Alla inlägg den 22 april 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:36

FRIA FRÅN SYNDEN.


¤Romarbrevet. 6:15.


15.  #Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte

står under lagen utan under nåden?

               Naturligtvis inte#.


¤Romarbrevet. 6:16.


16.  #Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under

       den ni lyder, antingen under synden,

vilket för till döden, eller under den lydnad

       som för till rättfärdighet#.


Vara syndens slav leva livet som syndens  tjänare

      med sina kroppsliga lemmar.

Lyda synden med sina  tillgängliga kroppsliga

         lemmar.

Lyda synden vilket leder till döden.

        Antingen välja  lyda synden eller rättfärdigheten.


¤Romarbrevet. 6:17.


17.  #Men Gud vare tack!

 Ni var slavar under synden men ni valde att

      av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i#.


Förut var ni syndens slavar; valde följa i era

     hjärtan i lydnad den läran ni själva valt.


¤Romarbrevet. 6:18.


18.  #Och när ni då gjordes fria från synden 

blev ni slavar under rättfärdigheten#.


Genom Jesu Kristi försoningsverk blev ni fria

        från syndens slaveri.

Istället blev ni slavar i tjänst för rättfärdigheten.

        Tjänare i renhjärtligheten och o-straffligheten.


¤Romarbrevet.  6:19.


19.  #Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er

mänskliga otillräcklighet.

     Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa 

      skall ni göra dem till slavar åt rättfärdigheten

och bli heliga#. 


Väljer en mänsklig förklaring med tanke på er

       sinnlighet.

Era kroppsliga lemmar var överlåtna åt o-renheten

     och laglösheten i det ni blev laglösa.

Istället låta dem bli slavar i renhjärtlighetens

      och o-strafflighetens livsföring.

Renhjärtligheten & o-straffligheten gör er heliga.


¤Romarbrevet. 6:20.


20.  #När ni var slavar under synden stod ni fria

gentemot rättfärdigheten#.


Ert slav-liv i syndens  tjänst gjorde er fria från

      livet i o-straffligheten  och renhjärtligheten.

  

¤Romarbrevet. 6:21.  


21.  #Vad gav det för frukt?

Sådant som ni nu känner skam över därför att

det till slut leder till döden#.


Livet i syndens tjänst gav syndfull frukt.


När ni nu lever i rättfärdighetens tjänst  känner ni

      nu en märkbar skam livet i syndens tjänst.

Livett i syndens tjänst leder till slut til döden.


¤Romarbrevet. 6:22.


22.  #Nu däremot, när ni blivit fria från synden

men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar

       helighet och till slut evig liv#.


Ni har nu blivit frigjorda från syndens liv.

       Vara slav under Gud; frukten av vara Guds slav

skördar helighet och till slut evigt liv.


¤Romarbrevet. 6:23.


23.  #Syndens lön är döden, men Guds gåva

är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre#. 


Syndens lön är döden.

       Eviga livet i Kristus Jesus:  Guds gåva. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:35

ÄRLIGHETEN: 


LÅT DEN VARA MÄNSKLIGHETENS VINNARE.


ÄRLIGHETENS VÄG :


VÄGEN DEN ÄRLIGE VANDRAR PÅ.


Den som inte öppnat sitt hjärta till Ärligheten

       har valt i sitt hjärta följa O-ärligheten.


Tänk få vara vän med ärligheten.


Bättre vara vän med ärligheten än vara

     vän med o-ärligheten.


Vad har o-ärligheten för vinning mot ärligheten.


Ärligheten och ödmjukheten varandras vänner.


O-ärligheten & ärligheten varandras o-vänner.


Ärlighetens ärekrona på den ärliges huvud.


Ärligheten äger ödmjukt hjärta.


Ärligheten god sådd i människo-hjärtan.


Ärligheten gör goda beslut.


Ärligheten god problemlösare.


Ärligheten ger uppmuntrande svar.


Ärligheten vinner människohjärtan.


Ärligheten god hjälp  i nöden.


Ärligheten god vila och harmoni för tankar

     & hjärtan.


Ärligheten ger sinnesro Och sinnesfriden.


Ärligheten ingen förlust för de behövande.


Ärlig son sin fars glädje.


Ärlig hand gör rik.


Ärlig son duglig son.


Ärlige välsignad i vad han gör.


Ärlig människa lyssnar på förmaningar.


Ärlige går på rätta vägar.


Ärlige råkar inte illa ut.


Ärliges ord är källa till liv.


Ärligheten skyler alla fel.


Ärligheten finns på den ärliges läppar.


Ärlige sparar sin kunskap.


Ärliges välstånd är hans fasta borg.


Ärliges lön  ger liv.


Ärlige tar emot ärlighetens fostran.


Ärigheten visar vägen till liv.


Undviks ärligheten leds människan vilse

    i o-ärligheten.


Ärlig den som tyglar sin tunga.


Ärliges tankar värdefulla.


Ärliga ord vägleder många.


Ärlighetens välsignelse ges till den ärlige.


Ärliges önskan blir uppfylld.


Ärligheten ger innehållsrikt liv.


Ärlige låter sig inte rubbas av o-ärligheten.


Ärliges tal flödar av ärliga ord.


Ärlige vet att lägga sina ord.


Ärlige avskyr o-ärlighetens ord.


Den ärliges räddas av sin renhjärtlighet.


Den ärlige räddas av sin o-strafflighet.


Ärlige väcker  glädje i staden.


Ärlige tiger i o-ärliges närvaro.


Ärlige ger säker skörd i ärligheten.


Hålla fast i ärligheten ger liv.


Ärliges önskan leder till lycka.


Ärliges livsstil grönskar som löven.


Ärliges livs-verk blir ett livets träd.


