Alla inlägg under mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 27:2-5.

 

     HERRENS VINGÅRD.

 

Jesaja bok. 27:2.

 

2.  #Sjung den dagen om den härliga vingården!#.

 

Härliga vingården  välsignad av Skaparen.

 

Jesaja bok. 27:3.

 

3.  #Jag, Herren, har vård om den.

Träget vattnar jag den, jag vårdar den

     natt och dag, så att den inte drabbas av

något ont#.

 

Herren visar omsorg om sin vingården.

    Skörden blir riklig.

Bevattnar den  vårdad omsorgsfullt under dygnets

    alla timmar.

Beskyddas från ondskans listiga invasion.

 

Jesaja bok. 27:4.

 

4.  #Jag hyser ingen vrede mot den, 

men ger den mig tistel och törne, då går jag till

      angrepp mot den och sätter eld på tillsammans#.

 

Låter inte min vrede få förgöra den.

       Ger den förbannelsens törne och tistel:

min vredglöd förtär all ondskan.

 

Jesaja bok. 27:5.

 

5.  #Eller också tar man sin tillflykt till 

mig och söker fred med mig, ja, söker fred 

      med mig#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 28:1-6.

 

      DOM ÖVER SAMARIA.

 

Jesaja bok. 28:1.

 

1.  #Ve Efraims drinkares stolta krona,

den härliga prydnadens vissnande blomster

       som kröner de vintyngdas hjässa!#.

 

Guds domsord över Samaria.

      Olycka elände drabbar Efraims drinkares

stolta egenkära krona.

      Härliga i människors ögon prydnad:

blir till förvissnande blomster.

      Vilket kröner vindrinkares dårskap.

 

Jesaja bok. 28:2.

 

2.  #Se, Herren är stark och väldig, lik en hagelby,

en förhärjande storm, lik skyfall och översvämning.

       Med handen slår han till marken#.

 

Herrens allmakts styrka: likt vassa hagelskurar.

      Förhärjande stormvindar.

Öppna skyfall översvämmar jordens yta.

       Hans allmakts hand vidrör jorden.

 

Jesaja bok. 28:3.

 

3.  #Med fötterna trampar han ner Efraims 

drinkares stolta krona#.

      Hans fötters avtryck förödmjukar Efraims

drinkares stolta ärekrona.

 

Jesaja bok. 28:4.

 

4.  #Med den härliga prydnadens vissnade blomster

som kröner hjässan över den bördiga dalen

       går det som med ett försommarfikon:

så snart någon får se det blir det plockat

      och uppätet#.

 

Samarias gudlöshet bestraffas  landets

     härliga prydnads blomster vissnat.

Bördiga dalen likt försommarns fikon 

       när de skördas blir uppätna.

 

Jesaja bok. 28:5.

 

5.  #Den dagen skall Herren Sebaot blir till

en härlig krona och en ärekrans för dem som 

      är kvar av hans folk#.

 

Dagen kommer Herren Sebaot blir själv

   härlig krona ärekrans för de kvar levande.

 

Jesaja bok. 28:6.

 

6.  #Han skall ge en rättens ande åt dem som

skipar rätt och styrka åt dem som driver 

       fienden ut genom porten#.

 

Rättfärdighetens ande vilar över rättvisans barn. 

          Styrker dem: frimodigt fördriver fiende

ut genom porten.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 27:6-13.

 

               HERREN SKALL SAMLA SITT FOLK.

 

Jesaja bok. 27:6.

 

6.  #När den tiden kommer skall Jakob slå rot,

Israel skall blomstra och frodas och frukterna

      uppfylla världen#.

 

Vid den tiden blir Jakob välsignad.

     Israel fruktsam lever i välstånd.  

 

Jesaja bok. 27:7.

 

7.  #Blev de slagna som den som slog dem,

dräpta som de som dräpte dem?#.

 

Blev de offer för fiendens dödliga anfall:

     Döda av fiendens dödliga svärd? 

 

Jesaja bok. 27:8.

 

8.  #Nej, du gick till rätta med folket genom 

att skrämma upp och jaga bort dem, de svepte

       bort dem med din storm, dina heta östanvind#.

