Direktlänk till inlägg 30 maj 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 110.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2018 21:09

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  110.


#Ödmjukheten och undergivenheten  nationens

      framtid av lycka och framgång#.


#Högmodet och överlägsenheten  nationens

      framtid av olycka och bekymmer#.


11000.  Framtiden ser framåt.


11001a.  I mörkret finns inget ljus.


11001b.  I ljuset finns inget mörker.


11001c.  Vad har mörkret med ljuset att göra.


11002.  Vad har ljuset med mörkret att göra.


11003a.  Vad människan tänker det gör hon.


11003b.  Vad människan tänker det säger hon.


11003c.  Människan väljer själv om vill

       säga det hon tänker eller inte.


11004.  Människor är till varandras nytta

       och hjälp i vad hon gör.


11005a.  Kärlekens martyrium bättre än livet

     i hatets och föraktets smärtsamma sårs lidande.


11005b.  Saktmodets martyrium bättre än livet

     i ilskenhetens & häftighetens

smärtsamma sårs lidande.


11005c.  Vänlighetens godhetens martyrium

  bättre än livet i elakhetens smärtsamma sårs

lidande.


11006.  Tålamod Och ödmjukhet


11007.  Ödmjukhet & livets lärdom


11008a.  Inte tillåta o-gräset ilskenhet få växa

   i saktmodets åkerjord.


11008b.  Saktmodets åkerjord  hjärtats goda

jordmån av trettiofaldig sextifaldig hundrafaldig

      skörd av saktmodets frukter.


11008c.  Tänk få leva livet i dessa rikliga skördar.


11009a.  Vad i livet jämföras med silvrets

Och guldets värde än vänskapen med

        ödmjukheten.


11009b.  Vad i livet jämförs med silvrets och guldets värde än vänskapen med litenheten.


11009c.  Vad i livet jämförs med silvrets och guldets värde änvänskapen med troheten.


11010a.   Ödmjukheten kartan och kompassen

     för den ödmjuke.


11010b.  Ärligheten kartan Och kompassen

    för den ärlige.


11010c.  Snällheten kartan & kompassen

        för den snälle.


11011.  Ödmjukheten källan till all ödmjukhet.


11012.  Ödmjukheten vad finner jag den:

     i den ödmjukes liv.


11013.  Ödmjukheten  vad gör den:

      ödmjukar den ödmjukes hjärta och sinne.


11014.  Min själs djupa ödmjuka oro finner

     sin vila och harmoni i ödmjukhetens närhet.


11015.  Min själ sökte ödmjukheten: vad fanns

   den:  där jag sökte henne.


11016a.  I litenheten fanns inte stolthetens

     tomhet och fåfänga.


11016b.  I ödmjukheten fanns inte högmodets

     tomhet & fåfänga.


11016c.  I vänligheten fanns inte elakhetens

   tomhet Och fåfänga.


11017.  Makt-lystna människor  gör sig till

     själv-valda visa personer: visheten visar

dem vara dårar.


11018.  Ödmjukheten led mig hjälp mig trösta

     vara lik din ödmjukhet.


11019.  Ödmjukheten led mig trösta hjälp mig

     vara lik din ödmjukhet i hjärtat och tankar. 


11020a.  Barmhärtige lever i barmhärtighetens 

skatter tillgänglig för den som lever  i

      barmhärtighetens närhet.


11020b.  Saktmodige lever i saktmodighetens

skatter tillgänglig  för den som lever i

      saktmodets närhet.


11020c.  Milde lever i mildhetens skatter tillgänglig

för den som lever i mildhetens närhet.


11021.  Ödmjukheten har fått en plats i

ödmjukes hjärta.


11022.  Ödmjukes ögon ser in i ödmjukhetens hjärta

Se in i hennes hjärta vara lik hennes hjärta.

       Tänk få vara i hennes hjärta beskyddad mot

högmodets faror och olyckor.


11023.  Ömsintes ögon ser in i ömsinthetens hjärta

Se in i hennes hjärta vara lik hennes hjärta.

         Tänk få vara i hennes hjärta beskyddad mot

egoismens faror och olyckor.  


11024a.  Räddningen från lögnen finns i sanningen.


11024b.  Räddningen från elakheten finns

i snällheten.


11024c.  Räddningen från o-troheten finns

i troheten.


11025.  Makt-lystenheten  Stomännens

       tänke-beteende visar ingen medömkan

värdesätter inte människo-värdett.