Ärlige får sin lön här i världen.


Ärlige är orubbligt rotad i ärligheten.


Ärliga ord består för alltid.


Ärligt ord muntrar upp.


Ärlige lever i lydnad inför ärligheten.


Ärliges klokhet ärar ärligheten.


Ärliges ord närings-rika för själen.


Ärliges tunga vaktar sin tunga för o-ärligheten.


Ärlige hatar o-ärligheten.


Ärlige tar emot råd från ärligheten.


Ärligheten föraktar o-ärliges råd.


Ärligheten förlänger livet.


O-ärligheten leder till olycka och fördärv.


Ärlige går sin väg rakt fram.


O-ärlige vandrar på krokiga vägar.


O-ärliges ord blir ris för hans rygg.


Ärliges tunga är hans beskydd.


Ärlige ljuger inte.


Ärligheten ljuger inte.


Ärligheten & ärlige vad lika de är.


Ärliges kunskap lätt att nå.


Ärliges vishet är att känna ärligheten.


Ärlige ger akt på sina steg.


Ärliges hydda blommar.


Ärlige skyr o-ärligheten.


Ärlige bär ärlighetens krona.


I den ärliges bröst finner ärligheten sin

        harmoni och vila.


Ärliges mjuka svar stillar o-ärligheten.


Ärliges tal flödar av ärlighetens kunskap.


Ärliga ord är ett livets träd.


I ärliges hus samlas ärlighetens skatter.


Ärlige stillar o-ärliges träta.


Trätgirigheten saknas i ärliges livsstil.


Förtalets tunga  inte ärliges Herre.


Skvalleriets tunga  inte ärliges Herre.


Ärliga tankar ärliga svar  ärliges Herre.


Arliga blickar gör hjärtat glatt.


Ärlighet är vägen  till ära.


Bättre äga litet med ärlighet än tjäna mycket

    med  o-ärlighet.


Ärligt tal behagar kungen.


Ärligheten älskar han.


Den som äger ärligheten har en frisk källa til liv.


Den ärliges tankar gör hans tal ärligt.


Ärliga ord är som söt honung.


Söt honung smakar sötma gör kroppen frisk.


O-ärligheten ställer till skada 

        Ärligheten förhindrar

skadan.


Vart den ärlige kommer har han framgång.


Ärlige i sin ärlighet visar alltid kärlek.


Ärlige har ärligheten för sina ögon.


Ärlige spar sina ord.


Ärlige lyssnar och lär känna ärligheten.


Ärlige behåller sitt liv i ärligheten.


Ärligheten vad nyttig den är.


Ärligheten tillgänglig för Alla.


Ärligheten vad fin den är.


Ärligheten vad dyrbar den är för Alla.


Ärligheten den ärliges livskamrat.


Ord. 18.
 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:35

NYTT LIV GENOM DOPET IN I KRISTUS.


¤Romarbrevet. 6:1.


1.  #Vad innebär nu detta?  Skall vi stanna kvar

i synden för att nåden skall bli större?#.


Vad innebär nya livet: vilket ges genom

      dopet i Kristus.

Skall vi fortsätta leva vårt liv  i synden. 


¤ Romarbrevet. 6:2.


2.  #Naturligtvis inte.  Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den?#.


Nya livet i Jesus Kristus;  gjort oss döda

     från syndens makt. 


¤Romarbrevet. 6:3.


3.  #Vet ni då inte att alla vi som har döpts in

i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död#.


Känner ni inte till: vi alla som är döpta in

    i Kristi Jesu liv.

Jesu Kristi liv: genom hans dop blivit döpta in

    i hans död.   


¤Romarbrevet. 6:4.


4.  #Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva

       i ett nytt liv, så som i Kristus uppväcktes

från de döda genom Faderns härlighet#.


Genom dopet: blivit döda från gamla synda-livet.

        Blivit begravda med honom: uppstått till

nya livet i Kristus.

       Kristus i lydnad fullbordade försoningsverket.

Uppväcktes från de döda genom sin Faders

        härlighet. 


¤Romarbrevet. 6:5.


5.  #Ty har vi blivit ett med honom genom

att då som han skall vi också förenade med honom

genom att uppstå med honom#.


Genom dopet blivit ett med honom.

       Förenade med hans liv.

Genom att uppstå med honom. 


¤Romarbrevet. 6:6.


6.  #Vi att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall

       berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden#.


Vår gamla syndfulla människa  blivit korsfäst

      med honom.

I korsfästelsen med honom vår syndiga kropp

      berövas av sin syndiga makt.

Vi blivit fria syndens slaveri. 


¤Romarbrevet. 6:7.


7.  #Ty den som är död är frikänd från synden#.


Den som förklaras vara död från syndens makt:

      är frikänd från synden.


¤Romarbrevet. 6:8.


8.  #När vi nu har dött med Kristus är vår tro

att vi också skall leva med honom#.


Vi är döda med Kristi död.

        Vår tro säger oss att vi ska leva med honom.


¤Romarbrevet.  6:9.


9.  #Vet att ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö.

       Döden är inte längre herre över honom#.


Vi vet Kristus har uppväckts från de döda.

        Skall för evigt leva.

Dödens makt förlorat sin makt över honom.


¤Romarbrevet. 6:10.


10.  #När han dog, dog han bort från synden,

en gång för alla.

        När nu lever, lever han för Gud#.


Genom sin död; dog han bort från synden.

      Lever nu: livet för Gud.


11.  #Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud#.


Se på er själva nu: I Kristus Jesus ni är döda

     för synden.

Nu lever för Gud. 


12.  #Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär#.


Synden förlorat sin makt över er.

       Syndens härskande i era dödliga kroppar

fått sitt slut i Kristus Jesu död.


