Alla inlägg under mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:18-26.

 

             HERREN VÄLSIGNAR SITT FOLK.

 

Jesaja bok. 30:18.

 

18.  #Nu väntar Herren på att få visa er nåd,

nu vill han uppenbara sin höghet genom att förbarma

       sig över er.

Ty Herren är en rättvis Gud, lyckliga de som sätter

     sitt hopp till honom!#.

 

Jesaja bok. 30:19.

 

19.  #Sions folk, du som bor i Jerusalem,

gråt inte mer.

      Han skall visa dig nåd när du ropar till honom,

så snart han hör din bön skall han svara#.

 

i Guds stad Jerusalem

 

Jesaja bok. 30:20.

 

20.  #Herren har låtit dig leva på svältkost,

men nu skall du inte vänta förgäves på

      höstregnet mer.

Nej, du skall rikta blicken mot dina lärare#.

 

Jesaja bok. 30:21.

 

21.  #Och lyssna på dina vägvisare som säger:

"Här är vägren, följ den!"

     när ni vill vika av åt höger eller vänster#.

 

Jesaja bok. 30:22.

 

22.  #Silvret och guldet som du har täckt dina

snidade och gjutna gudabilder med, det skall

     du behandla som orent, du skall kasta ut

det som något besudlat och kalla det träck#.

 

Jesaja bok. 30:23.

 

23.  #Han skall ge dig regn när du sår på din åker,

och markens gröda skall bli rik och frodig.

      Dina hjordar skall den dagen få beta på

vidsträckta ängar#.

 

Jesaja bok. 30:24.

 

24.  #Oxarna och åsnorna, dina arbetsdjur,

skall få äta surfoder av säd som rensats med

     vanna och skovel#.

 

Jesaja bok. 30:25.

 

25.  #På alla berg och höjder skall vattenströmmar

välla fram på den stora slaktens dag, dagen när

       torn skall falla#.

 

Jesaja bok. 30:26.

 

26.  #Månen skall lysa som solen, och solens ljus

bli sju gånger starkare, som sju dagars ljus.

       Så skall det bli den dag då Herren förbinder sitt

sargade folk och läker såren efter slagen det fått#.   

   

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL.  24700.

 

24700.  Sann självkännedom  falsk självkännedom.

 

24701.  Tänk få bli räddad från ondskans olyckliga

farofyllda lidande.

 

24702.  Slöheten  likgiltigheten  latheten

   Livets fasansfulla tjuvar.

 

24703.  Ödmjukheten befriad från  högmodets 

tyranneri.

 

24704.  Barmhärtigheten  friden vad

    mänskligheten Behöver.

 

24705.  O-barmhärtigheten  ofriden

    mänsklighetens undergång.

 

24706.  Själviskhetens frukter  bittra sura frukter.

 

24707.  O-själviskhetens frukter söta saftiga

   frukter.

 

24708.  Elakhetens förblindelse  förmörkar

   elakes hjärtats tankar.

 

24709.  Elake dålig förebild  tala elaka ord

   utför elaka gärningar.

 

24710.  Lögnen undviker sanningens vägar.

 

24711.  Häftigheten föder ordstrider splittring.

 

24712.  Ordstrider splittring  ger blödande

    hjärtesår.

 

24713.  Bedrövelsen bitterheten själens sorgetåg.

 

24714.  Anklagade blickar  onda tankar.

 

24715.  Argsinte saknar förtroende i sin omgivning.

 

24716.  Argsinte saknar leende läppar.

 

24717.  Lögnen falskheten finner inte behag

i sanningen.

 

24718.  Ondskan liknas vid själens ödemark.

 

24719.  Vilseledande blickar  lögnaktiga tankar.

 

24720.  Vilseledande tankar  förvirrande.

 

24721.  Felaktiga beslut ger ångestkänslor.

 

24722.  Ondskefulla blickar  falska tankar.

 

24723.  Förslavade tankar  lögnaktiga  tankar.

 

24724.  Sanningen skapar  förlåtelse förståelse

   och förtroende.

