Direktlänk till inlägg 3 februari 2019

ANDRA PETRUSBREVET. 2:1-22. AVFALL FRÅN DEN RÄTTA VÄGEN.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET. 2:1-22.

 

AVFALL FRÅN DEN RÄTTA VÄGEN.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:1.

 

1.  #Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas

       falska lärare som smugglar i fördärvbringande

kätterier; de kommer till och med att förneka den

       herre som som friköpt dem och störtar sig

därmed i fördärvet#.

 

Fanns falska profeter verksamma bland israeliterna.

        På samma sätt även falska lärare bland er.

Falska lärare smugglar in villoläror er till fördärv.

          Vilkas spridande läror förnekar livets Herre.

Livets Herre vilken friköpte dem själva från

       syndens fördärv.

Deras villfarelses lögner störtar dem ner i fördärvet.   

¤Andra Petrusbrevet. 2:2.

 

2.  #Många skall följa dem i deras utsvävningar

och dra skam över sanningens väg#.

 

Deras hörare och görare följer dem i deras

      utsvävande liv.

Deras förblindande hjärtan dra skam över 

     sanningens väg.


¤Andra Petrusbrevet. 2:3.

 

3.  #I sin själviskhet skall de utnytta er med hjälp

av påhittade historier.

       Men domen som för länge sedan fällts över

dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem#. 

 

I sin själviskhet: var på er vakt vill utnytta er

     med hjälp av lögnaktiga historier.

Deras livsdomar: har blivit fällda över dem

          Har fått sin gällande kraft  utföra domen

över dem.

     Evigt fördärv drabbar dem. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:4.

 

4.  #Gud skonade inte änglar som hade syndat utan

störtade ner dem i underjordens mörka hålor,

        där de hålls i förvar till domen#.

 

Gud räddade inte de upproriska änglar som syndat.

       Störtade dem in i under-jordens mörka

ångestfyllda hålor.

        Där förvaras till domens dag. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:5.

 

5.  #Han skonade inte den gamla världen men

skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte

       sju andra när han lät en översvämning komma

över de gudlösas värld#.

 

Räddade inte den gamla syndfulla världen.

       Beskyddade Noas liv; rättfärdighetens förkunnare.

       Räddade också sju andra när han tillät vatten massorna dränka de gudlösas värld.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:6.

 

6.  #Städerna Sodom och Gomorra dömde han till

att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som

       väntar dem#.

 

Städerna Sodom och Gomorra: till förbrännas 

     bli livlös aska.

Livlösa askan visar de gudlösa vad som väntar dem.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:7.

 

7.  #Men han räddade den rättfärdige Lot, som led

av de ogudaktigas liv#.

 

Räddade den rättfärdige Lot från städernas fördärv.

       Fick lida i närvaro av de o-gudaktigas liv.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:8.

 

8.  #För när den rättfärdige mannen bodde bland

dem och fick höra om deras laglösa gärningar

       och själv såg dem plågades han dag efter

dag i sin rättfärdiga själ#. 

 

Rättfärdige mannen Lot: levde dagligen bland

     de gudlösa.

Fick se och höra deras laglösa gärningar. 

      Plågades i sitt rättfärdiga hjärta sinne. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:9.

 

9.  #Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur

prövningen men också att hålla de orättfärdiga

      i förvar under tuktan fram till domens dag#.

 

Herrens barmhärtighet villig rädda de rättfärdiga

      ur livets prövning.

Också hålla de o-rättfärdiga i säkert förvar.

     Förvara dem under sin tuktan intill

domens dag. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:10.

 

10.  #Särskilt dem som följer sina orena begär

och inte bryr sig om högre makter.

       Fräcka och övermodiga skyggar de inte för

att smäda himmelska väsen#.

 

Förvara dem som följer efter sina o-rena begär.

      I sitt övermod inte bryr sig om högre makter.

I sin stolta fräckhet inte räds för tala smädande ord'

        inför de himmelska väsen. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:11.

 

11.  #Och det fast änglar som är långt överlägsna

dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser

      när de anklagar dem inför Herren#. 

 

Änglarnas kraftfulla styrka överlägsna de

      o-rättfärdiga  vilka inte uttalar smädelsefulla

ord  när de i sin gudlöshet anklagar dem inför Gud.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:12.

 

12.  #Dessa människor är som oskäliska djur, 

födda till att fångas och dödas.

       De hädar vad de inte känner till, och liksom

djuren går under skall också de gå under#.

 

De gudlösa liknar o-förnuftiga djur.

       Födda till bli fångade och dödade.

De är hädiska hädar sin egen o-kunnighet.

       Liksom djuren  bemöts av döden blir de

själv dödens byte. 

 

¤andra Petrusbrevet. 2:13.