13.  #Låt inte synden bruka er era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er,

       ni som ju har återvänt till livet från döden;

låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten#.


Tillåt inte synden använda era kroppliga lemmar.

        Era kroppliga lemmar vara redskap i

o-rättfärdighetens tjänst.

          Låt Gud bruka era lemmar.

Ni återvänt till livet från döden.

        Tillåt honom använda era lemmar som dugliga

redskap för rättfärdigheten.

      I rättfärdighetens tjänst: vara tjänare för

renhjärtligheten & o-straffligheten.


14.  #Synden skall inte vara Herre över er; ni står under lagen utan under nåden#.


Låt inte synden vara Herre i era liv.

      I ert gamla liv levde ni under lagen:

nu i ert nya liv lever ni under nåden.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:34

LÅT ÄRLIGHETEN VARA VINNARE:

    

              O-ÄRLIGHETEN FÖRLORAREN.


Vara ärlig mot varandra skapar god vänskap.


O-ärligheten skapar dålig vänskap.


Ärlig vänskap långsiktig vänskap.


O-ärlig vänskap kortsiktig vänskap.


Äkta vänskap  ärlig vänskap nyttig för Alla.


Sann vänskap  ärlig vänskap  låter ärliga

      Orden  få vara livet i ärligheten.


Ärligheten värdesätter livet.


O-ärligheten utnyttjar livet.


Ärligheten uppmuntrar.


Ärligheten hederlig.


O-ärligheten falsk.


Ärligheten talar tacksamma Ord.


O-ärligheten  talar o-tacksamma Ord.


O-själviskheten ärar ärligheten.


Själviskheten vanärar  o-ärligheten.


O-ärliga Ord smärtsamma & skadliga Ord.


Ärliga ord uppskattas lyssna på.


Ärliga ord önskvärda lyssna på.


O-ärliga ord vad kan de ge till livet.


O-ärliga Ord inga problem-lösare.


Ärliga ord problem-lösare.


Ärligheten äras av folket.


O-ärligheten vanäras av folket.


Ärligheten beskyddar folket från o-ärligheten.


O-ärligheten folkets olycka och fördärv.


Ärlige förstår de ärliga orden han talar.


Ärlige låter sig fostras in i ärligheten.


O-ärlige låter sig inte fostras in i ärligheten.


O-ärlige äger ett upproriskt stolt hjärta.


Ärlige lyssnar på ärligheten förökar sitt vetande

      lära känna henne.


Ärlige vägleds av ärligheten.


O-ärliges dårskap föraktar ärligheten.


Min son, följ inte o-ärlighetens väg som vill locka ditt hjärta från ärligheten.


Följ inte efter de o-ärligas råd och tal.


De ärligas råd ger ära och harmoni.


Villigt hjärta inför ärligheten tar emot hennes ord.


Lyssnar till ärligheten ta emot henne i hjärtat.


Lyssnar till ärligheten ger dig framgång

        på hennes vägar.


Lassnar till ärligheten öppnar upp hjärtat för

         hennes rikedomar.  


Vänskapen med ärligheten fyller hjärtat med 

         ärligheten.


Hon räddar dig från o-ärlighetens väg.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:34

#BARMHÄRTIGHETEN O-DÖDLIG#.

#O-BARMHÄRTIGHETEN DÖDLIG#.10700.Tänk på livets fulla värde  livet blir värt

att leva.


10701.  Sanningslösa personer föraktar sanningen.


10702.   Ödmjuka hjärtats tal  ödmjuka hjärtats

tankar  beskyddet mot stoltheten.


10703a.  Fösvara sig själv.


10703b.  Tänker på sig själv.


10703c.  Låter sin egen-vilja gå före andras.


10704a.  Varje dag har sin egen lärdom.


10704b.  Varje dag har sin egen erfarenhet.


10704c.  Erfarenheten och lärdomen

värdesätter livet.


10705.  Lärdomen & erfarenheten

uppskattar livet.


10706.  Girige låter kärleken till penningar gå

före vänskapen.


10707.  Älska girigheten sälja bort vänskapen.


10708.  Girigheten värdefullare än vänskapen.


10709.  Vara olydig och o-pålitig visa sin

egen-kärlek mot sig själv och sin nästa.


10710.  Visa sin trohet mot sig själv  och sin

nästas liv.


10711a.  Sorg och tårar visar  en bedrövad människa.


10711b.  Bedrövad människa låter sorgens

tårar falla nedför hennes ögon.


10711c.  Sorgsen och bedrövad människa

känner sig o-önskad och o-älskad.  


10712a.  Snabba beslut kortsiktiga beslut. 


10712c.  Genom-tänkta beslut långsiktiga beslut.


10713.  Ömjuke respekterar livets verkligheter

vad livet bjuder på antingen det goda eller onda.


10714a.     TYSTNADEN BOTEMEDLET


                               MOT


Förtalets tunga.

        Skvalleriets tunga.

                Lögnaktiga tunga.

                      Svekfull tunga.

                            Skrytsamhetens tunga.

                                  O-tystnadens tunga


10714b.  Tystnadens nyttigheter  hälsosam

för Livet


1014c.  O-tystnadens o-nyttigheter idel fåfänga.


10715a.  Rädslan bunds-förvant med vreden.


10715b.  Rädslan bunds-förvant med häftigheten.


10715c.  Rädslan bunds-förvant med ilskenheten.


10716a.  Vara vänlig visa vänlighet mot sin nästa.


10716b.  Vara snäll visa snällhet mot sin nästa.


10716c.  Vara god visa godheten mot sin nästa.


10716d.  I o-moralen finns ingen vishet & klokhet.


10716e.  Tystnadens nyttighet värdesätter

Livet.


10716.  O-tystnadens  o-nyttigheter  idel tomhet

jagande efter vinden.


