Alla inlägg under juni 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 23:1-5.

 

UPPSTÅNDELSE OCH DOM.

 

Clemens Korintbrev. 23:1.

 

1.  #Den på alla sätt barmhärtige och välgörande 

Fadern har med dem som fruktar honom ger milt

     och vänligt sina nådegåvor åt dem som

kommer till honom med uppriktigt sinne#.

 

Vår Fader vårt livs urspung för livets barmhärtighet

    och vänligt välgörande mot din nästas liv. 

Den som lever i gudsfruktan:

        får milt och vänligt motta nådegåvor.

Sök honom med ett uppriktigt sinne!

 

Clemens Korintbrev. 23:2.

 

2.  #Vi skall därför inte tvivla, och inte heller bör

vår själ göra sig falska föreställningar som hans

       överflödande och härliga gåvor#.

 

Undvik tvivlets snara.

       Låt inte vår själ bli bedragen av falskhetens

villfarelser.

     Låt istället hans öveflödande och härliga gåvor

få råda i era liv.

 

Clemens Korintbrev. 23:3.

 

3.  #Det får inte bli så att följande skriftord

skall gälla oss:

   Olyckliga är de som tvivlar, de som är tvehågsna

i själen och säger:

      Detta har vi hört redan från våra fäders tid,

och nu är vi gamla, och ingenting av det har

   hänt oss#.

 

Låt inte följande skriftord få styra era liv.

          Göra era liv: till tvivlets olyckliga barn.

Vara rådlösa i era själar.

       Vilka säger:

Vi hört från våra fäders berättelser:

        nu är vi ålderdomssvaga: de vad inte inträffat.

 

Clemens Korintbrev. 23:4.

 

4.  #Ni oförståndiga, jämför er med ett träd, 

till exempel en vinstock: 

      först fäller den sina löv, sedan kommer knopp,

så löv och blommor och därefter kart och slutligen

      den mogna druvan.

Ni ser hur trädets frukt på kort tid mognar#.

 

Ni, o-visa människor:

      Jämför ert liv med trädet:

se vinstocken som ett livs-exempel.

     Trädet fäller först sina förvissnade blad.

Sedan kommer trädets knoppar.

      Knoppar blir till vackra välformade löv.

Vilket blommar: visar sin skönhet.

       När blommingen är över: mogna vinstockens

ätbara frukter.

 

Clemens Korintbrev. 23:5.

 

5.  #Hans vilja fullbordas verkligen snabbt

och oförmodat, såsom Skriften också betygar:

       

MED HAST SKALL HAN KOMMA OCH DRÖJER INTE,

      OCH PLÖTSLIGT SKALL HERREN KOMMA

TILL SITT TEMPEL, DEN HELIGE, SOM NI

    LÄNGTAR EFTER#.

 

Hans fullkomliga vilja fullbordas i vad han lovat.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 22:1-8.

 

SKRIFTEN UPPMANAR TILL FRED.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 22:1.

 

1.  #Tron på Kristus bekräftar allt detta:

Ty han själv kallar oss till sig genom den helige Andepå detta sätt:  

    KOM, BARN, HÖR MIG, JAG SKALL LÄRA ER 

HERRENS FRUKTAN#.

 

Den helige ande uppmanar oss till:

       livet i gudsfruktan.

 

Clemens Korintbrev. 22:2.

 

2.  #VEM ÄR DEN MÄNNISKA SOM ÄLSKAR LIVET

OCH ÖNSKAR ATT SE GODA DAGAR?#.

 

  Välj gudsfruktan: vilket ger dig kärlek till Livet.

Låter dig se livets goda dagar.

 

Clemens Korintbrev. 22:3.

 

3.  #AVHÅLL DIN TUNGA FRÅN DET SOM ÄR ONT

'OCH DINA LÄPPAR FRÅN ATT TALA SVEK#.

 

Vilket Gör du undviker ond-sinta ord.

     Låter inte svekfulla ord styra dina läppars ord.

Sveket hjärtats bedragare.

 

Clemens Korintbrev. 22:4.

 

4.  #VÄND DIG BORT FRÅN DET SOM ÄR ONT 

OCH GÖR VAD GOTT ÄR#.

