Alla inlägg den 24 oktober 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 oktober 2015 10:43

SEXUELLA SYNDER.

Jesus Syraks bok.  23:16-18.

16.  #Det finns två slag av stora synder,

och ett tredje, som drar Guds vrede över sig;

en liderlig man vars begär brinner som eld och

inte slocknar förrän har är förtärd, en man som

brukar sin kropp till otukt och inte upphör

förrän elden svett honom#.

Liderlig man i sina egna begärs elds hetta; vars aktiva slut; upphör när han förtärs av begärets lågor.


17.  #Ty för den otuktige smakar allt bröd lika gott,

oh han tröttnar inte förrän han dör ------#.

Hans egna begär smakar som gott bröd.

Känner ingen trötthets i sitt känslo-liv; förrän

döden tar hans liv.


18.  #Och en man som lämnar sin äkta säng

och säger för sig själv: "Vem ser mig?

Det är mörkt omkring mig, väggarna döljer mig,

och ingen ser mig ------ vad har jag att frukta?

Den högste kommer inte att minnas mina synder#.

O-trohetens lockelser; säger lämna den äktenskapliga sängen; vem ser det!!

Otrohetens lögner säger.

1.  Vem ser dig.

2.  Det är mörkt kring dig.

3.  Väggarna döljer dig.

4.  Ingen kan se dig.

5.  Du behöver inte frukta.

6.  Den högste kommer ihåg dina synder.


Jobs bok. 22:13.

13.  #Men du säger: "Vad vet väl Gud?

Kan han se att döma genom töcknet?#.

Lögnaktigt tal talar tvivelaktiga ord

mot sanningen. 

Lögnaktigt tal säger.

1.  Vad vet väl Gud; han är inte allvetande.

2.  Han är inte allestädes närvarande.


Job. 24:15a.

15a.  #Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

"Ingen får se mig!"  och döljer sitt ansikte#.

Han inväntar tiden för mörkrets skymning;

Mörkers gärningar utövas i mörkrets skymning.

I sin rädsla; säger ingen får se mig.

 

Jesaja bok. 29:15.

15.  #Ve dem som i dolda djup vill gömma sina planer undan Herren och utför sina gärningar i

mörkret, dem som säger:

#Ingen ser oss, ingen vet!#.

Olycka kommer över dem; vilka vill gömma sina

upplagda planer inför Hans Majestäts närvaro.


Jesus Syraks bok. 16:17.

17.  #Säg inte: "Jag är dold för Herren, vem ägnar mig en tanke där uppe i höjden?

Bland så många människor märks inte  jag,

vad är väl jag i den omätliga skapelsen?#.

Lögnen förnekar Hans Majestäts allvetande närvaro.

Hans allvetande tänker tankar; för alla sina

skapade varelser.    


Jesus Syraks bok. 23:19-20.

19.  #Han fruktar bara människors ögon,

men Herrens ögon känner han inte, de är

oändligt klarare än solljuset, de ser varje steg

som människor tar och blickar in i gömda vrår#.

Med sina sinnerliga ögon; bemöter han andras ögon.

De sinnerliga ögonen känner inte igen Hans Majestäts allestädes närvarande ögon.

Vars ögon är klarare än solljusets klarhet.

Ser mänsklighetens alla fotsteg och hans

allvetande blickar belyser allt mörker.

 

Psalm. 139:11-12

11.  #Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt#.


12.  #Så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus

som dagen, själva mörkret är ljus#.

Allvetande ögon ser allt trots mänskligt mörker.

Vårt sinnerlig ljus kan aldrig jämföras med hans härlighets ljus+klarhet.


Ordspråksboken. 5:21.

21.  #Herren ser var människan går,

han ger akt på alla hennes steg#.

Hans blickar ser människans alla fotsteg.


Jesus Syraks bok. 15:18-19.

18.  #Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans

makt, och han ser allt#.


Beskriver honom; Hans vishet, makt och seende.


19.  #Hans blickar följer dem som fruktar honom,

och ingen mänsklig handling undgår honom#.


20.  #Allt var känt för honom före skapelsen lika

väl som sedan det fullbordats#.

Hans allvetande kännedom före och efter hans skapelseverks olika skeenden.


Psalm. 139:16.

16.  #Du såg mig innan jag föddes, i din bok

var de redan skrivna, de dagar som hade

formats innan någon av dem hade grytt#.