10717a.  


10717b. .


10717c. 


10118a.  Vänlige respekterar sin nästas intresse

& vilja.


10718b.  Gode respekterar sin nästas

intresse och vilja.


10718c.  Snälle respekterar sin nästas intresse

& vilja.


10718.  Vänlige säger till sin nästa:  Välkommen

åter:  Besvaras med Orden:   Det var gott sagt.


10719.  I o-moralen finns ingen klokhet & vishet:

istället är o-moralen bundsförvant till dårskapen.


10720.  Orolig & förvirrade tankar vad ger de.  


10720b.  Orolig och förvirrade tankar  galopperande tankar tids & energitjuvar.


10721a.  Lydnad belönas av hennes rikedomar.


10721b.  O-lydnaden lever i avsaknad från

lydnadens rikedomar.


10722a.  Vara ödmjukhetens tjänare inte vara stolthetens trogna tjänare.


10722b.  Vara snällhetens tjänare inte vara elakhetens trogna tjänare.


10722c.  Ödmjkheten vinnaren stoltheten förloraren.


10723.  Snällheten vinnaren  elakheten förloraren.


10724.  Tacksamme visar sin  tacksamhet

med tacksamt hjärta.


10725.  Uppmuntrat hjärta känner sin sam-hörighet

i de uppmuntrande ordden.


10727.  Tacksamt hjärta känner sin sam-hörighet

i de tacksamma orden.


10728a.  Den som i sitt hjärta valt 

o-barmhärtigheten låter inte barmhärtigheten

      vara Herre.


10728b.  Den som i sitt hjärta valt o-tacksamheten

låter inte tacksamheten vara Herre.


10728c.  Den som i sitt hjärta valt elakheten

låter inte vänligheten vara Herre. 


10729.  Penning-älskaren värdera penningar högre

än vänskapen.


10730a.  O-ärliga har ingenting att göra i den

ärliges hus.


10730b.  Ilskna personer har ingenting  göra i

den saktmodiges hus.


10730c  Häftiga personer har ingenting göra i

den saktmodiges hus.


10731a.  Ilskne tillåter inte saktmodet vara herre

i sitt liv.


10731b.  Häftige  tillåter inte sakmodet vara herre

i sitt liv.


10732.   Vara hetlevrad och vresig högmodets  tjänare.


10733.  Hetlevrade och vresige personen saknar

medömkan & medlidande.


10734.  Stormän & världshärskare  har ingenting

göra i den ödmjukes hus.


10735a.  Tänk få lära känna kärlekens rikedomar.


10735b.  Tänk få lära känna barmhärtighetens

rikedomar.


10735c.  Tänk få lära känna snällhetens rikedomar.


10736.  Människan kan inte undfly tiden antingen

historien eller framtiden.


10737a.  Egoistiskt samhälle förvirringens samhälle.


10737b.  Egoistiskt samhälle kaoistiskt samhälle.


10737c.  Egoistiskt samhälle samhälle utan ansvar.


10738.  Skrivna Orden talar bättre än talade orden.


10738b.  Skrivna Orden talar djupare språk

än talade orden.


10739.  Ödmjuka hjärtat funnit sin vän ödmjukheten.


10740.  Saktmodiga hjärtat funnit sin vän saktmodigheten.


10741.  Ärliga hjärtat funnit sin vän ärligheten.


10742a.  Ödmjuka hjärtat har i sin kärlek till

ödmjukheten  dött bort från högmodet.


10742b.  Saktmodiga hjärtat har i sin kärlek till

saktmodigheten dött bort från häftigheten. 


10742c.  Ärliga hjärtat har i sin kärlek till ärligheten

dött från o-ärligheten.


10743a.  Kivets läppar på väg till sin bittra död.


10743b.  Kivets tunga på väg till sin bittra död.


10743c.  Kivets hjärta på väg till sin bittra dö.


10743d.  Kivets tankar på väg till sin bittra död.


10744a.  Livet i stolthetens fångenskap sämre

än livet i ödmjukhetens frihet.


10744b.  Livet i övermodets fångenskap sämre än

livet i ödmjukhetens frihet.


10744c.  Livet i häftighetens fångenskap sämre

än livet i saktmodets frihet.


10745.  Förlåtelsen tillgänglig för förtalets tunga som ödmjukar sig.


10746.  Förlåtelsen tillgänglig för förtalets läppar

som ödmjukar sig.


10747.  Förlåtelsen tillgänglig för förtalets hjärta

som ödmjukar sig.


10748.  Fåfängan inbilskheten & högmodet

vad ger de till livet.


10749.  Oron går en bitter död till mötes.


10750a.  Ödmjuke fått fulla insikten följa ödmjukheten i  livets olika skeenden.


10750b. 


10751.  Tålmodige full av insikt.


10752a.  Hetsige ökar sin dårskap.


10752b.  Häftige ökar sin dårskap.


10752c.  Ilskne ökar sin dårskap.


10753a.  Sinnesfrid ger kroppen hälsa.


10753b.  Sinnesron ger kroppen hälsa. 


10754.  Hetsige slås omkull av sin ondska. 


10755.  Häftige slås omkull av sin ondska.


10756.  Ilskne slås omkull av sin ondska.


10757.  Låt snällheten vara vännen i livet.


10758.  Låt vänligen vara vännen i livet.


10759.  Låt godheten vara vännen i livet.


10760a.  Girige lever i ett orent hjärta och sinne.


10760b.  Girige låter kärleken till penningar

gå för kärleken till sin nästas liv.


10760c.  Giriga känner ingen mättnad på penningar.


10761.   Ärliges tårar   Ödmjukes tårar

känner varandras närhet.