 

24725.  Anklagande blickar  anklagande tankar.

 

24726.  Sanna ljuset avslöjar mörkrets gärningar.

 

24727.  Kärleken skyler hjärtats fel och brister.

 

24728.  Ödmjukheten liknar vid väldoftande

    blomsteräng.

 

24729a.  Avsky lögnen  älska sannigen. 

 

24729b.  Avsky falskheten älska kärleken.

 

24729c.  Avsky förtalet  skvalleriet  älska

      sanningen.

 

24730.  Trovärdigheten utstrålar trygghets-känsla.

 

24731.  Förlåtelsen läkande sötma.

 

24732.  Bevaka tungan  tala uppmuntrande ord.

 

24733.  Bevaka tungan  tala älskvärda ord.

 

24734a.  Ondskan rider inte på Sannningen.

 

24734b.  Ondskan rider på lögnaktiga ord.

 

24735.  Vis lyssnare  lyssnar på människors behov.

 

24736.  Ljuset av inre värme  avslöjar mörkret.

 

24737.  Mörkrets hårdsinta hjärtan

  utför onda  gärningar. 

 

24738.  Förlåtande förståelse  ger människor

    upprättelse.

 

24739.  Låt det förflutna vara till lärdom

   livets goda erfarenhet.

 

24740.  Tystnaden ensamheten främmande för

samhällets oroliga snabba beslut.

 

24741.  Tacksam få var i glädjens närhet.

 

24742.  Högmodets  o-tacksamhet

    Ödmjukhetens tacksamhet.

 

24743.  Vad väljer mänskligheten!

 

24744.  Kärleken följer inte gudlösas falska råd.

 

24745.  Hatet föraktet  vän med gudlösas

     falska råd.

 

24746.  O-intressant vara ondskans 

förslavade barn.

 

24747.  Tänk få leva intressant liv:

    i godhetens nära gemenskap.

 

24748.  Godhetens nära gemenskap:

     själens läkedom  läker elakhetens själssår.

 

24749.  Ondskan förolämpar godhetens 

   givmildhet.

 

24750.  Godhetens givmildhet  förnekas

förkastas av ondskans själviskhet.

 

24751.  Ondskan befläckar själen. 

     

24752.  Befläckad själ dödar själen.

 

24753.  Godheten Livets välgörare.

 

24754.  Ondskan Livets förgörare.

 

24755.  Kärleken hjärtats skydd mot Ondskans

     hat och förakt.

 

24756.  Kärleken skyddet mot själens

    vila och harmoni.

 

24757.  Hatet  föraktet  avvisar  kärlekens

omsorg: själrens läkedom.

 

24758.  Kärleksfulle visar  total  lydnad

mot kärleken.

 

24759.  Lättjefulla fåfängliga Livet,

    livets idel tomhet.

 

24760.  Förtalarens ord  vad ger de till

   Livets framtid.

 

24761.  Förtalarens tunga  Livets olycka 

    fördärv elände.

 

24762a.  Förtalaren lever i vänskap med

     förtalet.

 

24762b.  Förtalaren  förtalets budbärare.

 

24763.  Ödmjukheten ödmjukes  framtida

tröst uppmuntran  hjälp.

 

24764.  Dåren föraktar visa  kloka ord.

 

24765.  Dåren väljer  fortsätta Livet

i dårskapens onda planer.

 

24766.  Denna mörka världs ideal  ej funnit

     Livets saktmod mildhet.

 

24767.  Ödmjuke valt vara ödmjukhetens barn.

 

24768.  Stolte i o-lydnad  okunnighet  valt

      vara stolthetens barn.

 

24769.  Milde älskar inte gemenskapen med

    med denna världens frestelser lockelser

fåfänglighet.

 

24770.  Lögnens själviskhet  förblindar

människosläktet.

 

24771.  Själviske bedragen i egensinnigt mörker

tro på själviskhetens lögner.

 

24772.  Vara instängd i jagets lättja  likgiltighet

    förslavad träl  fångad i  själviskhetens

plågsamma lidande.

 

24773a.  Sanningen renar själen.

 

24773b.  Lögnen orenar själen.

 

24774.  Ondskan fördärvet smärtsamma lidandet:

       bundsförvanter.

