Direktlänk till inlägg 6 juli 2019

PSALTAREN. PSALM. 37:1-40. DE GUDLÖSAS SKENBARA LYCKA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juli 2019 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 37:1-40.

 

DE GUDLÖSA SKENBARA LYCKA.

 

DE ONDAS OCH  GODAS ÖDEN.

 

Psalm. 37:1.

 

1.  #Av David. 

 

Psalm. 37:2.

 

2.  #De torkar snabbt som gräset och vissnar

bort som grönskan#.

 

De gudlösas falska lycka: försvinner torkar bort

      likt gräset i sommarens hetta.

Förvissnar bort likt grönskan.

 

Psalm. 37:3.

 

3.  #Förtrösta på Herren och gör det goda, så får

du bo i ditt land och leva trygg#.

 

Göra det goda: gör den som förtröstar på Herren.

         I ditt land får du leva i tryggheten.

  

Psalm. 37:4.

 

4.  #Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad

ditt hjärta begär#

 

Få äga Herrens glädje i sitt hjärta.

       Han dig villigt ger vad ditt hjärta önskar begär. 

 

Psalm. 37:5.'

 

5.  #Lägg ditt liv i Herrens hand.

   Lita på honom, han kommer att handla#.

 

Ödmjukt överlämna sitt liv i Herrens

      beskyddande hand.

Äga förtröstansfullt hjärta på honom.

        Hans trohet fyller dina dagliga behov.

 

Psalm. 37:6.

 

6.  #Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,

din rättvisa sak som middagssolen#.

 

Låter dina rätta tankar belysa ditt själsliv likt

       morgon gryningens varma ljusstrålar

belysa dina hjärtats önskningar.

     Din rättvisas sak få vars som middagssolens

nyttiga strålar.    

 

Psalm. 37:7.

 

7.  #Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Reta dig inte på den som har framgång, den som

      når sina egna syften#.

 

Lev i stillhet inför Herrens ansikte.

     Invänta hans ljuva milda stämmas tal.

Undvik avundets farligheter.

      Avundsjukans farligheter dödliga.

Avundets dödlighet högmodets vän.

 

Psalm. 37:8.

 

8.  #Stilla din harm, låt din vrede slockna, '

reta inte upp dig, det leder bara till ont#.

 

Låt stillheten vara Herre över ilskan livets

    missnöje. 

Tillåt inte vreden vara Iivets Herre.

            Låt inte aggressiviteten reta dig.

Leder livet in i ondskan.

 

Psalm. 37:9.

 

9.  #De som gör det onda skall drivas bort,

men de som hoppas på Herren få äga landet#.

 

Du, ondskans görare: låt den bli livets förlorare.

       Hoppas på Herren få äga landets välsignelser.

  

Psalm. 37:10.

 

10.  #En kort tid, och den gudlöse är inte mer,

du letar där han fanns, och han är borta#.

 

Gudlöse lever för-kortat liv.

             Hans liv förgängelsens liv.

 

Psalm. 37:11.

 

11.  # Men de ödmjuka få äga landet och njuta 

en ostörd frid#.

 

Ödmjuka få äga landets fruktbara välsignelser.

       Lever i livets fridsamma liv.

 

Psalm. 37:12.

 

12.  #De gudlösa vill den rättfärdige ont, och de

visar tänderna mot honom#.

 

Gudlösa skadar liv gör den rättfärdiges liv

      bedrövligt smärtsam.

De visar sina förakfulla hatiska tänder mot honom.

 

Psalm. 37:13.

 

13.  #Herren ler åt dem, han ser att deras

stund kommer#.

 

Herren ler åt dem i sin rättfärdighet.

           Ser deras vedergällnings-dag kommer.

 

Psalm. 37:14.

 

14.  #De gudlösa drar sina svärd och spänner

sina bågar för att fälla den fattige och förtryckte,

       för att slakta den som handlat rätt#.

 

Gudlösas svärd slipad i vasshet.

         Spänner sina hårda spända bågar:

villiga vilja skada den fattige förtyckte.

     Döda slakta rättvisans tjänare.

Ärar laglösheten.

 

Psalm. 37:15.

 

15.  Men svärdet tränger in i deras eget hjärta,

och deras bågar bryts sönder#.

 

Deras svärds styrka tränger djupt in i deras

      ill-dådiga hjärtan.

Deras väl-tränade skjutande bågar bryts sönder.

 

Psalm. 37:16.

 

16.  #Bättre det lilla den rättfärdige har än de

gudlösas stora rikedom#.

 

Bättre äga litet av den rättfärdiges liv.

        Istället för äga gudlöses stora bestulna 

rikedom.

 

Pslam. 37:17.

 

17.  #Ty de gudlösas makt skall brytas, men Herren

stöder de rättfärdiga#.

     

    Gudlösa makt dödlig makt.

Herrens trofasthet stöder hjälper de o-straffligas

      rättfärdighet.

 

Pslam. 37:18.

 

18.  # Herren tar sin an de frommas liv, de behåller

  sin arvslott för alltid#.

 

Herren vsar sin omsorg över den godhjärtliges liv.

      Lever i sin arvslott för evigt.

 

Psalm. 37:19.

 

19.  #De drabbas inte när olyckan kommer,

när svälten råder äter de sig mätta#.

 

Syndfrie drabbas inte av olyckans fördärv.

      Mättas av föda i hungerns tid.

 

Psalm. 37:20.

 

20.  #Men de gudlösa går under, och som en

glödande ugn försvinner Herrens fiender, försvinner

       som rök#.

 

Gudlösa går till sin  undergång.

      Herrens fiender liknas vid dödens brinnande ugn.

         Försvinner till intet likt brinnande rök. 

 

Psalm 37:21.

