Alla inlägg under september 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD FÖR DAGEN  FEBRUARI  2020.

 

Första dagen.

 

Stolte o-villig ödmjuka sig.

 

Andra dagen.

 

Övermodige villig vara självisk.

 

Tredje dagen.

 

Ilskne o-villig  vara saktmodig.

 

Fjärde dagen.

 

Saktmodige villig vara o-självisk.

 

Femte dagen.

 

Elaka människor själviska människor.

 

Sjätte dagen.

 

Elaka personer  o-villiga vara snälla.

 

Sjunde dagen.

 

Kärlekens hjärta  lydnadens hjärta.

 

Åttonde dagen.

 

Lydnadens hjärta bättre äga än o-lydnadens.

 

Nionde dagen.

 

Bättre vara lydnadens följeslagare än o-lydnadens.

 

Tionde dagen.

 

Förtalet förloraren  kärleksfulle vinnaren 

   i sitt eget levnadssätt.

 

Elfte dagen.

 

Själviskheten talar stortaliga ord.

 

Tolfte dagen.

 

O-själviskheten  talar ödmjuka milda ord.

 

Trettionde dagen.

 

Ståndaktigt hjärta vanärar knotandet gnällandet

  klagandet.

 

Fjortonde dagen.

 

Ståndaktigt hjärta  nationens framtids-hopp.

 

Femtonde dagen. 

 

Bättre äga stark karaktär än svag karaktär.

 

Sextonde dagen.

 

Stark karatär  tillhör mogna faders och moders

      gestalter vilka lever i moraliska samhället.

 

Sjuttonde dagen.

 

Mogna Faders och moders-gestalter 

    nationens stödjepelare.

 

Artonde dagen.

 

Faders och moders gestalter  nationellt försvar

   beskydd mot all ondskas planer.

 

Nittionde dagen.

 

Ljuset visar oss livets sanna livs-väg.

 

Tjugonde dagen.

 

Mörker visar oss  livets falska livs-väg.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tankar ord  känslor  varandras vänner.

 

Tjugoandra dagen.

 

Livets känslor  tankar ord  bundsförvanter.

 

Tjugoandra dagen.

 

Känslo-livet nyttig i rätta händer.

 

Tjugotredje dagen.

 

Känslo-livet i o-rätta händer skadlig smärtsam.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Sinnenans känslornas område:

     samarbetar påverkar  varandras beteende.

 

Tjugofemte dagen.

 

Saktmodige lever i avsaknad av vredens tomhet.   

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ilskne lever i avsaknad av saktmodets rikedomar.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ilskne häftige  torr tom på saktmodets rikedomar.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ilskne får aldrig smaka saktmodets sötma.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  185.

 

18500.  Göra det intressanta  gör Livet värdefullt.

 

18501.  Tänk få göra något som intessant att göra.

 

18502.  Vår tanke  vår tunga  tillåts den styras

av tvist och stridiga ord:

     Blir tungan  strids-vapnet.

 

18503.  Kärleks ljuset  gör Livet bättre

hatiskheten för-mörkar vara dödens följeslagare.

 

18504.  Tårebrödet sorgsnes bedrövelse.

 

18505.  Tåre-brödet  fattiges livsbröd.

 

18506.  Med-känslan  medlidandet  uppmuntrar

sorgsna bedrövade hjärtan.

 

18507.  Ödmjukheten villig styra ödmjukes tankar

känslor och handlingar.

 

18508.  Kroppens olika begär efter tillfredsställelse

sig leder till samvetets ångers-känslor.

 

18509.  Samvetets ångest leder livet in i 

    dödens väntsalar.

 

18510.  Förlåtelsen och ångestfyllt hjärta leder

till hjärtats glädje.

 

18511.  Kroppens lystnad efter tillfredsställa 

ondskans begär vägen in i smärtsamt lidande.

 

18512.  Människans egenviljas begär  vilket leder

   till hjärtas tomhet och fåfänga.

 

18513.  Kroppliga lidande under begäret

likt tryckande börda: ångest oro förvirring

    ges begäret bli inbjuden i människokroppen

bli den förslavad under begärets inflytande

     antingen bli sexuellt förslavad vilket

stimulerar känslo-livet.

   Bli penning& ha-begäret vilket vill erövra

hela livet.

 

18514.  En bild kan inte leda en blind.

   Ilskne kan inte vara den ilskne vännen 

till uppmuntran bli ledd in i saktmodet.

