU ÄLSKAR SANNINGEN:

   DIN VISHETS OSYNLIGA OCH DOLDA HEMLIGHETER HAR DU KUNGJORT FÖR MIG#.

 

Du, älskar sanningen.

     Ditt liv god förebild för visheten; vilket du

själv är.  Du är vishetens källa.

       

Clemens Korintbrev. 18:7.

 

7.  #DU SKALL TVÄTTA UR MIG MED ISOP,

SÅ ATT JAG BLIR REN.

      DU SKALL RENA MIG, SÅ ATT JAG BLIR

VITARE ÄN SNÖ#.

 

Du i nåd och barmhärtighet villigt renar mig.

      Bli renhjärtlig likt snöns vithet.

 

Clemens Korintbrev. 18:8.

 

8.  #DU SKALL LÅTA MIG HÖRA FRÖJD OCH GLÄDJE, DE KROSSADE BENEN SKALL GLÄDJA

     SIG#.

 

Du låter mig i din godhet: få höra fröjd och

   glädjerop.

 

Clemens Korintbrev. 18:9.

 

9.  #VÄND BORT DITT ANSIKTE FRÅN MINA SYNDER OCH UTPLÅNA ALL MIN SKULD#.

 

Vänd bort ditt heliga ansikte från mina synder.

        Utplåna all min skuld.

 

Clemens Korintbrev. 18:10.

 

10.  #SKAPA I MIG, GUD, ETT RENT HJÄRTA

OCH FÖRNYA EN RÄTTSKAFFENS ANDE

    I MITT INRE#.

 

Forma mitt hjärta efter ditt heliga hjärta.

        Heligt rent hjärta:

Låt rättvisans ande få råda i min inre människa.

 

Clemens Korintbrev. 18:11.

 

11.  #DRIV MIG INTE BORT FRÅN DITT ANSIKTE

OCH TAG INTE DIN HELIGE ANDE IFRÅN MIG#.

 

Låt inte nådens ande överge mig.

       Låt mig inte bli bortdriven från ditt ansiktes

helighet.

        

Clemens Korintbrev. 18:12.

 

12.  #LÅT MIG ÅTER GLÄDJAS ÖVER DIN FRÄLSNING OCH STYRK MIG MED DIN STYRANDE

     ANDE#.

 

Låt mitt hjärtats fröjd få vara i din frälsning.

        Styrk mig med din allmakts styrka.

Låt din styrande ande vara min trygga tillflykt.

 

Clemens Korintbrev. 18:13.

 

13.  #JAG SKALL LÄRA ÖVERTRÄDARNA DINA

VÄGAR, OCH SYNDARNA SKALL OMVÄNDA SIG

      TILL DIG#.

 

Jag villig lära överträdarna dina rättfärdiga vägar.

       Syndarna skall omvända sig till dig.

 

Clemens Korintbrev. 18:14.

 

14.  #RÄDDA MIG FRÅN BLODSSKULDER, GUD,

DU MIN FRÄLSNINGS GUD#.

 

Var min räddare från mina blods-skulder.

       Gud: du min frälsnings Gud.

 

Clemens Korintbrev. 18:15.

 

15.  #MIN TUNGA SKALL JUBLA ÖVER DIN

RÄTTFÄRDIGHET.

      HERRE, DU SKALL ÖPPNA MIN MUN OCH MINA

LÄPPAR SKALL FÖRKUNNA DIN ÄRA#.

 

Min tungas jubelrop skall jubla över din 

        rättfärdighet.

Herre: du skall öppna min mun mina läppar

      frimodigt förkunna din ära.

 

Clemens Korintbrev. 18:16.

 

16.  #TY OM DU HADE VELAT HA ETT OFFER,

SÅ SKULLE JAG HA GETT DET; DU HAR INTE

       BEHAG TILL BRÄNNOFFER#.

 

Clemens Kointbrev. 18:17.

 

17.  #ETT OFFER ÅT GUD ÄR EN FÖRKROSSAD

ANDE.

     ETT FÖRKOSSAT OCH BEDRÖVAT HJÄRTA

SKALL GUD INTE FÖRAKTA#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 29:1-3.

 

ETT HELIGT LIV.

 

Clemens Korintbrev. 29:1.

 

1.  #Låt oss alltså nalkas honom med ett helgat hjärta, lyfta upp rena och obefläckade händer till

       honom och älska vår gode och barmhärtige 

Fader, som har gjort oss till en utvald del åt sig#.

 

Helgat hjärta: lever i hans helighet.

      Helgat hjärta  helgat sinnelag:

Lyfter upp renhetens o-befläckade händer

     inför hans helighet.

Heligt liv: visar sin kärlek tacksamhet inför

     vår godhjärtlige barmhärtige Fader.

Hans faders-kärlek: gjort oss delaktiga

      av hans helighet.

 

Clemens Korintbrev. 29:2.

 

2.  #Ty det står skrivet:

   NÄR DE HÖGSTE UTSKIFTADE FOLKEN, NÄR HAN

SPRIDDE UT ADAMS BARN, UTSTAKADE HAN

        HAN GRÄNSERNA ÅT FOLKEN EFTER ANTALET AV GUDS ÄNGLAR.