Du, nådefulle Herre, tillrättavisade folkets olydnad.

       Gav dem gudsfruktan visade dem vara

allmaktens ende Guden.

     

Jesaja bok. 27:9.

 

9.  #Därför kan Jakobs skuld sonas, och detta 

är den lösen som tar bort hans synd:

        att han låter altarnas stenar blir till flisor,

att asherapålar och rörelsealtaren aldrig

      reses mer#.

 

Jakobs syndiga liv försonas: lösepenningen

     renar honom från all synd.

Avgudaaltaren blir till stenflisor.

      Asherapålar falska rökelsealtare gjorda

till aska för vinden.

 

Jesaja bok. 27:10.

 

10.  #Den befästa staden ligger öde, en övergiven

boplats, folktom som öknen.

      Där betar kalvar, där ligger de och vilar#.

 

Befästa staden ödelagd.

      Övergiven folktom boplats.

 

 

Jesaja bok. 27:11.

 

11.  #När genarna är torra kommer kvinnorna

och bryter dem och gör upp eld.

        Detta är ett folk utan förstånd, därför har deras

skapare ingen misskund, han som gjort dem 

      visar ingen nåd#.

 

Jesaja bok. 27:12.

 

12.  #Den dagen skall Herren klappa kornen ur axen,

från Eufrat ända till Egyptens gränsflod, och en

        efter en skall ni plockas samman, alla ni

israeliter#.

 

Jesaja bok. 27:13.

 

13.  #Den dagen skall det stora hornet ljuda,

och alla skall komma, de som gick förlorade

      i Egypten, och de skall tillbe Herren på

Jerusalems heliga berg#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL.  24600.

 

24600.  Ondskans tilltal  förvirrar oroar

människans sinnen  med lögner  ärar lögnens fader.

 

24601.  Tålmodig mildhet  uppmuntrar  nationen.

 

24602.  Ondsinte äter  ondskans bröd.

 

24603.  Ondskans bröd aktiverar onda gärningar.

 

24604.  Den sårande mänskligheten:

     kontrollerad av våldsbrott laglöshet  pest 

och krig  dåliga problemlösare.

 

24605.  Hat föder hat  förakt föder förakt.

 

24606a.  Mänsklighetens upprättelse

lärt känna sanningen rättvisan.

 

24606b.  Mänsklighetens upprättelse

    lärt känna  ödmjukheten  kärleken.

 

24607.  Ödmjukheten  ödmjukes läromästare.

 

24608.  Dårskapen  dödlig förgänglig

idel tomhet.

 

24609.  Visheten  o-dödlig  livets ursprung.

 

24610.  Ondskans mörker  förmörkar  själen.

 

24611.  Sanna ljuset  belyser  själens innandömen.

 

24612.  Sanna ordet  avslöjar  ondskans förblindelse mörka liv.

 

24613.  Själviskheten  o-tröstlig  o-barmhärtig.

 

24614.  Själviskheten +++ livets bedragare

   lögnen rider på livets bedragare.

 

24617.  Lögnen förblindar människan från sanningen.

 

24618.  Lögnen livets förmörkare.

 

24619.  Lögnens vägar fyllda av skadliga stötestenar  dödliga fallgropar.

 

24620a. Högmodets stortalighet  o-intressant leva i.

 

24620b. Högmodets förakfulla liv 

     ointressant leva i.

 

24621.  Ondskans levnadssätt avskyvärt

    illuktande  dödligt levnadssätt.

 

24622.  Rättvisans arbetsmoral och etik

   värdesättar människovärdet.

 

24623.  Självisk moderskärlek  kontrollerad 

   moderskärlek.

 

24624.  Rädslan rider på

    Kontrollerad moderskärlek.

 

24625.  Rädslan rider på o-tystnadens oro.

 

24626.  Otystnadens oro förvirring o-hälsosam.

 

24627.  Elaka ord  tunga väger lätt på Livets våg.

 

24628.  Elaka ord  tunga  liknar  lätta agnar

    för vinden.