11025b. Stomännens tänke-beteende lever i avsaknad av psykoligins tänkande.


11025c.  Stormännens tänke-beteende

lever i en fantasifull värde


11026a.  Den vise lyssnar på visheten

blir visare i sin vishet.


11026b.  Vise blir visare eftersom han går

vishetens fotspår.


11026c.  Vise blir visare han visheten somm sin

      läromästare.


11027.  Visheten säger till den vise lär av mig

     jag är visheten A och O.


11028a.   Högmodet vän till egoismen.


11028b.  Egoismen finns i högmodet.


11028c.  Högmodet  Egoismen Övermodet

stoltheten bundsförvanter  känner varandra.


11029.  Egoismen Högmodet övermodet

    stoltheten skadar människan.


11030a.  Kärleken älska henne. 


11030b.  Kärleken lära känna henne.


11030c.  Se kärleken som sin livs-kamrat.


11031.  Söka kärleken med brinnande hjärt.


11032.  Egoismen visad kärlek till sig själv.


11033.  Häftigt ord-val  vad ger det till Livet.


11034.  Ilsket ord-val  vad ger det till Livet.


11035a.  O-ärlige lever  i  avsaknad av livet

      i ärligheten. 


11035b.   O-ärligheten saknar erfarenheten

      i ärlighetens lärdom.


11036.  Finns ingen ödmjukhet i  ordstrider.


11037a.  Ord-stridens tunga ärar stoltheten.


11037b.  Ord-stridens tunga vad ger det till Livet.


11037c.  Ord-stridens tunga tänker på sig själv.


11038.  Ord-stridens tunga  egoismens tunga.


11039.  Egoismens tunga vad ger det till Livet. 


11039b.  Egoismens tunga fattig på ödmjukhet.


11039c.  Egoismens tunga  rik på stolthet.


11039c.  Egoismens tunga  lever i sjäv-försvar.


11040a.   Ödmjuke och ödmjukheten älskar varandra.


11040b.  Ödmjuke och ödmjukheten umgås

har gemenskap med varandra.


11040c.  Ödmjuke & ödmjukheten lära känna varandra.


11041.  Ödmujke hämtar sin styrka och livs-näring

i ödmjukheten.


11042.  Livet i dygderna  vara ikläd innerlig med-känsla  vänlighet  ödmjukhet  mildhet

      och tålamod.


11043.  Leva i förlåtelse mot varandra.


11044.  Kärlekens fullhet  fullkomlighetens

gemenskap.


11045.  Ödmjuke lever i ödmjukheten

rör sig i ödmjukhetens närhet  har sin ursprungliga

     ödmjukhet i ödmjukheten.


11046a.  Ilskne lever sitt egensinniga liv.


11046b.  Häftige lever sitt egensinniga liv.


11046c.  Egoisten lever sitt egensinniga liv.


11047.  Kärleken ljuset i hatets mörker.


11048.  Kärleken ljuset i föraktets mörker.


11049.  Barmhärtigheten ljuset i o-barmhärtighetens

mörker.


11050a.  Tänk få vara iklädd litenhetens

tjänar-mantel.


11050b.  Tänk få var iklädd mildhetens

tjänar-mantel.


11050c.  Tänk få vara iklädd barmhärtighetens

tjänar-mantel.


11051a.  Höra lydnaden säga lär känna hennes djupa lydiga hjärta.


10051b.  Höra troheten säga lär känna hennes

djupa trogna hjärta.


11051c.  Höra barmhärtigheten säga lär känna

hennes djupa barmhärtiga hjärta.


11052.  Förtalets giftiga tunga förgiftar tungan

och de som blir förtalets offer.


11053.  Skvalleriets giftiga tunga förgiftar tungan

och de som bilt skavalleriets offer.


11054.  Ordstridens giftiga tunga förgiftar tungan

och de som blivit ordstridens offer.


11055a.   Ödmjukheten äger större värde än

silvrets och guldets rening i smältugnen.


11055b.  Litenheten äger större värde än silvrets

och guldets rening i smältugnen.


11055c.  Barmhärtigheten äger större värde än

silvrets och guldets rening i smältugnen.


11056.  Ödmjuke fäster sina ögon ödmjukheten.


11057.  Ödmjuke känner tryggheten i ödmjukhetens

sötma  sötman för ödmjukes själs-liv.