 

13.  #Och så blir de lurade på vad de har lurat

    till sig.

De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen.

      De är en skam och vanära dä de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster#.

 

Genom sin gudlöshet blir de bedragna.

        Finner sin egensinniga glädje festa på

ljusa dagen.

       Samtidigt drar de skam och vanärar er

då dela era måltider.

       Hänger sin hjärtats vilja utöva sina förförelser. 

Världens gudlöshet ärar inte Guds vilja.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:14.

 

14.  #De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor

och får aldrig nog av synden.

        De förleder de svaga själar och är väl övade

i själviskhet, dessa förbannade#.

 

Gudlösas ögons begär efter lösaktiga kvinnor.

     I sina köttliga utsvävningar känner igen mättnad

i fylla sina synders mått.

      I sitt syndfulla liv förleder de svaga själar.

Utövar sitt liv i själviskheten. 

      Genom sina gärningars liv är förbannade.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:15.

 

15.  #Som har lämnat den raka vägen och gått vilse

genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren.

       Han älskade vad han kunde lura till sig#. 

   

Har lämnar sanningens raka väg; blivit förvirrade

      gått vilse följt Beleam, Bosors son

i hans gudlösa livsspår.

      Älskade sin egen-vilja; bedra andras själar

till fördärv.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:16.

 

16.  #Men blev tillrättavisad för sitt brott; en stum

åsna började tala med människoröst och hejdade

       profeten i hans dårskap#.

 

Blev tillrättavisad för sitt o-lydnads-brott.

         Ridande på sin åsna: talade hon  med hörbar

människo-röst  hejdade profeten i sin ill-viljas

    dårskap.    

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:17.

 

17.  #Dessa människor är källor utan vatten,

dimmoln som jagas av stormbyar; det djupaste

     mörker väntar dem#.

 

Gudlösa människors liv uttömda vattenkällor

      utan vatten.

Likt dimmoln: saknar andlig vishet och insikt.

        Förjagade av o-kunnighetens stormbyar.

Djupt andligt själisk mörker väntar dem. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:18.

 

18.  #De talar stora men tomma ord, de vädjar till

kroppens begär och lockar med utsvävningar

       tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse#.

 

Tala idel tomma fåfängliga ord.

       Lyder kroppens begär.

Lockar nyomvända själar tillbaka till o-lydnad.

         Livet i o-lydnadens köttliga utsvävningar.

Deras villfarelse leder de nyomvända bort från

      den sanna tron.

 

¤Andra Pertrusbrevet. 2:19.

 

19.  #De utlovat frihet men är själva slavar under

fördärvet, ty det man blir underkuvad av är man

         slav under#.

 

Gudlösa utlovar falsk frihet; sig själva till syndens

     slavar.

Slavar under fördärvet.

       Vara slav bära slavoket på sina axlar.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:20.

 

20.  #Om de som tack vare kunskap om vår herre

och frälsare Jesus Kristus har kommit undan

       världens orenhet låter sig av den igen

och underkuvas, då ligger de sämre till nu än

       förra gången#.

 

Kunskapen om vår herre Jesus Kristus beskyddet

     mot världens orena liv.

Ger de sig själva tillåtelse i sin förblindelse blir

      bedragna förslavade som de  förut levde i.

Första gången de i det levde: nu en andra gång blir

       livet ännu värre för dem som

orenhetens slavar. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:21.

 

21.  #Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått

kunskap om rättfärdighetens väg än att ha

      kunskap om den och sedan dra sig undan de

heliga bud som de har mottagit#.

 

Bättre för dem om de inte omvänt en först gång.

       Inte ägt kunskap om rättfärdighetens väg.

I sitt avfälliga liv: nu o-helga hans heliga bud.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:22.

 

22.  #Det har gått dem som det så sant sägs

i ordspråken: HUNDEN VÄNDER OM TILL SIN SPYA,

        och tvättat svin vältrar sig i smutsen#. 

 

Vilket kan jämföras med: hundens eller svinets

      beteende. 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK.  48:17-19.               ISRAELS LYDNAD OCH LYCKA.   Jesaja bok. 48:17.   17.  #Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig       undervisning och leder dig den väg du ska...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

       JESAJA BOK. 48:20-22.                   HEM FRÅN BABYLON.   Jesaja bok. 48:20.   20.  #Lämna Babylon, fly från Kaldeen!    Berätta det med jubel, förkunna det och låt det bli känt över hela jorden att Herren har befriat      ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK. 49:1-6.              HERRENS TJÄNARES UPPGIFT.   Jesaja bok. 49:1.   1.  #Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna,  ni avlägsna folk!        Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min m...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA  BOK.  49:7-13.                 HERREN RÄDDAR SITT FOLK.   Jesaja bok. 49:7.   7.  # ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se