 

24629.  Vänliga ord milda ord  väger 

tungt på Livets våg.

 

24630.  Ödmjukheten ringheten

     strider mot stortaligheten  övermodet.

 

24631.  O-självisk ödmjukhet  lever 

   i självförglömmelsen.

 

24632.  Tänk få vara fri från maktbegäret

   sitta i maktens boningar.

 

24633.  Ödmjukheten barmhärtigheten bundsförvanter.

 

24634.  När o-tålige inte tillåter o-tåligheten 

få vara Herre i livet: funnit insikten möjligheten

         vara fri från otålighetens smärtsamma lidande. 

 

24635.  Älskvärda lever i friheten älska

 med kärlekens givande hjärta.

 

24636.  Tänk få löna hat med kärlek  där kärleken

  råder  där råder hatets maktlöshet.

 

24637.  Förlåtelsen äger obegränsade möjligheter

vara fri från  bitterheten  besvikelsen.

 

24638.  De saktmodiga ska äga jorden

ilskna  häftiga människor  har ingen

      framtid på jorden.

 

24639.  Ödmjukheten tillhör ödmjukt hjärta.

 

24640.  Ödmjukheten inte stoltes övermodiges egendom.

 

24641.  Högmodet stoltheten  dåliga  förvaltare.

 

24642.  Stoltheten  övermodet  dåliga förvaltare

    av jorden natur rikedomar. 

 

24643.  Dödligt virus kraftlöst  påverka 

  dödliga varelser.

Försöker den strider den mot sig själv.

 

24644.  Högmodet  livets dårskap.

 

24645.  Övermodet rider på dårskapen.

 

24646.  Stoltheten  dårskapen  bundsförvanter.

 

24647.  Hedendomen förnekar sanningen.

 

24648.  Hatet strider mot sig själv 

dålig problemlösare.

 

24649.  Hatets strid mot sig själv förökar 

   hatets inflytande.

 

24650.  Hatet beroende av levande varelser 

   för ge uttryck för hatets överlevnad.

 

24651.  Ödmjukt milt hjärta  dyrbart  ädelt hjärta.

 

24652.  Stolt  hårdsint hjärta  tomt fåfängt hjärta.

 

24653.  Där laglösheten tilltar  försvinner kärleken

     omsorgen.

 

24654.  Ondskan rider på laglösheten.

      Laglösheten egensinnig.

 

24655.  Där kärleken tilltar  försvinner laglösheten.

 

24656.  Laglösheten förgör sig själv.

 

24657.  Uthålligheten visar orubblig  tröst  hjälp

i Livets alla prövningar och lidande.

 

24658.  O-tåligheten visar sin svaghet 

    ger o-tröstlig hjälp dålig hjälpare i nödens stund.

 

24659.  Likgiltigheten  farlig  livets bedragare.

 

24660.  Ondskan villig förstöra vårt framtida liv.

 

24661.  Ondskan förstör våra liv: o-intressant liv.

 

24662.  Leva i sällskap med ondskan

 vad ger det till Livet.

 

24663.  Mildheten tillgänglig för mänskligheten.

 

24664.  Ondsint värld främmande för mildhetens omsorg.

 

24665a.  Mildheten var skön oh ljuvlig den är.

 

24665b.  Mildheten hälsosam läkande.

 

24665c.  Mildhetens omsorg smälter hårdsinthetens hjärta.

 

24666.  Ödmjuka milda personer  stoltes 

skräck och fasa.

 

24667.  Mildheten  ödmjukheten bjuder på

livets fullhet.

 

24668.  Ondskan bristfällig i vad den gör. 

 

24669.  Rättvisan sanningen: o-rättvisans 

   moraliska misärs skräck och fasa.

 

24670.  Övermodige respektlös  mot 

sin nästa.

 

24671.  Ödmjuke äger  offervilligt hjärta

     tjäna ödmjukheten.

 

24672a.  Ondsinta ögon  förråder sin nästa. 

 

24672b.  Ondsinta öron  förråder sin nästa.

 

24673.  Osämja föder  o-sämja.

 

24674a.  Osämja föder hat  förakt.  

