Direktlänk till inlägg 31 mars 2018

RÄDDADE GENOM TRO PÅ KRISTUS. Rom 5:1-11.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:14

RÄDDADE GENOM TRO PÅ KRISTUS.


¤Romarbrevet. 5:1.


1.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro

har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus#.


Vi alla har gjorts ostraffliga och renhjärtliga

      genom tron på vår Herre Jesus Kristus.

Vi får leva i frid med genom Jesus Kristus, 

       vår Herre. 


Efesierbrevet. 2:14.


14.  #Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit

      skiljemuren, fiendeskapen.


Han är vår frid: under sitt jorde-liv på jorden:

      rivit ned syndens skiljemur som skiljde oss

från livets vandring i frid.  


¤Romarbrevet. 5:2.


2.  #Han har gett oss tillträde till den nåd som

vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få

      del av Guds härlighet#.  


Genom sin död och uppståndelse från de döda:

       gott oss fritt tillträde till den Guds nåd

i vilket vi nu lever i.

     Vi är stolta över hoppet få del av Guds härlighet.


Efesierbrevet. 2:18.


18.  #Ty genom honom kan både vi och ni nalkas

Fadern, i en enda Ande#.


Genom hans Son kan vi alla nalkas vår Fader:

       i Andens enhet.


Efesiebrevet. 3:12.


12.  #Genom honom och med den tillförsikt vi

hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt

       nalkas Gud#.


Genom honom med kunskapens insikt  hämtad

    ur tron på honom.

Vi kan med hjärtats frimodighet nalkas

   Guds gemenskap.


              JESUS SOM ÖVERSTEPRÄST.


Hebreerbrevet. 4:16.


16.  #Låt oss därför frimodigt träda fram till

nådens tron för att få förbarmande och nåd i den

       stund då vi behöver hjälp#.


Vår rädsla försvann i hans död och uppståndelse

       från de döda.

Låt oss nu vara frimodiga träda fram till nådens

      tron där får vi förbarmande i livet.

Få nåd i den stund då vi behöver hjälp.


¤Romarbrevet. 5:3.


3.  #Mer än så, vi är stolta över våra lidanden,

eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet#.


Vi känner stoltheten i våra lidanden

        Våra lidanden skapar uthållighet. 


Filipperbrevet.  1:29.


29.  #Ty ni har fått nåden att ---- ja, inte bara att tro

på Kristus, utan också att lida för hans skull#.


Givna nåden i tro på Kristus.

       Fått nåden given också att lida för hans

namns skull.


Jakobs brev.  1:2-4.


                 TRO OCH PRÖVNING.


2.  #Skatta er lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag#.


I livets tro och prövningar:  mina tros-bröder

     ni utsätts för olika slags livs-prövningar.


3.  #Nu vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet#.


Består ni: i er tro: när tron prövas: ger den

       livet uthållighet.  


4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela,

      utan någon brist#.


Frukten av uthålligheten visar sig i fullkomliga

      gärningar i ord & handlingar.

Då räknas ni som fullkomliga utan några brister.


¤Romarbrevet. 5:4.


4.  #Uthålligheten fasthet och fastheten hopp#.


Livets uthållighet skapar trons fashet.

       Livets fasthet skapar livets framtidshopp.


¤Romarbrevet. 5:5.


5.  #Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har

ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss

        den heliga anden#.


Livets framtids-hopp visar oss trohet och ståndaktighet.

      Guds o-ändliga kärlek blivit ingjuten i våra hjärtan.

        Den ger oss den heliga anden.


            GUDS LÖFTE OCH GUDS ED. 


Hebeerbrevet.  6:18-20.


18.  #Hans avsikt var att genom två orubbliga

utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha

       ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som

har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger

       framför oss#.


Hans avsikt genom två o-rubbliga utfästelser

      visa vad som Gud o-möjligt kan ljugit.

Vill ge oss stark uppmuntran: eftersom vi tagit

      vår tillflykt till vårt framtids-hopp.


19.  #Detta hopp är vår själs ankare.

Det är tryggt och säkert och når innanför

       förhänget#. 


Vårt livs hopp vår själs trygga ankare.

      Själens trygga ankare: tryggt och säkert

har sin tillflykt innanför förhänget.  


20.  #Dit Jesus öppnade vägen för oss då han

blev överstepräst för evigt, en sådan som

       Melkisedek#.


Innanför förhänget dit Jesus vår överstepräst

      för evigt öppnade vägen för oss.


Första Johannesbrevet.  4:16.


16.  #Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har

till oss och tror på den.

       Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken

förblir i Gud och Gud i honom#.


Vi har lärt känna Guds o-ändliga kärlek.

      Vi tror på hans o-ändliga kärlek till oss.

Gud är kärleken: den som stannar kvar i den

     ( förblir i den ) förblir för evigt i Gud

och Gud förblir för evigt i honom.


¤Romarbrevet.  5:6.


