Direktlänk till inlägg 15 augusti 2019

PSALTAREN. PSALM. 78:1-72.. DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 augusti 2019 16:44

PSALTAREN.  PSALM. 78:1-71.

 

DOM OCH FRÄLSNING I ISRAELS HISTORIA.

 

Psalm. 78:1.

 

1.  #En dikt av Asaf.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,

hör vad jag har att säga!#.

 

Dikten av Asaf.

      Var hörsamma, mitt folk!

Till min undervisning: ta er lärdom av den.

 

Psalm. 78:2.

 

2.  #Jag vill yppa visdomsord och tyda det förgångna#.

 

Jag vill tala ord av visdom till er

     uttyda det som varit.

 

Psalm. 78:3.

 

3.  #Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder

berättade för oss#.

 

Vi hört  lärt känna våra fäders visa ord berättas

     för oss.

 

Psalm. 78:4.

 

4.  #Vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta för kommande släkten

     om Herrens ära och hans makt och om de

under han gjort#.

 

Vilket vi inte dölja för våra barn.

          Våra fäder visa ord som ska berättas för

kommande släkten.

    Om Herrens ära has allmakt de under han utförde.

 

Psalm. 78:5.

 

5.  #Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag

åt Israel, där han befallde våra fäder att

       undervisa våra barn#.

 

Gav sin lagbud åt sin tjänare Jakob.

      Stiftade en lag åt Israel.

I vilket han befallde våra fäder undervisa 

      våra barn.

 

Psalm. 78:6.

 

6.  #Så att det blev känt för kommande släkten.

Och barnen som föddes skulle berätta

       det för sina barn#.

 

Vilket för de kommande släkten blivit hörda.

         Varje generations barn som föddes skulle

berätta det för sina barn.

 

Psalm. 78:7.

 

7.  #De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig

glömma hans gärningar utan hålla hans bud#.

 

Vilka skulle göra ha sin tilltro till Gud.

    Aldrig glömma hans underbara gärningar.

Vara lydiga hans bud.

      Inte lyda egoismen istället vara o-själviska.      

 

Psalm. 78:8.

 

8.  #Och inte bli som sina fäder, ett trotsigt

och upproriskt släkte, ett opålitligt släkte

        utan trohet mot Gud#.

 

Inte gå i sina fäders o-lyda fotspår

   vilket var ett hårdnackat  upproriskt släkte.

Ett släkte levde i o-trohet mot Gud.

 

Psalm. 78:9.

 

9.  #Efraimiterna var beväpnade med båge

men flydde när striden kom#.

 

Efraimiterna beväpnade med stridsbåge.

      När striden kom flydde i sin själviskhet.

 

Psalm. 78:10.

 

10.  #De höll inte förbundet med Gud och vägrade

följa hans lag#.

 

Bröt i o-lydnad förbundet med Gud.

      Vägrade lyda blev o-lydnadens barn.

efterföljde inte hans lag.

 

Psalm. 78:11.

 

11.  #De glömde hans gärningar och de 

underverk han låtit dem se#.

 

Glömde förkastade hans gärningar.

       De underverk han utfört inför deras

mänskliga ögon.

 

Psalm. 78:12.

 

12.  #Han gjorde under inför deras fäder

i Egyptien, på Soanslätten#.

 

Utförde under inför deras förfäder i Egyptens land.

       På Soanslätten.

 

Psalm. 78:13.

 

13.  #Han klöv havet och förde dem igenom,

han lät vattnet stå som en mur#.

 

Utfördde undret med vattnet:

     Klöv i två delar: vilket gav dem en gångväg

genom havet.

      Lät vattne-massorna samlas tillsammans

som till en beskyddande mur.

 

Psalm. 78:14.

 

14.  #Om dagen ledde dem med ett moln och

natten igenom med lysande eld#.

 

Under dagliga vandringen:

    Blev ledda med ett moln.

Under natten: igenom med lysande eld.

 

Psalm. 78:15.

 

15.  #Han klöv klippan i öknen och gav dem

vatten ur djupen att dricka#.

 

Utförde undret med klippan i öknen:

      Lät vatten ur djupen dem att dricka.

 

Psalm. 78:16.