 

18515.  Bli fri från ilskenhetens fängelse-håla

in i saktmodigheten.'

 

18516.  Förtalet:  nämner namnet  på personer

   de frivilligt talar om antingen det görs i

ondsinthet eller tala sin nästas goda sidor.

 

18517.  Seendet informations-källan till 

hjärtat och talet.

 

18518.  Lyssnandet informationskällan till

talet och hjärtat.

 

18519a.  Sjukdomen o-barmhärtig.

 

18519b.  Sjukdomen  vad glädje ger den till Livet.

 

18519c.  Sjukdomen  hänsynslös.

 

18520.  Ödmjukheten  tåligheten inväntar rätt tid

för altt som skall ske.

    Vilket i sin tur ger beskydd mot faror och olyckor.

 

18521.  Uppskatta värdesätta  uppmuntra ödmjukheten  visar sig i sin kärleksfulla vörnad

       till den.

 

18522.  Bättre sätta sin tilltro till tystnaden

än till o-tystnaden.

 

18523.  Trolösheten  o-barmhärtigheten

lever i o-moraliskt samhälle.

 

18524.  Elake lever i själviskheten.

 

18525.  Argsinte lever dagligen i själviskheten.

 

18526.  Övermodiga skrytsamma personer

ärar fåfängan tomheten.

 

18527.  Skrysamma övermodiga människor 

o-barmhärtiga i sitt beteende.

 

18528.  Nyttigheterna nyttiga för nationella

välståndet.

 

18529.  Stridslystenheten  övermodig i sina ord.

 

18530.  Tron räddar människor  från  tvivlets vanmakt.

 

18531.Tänk få säga tack för dina uppmuntrande ord.

 

18532.  Tro-lösheten vän med döden 

idel fåfänga idel tomhet.

 

18533.  Idel fåfänga jagande efter vinden.


 

18534.  Själv-hävdelsen  egoismens vän.

 

18535.  Bättre äga sanningen än lögnen.

 

18536.  Lögnen livet bedragare. 

 

18537.  Livets bedragare lögnen:  o-intressant

vara vän med.

 

18538.  Livets bedragare lögnen:  vad ger det

till Livet.

 

18539.  Förnöjsamheten  tacksam för Livet.

 

18540a.  Saktmodige har sin stolthet i saktmodet.

 

18540b.  Ärlige har sin stolthet i ärligheten.

 

18540c.  Rena tankar har sin stolthet i renheten.

 

18541.   O-rena tankar  har sin stoltheten

i o-renheten.

 

18542.  Vädret villigt rida på känslo-livet.

 

18543.  Tänk få vila i den vilo-samma kärleksfyllda

livets fullkomlighet.

 

18544.  Tänk få vara vän med livets fullkomlighet:

vad kan man mer begära.

 

18545.  Livets ljumhet  likgiltighet  ärar livets

tomhet och fåfänglighet.

 

18546.  Livets likgiltighet  ljumhet  vanärar

livets fullkomlighet.

 

18547.  Lättjan vän med döden.

 

18548.  Ljumheten likgiltigheten  dödens vänner.

 

18549.  Likgiltigheten  ljumheten  eviga bundsförvanter.

 

18550.  Högmodet visar sin  mot-vilja inför

ödmjukheten.

 

18551.  Följa ödmjukheten  låta sig fostras

bli hennes sanna efterföljare.

 

18552.  Tänk få njuta av kärlekens outsägliga

rikedomar.

 

18553.  Bättre få njuta av kärlekens o-utsägliga

ljuvligheter än egoismens njutningar

      vilka leder till död förgängelse.

 

18554.  Ömma moders  faders-kärleken

alla behöver dem i Livet.

 

18555.  Mogna faders moders gestalter  saknas

i o-moraliska samhället.

 

18556.  Moraliskt samhälle  god jordmån

för tillväxten  fostran fram mogna  faders

     och moders-gestalter.

 

18557.  Godheten fostras fram godhjärtliga

människo-hjärtan.

 

18558.  Öppenhjärtligheten äger ärliga människor.

 

18559.  Godhjärtligheten ärar tacksamheten.

 

18560.  Flitige ihärdige har sin hjärta i ståndaktigheten.

 

18561.  Ståndaktige  ger allt upp.

 

18562.  Ståndaktige nations framtids-hopp.

 

18563.  Ståndaktigt hjärta aldrig miss-tröstar. 

 

18564.  Ståndaktigt hjärta vanärar knotande

klagandet  knorrandet.

