Alla inlägg den 12 november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:05

SALOMO.


¤Syraks bok.  47:12.


12.  #Efter honom följde hans vise son, som tack

vare fadern fick ett liv i trygghet#.


Efter Kung David följde vise sonen Salomo honom.

        Fick uppleva livets trygghet tack vare sin faders fromhet.  


KUNG SALOMO EFTERTRÄDDE SIN FAR DAVID


PÅ TRONEN.

       Första Konungaboken. 2:12.


12.  #Salomo efterträdde sin far David på tronen,

och hans kungamakt var obestridd#.


SALOMOS MAKT OCH VISHET.

       Första Konungaboken. 4:20-25.  

 

¤Syraks bok.  47:13.


13.  #Under Salomos regering rådde fred, ty Gud gav

honom lugn på alla sidor, så att han kunde resa

      ett tempel åt hans namn och bygga

helgedomen som består i evighet#.


Under Kung Salomos regeringstid rådde fred i riket.

      Gud välsignade honom med lugn.

Byggde ett tempel åt den Högstes namn.


GUD GAV HONOM LUGN PÅ ALLA SIDOR.

       Första Konungaboken. 5:4.


4.  #Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred

på alla sidor, ingen angriper mig och ingen 

      olycka hotar#.


SALOMO BYGGER TEMPLET.

       Första Kungaboken. 6.


SALOMO BYGGER SITT PALATS.

       Första Konungaboken. 7.


ARKEN FÖRS IN I TEMPLET.

       Första Konungaboken.  8:1-21.


SALOMOS BÖN.

       Första konungaboken.  8:22-53.


SALOMO PRISAR HERREN.


         INVIGNINGEN OCH GLÄDJEFESTEN

       Första Knungaboken.  8:54-66. 

    

¤Syraks  bok.  47:14.


14.  #Hur vis var du inte i din ungdom!

Du svällde som en flod av klokhet#.


      Hade ett vist hjärta i sin ungdomstid.

Din klokhet jämförs med en svällande flod.


SALOMOS VISHET.

       Första konungaboken. 4:29-34.


Predikaren. 1:16.


16.  #Jag tänkte: Jag har samlat större visdom

än någon som för mig har härskat över Jerusalem.

        Jag har trängt djupt i vishet och vetande#.


Salomo beskriver sig själv om sin visdom

och sitt vetande.  


VISHETEN.

     Vishetens bok. 8:1.


1.  #Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,

och hon styr skickligt allt#.


SALOMOS KÄRLEK TILL VISHETEN.

        Visheten bok.  8:10-13.


¤Syraks bok.  47:15.


15.  #Ditt förstånd flödade över jorden,

och du spred dina sinnrika tänkespråk över den#.


Ditt visa förstånd flödade över jorden.

      Du spred dina uttänkta tänkespråk över jorden.


¤Syraks bok.  47:16.


16.  #Ditt rykte nådde avlägsna öar, du blev älskad

för freden under ditt styre#.


Ditt vishets rykte spreds till avlägsna öar.

       Du blev älskad för freden under ditt kungarike.


Första Konungaboken. 5:7.


7.  #Hiram gladde sig mycket åt Salomos hälsning.

"I dag vill jag lova Herren,"  sade han,

"som har gett David en vis son till att härska över detta folk".

        Hirams glada vittnesbörd om Davids vise son.


DROTTNINGEN AV SABA BESÖKER SALOMO.

      Första Konungaboken. 10:1-9.


DEN VISHET GUD GIVIT SALOMO. 

      Första Moseboken. 10:24.


24.  #Hela världen besökte Salomo för att lyssna

till den vishet Gud hade skänkt honom#. 

 

¤Syraks bok.  47:17.


17.  #För dina sånger, dina ordspråk och visdomsord

och för din tydningskonst blev du beundrad

        över världen#.


Människor beundrade Kung Salomo för hans:

         Sånger

              Ordspråk och visdoms-ord

                   Din tydnings-konst.


¤Syraks bok.  47:18.


18.  #I Herrens Guds namn --- han som kallas

Israels Gud ---- samlade du guld som om det var

      tenn och hopade silver som om det var bly#.


Kung Salomos rikedomar samlades som:

      Samlade guldet som tenn.

              Samlade silvret som bly.


SALOMOS RIKEDOMAR.

