Direktlänk till inlägg 21 mars 2015

DEN ÖDMJUKA VÄGEN DAG FÖR DAG. Oktober månad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 mars 2015 08:06

OKTOBER MÅNAD.


"SANNERLIGEN, DEN SOM INTE TAR EMOT GUDS RIKE SOM ETT BARN, HAN KOMMER ALDRIG DIT IN".

( Luk. 18 :17 ).


Den första dagen.


Min känsla är att min mission bara är i början.

Jag skall göra Gud älskad på det sätt jag älskar honom och ge själarna min lilla väg.  Det är min mission.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:1.


1.  "Vinet är en hädare, ölet en gaphals, vettlös är den som raglar av rus.


Vinet kan liknas vid en hädares livsstil och livsföring.


Ölet kan ses som ett berusnings-medel; det påverkar en människas tal och tankesätt.


Vettlösheten trivs i vinets och ölets attityd och beteende.


Den andra dagen.


SKYDDSÄNGLARNA. HÖGTID.


Du bor hos mig här på jorden och sveper in mig med ditt strålande ljus, o, du, min vackra skyddsängel!

Du har blivit min bror, min vän och den som tröstar mig.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:2.


2.  "Som lejonets rytande är kungens raseri, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv".


Konungens raseri kan liknas vid lejonets rytande.

Vreden och vredesutbrottet saknar en gemenskap med de andliga dygderna.


Den tredje dagen.


DEN HELIGA THERESES FESTDAG.

Någon har frågat den heliga Therese med vilket namn de skulle be till henne, när hon kom till himlen.

"Ni kan kalla mig lilla Therese",  har hon svarat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:3.


3.  "Heder åt den som undviker strid, det är bara dårar som börjar gräl".


Ära åt dem som undviker strid och stridigheter.


I dårars hjärtan föds grälets tankar.


Den fjärde dagen.


DEN HELIGE FRANCISKUS FESTDAG.

Ju fattigare man är, ju mer älskar Jesus oss.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:4.


4.  "Den late plöjer inte om hösten och finner ingenting i skördetiden".


Ordspråket säger; "Du, late se på myrans idoga förmåga, som samlar in på sommaren för vinterns behov.

Lagen om sådd och skörd; vilket innebär; Plöjs inte jorden upp, är den inte öppen för sådden.


Den femte dagen.


Jag är alltför liten för att göra stora ting, men i min omåttliga kärlek hoppas jag att din kärlek, o, Jesus, accepterar mig som offer.


Ordspråksboken. 20:5.


5.  "Planerna i en mans hjärta är som ett djupt vatten,

men en man med förstånd hämtar ändå upp dem".

1917 års översättning.


Människors uttänkta planer; kan liknas vid ett djupt vattenflöde.

Vis man; klok i sin handling; tar vara på det som gott är.


Den sjätte dagen.


Jag är så matt, så svag, att jag längtar efter att förenas för alltid med den gudomliga styrka själv.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:6.


6.  "Många ordar om sin trofasthet, men var finns en man att lita på?


Pratsamheten kan orda om sin egna trofasthet.

Tilliten, trovärdigheten och troheten i dess tal var finns den?


Den sjunde dagen.


Jag borde vara lite ledsen för att jag sover så ofta under tidegärden och tacksägelsen.

Men, faktiskt inte!  Jag tänker på att småbarn som sover är lika kära för sina föräldrar både när de sover och är vakna.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:7.


7.  "Den rättfärdige lever oförvitligt  ----  lyckliga

hans efterkommande".


Den rättfärdiges livsstil, livskvalite och livsföring; har ett evigt värde. 

Hans efterkommande i både tredje och fjärde släktled skall vara välsignade.  


Den åttonde dagen.


Jesus är  inte ute så mycket efter förmågan eller talangerna här i denna världen. Han har gjort sig själv till "en lilja i dalen"  ( Höga Visan 2:1 ) bara för att visa oss hur mycket han uppskattar enkelheten.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:8.


8.  "Kungen som sitter i domarsätet sållar med blicken bort de gudlösa".

Konungens allmakt; på sitt domarsätt dömer rättvist.

Utifrån sin allvetande blick; sållar han bort de gudlösa.


Den nionde dagen.


I stället för att tappa modet säger jag till mig själv,

"Gud inger oss inte önskningar som inte kan förverkligas, så jag kan eftersträva helighet trots min litenhet".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:9.


9.  "Vem kan säga:  Mitt samvete är rent, jag är fri från min synd".  


Självgodheten säger i sitt hjärta; Jag är fri från min syndfullhet.

I mitt samvete finns inget orent.


Den tionde dagen.


Den vinsch som skall lyfta mig upp till himlen är dina armar, o, Jesus. För att det ska bli så behöver jag inte bli större.

Jag måste förbli liten och ännu mer obetydligare.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:10.