 

18565.  Livets förbannelse  sjukdom svek förtryck.

 

18566.  Livets förbannelse:  hat förakt kiv.

 

18567.  Livets förbannelse:  fladdrande tunga

pratsjuk tunga.

 

18568.  Livets förbannelse:  värdesätter inte

livets värde. 

 

18569.  Förbannelsen:  uppskattar uppmuntrar

inte livets värde.

 

18570.  Förbannelsen: ser livet som o-nyttigt.

 

18571a.  Högmodets förbannelse:

sjukdomens vän.

 

18571b.  Övermodets förbannelse:

faror olyckors bundsförvant.

 

18571c.  Stolthetens förbannelse:

färgängelsens tomhetens bundsförvant.

 

18572.  Fullkomlighetens insiktsfulla liv:

värdesätter uppskattar uppmuntrar Livet.

 

18573.  O-fullkomlighetens dårskap  vanärar Livet.

 

18574.  Mörkrets egocentriska

   begär: Ha-begäret lever i o-mättnad av penningar.

 

18575.  Mörkrets ego-centriska begär:

o-kontrollerbar o-mättnad av sexuell åtrå.

 

18576.  O-mättnad sexuell åtrå: förmörkar

människors förstånd.

 

18577.  O-mättnad sexuell åtrå vän döden.

 

18578.  O-mättnad sexuell åtrå  livets

fåfänga tomhet ett sökande efter livets mening.

 

18579a.  Tankar  ord känslor  varandras vänner.

 

18579b.  Känslor  tankar ord  livets bundsförvanter.

 

18579c.  Känslo-livet i rätta händer själens läkedom.

 

18580.  Känslo-livet i o-rätta händer

sårande smärtsam.

 

18581.  Sinnenas  känslornas område:

samarbetar påverkar  varandras beteende.

 

18582.  Saktmodige lever i avsaknad av vredens

tomhet förgängelse.

 

18583.  Ilskne lever i avsaknad  av saktmodets  rikedomar.

 

18584.  Ilskne torr och  tom på  saktmodet.

 

18585.  Häftige främmande för saktmodets

rikedomar.

 

18586.  Ilskne får aldrig smaka på saktmodets  sötma.

 

18587a.  Saktmodets sötma tillgänglig för Alla.

 

18587b.  Saktmoderts sötma  förlänger Livet.

 

18587c.  Saktmodets sötma  värdesätter

uppmuntrar  uppskattar Livet.

 

18588.  Godhetens sötma  bor i godhjärtligheten.

 

18589.  Stenhjärtat saknar kärleksfulla ord.

 

18590a.  Stenhjärtat känslokallt.

 

18590b.  Stenhjärtat  hänsynlöst.

 

18590c.  Stenhjärtat främmande för kärlekens liv.

 

18591.  Stenhjärtat lyssnar lyder högmodet.

 

18592.  Stenhjärtat  högmodet träl  slav.

 

18593.  Människans stenhjärta o-vän

med mildheten.

 

18594.  Mildheten vinnaren stenhjärtat förloraren.

 

18595.  Stenhjärtat segraren mildheten förloraren.

 

18596.  Vreden känner sig makt-lös i saktmodet.

 

18597.  Elakheten känner sig makt-lös

i snällheten.

 

18598.  Stenhjärtat värdesätter uppskattar

uppmuntrar inte Livets värde. 

 

18599.  Högmodet känner sig maktlös 

i ödmjukhetens närhet.

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD FÖR DAGEN.  JANUARI  2020.

 

Första dagen.

 

Tröstaren  livets vägvisare.

 

Andra dagen.

 

Uppmuntraren  Livets vägvisare.

 

Tredje dagen.

 

Tröstaren  uppskattad  önskad  älskvärd.

 

Fjärde dagen.

 

Uppmuntraren  värdefull  önskad  älskad av alla.

 

Femte dagen.

 

Tänk få leva i av den dyrbara dygden ödmjukheten.

 

Sjätte dagen.

 

Livet i saktmodets dyrbara dygd förändrar livet:

 

Livsstilen och Livsföringen.

 

Sjunde dagen.

 

Tänk om mänskligheten villigt vill leva i

ödmjukhetens  saktmodets  dyrbara dygder.

 

Åttonde dagen. 

