Alla inlägg den 29 maj 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  41.


#Tanklösa ord kan såra som svärd, men den

vises tal ger läkedom#.  Ord. 12:18. 


4100.  Snällheten  Vänligheten  Godheten.

varandras vänner.


4101.  Fridfulle bemöter sin nästa med sinnes-

ron Och sinnes-friden.


4102.  Genetiska svagheter  girigheten  snålheten

tillåta sig fördrivas av givmildhetens närhet.


4103.  Genetiska svagheter  ilskenheten  häftigheten  tillåta sig fördrivas av sakmodighetens närhet.


4104.  Genetiska svagheten  o-behärskade tungans

talträngdhet  tillåta sig fördrivas av behärskad

tungas ordval.


4105.  O-behärskade tungans talträngdhet

behärskade tungans fiende Och O-vän.


4106.  Vara vishetens med-tjänare ärad av Visheten.


4107.  Vara Insiktens med-tjänare ärad av Insikten.


4108.  Livet i Vishetens ord Och vara hennes tjänare

bättre än vara Dårskapets tjänare.


4109.  Insiktfulle fördriver o-kunskapen från sina tankar   hjärta  tungans ord.


4110.  Vise fördriver dårskapen från sina tankar

hjärta Och tungans Ord.


4111.  Dårskapen förakta Och hatar klokheten.


4112.  Saktmodige bär saktmodighetens äre-krona på sitt huvud.


4113.  Ärlige bär ärlighetens äre-krona på sitt huvud. 


4114.  Ödmjuke bär ödmjukhetens äre-krona på sitt huvud.


4115.  Vara älskad livets vandring i kärlekens

trygga fotspår.


4116.  Vara uppskattad livets vandring i kärlekens ljuva Och sköna fotspår.


4117.  Vara värdefull livets vandring i kärlekens

sötma Och skönhetens fotspår.


4118.  Kärleken lever i kärleksfulles tankar

Och hjärta.


4119.  Insikten lever i insiktsfulles tankar

Och hjärta.


4120.  Kärleksfulle förenad med kärleken.


4121.  Insiktsfulle förenad med insikten.


4122.  Tåligheten så fin Och mild skadar ingen.


4123.  Kärleken så fin Och mild skadar ingen.


4124.  Ståndaktigheten så fin Och mild skadar ingen.


4125.  Ståndaktigheten trohetens uthållighet.


4126.  Ståndaktighetens belöning ärekronan på den ståndaktiges huvud. 


4127.  Ståndaktige sanningens efterföljare.


4128.  Ståndaktige tränad i ståndaktighetens tjänst.


4129.  Ståndaktige talar trohetens ord.


4130.  Ståndaktige undviker lögn-aktigt tal.


4131.  Ståndaktiges tankar lever i troheten.


4132.  Fridfulle tränad i sinnes-ron Och sinnes-friden.  


4133.  Fridfulle undviker oron Och förvirringen.


4134.  Fridfulle tänker vilans Och fridens tankar. 


4135.  Hjälpsamheten Och god-hjärtligheten

uppmuntrar sin nästa.


4136.  Hjälpande händer  uppmuntrar  sprider glädje i andras hjärtan.


4137.  Hjälpande Och tröstande händer  tänker

på andras behov.


4138.  O-mildheten Och o-vänligheten i sitt tal

gör sin nästa sorgsen Och o-lycklig.


4139.  Rädslans beteende främmande för frimodigheten.


4140.  Stillsammes vänskap med stillheten.


4141.  O-ordning Och förvirring  Ordningens

o-vänner Och fiender.


4142.  Hjärtats ärlighet ärar ärligheten.


4143.  Hjärtats ödmjukhet ärar ödmjukheten.


4144.  Hjärtats mildhet ärar mildheten.


4145.  Ärlig ödmjukhet ärar ödmjukheten.


4146.  Falsk ödmjukhet vanärar ödmjukheten.


4147.  Falskt saktmod vanärar saktmodigheten.


4148.  Falsk ärlighet vanärar ärligheten.


4149.  Falsk uppmuntran vanärar uppmuntran.


4150.  Uppmuntran botemedlet mot uppgivenheten

Och Deppigheten.


4151.  Uppmuntran botemedlet mot förtvivlan

Och Kraftlösheten.


4152.  Laglöshetens människan hänsynslös

utgjuter o-skyldigt människoblod blod :: verksam genom sina hängivna med-hjälpare.


4153.  Laglöshetens människa undervärderar

människo-värdet.


4154.  Laglöshetens människa egoismens

förebild Och sanna efterföljare.


4155.  Laglöshetens människan  trogen i vad den gör.


4156.  Snälle lever i snällhetens hjärta Och tal.


4157.  Milde lever i mildhetens hjärta Och tal.


4158.  Kärleken gör människan  älskad.


4159.  Mildheten gör människan  mild.


4160.  Ödmjukheten gör människan  ödmjuk.