 

24775.  Moders-kärleken  ställer sig Barn

före sig sjäv.

 

24776.  Lögnens själviskhet  Livets elände

och olycka.

 

24777.  Lögnens själviskhet  hatar  föraktar

   alla evande varelser.

 

24778.  Godhetens skönhet  ljuvlighet 

   själens sötma.

 

24779.  Själens sötma  trösterrik  uppmuntrande.

 

24780.  Godhetens ljuvlighet skönhet

tänk få välja leva med den.

 

24781.  Ödmjuke tillåter  kärleken till sin nästa

    före sig själv: ärar o-själviskheten.

 

24782.  Uppmuntraren:  vänlig  trösterrik.

 

24783a.  Barmhärtiga händer  hjälpsamma

     trösterrika. 

 

24783b.  Barmhärtiga händer  uppmuntrande

     älskvärda.

 

24784.  Uppmuntrande ord  kärleksfulla ord.

 

24785.  Älskvärda ord  trösterrika ord.

 

24786.  Vreden  förbittringen  förmörkar själen.

 

24787.  Tålamodet  trofastheten  lydnaden

        varandras stöd och hjälp.

 

24788.  O-tåligheten  trolösheten  olydnaden

     varandras  hjälp  och stöd.

 

24789.  Skenbar ödmjukhet  idel tomhet fåfänga.

 

24790.  Sann ödmjukhet  värdefull uppmuntrande.

 

24791.  Vaksamheten ger livskvalite.

 

24792.  Där ljuset råder  råder vaksamheten.

 

24792.  Där mörkret råder  råder  o-vaksamheten.

 

24793.  Försiktig  vaksam tunga talar  i rätt  tid.

 

24794.  Visa kloka ord talar i rätt tid.

 

24795.  Osämja  kiv  avund förmörkar själen.

 

24796.  Förtalet  skvalleriet  förmörkar själen.

 

24797.  Ödmjukheten  ödmjukes försvarare

mot högmodets  frestelser och lockelser.

 

24798.  Tänk få vara Herre över sina tankar.

 

24799a.  Lydnaden har en personlighet. 

 

24799b.  Olydnaden  har  en  personlighet.

 

 

 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:27-33.

 

    ASSYRIERNA DRABBAS AV HERRENS VREDE.

 

Jesaja bok. 30:27.

 

27.  #Se, Herrens namn kommer från fjärran,

hans vrede brinner, tung faller hans dom.

      Harm strömmar från hans läppar,

hans tunga är som förtärande eld#.

 

Jesaja bok. 30:28.

 

28.  #Hans andedräkt är som en strid flod som 

når människorna till halsen.

       Han skakar folken i ofärdens såll, lägger betsel

i deras mun och för dem vilse#.

 

Jesaja bok. 30:29.

 

29.  #Men ni skall få sjunga, så som man sjunger

under en natt då man helgar sig till högtid,

       ni skall få glädja er som när man med flöjtspel

gå upp till Herrens berg, till honom som är 

       Israels klippa#.

 

Jesaja bok. 30:30.

 

30.  #Herren låter sig höra sin majestätiska 

stämma, man ser hans arm slå med rasande vrede

     ----- förtärande eld, skyfall, slagregn och hagel#.

 

Jesaja bok. 30:31.

 

31.  #Herren stämma sätter skräck i assyrierna,

han slår dem med sin stav#.

 

Jesaja bok. 30:32.

 

Jesaja bok. 30:33.

 

33.  #Tofit ligger redo sedan länge, ja, det väntar

på kungen.

       Herren har gjort eldstaden djup och vid

och fyllt den med ved.

      Som en svavelström skall hans andedräkt

sticka bålet i brand#.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄKARBESÖK.

 

 

Kontrollera sköldkörtelvärdet är lite  för högt:

      vilket skulle kollas varje år.

 

Prostatan.

 

Huvudvärk varje dag.

      värker i tänderna i vänster överkäke

 underkäke.

       Började med halsont fortsätter varje dag.

Alvedon hjälper inte.

 

             Problem med svalget  salvin stannar inte

  i svalget.

Svullen i munhålan  tungan styrs inte riktigt.

