Direktlänk till inlägg 24 juli 2017

ÖDMJUKHETENS VÄG.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

ÖDMJUKHETENS VÄG.  DEL.  1.


De ödmjuka  ödmjukhetens  älskade.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes älskade barn.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes dyrbara skatt.Ödmjuka Ord  ödmjuk tunga. 


Ödmjuka  tankar  tillgängliga  för den ödmjuke.


Ödmjuke lägger sitt liv  hjärta  själs-livet

sin vilja  i  ödmjukhetens vilja.


Ödmjukheten be-lönar  den  ödmjuke.ÖDMJUKHETEN  ++++ DEN ÖDMJUKE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Uppskattar varandras värdigheter.


Älsk-värda mot varandra.Ödmjuka  mot  varandra.


Ödmjukheten  försvararen  räddaren  från  högmodet.


Vara tillgänglig för ödmjukhetens  kärleks-fulla

erbjudande.Vara ödmjukhetens  nyfödda barn  känna sig

väl-kommen i hennes varma  öppna moders  famn.


Låta sig växa in i hennes ömma ödmjukhet.


Bli hennes ödmjuka tjänare.Ödmjukheten  ödmjukes  liv.


Ödmjukes  livs-glädje  i  ödmjukhetens närhet.


Ödmjuk  tunga  talar  ödmjuka ord.Ödmjuka tankar  tänker  ödmjuka tankar.


Överge inte ödmjukheten.


Hon skall bevara dig.Älska ödmjukheten.


Hon skall beskydda dig.


Ödmjukheten viktig i livet.Sök efter den.


Äger du henne du äger allt.


Håll ödmjukheten högt.Så upphöjer hon dig.


Omfamna ödmjukheten.


Hon ger dig ära.Hon kröner dig med sin sköna krans.


Hon ikläder dig sin ödmjuka segerkrans.


Hon skänker dig sin ståtliga krona.Lyssna på hennes ödmjuka ord.


Ta emot hennes ord.


Hennes dyrbara ord ger långt liv.Hon leder dig på ödmjukhetens väg.FINNA ÖDMJUKHETENS NÄRHET.


Välja henne före högmodets ära.

 

   Hålla hennes ödmjukhet före övermodets rikedomar.


      Inte ens den dyrbaraste ädelsten sätts lika

högt som hennes närhet.


      Bredvid henne blir allt guld till värdelös

sand och silver räknas som förgänglig smuts

      på marken.


      Jag älskar ödmjukheten mer än hälsa och jordisk skönhet.


      Vill hellre äga henne än dagens solstrålar.

          Skenet från henne slocknar aldrig.


lIVET I ÖDMJUKHETEN ÄR ATT LÄRA KÄNNA


       DESS SKÖNHET OCH LJUVLIGHET.  


Lära känna henne ha  djupare gemenskap,

       känna hennes närhet.


Karaktär Vilja Önskan Längtan.

      

           Känsla och Språk.


Ödmjuke du ödmjukhetens vän.


Ödmjuke du ödmjukhetens trogne efterföljare.


Ödmjuke uppfylld av ödmjukheten till  

      med-människor.


Ödmjuke du ödmjukhetens fördöme.


Ödmjuke du levande exemplet på ödmjukheten.


Ödmjuke du beundrare av ödmjukheten.


Ödmjuke du högmodets besegrare.


Ödmjuke du beskyddare av ödmjukheten

       försvarar den.


Ödmjuke du besegrare av världens högmod.


Ödmjukheten villig visa sin skönhet och värdighet.


Ödmjuke tänker ödmjuka ord talar ödmjuka ord

     äger ödmjuka läppar äger ödmjuk tunga.


Ödmjukheten älskar den ödmjukes hjärta.


Högmodige föraktar den ödmjukes hjärta.


Ödmjukheten och litenheten betjänar varandra.


Den ödmjuke upplever ödmjukhetens närvaro.


Högmodige älskar ödmjukhetens frånvaro.


Ödmjukheten visar sin ödmjukhet och respekt

       för kvinnans emotionella rikedomar.


Ödmjukheten och vänligheten har en framtid

      på jorden.


Ödmjukheten och godheten har en framtid

    på jorden.


ödmjukheten och snällheten har en framtid

   på jorden.


Ödmjuka ord har en framtid på jorden.


Ödmjukheten omsluter den ödmjuke med sin     

      ödmjukhet.


Ödmjukhetens  tystnad formar den ödmjukes hjärta.


Närma du dig ödmjukheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord väntar på ödmjukhetens

     goda skörd.


Ödmjuke fyller sitt hus med ödmjukhetens närhet.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar honom från

       högmodets smärta och lidande.


Ödmjuke segrar över stolthetens och övermodets

      frestelser och lockelser.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar hans ödmjuka

       hjärta och tankar från högmodet.


Ödmjukheten undervisar den ödmjuke:

      tala ödmjuka ord:  tänka ödmjuka tankar.


Ödmjuke villig lära känna ödmjukheten:  låta sig

      fostrar av henne.