10.  "Dubbla vikter, dubbla mått  ----- bådadera väcker Herrens avsky".


Dubbelheten i vikter och mått; vad är rätt och fel !!

Herren avskyr lögnaktigen, men älskar sanningens fullhet.


Den elfte dagen.


För att komma Jesus nära, måste vi vara mycket små.

Tänkt så få själar det finns, som eftersträvar att vara obetydliga och okända.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:11.


11.  "Redan den unge visar i handling om hans liv

är rent och ärligt".


Ordspråket säger; vänj den unge vid den väg han bör vandra.


Den tolfte dagen.


Att vara liten är att erkänna sin intighet och att förvänta sig allt från Gud som ett litet barn, som hoppas få allting genom sin pappa.


Ordspråksboken. 20:12.


12.  "Örat som hör, ögar som ser --- bådadera har Herren skapat".


Lyssnade öra som hör och seende öga som ser;

Herrens skapelse-förmåga; gav sin livsande till dem.


Den trettionde dagen.


Att vara liten betyder inte att förlora modet på grund av sina fel, för barn felar ju ofta, men de är för små för at göra sig riktigt illa.


Ordspråksboken. 20:13.


13.  "Älskar du sömn blir du utblottad, vakna upp,

så får du äta dig mätt".


Sömnaktigheten ger dig en vila du inte behöver.

Den kan förblinda dina andliga och lekamliga ögon.

Andligt sett som Profeten Jesaja säger; jag läser men dess sanning är för mig tillsluten.    

Andlig och lekamlig vaksamhet; ger god näring till både ande, själ och kropp.


Den fjortonde dagen.


Som jag förstår det uppenbarar sig vår Herres kärlek lika väl för de enkla själarna, som inte gör motstånd mot hansn nåd, som för de mest högstående.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:14.


14.  "Bara skräp" säger köparen, men går belåten därifrån".


I sin belåtenhet; säger köparen, jag köper inget som för mig saknar ett bestående värde.

Vilket kan jämföras med de andliga verkligheterna.


Den femtonde dagen.


För länge sedan gav jag mig själv som gåva till Jesusbarnet för att han skulle ha mig som sin lilla leksak.

Jag bad honom att använda mig som en billig liten boll, inte en sådan där fin leksak som barn bara kan titta på och inte vågar ta i, utan som han kunde kasta på marken, sparka till och glömma i ett hörn eller trycka till sitt hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:15.


15.  "Guld och pärlor finns i mängd, min visa ord är

en sällsynthet".


Rikedomar i guld och pärlor finns i mängd.

Visa och kloka ord; uttalade ifrån visa och kloka hjärtan vars grundkälla finns i insikten, klokheten och visheten.  

Sällsyntheten säger; alltför få söker dem. 


Den sextonde dagen.


Min botgöring har ingen likhet med dessa väldiga helgon som praktiserade stränga övningar redan i tidig barndom utan bestod i att bryta min tjurighet och hålla tillbaka skarpa svar och i att visa vänlighet mot min omgivning utan tanke på dessa gärningar skulle ha något värde.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:16.


16.  "Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd".


Den sjuttionde dagen.


Borde inte Gud, som är så oändligt rättvis och så barmhärtigt förlåter den förlorade sonen ----- vara rättvis mot mig, som alltid är med honom?

Therese av Lisieux.Ordspråksboken. 20:17.


17.  "Lögnens bröd smakar gott, men sedan blir munnen full av grus".


Lögnens bröd; har en kortsiktig god smak.

Lögnaktighetens belöning ger en bitter avsmak i tal, tankesätt och hjärtan.


Den artonde dagen.


O, Jesus, på något annat sätt kan jag inte bevisa dig min kärlek än att kasta blommor --- det vill säga inte låta något litet offer, ett ord eller en blick, bli förlorade tillfällen.

Att dra nytta av alla små gärningar och göra dem med kärlek.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:18.


Planer lyckas om man rådslår, för inte krig utan överläggning".  


Vis och klok rådgivning; ger lyckad planering.

Lyckad planering och överläggning; ger goda resultat.


Den nittionde dagen.


Ni förstår ju att jag är en mycket liten själ, som inte har något att ge Gud som är så god.  Bara småsaker.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:19.


19.  "Den lösmynte röjer hemligheter, undvik den som pratar för mycket".

Pratsamheten är beroende av en fladdrande och o-behärskad tunga.

Förtalaren förråder hemligheter; ty han styrs av förtalets vilja och tankar.

Vi förmanas till att undvika; pratsamheten.


Den tjugonde dagen.


Eftersom jag är så svag har du tagit särskilt hänsyn och gått med på mina barnsliga önskningar, Jesus.

Du har varit villig att att gå med på alla mina nskningar, fastän de är större änhel avärlden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksbken. 20:20.


20.  "Om någon förbannar sin far eller mor skall hans lampa

slockna då mörkret faller".


