Alla inlägg den 28 november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:38

TANKAR OM UPPMUNTRAN OCH


VEDERKVICKELSE.


#Hon sträcker sig med kraft från öster till

väster, och hon styr skickligt allt#.


Vishetens bok.  8:1.


DEL.  79.


7900a.  Ödmjuke lydig fånge hos ödmjukheten.


7900b.  Ärlige lydig fånge hos ärligheten.


7900c.  Högmodige lydig fånge hos högmodet.


7901.  Mildheten och godheten  goda vänner.


7902.  Vara fånge hos mildheten den mildes

tjänande.


7903.  Vara fånge hos godheten den godes

tjänande.


7905a.  Lögnen  begraver  sig själv.


7905b.  Lögnen egoistisk  försvarar sig själv.


7905c.  Lögnen  självgod  o-ärlig.


7906a.  Kärleken glömmer misstagen.


7906b.  Hatet glömmer inte misstagen.


7906c.  Föraktet glömmer inte misstagen.


7907.  Alltför många  skatter  förstör nationen.


7908a.  Föraktet förlorat  kärlekens närhet.


7908b.  Hatet förlorat  kärlekens närhet.


7908c.  Vreden förlorat  saktmodighetens närhet.


7909.  Elakheten  förlorat snällhetens närhet.


7910.  Snällheten  snälles trygga tillflykt.


7911.  Vänligheten  vänliges  trygga  tillflykt.


7912.  Godheten godes trygga tillflykt.


7913.  Elakheten  snälles o-trygga tillflykt.


7914a.  Elakheten  tankarnas och hjärtats olycka.


7914b.  Hatet  tankarnas och hjärtats olycka.


7914c.  Föraktet  tankarnas och hjärtats olycka.


7915.  Människans o-mättliga begär  tankarnas

och hjärtats olycka.


7916.  Latheten  tidstjuv & energitjuv

fiende och o-vän med flitigheten.


7917.  Stoltheten och lättjan trogna vänner.


7918.  Stolheten och listigheten trogna vänner.


7919.  Fulkomlige känner sin vila i fullkomligheten.


7920.  Fullkomligheten villig bära människan

genom hennes liv.


7921.  Fullkomligheten villig söka människans gemenskap.


7922.  Fullkomlige avsvär sig o-fullkomligheten.


7923a.  Lögnen kan inte vinna sanningen. 


7923b.  Hatet  förloraren  kärleken vinnaren.


7923c.  Föraktet  förloraren  kärleken vinnaren.


7924a.  Högmodet  plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna & hjärtat.


7924b.  Övermodet plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna & hjärtat.


7924c.  Stoltheten plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna &  hjärtat.


7925a.  Liknöjda likgiltiga bekväma

personer tänker på sig själva.


7925b.  Liknöjda  likgiltiga  bekväma

personer  landets undergång.


7925c.  Likgiltiga  liknöjda  bekväma

personer  själv-beskyddande.


7926.  Inpulsiva hetlevrade individer

snurriga individer.


7927.  Tanklösa  förvirrade  personer

snurriga individer.


7928.  Tacksamt hjärta  tacksamma ögon.


7929.  Saktmodige avsvär sig vreden vilket

hans hjärta leder  in  i saktmodigheten.

 

7930.  Saktmodige lär sig saktmodets

livsstil och livsföring.


7931.  Saktmodigheten  saktmodiges rådgivare.


7932a.  När den saktmodige förstår  vad saktmodet

vill ge honom  får han tillfälle att handla

i sitt saktmod.


7932b.  Tacka saktmodet när ditt saktmod fungerar.


7932c.  Sakmodet  vän för livet.


7933.  Impulsiva och överkänslig personer spelar

på känslo-livet.


7934.  Hetlevrade och ilskna människor. 


7935.  Temperamensfulla  &  argsinta människor

hetsiga och snarstuckna personer.


7936.  Blommande rosor  i vårens tid

vackra och skön att se.


7937.  Blommade väldoftande blommor

ger livsglädje och harmoni.


7938.  Psykopiskt beteende  psykologiska

analfabeter.


7939a.  Psykologiska analfabeter  känner ingen

med-känsla med-lidande med-öman för andra människors liv.


7939b.  Psykologiska analfabeter lever för

sig själva.


7939c.  Psykologiska analfabeter själv-säkra

själv-upptagna egoistiska i sitt livs-beteende.


7940.  Förbrukad tid  gör  historietiden längre

och längre.


7941.  Ödmjuke tjänaren  ödmjuk person i sin

livsstil och livsföring.


7942.  Vara tank-spridd  vara förvirrad

har ingen framtid på jorden.


7943a.  Lögner stenar sanningen.