 

Undvik onda gärningar: låt godheten vara herre.

 

Clemens Korintbrev. 22:5.

 

5.  #SÖK FRIDEN STRÄVA EFTER DEN#.

 

Sök ödmjukt efter friden.

 

Clemens Korintbrev. 22:6.

 

6.  #HERRENS ÖGON ÄR VÄNDA TILL DE  RÄTTFÄRDIGAOCH HANS ÖRON TILL DERAS BÖN.

       MEN HERRENS ANSIKTE ÄR EMOT DEM

SOM GÖR DET ONDA, HAN VILL UTROTA MINNET 

      AV DEM FRÅN JORDEN#.

 

Herrens rättfärdiga ögon söker sig till de

     rättfärdiga.

Hör deras bönerop.

       Herrens ansikte vänder sig mot ondskan.

Vill utrota de gudlösas minnen från jorden.

 

Clemens Korintbrev. 22:7.

 

7.  #Den rättfärdige ROPADE, OCH HERREN HÖRDE

HONOM OCH RÄDDADE HONOM UR ALL

    HANS NÖD#.

 

Rättfärdige ropade till Herren: lyssnar i sin faders

     kärlek på honom räddade honom ur all hans nöd.

 

Clemens Korintbrev. 22:8.

 

8.  #SYNDAREN HAR MÅNGA PLÅGOR,

MEN BARMHÄRTIGHET OMGER DEM SOM

     HOPPAS PÅ HERREN#. 

 

Syndarens liv har många smärtsamma plågor.

        Barmhärtigheten omsorgsfull mot dem

som hoppas på Herren

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 21:1-9.

 

SKRIFTEN UPPMANAR TILL FRED.

 

Clemens Korintbrev. 21:1.

 

1.  #Se till, mina kära, att inte hans många välgärningar blir till en dom för oss alla, om vi inte

        lever ett liv som är värdigt honom och i endräkt

gör det som är gott och välbehagligt inför honom#.

 

Mina kära, var vaksamma och inte övermodigt

    missbrukar hans välgärningar mot oss.

Vilket kan bli till dom för oss själva.

      Lever vi ett o-värdigt liv: vilket är o-värdigt 

inför honom vilket leder till vår dom.

      Istället låt ert liv vara honom värdigt 

endräktigt: göra det goda välbehagliga inför honom.

 

Clemens Korintbrev. 21:2.

 

2.  #För han säger någonstans:

HERRENS ANDE ÄR EN LYKTA, SOM GENOMLYSER

      HJÄRTATS INNANDÖMEN#.

 

Herrens ande livets lykta.

       Herrens ande genomlyser hjärtats alla innandömen.

       

Clemens Korintbrev. 21:3.

 

3.  #Låt oss fatta hur nära han är och att ingenting

av våra tankar och planer är dolt för honom#.

 

Låt oss förstå: lära känna hans närhet.

     Våra tankar ut-tänkta planer: vilka han

känner till. 

 

Clemens Korintbrev. 21:4.

 

4.  #Det är alltså tillbörligt att vi inte viker av från

hans vilja#.

 

Nyttigt för människan leva efter hans vilja.

 

Clemens Korintbrev. 21:5.

 

5.  #Hellre än med Gud må vi stöta oss med dåraktiga och oförnuftiga människor, som är

     uppblåsta och skryter med stora ord#.

 

Bättre låta sig fostras in i hans fullkomliga liv:

     än umgås med dåraktiga o-visa människor.

Vilka är skrytsamma själviska.

 

Clemens Korintbrev. 21:6.

 

6.  #Vi skall vörda Herren Jesus, vars blod utgavs

för vår skull.

      Vi må visa aktning för våra ledare, hedra

presbytererna, uppfostra de unga till Herrens

    fruktan och leda våra kvinnor till det som är gott#.

 

Vi skall visa Herren Jesus vår tacksamhet.

        Hans blod utgavs för våra synders skull.

Visa er respekt för våra utvalda ledare.

       Ge presbytererna all er uppskattning.

Uppfostra de unga i gudsfruktan.

        Låt godheten: leda våra kvinnor.