 

24674b.  O-sämja föder  bitterhet  besvikelse.

 

24674c.  Osämja föder  förvirring  splittring.

 

24677.  Splittring föder splittring.

 

24678.  Osämjan rider på  ha-penningbegäret.

 

24679.  Självisk moderskärlek  skadlig 

för familjen.

 

24680.  O-självisk moderskärlek 

läkand omsorgsfull för familjelivet.

 

24681.  Ödmjukes outtröttliga  vilja 

visar sig följa ödmjukheten.

 

24682a.  Högmodet rider på bitterheten.

 

24682b.  Stoltheten rider på ilskenheten.

 

24682c.  Övermodet rider på stridslystenheten.

 

24683.  Där tålamodet råder  råder tystnaden.

 

24684.  Ödmjukheten försvarar  ödmjukes själ

från högmodets angrepp och onda planer.

 

24685.  Troheten  tillintentgör  trolöshetens

gissel tunga ok.

 

24686.  Ju närmare människan kommer sanningen

     öppnas hjärtat för insikten: ursyndens följder.

 

24687.  Ondskans hat  föraktar människans

     värdighet.

 

24688.  Högmodets o-lydnad   avundets ursprung.

 

24689.  Innerlig medkänsla främmande för ondskan.

 

24690.  Vänlighet  ödmjukhet  främmande

   för ondskan.

 

24691.  Självisk familje planering  kortsiktig.

 

24692.  O-självisk  familje planering  långsiktig.

 

24693.  Förtalet ondskans tjänare.

 

24694.  Ondskan rider på förtalets tjänare.

 

24695.  Ödmjuke  övermodige vandrar sida vid sida.

 

24696.  Övermodiga  ödmjuka  talar olika språk.

 

24697. Ödmjuke  stolte  vad olika de är.

 

24698a.  Ljuset bättre än mörkret.

 

24698b.  Mörkret sämre än ljuset.

 

24699.  O-dödlig kärlek  varaktig kärlek.

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL.  24500.

 

24500.  Ärelystenheten söker andra människors

    uppmärksamhet.

 

24501.  Ärelystenheten farlig vilseleder från

   sanningen.

 

24502.  Högmodet rider på Ärelystenheten.

 

24503.   Ärelystenheten förnekar sanningen:

   självisk tro på sig själv.

 

24504.  Självisk förtröstan förnekar

o-själviskheten.

 

24505.  O-själviskheten vandrar

på sanningens vägar. 

 

24506.  Själviskheten vandrar på lögnens

farofyllda vägar.

 

24507.  Ögonens begär tillfredställer själviskheten.

 

24508.  Ödmjukes hjärta visar total lydnad

mot ödmjukheten.

 

24509.  Stolt övermodigt hjärta visar total lydnad

    mot högmodet.

 

24510.  Ödmjukheten belönar lydnaden.

 

24511.  Högmodet belöningslös mot olydnaden.

 

24512.  O-lydnaden farofylld.

 

24513.  Lydnaden välsignar.

 

24514.  Olydnaden förbannar mänskligheten.

 

24515.  Ödmjukheten lär ödmjuka sin godhet

     försvara sig mot högmodets faror onda planer.

 

24516.  Ödmjukheten tålig  mot  ödmjukes fostran

     i ödmjukhetens rika liv.

 

24517.  Ifrån Ondskan kan inte komma något gott.

 

24518.  Godheten outtömlig i sitt givande.

 

24519.  Ödmjukhetens mål  för ödmjukes liv

   bli fullkomligt ödmjuk.

 

24520.  Sanningen människans vägval

     antingen lyder jag den  eller  i olydnad lyder

lögnens onda planer.

 

24521.  Livets förvirring elände  vad ger det till 

   Livet.  Bekymmer oro  förvirring.

 

24522.  Lögnens upproriskhet mot sanningen

    i ord  tal  och gärning  vanhelga sanningen.

Sanningen för till Liv.

      Lögnen för till död.

 

24523.  Ödmjukheten återspeglar  livets

    värdes fullhet.