7943b.  Hatet stenar kärleken.


7943c.  Föraktet stenar kärleken.


7944a.  Saktmodige vittnar om saktmodigheten.


7944b.  Saktmodiges liv bär ut saktmodets vittnesbörd om saktmodighetens inre liv.


7944c.  Saktmodige har sin framtid

i saktmodigheten.


7945a.  Inre manligheten bättre än yttre manligheten.


7945b.  Inre kvinnligheten bättre än yttre kvinnligheten.


7945c.  Inre manligheten äger bestående värde.


7946a.  Yttre manlighetens varaktiga värde 

bestående endast under en kort tid. 


7946b.  Inre kvinnligheten äger bestående värde.


7946c.  Yttre kvinnlighetens varaktiga värde

bestående endast under en kort tid.


7947.  Egoismen begraver sig själv.


7948.  Högmodet begraver sig själv.'


7949.  Hatet begraver sig själv.


7950.  Föraktet begraver sig själv.


7951.  Kärleken segrar över graven.


7952.  Saktmodet segrar över graven.


7953.  Ödmjukheten segrar över graven.


7954.  Övermodet livets förlorare.


7955.  Ödmjukheten livets vinnare.


7956a. Ödmjukheten  tröstar  den ödmjuke.


7956b.  Ödmjukheten tröstaren hjälparen

södet för den ödmjuke.


7956c.  Ödmjukhetens ödmjukes  livs-vän

livs-kamrat för livet.


7957.  Högmodet ingen livs-kamrat för den högmodige.

Älskvärd livskamrat inte smärtsam och sårande.


7958a.  Vreden sårar bedrövar saktmodet.


7958b.  Ilskenheten sårar bedrövar saktmodet.


7958c.  Häftigheten sårar bedrövar saktmodet.


7959a.  Vreden och saktmodet fiender och o-vänner går skilda vägar.


7959b.  Häftigheten och saktmodet fiender

och o-vänner  går skilda vägar.


7959c.  Ilskenheten och saktmodet fiender

och o-vänner  går skilda vägar.


7960.   Hylla ära vreden häftigheten & ilskenheten.

 

Sorgligt tänka på deras väg där saktmodet saknas.

       Sorgligt se saktmodets övergivna hus. 

Sorgligt finna saktmodighetens trädgård

      övervuxet istället med vredens  häftighetens

ilskenhetens ogräs.

       Sorgligt finna en själ som inte odlat

saktmodighetens frukter.


7961.  Förvirrad tunga  problem-fylld tunga.

                Orolig tunga  problem-fylld tunga.


7962a.  Elakheten blir o-synlig i snällheten.


7962b.  Elakheten blir o-synlig i vänligheten.


7962c.  Elakheten blir o-synlig i godheten.


7963.  Övermodet  fördriver ödmjukheten.


7964.  Stoltheten fördriver ödmjukheten.


7965.  Högmodet fördriver ödmjukheten.


7966a.´ Snälla tankar vinnare över elaka tankar.


7966b.  Goda tankar vinnare över elaka tankar.


7966c.  Vänliga tankar vinnare över elaka tankar.


7967.  Godes tacksamhet vara fri från elakheten.


7968.  Snälles tacksamhet vara fri från elakheten.


7969.  Vänliges tacksamhet vara fri från elakheten.


7970a.   Snällheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7970b.  Vänligheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7970c.  Godheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7971.  Elakheten smärtsam & skadlig.


7972a.  Hatet & föraktet smärtsamma & skadliga.


7972b.  Kärleken övervinner hatet och föraktet.


7972c.  Kärleken mild och tålig.


7973.  Mildheten och tåligheten   kärlekens

goda vänner.


7974.  Kärleken o-vän med argsintheten.


7975.  Vredens ord  umgås inte med kärlekens Ord.


7976.  Ilskna Ord  umgås inte med kärlekens Ord


7977.  Häftiga Ord  umgås inte med kärlekens Ord.


7978a.  Kärleksfulla Ord  bättre än ilskna Ord.


7978b.  Kärleksfulla Ord bätre än häftiga Ord.


7978c.  Kärleksfulla Ord bättre än ordstrider.


7979a.  O-vissheten skapar oro och förvirring.


7979c.  O-vissheten ingen problem-lösare.


7979c.  O-vissheten har ingen framtid på jorden.


7980a.  Vetandet bättre än o-vetandet.


7980b.  Vetandet samarbetar med kunskapen.


7980c.  O-vetandet samarbetar med o-kunskapen.


7981.  O-kunskapen  gör folket tygellöst.


7982.  Tygellösheten  förvirrar folket.


7983.  Förvirrat folk  saknar livet levnadsregler.


7984.  Levnadsregler  värdesätter livet.


7985.  Värdesätter livet  människo-värdet


7986.  Tiden  Väntan tålamodet  hjälper varandra.


7987.  Nu får tiden & tålamodet  ta sitt

ansvar tillsammans.


