Direktlänk till inlägg 18 november 2019

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 193.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 193.

 

19300.  Ilskenheten o-välkommen som vän:

i gemenskap med saktmodet.

 

19301.  Häftigheten o-välkommen: saktmodet

häftighetens fiende.

 

19302.  O-villigheten o-välkommen in i villighetens

gemenskap.

 

19303.   Ge sin dyrbara tid till förtalet:

o-tacksamt eftersom förtalet saknar fömågan

       visa tacksamhet.

 

19304.  Ge sin dyrbara tid till skvalleriet:

belöningslöst:  eftersom skvalleriet saknar

    förmågan uppmuntra vad som sagts.

 

19305.  Kärleken älskar den kärleksfullle villig

uppmuntra trösta hjälpa tala trösterika ord

      till honom.

'

19306.  Kärleken ser den kärleksfulle älskvärd

önskvärd i sina käreksfulla ögon.

 

19307.  Ondskan förblindar  förmörkar själens ögon.

 

19308.  Upprördheten  vreden  förblindar

hjärtas ögon.

 

19309.  Vistas vreden i hjärtat råder mörkret där.

 

19310.   Vistas elakheten i hjärtat råder

själens mörker där.

 

19311.  Vreden bitterheten där de råder 

råder själen förmörkade ögon.

 

19312a.  Ondskan problem med rädslan.

 

19312b.  Ondskan o-villig visa sig god.

 

19312c.  Ondskan villig tjäna onda syften.

 

19313.  Ondskan förblindar människan

för godheten.

 

19314.  Ondskefulle betjänar ondskan.

 

19315.  Vänligheten mot nästan belönas. 

 

19316.  Ondskan o-hjälpsam o-tröstlig ovänlig.

 

19317.  Rädslan tvingar människan tala tomma

dåraktiga ord.

 

19318.  Godheten troheten nyttiga för

människans liv. 

 

19319.  Ondskans o-trohet onyttig skadlig.

 

19320a.  Tänk få vara sen till vrede rik på kärlek

och trofasthet.

 

19320b.  Vreden trolös o-trogen.

 

19320c.  Tänk få vara rik på kärlek.

 

19321.  Tänk få vara sen till vara elak  rik på

snällheten vänligen.

 

19321a.  Elakheten trolös  otrogen.

 

19321b.  Tänk få vara rik på snällheten.

 

19321c.  Vänligheten  snällheten  belöningsrik.

 

19322.  Rättvisans Herre talar  sanning.

 

19323.  O-rättvisans Herre talar lögnens språk.

 

19324.  Kärlekslöse tillåter sina händer och tunga

skada sin nästa.

 

19325.  Kärleksfulle tillåter  sina öppna händer

hjälpa  trösta sin nästa.

 

19326a.  Kärleks-löse tilllåter sina ögon

förakta sin nästa.

 

19326b.  Kärlekslöse tillsluter sina öron lyssna på

nästans behov. 

 

19327.  Rättvisa accepterar inte o-rättvisan.

 

19328.  Ödmjuke ödmjuk lärt känna ödmjukheten.

 

19329.  Ödmjuke äger ödmjukt tanke-talesätt.

 

19330a.  Godheten vedgas mot ondskan.

 

19330b.  Ondskan vredgas mot godheten.

 

19230c.  Lögnen vredgas mot sanningen.

 

19231.  Sanningen vredgas med lögnen.

 

19332.  Godhjärtliges livsstil tecknet på visat

o-intresse för elakheten.

 

19333.  Vredens gift gör själen kraftlös.

 

19334.  Tålamod fullkomlig kärlek.

 

19335.  O-tåligheten rider på högmodet.

Bundsförvanter: varandra till stöd och hjälp.

 

19336.  Tåligheten rider på ödmjukheten. 

 Bundsförvanter: varandra till hjälp och stöd.

 

19337.  O-tålig människa avskyr tala om tåligheten.

 

19338.  Ilskne avskyr tala om ilskenheten.

 

19339.  Älska syssolösheten  hata flitigheten.

 

19340.  Ödmjuke lärt sig känna ödmjukheten

tvivla inte på ödmjukhetens omsorg

     och omtänksamhet.

 

19341.  Ödmjukhetens omtänksamhet  omsorg

mänskligheten Behöver.

 

19342.  Bekvämligheten latheten  rider på sysslolösheten.

 

19343a.  Givmilde älskar vara frikostig.

 

19343b.  Givmilde girighetens fiende.

Girigheten föraktar givandet.

 

19334c.  Givmilde förnöjsam.

 

19335.  Lögnen lever i frånvaro sanningen.

 

19336.  Elakheten lever i frånvaro av snällheten.

 

19337.  Hatet ångrar inte sitt beteende mot kärleken.

 

19338.  Föraktet rider på stoltheten vilket gör

föraktets beteende hatar kärleken.

 

19339.  Föraktet känner ingen ångest-känsla

i hatet mot kärleken. 

 

19340.  Förhärdat hjärta  bundsförvant till

högmodigt hjärta.

 

19341.  Insiktfullt hjärta  dygdigt hjärta.

 

19342.  Tänk få äga insiktsfullt hjärta.

 

19343.  Ödmjuke känner sin svaghet  vilket gör

honom beroende av ödmjukhetens omsorg.

 

19344.  Tacksamt hjärta visar sin tacksamhet.

 

19345a.  Elake älskar ego-viljan. 

 

19345b.  Elake avskyr godheten.