Ödmjukhetens syfte med den ödmjukes liv::

       bli fullkomlig i henne.


Bli hennes äkta söner och döttrar.


Lyda henne i ord och handling.


Vara ödmjukhetens  tjänare och tjänarinna.


Bättre vara ödmjukhetens slav och slavinna

     än högmodets.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet. 


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten vad skön och vacker den är.


Ödmjukheten får vara sig själv i ödmjuke.


Ödmjukheten tröstar och hjälper den ödmjuke.


Ödmjukheten ödmjukes rådgivare.


Älska Ödmjukheten.


Leva i ödmjukheten.


Bära ödmjukheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den

      vara i centrum av sitt liv.  


Ödmjuke tjänar ödmjukheten  hennes trogne

      med-hjälpare och efterföljare.


Ödmjuke försvarar och älskar ödmjukheten.


Ödmjuke besegrar  högmodet.


Ödmjuke visar ödmjukheten sin vördnad

       kärlek och respekt.


Ödmjukhetens solstrålar berör ödmjukes

hjärta och sinne.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjuka händer stöder och tröstar

    svaga och sjuka människor.


Ödmjukheten dyrbarare än dyrbara juveler.


Ödmjukheten lika dyrbar som du söker efter det 

      som du tycker om.


Ödmjuke får sin styrka i ödmjukheten.


Ödmjuke finner sin glädje i ödmjukheten.


Ödmjuke äger ödmjukt hjärta och ödmjuka tankar.


Ödmjuke älskar ödmjukheten   vara ödmjukhetens

    tjänare  vara ödmjuk ibland de högmodiga.


Ödmjuke och högmodige lever sida vid sida.


När ödmjukheten finns i ditt inre kan du hjälpa

andra finna ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukhete vara i centrum i sitt liv.  


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

     och tankar.


Ödmjukes inre längtan och beroende av

ödmjukhetens närhet. 


Ingenting kan jämföras med ödmjukheten antingen  

     det är stoltheten övermodet eller högmodet

man kan inte tjäna två herrar.


Ödmjuke bevarar sitt hjärta och sina tankar

från högmodet.


Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


Ödmjukes känner glädje få vara älskad av

      ömjukheten. 


Ödmjukes glädje uppskattad älskvärd av ödmjukheten.


Stormäns och världs-härskares beteende:

      slipar ödmjukhetens juveler: de ödmjuka.


Vara ödmjuk bättre än vara stolt som stormän

      och världs-härskare.


Stormän och världs-härskare har svårt för livet

i ödmjukheten.  


Ödmjuke låter sig inte påverkas av stolthetens

      lockelser och frestelser:

bli stolthetens slav och slavinna.


Låta ödmjukheten bli kunnig inför folket.


Ödmjukheten lever i den ödmjukes liv.


Tänka på ödmjukheten med ödmjukt sinne. 


Ödmjuke förstår ödmjukheten.


Ödmjuke älskar respekterar ödmjukheten.


Stolte föraktar hatar ödmjukheten.


Stolte tänker inte på ödmjukheten.


Stolte vanärar ödmjukheten.


Ödmjuke vän med ödmjukheten.


Övermodige känner inte ödmjukhetens kärlek.


Övermodige hatar Och föraktar ödmjukhetens

     kärlek.


Ödmjukheten inbjuder alla som älskar den.


Ödmjukhetens vän söker inte äre-lystenheten.


Ödmjukhetens vän  talträngda tungans o-vän.


Ödmjukheten ej intresserad lära känna stoltheten

      istället valt följa sin ödmjukhet.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den vara

      i centrum av sitt liv.


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

      och tankar.


Ödmjukes beroende och inre längtan efter

      ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten Och lydnaden goda vänner.


Stolte har problem med ödmjukheten.


Ödmjukheten längtar efter ödmjukes fullkomliga

      beroende av hennes närhet. 


Ödmjukheten gör den som tror på den: ödmjuk.


Själviskheten och Ödmjukheten varandras fiende

       och o-vänner. 


O-själviskheten och ödmjukheten varandras

       livs-kamrater.


Ödmjukheten vanärar själviskheten. 


Ödmjukheten och litenheten vilka fina livskamrater

    de är.


Ödmjuke har sitt hjärta i ödmjukheten.


Ödmjukheten & ärligheten fina livs-kamrater de är.


Ödmjukheten utan brister.


När ödmjukheten knackar på hjärte-dörren

släpp in hennes gemenskap.


Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


Ödmjuke låter ödmjukheten påverka sin livsstil.


Ödmjuka Ord uppmuntrar.


Ödmjukhetens människa främmande för ord-strider.


Ödmjukheten ödmjukes  vägledande ljus.


Ödmjukheten ödmjukes  liv-givande bröd för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  uppmuntran för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  räddning från högmodets

    smärta och lidande.


Ödmjukheten ödmjuka folkets glädje och ära.


Ödmjuke känner hjärtats vördnad och respekt

      för ödmjukheten.