7988.  Ångesten  rädslan  oron  goda vänner.


7989.  Oron o-säkerheten  förvirringen

goda vänner. 


7990a.  I stolta känslo-livet saknas vilan

och harmonin.


7990b.  Stolta känslo-livet  tänker på sig själv.


7990c.  Stolta känslo-livet egoistikt  älskar

själv-godheten självupptagenheten.


7991a.  Ödmjuka känslo-livet  lever i vilan

och harmonin.


7991b.  Ödmjuka känslo-livet tänker mer på andra 

än på sig själv.


7991c.  Ödmjuka känslo-livet


7992.  I rädslan finns ingen sanning.


7993.  Bättre lydnadens ångest än o-lydnadens ångest.


7994.  Lyssna på ödmjukheten bättre än lyssna

på stoltheten.


7995.  I uthålligheten och lydnaden finns

vilan och harmonin.    


7996.  Lögnen gör människan bitter  och besviken.


7997.  Få vara tacksam för varje lärorik

av nya livs-erfarenheter.


7998.  Penning-begäret och girigheten

samarbets-vänner.


7999a.  Förtal och skvallerier  samarbetsvänner.


7999b.  Hatet och föraktet  samarbetsvänner.


7999c.  O-moraliska tungan  moraliska tunga

välj av vilka som vill använda dem.  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:38

FÅNGENSKAPEN OCH JERUSALEMS


ÅTERUPPRÄTTANDE.


¤Syraks bok.  49:8.


8.  #Hesekiel fick i en syn se Herrens härlighet;

den visade sig för honom på kerubvagnen#.


Hesekiels syn in i Herrens härlighet.

    Herrens härlighet visade för honom

på kerubvagnen.


HESEKIELS SYN: DE FYRA VARELSERNA


     OCH HERRENS HÄRLIGHET.

           Hesekiels bok.  1:4-28.


¤Syraks bok.  49:9.


9.  #Han hotade fienderna med slagregn men lovade

välgång åt dem som levt rättfärdigt#.


Hotade de gudlösa fienderna med slagregnets

lidande.

      Utlovade välgång åt dem som levt o-straffligt

syndfritt och renhjärtligt.


Det utlovade slagregnet.

      Hesekiels bok.  13:11-13.

 

¤Syraks bok.  49:10.


10.  #De tolv profeternas ben må skjuta skott

ur graven!

      Ty de ingav Jakob nytt mod och ett fast hopp som blev folkets räddning#.


De tolv profetens döda ben fick liv igen.

      Profeternas ben ingav Jakob ny frimodighet.

Folkets ( nationens räddning ).


INVANDRINGENS OCH DOMARTIDENS STORMÄN.

      Syraks bok. 46:11-12.


11.  #Så handlade också var och en i raden

av domare.

       De hade ingen tanke på trolöshet, de avföll

inte från Herren.

       Må deras minne vara välsignat:


12.  #Och deras ben skjuta skott ur graven!

Må deras namn och rykte gå i arv till de

      ärorika männens avkomlingar#.


Israels olika domare inte trolösa avföll

inte från Herren.

       Deras livgärningars minnen bevarade.

Domarnas döda ben får åter liv.

       Domarnas namn och goda rykten gå

i arv till de ärorika männens avkomlingar.     

 

¤Syraks bok.  49:11.


11.  #Hur skall jag nog kunna prisa Serubbabel,

som liknats vid en sigillring på högra handen?#.


Herrens ord till Serubbabel  ståthållaren i Juda.

      Sigillringen på hans högra hand tecknet

på hans utvalda kallelse.


Haggais bok. 2:24.


Löftet till Serubbabel.

     

24.  #Den dagen, säger Herren Sebaot, skall

jag ta dig, Serubbabel, Shealtiels son, min

      tjänare säger Herren, och göra dig till

min sigillring.

      Dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot#.


¤Syraks bok.  49:12.


12.  #Sådan var också Jeshua Josadaks son.

Det var de som på sin tid byggde templet;

       de reste en helgedom åt Herren som skall bestå

för evigt i sin härlighet#.


Jeshua Josadaks son byggde templets altare.

     De reste en helgedom åt Herren.

Vara bestående för evigt i sin härlighet.


Offrandet börjar på nytt  templets altare byggs.

      Esra bok. 3:2-7.


Grunden läggs till det nya templet.

      Esra bok.  3:8-13.


Tempelbygget hindras.

      Esra bok.  4:1-5.


Arbetet på templet börjar på nytt.