 

16.  #Han lät källor byta fram ur stenen, lät floder

av vatten strömma ned#.

 

Lät vatten-källor bryta fram ur hårda stenen.

       Lät floders vatten strömma ned.

 

Psalm. 78:17.

 

17.  #Men de fortsatte att synda mot honom,

att trotsa den Högste i öknen#.

 

Var o-tacksamma i sin o-lydnad syndade

      mot honom.

Gensträviga mot den Högste i öknen.

 

Psalm. 78:18.

 

18.  #Med vett och vilja satte de Gud på prov

när de krävde att få mat#.

 

Med sin själviska vila prövade de Gud i vilket 

     de krävde fylla sitt köttliga ego-begär 

efter lekamliga föda.

 

Psalm 78:19.

 

19.  #De klandrade Gud och sade:

"Kan Gud duka ett bord i öknen?#.

 

De anklagade Gud sade:

     Han i sin allmakt förmågan duka ett i

öknen för oss?

 

Psalm. 78:20.

 

20.  #Han slog på klippan så att vatten strömmade

fram och bäckar flödade, men kan han också

      ge oss bröd och skaffa kött åt sitt folk?#.

 

Slog på klippan vattnet strömmande klart fram.

    Bäckar flödade fram.

Ifrågasatte honom kan utföra dessa under

      kan han väl:

Ge oss bröd och skaffa fram kött åt sitt folk?

 

Psalm. 78:21.

 

21.  #Herren hörde det och vredgades.

Elden slog upp mot Jakob, vreden bröt

      fram mot Israel#.

 

Herren hörde deras otro  vredgades eftersom

     de vara o-tacksamma för vad han gjort.

Eldsflammor slog upp mot Jakobs upproriskhet

     otrohet mot Guds barmhärtighet.

Guds vredeseld bröt fram mot Israel.

 

Psalm. 78:22.

 

22.  #Eftersom de inte litade på Gud och inte

trodde på hans hjälp#.

 

I sin o-tro inte litade på Gud.

     Förtröstade inte på hans hjälp.

 

Psalm. 78:23.

 

23.  #Han gav sin befallning åt molnen därovan

och öppnade himlens dörrar#.

 

Gav molnen genom sitt makts-ord befallning

    öppna sig vilket öppnade himlens dörrar.

'

Psalm. 78:24.

 

24.  #Han lät manna regna över dem,

säd från himlen gav han dem#.

 

Lät himlens mannar regna över dem.

     Nyttig säd från himlen gav han dem.

 

Psalm. 78:25.

 

25.  #Människor fick äta änglars bröd.

Han sände dem föda och de blev mätta#.

 

Människor fick äta änglars bröd.

       Sände dem föda till mätta hungern.

 

Psalm. 78:26.

 

26.  #Från himlen lät han östanvinden blåsa,

han drev fram sunnanvinden med sin kraft#.

 

Lät östan-vinden blåsa från himlen.

       Drev fram sunnanvinden med sin allmakt.

 

Psalm. 78:27.

 

27.  #Han lät kött falla ner likt ett stoftregn,

fåglar talrika som havets sand#.

 

Lät köttlig föda falla ner likt ett stoft-regn.

        Fågelfödan talrika som havets sandkorn.

  

Psalm. 78:28.

 

28.  #Han lät dem falla mitt i lägret,

runt omkring deras tält#.

 

Lät deras föda falla ned mitt i deras läger.

      Runt omkring deras tält.

 

Psalm. 78:29.

 

29.  #De åt och blev mätta, han lät dem

få sett lystmäte#.

 

Deras ätande gav dem mättnad.

      Tillät dem få se sitt själviska mat-begär.

 

Psalm. 78:30.

 

30.  #Men innan de stillat sin lystnad, när de ännu

hade maten i munnen#.

 

Innan de stillat sin mat-lystnad, när maten

      fanns kvar i deras munnar.

 

Psalm. 78:31.

 

31.  #Bröt Guds vrede fram över dem.

Han dräpte många av de starkaste och fällde

       Israels unga män#.

 

Visade sig Guds vrede över dem.

        Dräpte många i deras lystnad, vilka

var i sin ålders kraftdagar.