10762.   Ärliges tårar  Ömjukhetens tårar 

        uppmuntrar varandra.


10763.  Ärliges tårar  Ödmjukhetens tårar

enhetens varma tårar.


10764.  Ödmjuke & ärlige varandras bundsförvanter. 

 

10765. Bättre med fyra flitiga händer än två-.


10766a.  Stormännens boningar visar ingen

barmhärtighet medömkan & medlidande.


10766b.  Stormännens boningar  ser inte sin

näsas behov.


10766c.  Stormännens boningar lyssnar inte på

sin nästas önskemål.


10767.  Stormännen lever i sin egen glädje-fattiga

värld skild från sin nästas liv.


10768.  Ärligheten i o-moralen  finns inte.


10769.  Ödmjukt  milt hjärta.


10770.  Stolt  gensträvigt hjärta.


10771.  Högmodigt  gensträvigt +++ o-lydigt hjärta.

 

10772a.  I O-barmhärtigheten finns  ingen ödmjukhet.


10772b.  I Elakheten finns ingen ödmjukhet.


10772c.  I Häftigheten finns ingen ödmjukhet.


10773.  Ödmujukheten vänligheten varandras vänner.


10774.  Ödmjukheten snällheten varandra

vänner.


10775.  Ödmjukheten godheten varandras vänner.


10776.  Vara vän med o-tystnaden  istället

älska tystnaden.


10777.  Vara vän med talträngd tunga  istället

förakta tystheten.


10778a.  Ödmjuke  tänker för varje dag hur han

bättre kan lyda & tjäna ödmjukheten.


10778b.  Milde  tänker för varje dag hur han

bättre kan lyda Och tjäna midheten.


10778c.  Barmhärtige  tänker för varje dag hur

han bättre kan lyda  och tjäna barmhärtigheten. 


10779.  Kärleken läker  hatets själs-sår.


10780.  Snällheten läker  elakhetens själs-sår.


10781.  Kärleken läker bitterhetens själs-sår.


10782a.  Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens o-uttömliga friska källa.


10782b.  Varje dag lever den ömsinte i ömsinthetens o-uttömliga friska källa.


10782c.  Varje dag lever den ståndaktige i

ståndaktighetens friska källa.


10783a.  Ödmjukheten älskar den ödmjukes tårar.


10783b.  Kärleken älskar den kärleksfulles tårar.


10783c.  Vänligheten älskar den vänliges tårar.


10784a.  Önskvärt  kallas ödmjukhetens tjänare. 


10784b.  Älskvärt kallas mildhetens tjänare.


10784c.  Värdefullt kallas ömsintes tjänare.


10785.  Nya dagar kommer  gamla dagar

blir historia.


10786.  Tiden avgör när gamla dagar är förbrukade.


10787.  Tiden avgör när nya dagar ska komma.


10788.  Livet blir så meningsfullt när man vet

hur man ska leva.


10789.  Barmhärtighetens tröstande ger glädje

till de smärtsamma och lidande människors-liv.


10790.  Tålig väntan  ger aldrig upp.


10791.  Tålig väntan tiden  bundsförvanter.


10792a.  Ärligheten vad nyttig den är.


10792b.  Ärligheten tillgänglig för Alla.


10792c.  Ärligheten den ärliges livs-kamrat.


10793.  Ärligheten vad fin den är.


10794.  Ärligheten vad dyrbar den är för Alla.


10795a.  Ödmjuke kan vila & sova tryggt vid

ödmjukhetens hjärtat.


10795b.  Milde kan vila Och sova tryggt vid

mildhetens hjärta.


10795c.  Tacksamme kan vila och sova tryggt vid

tacksamhetens hjärta.


10796.  Vänligt hjärta  tiilgängligt för Alla.


10797.  Vänligt hjärta  nyttigt för Alla.


10798.  Vänligt hjärta  förändrar nationen.


10799a.  Barmhärtigheten älskar de gamla svaga

hjälplösa fattiga övergivna sorgsna & faderslösa.


 


              
Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:33

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  106.


#Du bestämmer själv om du vill välja insiktens

  friska källor#.

    

10600.  Snällheten Och gästvänligheten

varandras vänner.


10601.  Snällheten Och gästvänligheten

   vad nyttiga de är för Livet. 


10602.  Snällheten Och gästvänligheten vad lärorika

       de är för Livet.


10603.  Alla människor fyller år varje år.


10604a.  Tiden  erfarenheten nyttig för Livet.


10604b.  Tiden  erfarenheten tillgänglig för Alla.


10604c.  Tiden  erfarenheten kan läras vidare

till varandras uppmuntran.


10605a.  Tiden  lärdomen nyttig för Livet.


10605b. Tiden  lärdomen tillgänglig för Alla.


10605c. Tiden  lärdomen kan läras vidare

till varandras uppmuntran. 


10606. Inte skada varandra istället

stödja trösta  uppmuntra  talar sina egna språk 

    i vad de gör.


10607.  Tiden bjuder  Livet  lärdom

& Livs-erfarenhet.


10608a.  Rädslan lever sitt egna liv.


10608b.  Rädslan utesluter samarbete med tryggheten.


10608c.  Rädslan och tryggheten  varandras

o-vänner.


10609.  Rädslan öppnar upp för oron & förvirringen.


10610a.  Där o-tryggheten finns finns rädslan.


10610b.  O-tryggheten och rädslan goda vänner. 


10610c.  Rädslan och otryggheten bundsförvanter.


10611.  I rädslan finns ingen vila och harmoni.


10612a.  Tiden i rädslan och o-tryggheten

vad ger den tillbaks.


10612b.  Tiden i rädslan och o-tryggheten

belöning-lös.


10612c.  Tiden i rädslan och o-tryggheten

tidsjuvar & energitjuvar.