      HERRENS DEL BLEV JAKOB, HANS FOLK,

HANS UTMÄTTA ARVSLOTT BLEV ISRAEL#

 

Clemens Korintbrev. 29:3.

 

3.  #Och på ett annat ställe heter det:

Se, HerrenTAR SIG ETT FOLK MITT IBLAND

     FOLKEN, såsom en man som tar förstlingsfrukt

från logen.

      Och från det folket skall de ALLRAHELIGASTE

utgå#.

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 28:1-4.

 

GUDS ALLMAKT.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 28:1.

 

1.  #Då han nu ser och hör allt bör vi frukta honom

och överge de avskyvärda begären efter onda

     gärningar för att vi genom hans barmhärtighet

skall skyddas för den kommande domen#.

 

När vi ser och hör Hans allmakt: vi grips av 

    gudsfruktan.

Lämna de avskyvärda köttsliga begären.

      Ondskans begär dödar själen.

Där inga onda gärningar råder råder Guds

       barmhärtighet.

Guds barmhärtighet livets beskydd mot 

      kommande vredesdomen.

 

Clemens Korintbrev. 28:2.

 

2.  #Ty vart kan någon av oss fly undan hans

starka hand?

       Vilken värld tar emot någon av dem som flyr

från honom?

     Ty Skriften säger någonstans:#.

 

Herrens närvaro finns överallt. Ps.139

 

Clemens Korintbrev. 28:3.

 

3.  #VAD SKALL JAG FLY, OCH VAR SKALL JAG

GÖMMA MIG FÖR DITT ANSIKTE?

      FOR JAG UPP TILL HIMLEN, SÅ ÄR DU DÄR,

GICK JAG TILL JORDENS ÄNDE, SÅ ÄR DIN

      HÖGRA HAND DÄR, BÄDDADE  JAG ÅT MIG

i avgrunden, så är din ande där#.

 

Herrens ande vakar över hela skapelsen.

 

Clemens Korintbrev. 28:4.

 

4.  #Vart skulle alltså någon gå, och vart skulle han

fly för den som omfattar allt?#. 

     

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 27:1-7.

 

GUDS ALLMAKT.

 

Clemens Korintbrev. 27:1.

 

1.  #Med detta hopp må våra själar hålla sig fast vid

honom, som är trofast i sina löften och rättfärdig 

       i sina domar#.

 

Detta framtidshopp: ger våra själar fasthet

    vid honom.

Han är trofast i sina löftesord.

       Rättvis i sina dom-beslut.

 

Clemens Korintbrev. 27:2.

 

2.  #Han, som har befallt att man inte skall ljuga.

   Ingenting är nämligen omöjligt för Gud utom

att ljuga#.

 

Han, vår Herre, befallt oss undvika lögnen.

      Allt möjligt för Gud.

Omöjligt för Gud vara en lögnare. 

 

Clemens Korintbrev. 27:3.

 

3.  #Låt därför tron på honom tändas på nytt i oss,

och låt oss tänka på att allt finns i hans närhet#.

 

Låt vår tro vara fäst vid honom.

           Vår tro få vara levande i oss.

Låt oss dagligen leva i hans närhet.    

 

Clemens Korintbrev. 27:4.

 

4.  #Med sitt majestäts ord har han ordnat allt,

och med ett enda ord kan han omstörta det!#.

 

Sitt majestätiska ord: med vilket han

    är ordningens Gud.

Hans majestätiska ord kan förändra allt.

 

VEM KAN SÄGA till honom:

       VAD HAR DU GJORT?

ELLER VEM KAN STÅ EMOT HANS VÄLDIGA KRAFT?

 

När han vill och såsom han vill skall han göra allt,

     och ingenting av det som han har fastställt

skall utebli#.

 

Vem kan vara Hans Herre?

       Stå emot hans väldiga skapar-kraft!

Vad han beslutat: fullbordas.

 

Clemens Korintbrev. 27:6.

 

6.  #Allt som finns inför honom, och ingenting

är dolt för hans vilja, ty:#.

 

Allt skapat finns inför hans ansikkte.

       Allt uppenbart för hans fullkomliga vilja.

 

Clemens Korintbrev. 27:7.

 

7.  #HIMLARNA FÖRTÄLJER GUDS ÄRA

OCH FÄSTET FÖRKUNNAR HANS HÄNDERS VERK:

       DEN ENA DAGEN TALAR OM DET TILL DEN ANDRA; DET ÄR EJ ETT TAL ELLER SPRÅK,

       VARS LJUD INTE HÖRS#.

 

Himlarna berättat om Guds eviga ära.

       Himlafästet förkunnar hans händers

skaparverk.

      Det ena skapelse-verket talar för det andra.

 

       

 

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 26:1-3.

 

VITTNESBÖRD OM UPPSTÅNDELSEN.  DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 26:1.

