Direktlänk till inlägg 4 januari 2020

JEREMIAS BREV. VERS. 36-72.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2020 20:21

JEREMIAS BREV. VERS. 36-72.   DEL. 2.

 

Avskrift av ett brev från Jeremia till de fångar som

     den babyloniske kungen skulle föra bort till

Babylon, skrivet för att delge dem det budskap

      som Gud hade gett honom att framföra.

 

Jeremias brev. vers. 36.

 

36.  #Aldrig ger de synen åt en blind och aldrig 

räddar de en människa i nöd#.

 

Trägudar ger inte synen till den blinde.

       Hjälplös räddare för människor i nöd.

 

Jeremias brev. vers. 37.

 

37.  #Det händer aldrig att de förbarmar sig över

en änka eller gör en välgärning mot ett

       faderlöst barn#.

 

Visar inget förbarmande över en änkas behov.

      Gör ingen välgärning mot faderlöst barn.

 

Jeremias brev. vers. 38.

 

38.  #De är som stenar, huggna ur berget, dessa

förgyllda och försilvrade trägudar, och deras

     tjänare kommer att stå där med skam#.

 

Gudar lika stenar uthuggna ur berget.

          Dessa förgyllda försilvrade trägudars

tjänare skamfyllda inför gudars o-tröstliga hjälp. 

 

Jeremias brev. vers. 39.

 

39.  #Hur kan då någon kalla dem gudar eller

tro att de är det?#.

 

Hur kan de kallas Gudar i sin hjälplöshet?

     Varför tro på sådana gudar?

 

Jeremias brev. vers. 40.

 

40.  #Nej, i synnerhet inte kaldeerna själva drar

skam över dem: när de finner någon som är stum

       och inte kan tala tar de honom med sig

och säger åt honom att kalla på Bel, som om Bel

     kunde höra det#.

 

Kaldeerska folket drar sig själva över skammen

    över trä-gudarna.

När de finner gudarna vara stumma talare:

       inte får sina svar besvarade i sin dårskap

låter de honom kalla Bel avguden: tror sig tala

     istället  till honom. 

 

Jeremias brev. vers. 41.

 

41.  #Själva kan de inte komma till insikt och överge

sina avgudar det har de inte förstånd till#.

 

Kaldeerna själva i sin dumdristighet inte kommer

    till insikten.

Överge i sitt övermod sina falska stumma avgudar

     saknar de förstånd till. 

 

Jeremias brev. vers. 42.

 

42.  #Kvinnorna sitter längst gatorna med snören

knutna om sig och bränner kli som rökelse#.

 

Kvinnor sitter i staden längst gatorna sysselsatta

    med slutna knuten om sig.

Bränner kli som rökelse.

 

Jeremias brev. vers. 43.

 

43.  #När en förbipasserande har dragit iväg med

några av dem och legat med henne, hånar hon

       sin granne som inte blivit uppskattad och

inte fått sitt snöre avslitet#.

 

Förbipasserande man våldtagit några av stadens

     kvinnor.

Hånar hon sin granne på gatan.

       Vilken inte fått sitt knutna snöre avslitet:

en bild på kyskheten.

 

Jeremias brev. vers. 44.

 

44.  #Allt som har med dem att göra bländverk ----- hur kan man för tro att de är gudar eller kalla

     dem för det?#.

 

Hur kan man sätta sin tilltro till falska

    stumma av-gudar.

 

Jeremias brev. vers. 45.

 

45.  #De är tillverkade av trädsnidare och guldsmeder, och det blir aldrig något annat

     av dem än vad konstnärerna bestämmer#.

 

Trägudar tillverkade av människohänder:

     Av träsnidares arbetsmöda och guldsmeder

fåfänga arbetstid.

     Blir gjorda efter konstnärernas mönsterbild. 

 

Jeremias brev. vers. 46.

 

46.  #När nu tillverkarna själva har så kort livstid#.

 

Trägudarnas tillverkare begränsade i sitt yrkesliv

      till sin kortsiktiga livstid.

 

Jeremias brev. vers. 47.

 

47.  #Hur skulle då deras alster kunna vara gudar?

Det de har lämnat åt eftervärlden är skamliga

      bländverk#.

 

Trä-gudarnas tillverkade gudar överlämnar sig till

     falska sken-gudar åt eftervärlden.

