Alla inlägg under maj 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:25

#REN-HJÄRTLIGHETEN & O-STRAFFLIGHETEN

VAD NYTTIGA DE ÄR FÖR LIVET#.


10800a.  Ren-hjärtligheten nyttig för nationen.


10800b.  Renhjärtligheten nyttig för folket.


10800c.  Ren-hjärtligheten nyttig för överheten.


10801.  Sanningen känner till lögnaktighetens listigheter.


10802a.  Lögnaktighetens listigheter nationens

olycka och fördärv.


10802b.  Lögnaktighetens listigheter  vad kan de

ge till livet!


10802c.  Lögnaktighetens listigheter  överhetens

olycka och fördärv.


10803.  Lögnaktighetens listigheter rider på högmodet.


10804.  Lögnaktighetens listigheter rider på 

o-lydnaden.


10805a.   O-straffligheten nyttig för nationen.


10805b.  O-straffligheten nyttig för överheten.


10805c.   Ostraffligheten nyttig för mänskligheten.

10806a.  Äga visheten har större värde än

     dyrbara pärlor.


10806b.  Äga klokheten har större värde än

     guld och silver.


10806c.  Äga insikten har större värde än

sandkornen i havet.


10807.  Säga ja: till visheten vad kan man

      mer begära.


10808.  Tacksamt hjjärta tackar ja: till klokhetens

       dyrbara skatter.


10809.  Vad kan livet ge mer än insikten.


10810a.  Ödmjukheten: led mina fotsteg:

trösta hjälp mig  vara lik din ödmjukhet.


10810b.  Ärligheten: led mig i ord och tankar 

vara lik din ärlighet.


10810c.  Vänligheten: var vänlig du är mot mig

leder mina fotsteg en vän för livet.


10811a.  Insikten kan inte köpas för ägodelar.


10811b.  Insikten kan inte betalas med silver

och guld.


10811c.  Insikten förtjänas inte av talträngda  tungor.


10812a.  Varken silver eller guld  kan mätas 

med vishetens rikedomar.


10812b.  Vishetens rikedomar värdefullare

än mänskliga rikedomar.


10812c.  Mänskliga rikedomar kortsiktiga

i sitt värde. 


10813.  Äga ömheten värdefullare än äga pärlor.


10814.  Äga ömheten mer älskvärd än

mänskliga rikedomar.


10815a.  Äga ömheten uppmuntrar nationen.


10815b.  Äga ömheten uppmuntrar folket.


10815c.  Äga ömheten dyrbare än pärlor. 


10816.  O-ändliga godheten  tillgänglig för Alla.


10817.  O-ändliga godheten  nyttig för Alla.


10818.  O-ändliga godheten  som alla behöver.  


10819a.  Barmhärtigheten och godheten

varandras eviga bunds-förvanter.


10819b.  Barmhärtigheten & godheten

varandras vänner.


10819c.  Barmhärtigheten och godheten

gör livet värdefullt & älskbvärt.


10820a.  Ilskenheten hatar alla människor.


10820b.  Häftigheten hatar alla människor.


10820c.  Döden hatar alla människors-liv.


10821a.  Elakheten hatar alla människor.


10821b.  Elake umgås med den som hatar honom. 


10821c.  Tänk den elake aldrig vara älskad.


10822.  Elake alltid vara hatad av elakheten.


10823a.  Den gode sagt farväl till elakheten. 


10823b.  Vänlige sagt farväl till elakheten.


10823c.  Snälle sagt farväl till  elakheten. 


10824a.  O-vänligheten   vänligheten varandras

o-vänner.


10824b.


10824c.


10825a.  Vreden för den sakmodige liknas vid höstlövet för vinden.


10825b. Häftigheten för den saktmodige liknas

vid höst-lövet för vinden.


10825c.  Ilskheten för den saktmodiga liknas

vid höst-lövet för vinden.


10826.  Visad ansvars-känsla i vad man gör.


10827.  Visad ansvars-känsla i man lovat

att göra.


10828.  Visad ansvars-känsla i vad man säger.


10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet. 


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint

få leva i dessa ords närhet.

  
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fin få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830. Vara vän till tröste-rika Ord  tänk så fint

få leva i dessa ords närhet.

10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint få

leva i dessa Ords närhet.
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint få 

leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint

få leva i dessa Ords närhet.
10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika Ord tänk så fint få

leva i dessa Ords närhet.


  


10829a.  Vara vän till kärleken tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10829b.  Vara vän till ömheten tänk så fint

få leva i hennes närhet.


10829c.  Vara vän till ömsintheten tänk så fint få

leva i hennes närhet.


10830.  Vara vän till tröste-rika ord tänk så fint

få leva i dessa Ords närhet.