 

Clemens Korintbrev. 21:7.

 

7.  #Låt dem få visa en ren och älskvärd livsföring,

ge prov på sitt milda och ena sinne och genom

      tystnad visa att de håller sin tunga i styr.

Sina kärleksgärningar skall de inte utföra partiskt

        utan med rent sinne, lika åt alla som

fruktar Gud#.

 

Låt kvinnorna: leva i renhet och älskvärd livsföring.

       Visa vänlighet gästfrihet i sina hem.

Äga ett milt enat sinnelag.

        Låta tystnadens tunga vara herre.

Inte låta sina kärleksgärningar bli ärade

      av människor.

Utföra kärleks-gärningar med rent sinne.

       

Clemens Korintbrev. 21:8.

 

8.  #Låt våra barn få fostras i Kristus.

  De skall lära sig vad ödmjukhet förmår inför Gud

och vad ren kärlek uträttar hos honom, och hur

       fruktan för honom är skön och stor: den räddar

alla som lever heligt i den med rent sinne#.

 

Låt våra barn få fostras in de andliga dygderna.

        Lära sig ikläda sig ödmjukhetens tjänardräkt.

Lära sig vad kärlekens renhet: uträttar hos honom.

         Hur skön ljuvlig gudsfruktan för honom är.

Gudsfruktans storhet behagar honom.

      Den är livets räddare från all ondska.

Räddaren för in i helighet med det rena sinnet.

 

Clemens Korintbrev. 21:9.

 

9.  #Ty han är en som prövar tankar och uppsåt.

Hans andedräkt är i oss, och när han vill tar han

      bort den#.

 

Han prövar människans tankar onda planer.

          Hans livsande bor i oss.

När han vill låter han den lämna oss.


      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 20:1-12.

 

ENHET ÄR NÖDVÄNDIG.  

 

SKAPELSENS EXEMPEL.  DEL 2.

 

Clemens Korintbrev. 20:1.

 

1.  #Himlarna kretsar efter hans anordning och är

honom underordnade i frid#.

 

Himlarna följer hans skapelseordning.

     Visar sitt fridsamma beteende mot honom.

Lever i ödmjukhet mot honom. 

 

Clemens Korintbrev. 20:2.

 

2.  #Både natt och dag fullföljer det lopp som han

har satt upp för dem utan att hindra varandra#.

 

Dygnets natt och dag: fullföljer sitt dagliga uppdrag.

       I sitt dagliga uppdrag samarbetar med varandra.

 

Clemens Korintbrev. 20:3.

 

3.  #Sol, måne och stjärnornas körer följer efter

hans befallning sina utstakade banor, endräktigt

     och utan avvikelse#.

 

Sol måne och stjärnornas körsånger:

     följer efter hans befallande ord.

Endräktigt följer vad de skall göra. 

 

Clemens Korintbrev. 20:4.

 

4.  #Jorden bär efter hans vilja frukt i rätt tid

och frambringar riklig föda åt människor,

     djur och alla varelser som finns på den,

utan att säga eller ändra på det som han har

      föreskrivet#.

 

Jorden bär frukt efter hans vilja.

      Bär frukt i rätt tid.

Ger riklig föda åt människor.

      Alla djur levande varelser får sin dagliga föda

från jordens gröda.

 

Clemens Korintbrev. 20:5.

 

5.  #Avgrundens outforskbara och underjordens

obeskrivbara områden uppehålles genom

     samma lagar#.

 

Avgrunden o-utforskad  underjordens o-skrivbara

     områden inför människors ögon.

 Vilka samarbetar genom samma lagar.

 

Clemens Korintbrev. 20:6.

 

6.  #Det oändliga havets djupa vatten samlades vid

skapelsen till sina förvaringsrum och genombryter

       inte de dammar som satts omkring det,

utan förhåller sig som han har föreskrivit#.

 

Havets o-ändlighet: det havs-djupa vattnet.

       Vid skapelsens skeende samlades till sina

givna förvaringsrum.

      Verksamma innanför de givna dammgränserna:

som skapare föreskrivit.

 

Clemens Korintbrev. 20:7.