4161.  Ärligheten gör människan  ärlig.


4162.  Förlåtelsen gör människan förlåten.


4163.  Milda ord gör människans tankar milda.


4164.  Ärliga ord gör människans tankar ärliga.


4165.  Snälla ord gör människans tankar snälla.


4166.  Ha-begäret viktigare för o-förnöjsamme än

förnöjsamheten.


4167.  Penning-begäret viktigare för o-förnöjsamme än förnöjsamheten. 


4168.  Själviskheten Och egoismen känner varandra.


4169.  Själv-godheten Och själv-upptagenheten känner varandra.


4170.  Övermodet Och högmodet känner varandra.


4171.  Godheten Och god-hjärtligheten känner varandra.


4172.  Godheten Och god-hjärtligheten talar

samma språk.


4173.  Rädslan Och fegheten varandras vänner.


4174.  Rädslan Och fegheten  frimodighetens fiender Och o-vänner.


4175.  Själv-försvaret   själviskheten  ärar egoismen.


4176.  Själv-försvaret  själviskheten älskar sig själv.


4177.  Själv-försvaret  själviskheten känner ingen med-känsla Och medlidande för sin nästa.


4178.  Hatet  föraktet  Och lögnen varandras vänner.


4179.  Kärleken Och sanningen varandras vänner.


4180.  Mitt egna val  vad jag vill låna ut mina tankar till. 

Antingen  tänka anklagande tankar mot min nästa eller kärlekens tankar. 


4181.  Mitt egna val  vad jag vill låna ut mina tankar till.

Antingen  tänka förtalets tankar mot min nästa

eller kärlekens tankar.


4182.  Inte alla klarar undvika förtalets tunga.


4183.  Inte alla klarar undvika skvalleriets tunga.


4184.  Inte alla klarar undvika lögnaktiga tungan.


4185.  Inte alla äger den fullkomliga tungan.


4186.  Inte alla äger den goda karaktären.


4187.  Inte alla äger behärskad tunga.


4188.  Inte alla kan delge uppmuntrande ord.


4189.  Inte alla kan delge älskvärda ord.


4190.  Inte alla kan delge tänk-värda ord.


4191.  Inte alla kan delge tänk-värda tankar.


4192.  Karaktäriska personer kan delge

tänk-värda ord.


4193.  Karaktäriska personer kan delge

tänk-värda tankar.


4194.  Karaktäriska personer kan delge

älsk-värda ord.


4195.  Karaktäriska personer kan delge

älsk-värda tankar.


4196.  Inte alla klarar undvika anklagandets tankar.


4197.  Inte alla klarar undvika fördömmande tankar.


4198.  Inte alla klarar undvika o-förlåtna tankar.


4199.  Inte alla klarar undvika hatet Och

föraktets tankar. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

JESUS SYRAKS BOK. 38:24-34.


KROPPSARBETE OCH STUDIER.  DEL. 1.


Syraks bok. 38:24.


24.  #Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid;

har man litet att sköta, då kan man bli vis#.


Lärdes lärdom i sin vishet  belönas med

tid för fritid.


Mindre tid för lekamlig sysselsättning ger

mer tid för vishetens lärdom.


Syraks bok.  38:25.


25.  #Inte kan den bli vis som reagerar över plogen

och stoltserar med oxpiken som lans, som kör

       sina oxar och upptas av deras arbete och som

inte kan tala om annat än kreatur#.


Sysselsätta sig med lekamliga vedermödor

ger mindre tid för sökandet efter visheten.


Syraks bok.  38:26.


26.  #En sådan man lever för att plöja fåror,

och hans bekymmer är fodret till kvigorna#.


En man sysselsatt med lekamliga vedermödor.

    

Syraks bok. 38:27.


27.  #Likaså byggmästaren och hans hantverkare,

som arbetat dag och natt, eller den som graverar

       sigillringar och outtröttligt formar olika mönster.

En sådan man lever för att göra bilden lik,

och hans bekymmer är att få arbetet färdigt#.


Hans lekamliga bekymmer få tid för

av-klarat arbete. 


Syraks bok. 38:28.


28.  #Likaså smeden som sitter vid städet och noga ger akt på sitt smide.

        Den heta röken plågar hans kropp, och han sliter hårt i hettan från ässjan.

      Hammarslagen bedövar hans öron, medan blicken är fäst på modellen för arbetet.

      En sådan man lever för att få föremålen färdiga,

och hans bekymmer är att ge dem slutputsen#.


En beskrivning på smedens lekamliga sysselsättning.

     Hans lekamliga bekymmer får tid för av-slutade

före-målen färdiga.