10831.  Tröste-rika Ord  hjärtats värme och omsorg.


10832.  Tröste-rika Ord  hjärtats harmoni och vila.


10833.  Tröste-rika Ord  hjärtats tröste-rika Ord.


10834.  Tröste-rik tunga tankars värme & omsorg.


10835.  Tröste-rik tunga tankars harmoni och vila.


10836.  Tröste-rik tunga tankars tröste-rika Ord.


10837.  Värmefyllda Ord tankars sinnes-ro.


10838.  Värmefyllda Ord tankars sinnes-frid.


10839.  Värmefyllda Ord tankars värme & omsorg.


 
10840a.  Ömma ord  ger  glädje och harmoni.


10840b.  Ömma ord  ger  harmoni och vila.


10840c.  Ömma ord  ger  vad dagen vill ge. 


10841.  Älskvärda orden  värmefyllda ord.


10842.  Äskvärda orden  rofyllda ord.


10843.  Älskvärda orden  glädjefyllda ord.


10844a.  Tänkvärda ord  vad de betyder för Livet.


10844b.  Tänkvärda ord  det som Livet vill ge.


10844c.  Tänkvärda ord  vill ge livet mening.


10845.  Uppmuntrande ord  ord på vägen.


10846.  Uppmuntrande ord  ord för Livet.


10847.  Uppmuntrande ord  livets meningsfulla Ord.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:25

GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS.


Romarbrevet.  8:28-39.


28.  #Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han

      har kallat efter sin plan#.


Vi vet Gud är barmhärtig mot de som älskar honom.

        Guds barmhärtighet låter sin godhet fylla

våra hjärtan.

      De som älskar honom har han också kallat.

Han har planlagt sina älskades kallelse.


29.  #Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild,

       så att denne skulle vara den förstfödde

bland många bröder#.

  

De är kallade redan i moderlivet & besvarat sin

       kallelse i sin kärlek till honom.

Sina utvalda han förutbestämt formas ( fostras )

        bli lik hans sons avbild.

Hans enfödde Son skulle vara  god förebild

       bland många utvalda bröder.


30.  #Den han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också

       gjort  rättfärdiga, och dem har han också skänkt sin härlighet#. 


De som han kallat gjort renhjärtliga syndfria

    o-straffliga vilket beror på hans sons lydnad som   det levande syndoffret på korset. 

     I sin kallelse tanke skänkt sina älskade

utvalda barn sin härlighet.


31.  #Vad innebär detta?

Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss?#.


Gud är för sina älskade utvalda barn:

     vi Kristi medarvingar & Guds arvingar enligt

hans dyrbara löften.


32.  #Han som inte skonade sin egen son utan

utlämnade honom för att hjälpa oss alla,

       varför skall han inte skänka oss allt med honom?#.


        Han tillät sin egen son lida och dö på korset.

Genom sin sons lidande  hjälpa oss som älskar

      honom. 


33.  #Vem kan anklaga Guds utvalda?

Gud frikänner#.


Gud frikänner: ingen kan anklaga Guds utvalda.


34.  #Vem kan då fälla?

Kristus den som har dött och därtill den som har

      uppväckts och sitter på Guds högra sida

och vädjar för oss#.


Kristus dött för hela mänskligheten.

        Kristus uppstått för hela mänskligheten.

Kristus sitter på Guds högra sida beder för oss.


35.  #Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?

Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet,

      fara eller svärd?#.


Kristi offrande kärlek skiljer oss inte från

      nöden smärta och lidande.


Kristi lidande smärtsamma kärlek skiljer oss inte

     från ångestens känsliga smärta och lidande.


Världens förföljelse eller svält i brist på föda

      skiljer oss inte från Kristi medlidande kärlek.


Livet i nakenhet faror och till svärd mista livet

      skiljer oss inte från Kristi medömkan.


36.  #Det står ju skrivet: FÖR DIN SKULL LIDER VI

DÖDENS KVAL DAGEN LÅNG, VI HAR RÄKNATS

       SOM SLAKTFÅR#. 


För Jesu gissling död lider vi dödens verklighet

      vi tillräknas som slaktfår inför världen. 


37.  #Nej, över allt detta triumferar vi genom

honom som har visat oss sin kärlek#.


I det som beskrivits: triumferar vi genom honom

     som har visat oss sin outtröttliga kärlek.

     

38.  #Ty jag är viss om att varken död eller liv,

varken änglar eller andemakter, varken något

      som finns eller något som kommer#.


Ty jag vet i mitt hjärta: varken döden livet

      kan skilja mig från Guds dyrbara kärlek.

Varken änglar och andemakter i himlen kan skilja

      mig från Guds uthålliga kärlek.


39.  #Varken krafter i höjden eller krafter i djupet

eller något annat i skapelsen skall kunna skilja

     oss från Guds kärlek i Kristus Jesus,

vår herre#.         

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se