10613a.  O-moraliska  o-ärligheten  vän

med laglösheten.


10613b.  O-moraliska o-ärlighetens inbjudan

till glädjefattigt liv.


10613c.  O-moraliska o-ärligheten  nationens

undergång.


10614a.  Saktmodige fri ifrån häftigheten. 


10615.  Egen-sinnigheten  ingen vän umgås med.


10616.  Älska det jag inte behöver älska.


10617a.  Tomheten har ingenting att ge.


10617b.  Tomheten varför umgås med den.


10617c.  Tomhetens fåfänga.


10618a.  Lärdomen värdefull.


10618b.  Lärdomen nyttig för Alla.


10618c.  Lärdomen tillgänglig för Alla.


10619.  Fint få vara personlig vän till vänligheten.


10620.  Fint få vara personlig vän till godheten.


10621.  Fint få vara personlig vän till snällheten.


10622a.  Finheten tänk få se hennes skönhet

& ljuvlig.


10622b.  Finheten få av hennes ljuvlighet

& skönhet.


10622c.  Finheten tänk få vara vän med henne.


10622d.  Vandra i gemenskap med henne livet ut.


10622e.  Finhetens sötma  själs-livets sötma. 


10623.  Kraftfull kärlek  kraftfulla Ord. 


10624.  Bevaka tungan  aktsam tunga.


10625.  Vara ärlig mot varandra.


10626a.  Ordning +++ ansvar. 


10626b.  O-ordning +++ o-ansvarlig.


10627a.  Gott vittnesbörd vara tålig.


10627b.  Äga tålig behärskad tunga.


10627c.  Gott vittnesbörd vara tålig i talet.


10628.  Häftigheten o-tålig i talet.


10629.  Egoismens tankar  har ett aktivt inflytande

på o-moralen.


10630a.  Vrede utövar sin egen vrede.


10630b.  Häftigheten utövar sin häftighet. 


10630c.  Ilskenheten utövar sin ilskenhet.


10631a.  Brist-fällig ödmjukhet livet i högmodet.


10631b.  Brist-fällig ödmjukhet styr högmodiges livsstil.


10632c.  Brist-fällig ödmjukhet vanärar ödmjukheten.


10632.  Ödmjuke undviker ord-strider.


10633.  Människan kan inte undfly tiden.


10634.  Tiden styr människans livsstil.


10635a.  O-kontrollerat känslo-liv  förvirrat

känslo-liv.


10635b.  Kontrollerat känslo-liv harmoniskt

känslo-liv.


10636a.  Inte många Orden inte alltid nyttiga.


10636b.  Få Orden nyttiga Orden.


10636c.  Tänkande Orden finns innan de talas ut.


10637a.  Uppmuntraren värdig sin uppmuntran.


10637b.  Uppmuntraren tillgänglig för Alla.


10637c.  Uppmuntraren nyttig för Alla.


10638.   Uppmuntran stykt av sin egen uppmuntran.


10639.  Uppmuntraren uppmuntrad av sinn egen

uppmuntran.


10640a.   Finheten nyttig att finna.


10640b.  O-finheten  o-nyttig att finna.


10640c.  Finheten nyttig för Alla.


10641.  Snällheten  har inga slavar som tjänare

iställhet har den fria slavar i sin snällheten.


10642.  Ökar laglösheten sin aktivitet

blir det fler lagar och paragrafer.


10643.  Häftiga ordval  påverkas av själs-såren.


10644.  Ilskna ordval  påverkas av själs-sår.


10645.  Livet i ödmjukhetens varma solstrålar

bättre än livet i högmodets kyliga närhet.


10646.  Äkta vänskap  sann vänskap.


10647a.  Livet i barmhärtighetens varma solstrålar

bättre än livet o-barmhärtighetens kyliga närhet.


10647b.  Livet i ärlighetens varma solstrålar

bättre än livet i o-ärlighetens kyliga närhet.


10647c.  Livet i snällhetens varma solstrålar

bättre än livet i elakhetens närhet.


10648.  Vara tålig  gott vittnesbörd.


10649.  Vara givmild  gott vittnesbörd.


10650.  Vara tacksam  gott vittnesbörd.


10651.  Vara glädje-spridare uppmuntrad

vara med-mänsklig.


10652a.  Behagar ärligheten skänka sin

ärlighet till de som söker henne.


10652b.  Behagar barmhärtigheten skänka sin

barmhärtighet till de som söker henne.


10652c.  Behagar troheten skänka sin trohet

till de som söker henne.


10653.  Låt inte vreden vara vännen i livet.


10654.  Låt inte häftigheten vara vännen i livet.


10655.  Låt inte ilskenheten vara vännen i livet.


10656a.  Trogne lever i trohet & ståndaktigt

mot troheten i hjärta och sinne.


10656b. 


10657.  Saktmodige känner sig o-välkommen

i ilsknes gemenskap.


10658.  Tids -fixerad person tänker på tiden.


10659.  Känner rädslan  när tiden styr livet.


10660.  Rädslan i samarbete med tiden

gör livet till en tids-stressighet.


10661.  Tiden ser livets verklighet till sin korthet.


10662a.  Tids-stressigheten vad ger den livet. 


10663.  Det är genom att ge kärlek igen för kärlek.


10664.  Det är genom att ge ärlighet igen

för ärligheten. 


10665.  Det är genom att ge snällhet igen

för snällheten.


10666a.  Ödmjuke ger sin livs-energi i tjänandet

för ödmjukheten.


10666b.  Ärlige ger sin livs-energi i tjänandet

för ärligheten.


10666c.  Barmhärtige ger sin livs-energi

i tjänandet för barmhärtigheten.