 

Corona testad  negativ.

 

Vänster fot svullnad.

 

Goda råd om ryggproblemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTAL MED GUSTAV.

 

076 322 0661.

 

Jag heter Janowe är med i bostadsföreningens

          valberedningen i Tomaslunden.

 

Skulle du tänka dig vara intresserad av vara

     med i styrelsen som ledamot.

 

Få vara delaktig av vad som görs i föreningen.

           Komma med olika intressanta förslag.

Dina kunskap kan vara till nytta och uppmuntran.

                                        Mvh.  valberedningen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK.  24:1-23.

 

                      DOM ÖVER JORDEN.

 

Jesaja bok. 24:1.

 

1.  #Herren skall föröda jorden, han skall ödelägga

den, härja hela dess yta, skingra dess inbyggare#.

 

Herrens dom över jordens gudlöshet.

       Herrens ord:

Jag skall fördärva ödelägga jorden.

        Förskingra dess invånare.

Tillåta främmande härar invadera dem.

 

Jesaja bok. 24:2.

 

2.  #Då går det som prästen som folket, husbonden

som slaven, matmodern som pigan, köparen som

       säljaren, långivaren som långivaren,

borgenären som gäldenären#.

 

Prästen avskild för mitt rike: 

       var sin kallelse olydig, får möta min vredes dom.

       Bestraffa husbonden som slaven.

Matmodern likt pigans liv.

        Köparen som säljaren.

Långivaren som låntagaren.

      Bogenären som gäldenären.

Alla bestraffas med rättvisan.

 

Jesaja bok. 24:3.

 

3.  #Öde och förödd blir jorden, skövlad och plundrad.

      Detta är vad Herren har talat#.

 

Herrens ord talat.

     Jorden allt levande bli ödelägt förskingrat

plundrat av fienders invasion.   

 

Jesaja bok. 24:4.

 

4.  #Jorden sörjer och vissnar, hela världen 

förtorkar och vissnar, jordens höjder förtorkar#.

 

Jorden sörjer förvissnar av gudlöshet.

       Hela världen  allt liv förtorkas och förvissnar.

Jordens mäktiga höjder mister sin stolthet.

 

Jesaja bok. 24:5.

 

5.  #Jorden har vanhelgats av dem som bor där:  

de har överträtt lagarna, kränkt rätten,

        brutit det eviga förbundet#.

 

Jorden vanhelgats av trolöshet.

       Ondsinta gudlösa människor överträtt

mina heliga lagar.

       Förringat rättvisan.

Brutit mitt eviga fridsförbund.

 

Jesaja bok. 24:6.

 

6.  #Därför fräter förbannelse jorden och de som

bor där får bära sitt straff.

       Därför blir jordens invånare färre, bara en

liten rest blir kvar#.

 

Er trolöshet mot mig: förbannar jorden.

        Jordens inbyggare blir bestraffade.

Bestraffningen dödar jrdens invånare.

     Endast fåtal lämnas kvar.

 

Jesaja bok. 24:7.

 

7.  #Vinet sörjer, vinstocken vissnar, de förr

så glada suckar#.

 

Vinet ingen glädjedryck.

      Vinstocken förbannad.

De glädjefyllda  nu modlösa.

 

Jesaja bok. 24:8.

 

8.  #Borta är taburinernas muntra ljud,

det är slut med fest och glam, borta är lyrans

        muntra toner#.

 

Tystnat taburinernas vackra ljud.

        Festen dess glädjerus  försvunnit.

 

Jesaja bok. 24:9.

 

9.  #Ingen sjunger vid dryckeslag, vinet har

en bitter smak#.

 

Vid dryckeslaget råder tystnad.

       Vinets förändrat sin smak.

Söta vinets smak blivit bittert.

 

Jesaja bok. 24:10.

 

10.  #Staden ligger skövlad och öde, alla hus har

bommats till#.

 

Staden ödelagd evig tystnad råder.

       Boningshusen står tomma och öde.

 

Jesaja bok. 24:11.

 

11.  #Där ute hörs klagoskrin, vinet är slut.

Glädjen har slocknat, all fröjd har flytt ur landet#.