Hans kännedom om varje människas liv; när hon

formas i sin moders liv.

Varje människas livsdagar är upptecknade i hans

allvetande bok; innan hennes födelse.

Vilket så djupt bedrövar hans faders hjärta när

varje liv blir förkortat.


Jesus Syraks bok. 23:21-25.

21.  #En sådan man får sitt straff på stadens gator,

han blir gripen då han minst väntar det#.

Otuktig man får sitt kännbara straff på stadens

gator;  när han inte förväntat det;

blir hans gärningar avslöjade.

    

22.  #På samma sätt med en kvinna som

bedrar sin man och utger en annans barn för

hans arvinge#.
Kvinnas falska anklagelser; bedrar sin man;
för otrohet mot henne själv.

Vars vittnesbörd säger; hennes man har ett barn med annan kvinna.


23.  #Ty för det första har hon brutit mot den Högstes lag, för det andra har hon svikit sin man,

för det tredje har hon lånat sig till otukt och hor

och låtit en annan mans barn gälla som äkta#.

1.  Bedragit sin man; brutit mot den Högstes lag.

2.  Svikit och övergett sin äkta man.

3a.  Lånat ut sin egen kropp till oukt och hor.

3b.  Givit sin tillåtelse att en annans barn ska

gälla som äkta.


24.  #Den kvinna skall ställas inför folkförsamlingen,

och hennes barn skall drabbas av Herrens dom#.


25.  #Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt#.

Hennes barn blir rotlösa och o-fruktsamma.

 

Salomos Vishet. 3:16.

16.  #Men äktenskapsbrytares barn skall inte

nå mognad, de som föds ur förbjudit umgänge

skall utplånas#.

Barn födda utanför äktenskapets heliga sakrament;

uppnår inte full mognad.

Ej, födda under det heliga sakramentets beskydd;

saknar dess trygghet, omsorg och beskydd.


Salomos Vishet. 4:3.

3.  #Men de gudlösa får ingen nytta av sina

många barn.  Plantor av oäkta skott rotar sig

inte djupt och skaffar sig inget säkert fäste#.

De gudlösa som föraktar och förnekar sanningen;

får ingen nytta av sina barn.

Liknas vid oäkta skott; vars rötter är ytliga.

Ytliga rötter finner ingen näringsrik jord.


Jesus Syraks bok. 40:15.

15.  #De gudlösas avkomma skjuter inte

många skott, för deras orena rötter finns bara       

hårda klippan#.

Gudlösas barn; vars antal är få; deras orena gärningars rötter; finner ingen näringsrik jordmån.  


Jesus Syraks bok. 23:26-.

26.  #Det minne hon efterlämnar blir förbannat,

och hennes skam skall aldrig utplånas#.

Minnet från en kvinnas otrogna livsföring;

blir till förbannelse.

Hennes skamfulla otrohet; blir aldrig utplånad.


27.  #Och de som lever kvar på jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

och ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.


Jesus Syraks bok. 24:20.

20.  #Att tänka på mig är ljuvligare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma#.

Tänka på de som levt i o-trohet; kan ej i ord jämföras med livet i Herrens närvaro.

Följa hans budord; är förmer än smaken

från honungskakans ljuvliga sötma.


Jesus Syraks bok. 25:11.

11.  #Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon#.

Livet i gudsfruktans närvaro; mer värdefullt.


Jesus Syraks bok. 40:26-27.

26.  #Pengar och makt ger självsäker, men bättre

än båda är gudsfruktan.

För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp#.

Förtröstan på penningbegäret och sitta i maktens boningar; ger en falsk självsäkerhet.

Bättre är ett liv gudsfruktan.


27.  #Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre än någon jordisk härlighet#.

Gudsfruktans välsignelser kan ses som en

grönskande trädgård av smakliga frukter och en

väldoftande blomsteräng.

Jordisk härlighet=ej varaktig härlighet.
ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 oktober 2015 08:23

TALETS TUKT.

Jesus Syraks bok.  23:7a-8.

7.   #Hör läran om talets tukt, mina barn; följer

den går man fri för snaror#.

Lyd och hörsamma läran om talets tuktan.

Lära känna den i sitt hjärta och sinne; är att leva efter den; i ord och handling.

