Direktlänk till inlägg 28 januari 2018

LIVET I GUDLÖSHETEN

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 januari 2018 05:14

LIVET I GUDLÖSHETEN.


Matteus. 15:19.


19.  #Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord

äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal.


20.  #Det är detta som gör människan oren.

Men att äta utan att ha tvättat händrna, det gör

     inte människan oren#.


Från människan hjärtan kommer:

      Onskefulla tankar vilket påverkar talet.

Mord vanärar sin nästas liv olydnad mot femte budet.

     "Du skall icke dräpa"  1917 års översättning.

Äktenskapsbrott vanärar äktenskapet.


     Första Moseboken. 2:21-24.


21.  #Då försänkte Herren Gud mannen i dvala,

och när han sov tog Gud ett revben och fyllde

      igen det hålet med kött#.


22.  #Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne

     till mannen#.


23.  #Då sade mannen:

"Den här gången är det ben av mina ben,

       kött av mitt kött.

Kvinna skall hon heta av man är hon tagen"


24.  #Det är därför en man lämnar sin far och mor

för att leva med sin hustru, och de blir ett#.


Romarbrevet 13:13.


13.  #Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till,

inte med festande och drickande, inte med otukt

      orgier, inte med strider och avund.


Leva ett värdigt liv: behärskat liv  anständigt liv.

Festande och drickande liv:  o-behärskat liv

    o-anständigt liv.

Inte ett liv i o-tukt och origier:  lösaktigt liv.

     Undvika ord-strider och avund mot sin nästa.   


14.  Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha

inte så mycket omsorg  om det jordiska

      att begären väcks#. 


Låt er istället ikläda er: vara hans Sons avbild 

    i livet:  i hjärtat talet och i tankar. 


Tillåt inte tiden för omsorgen om de jordiska

    tingen  vara sin Herre.


Första Korinterbrevet.  6:9-10.


9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få

ärva Guds rike?

       Låt ingen bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

      eller män som ligger med andra män#.


Har ni då glömt ingen o-rättfärdig: o-ärlig

sannings-lös elak gudlös människa ska få Guds rike

     till arvedel.


Låt er inte bli vilseledda av lögnaktiga ord

     och tankar.

O-kyskt levnadsätt leder till o-kyskhet.

     Avgudadyrkan vänärar det första budordet.

Hor-karlar eller män som lever med män

     ska inte Guds rike till arvedel.


10.  #Inga som är tjuvaktiga eller själviska,

inga drinkare, ovettiga och utsugare --------

      ingen sådan får ärva Guds rike#. 


Tjuvaktiga och själviska människor:

       O-hederliga människor: o-ärliga o-pålitliga

trolösa falska  svekfulla samvets-lösa

       lögnaktiga människor få Guds rike till arvedel.    


VARNINGAR OCH FÖRMANINGAR INFÖR DET

     TREDJE BESÖKET I FÖRSAMLINGEN I KORINT.


Andra Korinterbrevet.  12:20.


20.  #Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall

finna er annorlunda än jag önskar ------- och att ni

     skall finna mig annorlunda än ni önskar -------

att jag får möta strider, ofördragsamhet, vrede,

      intriger, förtal, skvaller, inbilskhet och bråk#. 


Känner en rädsla inför mötet med er när jag kommer för att besöka er i Korint.

      Få se er helt annorlunda i ert levnadssätt.

När ni möter mig personligen  finner mig vara

     annorlunda än vad ni önskar.

Jag får möta er i ord-strider  i ett o-behärskat tal.

     O-fördragsamma i göra det goda.

Vredes-lystna i talet.

    Lever i intriger:  i listiga planer mot varandra.

Låter förtalets tunga vara Herre i era liv.

       Ärar skvalleriet med era tungors tal.

Inbilska göra det onda. 


Tillåter grälsjukheten inre ord-strider  trätgirigheten

och kivet råda bland er.


LÅT ER ANDE LEDA ER.


Galaterbrevet. 5:19-21.


19.  "Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet,

liderlighet#.


Köttets gärningar: visar sig i o-tukten  o-renheten

och liderligheten.

    O-tukten:  leva i o-kyskheten ärar Guds tempel.

Livet i o-tuktens levnadssätt vanärar Guds tempel.

     O-renhetens liv: orenar Guds tempel. 


20.  #Avguderi, trolldom, fiendeskap, strider,

ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar,

      kätterier#.


Avguderiet utöva tillbedjan inför andra gudar.

      Trolldomen: utövar häxerier ande-besvärjelser

och svart-konster.


