Direktlänk till inlägg 5 mars 2019

VISA OCH KLOKA ORD TILL NUTIDENS MÄNNISKOR. 93-191.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2019 10:28

VISA OCH KLOKA ORD TILL NUTIDENS MÄNNISKOR.

 

NUMMER.  93-191.

 

93a.  #Penning-begäret tänker på sig själv:

tillfredsställa sina självvalda behov#.

 

93b.  #Ångesten, depressionen, passiviteten

bekvämligheten äger sina egna personligheter

       viljor.

De söker upp mänskliga kroppar genom utveckla

   sin vilja och personlighet.

Planterar ned små frön i människors tankevärldar.

        Utnyttjar människors olika ords tal negativa

tankar om andras och våra liv. 

     Finns hjärtats mottaglighet sås frön#.

 

94.  #Vara förnöjsam med sig själv.

Först mot sig själv och sin nästas liv#.

 

95.  #Rannsaka värdesätta sitt liv i sin utveckling

i karaktäriska livet, inför omgivningen och sig själv,

     vilket ger god självbild#.

 

96.  #I tankevärlden avgörs vad som sägs,

utifrån talet påverka det oss själva och omgivningen#.

 

97.  #Genom insikten förstå vara sig själv till

övevinnare i egna tankevärlden.

    Öppen dörr till sundare tankevanor.

Vilket påverkar talet och tankesättet#.

 

98a.  #Lyssna på deppighetens budskap vilket

gör sig till lydnad under den.

     Gör vad den vill i ord och gärningar.

Olyckligtvis sprids den vidare till andra människor#.

 

98b.  #Lyssna på passiviteten trälbinder tankevärlden av passivitet.

      Underordna sig sitt liv i lydnad följa hennes

vilja tankar.

     Förändra sitt beteende äga passivietens beteende#.

 

98c.  #Lyssna på bekvämlighetens självvalda

lagar och paragrafer.

     Leva i den vad ger det till livet.

Latheten bekvämligheten varandras vänner. 

      Nationens undergång.

Ingen problem-lösare.

      Skapar nationella problem.

Bekvämliga livet livets tids och energitjuv på 

   livsglädjen och människo-värdet#.

 

99.  #O-behärskad fladdrande tunga  pratsam

pratsjuk tunga.

     Vänskaps-förstörare#.

 

100.  #Frispråkig människa, frimodig i sitt tal.

Handla hon efter vad hon säger kan talet

     vara till nytta eller o-nytta#.

 

101.  #Rapphönan ruvar på ägg som hon aldrig 

får kläcka liknar o-hederligt samlande rikedomar.

       Mitt i sitt liv måste han lämna vad han äger.

Idel fåfängt#.

 

102.  #Ödmjukhetens enhet, beskyddar sig mot

högmodets fåfängliga lögner#.

 

103.  #Vara själviskt fullkomlig, görs i utövande

av egoistiska tankesättet#.

 

104a.  #Försumligheten passiviserar människans

vilja och hjärtats tankar.

      Vilket hon lovat sig själv  utföra olika handlingar

gjort självvalt val välja lyssna på försumligheten#.

 

104b.  Försumlighetens förslag:

Vänta med att göra det senare.

    

c.  Göra något annat istället.

 

d.  Har mycket annat att göra.

 

105.  #Livsstilen livsföringen, talar sitt språk

vad vi i livet gör.

      Hur vi tänker om oss själva.

Planerar våra liv.

      Idag och inför framtiden#.

 

106.  #Nyttigt själv söka kunskapen bra botemedel

mot latheten och bekvämligheten#.

 

107.  #Människors fladdrande tungor:

problem med i stillhet lyssna på hjärtats tankar#.

      Tålamodet uthålligheten till hjälp tröst 

lära sig lyssna#.

 

108.  #Människors ord antingen vara uppmuntrande

eller o-intressanta#.

 

109.  #Äga tvetydig tunga  säga nyttiga ord

ordeni hjärtat  tänker ut o-nyttiga ord#.

 

110.  #Problemfyllt samhälle karaktärslöst samhälle#.

 

111.  #Behärskad tunga vilande tunga#.

 

112.  #Anklagande människor vad ger de till livet#.

 

113.  #Förtalets människor vad ger de till Livet#.

 

114a.  #Förtalets anklagande människor 

problem-människor. 

 

114b.  Anklagande förtalets prersoner

problem-lösare.

 

114c.  Förtalets anklagande människor

nationens problem-barn#.

 

115.  Ges ödmjukheten tillåtelse betjäna livet

stolthetens inflytande förminskas.

 

116.  Ges troheten tillåtelse betjäna livet 

o-trohetens inflytande förminskas.

 

117.  Ges snällheten tillåtelse betjäna livet

elakhetens inflytande förminskas.