 

7.  #Ty han sade:

Hätintill skall du komma, INOM DIG SJÄLV SKALL

DINA BÖLJOR BRYTAS#.

 

Han säger:

      Du, vatten låt ditt flöde komma:

Inom dina föreskrivna gränser må du vara.


 

Clemens Korintbrev. 20:8.

 

8.  #Oceanen, oöverfarbar för människor,

och världarna där bortom regeras genom samma

      befallningar av Härskaren#.

 

Vida oceanen, o-överskådlig att se för människor.

     Världarna styrs av härskarens befallande ord.

 

Clemens Korintbrev. 20:9.

 

9.  #Vår, sommar, höst och vinter lämnar rum åt

varandra i frid#.

 

De olika årstiderna: samarbetar med varandra:

     låter friden få råda.

 

Clemens Korintbrev. 20:10.

 

10.  #Vindarnas posteringar fullgör i rätt tid

en oklanderlig tjänst.

       Och osinliga källor, skapade till både njutning

och hälsa, räcker oavlåtligt fram sina för människan

      livgivande bröst.

Och även de minsta djur kommer samman i endräkt

       och frid#.

 

Vindarnas styrka verksamma i rätt tid.

       O-utsinliga vattenkällor: skapade till både

kroppens njutning och daglig hälsa.

         Fyller ständigt människans behov med sina

livgivande bröst.

     De minsta djuren samlas i endräkt och frid. 

 

Clemens Korintbrev. 20:11.

 

11.  #Allt detta har alltings store Skapare

och Härskare bestämt att det skall löpa i endräkt

       och frid; han gör väl mot alla men framför allt

mot oss, som har fått en tillflykt i hans

    barmhärtighet genom vår herre Jesus Kristus#.

 

Skapelsens ordning: bestämts av Skaparen.

       Skall hela skapelsen löpa i endräkt och frid.

Tänker omsorgsfullt på sin skapelse:

     framförallt på människan: sin egen avbild.

Hans avbild fått sin trygga tillflykt i hans

      barmhärtighet.

 

Clemens Korintbrev. 20:12.

 

12.  #Honom tillhör ära och välde i evigheters

   evigheter. Amen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 19:2-12.

 

ENHET ÄR NÖDVÄNDIG.

 

SKAPELSENS EXEMPEL.

 

Clemens Korintbrev. 19:2.

 

2.  #När vi alltid har fått del av så många stora 

och härliga gärningar, så låt oss skynda vidare mot 

      det fridens mål som från början ställts upp för

oss; vi vill se på hela världens Fader och skapare

      och hålla oss till hans härliga och överväldigande fridsgåvor och välgärningar#.

 

Vad ger oss fridens mål:

       Känna sig delaktig i skapelsens:

härliga gärningar.

       Tänk få se hela världens Fader.

Hela världens skapare.

       Aktsamt ta vara på hans frids-gåvor

välgärningar.

 

Clemens Korintbrev. 19:3.

 

3. #Låt oss i vårt inre betrakta honom och med

själens ögon se på hans långmodiga vilja.

         Låt oss förstå hur god han är mot sin 

skapelse#.

 

Låt vår inre människa betrakta honom:

     med våra själiska ögon.

Ära hans långmodiga vilja.

        Lära känna hans godhet: mot sitt skapelseverk. 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 19:1.

 

EXEMPEL UR SKRIFTEN DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 19:1.

 

1.  #Så många stora män har uppträtt i ödmjukhet

och ringhet och har fått sitt erkännande.

       De har genom sin lydnad gjort det bättre inte endast för oss utan även för tidagare generationer,

      alltså dem som tagit emot hans ord

i uppriktighet och fruktan#.

 

Stormännen uppträtt i ödmjukhet: iklätt sig den.

      Från folket fått sitt ödmjuka erkännande.

Livet i lydnad: gjort det bättre för landet.

     Även tidigare generationer fått nytta av deras ödmjuka liv.

      Vilka tagit emot hans ord med uppriktigt hjärta.

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2020 18:02

CLEMENS KORINTBREV. 30:1-8.

 

ETT HELIGT LIV.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 30:1.

 

1.  #

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se