      Första Konungaboken. 10:14-22.


¤Syraks bok.  47:19.


19.  #Men du gav dig hän åt kvinnor och lät dem

få makt över dig#.


Kvinnors skönhet bedrog ditt hjärta.


SALOMOS SYND VÄCKER HERRENS VREDE.

      Första Moseboken. 11:1-13.


ORD TILL LEMUEL kung av Massa, med vilka

hans mor förmanade honom.

      Ordspråksboken. 31:1.


VAR AKTSAM FÖR KVINNLIG SKÖNHET.


Ordspråksboken. 31:3.


3.  #Ge inte din kraft åt kvinnor, hänge dig inte

åt dem som kungars fördärv#.


¤Syraks bok.  47:20.


20.  #Du fläckade ditt rykte och besudlade dina

ättlingar, så att du drog vreden över dina barn

      och bittert fick ångra din dårskap#.


Salomo kvinnors skönhet befläckade ditt

vishets rykte.

      Vanärade dina ättlingar.

Ditt handlande drog vreden över dina barn.

       Med bittert hjärta fick ångra din dårskap.


¤Syraks bok.  47:21.


21.  #Väldet delades i två, ur Efraim uppstod

ett upproriskt rike#.


Ditt dåraktiga handlande delade ditt välde i

två delar.

      Ur Efraim uppstod ett upproriskt rike.

Upproriskt rike vill ej lyda Herens lag.


MOTSTÅND MOT KUNG REHABEAM.

      Första Konungaboken. 12:1-19.   


¤Syraks bok.  47:22.


22.  #Men Herren upphör aldrig med sin godhet,

varje ord han talat skall besannas.

      Sin utvaldes ättlingar skall han inte utplåna,

avkomman till den som älskat honom

      förgör han inte.

En rest av Jakobs släkt lät han överleva,

han lät ett skott växa upp från Davids rot#. 


Herren trovärdig i sin godhet.

       Varje ord som han uttalar besannas.

Sina utvalda ättlingar skall inte utplåna.

        Förgör inte sin älskades avkomma.


En bestående rest av Jakobs släkt lät

han överleva.

       Han lät ett skott växa upp från Davids rot. 


   


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:04

JESUS SYRAKS BOK.  47:1-11.


DEL.  2.  DEN FÖRSTA KUNGATIDEN.


¤Syraks bok.  47:1.


1.  #Efter honom framträdde Natan som profet

på Davids tid#.


Efter profeten Samuel uppträdde profeten Natan.

       Profeten Natan verksam  under Davids tid.


GUDS LÖFTEN TILL DAVID.

       Andra Samuelsboken. 7:17.


PROFETENS NATANS STRAFFTAL.

       Andra Samuelsboken. 12:1-15.


SALOMOS FÖDELSE.

       Adra Samuelsboken.  12:24-25.


24.  #David tröstade sin hustru Batseda, han gick in till henne och låg med henne.

      Hon födde en son, och han gav honom

namnet Salomo. 

      Herren älskade honom#.


David tröstade hustrun Batseda var villig ge

henne sonen Salomo.

      Hennes kvinnliga moders-kärlek längtade.


25.  #Och sände ett budskap med profeten Natan,

och denne gav pojken för Herrens skull namnet

       Jadidjah, Herrens älskade#.


¤Syraks bok.  47:2.


2.  #Liksom fettet skiljs från gemenskapsoffret

blev David utvald bland israeliterna#.


David utvalda tjänande bland israeliterna

       jämförs med fettet skiljande från

gemenskaps-offret.


GEMENSKAPS-OFFRET.


Tredje Moseboken.  3:3-5; 14-16.


¤Syraks bok.  47:3.


3.  #Han lekte men lejon som med killingar

och med björnar som med fårens lamm#.


David lekte med men lejon som med killingar.

       Lekte med björnar som lammungar.


Första Samuelsboken. 17:34-36.


34. #Men David sade: "Jag har vallat får åt min far.

När det kom ett lejon och tog ett får ur hjorden#.


David flitig fårherde innan han blev

Herrens profet.

        Bemöttes som fårherde av lejon vilket

tog som byte ett får ur fårhjorden.


35.  #Sprang jag efter det, slog ned det

och rykte bytet ur käftarna på det.

       När det anföll mig grep det i manen

och slog ihjäl det#.