 

1.  #Skall vi då räkna det som särskilt märkvärdigt

att alltings Skapare bereder en uppståndelse för

     dem som tjänat honom i en god tros förtröstan,

när han till och med genom en fågel visar oss,'

     hur väldigt hans löfte är?#.

 

Fågelns livsföring och hans dagliga flyktvägar:

     kan jämföras med människans goda tros

förtröstan i sitt tjänarkall.

 

Clemens Korintbrev. 26:2.

 

2.  #Ty han säger någonstans:

    Och du skall väcka upp mig, och JAG SKALL 

PRISA DIG,

        och:

JAG LADE MIG OCH SOMNADE IN JAG HAR ÅTER

        VAKNAT UPP, TY DU ÄR MIG#.

 

Väcker du upp mig för de andliga verkligheterna:

        skall jag prisa dig.

 

Clemens Korintbrev. 26:3.

 

3.  #Och återigen säger Job:

    Och du skall uppväcka DENNA MIN KROPP,

som har utstått allt detta#. 

 

Job säger oss:

       Du skall i din barmhärtighet uppväcka

denna min kropps lidande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 25:1-5.

 

VITTNESBÖRD OM UPPSTÅNDELSEN.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 25:1.

 

1.  #Låt se på det märkliga tecken som sker

i Österlandet, det vill säga i Arabiens nejder#.

 

Clemens Korintbrev. 25:2.

 

2.  #Där finns det en fågel, som heter Fenix.

Han är den ende av sin art och lever femhundra år.

      När han snart skall upplösas i döden gör han

sig ett rede av rökelse och myrra

    och andra kryddor.

När tiden är inne lägger han sig i detta rede

     och dör#.

 

I Arabiens nejder finns fågeln: Fenix.

             Den enda av sin egen art.

Lever femhundra år.

       Sedan hans långa bli upplöst av döden.

 

Clemens Korintbrev. 25:3.

 

3.  #Medan kroppen multnar alstras en larv,

som hämtar näring av vätskan från det döda djuret

       och får vingar.

Sedan, när denna har fått sin ädla gestalt, tar han

      redet, där den förra fågelns ben finns,

och flyger med dem ända från Arabien till den  

       stad i Egypten som heter Heliopolis#.

 

När fågeln kropp förmultas alstras den till ev

    levande larv.

Vilken  hämtar sin livsnäring från det döda djurets

     förmultnande kropp.

 

Clemens Korintbrev. 25:4.

 

4.  #Och mitt på dagen:

i allas åsyn, flyger han till Solens altare, lägger ner

      bördan där och flyger sedan tillbaka#.

 

Mitt på ljusa dagen:

 

När alla ser: flyger han till Solens altare.

       Lägger ner sin börda på altaret.

 

Clemens Korintbrev. 25:5.

 

5.  #Prästerna granskar då krönikorna och finner

att han kommit åter efter jämnt femhundra år#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 24:1-4.

 

VITTNESBÖRD OM UPPSTÅNDELSEN.

 

Clemens Korintbrev. 24:1.

 

1.  #Kära vänner, låt oss lägga märke till hur

Härskaren oavbrutet påminner oss om den kommande  uppståndelsen.

        Till dess förstlingsfrukt gjorde han Herren Jesus

Kristus, när han uppväckte honom från de döda#.

 

Mina vänner i Kristus:

       Var vaksamma över Härskarens påminnelse

om den stundade uppståndelsen.

      Herren Jesus Kristus vår förstlings-frukt.

Vid uppväckande av honom från de döda.

 

Clemens Korintbrev. 24:2.

 

2.  #Mina vänner, låt oss se på den uppståndelse

som regelbundet äger rum#.

 

Mina vänner, hör mina ord:

      Låt se på vår dagliga uppståndelse:

avlägga våra onda dödliga gärningar.

 

Clemens Korintbrev. 24:3.

 

3.  #Dag och natt ger oss exempel på uppståndelsen:

      natten går till ro, dagen står upp; dagen flyr,

natten faller på#.

 

Dygnets dag och natt: givet som ett exempel på

      uppståndelsen.

Natten går varje dag till sin stillsamma vila.

          Dagen kommer efter nattens vila.

Dagen förbrukas sina timmar.

        Efter dagens ljus kommer nattens mörker.

 

Clemens Korintbrev. 24:4.

 

4.  #Låt oss se på markens gröda.

Hur är det sådden går till?

      SÅNINGSMANNEN GICK UT och sådde alla

frön i jorden.

      Sädeskornen föll i jorden torra och nakna,

och de upplöstes alla.

     Men sedan de blivit upplösta låter Herrens

mäktiga försyn dem stå upp, och av ett enda

     korn blir det flerfaldig frukt#. 

 

Låt oss betrakta markens fruktsamma gröda.

       Hur fungerar sådden?

Såningen utförs av såningsmannen.

         Vilken sår flitigt ut fröna på jorden.

Sädeskornen föll i jordens torrhet och nakenhet.

       När de blivit upplösta får de  åter får liv.

       Ett enda korn blir till fler-faldig frukt. 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se