Fiendeskapen: o-vänskap visar agg mot sin nästa

       lever i illviljan hatet känner en hämndkänsla. 

Strider:  stridslysten med sin tunga.

     O-fördragsam göra det goda.

Vreden:  ge liv till vredesutbrott.

      Intriger: vara listig i sitt tal. 

Splittringen:  o-vän med enheten.

       Splittrad tunga  talar  o-eniga ord.

Kätterier: sprider villfarelser  villo-läror  illäror.

 

21.  #Maktkamp, dryckenskap, utsvävningar

och annat av samma slag.

      Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike#.


Efesierbrevet.  5:3-6.


3. #Otukt och annan orenhet eller själviskhet

får det inte ens vara tal om bland er, det anstår

      inte de heliga#.


Ni, efesier tillåt inte o-tukten och o-renheten

     vara bland er i ord och handlingar. 

Själviskheten  avguden tillåt er inte styras av den.

     Sådant levnadssätt skall finnas bland

de heliga.


4.  #Inte heller oanständigt och tanklöst eller

lättsinnigt tal ------ sådant passar inte  ------

      utan bara tacksägelse till Gud#.


Låt inte ert tal  vara o-anständigt stötande

o-höviskt skamlöst fräckt förargelse-väckande

     o-tuktigt o-moraliskt lättsinnigt.


Tillåt inte ert tal vara tanklöst. 

      Lättsinnigt tal  dåraktigt tal.

Låt istället tacksägelsen till Gud vara bland er. 


5.  #Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del

i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren

      eller självisk, alltså avgudaredyrkare#.


Jag känner till er kännedom  ingen som lever i

o-tuktigt och orent och själviskt liv  blir delaktig

    av Kristi och Guds rike.

Avguderi: livet i otuktighet orenhet och

     själviskhet.  


6.  #Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.


Var vaksamma inför de tomma och fåfängliga orden.

     O-lydnadens människors tal i tomhet och fåfänga.

      Guds vredesdom vilar över dessa människor


7.  #Ha därför ingenting med dem att göra#.


Umgås inte med o-lydiga människor.

     Undvik all avgudadyrkan.


DEN GAMLA OCH NYA DEN MÄNNISKAN.


Kolosserbrevet. 3:5-9.


5.  #Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet,

lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi#.'

Låt inte de jordiska tingen ha sitt inflytande

i era liv.

      Döda dem; ta ingen tid med dem.

O-tukten o-renheten lösaktigheten själviskheten.

        Själviskheten denna avgud.

 

6.  #Sådant framkallar Guds vrede#.


Guds vredesdom vilar över: o-tukten orenheten

lösktigheten och avguden +++ själviskheten.


7.  #Och det fyllde även er tillvaro när ni levde

mitt uppe i det#.


Ni heliga i Kolossai; fyllde era liv med dem.


8.  #Men nu måste också ni lägga bort allt detta:

vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla

      skändligheter sommer ur er mun#.


9.  #Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er gamla människan och hennes vanor#.


Låt inte lögnens tunga vara verksam bland er.

      Ni är ju heliga ni har ju iklätt av er gamla

människa och hennes livs-vanor.


MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA.


Andra Timoteusbrevet. 3:2-4.


2.  #Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma,

     högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar,

otacksamma, ogudaktiga#.


De yttersta dagarna kännetecknas av: själviskheten

denna avgud.

     Visa en kärlek till penningars värde. 

Skrytsamma i sitt tal.

     Högmodiga i sina hjärtan och tankar.

Visa en fräckhet i sitt tal.

     O-lydiga mot sin föräldrar vanärar det

fjärde budordet.

     O-tacksamma i sina hjärtan och tankar.

O-gudaktigheten ärar gudlösheten.


3.  #Kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott#.


Kärleklösa i sitt beteende: älskar sin själviskhet.

      O-försonliga mot sin nästas liv.

Lever i o-förlåtelse mot sin nästa.

      Deras hjärtan och tankar fyllda av förtal. 

O-behärskade i sina liv.

      Äger o-behärskad tunga och tankar.

Våldsamma i sitt beteende.

      Främmande inför det goda.


4.  #Svekfulla, hänsynslösa och inbilska.

De älskar njutningar mer än Gud#. 


Äger svekfullt hjärta.

      Hänsynlösa mot sin nästa.

Inbilska självsäkra självbelåtna avgudar sig själva. 


Låter egen-kärleken blir ärad istället för Gud. 


    


       


            


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se