 

118a.  Penning-begäret självtände i sitt begär.

 

118b.  H-begäret självtänkande i sitt begär.

 

118c.  Begäret älskar sig själv.

 

119.  Begäret och stoltheten  varandras vänner.

 

120.   Penningbegäret o-social förslavar sina

tjänare och tjänarinnor.

 

121a.  Dominantiska beteendet  kontrollerat beteende.

 

121b.  Dominantiska beteende får inspirationen

från egoismen.

 

121c.  Högmodet  stoltheten övermodet 

vänner med egoismen.

 

122.  Olika ordspråk säger:

Högmodet går före fall.

       Stoltheten går före undergång.

 

123.  Bemöt konfliktbenägen person med raka svar.

 

124a.  Konflikt-benägen person beskyddar sig själv.

 

124b.  Konfliktbenägen person försvar sig själv:

ser på andras misstag och fel.

 

124c.  Konflikt-benägen person själv-god person.

 

125.  Konfliktbenägen person  självsäker

ego-centrisk person.

 

126.  Ego-centrisk  vet så mycket behöver inte

veta mer.

 

127.  Människans karaktäriska utveckling:

i behov manliga och kvinnliga vänner,

     vilket ger sunt normalt liv.

 

128a.  Penning-begäret roten till all ondska.

 

128b.  Penningbegäret erbjuder sitt begär genom

synsättet hörseln vilket utnyttjas som begärets

     redskap.

 

128c.  Utifrån redskapen påverkas människors

tankevärld hjärta och tungans ord.

 

129.  Utifrån dem blir det till handlingar:

aktiveras begäret.

 

130.  Dagens samhälle uppbyggt på penningbegärets tankesystem.

      Vilket på lång sikt ger falsk trygghet.

 

131.  Penningsystemet saknades  istället 

fanns byteshandeln mellan olika dagliga varor.

 

132.  Penning-begäret: orsaken till lidandet

i samhället: roten till allt ont.

 

133.  Arbetslösheten nationens undergång.

 

134.  Vinningslysten produktion rider på

penning-begäret.

 

135.  Rastlösheten arbetslösheten varandras vänner.

 

136.  Sysslolösheten  arbertslösheten varandras

vänner.

 

137.  Nya lagar och paragrafer förändrar

människors livsstil  och livsföring.

 

138.  Skrivet öppet brev ger djupare språk-innehåll

än personligt samtal.

 

139.  Människans tålamod och uthållighet:


fördjupar tillväxten i hennes karaktärs-liv.

         

140a.  Människans uthållighet och tålamod:

hennes hjälpare uppmuntrare.

 

140b.  Hennes lidande, uppmuntrare stöd och röst:

i livets motgångar lidande.

 

141.  Undvika bearbeta sina genetiska svagheter

brister, styrda av o-kunnigheten latheten

     bekvämligheten.

 

142.  Förtrösta sig på sig själv: sin o-fullkomlighet

gör henne till sårbara människa.

 

143.  Det som tycks vara viktigast i livet:

vill jag priotera i första hand: vilket styrs av

      viljan, tiden och intresset.

 

144.  Sanningen äger framtiden.

 

145.  Lögnens starkaste kraftkällor:

tankevärlden, talet, människohjärtat.

 

146.  Hjärtats sökande längtan efter sanningen,

nyttig söka i Livet.

 

147a.  Sanningen äger framtiden.

 

147b.  Sanningen frigör människan från lögnen.

 

147c.  Sanningen mänsklighetens framtid.

 

148a.  Lögnens redskap, tankevärlden där lögnen

förvarar sina listiga lögner.

 

148b.  Tillåts lögnen invaderar i tankevärlden  

och hjärtat: kontrollerar lögnen människan.

 

148c.  Striden mellan lögnen och sanningen finns

i tankevärlden och människans hjärta.

 

149a.  Lögnen rider på rädslan, vilket skapar nya

lagar under bevaknings och kontrollsystemet.

 

149b.  Kontrollstyrda människor rider på rädslan.

 

149c.  Rädslan säger: rädd för göra misstag.

 

150.  Nationella Gudlösheten fruktbar jordmån

för nationella Laglösheten.

 

151.  Penning-begäret förblindar mänsklighetens

sinnen, vilket invaderar tankevärlden & hjärtat.

 

152.  Råder förvirringen, saknas människans

kontroll urskiljningsförmåga i hennes tankars

       tanke-värld.

 

153.  Intar tröttheten tankevärlden, svårt kontrollera

     olika tankars nflytande antingen de goda

eller onda tankarna.

 

154.  O-måttlig stress, glömskan, förvirringen,

olika sinnes-tillstånd, påverkar beteendet.

 

155.  Genetiska svagheter, öppnar sig föregående

     livs-beteende.

 

156.  Ordning  disciplin bra vapen mot genetiska

vardagliga problem.