 

24524.  Ansvar rättvisa har sina grundtankar 

    i sanningen.

 

24525.  Vara o-ansvarig  o-rättvis i vad man säger 

   och gör  visar livet vara styrt av ondskan.

 

24526.  Uthålligheten  ståndaktigheten

   belönas.

 

24527.  Egots tillfredsställelse: egots bekvämlighet

likgiltighet  farliga fiender mot själens överlevnad.

 

24528.  Ödmjuke visar respekt förtroende för

ödmjukheten.

 

24529.  Sanningen tålig mild  älskar trovärdigheten.

 

24530.  Trovärdigheten ger sin kärlek till

människovärdet.

 

24531.  Kärleken människovärdet 

varandras vänner.    

 

24532.  Sanningen  kärleken  bundsförvanter.

 

24533.  Den som söker sanningen belönas.

 

24534.  Genom lögnen bli ni förbannade.

 

24535.  Förbannelsen rider på Lögnen.

 

24536.  Förbannelsen rider på ondskan.

 

24537.  Ondskan förbannelsen bundsförvanter.

 

24538.  Kärlekens eld förtär allt förtals

    skvalleriets orenhet.

 

24539.  Förtalets  skvalleriets orenhet:

     orenar hjärtats  tankar.

 

24540.  Ödmjuke fann sitt livs trygghet

i ödmjukhetens närhet.

 

24541.  Ödmjukheten visat  ödmjuke vandra

tryggt på ödmjukhetens väg.

 

24542.  Ödmjuke undviker högmodets stolta

farofyllda vägar

 

24543a.  Ödmjuke beroende av  ödmjukheten.

 

24543b.  Ödmjuke o-beroende av 

högmodets lidande.

 

24544a.  Saktmodige beroende av  saktmodet.

 

24544b.  Saktmodige o-beroende av

 ilskenhetens farofyllda liv.

 

24545.  Ödmjukheten saktmodet går i sällskap

med varandra.

 

24546.  Visad kärlek respekt vädesätter nästas liv.

 

24547.  Läkande kärleken  läker hatets föraktet 

  själssår.

 

24548.  Läkande ödmjukheten  läker  stolthetens

      övermodets själssår.

 

24549a.  O-tålighetens människor  när hon fått 

insikt över o-tålighetens lidande  söker hjälp

     stöd   bli hon fri från otålighetens fångenskap. 

 

24549b.  Lära känna tåligheten vilket ger

    människan stöd hjälp tröst.

 

24550.  Visheten förstår  varje mänskligt

     livs värdighet.

 

24551.  Mänskligt livs värdighet  föraktas

   av ondskan.

 

24552.  Ödmjuke sprider  välbehaglig doft

    av ödmjukhet  i ord  tal och  gärningar.

 

24553.  Ödmjukhetens väldoft  ger  tröst uppmuntran.

 

24554.  Ondskan rider på  mänsklighetens

      trasiga verklighet.

 

24555.  Sanningens sökande människor kommit

till klar insikt om ondskans bedrägliga lögner.

 

24556.  Ondsinte farit vilse på livets mörka hav.

 

24557.  O-förgängliga godheten  varaktig nyttig.

 

24558.  Förgängliga idel tomma föraktet

    värdelöst  avskyvärt.

 

24559.  Förlåtelsen  kärleken tillgänglig för

mänskligheten, där o-förlåtelsen hatet råder,

     vilka ligger i strid om mänsklighetens själar.

 

24560.  Avunde lever i avundets tyranneri.

 

24561.  Ondskan o-mänsklig  meningslös.

 

24562.  Argsinthet skapar förtal skvaller.

 

24563.  Argsinta ord  skapar  o-sämja ordstrider.

 

24564.  Argsinta tankar  skapar  argsinta ord.

 

24565.  Argsint hjärta  ingen problem-lösare.

 

24566a.  Förlåtelsen överskyler  hatet föraktet.

 

24566b.  O-förlåtelsen ingen befrielse från

    föraktets hatets lidelser.

 

24567.  Där o-förlåtelsen råder  råder inte

    förlåtelsens överflödande liv.