Jagade lejonet slog det rykte bytet ur lejonets käftar.

       När jag själv David blev anfallen

grep tag det i lejonets man dödade det.


36.  #Också en björn har jag fällt, och det skall gå

likadant för den där oomskurne filisteen som det

      gick för dem, eftersom han har skymfat den

levande Gudens här#.


Björnen jag fällt jämförs med den o-omskurne

filisteens öde.

     Filisteen hade skymfat den  levande Gudens här.


¤Syraks bok.  47:4.


4.  #Det var han som i sin ungdom dödade jätten

och utplånade folkets skam.

       Han svingade armen med slungstenen,

och den skrävlande Goliat fälldes till marken#.


David i sin ungdomstid dödade jätten Goliat.

         Utplånade folkets skam.

I frimodighet svingade han armen med slungstenen.

      Jätten Goliat i sitt storordiga tal fälldes

till marken.


DAVID OCH GOLIAT.

      Första Moseboken. 17.


¤Syraks bok.  47:5.


5.  #Ty han ropade till Herren, den Högste,

och Herren gav hans hand styrka att fälla den

      väldige krigaren och vinna makt åt sitt folk#.


David ropade efter Herren, den Högstes hjälp.

       Herren gav hans hand styrka fälla den

väldige krigaren Goliat.

       Segern över jätten var vunnen seger för folket.


¤Syraks bok.  47:6.


6.  #Därför blev han ärad som segrare över

tiotusenden, han blev prisad för att Herren välsignat

         honom, och han erbjöds den ärofulla kronan#.


Davids seger ärade honom som segrare över

tiotusen.

      Blev prisad Herren hade välsignat honom.

Blev erbjuden ärefulla kronan.


DAVID BLIR KONUNG ÖVER HELA ISRAEL.

       2 Sam. 5:1-5.


¤Syraks bok.  47:7.


7.  #Ty han krossade motståndarna runt omkring

och förintade sina fiender filisteerna;

         ända tills nu har deras makt varit bruten#.


Kung David krossade sin motståndare

     förintande sina  fiender filisteerna.


SEGER ÖVER FILISTEERNA .

       2 Samuelsboken.  5:17-25.


DAVIDS KRIG.

       2 Samuelsboken.  8:1-8.


HÄNDELSER UNDER KRIGEN MOT FILISTEERNA.

       2 Samuelsboken.  21:15-22.


¤Syraks bok.  47:8.


8.  #I allt han gjorde tackade han Herren och hyllade den Helige och Högste.

      Av allt hjärta sjöng han sin skapares lov

och betygade honom sin kärlek#.


Visade sin tacksamhet i allt vad han gjorde.

      Hyllade och tackade den Helige och Högste.

Sjöng sin skapares lov av hela sitt hjärta.

      Visades sin kärlek till sin älskade Herre.


EN LOVSÅNG AV DAVID.

      2 Samuelsboken.  22. 


DAVIDS SISTA ORD.

      2 Samuelsboken.  23:1-7.


¤Syraks bok.  47:9.


9.  #Han utsåg sångare för altartjänsten, vilkas

röster skulle klinga i sköna melodier#.


Utsåg själv sångare för altartjänsten.

       Sångarnas röster skulle höras i sköna melodier.


LEVITERNAS TJÄNSTGÖRING.

       Första Krönikeboken. 16:4-43.


SÅNGARNA

       Första Krönikeboken. 25.


¤Syraks bok.  47:10.


10.  ¤Han införde ett storslaget högtidsfirande

och utformade för all framtid de fester då det

    heliga namnet skall prisas och sången ljuda

i templet från tidig morgon#.


Kung David hade storslaget högtidsfirande

utformat för framtiden.

       Tider för fester det heliga namnet skulle

prisas och sången ljuda i templet. 


¤Syraks bok.  47:11.


11.  #Herren tog bort hans synder och befäste hans makt för evigt;  han slöt ett förbund med honom

         om kungadömet och den ärofulla tronen i

Israel#.  


Herren tog Kung Davids synd  befäste hans makt

för evig tid.

       Slöt evigt förbund med honom om kungadömet.


NATANS STRAFFTAL.


Andra Samuelsboken. 12:13.


13.  #David sade: "Jag har syndat mot Herren"

Natan svarade: "Herren förlåter dig din synd, du skall icke dö#.


