Direktlänk till inlägg 25 december 2017

PAULUS OCH FÖRSAMLINGEN I ROM. 1:8-17.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:22

PAULUS OCH FÖRSAMLINGEN I ROM.


Romarbrevet. 1:8-17.


¤Första Romarbrevet. 1:8.


8.  #Först och främst: jag tackar alltid min Gud

genom Jesus Kristus för er alla, därför att man

     i hela världen talar om er tro#.


Paulus: Jesu Kristi tjänare apostel: känner

     tacksamheten inför Gud för er  alla i Rom.

I hela världen talas det om er tro. 


¤Romarbrevet. 16:19.


19.  #Er lydnad har dock blivit känd överallt.

Därför gläder jag mig över er och önskar bara

     att ni skall vara kunniga i allt gott

och obesmittade av allt ont#.


Lydnaden bättre än o-lydnaden.

     Lydiga hjärtan belönas.

Er lydnad i församlingen i Rom har blivit känd överallt. 

        Jag som Kristi apostel: gläds i mitt hjärta

önskar att ni alla ska få andligt förstånd ära

      det goda: vara fria från all ondska.


Första Tessalonikebrevet. 1:8.


8.  #Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara

i Makedoninen och Achaia; överallt har man hört    

      talas om er tro på Gud, och vi behöver inte

säga någonting#.


Ni har varit hörsamma: lydigt lyssnat på Herrens

eviga ord.

     Inte bara i Makedonien & Achaia: har ni

förkunnat det eviga ordet.


Överallt har man hört talas om er tro på Gud.   


¤Romarbrevet. 1:9.


9.   #Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om

      att jag ständigt nämner er i mina böner#.


Gud: som jag Paulus tjänar: med min ande.

      Med min ande: förkunnar evangeliet om

hans Son. 

     Han: min Gud:  känner till mina böner om era liv.


Romarbrevet. 15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna

som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

      förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

     genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#. 


Fått nådeuppdraget: mig givet: lydigt gå ut till

     hedningarna: Kristi Jesu tempelpräst.

Heligt tjäna: Vara förvaltare av Guds evangelium.

     Jag: Kristi Jesu tempelpräst:

gör hedningarna till ett offer:  helgade genom

     den heliga anden.

Välbehagligt offer inför Gud. 

   

¤Romarbrevet. 1:10.


10.  #Jag ber er att jag äntligen skall få möjlighet

att resa till er, om det är Guds vilja#.


Om det är Guds vilja: Min bön äntligen få möjligheten besöka er.


¤Romarbrevet. 1:11.


11.  #Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni skall bli 

     stärkta#.


Jag: längtar att få besöka er i Rom.

    Delge er av andens gåvor.

Att ni era hjärtan blir styrka genom andens gåvor. 


¤Romarbrevet. 1:12.


12.  #Eller snarare: för att vi tillsammans skall

få tröst genom vår gemensamma tro, er och min#.


Inte bara bli styrka genom andens gåvor:

     utan också vara tillsammans få tröst genom

vår gemensamma tro.

          Vår gemensamma tro: er och min tro. 

  

¤Romarbrevet. 1:13.


13.  #Jag vill att ni skall veta, bröder, att jag ofta

------- fast det hittills alltid kommit något ivägen

------- har tänkt besöka er för att kunna skörda

        någon frukt bland er liksom bland alla

andra hedningar#.


Jag vill att ni veta, mina kära bröder: jag har ofta

     tänkt besöka er: men alltid kommer något ivägen.

      Tänkt besöka er: skörda någon andlig frukt

bland er.

         Bland andra hedningar: också skörda

någon andlig frukt. 

 

Flipperbrevet. 1:22.


22.  #Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag vad 

      jag skall välja#. 

Paulus talar: för mig är livet Kristus: döden en

      vinning.  Fil. 1:21.

Fortsatt liv för mig i Krist kärlek: här på jorden

     ger god skörd genom mitt nådeuppdrag.

 

¤Romarbrevet. 1:14.


14.  #Greker och barbarer, lärda och olärda ---- alla

har jag skyldigheter mot#.


Känner en skyldighet förkunna evangeliet om

hans Son: bland både lärda och o-lärda.

      Bära frukt ibland dem: Greker och barbarer.

Förrätta min givna tempeltjänst. 


Första Korinterbrevet. 9:16.


16.  #Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara

stolt över, jag är ju tvungen till det.

      Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!#.


Jag sprider evangeliet i Korint: känner ingen

      stolthet.

Vara lydig i min förkunnelse.


¤Romarbrevet. 1:15.


15.  #Därav min iver att förkunna evangeliet

också för er i Rom#.