6.  #Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla

gudlösa, när tiden var inne#.


Vi var svaga i vårt syndfulla liv:  dog Kristus

     för alla gudslösa människor.


Första Petrusbrevet. 3:18.


18.  #Kristus själv dog ju för era synder, en gång

      för alla.

Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda

     er till Gud.

Hans kropp dödades, men han gjordes levande

     i anden#.


Kristus dog själv för mänsklighetens synder.

      En gång för alla människor.

Rättfärdig ( renhjärtlig o-strafflig syndfri )

        för ert syndfulla o-renhjärtliga liv.

Genom sin död leda er till Gud.

      Hans kropp gisslades korsfästes:

Blev levandegjord i anden. 


¤Romarbrevet.  5:7.


7.  #Knappast vill någon dö för rättfärdig ------

kanske någon går i döden för som är god#.


Ingen vill i sig själv: dö för någon rättfärdig

      ( renhjärtlig o-strafflig syndfri ). 


¤Romarbrevet.  5:8.


8.  #Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att

Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare#.


Guds o-ändliga kärlek visar sig till oss genom

     Kristi död för oss.

I  en tid då vi fortfarande levde syndigt liv.


JESUS OCH NIKODEMUS.


Johannes evanelium.  3:16.


16.  #Ty så älskade Gud världen att han gav sin

ende son, för att de som tror på honom inte

       skall gå under utan ha evigt liv#.


Guds kärlek till förlorad värld av ondsinthet:

     offrade han sin enfödde Son gisslad korsfäst.

De som tror på honom ska inte för evigt förgås.

       Genom hans död och uppståndelse:

få evigt liv. 

 

¤Romarbrevet.  5:9.


9.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans

blod skall vi av honom så mycket säkrare bli

      räddade från vreden#.


Vi gjorts syndfria genom hans felfria blod.

         Hans fel-fria blod vår räddning från

hans vredesdom.  


Första Tessalonikebrevet. 1:10.


10.  #Och vänta på att hans son, som han har

uppväckt från de döda, skall komma från himlen,

       Jesus, som räddar oss från den stundande

vreden#.


I väntan på hans sons tillkommelse: han har

         uppväckt honom från de döda.

Kommer från himlen, Jesus, vår räddning från

      den stundade vredesdomen. 


¤Romarbrevet.  5:10.


10. #Ty om vi var Guds fiender och blev försonade

med honom genom hans sons död, då skall vi,

      när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv#.


Vi var Gudsfiende blev försonade med honom

      genom hans Sons död.


Romarbrevet.  8:7.


7.  #Köttets sinnelag innebär ju fiendeskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan

     inte heller göra det#.


Köttsliga sinnet: i sitt tänkandet lever i fiendeskap

      med Guds liv.

Lever i upproriskt liv mot Guds lag.


Andra Korinterbrevet.  5:18.


18.  #Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt

      mig i försoningens tjänst#.


Hans försoningsverk har sitt upphov i Gud.

          Han har försonat oss med sig själv

genom Kristus.

      Ställt mig personligen: Paulus som hans

utvalde tjänare i försoningens tjänst.

   

Kolosserbrevet.  1:20-22.


20.  #Och genom hans blod på korset stifta fred

och försona allt med sig genom honom och

       till honom, allt på jorden och allt i himlen#. 


Genom Jesu försoningsblod på korset:

   stiftades frid och synderna blev försonade

genom honom till honom.

      Allt blev försonat på jorden och allt i himlen.


21.  #Och ni, som förut stod utanför och visade

ert fientliga sinnelag i era onda gärningar#.


Ni; som levde ert liv utanför Kristus: i livet

       visade ert fientliga sinnelag.

Ert fientliga sinnelag var livet i onda gärningar.


22.  #Också er har han nu försonat med sig genom

att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

       Han skall låta er träda fram inför sig,

heliga och fläckfri och oförvitliga#.


Ert liv försonat med Kristi lidande död med sin

      jordiska kroppshydda.

Ni kan i frimodighet träda fram inför honom.

     Heliga fläckfria ( renhjärtliga o-straffliga syndfria ).

 

Jakobs brev. 4:4.


4.  #Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen

betyder fiendskap med Gud?

      Den som vill vara vän med världen blir

fiende till Gud#. 


Ni; otrogna, känner ni inte till: vara vän med världen

      vilket betyder fiendeskap med Gud.

      

 ¤Romarbevet.  5:11.


11.  #Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud

tack vare vår herre Jesus Kristus, genom

      vilken vi nu har vunnit försoningen#.


Vi äger vår stolthet i Gud: tack vare vår herre

     Jesu Kristi försoningsverk. 

Första Korinterbrevet.  1:31.


31.  #Som det står skrivet:  DEN STOLTE SKALL

HA SIN STOLTHET I  HERREN#.   

  

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 176.   17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.   17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.    17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.   17601c.   Glädjen berikar glädjefu...

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se