Alla inlägg den 23 januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:7-12.

 

HERRENS ANKOMST ÄR NÄRA.

 

¤Jakobsbrevet. 5:7.

 

7.  #Bröder, var tåliga tills Herren kommer.

   Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin

dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn

      och vårregn#.

 

Bröder; er tålighet er inre styrka i väntan på

    Herrens tillkommelse.

Jordbrukaren ser sin sådda åkerjord.

       Inväntar tåligt åker-jordens dyrbara skörd.

Väntar tligt på höst & vårregnets näringsrika

       vatten till såddens överlevnad. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:8.

 

8.  #Ha tålamod ni också, och visa fasthet,

ty Herrens ankomst är nära#.

 

Jämför ert tålamod med jordbrukarens.

     Tålamodet: visar er trons fasthet.

Invänta tåligt Herrens ankomst.

    

¤Jakobsbrevet. 5:9.

 

9.  #Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni

inte dömda. 

       Domaren står utanför dörren#.

 

Klaga inte på varandras liv.

          Döm inte varandras andliga olikheter.

Er domare står utanför er hjärtas dörr.

       Er rättvise domare.

 

¤Jakobsbrevet. 5:10.

 

10.  #Ta profeterna som  talat i Herrens namn

till ert föredöme i att lida och visa tålamod#.

 

Se; på profeterna vilka i lydnad talat i

       Herrens namn.

 

¤Jakobsbrevet. 5:11.

 

11.  #Ja, vi prisar dem saliga som håller ut.

Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett 

       hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik

på medlidande och barmhärtighet#.

 

Er uthållighet belönas: vi prisar och ärar den.

        Jobs uthållighet belönades.

Herrens trofast; belönade honom.

         Herren visade sin rikliga barmhärtighet

och medlidande mot sin tjänares liv i sitt

       lidande.  

 

¤Jakobsbrevet. 5:12. 

 

12.  #Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid något annat.

       Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej,

annars drabbas ni av Guds dom#. 

 

Mina bröder; Svär ingen ed; vilket är bindande

    i vad ni säger.

En ed inför Guds himmel.

       Ja är ja; Nej är nej: låter ni så vara i ert liv.

Gör ni inte det; drabbas ni av Guds dom. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:13-18.

 

BÖNENS KRAFT.

 

¤Jakobsbrevet. 5:13.

 

13.  #Får någon av er lida skall han be; är någon

glad skall han sjunga glädjepsalmer#.

 

Bönen lindrar lidandet.

         Glädjefyllt hjärta  uttrycker i sjungande

glädje-psalmer.

 

¤Jakobsbrevet. 5:14.

 

14.  #Är någon av er sjuk skall han kalla till sig 

de äldste i församlingen, och de skall smörja

       honom med olja i Herrens namn och be 

böner över honom#.

 

Finns ibland er som är sjuk: låt församlingens äldste

     smörja honom

 med olja.

      Be i Herrens namn: böner över honom.

 

¤Jakobsbrevet. 5:15.

 

15.  #Deras bön i tro skall rädda den sjuke,

och Herren skall göra honom frisk,

       Och har han syndat skall han få förlåtelse#.

 

De äldstes böner: skall rädda den sjuke från

      sjukdomens lidande.

Herrens trofast skall göra honom frisk.

         Har han syndat: får han förlåtelse. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:16.

 

16.  #Bekänn därför era synder för varandra,

och be för varandra att ni skall bli botade.

      Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför

stor verkan#. 

 

Inför varandra bekänn era synder.

       Be för varandra.

Vilket botar er från sjukdomar.

       Rättfärdiges bön andlig kraftkälla.

Syndfulles bön  ingen andlig kraft-källa.

 

¤Jakobsbrevet. 5:17.

 

17.  #Elia var en människa som vi, men när han

bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget

     regn över landet på tre år och halvt år#.

 

Elia en människa som vi.

        Elias bön inför Gud:

Bad om brist på regn över landet på tre år 

      och halvt år.


¤Jakobsbrevet. 5:18.

,

18.  #Sedan bad han igen, och då gav himlen regn,

och jorden lät sin gröda växa#. 

 

Efter denna torke-tid: återigen bad gav himlen regn.

       Regnet på den uttrorkade jorden gav sin


näring till grödans tillväxt. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:19-20.

 

SYNDAREN SKALL ÅTERFÖRAS.

 

¤Jakobsbrevet. 5:19.

 

19.  #Mina bröder, om en av er kommer bort från 

sanningen och någon för honom tillbaka#.