 

Jeremias brev. vers. 48.

 

48.  #När krig och olyckor hotar börjar ju prästerna

överlägga om var de skall gömma sig tillsammans

     med dem#.

 

När krig olyckor nalkas avguda-prästerna:

      gör de beslut om de skall förtrösta på 

deras beskydd.

 

Jeremias brev. vers. 49.

 

49.  #Hur kan man då undgå att märka att de inte

är gudar, när de inte kan rädda sig själv från vare

      sig krig eller andra olyckor?#.

 

Ni; trägudar kan vara prästernas räddare i krig

      och olyckor varför är de då inte beskyddande?

 

Jeremias brev. vers. 50.

 

50.  #Eftersom de bara är av trä, förgyllda och försilvrade, kommer de en gång att avslöjas som

       bländverk.

För alla folk och kungar skall det bli uppenbart 

      att de inte alla är gudar utan människohänders

verk, som inte någon gudomlig kraft i sig#.

 

De människoverk: handgjorda av trä:

     Förgyllda av guld  försilvrade.

Vilka avslöjar deras falska bländverk.

        Alla folk och kungar blivit uppenbart deras

falskhet i att vara gudar.

      Saknar gudomlig kraft. 

 

Jeremias brev. vers. 51.

 

51.  #Vem kan då undgå att förstå att de inte

är gudar?#.

 

Vem kan kan vara så dumdristig utan förstånd

     falskheten i trägudarna.

 

Jeremias brev. vers. 52.

 

52.  #De kan aldrig sätta en kung på tronen, och aldrig ger de människorna regn#.

 

Saknar allmakten tillsätta kungar på tronen

       Aldrig ger människor i rätt tid.

 

Jeremias brev. vers. 53.

 

53.  #Aldrig kan de skipa rättvisa åt dem eller

skydda dem som lider orätt ----- de är ju maktlösa#.

 

Maktlösa gudar kan inte försvara rättvisan.

 

Jeremias brev. vers. 54.

 

54.  #De är som kråkor som flaxar mellan himmel

och jord.

      När elden kommer lös i ett av dessa förgyllda

eller försilvrade trägudars tempel, då flyr deras

      präster och sätter sig i säkerhet, och själva

brinner de av på mitten som stockar#.

 

Gudars beteende likt flaxande kråkor mellan

     himlen och jorden.

När elden släpps lös i ett av dessa förgyllda

     försilvrade tempel: flyr guda-prästerna.

Trägudarna blir förbrända av elden.

 

Jeremias brev. vers. 55.

 

55.  #Mot en kung eller en fiende kan du inte sätta

sig till motvärn#.

 

Försvarslösa mot en kung eller fiende.

 

Jeremias brev. vers. 56.

 

56.  #Hur kan man då tro eller godta att de är gudar?

      Tjuvar eller rövare kan de inte skydda sig mot,

dessa försilvrade och förgyllda trägudar#.

 

Efter deras försvarslöshet förstår man de är

    inga gudar.

Trägudar vilka inte kan skydda sig mot

     rövare och tjuvar. 

 

Jeremias brev. vers. 57.

 

57.  #En mäktig man kan skala av guldet och silvret

från dem och ge sig i väg med kläderna som satt

       på dem, utan att de kan försvara sig#.

 

Bli trägudarna bestulna på sitt guld eller silver

     i vilket de inte kan försvara sig.

Bli fråntagna sina välprydda kläder. 

 

Jeremias brev. vers. 58.

 

58.  #En kung som visar sin duglighet eller ett

nyttigt husgeråd som ägaren har användning för

       är därför bättre än de falska avgudarna.

En dörr i ett hus, som ger skydd åt vad det finns,

      är bättre än de falska gudarna, en träpelare

i ett palats är bättre än de falska gudarna#.

 

Kungen visar sin skicklighet.

      Nyttiga hus-gerådet sin duglighet för sin ägare.

Bättre än o-rörliga avgudars o-nyttighet.

      Husets dörr skyddet mot vad som finns

utanför dörren.

      Dörren tryggare beskydd än de  falska avgudarna.

          Palatsets träpelare bättre till nytta än

trä-avgudarnas hjälplöshet. 

 

Jeremias brev. vers. 59.

 

59.  #Solen och månen och stjärnorna, som hyser

så klart, lyder punktligt när de sänds ut att göra

       sin tjänst#.