Syraks bok. bok.  38:29.


29.  #Likså krukmakaren som sitter vid sitt arbete

och snurrar drejskivan med fötterna.

        Hans arbete håller honom i ständig oro,

hur mycket han skall göra är noga bestämt#.


En beskrivning på krukmakarens sysselsättning

    hans ständiga arbets-oro få tillräckligt med tid. 


Syraks bok.  38:30.


30.  #Han formar leran med händerna och trampar

den mjuk med fötterna.

        En sådan man lever för att få glasyren färdig,

och hans bekymmer är att få ugnen tömd#.


Krukmakarens bekymmer få lerans glasyr färdig.

     Få sälja lerans glasyr-rika skönhet.


Syraks bok.  38:31.


31.  #Alla dessa litar på sina händer, och var och en

av dem är kunnig på sitt område#.


Krukmakarens tilltro till sina händers skickliga

formings-förmåga.


Syraks bok.  38:32.


32.  #Utan dem kan ingen stad grundas, och de behöver inte flacka omkring bland främlingar.

       Men till stadens råd blir de inte kallade#.


En stad kan grundas på krukmakarens

skickliga händer.

        Känner en arbets-trygghet i sitt yrke.


Syraks bok.  38:33.


33.  #Och de utmärker sig inte i folkförsamlingen.

De tar aldrig plats på domarsätet, och rättsordningen förstår de sig inte på.

      De kan varken undervisa eller döma, och de gör

sig inte bemärkta med tänkespråk#.


Beskrivning på krukmakarens levnadssätt.

        

Syraks bok.  38:34.


34.  #Nej, det är den skapade världens bestånd

de säkrar, och deras bön gäller deras hantverk.

         Den däremot som lever för den Högstes lag

och ägnar sina tankar åt den#.


Krukmakarens hantverk  belönas av deras böneliv.

         Livet i lydnad inför den Högstes lag

påverkar den lydiges tankar.


Psalm. 1:2.


2.  #Utan har sin lust i Herrens lag, och läser den

dag och natt#.


Har sin längtan & vilja i att följa lyda Herrens lag

      låter sig söka den både dag och natt.

 


  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 42.


#Bekymmer gör hjärtat tungt, ett vänligt ord

muntrar upp#.   Ord. 12: 25.


4200.  Alla äger inte en brist-fällig karaktär.


4201.  Bristfälliga karaktären visar sig i personers

ord-strider Och strids-lystenhet.


4202.  Bristfälliga karaktären visar sig i personers

ilskenhet Och häftighet.


4203.  Bristfälliga karaktären visar sig o-behärskade tungans ord.


4204.  Karaktärs-lösheten föraktar Och förnekar

sanningen Och kärleken.


4205.  Karaktärs-lösheten främmande för barmhärtigheten.


4206.  Barmhärtige känner med-lidande  med-ömkan  med-känsla för sin nästa.


4207.  Barmhärtige lider med den som lider.


4208.  Barmhärtige gråter med den gråtande.


4209.  Barmhärtige sörjer med den som sörjer.


4210.  Tröste-rike tröstar den som sörjer.


4211.  Tröste-rike trösta den sörjande med

tröste-rika ord.


4212.  Tröste-rike talar tröste-rika ord.


4213.  Uppmuntrande personen talar uppmuntrande

tankar och ord.


4214.  Uppmuntrande personen tänker uppmuntrande Ord Ord Tankar.


4215.  Uppmuntrande personen blir själv  uppmuntrad.


4216.  Fridens människan lever i sinnesron Och sinnesfriden. 


4217.  Fridens människa tänker fridens  tankar

Och ord.


4218.  Fridens människa ordstridens Och stridslystenhetens fiende och o-vän.


4219.  Vishetens människa äger visheten i sina

tankar  hjärta  Och  ord.


4220.  Insiktfulle människan äger insikten i sina

tankar  hjärta  Och  ord.


4221.  Klokhetens människan människa äger

klokheten i sina tankar  hjärta  och ord.


4222.  Hetsig människa begår dumheter.


4223.  Besinningsfull människa blir ärad.


4224.  Ilsken människa begår misstag.


4225.  Besinningsfull människa  klok människa.


4226.  Hetlevrad människa karaktärs-lös.


4227.  Besinningsfull människa karaktärisk människa.


4228.  Läkande tankar Och ord nyttiga för

trötta och slitna tankar.


4229.  Läkande tankar Och ord ägs av karaktäriska människan.


4230.  Läkande tankar Och ord vägleder

människors tankar och hjärtan.


4231.  Duktiga flitiga tjänare uppmuntrar

sin nästa.


4232.  Vitt hår bär på insiktsfulla tankar

Och hjärtan.