 

Under sin tid i sakmodets fostran har den saktmodige i en hög grad av saktmodets fullhet

      uppnåtts: i hans personliga liv:

i livsstilen och livsföringen.

 

Nionde dagen.

 

Hjärtats frid och frihet  vad nutidens människa

     Behöver leva i.

 

Tionde dagen.

 

Ödmjuke får lära känna älska  tjäna ödmjukheten.

 

Elfte dagen.

 

Ödmjuke får får lära sig uppskatta värdesätta

    ödmjukhetens liv.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjuke visar ivrig innerlig längtan efter

   vara ödmjukhetens tjänare.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjuke överlämnat sitt hjärta åt ödmjukhetens

    värdefulla liv.

 

Fjortonde dagen.

 

Ödmjukhetens uppskattade liv  nyttig för

      själs-livets läkedom.

 

Femtonde dagen.

 

Låt  dina ord vara få  lev i visheten.

 

Sextonde dagen.

 

Låt  inte vredens mörka  skugga falla över livet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Häftigheten mörka skuggor vilar över häftiges liv.

 

Artonde dagen.

 

Ilskenhetens  mörka liv förmörkar människans

    själs-liv.

 

Nittionde dagen.

 

Förhastade beslut  ondskans beslut.

 

Tjugonde dagen.

 

Ondskans beslut   fördärvliga  olycka beslut.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Olyckliga  fördärvliga beslut  skapar hjärtats

  sinnets förvirring oro.

 

Tjugoandra dagen.

 

Dumheten Dårskapen:  Visheten  lever olika liv.

 

Tjugotredje dagen.

 

Klokheten  visheten  förloraren dårskapen.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Insikten  förloraren i dårens hjärta.

 

Tjugofemte dagen.

 

Dumdristigheten vinnaren i  dårens hjärta.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Dåren förlorar sin  tid i  dumdristigheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Förhastade ord  fördömande ord: skadliga

  smärtsamma ord ger blödande sår i själen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Älska Ha-begäret  bli aldrig mätt på begäret.

 

Tjugonionde dagen.

 

Glädje-spridaren  sprider omtänksamma ord.

 

Trettionde dagen.

 

Glädje-spridaren sprider sin glädje i människors

   öron och ögon.

 

Trettioförsta dagen.

 

Ju fler talade ord  ju större tomhet.

 

 

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

ORD AV UPPMUNTRAN  OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 184.

 

18400.  Orena gärningar skapar  ångest förvirring

    oro i själs-livet.

 

18401.  Tomhetens fåfängans glädje kort-siktig

ingenting satsa  tid på  blev kortkastad 

   för vinden.

 

18402.  Menings-löstid  kortkastad tid för vinden.

 

18403.  O-fullkomlighetens vrånghet

Jagets ondska  ondskan själv.

 

18404.  Sanningen godheten själv.

 

18405.  Kärleks-lösheten  ondskan själv.

 

18406.  Egots utblottelse  försakelsen

livs-nyttig mot själviskheten.

 

18407a.  Ondskan ger inga sanna löften.

 

18407b.  Ondskan utlovar falska löften.

 

18408.  Ondskan ger falska löftes  ord.

 

18409.  Falska löftes-ord  sårar själs-livet.

 

18410a.  Ödmjukheten krossar  högmodet

under sina fötter.

 

18410b.  Stoltheten krossar  ödmjukheten

under sina fötter.

 

18410c.  Saktmodet  krossar  vreden under

sina saktmodiga fötter.

 

18411.  Saktmodet mildheten  godheten

livets goda karaktärer.

 

18412.  Milda och kraftfulla kärleken

    vad mänskligheten idag Behöver.

 

18413.  Rättvisan rider på barmhärtigheten.

 

18414.  O-rättvisan rider på  o-barmhärtigheten.

 

18415.  Ondskans ord skapar oro  stridigheter

av tvivelaktiga ord  i  tankar.

 

18416.  Livet handlar om balansgång mellan

själviskheten och o-själviskheten.

 

18417.  Jag: som människa avskyr vara vredens

träl eller trälinna.

 

18418.  Livets längtan kärlekk efter  bli älskad

önskad  värdefull  av sin nästa.

 

18419.  Låt mig vara fri  idag från  de tomma

ordens  fåfänga  makt-lystenhet  ärelystenhet.

 

18420.  Renhjärtligheten  visar ingen  bitterhet

besvikelse  mot sin nästas liv.

 

18421.  Rent hjärta  förlåter  sin nästas  felsteg

och misstag.