 

19345c.  Ondskan ger människan falska löften.

 

19346.  Godheten ger människan sanna löften.

 

19347.  Ondskan människans o-rättvisa.

 

19348.  Godheten människans rättvisa.

 

19349.  Rättvisan talar sanning.

 

19350.  Rättvisan o-villig lyssna på o-rättvisan.

 

19351.  Tänk få lära känna tålamdets lärorika liv.

 

19352.  O-tålighetens liv förslavar o-tålige.

 

19353.  Varför leva o-tålighetens smärtsamma skadliga liv?

 

19354.  O-tålige o-kunnig om o-tålighetens

smärtsamma skadliga liv för o-tålige. 

 

19355.  Tacksamma hjärtan utnyttjar inte 

människor.

 

19356.  O-tacksamma hjärtan utnyttjar människor.

 

19357.  Utnyttja människor  stolta människor.

 

19358.  Ödmjuka hjärtan uttnyttjar inte människor.

 

19359.  Hellre liv i ro och vila än i kiv och ordstrider.

 

19360a.  Fälla den o-skyldige ärar o-rättvisan.

 

19360b.  Fälla den skyldige ärar rättvisan.

 

19361.  Ilskne bryr sig inte om saktmodet.

 

19362.  Evigt gnat gnällande knotande:

o-intressant liv.

 

19363.  Drinkare frossare lever o-hälsosamt liv.

 

19364.  Ilskne har ingen framtid.

 

19365.  Självbehärskningens eld likt luttringen av slagget från silvret: vilket jämförs med frihet

      från själviskhetens avguderi.

 

19366.  Tänk få vara lydig lyssnande för sanningen.

 

19367.  Tänk få vara mild tålmodig saktmodig:

mot häftigheten ilskenheten.

 

19368.  Vilket gör livet o-intressant:

vara o-tålig  hårdhjärtad  fylld av vrede.

 

19369.  Tänk få vara ilskenhetens förnekare.

 

19370.  Kloka ord vägleder den kloke i hans klokhet.

 

19371.  Fly ondskans förtal.

 

19372.  Fly ondskans skvallerier.

 

19373.  Sök kärlekens gemenskap istället för

ondskans skvallerier.

 

19374.  Omdöme och klokhet livets nyttighet.

 

19375a.  Förtalaren äter förtalets bröd.

 

19375b.  Skvalleriarn äter skvalleriets bröd.

 

19375c.  Elake äter elakhetens bröd.

 

19376.  Avhåll din tunga för förtalets giftiga bröd.

 

19377.  Drick ur snällhetens friska källa.

 

19378.  Avsky elakhetens bittra källa.

 

19379.  Stolta ögon falsk tunga vad ger det till Livet.

 

19380.  Kalla ödmjukheten din vän  vilken

bevarar dig från stoltheten.

 

19381.  Låt tunga säga sanningen vilket

ärar sanningen.

 

19382.  Vreden skamfull inför saktmodet.

 

19383.  Ilskenheten skamfull inför saktmodet.

 

19384.  Ensamheten övergivenheten söker

längtan efter gemenskapen.

 

19385.  Sinnesfriden  sinnesron sinnets räddare.

 

19386.  Sinnesron sinnesfriden  sinnets beskyddare.

 

19387.  Sinnets beskyddare nyttigt skydd 

mot onda tankar.

 

19388.  O-tryggheten o-säkerheten 

vad ger det till Livet.

 

19389.  Självsäkras hån  högmodiges förakt.

 

19390.  Ödmjukheen bli älskad uppmuntrad 

önskvärd av ödmjukes ödmjuka hjärta.

 

19391.  Vänlig tunga  elak tunga fria viljan

väljer den man vill använda.

 

19392.  Ödmjukheten lever i lojal lydnad mot

ödmjukheten.

 

19393.  Ödmjuke ser ödmjukheten som

sin läromästare.

 

19394.  Olydnadens barn  högmodets barn.

 

19395.  Elakhetens barn  högmodets barn.

 

19396a.  Kärleksfulle återspeglar kärleken:

inför sina medmänniskor.

 

19396b.  Godhjärtlige godhetens återsken

på jorden. 

 

19396c.  Elakheten ondskans återsken på jorden.

 

19397.  Fridsamt hjärta vad oroligt hjärta Behöver.

 

19398.  Tänk få vara tjänande och kärleksfull

omsorgsfull inför sorgsna bedrövade hjärtan.

 

19399.  Tänk få vara tacksam där

o-tacksamheten råder.

 


 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK. 8:1-21.  BRÖLLOPSNATTEN.   Tobits bok. 8:1.   1.  #När de hade avslutat måltiden och skulle gå till sängs följde de den unge mannen in i kammaren#.   Tobits bok. 8:2.   2.  #Tobias kom ihåg vad Rafael hade sagt och tog ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 194.   19400.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK.  7:1-17.   TOBIAS HOS RAGUEL.   Tobits bok. 7:1.   1.  #När han kom in i Ekbatana sade han: "Asarja, minn broder, för mig raka vägen till vår        broder Raguel". Ängeln förde honom då hem till Raguel, och de fann   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 18 nov 20:08

TOBITS BOK. 6:10-18.   RAFAEL BERÄTTAR OM SARA.   Tobits bok. 6:10.   10.  #När han hade kommit in i Medien och redan närmade sig Ebatahna#.   Tobit bok. 6:11.   11.  #Sade Rafael: "Tobias, min broder"  ------ "Ja" svarade han...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se