Alla inlägg under mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 20:1-6.

 

                TECKEN OM EGYPTEN OCH KUSH.

 

Jesaja bok. 20:1.

 

1.  #Det är då den assyriske kungen Sargon sände

sin överbefälhavare till Ashdod och han angrep

      och intog staden#.

 

Assyriske kungen Sargon sände sin överbefälhavare

      till Ashdod.

Anföll  invaderade staden.

 

Jesaja bok. 20:2.

 

2.  #Då talade Herren genom Jesaja Amos son.

Han sade: 

     "Lägg av säcktyget du bär om livet och ta

av sandalerna du har på fötterna".

      Jesaja gjorde så och gick naken och barfota#.

 

Herrens orubbliga ord genom profeten Jesaja.

        Lägg av botgörelsens tyg: vilket omsluter

ditt liv.

       Lösgör dig från dina sandel.

Dina fötters bekydd.

      Jesaja lyhörd gjorde det.

Vandrade vidare naken barfota.

 

Jesaja bok. 20:3.

 

3.  #Herren sade:

"Liksom min tjänare Jesaja har gått naken

       och barfota i tre år som ett tecken och förebud

om Egypten och Kush#.

 

Herren sade orden:

      Min tjänare Jesaja gått naken barfota i tre år.

Tecknet på förutsägelsen om Egypten och Kush.

 

Jesaja bok. 20:4.

 

4.  #Så skall de båda unga och gamla gå nakna och barfota när den assyriske kungen för egyptierna

    i fångenskap och driver kushiterna i landsflykt.

De skall få gå naken bar, Egypten ät blottat#.

 

Unga gamla sida vid sida gå nakna bakfota.

           När assyriske kungen för egyptierna

in i fångenskap.

       Fördriver kushiterna i landsflykt.

Egyptens blottelse visar sig i deras nakenhet. 

 

Jesaja bok. 20:5.

 

5.  #Då skall alla stå där förkrossade och besvikna

på det Kush de satte sitt hopp till och det Egypten

       de var så stolta över#.

 

Folket skall vara förkrossade i förödmjukelse.

      Besvikna på Kush vilken satte sitt tilltro till.

 

Jesaja bok. 20:6.

 

6.  #Den dagen skall de som bor vid denna

kust säga:

        "Så gick det med dem vi hoppades på,

dem vi sökte hjälp hos för att bli räddade

     från den assyriske kungen!

Hur skall vi då komma unda?#.

 

Dagen skall komma de som har sin boplats

      vid denna kust säga:

Hade vårt framtidshopp sökte hjälp från

    assyriske kungen  bli räddade från fienden!

Finns det någon annan räddare?  

 

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 21:1-10.

 

               BABYLONS FALL.

 

Jesaja bok. 21:1.

 

1.  #Från öknen.  Ett budskap.

Som stormen drar genom Negev, så kommer

      det från öknen, från det skrämmande landet#.

 

Herrens straffdomar över babylon.

      Ett budskap kommer från öknen:

över babyloniens gudlösa trolöshet.

      Herrens vredes glödande stormvindar drar

genom Negev.

      Ökenlandets grymma bitterhet:

skrämmande landet.

        

Jesaja bok. 21:2.

 

2.  #En grym syn har uppenbarats för mig:

Förrädare förråder, härjare härjar.

     "Framåt, Elim!

Till anfall, Medien!

      Jag gör slut på all jämmer"#.

 

Grym syn över babyloniens fall uppenbarats för mig.

         Förrädare finns i Babylon.

Vilka förråder sina medmänniskor.

      Härjare plundrar landet.

Vi frimodig Elim!

     Gå till tappert anfall, Medien!

Förgör allt jämmerrop.

 

Jesaja bok. 21:3.

 

3.  #Därför skälver jag i hela kroppen och våndas

som en födande kvinna.

      Jag skakas av vad jag hör, fasar för vad jag ser#.

 

Profeten Jesaja skräckslagen i hela sin kropp

    inför budskapet.

Våndas i mitt inre likt födande kvinnan.

          Orden jag hör och ser skapar mig rädsla.

 

Jesaja bok. 21:4.

 

4.  #Jag grips av svindel, jag överväldigas av skräck.

      Skymningen jag längtade till skrämmer mig nu#.

 

Blir förvirrad  skräcken våldtar mig.

       Mörkrets skymning var mig längtan.

Blivit för mig  livets rädsla. 

 

Jesaja bok. 21:5.

 

5.  #Det dukas ett bord, dynor läggs ut, man äter

och dricker.

     "Res er, furstar!

Smörj era sköldar!"#.

 

Bordet dukas med feta rätter.

        Välbekvämliga dynor läggs ut.

Äter dricjer i köttsligt frosseri.

     Ni, furstar res er frimodigt upp!

Gör era stridssköldar redo för strid.

 

Jesaja bok. 21:6.

 

6.  #Så sade Herren till mig:

Ställ ut en vaktpost, som skall kungöra vad

    han ser#. 

 

Herren sade till mig:

     Gör i ordning en säker vaktpost.

Platsen där bevakningen blir klarare.

 

Jesaja bok. 21:7.

 

7.  #Ser han har vagnar dragna av hästar,

ryttare på åsnor, ryttare på kameler, då skall

       han lyssna, lyssna noga#.

 

Dragna anfallande hästar stridande ryttare på

      åsnor och kameler,

lyssna uppmärksamt på deras stridsrop.  

 

Jesaja bok. 21:8.

 

8.  #Och spejaren ropade:

"Dagarna i ända håller jag vakt, Herre, natt

      efter natt står jag på post"#.

 

Vakt spejaren ropar:

       Hela dagarna varit på min vakt: Herre.

Natt efter natt  var trogen min vaktpost.

 

Jesaja bok. 21:9.

 

9.  #Se, Nu kommer män på vagnar dragna av hästar"#.

       Då sade han:

"Det har fallit, Babylon har fallit!

      Alla dess gudabilder ligger krossade

på marken"#.

 

Nu kommer krigsdugliga män på vagnar:

     dragna av kraftfulla hästar.

Babylons rike fallit.

      Alla babyloniens falska avgudabilder:

ligger krossade till stoft på marken.

 

Jesaja bok. 21:10.

 

10.  #Du mitt söndertröskade folk, vad har jag

hört från Herren Sebaot, Israels Gud, 

        det har jag kungjort för er#.  

 

Mitt sönderkrossade folk, varit lydig Herren Sebaots

     röst vilket jag berättat för er.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 21:11-17.

 

              DUMA, DEDAN, KEDAR.

 

Jesaja bok. 21:11.

 

11.  #Budskap om Duma.

Ett rop når mig från Seir:

      "Väktare, när tar natten slut?

Väktare, när tar natten slut"#.

 

Herrens budskap till Duma.

        Ni, böneväktare bevaka fienders listiga angrepp!

      Ropet kommer från från Seir: 

Söker väktarnas råd efter nattens bönevakt.

 

Jesaja bok. 21:12.

 

12.  #Väktaren svarade:

"Morgonen har kommit, ändå är det natt.

        Vill ni fråga mer, kom tillbaka igen"#.

 

Väktarens svar:

     

 

Jesaja bok. 21:13.

 

13.  #I ödemarken.

   Ett budskap.

Bland snåren i ödemarken skall ni övernatta,

     karavaner från Dedan#.

 

Jesaja bok. 21:14.

 

14.  #Gå ut till de törstande med vatten,

ni som bor i Tema, möt de flyende med bröd!#.

 

Ge Livets friska vatten till själens törst .:

   andligt lekamigt vatten: ni som har er boplats

i Tema.

     Möt de flyende skräckslagna med bröd:

 andligt  lekamligt.

 

Jesaja bok. 21:15.

 

15.  #Ty de flyr undan svärdet, det skarpa svärdet,

undan den spända bågen, undan krigets gissel#.

 

Flyr från fiendens dödliga svärd.

     Spända bågens giftiga pilar.

Krigets gisselslag.

 

Jesaja bok. 21:16.

 

16.  #Så säger Herren till mig:

Om ett år, som skall vara som en daglönares år,

       är Kedars storhetslut#.

Herrens budskap:

        Nästa år  daglönares år: Kedars storhet-slut.

 

Jesaja bok. 21:17.

 

17.  #Av Kedars skickliga bågskyttar blir bara ett

litet fåtal kvar.

       Herren, Israels Gud, har talat#.

 

Kedars skickliga bågskyttar: flera döda.

     Herren, Israels Gud talat.     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 22:1-14.

 

       SYNERNAS DAL.

 

Jesaja bok. 22:1.

 

1.  #Synernas dal.

     Ett budskap.

Vad tar det åt dig, varför går alla upp på

      taken#.

 

Jesaja bok. 22:2.

 

2.  #Du stad full av rop och larm, du stad

i glädjeyra?

     Dina fallna föll inte för svärd, de stupade

inte i strid#.

 

Jesaja bok. 22:3.

 

3.  #Alla dina furstar tog till flykten undan

den spända bågen, dina tappra kämpar flydde

       långt bort#.

 

Jesaja bok. 22:4.

 

4.  #Därför säger jag:

Låt mig vara, jag måste få gråta.

     Försök inte trösta mig när mitt folk går under#.

 

Jesaja bok. 22:5.

 

5.  #Detta var Herren Gud Sebaots dag, en dag

av skräck och tumult och förvirring.

      I synernas dal bröts muren ner, på berget

hördes rop och klagan#.

 

Jesaja bok. 22:6.

 

6.  #Elams skyttar tog sina koger, krigarna från

Kir grep sina sköldar#.

 

Jesaja bok. 22:7.

 

7.  #Dina sköna dalar fylldes av vagnar och hästar.

De ansatte stadens portar#.

 

Jesaja bok. 22:8.

 

8.  #Och blottade Judas värn.

Den dagen tänkte du bara på vapnen i Skogshuset#.

 

Jesaja bok. 22:9.

 

9.  #Ni såg att dammarna var många i Davids stad,

och ni förde hit nedre dammens vatten#.

 

Jesaja bok. 22:10.

 

10.  #Ni räknade husen i Jerusalem, ni rev hus

och förstärkte muren#.

 

Jesaja bok. 22:11.

 

11.  #Mellan murarna byggde ni en bassäng

för vattnet från Gamla dammen.

      Men ni tänkte inte på honom som gjort detta,

ni såg inte honom som skapat det för länge sedan#.

 

Jesaja bok. 22:12.

 

12.  #Herren Gud Sebaot påbjöd den dagen gråt

och klagan, rakat huvud och säcktyg om livet#.

 

Jesaja bok. 22:13.

 

13.  #I stället blev det glädje och fest, här slaktades

oxar och lamm, här åts det kött, här dracks det vin.

      "Ät och drick, i morgon skall vi dö!"#.

 

Jesaja bok. 22:14.

 

14.  #Herren Sebaot har uppenbarat för mig.

Denna er skuld skall inte bli sonad så länge ni lever,

       säger Herren Sebaot#.

       

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 22:15-25.

 

     FÖRVALTARNA SHEVNA OCH ELJAKIM.

 

Jesaja bok. 22:15.

 

15.  #Så sade Herren Sebaot:

Gå till den där  förvaltaren,

      till Shevna, kungens minister, och säg:#.

 

Herrens befallning Gå till förvaltaren:

       Kungens minister säg:   

     

Jesaja bok. 22:16.

 

16.  #Vad och vem ger dig rätt att här hugga

ut en grav åt dig, du som hugger ut din grav 

     högt uppe, gör dig en boning i klippan?#.

 

Vem har givit dig tillåtelse i ditt högmod:

      i berget hugga ut en grav åt dig.

Högt upp en boning i klippan.

 

Jesaja bok. 22:17.

 

17.  #Herren skall skaka lössen av dig, som man

skakar kläder#.

 

      Herren skall rena dig från all orenhet.

 

Jesaja bok. 22:18.

 

18.  #Han skall knyckla ihop dig till en boll

och slunga dig bort till ett vidsträckt land.

      Där skall du dö och där skall dina praktvagnar

hamna.

      Du är en skamfläck för din herres hus#.

 

Ditt stolta liv bli förödmjukat.

       Du skall dö med dina praktfulla rikedomar. 

Ditt skamfläckiga liv orenat din herres hus.

 

Jesaja bok. 22:19.

 

19.  #Jag skall berövat dig ditt ämbete, störta dig 

från din ställning#.

 

Ditt ämbete i konungens tjänst: vilket du

     förtröstade på, gå förlorat. 

 

Jesaja bok. 22:20.

 

20.  #Den dagen skall jag kalla på min tjänare,

på Eljakim, Hilkias son#.

 

Jesaja bok. 22:21.

 

21.  #Jag skall klä honom i min dräkt, spänna 

om honom ditt bälte och ge honom den makt

      som du har nu.

Han skall bli en fader för Jerusalems invånare

      och Judas folk#.

 

Min utvalde förvaltare: Eljakim:

    ikläda honom min dräkt  ge honom ditt förlorade 

bälte, ditt ämbete bli hans ämbete.