4233.  Vitt hår bärs av karaktäriska personer.


4234.  Vitt hår bär på livs-lärdomen Och

livs-erfarenheten.


4235.  Karaktärsfulla ögon bär på karaktäriska

tankar Och Ord.


4236.  Karaktärsfulla blickar ser mänsklighetens

o-fullkomligheter.


4237.  Karaktäriskt hjärta känner medlidande för

ett o-karaktäriskt hjärta.


4238.  O-karaktäriskt hjärta lever i livets

o-fullkomligheter.


4239.  O-karaktäriskt hjärta tillgänglig för

karaktäriska hjärtat.


4240.  O-karaktäriska hjärtat lever i förvirring.


4241.  Karaktäriska hjärtat lever i sinnesron

Och sinnesfriden.


4242.  Livets vandring från o-fullkomligheten

in i fullkomligheten.


4243.  Livets vandring från ilskenheten Och

häftigheten in i saktmodigheten.


4244.  Livets vandring från hård-hjärtligheten

in i mildheten.


4245.  Livets vandring från elakheten in i vänligheten Och snällheten.


4246.  Bättre äga litet med ödmjukheten

än att tjäna högmodet.


4247.  Bättre äga litet med saktmodigheten

än att tjäna ilskenheten.


4248.  Bättre äga litet med kärleken

än tjäna föraktet och hatet.


4249.  Bättre äga litet med sanningen

än tjäna falskheten Och lögnen.


4250.  Ödmjukhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4251.  Mildhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4252.  Snällhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4253.  Tacksamhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4254.  O-tacksamhetens källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4255.  Skvalleriets Och förtalets källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4256.  Kärlekens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4257.  Hatets och föraktets källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4258.  Vänlighetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4259.  Hatet Och föraktet har makt över liv Och död.


4260.  Hård-hjärtligheten har makt över liv Och död. 


4261.  Behärskad tunga har makt över liv Och död.


4262.  Tystnaden har makt över liv Och död.


4263.  O-tystnaden har makt över liv Och död.


4264.  Behärskad tunga får äta dess frukt.


4265.  O-behärskad tunga får äta dess frukt.


4266.  TYstnaden får äta dess frukt.


4267.  O-tystnaden får äta dess frukt.


4268.  Lyssna på lydnaden den belönar.


4269.  Lyssna på kärleken den belönar.


4270.  Lyssna på barmhärtigheten den belönar.


4271.  Lyssna på ödmjukheten den belönar.


4272.  Lyssna på tystnaden den belönar.


4273.  Heder åt den som undviker ilskenheten

Och häftigheten.


4274.  Heder åt den som undviker förtalet

Och skvalleriet.


4275.  Heder åt den som undviker hatet och föraktet.


4276.  Heder åt den som undviker

o-barmhärtigheten.


4277.  Älska ilskenheten Och häftigheten

bli bestulen på tiden.


4278.  Älska bitterheten Och hatet blir bestulen

på tiden.


4279.  Älska lögnen Och falskheten blir bestulen

på tiden.


4280.  Tillåta sanningen vaka över livet

älskad av sanningen.


4281.  Tillåta sinnesron Och sinnesfriden vaka

över livet älskad av dem


4282.  Tillåta ödmjukheten vaka över livet

älskad av ödmjukheten.


4283.  Älskad av sanningen känna hennes närhet.


4284.  Älskad av ödmjukheten känna hennes närhet.


4285.  Älskad av kärleken känna hennes närhet.


4285.  Älskad av barmhärtigheten känna

hennes närhet.


4286.  Tillåta barmhärtigheten vaka över livet

älskad av barmhärtigheten.


4287.  Ondsint hjärta utövar onda tankar i

ord Och handling. 


4288.  Ondsint hjärta utövar såriga hjärtan.


4289.  Ondsint hjärta utövar smärta

Och lidande i mänsklighetens tankar och hjärtan.


4290.  Bättre litet mått av glädje än fullt mått

av sorg.


4291.  Bättre litet mått av kärlek än fullt mått

av förakt Och hat.


4292.  Bättre litet mått av ödmjukhet än fullt mått

av övermod Och stolthet.


4293.  Bättre ett litet mått av saktmod än fullt mått av ilskenhet Och häftighet.


4294.  Bättre ett litet mått av barmhärtighet än fullt mått av o-barmhärtighet.


4295.  Vishetens insiktens kloka ord bättre än

dåraktiga Och dumdrisiga ord.


4296.  Lönen för ödmjukheten litenheten

är rikedom ära Och liv.


4297.  Lönen för behärskad tunga är rikedom

ära Och liv.


4298.  Lönen för tystnaden är rikedom ära och liv.


4299.  Lönen för barmhärtigheten är rikedom

ära Och liv. 


 


   


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se