 

I stadens gator råder klagosånger.

      Vinet slutat flöda.

Glädjen försvunnit  sorgen råder.

        Hjärtats fröjd lämnat landet.      

 

Jesaja bok. 24:12.

 

12.  #Bara förödelsen är kvar i staden, porten är

slagen i spillror#.

 

I staden fördärv förödelse råder.

     Allt liv borta: Stadens port lagd i spillror.

 

Jesaja bok. 24:13.

 

13.  #Ty det skall bli på jorden, bland folken,

som när oliverna skördats och de sista 

      druvorna plockats#.

 

På jorden bland folken bli likt när oliverna rika

      skördas: de sista funna drovorna plockats.

 

Jesaja bok. 24:14.

 

14.  #De höjer glädjerop och jublar över Herrens

majestät, de ropar högt i väster#.

 

Höjer glädjerop jublar över Herrens majestät.

 

Jesaja bok. 24:15.

 

15.  #Ära i Herren också i öster, är i kustländerna

        Herrens, Israels Guds, namn!#.

 

Ge Herren all ära i österns länder.

        I kustländerna till Israels Guds namns ära.

 

Jesaja bok. 24:16.

 

16.  #Från jordens ända hör vi lovsång, en hyllning

till den rättfärdige.

       Jag sade:

"Ve mig, jag förgås, ve mig!"

       Förräderi!  Förrädare, förråder!

Förrädare, förråder!#.

 

Från jordens ända hörs lovsång.

      Hyllar den rättfärdige Guden.

Jag sade: profetens ord:

        Olycka drabbar mig; olyckan funnit mig!

Förräderiet landet olycka.

    Förrädaren förråder sin nästa!

 

Jesaja bok. 24:17.

 

17.  #Fara, fallgrop och fälla väntar er som

bor på jorden#.

 

Livets faror, utlagda fallgropar och snaror:

     väntar på er.

 

Jesaja bok. 24:18.

 

18.  #Den som flyr för faran skall falla i gropen,

och den som tar sig upp ur gropen skall 

      fastna i fällan.

Dammluckorna i höjden öppnas, jordens

      grundvalar skälver#. 

 

Den som skräckslagen flyr iväg för faran,

      fallar själv i gropen.

Den som försöker undkomma gropen bli

     fällans fånge. 

Himlens vattenfyllda dammluckor öppnas.

        Jordens grundvalar darrar inför Herrens

allmakt.

 

Jesaja bok. 24:19.

 

19.  #Jorden brister och skakar, den skakar 

och skälver, den skälver och rister#.

 

Jorden mister sin skönhet ljuvlighet:

    skakar skräckslagen: inför Herrens Sebaots

rättvisa domar. 

 

Jesaja bok. 24:20.

 

20.  #Jorden raglar som en drucken, svajar som

ett fallfärdigt ruckel.

        Den dignar under sin skuld, faller och reser

sig aldrig mer#.

 

Jorden liknar dårens dryckenskap.

      Mister sin auktoritära ställning i skapelsen.

Skuldbesatt av gudlösheten.

        Tillintetgjord  saknar upprättelse.

 

Jesaja bok. 24:21.

 

21.  #Den dagen skall Herren hålla räfst i höjden

med höjdens här och på jorden med

     jordens kungar#.

 

Domsdagen kommer Herren skall utföra sina

     domar i höjden med himlens härskara.

Döma jordens trolösa kungar.

 

Jesaja bok. 24:22.

 

22.  #De ska samlas ihop och kastas i fängelsehålan, de skall hållas inspärrade bakom 

     lås och bom, och när en lång tid har gått kommer rästen#.

 

Skall tillsammans förvaras: fängslas i fängelsehålor.

       Friheten försvunnit  gudlöshetens fångar

förslavade av gudlöshetens smärtsamma lidande.

 

Jesaja bok. 24:23.

 

23.  #Då skall molnen blygas och solen blekna,

ty nu är Herren Sebaot konung på Sions berg

      och i Jerusalem, och de äldste får möta 

hans härlighet#. 

 

Inför Guds vredesdom molnens skönhet förmörkas.