 

24568.  Förlåtelsens överflödande liv  vad

mänskligheten idag  Behöver.

 

24569.  Mänsklighetens ondska  inte lärt

    känna godheten.

 

24571.  O-säkerheten  otryggheten

    förvirrar oroar hjärtats tankar.

 

24572.  Ofullkomliga orättvisan  visar sina

    misstag fel och brister.

 

24573.  Fullkomlig rättvis försvararen mot

o-rättvis själviskhet.

 

24574.  Tacksam för ständig tillväxande kärlek

i våra hjärtan.

 

24575.  Där växande kärlek finns förminskas

hatet och föraktet.

 

24576.  O-intressanta hatet  föraktet  

mänsklighetens förgörare.

 

24577.  Ondskan rider på mänsklighetens förgörare.

 

24578.  Ödmjuke formas in i ödmjukheten

    där den fostras i övermodets jordmån. 

 

24579.  O-själviske  lever  i litenheten 

själviskheten  ödmjukheten.

 

24580.  Ödmjuke får lida i sin ödmjukhet

där övermodet härskar.

 

24581.  Saktmodige får lida i saktmodet

där  ilskenheten härskar.

 

24582.  Låt oss vara rädda om mildheten

diamanten för själen.

 

24583.  O-slipad diamant  värdefull när 

den slipas  till hedersamt bruk.

 

24584a.  Mildhetens diamant  slipad  strider mot

hjärtats hårdhet.

 

24584b.  Hjärtats hårdhet rider på bitterheten

    besvikelsen.

 

24585.  Kontrollerad  förvirring  förvirrar människor

gör det de inte vanligtvis gör.

 

24586.  Ondskan dödens vän.

 

24587.  Döden och ondskan  bundsförvanter.

 

24588.  Livet  godheten  bundsförvanter.

 

24589.  Dyrbara dygder värdiga bli älskade 

uppmuntrade.

 

24590.  Där o-sanningen lögnen råder  råder

sanningen  befriaren från lögnens

     farofyllda liv.

 

24591.  Heliga män och kvinnor gör avtryck

på jordens yta  där förbannelsen råder.

 

24592.  Tacksam för ständig tillväxt i våra hjärtan.

 

24593.  Där växande kärlek råder  förminskas

   hatet föraktet.

 

24594.  O-intressanta hatet  föraktet 

mänsklighetens förgörare.

 

24595.  Ondskan  rider  på  mänsklighetens förgörare.

 

24596.  Ödmjuke formas in i ödmjukheten 

      där övermodets jordmån råder.

 

24597.  O-själviske lever i litenheten

o-själviskheten.

 

24598.  O-själviskheten väger tungt på

livets våg.

 

24599.  Själviskheten väger lätt på vägen.

   

 

   

 

 

 

 

 

     

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

ORD FÖR DAGEN  SEPTEMBER  2021.

 

Första dagen.

 

Visad självförakt:

    förnekar godheten.

 

Andra dagen.

 

I o-själviskheten finns inte självföraktet.

 

Tredje dagen.

 

Sorgens förmörkelse  dödar själen.

 

Fjärde dagen.

 

Bitterheten besvilkelsen  dödar själen.

 

Femte dagen.

 

Barmhärtigheten livets räddare.

 

Sjätte dagen.

 

O-barmhärtigheten  Livets Fördärvare.

 

Sjunde dagen.

 

Sorgens tårar  sårar  dödar själen.

 

Åttonde dagen.

 

Bedrövelsens tårar  sårar  dödar  själen.

 

Nionde dagen.

 

Glädje tårarna  läker  sorgsna  bedrövade själar.

 

Tionde dagen.

 

Sanningen räddar  människan från  svekets

       lögnens vilja.

 

Elfte dagen.

 

Hatets onda rådslut  bekämpar  godhetens

     ljusa liv.

 

Tolfte dagen.

 

Hatets mörka liv avslöjas i  kärlekens ljus.

 

Trettionde dagen. 

 

Ondsinte   godhjärtlige  vad olika de är.