10667.  Vänskapen värdefull i livets olika skeenden.


10668.  Vänskapen nyttig i livets olika skeenden.


10669.  Vänskapen tillgänglig i livets olika skeenden. 


10670a.  Vänskapens trygghet livets trygghet.


10670b.  Vänskapens harmoni och vila

livets trygghet.


10670c.  Vänskapens sinnesro och sinnesfrid

tillgänglig för Alla.


10671.  Vad är livet utan vänskap.


10672.  O-vänskapen & vänskapen varandras

o-vänner.


10673.  O-vänskapen Och vänskapen lever sida

vid sida.


10674.  O-vänskapen och & vänskapen inga
bunds-förvanter.


10675a.  Ärlige låter sin kärlek till ärligheten förbliva i sitt hjärta & tankar.


10675b. Trogne låter sin kärlek till troheten

förbliva i sitt hjärta och tankar.10675c. Saktmodige låter sin kärlek till saktmodet

förbliva i sitt hjärta & tankar. 


10676a.  Vara ärlighetens  nyfödda barn  känna sig

väl-kommen i hennes  varma öppna moders famn.


10676b.  Låta sig växa in i hennes ömsinta ärlighet.


10676c.  Bli hennes ärliga tjänare.


10677a.  Dumdristigheten förgör sig själv.


10677b.  Girigheten förgör sig själv.


10677c.  Ärelystenheten förgör sig själv.


10678a.  O-moget känslo-liv saknar balansgången

mellan känslolivet & verkligheten.


10678b.  Moget känsloliv funnit balansgången mellan  känslo-livet och verkligheten.


10679a. Impulsivt känsloliv  skadligt smärtsamt.


10679b.  Impulsivt känslo-liv  genetisk svaghet.


10679c.  Impulsivt känsloliv lever i avsaknad

av lugnet harmonin och vilan.


10680.  Impulsivt känsloliv  lever i snabba

o-genomtänkta beslut.


10681.  Impulsivt överkänsligt känslo-liv

omoget känsloliv.


10682.  Rörligt & livligt känsloliv skadligt

och smärtsamt.


10682.  Rörligt och livligt känsloliv  genetiska svagheter i individens känslo-liv.


10683a.  Tacksam för sin nästas vänlighet.


10683b.  Tacksam för sin nästas godhet.


10683c.  Tacksam för sin nästas snällhet.


10684. Tacksamme ingen skyldig.


10685. Tacksammes leende vidrör nästans hjärta.


10686. Gudlöses hjärtat  högmodets egendom.


10687. Gudlöses tankar högmodets tankar.


10688a.  Sämre leva i högmodets tankar

än livet i ödmjukhetens tankar.


10689.  De möjligheter som inte gavs igår

ges idag.


10690.  Vara rädslan barn o-fri från rädslans

inflytande.


10691.  Leva under rädslans inflytande

vad ger det till livet.


10692.  Leva fri från rädslans inflytande

livet i frihet.


10693a.  Välja vara falsk eller hederlig.


10693b.  Falskheten vad  ligger vinningen den.


10693c.  Bättre vara hederlig än falsk.


10694a.  Ödmjukheten värdesätter livet.


10694b.  Ödmjukheten uppskattar livet.


10694c.  Ödmjukheten  älskar  livet.


10695a.  O-ärligheten  hatar livet.


10695b.  O-ärligheten  utnyttjar livet.


10695c.  O-ärligheten  vanärar livet.


10696.  Ödmjukt beteende fri från högmodets

smärtsamma beteende.


10697.  Snällt beteende fri från elakhetens smärtsamma beteende.


10698.  Ärlighetens beteende  fri från o-ärlighetens smärtsamma beteende.


10699.  Ärlighetens beteeende bättre än

o-ärlighetens.


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 april 2018 21:33

ADAM OCH KRISTUS.


¤Romarbrevet.  5:12-21.


12.  #Genom en enda människa kom synden in

i världen, och genom synden döden, och så

     nådde döden alla människor därför att

de alla syndade#.


Genom människan Adam mänsklighetens fader:

     o-lydnad mot vad Skaparen hade sagt.

Olydnaden öppnade upp för synden.

       Genom mänsklighetens faders o-lydnad

har alla genom arvssynden syndat.


MÄNNISKAN I EDENS LUSTGÅRD.


Första Moseboken.  2:16-17.


16.  #Herren Gud gav detta bud: "Du äta av alla

i träd i trädgården#.


17.  #Utom av trädet som ger kunskap om gott

och ont. Den dag du äter av det trädet

   skall du dö#. 


MÄNNISKANS OLYDNAD OCH STRAFF. 


Första Moseboken. 3:1-6.


1.  #ORMEN VAR LISTIGARE av alla vilda djur som

Herren Gud hade gjort.

      Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?"


2.  #Kvinnan svarade: "Vi får äta frukt från träden#.


3.  #Men om frukten från trädet mitt i trädgården

har Gud sagt: Ät den inte och rör inte den inte!

       Gör ni det kommer ni dö#.


4.  #Ormen sade: "Ni kommer visst inte dö#.


5.  #Men Gud vet att den dag ni äter av frukten

öppnas era ögon, och ni blir som gudar med

      kunskap om  gott och ont#.


6.  #Kvinnan såg att trädet var gott att äta av:

det var en fröjd för ögat och ett härligt träd,

       eftersom det skänkte vishet.

Och hon tog av frukten och åt.

      Hon gav också till sin man, som var med henne,

och han åt#.


RÄTTFÄRDIGHET GER LIV.


Vishetens bok. 1:13-15.


13.  #Det är inte Gud som har gjort döden,

han gläder sig inte åt att liv släcks#.


14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt

som blir till i världen bor hälsa.

       Där finns inget gift som dräper, och döden

har inte sin kungaborg på  jorden.