       Solens varma strålar förrintas.

    Herren Sebaot konung på Sions berg:

konung i Jerusalem Guds stad. 

      De äldste möter hans härlighet.

    

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 25:1-12.

 

   HERREN GÖR SLUT PÅ SITT FOLKS FÖRNEDRING.

 

Jesaja bok. 25:1.

 

1.  #Herre du är min Gud, jag vill lova dig och prisa

ditt namn.

      Du har utfört dina allvisa planer, dina löften

från fordom står orubbligt fast#.

 

Herre, du min Gud värd all lov: prisar och upphöjer

    ditt heliga namn.

Utfört dina fullkomliga planer.

      Dina eviga löften: visar din trohet. 

       

Jesaja bok. 25:2.

 

2.  #Du har gjort en stenhög av staden, en ruin 

av fästningen.

       Främlingarnas borg är förstörd och skall

aldrig mer byggas upp#.

 

Dina domar gjort staden till en stenhög.

     Hennes fästning till ruiner.

Främlingars fasta borg förstörd.

       Får ingen upprättelse.

 

Jesaja bok. 25:3.

 

3.  #Därför skall starka folk ära dig, grymma hedningar frukta dig#.

 

Var du utfört i rättvisans domar:

          Mäktiga folk ära ditt namn.

Grymma hedningar leva i gudsfruktan.

 

Jesaja bok. 25:4.

 

4.  #De blev en tillflykt för den svage, en tillflykt

för den fattige i hans nöd, skydd mot slagregn,

      skugga i hetta.

Våldmännens raseri är som ett iskallt slagregn#.

 

Dina trofasta löften tillflykt för de svaga.

      Säker tillflykt i den fattiges fattigdom.

Skyddet mot farligt slagregn.

       Svalkande skugga i ondskans lidande.

Våldsmännens onda raseri  likt  kyligt slagregn.

     

Jesaja bok. 25:5.

 

5.  #Och som hettan i öknen.

  Du gör slut på främlingarnas larm och tystar

våldsmännens sång#.

 

Våldmännens ursinnighet liknar dagens

     upphetande öken.

Du, Herre, gör slut på främlingars larmande rop.

       vilket skapar oro förvirring.

 Tystar våldmännens föraktfulla sånger.

     

Jesaja bok. 25:6.

 

6.  #Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter

        och starkt vin, med feta, mustiga rätter

och starkt, klart vin#.

 

Herren Sebaot på ditt heliga berg: 

      göra gästabud för alla folk.

Gästabud med nyttiga maträtter  smakligt vin.

       

Jesaja bok. 25:7. 

 

7.  #På detta berg skall han utplåna den slöja som 

höljer alla folk, det ok som skyler alla folkslag#.

 

Bergets gästabud utplåna allt andligt mörker:

    vilket förblindat alla folk.

Syndens träldomsok som förmörkat alla 

     jordens folkslag.

 

Jesaja bok. 25:8.

 

8.  #Han skall utplåna döden för alltid.

Herren skall torka tårarna från alla kinder och göra

      slut på sitt folks förnedring överallt på

jorden.

     Herren har talat#.

 

Utplåna dödens makt: för evig tid.

        Herrens bamhärtighet torka tårfyllda ögon.

Göra slut på sitt folks förnedring under syndens ok.

        Herren har talat.

 

Jesaja bok. 25:9.

 

9.  #Den dagen skall man säga: 

Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på.

       Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss

jubla av glädje, han kom till vår räddning#.

 

Dagen kommer orden säger:

        Han är vår ende Gud: vår räddare vi

förtröstade på.

      Låt oss med glädjerop visa: han är vår räddning.

 

Jesaja bok. 25:10.

 

10.  #Herren håller sin hand över detta berg.

    Moab skall trampas ner som halm i en dyngpöl#.

 

Herren håller sin beskaddande had över 

     detta berg.

Moabiterna skall förgöras likt halm i en

     illaluktande dyngpöl.

 

Jesaja bok. 25:11.

 

11.  #Där skall han sträcka ut sina armar som

simmaren gör.

       Herren skall kväsa hans stolthet#.