Läran ger en behärskad tunga; bevara och beskyddar

ande, själ och kropp ifrån syndfulla snaror.


7b-8.  #Genom sina ord blir syndaren fångad,

och den övermodige smädaren kommer på fall#.

Syndarens ord blir en snara i hans hjärta och sinne.

Övermodig smädares ord; blir till hans fall

och undergång. 


Jesus Syraks bok. 23:9.

9.  #Vänj inte din mun vid eder, ta inte för vana

att nämna den Heliges namn#.


2. Moseboken.  20:7.

7.  #Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den

ostraffad som missbrukar hans namn#.


3. Moseboken. 19:12.

12.  #Svär inte falskt vid ditt namn, då vanhelgar

du din Guds namn#.

Visa respekt i ödmjukhet för Herrens, din Guds namn; med sin tungas och läppars tal. 

Övermodigt hjärta; missbrukar hans namn.

Ge tillåtelse till tungan; svärja i falskhet vid hans

namn vanärar hans heliga namn.


Jesus Syraks bok. 27:14.

14.  #Den som svär ymnigt får håret att resa

sig, när sådana grälar håller man för öronen#.

Tungas och läppars svårdomar; skadar och

sårar människors hjärtan och sinnen.

Grälsjukhetens tunga och läppar; finner inte behag

i människors öron. 


Jakob 5:12.

12.  Framför allt, mina bröder, svär ingen ed,

varken vid himlen eller vid jorden eller vid något

annat.  Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej,

annars drabbas ni av Guds dom#.

Aposteln Jakob förmanar sina bröder;

Svärjd en ed; skall inte brytas.

Var beslutsam.  Ja är ja; nej är nej.

Håll er till sanningen; låt inte lögnen förvilla

ert beslut.  O-lydnaden gör att ni drabbas av

Guds dom. 


Jesus Syraks bok. 23:10-11.

10.   #Ty liksom en slav under ett långvarigt

förhör inte kan undgå märken av piskrappen,

så undgår man heller inte att synda om man

ständigt svär vid Herrens namn#.

Livet i att ständigt besvärja Herrens heliga namn 

blir likt; slavens piskrapps märken på hans

blödande och såriga rygg.


11.  #En man som ofta svär blir en stor lagbrytare,

och gisslet kommer inte att skona hans hus.

Sviker han sin ed ådrar sig sin synd; struntar han 

i eden syndar han dubbelt , och om hans ed var tomma ord undgår han inte straff:

hans hem fylls av olyckor#.

Beskrivning på svordomars följder.

1.  Blir en stor lagbrytare.

2.  Gisslets förörande skadegörelse över hans hus.

3.  Sviker hans sin ed; blir handlingen gjord

till synd. 

4.  Struntar han i sin ed; förökar hans synda-mått.

5.  Var hans ed grundad på tomma ord;

drabbas han av olyckor.

6.  Hans hem drabbas av olyckor.

  

Jesus Syraks bok.  23:12-13.

12.  #Det finns ord som är lika med döden -----

må de aldrig förkomma i det land vi ärvt från

Jakob.  Allt sådant är fjärran från de fromma; de

kommer inte att låta sig dras in i synder#.

Sårande och skadliga ord kan liknas vid döds-pilar mot ett människohjärta och sinne.

Landet vi ärvt av Jakob; låt inte de orden

besmitta det.

De orden tillhör inte de frommas liv.

Deras fromhet är dem till beskydd.


13.  Vänj inte din mun vid grovt och lastbart tal,

ty sådana ord är syndiga#.

Tomhetens prat av ord; kan bli till en tung börda;

väger lätt på vågen; liknas vid syndens

tyngdlösa ord.  


Jesus Syraks bok 23:14-15.

14.   #Tänk på din far och din mor när du sitter

i stormäns krets, så att du inte glömmer dig i

deras sällskap och låter din vana göra dig till

narr; då önskar du att du aldrig blivit till

och förbannar den dag du föddes#.

Var aktsam och försiktig i vad du säger.

Det finns stormäns öron som lyssnar på ditt tal.

Tystnadens välsignelser är ingen till skada.

Vara få-ordig kan vara vist och klokt.


15.  #En människa som vänjer sig vid oförskämt tal

förblir utan fostran så länge hon lever#.

O-fostrad människas tungas tal; vänjer sig

vid ett o-förskämt tal.


  

ANNONS

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se