 

21.  #Den gudlöse lånar men betalar inte igen,

den rättfärdige är frkostig och givmild#.

 

Gudlöse lånar penningar o-ärligt betalar

     inte tillbaks. 

Rättfärdige frikostig givare.

        Givmild i sitt givande.

 

Psalm. 37:22.

 

22.  #Ty de som Gud välsignat få äga landet,

men de han förbannat skall drivas bort#.

 

De välsignade av Gud få äga landet.

       De förbannade Gudsförnekarna blir bortdrivna.

 

Psalm. 37:23.

 

23.  #Människans steg styrs av Herren, han vill

trygga hennes väg#.

 

Människors steg styrs av Herrens vilja.

      Hans nåd  barmhärtighet vill göra hennes

vägar trygga från de gudlösa.

 

Psalm. 37:24.

 

24.  #.Snubblar hon faller hon inte omkull,

ty Herren håller hennes hand#.

 

Snubblar hon inför de gudlösas utlagda fällor:

     Herrens trygga hand finns där.

 

Psalm. 37:25.

 

25.  #Ung har jag varit gammal är jag,

men aldrig såg jag den rättfärdige övrrgiven

      eller hans barn tigga om bröd#.

 

Jag, har upplevt min ungdoms-tid.

      Nu har jag blivit gammal.

Under mitt liv såg aldrig den syndfrie övergiven

     i näntan på brödet.

Hans barn vara tiggare i avsaknad av bröd.

 

Psalm. 37:26.

 

26.  #Alltid lånar han frikostigt ut, och hans

barn blir välsignade#.

 

Frikostig i sitt givande: lånar ut vad han har.

         Hans lever i välsignelsen.

 

Psalm. 37:27.


27.  #Sky det onda och gör det goda, så får du

bo kvar för alltid#.

 

Låt ondskan vara avskyvärd.

      Utför istället goda  gärningar.

Vilket genom lydnaden gör du får stanna kvar

       i landet.

 

Psalm. 37:28.

 

28.  #Ty Herren älskar det rätta och överger inte

sina trogna.

    Men syndarna skall förgöras för alltid och de

gudlösas barn drivas bort#.

 

Herren älskar rättvisan.

        Överger inte de trogna.

Skall förgöra syndarna.

        Gudlösas barn blir bortdrivna från landet.

 

Psalm. 37:29.

 

29.  #De rättfärdiga skall äga landet och bor

där för alltid#.

 

De o-straffliga skall äga landet.

       Ha sin bo-plats där för alltid.  

 

Psalm. 37:30.

 

30.  #Den rättfäriges mun talar vist och hans

tunga säger det rätta#.

 

Syndfries mun talar vishet.

        Hans visa tunga talar rättvisa ord.

 

Psalm. 37:31.

 

31.  #Han bär sin Guds lag i hjärtat, har går utan

att vackla#.

 

Bär sin Guds lag: i sitt hjärta.

      Går med fasta trygga steg tillsammans

med Guds lag.

 

 Psalm. 37:32.

 

32.  #Den gudlöse spejar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom#.

 

Gudlöse spenar efter den renhjärtliges liv.

      Söker efter lämpligt  tillfälle 

med list döda honom.

 

Psalm. 37:33.

 

33.  #Herren ger honom inte i den gudlöses våld

och låter honom inte bli fälld i rätten#.

 

Herren tillåter inte syndfrie falla i gudlöses våld.

       Tillåter honom inte fällas o-rättvist i rätten.

 

Psalm. 37:34.

 

34.  #Hoppas på Herren och följ hans väg!

    Han skall upphöja dig, du skall äga landet,

när de gudlösa drivs bort får du se på#. 


Förtrösta på Herren  följ lydigt hans väg!

       Han upphöjer dig låter sitt namn bli ärat

genom lydnaden.

       Gudlösas liv blir bortdriven från landet.

 

Psalm. 37:35.

 

35.  #Jag såg en gudlös i hans kraft, han stod 

hög som en ceder på Libanon#.

 

Såg gudlös människa: i hans kraftsdagar.

         Han stod hög likt cedern på Libanon.

 

Psalm. 37:36.

 

36.  #Jag gick förbi och har var borta, jag sökte

honom och han fanns inte mer#.

 

Jag förbi där jag förut varit: han var då försvunnen.

         Sökte honom: fanns inte mer.

 

Psalm. 37:37.

 

37.  #Ge akt på den fromme, se på den redbare,

fridens man har en framtid#.

 

Se på den godhjärtliges liv.

         Se på den ärliges livsföring.

Fridsamhetens man:  äger en framtid på jorden.

 

Psalm. 37:38.

 

38.  #Men syndarna går alla under, de gudlösa

berövas sin framtid#.

 

Syndarna går till undergång.

      Gudlösa människor blir berövade på sin framtid.

 

Psalm. 37:39.

 

39.  #De rättfärdigas räddning kommer från

Herren, han är deras värn i nödens tid#.

 

Rättfärdigas räddning kommer från Herren

     vilka i lydnad följer Herrens, Guds lag.

Är deras försvarare beskyddare i nödens tid. 

 

Psalm. 37:40.

 

40.  #Herren hjälper och befriar dem, befria dem

befria dem från de gudlösa, rädda dem

        när de flyr till honom#.    

 

Herren hjälparen  befriaren från de gudlösa.

      Räddar deras liv i sin tillflykt till sin Herre.

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK.  48:17-19.               ISRAELS LYDNAD OCH LYCKA.   Jesaja bok. 48:17.   17.  #Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig       undervisning och leder dig den väg du ska...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

       JESAJA BOK. 48:20-22.                   HEM FRÅN BABYLON.   Jesaja bok. 48:20.   20.  #  ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se