 

Sträcka ut sina allsmäktiga händer över

       dem: likt simmaren gör.

Förödmjuka hans stolta hjärta.

 

Jesaja bok. 25:12.

 

12.  #Han bryter ner dina höga fästingsmurar,

störtar dem ner till marken, förvandlar dem

      till grus#. 

 

Ödelägga Moabs övermodiga fästningsmurar.

       Göra dem till ruiner.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

På denna plats hade Ortsbefolkning 

     heliga olofs-mässor bad om helgonets förböner.

 

Gick en medeltids pilgrimsväg från Linköping

     till Kalmar förbi Värne bredvid olofsmässorna

var.   Övernattade på denna plats.

 

Min bön:

  

Få vara i Guds fullkomliga vilja.

        Leva i Jungfru Maria moderskärlek.

 

Ps.  Lyssnat på Eric Saties pianomusik.

      Den är avkopplande lyssna på.

 

 

 

EKONOMI:

 

  Sista  Iputb.  2020.10.20.  3.452

 

   Första  Iputb.  2020.11.22.   5.994.

 

Kom ett brev var skyldig  5.994

 

2021.02.18.  Var på pensionskontot.

        13.100  Kronor.

 

Efter Ip utb.  fanns det  5.101 kronor.

           8.000 kronor togs ut.

 

2021.03.14.  Var på pensionskontot.  11.861 kronor.

 

Efter  Ip utb. 3.299 kronor  uttaget var  8.662

 

2021.03.20.  

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 26:1-21.  27:1.

 

   HERREN GÖR SLUT PÅ SITT FOLKS FÖRNEDRING.

 

DEL. 2.

 

Jesaja bok. 26:1.

 

1.  #Den dagen skall man sjunga denna sång

i Juda:

      Staden är vår styrka, till skydd har han skänkt den vallar och värn#.

 

Denna jublande sång skall sjungas i Juda stad.

     Staden vår styrka.

Vårt säkra beskydd staden vallar och försvarare.

 

Jesaja bok. 26:2.

 

2.  #Slå upp portarna , låt det rättfärdiga folket

dra in, ett folk som förblir troget#.

 

Du stad, slå frimodigt upp dina portar.

     Tillåt rättfärdiga folket besöka staden.

Folket som troget ärar Herren sin Gud.

 

Jesaja bok. 26:3.

 

3.  #Den som är ståndaktig skänker du trygghet,

på dig förtröstar han#.

 

Ståndaktighetens välsignelse: livets trygghet

    försvarare mot ondskans trolöshet.

Ståndaktiges liv  visar sin fasta trohet.   

 

Jesaja bok. 26:4.

 

4.  #Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är 

en evig klippa#.

 

Livets uppmaning, ni alla folk:

     Förtrösta på Herren din skapare.

Herren Sebaot eviga klippan.

 

Jesaja bok. 26:5.

 

5.  #Han störtar ner dem som bor där uppe

i den otillgängliga staden, han jämnar den

    med marken, förvandlar den till grus#.

 

Störtar ner dem som har sin trygga boplats

        i den o-tillgängliga staden.

Förgör den  låter den förvandlas till grus.

 

Jesaja bok. 26:6.

 

6.  #Så att de fattiga och de svaga kan trampa den under fötterna#.

 

Fattiga svaga i världen kan trampa den under

    sina fattiga svga fötter.

 

Jesaja bok. 26:7.

 

7.  #Den rättfärdiges stig är rak, du gör vägen

jämn för honom#.

 

Rättfärdiges stig rak beslutsam.

       Herre, din faders kärlek till honom:

bevarar hans fotsteg från ondskans lockelser.

 

Jesaja bok. 26:8.

 

8.  #Dina rättvisa domars väg.

Herre, till ditt namn står vårt hopp, vår längtan

       är att få åkalla dig#.

 

Rättvisa domars vägar ärar rättvisan.

       Ditt heliga namn vårt framtidshopp.

 

Jesaja bok. 26:9.

 

9.  #Min själ längtar efter dig om natten, min ande

söker dig.

       När dina rättvisa domar upplyser jorden

lär sig världens folk det rätta#.