Känna hjärtats iver: förkunna evangliet om

hans Son:  också er i Rom. 


¤Romarbrevet. 1:16.


16.  #Jag skäms inte för evangliet.  Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst

       men också greken#.


Känner en frimodighet: för evangliets spridning.

      Evangeliet: en Guds kraft: räddningen för

var och en som vill tro.

       Tillgänglig för: främst för juden: men också

för greken.       


EN PSALM AV DAVID.


Psalm. 40:10-12.


10.  #Jag bär bud om din trofasta  hjälp till den

stora tempelskaran.

       Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet

du, Herre#.


Guds tjänare David: bär bud om sin Herres

       trofasta hjälp till den stora tempelskaran.

Frimodig i mina ord.


11.  #Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast

och räddar förkunnar jag.

      Jag döljer inte din godhet och trohet för

den stora tempelskaran#.


Vittnar frimodigt om din hjälp:  din trofasthet

      och räddning förkunnar jag.

Villig vittna om din godhet: trohet för den

      heliga tempelskaran.


12.  #Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din

      trohet skall alltid bevara mig#.


Du: Herre; låter din barmhärtighet vara tillgänglig

      för mig:

Din godhet och trohet: beskyddar och försvarar

     mig inför all ondska.    


Markus evangelium.  8:38.


38.  #Den som skäms för mig och mina ord i detta

trolösa och syndiga släkte, honom skall också

       människosonen skämmas för när han

kommer i sin faders härlighet med de heliga

      änglarna#. 


Den som känner en rädsla inför mig och mina ord:

      tillsammans med detta trolösa och ondsinta släkte.

      Människosonen: skall skämmas för honom:

när han i sin faders härlighet tillsammans

      med de heliga änglarna.   


EN SUND FÖRKUNNELSE.


Andra Timoteusbrevet. 1:8.


8.  #Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för

     hans skull, utan lidit för evangliet du också,

med kraften från Gud#.


Var frimodig: i vittnandet om Herren den  

      uppståndne.

Jag: som lever i fångenskap för Kristi sannings

     skull.

Du: Timoteus har också som jag fått lida

       för evangeliets skull.

Guds kraft i evangeliet vårt hopp.


VÄRLDENS VISDOM OCH KORSETS DÅRSKAP.


Första Korinterbrevet. 1:18.


18.  #Talet om korset är en dårskap för dem som

går förlorade, men för som räddas är det

       en Guds kraft#.


Första Korinterbrevet.  1:24.


24.  #Men för de kallade,  judar som greker,

enn Kristus som är Guds kraft och Guds vishet#.   


¤Romarbrevet.  1:17.


17.  #I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det

      står skrivet: DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA

GENOM TRON#. 


I evangeliet uppenbaras:  rättfärdigheten från Gud.

     Rättfärdigheten verksam i oss genom tro

till tro.

     Den renhjärtlige o-strafflige syndfrie skall

leva sitt liv genom tron.


Habackuk bok.  2:4.


4.  #Se, den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv#.


Lögnaren förgås som vinden: hans minnen förmultnas.


Ostraffliges renhjärtliges liv: räddas av hans trohet.


Galaterbrevet. 3:11.


11.   #Och klart är att ingen blir rättfärdig

i Guds ögon genom lagen, ty DEN RÄTTFÄRDIGE 

       SKALL LEVA GENOM TRO#.


Ingen blir o-strafflig och renhjärtlig genom

laggärningar i Guds ögon.


Hebreerbrevet. 10:38.


38.  #MIN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA GENOM SIN  TRO.

       Men: OM HAN DRAR SIG UNDAN ÄR HAN INTE LÄNGRE TILL GLÄDJE FÖR MIG#.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet. 3:21-26.  


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet

som inte beror av lagen men som lagen och

       profeterna har vittnat om#.


22.  #En rättfärdighet från Gud genom tron

på Jesus Kristus, för alla dem som tror.

       Här görs ingen åtskillnad.


23.  #Alla har syndat och gått miste om härligheten

från Gud#.


24.  #Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga

av hans nåd, eftersom han har friköpt dem

       genom Kristus Jesus#.


25.  #Gud  har låtit hans blod bli ett försoningsoffer

för dem tror.

       Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom

han förut hade lämnat synderna ostraffade#.


26.  #Under uppskovets tid.

I vår tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är

      rättfärdig som tror på Jesus#.  


INTE OMSKÄRELSE, UTAN TRO PÅ KRISTUS.


Filipperbrevet.  3:9.


9.  #Och få leva i honom, inte med den rättfärdighet

som lagen ger utan med den som kommer

     av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger

åt dem som tror#.           


 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se