15.  #Rättfärdigheten är odödlig#.


Vishetens bok. 2:23-24.


23.  #Gud skapade människan till odödlighet

och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen#


24.  #Men genom djävulens avund kom döden in

i världen, och de som är hans egendom får

    erfara den#. 

             

¤Romarbrevet.  5:13.


13.  #Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag#.


Innan lagbudens tillkomst fanns synden.

     Finns ingen lag räknas  inte synden som synd.

      

Romarbrevet.  5:14.


14.  #Ändå härskade döden från Adam till Mose

också över dem som inte gjort sig skyldiga

      till en överträdelse som Adams.

Och Adam motsvarar honom som skulle

       komma#.


Där synden fanns härskade döden.

      Döden härskade från Adam till Mose:

under Mose liv mottogs de tio budorden.


Adem jämförs med Jesus Kristus som skulle  

      komma genom jungfru Maria.


¤Romarbrevet. 5:15.


15.  #Men överträdelsen kan inte jämföras

med nåden.

      Om alla dog genom en endas överträdelse,

så har nu alla fått del av Guds överfödande nåd,

      nådegåvan som bestod i en enda människa,

Jesus Kristus#.


Syndens överträdelse kan inte jämföras med nåden.

      Alla levande varelse dog genom

            Adams överträdelse.

Alla människor har fått del av Guds överflödande

     nåd.

Nådegåvan Jesus Kristus som kom i mänsklig

       gestalt.


¤Romarbrevet. 5:16.


16.  #Och följderna av en enda mans synd kan inte

jämföras med denna gåva.

       Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas

       överträdelser och innebar ett frikännande#.


En enda mans synds överträdelse kan inte jämföras

     med nådegåvan Jesus Kristus.

Den fällande domen följde på vad han ensam gjort. 

        Nåden innebar frikännandet på mångas

överträdelser.


¤Romarbrevet.  5:17.


17.  #Om en enda mans överträdelse betydde

att döden fick herravälde genom denne ende,

      så skall nu i stället de som blir rättfärdiga

genom nådens överflödande rika gåva leva

     och få herravälde tack vare en enda,

Jesus Kristus#. 


Döden fick sitt herravälde över mänskligheten

       genom en enda mans överträdelse. 

Genom nådegåvan Jesus Kristus: nådens

      överflödande gåva fått sitt herravälde till liv:

gjort dem som tror rättfärdiga. 


Första Petrusbrevet. 2:9.


9.  #Men ni är ETT UTVALT SLÄKTE, KUNGAR

OCH PRÄSTER, ETT HELIGT FOLK, GUDS EGET 

     FOLK SOM SKALL FÖRKUNNA HANS STORVERK.

Han har kallat er från mörkret till sitt

        underbara ljus#.


Nådens överflödande gåva: vara ett utvalt släkte,

      kungar och präster.

Vara ett heligt folk; Guds utvalda folk.

        Förkunna hans underbara storverk.

Blivit kallade mörkrets välde:

        till Kristi underbara ljus. 


¤Romarbrevet. 5:18.


18.  #Alltså: liksom en endas överträdelse ledde 

till fällande dom för alla människor, så har också

      en endas rättfärdig gärning lett till frikännande

och liv för alla människor#.


En endas överträdelse ledde till fällande dom.

           Alla människor kom genom arvssynden

under domen.

      En endas rättfärdig gärning blev till ett

frikännande liv för mänskligheten.


¤Romarbrevet.  5:19.


19.  #Liksom som en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad

göra alla rättfärdiga#.


Enda männskas o-lydnad gjorde mänskligheten

      genom arvssynden till ondsinta människor.


Enda människas lydnad ( född genom jungfru Marias  födelsen )  gjort alla rättfärdiga.

     Rättfärdiga ( renhjärtliga o-straffliga syndfria ) 


HERRENS LIDANDE TJÄNARE.


Jesaja Bok.  53:11.


11.  #När hans elände är över skall hans se ljuset

och bli mättad av insikt.

      Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet

åt många och bär deras skuld#.


När Herrens tjänares lidande var över: får han

      se det underbara ljuset.

Bli mättad av insikten.

       Min tjänare;  renhjärtlig o-strafflig:

Utifrån sin renhjärtlighet syndfrihet:

         ge den till många längtade människosjälar:

bar deras syndaskuld.


Filipperbrevet. 2:8.


8.  #Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till

döden, döden på ett kors#. 


Herrens tjänares lidande; var ödmjuk & lydig

      under gisslingen korsfästelsen.

Intill döden på korset: med törnekronan;

      med järnspikarna i händer och fötter.


Hebeerbrevet. 5:8-9.


8.  #Fast han var son lärde han sig lyda genom

att lida#.


9.  #Och när han hade fullkomnats blev han

för alla som lyder honom den som bringar evig

       frälsning#.


Jesus Kristus lydig son till sin fader.  

         Lärde sig full lidandets lydnad.

Han hade fullkomnats i sitt lidandets lydnad.

       Alla som lyder honom ges till evig frälsning. 

    

 ¤Romarbrevet. 5:20.


20.  #Lagen kom in för att överträdelserna skulle

bli större.  

       Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer#.


Lagen ( tio budorden ) kom in för att  

          överträdelserna skulle bli större.

Där ondskans gärningar blev större, överflödade

      nåden ännu mer.


¤Romarbrevet. 5:21.


21.  #Och på samma sätt som synden härskade

och förde till döden, skall därför nåden härska

       genom rättfärdighet och föra till evigt liv

genom Jesus Kristus, vår Herre#.


Härskande synden förde till döden.

        Härskande nåden fördes fram genom

rättfärdighet.

     Härskande nåden fördes fram till evigt liv

genom Jesus Kristus, vår Herre.
   


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se