 

18422.  O-renheten  förmörkar  allt liv.

 

18423.  Goda viljan  föraktar  ondskans vilja

vilka går  skilda vägar.

 

18424.  Ondskans vilja  goda viljan visar ingen

kärlek till varandra.

 

18425.  Uthålligheten:  onda viljans fiende.

 

18426a.  Livets dygder:  lever i sanningen.

 

18426b.  Livets dygder:  lever i kärleken.

 

18427.  Livets dygder:  lever i godheten.

 

18428.  Livets dygder:  lever inte i ondskan.

 

18429.  Sanningen ger befrielse ur lögnens vanmakt.

 

18430.  Lögnens van-makt  hjärtat infångad

   i lögnens snaror.

 

18431.  Lögnens snara  förkväver  allt liv.

 

18432.  Lögnen snärjer in  livet in i dödens livlöshet.

 

18433.  Dödens liv-löshet  vad ger det till Livet.

 

18434.  Människan liv-lös i lögnens mörker.

 

18435.  Den som lever i sanningen älskar sin nästa

inte lögnen älskvärd.

 

18436.  O-moralen dödens vän.

 

18437.  Goda moralen  livets vän.

 

18438.  Goda moraliska personer  inte intresserade

av o-moraliska livet.

 

18439.  Kärleksfulles utsträckta händer

bemöter sin nästas behov.

 

18440.  Renhetens rikedomar  äger  renhetens hjärta.

 

18441.  O-renhetens smärtsamma lidande

förblöder själs-livet.

 

18442.  Känslo-spelet  mellan två  individer

saknar moraliska  spärrar  vilket präglar

    o-moraliska samhället.

 

18443.  O-lydnaden  stoltheten  ger djupaste

lidande,  plåga för Livet.

 

18444.  Mänskligheten  går  balansgång mellan

stoltheten och ödmjukheten  valet gör hon själv.

 

18445.  O-tacksamhetens ondska

vad ger det till Livet.

 

18446.  O-tacksamhetens ondska  vänner 

till förgängelsen.

 

18447.  O-tacksamhetens ondska  bundsförvanter.

 

18448.  O-tacksamhetens  ondska vänner

till döden.

 

18449.  O-tacksamhetens ondska  ingenting

vara vän med.

 

18450.  Bortglömd själviskhet  sagt farväl

till själviskheten.

 

18451.  Tacksamheten  dyrbar i människors ögon.

 

18452.  O-tacksamheten  livets fattigdom

i männskors ögon.

 

18453.  Förbannelsens tunga gömmer på 

svek och förtryck.

 

18454.  Hal tunga   talar falska ord.

 

18455.  Ödmjuke gör ödmjukheten älskad uppmuntrad.

 

18456.  Saktmodige gör  saktmodet  älskvärt

önskat i människorsögon.

 

18457.  Du, falska tunga  älskar  falska ord.

 

18458.  Tröstaren  uppskattad älskvärd önskvärd.

 

18459.  Uppmuntraren  älskvärd  önskvärd uppskattad.

 

18460.  Tröstaren  livets vägvisare.

 

18461.  Uppmuntraren  livets vägvisare.

 

18462.  Ha-begärets  dödandets dödliga gift

likt bläckfiskens sugfötter håller fast vid

    människans liv.

Bestjäler hennes liv bli offrat på ha-begärets altare.

 

18463.  Sexuell lust känslan verksam genom

     känslo-livets tilldragande åtrå till mannens

hårdhet tillåter sin kropps kvinnliga mjukhet

       blir till offer på mannens begärliga

offeraltare.

 

18464.  Kvinnans sexuella åtrå  missbrukas

av o-kontrollerat känslo-liv.

 

18465.  Sexuella åtrån förför kvinnan in i kärlekens

o-kontrollerbara  tillstånd: eftersmaken

    lockande frestelser kännbara  i själens

ångest-fyllda  liv efter livet i förförelsen.

 

18466.  Manliga och kvinnliga sexuella åtrån

till varandra kan ske antingen i fantasier

    eller i handling. 

 

18467.  Tänk få leva i av den dyrbara dygden ödmjukheten.

 

18468.  Livet i saktmodets dyrbara dygd

tänk om mänskligheten villigt vill leva i den.

 

18469.  Under sin tid i saktmodets fostran

har den saktmodige  i  en hög grad  av

    saktmodets fullhet  uppnåtts  i hans:

livsföring  livsstil.  