 

Solen stjärnorna månen: som frambringar olika

     ljus.

När de blir utsända  till sitt uppdrag att belysa

     jorden och alla skapade varelser i sitt tjänande.

 

Jeremias brev. vers. 60.

 

60.  #På samma sätt med blixten, vars ljus syns

överallt, och med vinden, som blåser i alla länder#.

 

Vilket kan jämföras med blixtens uppdrag.

          Blixtens ljussken syns i sin kraftfullhet

överallt.

     Vinden i sin kraftfulla styrka rörs sig i

alla länder.

 

Jeremias brev. vers. 61.

 

61.  #Också molnen utför sina åligganden när de

får befallning av Gud att dra ut över hela världen#.

 

Från Guds befallande ord utför de sitt uppdrag.

      

Jeremias brev. vers. 62.

 

62.  #Liksom elden fullgör sitt uppdrag när den sänds ut från ovan för att förtära berg och skogar.

      Men med detta har avgudarna ingen likhet,

vare sig till utseendet eller till verkningarna#.

 

Likt eldens uppdrag när den blir utsänd.

         I sin brännbarhet förtära de fasta bergen

och skogar.

       Avgudarna kraftlöshet kan inte jämföras

med eldens uppdrag.  

 

Jeremias brev. vers. 63.

 

63.  #Man bör alltså varken tro att de är gudar

eller kalla dem för det, oförmögna som de är

      att skipa rättvisa och göra gott mot människorna#.

 

De gudar man kallar för gudar är inga gudar.

         Vilka o-förmögna vara rättvisans försvarare.

Visa människor godheten.

 

Jeremias brev. vers. 64.

 

64.  #Då ni nu har förstått att det inte är gudar

skall ni inte frukta dem#.

 

Allt vad ni nu vet om avgudars beteende:

      varför känna rädsla inför dessa falska gudar.

 

Jeremias brev. vers. 65.

 

65.  #De varken förbannna kungar eller välsigna

dem#.

 

Trägudar vilka varken stummas tungor kan 

        förbanna kungar.

Eller välsigna kungar.

 

Jeremias brev. vers. 66.

 

66.  #De visar inte folken några tecken på himlen,

de strålar inte som solen och lyser inte som

     månen#.

 

Ger inga synliga tecken för folket på himlen.

      Strålar inte som solens solstrålar.

Lyser inte som månens ljus.

  

Jeremias brev. vers. 67.

 

67.  #De är hjälplösare än de vilda djuren, som själva kan fly undan och söka skydd#.

 

Hjälplösare än de vilda djurens själv-försvar.

        Vilka kan fly för faror söka sitt trygga beskydd. 

Jeremias brev. vers. 68.

 

68.  #Inte på något sätt kan vi finna att de är gudar;

frukta dem alltså inte#.

 

De är tomhetens gudar.

     Var inte rädda för dem, du människobarn. 

 

Jeremias brev. vers. 69.

 

69.  #Som en verkningslös fågelskrämma på

ett gurkfält är deras förgyllda och försilvrade

      trägudar#.

 

Likt fågelskrämmas försvarslösa beteende mot

         gulkfältens hungriga anfallare.

 

Jeremias brev. vers. 70.

 

70.  #Eller som en taggig buske i en trädgård,

där alla fåglar slår sig ner, eller ett lik som

     ligger utkastat i mörker ----- sådana är deras

förgyllda och försilvrade trägudar#.

 

Deras förgyllda försilvrade trä-gudar liknar:

       Taggig buske i trädgården.

I vilken alla fåglar finner sin tillflykt i.

     Ligger utkastade övergivna i mörkret.

 

Jeremias brev. vers. 71.

 

71.  #Deras multnande purpurkläder och vittrande

marmor säger er att de inte är gudar.

     Till sist kommer de att förtäras helt och hållet,

och de blir en skam för hela landet#.

 

Trägudarnas förmultnande purpur-kläder

    vittrar sönder.

Till sist blir förtärda skräck-injagande för hela

      landet.  

 

Jeremias brev. vers. 72.

 

72.  #Bättre då att leva rättfärdigt utan avgudar:

den som gör så skall aldrig nås av skammen#.

 

Bättre leva rättfärdigt liv utan avguda tillbedjan.

       Vilken undviker avguda skammen.

 

 

       

      

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se