      Godhjärtlige godhetens barn.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondsinte  ondskans hantlangare.

 

Femtonde dagen.

 

Ondskans förakt:  hänsynslös kärlekslös.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskans hat  självisk  egoistisk.

 

Sjuttonde dagen.

 

Tålamodets trygghet  förändrar människans liv.

 

Artonde dagen.

 

Tryggheten i tålamodet  säker  tillflykt

    från otålighetens oroliga liv.

 

Nittionde dagen.

 

O-tålighetens oroliga liv  vad ger det till Livet.

 

Tjugonde dagen.

 

Otålighetens förvirrade liv  ångestfyllt

    oroligt  förlorare vara värdefull.

 

Tjugoförsta dagen.

 

O-tålighetens respektlösa beteende:

    livets tids  och  energitjuv.

 

Tjugoandra dagen.

 

Lögnens vägar fyllda av skadliga stötestenar

       dödliga fallgropar. 

 

Tjugotredje dagen.

 

Högmodets stortalighet  o-intressant leva i.

      Högmodets föraktfulla liv

ointressant leva i. 

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ondskans levnadssätt avskyvärt  illaluktande

     dödligt levnadssätt.  

 

Tjugofemte dagen.

 

Rättvisans arbetsmoral och etik  värdesätter

     människovärdet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Där laglösheten råder   råder nationell undergång. 

 

Tjugosjunde dagen.

 

Kärlekens ocean  värdefull  älskvärd 

      vad nationer  Behöver där laglösheten växer.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

O-själviskheten  tröstlig hjälpsam

    barmhärtig  i vad den gör.

 

Tjugonionde dagen.

 

Lögnen förblindar människan från sanningen.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnen livets fördärvare. 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

ORD FÖR DAGEN AUGUSTI MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Enkelheten  uppriktigheten  sanningens vänner.

 

Andra dagen.

 

Sanningen  hälsosam livgivande.

 

Tredje dagen.

 

Övermodet visar ingen hänsyn till sin nästa.

 

Fjärde dagen.

 

Elake lever i berövat människovärde.

 

Femte dagen.

 

Ilskne lever i berövat människovärde.

 

Sjätte dagen.

 

Gnällsjuka människor  dåliga uppmuntrare.

 

Sjunde dagen.

 

Insikts fulle god lyssnare.

 

Åttonde dagen.

 

Insiktsfulle  dålig själv-försvarare.

 

Nionde dagen.

 

Mörkret visar rädsla inför ljusets verklighet.

 

Tionde dagen.

 

Hatet föraktet  ondskans hantlangare.

 

Elfte dagen.

 

Ovillige hatar göra det goda älskar o-lydnaden.

 

Tolfte dagen.

 

Själviskheten  o-betjänande  inför sin nästas behov.

 

Trettionde dagen.

 

Kärleken förändrar människan till en

    vacker varelse.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondskans o-rättvisa utmanar  godhetens rättvisa.

      Godheten rättvisan  landets framgång.

 

Femtionde dagen.

 

Tvetydig kärlek tjänar två herrar.

 

Sextonde dagen.

 

Trofast kärlek  ståndaktig.

 

Sjuttionde dagen.

 

Tänk få vara ärlig mot sig själv och sin nästa.

 

Artonde dagen.

 

Själviske grälar  beskyddar sig själv.

 

Nittionde dagen.

 

Mänsklighetens  förvirring  ondskans hantlangare.

 

Tjugonde dagen.

 

Ödmjuke befriad från högmodets tyranneri.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tyranneriet förslavar människan  mänskligheten.

 

Tjugoandra dagen.

 

Högmodet skadlig smärtsam  för  människan

     mänskligheten: i ord vilja gärningar.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ondskans högmod:  förrädisk farlig falsk.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Livets överlåtelse till kärlekens omsorg

      räddningen från ondskan farliga lockelser

och frestelser.

 

Tjugofemte dagen.