 

Jesaja bok. 22:22.

 

22.  #I hans vård skall jag lämna nyckeln till

Davids kungahus.

      Där han öppnar skall ingen stänga, där han

stänger skall ingen öppna#.

 

Ge honom förvaltarskapet: använda nyckeln

     till Davids kungahus.

       

Där han öppnar  skall ingen stänga.

       Där han stänger skall ingen öppna.

 

Jesaja bok. 22:23.

 

23.  #Jag skall driva in honom som en spik 

som sitter stadigt på sin plats, och hans ämbetes

      tyngd skall sprida glans över hans släkt#.

 

Hans ämbets auktoritet:

        Sprida sin ära över hans släkt. 

 

Jesaja bok. 22:24.

 

24.  #Men hans släkt skall hänga sig på honom

med hela sin tyngd, telningar och ätteläggar,

       alla slags småkärl och skålar och krus av

alla de slag#.

 

Eljakims släkt skall ha sin tilltro till honom.

 

Jesaja bok. 22:25.

 

25.  #Den dagen, säger Herren Sebaot, skall 

spiken som satt så stadigt lossna; den bryts

       av och faller ner, och allt som hängde på den

går i kras.

      Herren har talat#.     

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 23:1-18.

 

                   TYRUS OCH SIDON LÄGGS ÖDE.

 

Jesaja bok. 23:1.

 

1.  #Budskap om Tyrus. 

Klaga, Tarshish-skepp, er trygga hamn ligger öde!

      När de kom åter från kitternas land

fick de veta vad som hänt#.

 

Herrens profetiska budskap om Tyrus.

         Höj kagorop, Tarshish mäktiga skepp:

Er trygga skeppets hamn ödelagt.

       Vid sin återkomst från kifternas land,

fick veta om hamnens ödeläggelse.

 

Jesaja bok. 23:2.

 

2.  #Förstummas, ni som bor vid kusten, köpmän

från Sidon.

      Staden vars utsända for#.

 

Ni som bor vid kusten: köpmän från Sidon.

       Blev modlösa över hamnens inflytande

handels ödeläggelse.

 

Jesaja bok. 23:3.

 

3.  #Över vida vatten.

Med Shichors säd, Nillandets skördar, drev de

    handel bland folken och fick så sin bärgning#.

 

Över vid farvatten för skeppen.

       Nillandets rikliga skördar: Schichors säd.

Vilka drev lönande handel med  folken.

 

Jesaja bok. 23:4.

 

4.  #Vilken skam, o Sidon, du havets fästning,

som måste säga:

       "Jag har inga barn, jag föder inte mer,

ser inga pojkar växa upp och fostrar inga flickor"#.

 

Du havets stolta fästning: Du, kuststad 

    drivande handel.

Som i sin ödeläggelse vemodigt säger:

       Säger sig vara fruktlös.

         

 Jesaja bok. 23:5.

 

5.  #När egyptierna får höra detta bävar de som

när de hörde om Tyros#.

 

Egyptiena blev skräckslagna: 

     när de hörde Tyros ödeläggelse.

 

Jesaja bok. 23:6.

 

6.  #Dra bort till Tarshish!

Klaga ni, som bor vid kusten!#.

 

Fly bort till Tarshish.

    Ni höjer klagorop: som bor vid kusten.

 

Jesaja bok. 23:7.

 

7.  #Är detta er glada stad som stått sedan 

urminnes tid och vars folk for vida omkring 

      och bodde i främmande land?#.

 

Tyros, er glädjerika stad: där ingen sorg råder.

      Grundad stad sen urminnes tid.

Tyros folk vara ett flyktigt folk.

     Bosatte frimodigt i främmande land.

 

Jesaja bok. 23:8.

 

8.  #Vem har beslutat detta om Tyros, drottningen,

vars köpmän var furstar, vars krämare var

      stormän på jorden?#.

 

Tyros, du drottning, vem beslutat dig vara

       en trygg boplats för köpmän vilka var furstar.

Stormän på jorden.

 

Jesaja bok. 23:9.

 

9.  #Herren Sebaot har beslutat detta för att kväsa

allt stolt och ståtligt och kuva jordens stormän#.

 

Herren Sebaot beslutat Tyrus fördärv.

      Förödmjuka hennes stolthet  ståtlighet.

Jordens stormän vilka haft sin trygghet 

     i Tyros övermod. 

 

Jesaja bok. 23:10.