11058.  Stortaliga Ord vad ger det till Livet.


11059a.  Stoltes tankesätt som älskar ondskan.


11059b.  O-barmhärtiges tankesätt älskar ondskan.


11059c.  Förtalarens tankesätt älskar ondskan.   


11060.  Skvalleriarens tankesätt älskar ondskan. 


11061a.  Ödmjuke äger ödmjukheten  inför

sina ögon.


11061b.  Snälle äger snällheten inför sina ögon.


11061c.  Vänlige äger vänligheten inför

sina ögon.


11062.  Stolte vanära människans värdighet.


11063.  Late vad ger han till Livet.


11064.  Bekväme vad ger han till Livet.


11065a.  Late fattig på allt.


11065b.  Late älskar sömnen mer än Livets värdighet.


11065c.  Late och bekväme varandras vänner.  


11066.   Insiktsfulla Ord värdesätter livet.


11067.   Insiktsfulla Ord  uppmuntrar Livet.


11068.  Insiktsfulla Ord tröste-rika Ord.


11069a. Argsinte hatar den som hans nästa älskar.


11069b.  Häftige föraktar den som hans

nästa älskar.


11069c.  Ilskne hatar den som hans nästa älskar.


11070a.  Regnets fuktighet skadar inte jordens yta.


11070b.  Regnets fuktighet nyttig för jordens

inre liv.


11070c.  Regnets fuktighet närings-rik

för jordens yta.


11071.  Jordens behov av fuktighetens näringsrika

flöde fyller jordens torrhet.


11072.  Där talets överflöd av Ord finns

många tomma fåfängliga Ord  talas av pratsam

       tunga.


11073.  Talet kan väljas av onda eller goda Ord.


11074.  Talade Ord vad kan de ge till människan.


11075a.  Visa ord nyttig för språket.


11075b.  Insiktsfullts Ord  tillgängliga för Språket.


11075c.  Kloka Ord värdefulla Ord i allas tungor.


11076.  Kloka Ord nyttiga för Livet.


11077a.  Visa Ord tillgängliga för Alla.


11077b.  Insiktsfulla Ord tillgängliga för Alla.


11077b.  Kloka Ord tillgänglig för Alla.


11078.  Fri-villiga valet  saknas visheten

väljs dårskapen.


11079.  Fri-villiga valet  saknas snällheten

väljs elakheten.


11080.  Fri-villiga valet  saknas ärligheten

väljs o-ärligheten.


11081.  Politisk enhet bra för nationen.


11082.  Politisk o-enighet skadlig för nationen.


11083a.  Enheten nyttig för Alla.


11083b.  Enheten tillgänglig för Alla.


11083c.  Enheten hjälp & tröst för Alla.


11084a.  Enheten uppmuntrar Alla.


11084b.  Enheten och splittringen varandras

o-vänner.


11084c.  Splittringen skadlig för nationen.


11085.  Splittringen och enheten kan de vara

varandra till hjälp och tröst.


11086a.  Ödmjuke äger ödmjukt hjärta nyttig

för Alla.

 

11086b.  Milde äger milt hjärta tillgänglig för Alla.


11086c.  Ärlige äger ärligt hjärta värdefullt

för Alla.


11087.  Ärligheten tillgänglig för Alla.

Saknar sitt värde för den o-ärlge.


11088.  Ärligheten nyttig för Alla.

O-nyttig för den o-ärlige.


11089.  Snällheten värdefull för Alla.

Saknar sitt värde för den elake.


11090a.  Snällheten läro-rik för Alla.


11090b.  Ärligheten läro-rik för Ala.


11090c.  Barmhärtigheten läro-rik för Alla.


11091.  Tala visa Ord  I visa hjärtat finns visheten.


11092.  Tala kloka Ord  I klokt hjärta

finns klokheten.


11093.  Insiktsfulla Ord  I insiktens hjärta

finns insikten.


10094a.  Vist hjärta tillgängligt för Alla.


11094b.  Vist hjärta nyttigt för Alla.


11094c.  Vist hjärta värdefullt för Alla.


11095.  Vist hjärta läro-rikt för Alla.


11096.  Visa hjärtat nyttig vägledning för Alla.


11097.  Vi behöver Dig Visheten.


11098.  Visheten älskar Dig för Livet.


11099.  Visheten Du låter dig vara tillgänglig

för Alla.


    


  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se