      Esra bok.  5:1-17.


Templet skall byggas upp.


Haggais bok. 1:1-14. 


¤Syraks bok.  49:13.


13.  #Nehemjas minne skall också leva länge.

Det var han som reste våra fallna murar;

      han lät göra portar och bommar och byggde

nytt där våra hus hade stått#.


Nehemjas levnads minnen skall leva till evig tid.

       Han upprättade ( byggde ) våra fallna

tempelmurar.

        Han gjorde templets portar och bommar.

Återuppbyggde våra förfallna hus. 


Nehemjas inspektion av stadsmuren.

       Nehemjas bok. 2:11-15.


Stadsmuren återuppbyggs.

       Nehemjas bok. 2:16-20.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:37

KUNGAR OCH PROFETER I JUDA RIKE.


DEL.  2.


¤Syraks bok.  49:1.


1.  #Minnet av Josia är som en rökelse, blandad

av en skicklig parfymberedare.

      Det är sött som honung för varje mun,

det är som sång och spel vid festen#.


Minnet av Josias liv jämförs med välbehaglig rökelse.

     Rökelsens väldoft blandad av skicklig parafymbredare.

     Rökelsens väldoft jämförs med honungs smakens sötma för varje mun.

     Liknas vid sång och spel vid festen.


JOSIA KUNG ÖVER JUDA.

     Andra kungaboken. 22:1-7.


LAGBOKEN PÅTRÄFFAS.

     Andra  Kungaboken.  22:8-20.


JOSIA REFORMERAR GUDTJÄNSTEN.


     Andra Kungaboken.  23:1-28.


¤Syraks bok.  49:2.


2.  #Han handlade rätt när han omvände folket

och utplånade de brottsliga skändligheter#.


Kung Josia handlade rätt omvände folket.

       Utplånade den brottsliga gudlösheten.


¤Syraks bok.  49:3.


3.  #Han hade alltid Herren i tankarna i en laglös

tid stärkte han gudsfruktan#. 


Josia var en rättskaffenhetens man Herren var alltid

i hans tankar i laglöhetens tid.

         Stärkte sin gudsfruktan med sina tankar

i Herren. 


¤Syraks bok.  49:4.


4.  #Förutom David, Hiskia och Josia gjorde sig

alla till skyldiga till brott.

     Den Högstes lag övergav de, och kungarna

i Juda gick under#.


David, Hiskia och Josia övergav inte den Högstes

lag.

    Kungarna i Juda rike övergav den Högstes

lag gick under i sina överträdelser.


ACHAS KONUNG ÖVER JUDA.

        Andra kungaboken. 16:1-4.


¤Syraks bok.  49:5.


5.  #Ty de skänkte bort sin makt till andra och sin

ära till ett främmande folk#.


Dessa gudlösa kungar skänkte bort sin makt

till andra.

       Skänkte sin ära till ett främmande folk.


¤Syraks bok.  49:6.


6.  #Som brände hans utvalda tempelstad

och gjorde dess gator till ödemark

      Det skedde genom Jeremia#.


Brände ned hans utvalda tempelstad.

      Gjorde tempelstadens gator till ödemark.

Allt skedde genom Jeremias profettid.


Babyloniske konungen Nebukadnesssar tågade

    mot Jerusalem.

          Andra konungaboken. 25:1-8.


Folket förs bort till Babylonien.

        Templet plundras.  

        Andra kungaboken. 25:9-21.


Namnen på olika gudlösa kungar över Juda.

        Andra Krönikeboken. 36:2-10.


BABYLONIERNAS SJUTTIOÅRIGA HERRAVÄLDE.

        Jeremia bok.  25:1-11.


Bestraffningen av den babyloniske kungen.

        Jeremia bok. 25:12-14.

 

¤Syraks bok.  49:7.


7.  #Ty han blev förföljd, han som i moderlivet

helgats till profet, TILL ATT RYCKA UPP,

      FÖRGÖRA OCH FÖRSTÖRA men också TILL

ATT BYGGA UPP OCH PLANTERA#. 


Profeten Jeremias kallelse:

        Blev förföljd.

              I sin modersliv blev helgad till profet.

Rycka upp all gudlöshet.

             Förgöra & förstöra nationens överträdelser

mot den Högstes lag.

        Åter-upprätta nationen efter den Högstes lag.   


Profeten Jeremias förföljelse.

         Jeremia bok. 20:1-6.


Profetens klagan.

         Jeremia bok.  20:7-18.  


Jeremia fängslas.

       Jeremia bok.  37:11-21.


Jeremia i brunnen.

       Jeremia bok.  38:1-13. 


Profeten Jerimias kallelse och uppdrag.

       Jeremia bok. 1:4-19. 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se