 

Min ande  min själ  längter efter söker efter

    din närhet  under nattens vila.

Dina rättvisa domar avslöjar världens rättvisa.

 

Jesaja bok. 26:10.

 

10.  #Skonas de onda lär de sig aldrig det rätta,

och rättvisan kränks av våldsmän,

       de ser inte Herrens majestät#.

 

Rädda de ondsinta lär sig inte vad rätt är.

          Rättvisan förringas av upproriska våldsmän.

 

Förhärdad hjärta ser inte Herrens majestäts

        härlighet.

 

Jesaja bok. 26:11.

 

11.  #Herre, din hand är lyft, men de ser inte.

Låt dem stå där med skam när de ser din lidelse 

      för folket.

Låt eld förtära dina fiender#.

 

Herre, din allmakts hand: ondsinta ser den inte.

         Tillåt dem bli skamfyllda: ser ditt medlidande

för folket.

      Låt din vredes eld förtära dina fiender.

 

Jesaja bok. 26:12.

 

12.  #Herre ge oss välgång, allt vad vi gör

är ditt verk#.

 

Min bön:  Ge oss välstånd.

        Vad vi gör ärar ditt verk.

 

Jesaja bok. 26:13.

 

13.  #Herre, vår Gud, har haft andra härskare

än dig?

        Endast ditt namn vill vi bekänna#.

 

Ditt namn vill vi bekänna i himlen på jorden

    under jorden: du är Herre.

 

Jesaja bok. 26:14.

 

14.  #De döda får inte liv igen, skuggorna

uppstår inte.

       Så har du straffat och förgjort dem och utplånat minnet av dem#.

 

Döda får inte tillbaks.

       Bestraffat de gudlösa förgjort dem.

Utplånat deras minnen ur människors tankar.

 

Jesaja bok. 26:15.

 

15.  #Herre, åter och åter har du gjort mäktiga

gärningar för ditt folk#.

 

Herre, din nåd barmhärtighet:  gjort mäktiga

     gärningar bland ditt utvalda folk.

 

Jesaja bok. 26:16.

 

Jesaja bok. 26:17.

 

17.  #Som en kvinna som skall föda och krystar

och skriker av smärta, så lät du oss bli, o Herre#.

 

Likt en kvinnas födslovåndor: visar sin smärta

    i krystningen.

Bestraffades oss för våra onda gärningar.  

 

Jesaja bok. 26:18.

 

18.  #Vi var havande, vi krystade, men vi

födde vind.

     Vi har ingen hjälp för landet#.

 

Var havande i vår ondska.

    Krystade i ondskans smärtsamma lidande.

Landet vila i förbannelsens händer.

 

Jesaja bok. 26:19.

 

19.  #Dina kropp skall få liv igen, deras kroppar

skall uppstå.

      Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!

Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla

     över skuggornas land#.

 

Slut på mitt folkets moraliska misär:

    Din kropp får tillbaks livets värdighet.

Vakna upp i jubelrop ur gravens mörka mylla.

          I morgondagg  ljusets livets dagg.

Ljusets dagg faller över dödens skugga.

   

Jesaja bok. 26:20.

 

20.  #Mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren

om er.

       Göm er en kort stund, tills vreden har dragit 

förbi#.

 

Mitt folk, lyssna på mina förmanande ord:

      Beskydda er från min vredes glöd.

 

Jesaja bok. 26:21.

 

21.  #Ty Herren drar ut från sin boning för att 

straffa jordens folk för deras synd, och jorden

       skall blotta det blod som spillts, inte längre

dölja de dräpta#.

 

Herren träder fram ur sin himmelska boning:

     bestraffar jordens folks onda gärningar.

Jordens yta avslöjar människors blod.

 

Jesaja bok. 27:1.

 

1.  #Den dagen skall Herren med sitt svärd,

sitt hårda,väldiga, skarpa svärd, slå Leviatan,

       den snabba ormen, Leviaten, den ringlande

ormen, han skall dräpa draken i havet#.

 

Herrens vredesdag sitt tveeggade svärd:

      hårt kyligt  döda Leviatan.

Snabba ormen: Leviatan.

         

  

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se