 

157.  Tyglade tungor återhållsam mot o-fruktbart tal.

 

158.  Människors egoistiska problem, livets högmod, stoltheten botemedlet mot dem:

      tiden tystnaden  tålamodet tåligheten ödmjukheten.

 

159.  I lydnaden finns tålamodets personliga frukter,

vilket liknas vid saftig närings-rik karaktär.

 

160.  Lyssna på lydnadens röst, ödmjukar hjärtan.

 

161.  Högmodiga stolta hjärtan, o-formbara,

styrs av ego-viljan, gör sina egensinniga beslut.

 

162.  Lyssna följa hjärtats inre röst, ödmjukhetens

inre röst.

 

163.  Tungans tal talar ur hjärtats förråd.

 

164.  Ordspråket säger, "Det hjärtat är fullt utav

det talar munnen#.

 

165.  Beror på oss själva, vilket vi vill priotera.

 

166.  Människans laglöshet, formas utifrån 

hårt  kyligt hjärta  avsaknat från med-mänsklig

      värme ömhet omsorg.

 

167.  Politiska systemet  system av brister

svagheter  o-enigheter  vilka föde fram splittring.

 

168a.  Behörighets-kraven nom olika yrken blivit

högre, försvinner arbetsplatsernas arbets-glädjen.

 

168b.  Till sist saknas motivation att arbeta.

 

168c.  Arbets-kraven höjs på den indivduelle    

arbetsansvarige.

 

168d.  Kraven ställs på så hög nivå, under längre

tid  vilket innebär alltför stora påfrestningar

    på anställdes hälso-tillstånd.

 

168e. Vilket i vissa fall  fara för individens liv.

 

169.  Slutsatsen blir, har alltför höga behörighetskraven: större värde än människans

     bestående värde.

 

170.  Kontroll-systemet; lagförs utifrån rädslan

misstänksamheten.

       Ifrågasätter varandras ärlighet.

Utifrån misstänksamheten säger:

     Alla lika o-pålitliga.

Alla räknas till vara skurkar banditer.

      O-hederliga o-ärliga i sitt beteende.

 

171.  O-fullkomliga människor stiftar likadana

lagar  paragrafer som sig själva.

     Till vilka de givit sitt befall till. 

 

172.  O-fullkomliga lagar, lyckas aldrig bekämpa

laglöshetens ego.

 

173.  Finns ödmjuka ärliga pålitliga människor

i samhället  staden nationen  saknas behovet 

    av ständigt nya lagar & paragrafer.

 

174.  Saknar  samhälls-medborgaren intresset 

ansvaret för samhällets framtid: 

      hur ska det då fungera.

 

175.  Sökande längtande människor  blir aldrig

passiva uppgivna bekväma.

     Finner alltid nya möjligheter i livet.

 

176.  Tålamodet tåligheten långmodigheten

ge bestående resultat.

 

177.  Tålige tålmodige  långmodige ger aldrig upp

med-motgångar svårigheter  lidande.

 

178a.  "Krav och kontroll-systemet odlas upp

utifrån o-säkerheten rädsla  misstänksamheten.

 

178b.  Vilket kan liknas vid tillfälligt kortsiktigt

trygghetssystem: eftersom systemet liknas vid

      o-fullkomligt system.

 

179.  Livets skrivna blad kan inte förändras.

 

180a.  Livets o-skrivna blad blir skrivna blad

utifrån gårdagens misstag av livets lärdom

     erfarenhet.

 

180b.  Ordspråket säger,  "Man gör inte samma misstag 2 ggr.

 

181.  Tanke-världen  livets sorterings-verk

skiljer mellan goda och ondsinta tankar.

 

182.  Människor söker längtar efter fullkomliga

människan  ändå äger hon sitt mänskliga

       ursprungliga tillstånd: o-fullkomligheten.

 

183.  Dagens samhälls-utveckling visar brister

svagheter i samhälls-systemet vilket skapar

     svårigheter i bekämpandet av tillväxande

o-moraliska förfallet.

 

184.  Långmodigheten tåligheten tålamodet

verksam i tystadens tid.

 

185.  Tålamodets karaktär utvecklar 

mognadsprocessen till god personlig karaktärsdygd.

 

186.  Långmodigheten tåligheten utvecklar

mognads-processen vilket de fostras fram

     i gemenskapen med olika personligheter.

 

187.  Ståndaktigheten verksam där människor i trohet förtröstar på sanningen.

 

188.  En tid av väntan tystnad  formsas hjärtan

de goda karaktärs-dragen.

 

189.  Hörbar talande röst av oro  rädsla  o-säkerhet

in i tankevärlden, vilket visar sitt syfte

       passivera oss.

 

190.  O-måttliga stressen  styrs av tiden,  vara

urverkets slav. Allmänt

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se