 

10.  #Odla upp ditt land, ty för Tarshish-skeppen

finns inte mer någon hamn#. 

 

Gör ditt land fruktsamt:  Tarshish-skeppen

     saknar trygg hamn för skeppen.

 

Jesaja bok. 23:11.

 

11.  #Han sträckte ut sin hand över havet,

han fick riken att vackla.

       Herren gav befallning att Kanaans fästen skulle

krossas#.

 

    Herren själv sträcker ut sin vredes hand

över havet.

        Mäktiga riken vacklade.

Kanaans stolta fästen krossas.

 

Jesaja bok. 23:12.

 

12.  #Han sade:

"Det är slut med all din glädje, Sidon,

      du misshandlande jungfru.

Drar bort till kitteernas land skall du inte

      heller där finna ro"#.

 

Herrens allmakt ord till staden Sidon:

        Din glädje försvunnit.

Du, i ditt övermod misshnadlade jungfrun.

     Fly bort till kitternas land:

där skall oro förvirring råda.     

 

Jesaja bok. 23:13.

 

Jesaja bok. 23:14.

 

14.  #Klaga, Tarshish skepp, er trygg hamn

   ligger öde!#.

 

Höj klagorop. Tarshish övermäktiga skepp.

           Er trygga hamn ödelagd.

 

Jesaja bok. 23:15.

 

15.  #När den tid kommer skall Tyrus ligga 

bortglömd i sjuttio år, motsvarande en konungstid.

       Då sjuttio år har gått skall det bli med

horan i visan#.

 

Tiden kommer Tyrus vara bortglömd i sjuttio år.

     Likt en kungatid.

Efter sjuttio år likt förföriskan

      i visan: du orena stad köpmännens stolthet.

 

Jesaja bok. 23:16.

 

16.  #Ta din lyra och dra ut i staden, gamla bortglömda hora!

       Spela vackert och sjung dina sånger,

så att de minns dig igen#.

 

Du, åldriga stad: bortglömd i människors ögon.

          Du, skökostad: spelar vackra visor.

Sjung dina köttsliga sånger.

          Vilka blir bortglömda. 

 

Jesaja bok. 23:17.

 

17.  #Då sjuttio år har gått skall Herren ta sig

an Tyros.

       Hon skall åter tjäna sitt uppehälle genom

att hora med all världens riken, över hela jorden#.

 

Efter sjuttio års ödeläggelse:

         Herren skall styra henne.

Åter igen tjäna sitt livsuppehälle:

      genom prostitution med olika riken.

 

Jesaja bok. 23:18.

 

18.  #Men det som hon förtjänar som hora skall

vara helgat åt Herren, inte samlas i skattkamrarna.

        Förjänsten skall tillfalla dem som bor inför 

Herren, så att de har att äta i överflöd och klä

     sig praktfullt#.  

 

Hennes förtjänster på prostitution skall helgas

   åt Herren.

Skall tillfalla de som bor Herrens närhet:

        Äta sig mätta i överflöd.

Klä sig i praktfull klädnad.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 28:7-22.

 

                MOT DE STYRANDE I JERUSALEM.

 

Jesaja bok. 28:7.

 

1.  #Men också här raglar man av vin,

vinglar man av öl.

       Präster och profeter raglar av öl, är omtöcknade

av vin.

        De vinglar av öl, de raglar när de har sina syner, vacklar när de fäller sina domar#.

 

Jerusalems invånare drucka av vinet.

       Berusade av öldrickandet.

Präster och profeter utvalda Herrens tjänare

      lever trolöst liv.

Han sina falska drömmar i vinets rusande tillstånd.

      Fäller orättvisa domar.

 

Jesaja bok. 28:8.

 

8.  #Borden är täckta av spyor, ingenstans finns

en ren fläck#.

 

Vinborden övertäckta av illaluktande spyor.

       Orenhet härskar där oordning råder.

 

Jesaja bok. 28:9.

 

9.  #Vem vill han undervisa, för vem vill han

tolka budskapet?

       För barn som nyss blivit avvanda,

som just har tagits från bröstet#.

 

Ingen respektera Herrens undervisning.

      Uppförs sig likt nyss avvanda barn

från modersbröstet.

 

Jesaja bok. 28:10.

 

10.  #Abrakadabra, abrakabra, lite här,

lite där!#.

 

Jesaja bok. 28:11.

 

11.  #Ja, på obegripligt språk och främmande

tungomål skall Herren tala till detta folk#.