 

Mina bröder; blir någon i församlingen vänder sig

      bort från sanningen: om för honom tillbaka.

 

¤Jakobsbrevet. 5:20.

 

20.  #Då skall ni veta: den som återför en syndare

från hans villovägar räddar hans liv undan

        döden och gör att många synder blir förlåtna#.

 

Ni ska veta: återförs syndaren från sina villovägar

       lögnens listiga vägar.

Räddas hans liv från döden.

         Vilket förlåter många synder. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

FÖRSTA PETRUSBREVET. 1:1-2.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos,

       Kappadokien, Asien och Bithynien#.

 

Hälsning från Jesu Kristi apostel  Petrus.

     Till de heligt utvalda.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:2.

 

2.  #Utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade

av Anden och bestämda till lydnad och rening

       med Jesu Kristi blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått#. 

 

Guds heligt utvalda enligt vår faders planlagda

      beslut.

Helgade av Anden.

      Bestämda leva i lydnad.

Vara renade genom Jesu försoningsblod.

      Nåd och frid vare med er alla.

Genom Guds överflödande nåd och frid ges åt

      de heligt utvalda.


 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

FÖRSTA PERUSBREVET. 1:3-12.

 

ETT LEVANDE HOPP.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:3.

 

3.  #Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud 

och fader.

       I sin stora barmhärtighet har han fött oss 

på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi

       uppståndelse från de döda#.

 

Vår faders stora barmhärtighet; fötts oss

        till nytt levande hopp.

Fått vårt nya levande framtidshopp genom

     Kristi uppståndelse från de döda.  

 

¤Första Petrusbrevet. 1:4.

 

4.  #Till ert arv som inte kan förstöras, fläckas eller

vissna och som väntar på er i himlen#.

 

Födda till ett evigt himmelskt arv.

      Arvet som inte kan förstöras.

Fläckfritt från världens syndfull aliv.

         Arvet som väntar på er i himlen.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:5.

 

5.  #Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram

till den frälsning som finns beredd att uppenbaras

        i den sista tiden#.

 

Guds makt ert beskydd genom tron.

        Genom tron till frälsningen i Kristus.

Uppenbaras i den sista tiden.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:6.

 

6.  #Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort

tid skulle få utstå prövningar av olika slag#. 

 

Jubla i den sista tidens frälsning i Guds beskydd.

       Under er jordiska korta tid får utstå

olika slags prövningar.   

 

¤Första Petrsbrevet. 1:7.

 

7.  #För att det som är äkta i er tro ----- och detta

är långt dyrbarare än det förgängliga guldet,

       som dock måste prövas i eld ---- skall ge pris,

härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras#.

 

Er äkthet i er tro prövas; vilket dyrbarare än

     guldets fåfängliga värde.

Prövas i luttringens eld vilket eld priset ger

      ert liv härlighet och ära när Jesus Kristus

uppenbaras. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:8.

 

8.  #Ni har inte sett honom men älskar honom

ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom

       och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje#.

 

Ni har inte sett honom  i synlig gestalt;

      men älskar honom.

Ni på honom i era hjärtan; med o-utsäglig jubel

       himmelsk glädje.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:9.

 

9.  #Då ni nu står nära målet för er tro;

era själars räddning#.

 

Era själars räddning; målet för er tro. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:10.

 

10.  #Det var denna räddning som profeterna sökte

och forskade efter när de profeterade om den nåd

       som ni skall få#.

 

Denna frälsande tro  räddningen som de talande 

      profeterna sökte efter.

Forskade efter i sitt profeterande: om nåden ni

      skulle få leva i.  

 

 ¤Första Petrusbrevet. 1:11.

 

11.  #De ville utröna vilken och vad slags tid som

Kristi ande i dem syftade på när den förutsade 

       de lidanden Messias måste utstå och den

härlighet som skulle som skulle följa#. 

 

De ville utforska vilken tid Kristi ande; 

      forutsade lidande Messias.

Följas av den härlighet som lidandet gav.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:12.

 

12.  #Det uppenbarades för dem att det inte var sig

själva utan er som de tjänade med sitt budskap.

        Detta har nu kungjorts för er av dem som

i helig ande, sänd från himlen, kommit till med

      evangeliet, detta som änglarna längtar

efter att blicka in i#.  

 

Vilket uppenbarades för dem: inte till dem själva

      utan tjänande med sitt budskap.

Vilket förkunnats för er  i den helige anden.

         Sänd från himlen; givit er evangeliet.

Vilket änglarna längtar efter. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se