 

18470.  Hjärtats frid och frihet  vad människor

   i dag behöver.

 

18471.  Ödmjuke får under sitt jordeliv lära 

känna älska uppskatta ödmjujkheten.

 

18472.  Ödmjuke visar  ivrigt  innerlig längtan

efter vara ödmjukhetens tjänare.

 

18473.  Ödmjuke överlämnat sitt hjärta 

   till vara ödmjukhetens tjänare.

 

18474.   Ödmjukhetens fullhet  nyttig för

själs-livets läkedom.

 

18475.  Låt dina ord vara få lev i visheten.

 

18476.  Låt inte vredens mörka skugga falla

    över Livet.

 

18477.  Häftigheten mörka moln vilar över

häftiges liv.

 

18478.  Ilskenheten mörker vilar tungt över

ilsknes liv.

 

18479.  Förhastade beslut  ondskans beslut.

 

18480.  Ondskans beslut  fördärvliga

och olyckliga beslut.

 

18481.  Olyckliga fördärvliga beslut  skapar

hjärtats  sinnets  oro och förvirring.

 

18482.  Dumheten dårskapen:  tillhör inte Livet.

 

18483.  Klokheten  visheten  förloraren 

i dårskapen.

 

18484.  Insikten förloraren  i  dårens hjärta.

 

18485.  Dumdristigheten vinnaren i dårens hjärta.

 

18486.  Dåren förlorar sin  tid i  dumdristigheten.

 

18487.  Förhastade ord  förkastliga ord

skadliga smärtsamma ord  ger olyckliga oroliga

     beslut.

 

18488.  Älska Ha-begäret  blir aldrig mätt på begäret.

 

18489. Glädje-spridaren  sprider  omtänksamma ord.

 

18490.  Glädje-spridaren  talar uppmuntrande ord

   inför människors öron  och ögon.

 

18491.  Ju fler ord ju större tomhet.

 

18492.  Visheten beskyddar Livet.

 

18493.  Dårskapen dålig beskyddare.

 

18494.  Förtalet dålig beskyddare mot ondskan.

 

18495.  Kärleken god beskyddare mot ondskan.

 

18496.  Kärleken god beskyddare mot

livets faror och fördärv.

 

18497.  Visheten belyser ansiktet.

 

18498.  Visheten belyser människors ögon

   med vishetens rikedomar.

 

18499a.   Frimodige ser alltid  möjligheter

i allt vad han gör i ord och handling.

 

18499b.   Intet o-möjligt för den frimodige.

 

 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 september 2019 12:52

PSALTAREN. PSALM. 114:1-8.

 

GUDS UNDER VID UTTÅGET UR EGYPTEN.

 

Psalm. 114:1.

 

1.  #När Israel drog ut ur Egypten,

Jakobs släkt från främlingars land#.

 

Isrealiternas uttåg ur Egyptens träldomsland:

     vilket Jakobs släkt var ett främlingsland.

 

Psalm. 114:2.

 

2.  #Då blev Juda Guds heliga egendom,

Israel hans välde#.

 

Vid uttåget blev Juda stam Guds heliga egendom.

       Israel hans ägar-välde.

Psalm. 114:3.

 

3.  #Havet såg det och flydde,

vek undan#.

 

Havet såg uttåget och blev skräckslagen.

      

Psalm. 114:4.

 

4.  #Bergen hoppade som baggar och höjderna

som lamm#.

 

Bergen förflyttade sig likt baggarnas språng.

       Höjderna föflyttade sig likt springande lammungar.

 

Psalm. 114:5.

 

5.  #Hav, vad fick dig att fly?

Jordan, varför vek du undan?#.

 

Hav, vad fick bi skräckslagen?

      Jordan, varför blev du förskräckt?

 

Psalm. 114:6.

 

6.  #Berg, varför hoppar ni som baggar,

och ni höjder som lamm?#.

 

Ni, fasta berg varför rörde ni er sina baggar?

     Ni, höjder förflyttade er som lamm?

 

Psalm. 114:7.

 

7.  #Bäva för Härskaren, du jord,

bäva för Jakobs Gud#.

 

Du, jord frukta för Häskaren.

     Frukta för Jakobs Gud.

 

Psalm. 114:8.

 

8.  #Han som gör klippan till sjö

och flintan till källsprång#. 

 

Han förvandlar fasta klippan till vattenrik sjö.

      Hårda flintan till källsprång.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se