 

Herrens budskap inför detta tygellösa folk:

    liknar främmande språk för andligt döva öron.

 

Jesaja bok. 28:12.

 

12.  #Han som sade till dem:

"Här är viloplatsen, låt den trötte vila!

         Här är vederkvickelse".   

Men de ville inte lyssna#.

 

Herrens ord till dem:

       Låt den trötte få vila: på viloplatsen.

Där finns själens vederkvickelse.

       Där O-lydnadens öra råder 

råder ohörsamheten.

 

Jesaja bok. 28:13.

 

13.  #För dem blir Herrens ord abrakadabra,

abrakadabra, lite här, lite där.

       Då skall de snava och falla omkull, de skall

krossas, snärjas och fångas#.

 

I olydnadens öron  Herrens ord: till dårskap.

       I sin gudlöshet  sig själva till dom. 

 

Jesaja bok. 28:14.

 

14.  #Hör därför Herrens ord, ni som tar munnen

så full, ni som härskar över detta folk i Jerusalem#.

 

Lyssna på Herrens ord: ni fyllt munnen med

      förbannelse.

Häskar över Jerusalem.

 

Jesaja bok. 28:15.

 

15.  #Ni säger:

"Vi har slutit fördrag med döden, ett avtal

       med dödsriket: när stormfloden kommer

skall den inte nå oss.

       Vi har gjort lögn till vårt värn, bländverk

till vår tillflykt"#.

 

I er gudlöshet säger:

     Slutit förbund med döden.

Dödsavtal med döden.

        Stolheten bedragit dem: säger  stormflodens

faror  ej skadlig.

     Lögnaktiga ord vårt försvar.

Lögnens bländverk vår tillflykt.

 

Jesaja bok. 28:16.

 

16.  #Därför säger Herren Gud:

Se, jag lägger en grundsten på Sion, en sten 

        som håller provet, en utvald hörnsten

som säker grund.

     Den som har tro förhastar sig inte#.

 

Herren visar sin nåd i bland trolöst folk:

     säger jag lägger en grundsten i Sion.

Stenen vilket håller i prövningens stund mot

     ondskan: utvald hörnsten  säker grund.

Den som tror på den  äger  fast tilltro på

    Herens barmhärtighet. 

 

Jesaja bok. 28:17.

 

17.  #Jag skall göra rätten till rättsnöre och

rättfärdigheten till sänklod.

      Hagel skall utplåna lögnens värn, er tillflykt

spolas bort av vattenmassor#.

 

Skall göra rättvisan synlig för de styrande

    i Jerusalem.

Rättfärdigheten visar sin makt över gudlösheten.

         Rättvisan utplånar lögnens försvar.

Lögnens vägar blir tillintetgjorda av sanningen.

 

Jesaja bok. 28:18.

 

18.  #Då upphävs ert fördrag med döden, 

ert avtal med dödsriket gäller inte mer.

      När stormfloden kommer slår den er till marken#.

 

Ert förbund med döden upphör.

      Dödsavtalat med döden: ogiltigt.

Rättvisans stormflod sköljer bort all ondska.

 

Jesaja bok. 28:19.

 

19.  #Var gång den kommer drar den er med sig.

Morgon efter morgon kommer den, ja, dag

     och natt.

Att förstå budskapet blir en fasa#.

 

Få insikt om rättvisans budskap:

     skräckslagna ord för gudlösheten.

 

Jesaja bok. 28:20.

 

20.  #Bädden är för kort när man sträcker ut

sig, täcket för smalt när man kryper ihop#. 

 

Trolösheten finner ingen vila Herrens ord.

       Vredens domsord: ger oro ångest över

syndens följder.

 

Jesaja bok. 28:21.

 

20.  #Herrens skall resa sig som på Persims

berg, visa sin vrede som i Givons dal.

       Han skall utföra sin gärning, en underlig

gärning, fullborda sitt verk, ett säreget verk#.

 

Herren visar sin vredesglöd likt i Givons dal.

         Utför sin rättvisas gärningar.

Fullbordar sitt rättfärdiga uppdrag.

 

Jesaja bok. 28:22.

 

22.  #Sluta upp att ta munnen så full, 

så att inte era bojor stramas åt.

      Ty jag har hört om en förödelse över hela

jorden, beslutad av Herren Gud Sebaot#. 

 

Era gudlösa ord får sin vedergällning.

        Herren Sebaot i sitt rådslut låta förödelsen

drabba hela jorden.

 

       

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se