 

Ödmjukheten vägvisaren  från  högmodets ondska

      räddningen där ondskans övermod  råder.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ondskans förvirrande eländiga liv:

    o-intressant liv,  värdelöst  gör livet till idel tomhet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Kärleken omsorgsfull i ord och gärning.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Hatet visar plågsamt o-barmhärtigt beteende

     i ord och gärning.

 

Tjugonionde dagen.

 

Självföraktet hatar  föraktar sitt människovärde.

 

Trettionde dagen.

 

Självföraktet  plågsamt smärtsamt.

 

Trettioförsta dagen.

 

Själv-föraktet  främmande för godheten 

    o-själviskheten.

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 19:18-25.

 

             HERREN VÄLSIGNAR FOLKEN.

 

Jesaja bok. 19:18.

 

18.  #Den dagen skall det i Egypten finnas fem

städer där man talar Kanaans språk och där

       man svär vid Herren Sebaot.

En av dem skall heta Ir Haheres#.

 

Herrens välsignelse över Egyptens land.

      Finns fem utvalda städer:

där talas Kanaans språk.

      Där svärs vid Herrens Sebaots namn.

En av städerna heter Ir Haheres.

 

Jesaja bok. 19:19.

 

19.  #Den dagen skall finnas ett altare åt

Herren mitt inne i Egypten och en stod

      åt Herren vid landets gräns#.

 

Den utvalda dagen finns ett heligt altare

     åt Herrens ära.

Mitt inne i Egyptens land.

        

Jesaja bok. 19:20.

 

20.  #Detta skall i Egypten vara ett tecken

och vittnesbörd om Herren Sebaot.

       När de ropade till Herren och klagar över 

sina förtryckare skall han sända en befriare

     som kämpar för dem och räddar dem#.

 

Vilket blir kännetecknet vittnesbördet om

      Herrens Sebaot.

Herren lyssnar på deras bönerop.

       Klagorop över sina förtryckare.

I sin godhet sänder den en befriare:

          räddar dem från fiendens förtryck. 

 

Jesaja bok. 19:21.

 

21.  #Herren skall göra sig känd för egyptierna,

och egyptierna skall lära känna Herren den dagen.

       De skall frambära slaktoffer och matoffer,

de skall avge löften till Herren som de också

      skall få infria#.

 

Herren gör sig känd för egypterna:

      lärt känna hans omsorg  barmhärtighet.

Frambär tacksamt slakt och matoffer.

        Avger löften inför Herren: vilka de troget

uppfyller.

 

Jesaja bok. 19:22.

 

22.  #Herren skall slå egyptierna, slå men 

också bota.

       När de omvänder sig  till Herren skall han

bönhöra dem och bota dem#.

 

Herrens kärlek fostra dem i dygderna.

        Hans läkande hela deras själssår.

I sin botgörelse till Herrens helighet:

      ge dem upprättelse från deras trolöshet.

 

Jesaja bok. 19:23.      

 

23.  #Den dagen skall det finnas en banad väg

från Egypten till Assyrien, och assyrierna

       skall komma till Egypten och egyptierna

till Assyrien, och egyptierna skall frambära offer

      tillsammans med assyrierna#.

 

På välsignelsens dag skall finnas en beskyddad

     väg Egypten till Assyrien.

Assyrierna välkomna till Egypten.

      Egyptierna lever i vänskap med Assyrien.

Egyptiska folket frambära välbehagligt offer

     inför Herren Sebaot i gemenskap med 

assyrierna.

 

Jesaja bok. 19:24.

 

24.  #Den skall Israel vara jämställt med

Egypten och Assyrien och bli en välsignelse

      på jorden#.

 

Israeliterna vara jämställda med egyptierna

    och assyrierna.

        Vilka blir till välsignelsen för

jordens invånare.

 

Jesaja bok. 19:25.

 

25.  #När Herren Sebaot välsignar jorden 

och säger:

       Välsignat är Egypten, mitt folk,

Assyrien, mitt eget verk,

      Israel, min egendom#.  

 

Herren Sebaot välsignar jorden.

       Säger orden:'

Egyptiens land välsignat.

      Egyptierna, mitt folk.

Assyriens land, mitt eget skaparverk. 

      Israels land, min utvalda egendom.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se