Herrens förlåtande nåd gäller Alla.


Första Mackabeerboken. 2:57.


57.  #David vann genom sin fromhet tronen

över ett evigt välde#.


Fromhetens belöning. 

       Vinna tronen över ett evigt välde.

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:04

ORD FÖR DAGEN  JANUARI MÅNAD  2018.


Första dagen.


Enkelheten och storheten  varandras  o-vänner.


Andra dagen.


Enkelheten  och  storheten går skilda vägar.


Tredje dagen.


Enkelheten  ödmjukhetens tjänare.


Fjärde dagen.


Få älska enkelheten  få vara älskad av enkelheten.


Femte dagen.


Rädslan  skräcken  och  fasan  betjänar varandra.


Sjätte dagen.


Bättre vara o-rädd för rädslan  än  vara dess tjänare.


Sjunde dagen.


Kontrollerande  rädsla  villig  överföras

andra.


Åttonde dagen.


Psykopatiskt beteende  o-socialt  beteende.


Nionde dagen.


Psykopatiskt beteende  visar inget intresse

för mänsklig  kännedom.


Tionde dagen. 


Psykopatiskt beteende känner  inget behov

av gemenskap med människo-värdet.


Elfte dagen.


Rädslan  saknar  psykologist tänkande.


Tolfte dagen.


Ödmjukheten villig visa sin värdighet och skönhet.


Trettionde dagen.


Högmodet saknar värdigheten och skönheten.


Fjortonde dagen.


Ödmjukheten  välsignar den ödmjuke.


Femtonde dagen.


Högmodet förbannar den högmodige.


Sextonde dagen.


Mildheten välsignar den milde.


Sjuttonde dagen.


Barmhärtigheten och förlåtelsen  goda vänner.


Artonde dagen.


Själv-valt beteende antingen  vara  o-barmhärtig

eller barmhärtig.

Nittionde dagen.


Bätttre vara sanningens  tjänare än  lögnens

trogne tjänare.


Tjugonde  dagen.


Bättre vara lögnens o-trogne tjänare  än

lögnens trogne tjänare.


Tjugoförsta dagen.


O-ärligheten rider på o-moraliska lagar.


Tjugoandra dagen.


Kärleks-fyllt hjärta fyllt av kärleken  godheten

och mildheten.


Tjugotredje dagen.


Säkerhets-tänkandet  rider på  rädslan

och be-straffningen.


Tjugofjärde dagen.


Bönen vägen in i vishetens inre liv.


Tjugofemte dagen.


Vishetens råd  hon är allt i mitt liv.


Tjugosjätte dagen.


Visheten villig ge sin rika lärdom.


Tjugosjunde dagen.


Jag riktade mina tankar mot visheten.

     I min renhjärtlighet fann jag hennes närhet.


Tjugoåttonde dagen.


I  rädslan finns ingen sanning.


Tjugonionde dagen.


Lögnen gör människan bitter och besviken. 


Trettionde dagen.


Uppmuntra människor  få tänka ödmjuka

tankar  i ord och handling.


Trettioförsta dagen.


a.  Uppmuntra människor  vara ödmjuk i hjärtat.

    Tacksamt hjärta  tacksamma ögon.


b.#PÅ FÖLJANDE SÄTT KAN VI PRAKTISERA


ÖDMJUKHETEN#.


1.  Genom att

tala så lite som möjligt om sig själv,

sköta sitt, inte vilja styra andras förehavanden,

             undvika nyfikenheten glatt acceptera motsägelser och tillrättavisningar,

bortse från andras misstag,

          finna sig i förolämpningar och oförrätter,

acceptera att man blir nonchalerad,

       glömd och ogillad,

inte eftersträva att bli speciellt omtyckt

och beundrad,vara vänlig och mjuk även inför

          provokation, aldrig hålla på sin värdighet,

ge efter i en diskussion även om man har rätt,

alltid välja det svåraste.


Citerat av Moder Teresa ur boken.


 


DET LEVANDE ORDET. 


Vad som inte är ödmjukt:

Att bli sårad när man förödmjukas eller tillrättavisas.

        Att alltid försöka ursäkta sig.

Att vägra erkänna sitt felsteg, till och med

     om man vet om det.


Skylla på någon annan.

Ambitioner att få beröm.


Att stå efter att ha ansvar för allt och kontrollera allt.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se