Ödmjukes dagliga längtan efter ödmjukhetens

      närhet.


Ödmjukheten älskvärd och önskad.


Ödmjukheten bevarar ödmjukes fotsteg från 

      högmodets faror och olyckor.


Ödmjuke har sitt fullkomliga förtroende

      för ödmjukheten.


Ödmjuke valt ödmjukheten som sin livskamrat:

       varje dag säger den ödmjuke till ödmjukheten

Du; min vän jag vill leva i din närhet.


Ödmjuke bärande av ödmjukheten.


Ödmjuke växer in i ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukheten växa in i sitt hjärta

        och tankar.


Du: ödmjukheten gör mitt hjärta fritt från högmodet

      bli delaktig av dig låt min personlighet

likna din.


Ödmjuke uttömd på stolhetens inre liv.


Ödmjuke tänker sina tankar genom

       ödmjukhetens inre liv.


Ödmjukes beskyddar  ödmjukes hjärta

     och tankar från stoltheten & övermodet.


Ödmjuke ger inte äran till skrytsamheten.


Ödmjuke fri från skrytets slaveri.


Ödmjukhetens lilja bland törnen högmodet

       stoltheten och övermodet.


Ödmjukhetens liljors väldoft bättre än högmodets

      stolthetens & övermodets illa-luktande doft. 


Ödmjukheten vunnit  ödmjukes hjärta

och tankar.


Högmodet förlorar sin tjänares högmodiga hjärta:

    istället valt följa & tjäna ödmjukheten.


Ödmjukheten ser ödmjuke som sin dyrbara 

       ögonsten.


Ödmjukheten gör ödmjuke lik sig själv.


Ödmjuke undviker stolthetens sårbara törnen

       & övermodets fåfängliga liv.


Ödmjukheten & litenheten och högmodet

     & stoltheten o-trogna bunds-förvanter.


Tack: för din ödmjukhet  ödmjuke vän.


Ödmjuka Ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


Ödmjukt hjärta  tänk att få älsk adet.


Ödmjukt hjärta  alla längtar efter.


Ödmjukt hjärta  tänk vad älskvärt.


Ödmjukt hjärta  tänk att få äga det.


Ödmjukt hjärta  tänk vad värdefullt.


Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv. 


Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten  tillgänglig för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten styrka och uppmuntran

        under Livets alla dagar.


Fullkomlig ödmjukhet bättre än stolthet.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

    anfalls-vapen mot nationella o-moralen.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

     ljuvlig väldoft för nationer.'


Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


Visar inte ödmjuke fullständig trohet mot ödmjukhet

      han äger inte ödmjuka hjärtat.  


Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


Saktmodet Och ödmjukheten betjänar varandra.


Ödmjuke ger tid utrymme sin kärlek till

       ödmjukheten.


Ödmjukheten belönar ödmjuke med kärlek

      omsorg och omtanke.


Ödmjukheten gläds över ödmjukes trohet.


Ödmjukes ödmjukhet av ödmjukheten i

       ödmjukhetens inre liv.


Ge mig ödmjukhetens tårar min vän ödmjukheten.


Ödmjuke ödmjukar sig under ödmjukheten.


Snälle ödmjukar sig under snällheten.


Ömme ödmjukar sig under ömheten.


Med stor ödmjukhet besegrar dmjuke sin

      fiende högmodet.


Ödmjuke visar sig sin o-böjliga trohet  uppfylla

      ödmjukhetens vilja i sitt liv.


Stillheten Och ödmjukheten bunds-förvanter.


Ödmjukheten Och mildheten bunds-förvanter.


Ödmjuke accepterar tidens verklighet.


I ödmjukheten  finns ingen  egoism.


Ödmjukheten nationens problem-lösare.


Ödmjukheten vill förändra nationer.


Ödmjukhetens inbjudan:  jag älskar mänskligheten.


Ödmjukheten vill sprida sin ömma ödmjukhet

      bland nationers människor.


Ömheten & ödmjukheten vad fina de är för folket.


Ömheten & ödmjukheten vad älskvärda de är

     för folket.  


Ömheten Och ödmjukheten vad önskvärda de är

       för folket. 


Ömheten Och ödmjukheten vad nyttiga de är

    för folket.


Hjärtats ödmjukhet  påverkar tungans tal

tanke-världens tankar.


Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga.


Tungans ödmjukhet  föraktar förtalets ord.


Tungans ödmjukhet hatar skvalleriets ord.


Ödmjukheten dyrbart smycke  bärs runt ödmjukes

hals inför högmodets frestelser.


O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


O-ändliga ödmjukheten livets mening. 


O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för livet.


Fullkomlig ödmjukhet vad nyttig den är.


Fullkomlig ödmjukhet livets mening.


Lydnaden Och ödmjukheten  själens två vingar

      likt fågelns flygande vingar.


Lycklig den som flyr till ödmjukhetens vila

Och harmoni.


Du; människa bestämmer själv om du vill

bli ödmjuk.


Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes vandring.


<p

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se