     Dödade i sin vrede Israels unga män.

      

Psalm. 78:32.

 

32.  #Ändå fortsatte de att synda, de trodde inte,

trots hans under#.

 

Visade ingen ödmjukhet inför Guds vrede.

      Fortsatte sitt ondsinta liv.

Trots hans utförda under levde i o-tro.

     

Psalm. 78:33.

 

33.  #Han lät deras liv sluta i intet och deras

år i skräck#.

 

Genom deras o-trohet blev livet för dem

        tillintetgjort.

Deras levnadsår fyllda av skräck.

 

Psalm. 78:34.

 

34.  #När han dräpte sökte de sig till honom,

de vände sig åter till Gud#.

 

När hans vrede dödade Israeliterna.

        Ödmjukade de sig gjorde bot och bättring

sökte i sina hjärtan sig till Gud.

 

Psalm. 78:35.

 

35.  #De mindes att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare#.

 

Kom ihåg: Gud var deras fasta klippa.

       Gud den Högste deras befriare.

 

Psalm. 78:36.

 

36.  #Men deras ord var hyckleri, vad de sade

till honom var lögn#.

 

Deras tal var fyllda av sken-helighet.

       Deras till honom var lögnaktigt.

 

Psalm. 78:37.

 

37.  #De höll inte fast vid honom, de var inte

trogna mot hans förbund#.

 

Visade sin o-trohet  mot hans förbund.

           Förtröstade inte på honom.

 

Psalm. 78:38.

 

38.  #Men han är barmhärtig, han förlåter

synder och vill ingen fördärv.

       Han håller ofta sin vrede tillbaka,

låter inte all sin harm bryta fram#.

 

Han är barmhärtig.

        Förlåtande: förlåter synder.

Vill inte inga olyckor livets fördärv.

      Är återhållsam med sin vrede.

Tillåter inte all sin ilska bryta fram.  

 

Psalm. 78:39.

 

39.  #Han tänkte på att de bara var människor,

en vind som far förbi och är borta#.

 

I sin barmhärtighet tänkte på deras korta liv,

      likt en vindfläkt vilken drar bort. 

 

Psalm. 78:40.

 

40.  #Hur ofta trotsade de honom inte i öknen

och bedrövade honom i ödemarken!#.

 

Ofta var motsträviga mot honom.

       Var honom till bedrövelse i öde-marken.

 

Psalm. 78:41.

 

41.  #Gång på gång satte de Gud på prov

och kränkte Israels Helige#.

 

Kränkte Israels Helige.

       Satte Gud på prov.

 

Psalm. 78:42.

 

42.  #De mindes inte den makt han visade

då han befriade dem från fienden#.

 

Glömde hans allmakt när befriade dem från fienden.

 

Psalm. 78:43.

 

43.  #Då gjorde han tecken i Egyptien

och under på Soanslätten#.

 

Utförde tecken för dem Egyptiens land.

        Och under på Soanslätten. 

 

Psalm. 78:44.

 

44.  #Han förvandlade deras floder till blod,

de kunde inte dricka ur bäckarna#.

 

Förvandlade Egyptiernas floder till flytande blod.

      Varvid de blev odugliga dricka ur.

 

Psalm. 78:45.

 

45.  #Han sände flugsvärmar som åt dem

och groder som plågade dem#.

 

Sände flugsvärmar som åt dem.

      Groder vilka plågade dem.

 

Psalm. 78:46.

 

46.  #Han deras grödor åt gräshoppor,

deras skördar till skadedjur#.

 

Deras gröder blev  till föda åt gräshopporna.

     Deras skördar åts upp av skadedjur.

 

Psalm. 78:47.

 

47.  #Han förstörde deras vinstockar med hagel

och deras sykomorer med skyfall#.

 

Förstörde deras vinstockar med hagel-skurar.

       Deras sykomorer förstördes av häftiga skyfall.

 

Psalm. 78:48.

 

48.  #Han prisgav boskapen åt sjukdomar

och husdjuren åt pest#.

 

Prisgav deras boskap åt sjukdomar.

        Husdjuren åt pesten.

 

<span style="font-family: arial black,avan

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik