Direktlänk till inlägg 17 oktober 2015

JESUS SYRAKS BOK. 22 A.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 oktober 2015 08:23

DÅRSKAPEN ÄR AVSKYVÄRD.

Jesus Syraks bok. 22:1.

1.   #Den late liknar en nersmord sten;

alla människor visslar åt hans förnedring#.

Den lates livsföring kan liknas vid en nersmord

och smutsig sten.

Människor i hans omgivning sprider ut hans

livs vittnesbörd på ett förnedrande sätt.


Ordspråksboken. 24:30-34.

30.  #Jag kom förbi en lats mans mark,

en oförnuftigs vingård#.


31.  #Där växte tistlar överallt, marken var

täckt av nässlor, stenmuren hade rasat#.

Lat hand låter sin vingård; växa igen med ogräset;

( tistlar vars djupa rotsystem är fruktbart ).

   

Fruktbara jorden är täckt av nässlor; lathetens frukt; förkväver den goda jorden till en förbannelse.

Vingårdens stenmur; hade rasat; vilket innebär;
dess trygga beskydd mot onskan saknas.

Vilket kan jämföras på det andliga livets idoghet eller ljumhet. 


32.  #Jag tog intryck av denna syn och drog lärdom

av vad jag såg#.

Viljan styr livets idoghet eller latheten.


33.  #Sov lite till, lumra lite till, vila lite till med armarna i kors ----- #.

Lydnaden och lyssnandet till lathetens vilja och tankar; förslavar människans hjärta och tankar under lathetens påverkan och inflytande.


34.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.

Lathetens fattigdom; energitjuv och tidstjuv.

 

Jesus Syraks bok. 22:2-5.

2.  #Den late liknar en klump spillning;

den som tar upp den torkar av handen#.

Lates livsstil och livsföring; liknas som en

klump spillning.

Spillningen har inget bestående evighets-värde.


3.  #Ohyfsade barn är en skam för fadern, och en

sådan dotter blir honom till skada#.

O-uppfostrade barn; en skamfläck för fadern.

O-uppfostad dotter; skadar faderns goda vittnesbörd.


Ordspråksboken. 17:21.

21.  #Att ha en dåre till son är en sorg,

ingen glädje får odågans far#.

Dåraktig son är sin fars hjärtesorg.


Ordspråksboken. 29:15.

15.  #Tuktan med käppen ger vishet, men en

ouppfostrad pojke är en skam för sin mor#.

Förmaningar och tillrättvisningar; ger ett vist hjärta.

O-uppfostrad pojke; moders kärlekens skamfläck.


4.  #En förståndig dotter gör sin man rik,

men den som är skamlös vållar sin far sorg#.

Klok dotter av ett vist hjärta; ger sin man

framgång och välstånd.

Skamlös dotter; sin fars hjärtesorg.

Skamlösheten ger hjärtesorg för både fadern

och modern.


5.  #Den fräcka skämmer ut både far och man,

och av båda blir hon föraktad#.

Fräckhetens dårskap en skam för föräldrarna.

I sin fräckhet blir föraktad; i deras ögon.


Ordspråksboken. 12:4.

4.  #En driftig hustru är sin mans krona,

en dålig är som röta i hans ben#.

Flitig och driftig hustru sin mans ärekrona.

Dålig och lat hustru; sin mans olycka.


Jesus Syraks bok.  22:6.

6.   #Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt#.

Förhastade förmaningar; kan liknas vid festmusik

under sorgens tid.

Klokhetens fostrande ris; ger klokare hjärtan.


Ordspråksboken. 25.20

20.  #Som att hälla syra i sår är det att sjunga

för ett sorgset hjärta#.

Sjunga för ett sorgset och bedrövat hjärta;

blir som en smärtsam syra i blödande sår.


Jesus Syraks bok. 22:9-10.

9.  #Att undervisa dåren är som att limma ihop

krukskärvor, som att väcka en sovande

ur djup sömn#.

Undervisa en dåre; likt försöket att limma ihop krukskärvor.

Lika meninglöst som att väcka en djupt sovande.


10. #Att förmana dåren är som att förmana en halvsovande; när man är färdig säger han: "Va?"

Förmana dåren; liknas vid ett meningslöst förmanade.

Han blir en tids och energitjuv; för den som förmanar.


Jesus Syraks bok. 22:11-12.

11.  #Gråt över den döde; ty han har skilts från ljuset, och gråt över dåren, ty han har skilts

från sitt förnuft.

Gråt mindre bittert över den döde ----- han har ju fått ro, men dårens liv är värre än döden#.

 

Jesus Syraks bok. 38:16.

16.  #Mitt barn, låt tårarna flöda när någon är död,

stäm upp klagosång över din svåra förlust.

Visa den döde den heder han har rätt till,

och var inte försumlig med hans begravning#.    

Sakna en vän eller livskamrat; som varit oss kära; Jesus sörjde över sin vän Lasarus vid hans grav.


12.  #Sorgen över en död varar sju dagar,

sorgen över den gudlöse dåren varar hela hans liv#.


1 Moseboken. 50:10.

10.  #När de kom till Goren Haatad på andra sidan

Jordan höll de en stor och högtidlig dödsklagan,

Josef utlyste en sju dagars sorgehögtid efter sin

far#.


Jesus Syraks bok. 22:13-14.

13.  #Slösa inte många ord på en enfaldig man,

och uppsök inte den som saknar förstånd.

Akta dig för honom så slipper du obehag och blir inte nedsmutsad om han stöter till dig.

Gå ur vägen för honom så får du vara i fred

och slipper tröttas av hans galenskap#.

Beskrivning på den enfaldiges livstil och livsföring.

1.  Lyssna inte på dina visa och kloka ord.

2.  Saknar ett insiktsfullt förstånd.

3.  Blir till en energi och tidstjuv.

4.  Ha ingen gemenskap med den enfaldige;

han kan leda dig in i på villovägar.

5.  Låt dig inte bli delaktig av hans onda gärningar.

6.  Hans o-kunnighet; skadar din andliga mognad.


Ordspråksboken. 14:7.

7.  #Gå ur vägen för en dåraktig man,

av honom får du inte ett vettigt ord#.

Akta dig för den o-kunnige man; ty han kan skada ditt liv.  Vars tunga är o-behärskad.


Jesus Syraks bok.  8:17.

17.  #Men den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något#.

Ha inget förtroende för den enfaldige.

Dålig rådgivare.

Avslöjar hemligheter med en fladdrande tunga.  

Inte rädd om tystnadens välsignelser.


14.  #Vad är det som är tyngre än bly?

Vad har det för namn om inte "dåren"?#

Beskrivning på dårens livsstil och livsföring.

Dårens liv och gemenskap med honom kan liknas vid att ifrågasätta om det finns något som ger; så mycket bekymmer, oro, förvirring och problem som att umgås med en dåres dumdistrighet.


Ordspråksboken. 27:3.

3.  #Stenen är tung, sanden en börda,

men tyngre att bära är dårens ilska#.

Dårens ilskna beteende; kan vara tyngre för själens

lyssnade; än stenens fasta tyngd och sanden som

en börda att bära.


Jesus Syraks bok. 21:16.

16.  #Dårens utläggningar är som bördan under

vandringen, men att lyssna på till den kloke

är ett nöje#.

Dårens pratsamma tomhet av ord; kan liknas vid en tung ryggsäck på ryggen.

Klokes ord är lättsamt att lyssna på; ty de ger själen vederkvickelse.


Jesus Syraks bok. 22:15.

15.  #Sand och salt och järnstycken är lättare

att bära än en vettlös människa#.

O-kunnig och oförståndig människas gemenskap kan vara förtyngd av pratsamhetens tomma ord,

bekymmer, oro, förvirring och modlöshet;

vilket är tyngre än att känna sandens, saltets och järnstyckens tyngd på sina axlar.

 

Jesus Syraks bok. 22:16-.

16.   #Bjälklag som byggts in i stenhus faller inte isär vid ett jordskalv,  och ett hjärta som har

fäste i klok eftertanke fäller inte modet när stunden är inne#.

Hjärtats kloka eftertanke; kan jämföras med en

bjälklag inmurad i ett stenshus fasta cement.

Eftertankens fasthet ger en trygghet; när modlösheten bemöter den trötte och svage.


17.  #Ett hjärta som har stöd av förnuftigt tänkande

är som en relief på en polerad stenvägg#.

Förnuftigt tänkande; hjärtats stöd och läkedom.

Sprider glädje och livs-harmoni; i sin omgivning.


18.  #Småsten som ligger på en hög mur blir inte

kvar när vinden blåser, och ett fegt hjärta

som vilar på dåraktigt tänkande håller inte stånd mot något skrämmande#.

Småstenens lätthet; på en hög mur; blir ett lätt

byte för vindens styrka. 

Vars likhet; hjärtats feghet har sin trygghet i ett

dåraktigt tankesätt; vilket saknar ett bestående evighets värde.   


Matteus 7:24-27.

24.  #Den som hör mina ord och handlar efter

dem som en klok man som byggde sitt hus

på berggrund#.

Ödmjukt och mottagligt hjärta av en god jordmån;

lyssnar i lydnad på Hans Majestäts ord.

Trons handling utifrån hans ord; liknas vid en klok man som bygger på en fast berggrund;

klippan; Kristus.

 

25.  #Regnet öste ner, floden kom, vinden blåste och kastade sig mot huset, med det rasade inte,

eftersom det var byggt berggrund#.

Renet, floden och vinden; bild på livets olika vedermödor. 

Tron på den fasta berggrunden; Kristus; där byggdes; vårt liv och familjelivet.


26.  #Och den som hör dessa mina ord men inte

handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand#.

I olydnad inte hörsamt lyder Hans Majestäts ord;

Liknas vid en dåres okunnighet; bygger sitt liv och familjeliv; på en otrygg grund; vars grund styrs utifrån människans egna egoistiska vilja

och tankar.  


27.  #Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det raset

blev stort#.

Människans sinnerlighet; grundat på hennes självgodhet och själviskhet; livets olika vedermödor; blir oövervinnlig; eftersom treenighetens insikt; ej fått en tillåtelse att vidröra

människans och mänsklighetens hjärtan, vilja tankar och tal.  

 
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK.  48:17-19.               ISRAELS LYDNAD OCH LYCKA.   Jesaja bok. 48:17.   17.  #Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig       undervisning och leder dig den väg du ska...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

       JESAJA BOK. 48:20-22.                   HEM FRÅN BABYLON.   Jesaja bok. 48:20.   20.  #Lämna Babylon, fly från Kaldeen!    Berätta det med jubel, förkunna det och låt det bli känt över hela jorden att Herren har befriat      ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK. 49:1-6.              HERRENS TJÄNARES UPPGIFT.   Jesaja bok. 49:1.   1.  #Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna,  ni avlägsna folk!        Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min m...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA  BOK.  49:7-13.                 HERREN RÄDDAR SITT FOLK.   Jesaja bok. 49:7.   7.  # ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se