Förbannelsen ger ingen god belöning.

Förbannelsens uttalade verkan över någons föräldrar; frukten av dess handling gör att barnets livs-lampa slocknar.


Den tjugoförsta dagen.  


Jag vill visa själarna de små vägarna som varit så bra i mitt fall och tala om för dem att det bara finns en enda sak som de ska göra här i denna världen.

Det är att framför Jesus fötter kasta de små uppoffringarnas blommor och fånga in honom med smekningar.

Det är så jag har gjort och därför kommer jag att bli väldigt väl mottagen i himlen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:21.


21.  "Plötsligt vunnen rikedom ger i längden ingen lycka".


Bestulen, o-ärlig och snabb vunnen rikedom; ger på lång sikt en lycka av fattigdom.


Den tjugoandra dagen.


På min lilla väg finns bara den vanliga av det vanligaste.

Det är nödvändigt att de små själarna också kan göra det jag gör. 

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:22.


22.  "Säg inte jag skall hämnas oförrätten!

Lita på Herren, han skall hjälpa dig".

Trohetens förtröstan på Herrens trovärdiga hjälp och tröst; gör livet innehållsrikt och betydelsefullt.


Den tjugotredje dagen.


Jag har alltid väldigt lite med mig eftersom jag inte har någon annan syssla att samla kärleksblommor och så uppoffringar som jag ger som gåvor till Gud för hans nöjes skull.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:23.


23.  " Herren avskyr dubbla vikter, fusk med vågen är orätt".


O-ärliga handlingar; kan liknas vid fuskhetens samarbets-partner.

Fuskhetens o-ärliga handlingar; avskyr Herren.


Den tjugofjärde dagen.


Jag är för liten för att bli fördömd.

Små barn skickas inte till helvetet.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:24.


24.  "Människans steg styrs av Herren, vad vet hon själv om sin väg?

Vad vet hon om morgondagen.  Herrens allvetande känner hennes alla livs-vägar.


Den tjugofemte dagen.


Jag är bara ett svagt och grinigt barn, men det är min svaghet som gör att jag törs ge mig till din kärlek, o, min Jesus  ---- som offrad.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:25.


25.  "Farligt är att snabbt ge heliga löften och först efteråt tänka sig för".

Klokt och vist hjärta; tänker först, sedan talar.

Snabba heliga löften ges av o-kunniga.

Snabbhetens beslut är ej igenom-tänkta.


Den tjugosjätte dagen. 


Hade vi behövt uträtta stora ting hade det funnits skäl att tycka synd om oss. Men hur lyckliga är vi inte eftersom Jesus låter sig infångas av så små ting.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.  20:26.


26.  "En vis kung sållar bort de onda, han låter tröskhjulet gå över dem".


I sin vishet sållar han bort vetet från agnarna och ogräset.

Han låter sanningens fullhet övervinna det ondskefulla.


Den tjugosjunde dagen.


Enda sättet att snabbt komma framåt på kärlekens väg att fortsätta att vara mycket små.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:27.


27.  "Herren vakar över människans livsande och ser in i hennes innersta".


På den sjätte skapelse-dagen; Gud själv inblåste sin livsanda in i hennes innersta liv.


Den tjugoåttonde dagen.


Vi måste praktisera de små dygderna. Ibland är det svårt, men Gud vill aldrig vägra oss sitt första nådebevis som inger mod att övervinna sig själv.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:28.


28.  "Godhet och trohet är kungens värn, med rättfärdighet tryggar han tronen".


Godhetens och trohetens fullhet ger konungen ett livets-beskydd.  Hans livsföring i rättfärdighet befäster hans tron av evigt värde.


Den tjugonionde dagen.


För mig är det bara lätt att eftersträva fullkomligheten, därför att jag har kommit på att vi måste fånga in Jesus genom hans Hjärta.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:29.


29.  "Styrkan är de ungas stolthet, vit hår de gamlas ära".


Vitt hår vittnar om livets lärdom och erfarenhet.

Unga människas livskraft; finns kvar; äldre människors livskraft försvinner.  


Den trettionde dagen.


"Du kommer väl att titta ner på oss från himlen?",

har någon frågat den heliga Therese.

"Absolut inte",  hon har svarat,  "jag kommer ner".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 20:30.


30.  "Svidande sår renar från ondska, prygel gör rent på djupet".

Renheten kan liknas vid en helig smärta av lidande; när ondskans djupa rötter tas bort ur människo-själens inre liv.

Den andliga fostran in i de andliga dygderna; rengör själen på djupet. 


Den trettioförsta dagen.


Jag bönfaller dig, o, Jesus att kasta din gudomliga blick på ett stort antal små själar.  Jag bönfaller dig att i denna värld välja ut en härskara små offer som är värdiga din kärlek.

Therese av Lisieux.

  

   

 


  
  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se