Alla inlägg under september 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 september 2017 10:46

6500.  Leva i ödmjukhetens träningsläger

vara henns tjänare.


6501.  Älska latheten vara hennes trogne tjänare.


6502.  O-intressant vara vredens älskade barn

och tjänare.


6503.  Äga beprövat tålamod  bättre än vara

o-tåligheten tjänare.


6504.  Bättre känna  lidandet och smärtan

i saktmodets träningsläger än i vredens.


6505.  Seende ögon  ser allt.


6506.  Lyssnande öron  hör allt.


6507a.  Talträngd tunga  talar talträngda ord.


6507b.  Talträngd tunga  talar om allt.


6508.  Fastheten hoppet  har en framtid på jorden.


6509.  Talträngd tunga  tystnadens tunga

lever i o-vänskap.


6510a.  Vara död  från vreden  ha liv i saktmodigheten.


6510b.  Vara död  från elakheten  ha liv i

snällheten.


6511.  Bättre vara svag  i  elakheten  men stark

i vänligheten.


6512.  Bättre  känna glädje  i  snällheten  än

vara sorgsen  i  elakheten.


6513.  Bättre tjäna glädjerika  snällheten  än

vara  sorgsen  i  elakheten.


6514.  Bättre vara driven av kärleken  än av

hatet & föraktet.


6515a.  Glädjens leende  sorgenheten  förloraren.


6515b.  Snällhetens leende  elakheten  förloraren.


6515c.  Ärlighetens leende  o-ärligheten  förloraren.


6516.  Talande tungan  ger antingen  gott eller ont

budskap. 


6517.  Pratsam tunga talar  över-flöd av Ord.


6518.  Dårens sorglöshet  vises glädje

varandras olikheter.


6519.  Ödmjukes  fot-avtryck utstrålar  hans

ödmjukhet.


6520.  Gudsfruktan är vishetens begynnelse.


6521.  Gudsfruktan är  vishetens Moder.


6522.  Kvinnans trygghet  manliga gemenskapen.


6523a.  Tygellösheten lever  i  avsaknanden

av kunskapens levnads-regler.


6523b.  Hur man ska  leva.


6523c.  Undvika  smärtan & lidandet.


6524.  Modlöshetens läppar  sprider sorgsenhet.


6525.  Uppgivna läppar  sprider uppgivenhet.


6526.  Snällhetens skönhet och ljuvlighet.


6527.  Snällheten vara hennes vän för livet.


6528.  Snällheten så vänskaplig hon är.


6529a.  Ödmjukheten  så mjuk den är.


6529b.       så vänlig den är.


6529c.          så vänskaplig den är.


6530a.  Ödmjukheten  så sällskaplig den är. 


6530b.         så tålmodig den är.


6530c.              så öm den är.


6531a.   Ödmjukheten  så trygg den är.


6531b.          så omsorgsfull den är.


6531c.             så kärleksfull den är.


6532a.   Ödmjukheten  så ärlig den är.


6532b.           vännen för  livet.


6532c.              vännen i lidandet.


6533.     Ödmjukheten  vännen i olyckor Och faror.


6534.     Ödmjukheten tillgänglig för de som

söker henne.


6535.  Tiden aktiv framåt.


6536a.  O-kunskapen om hur man ska leva.


6536b.  Kunskapen om hur man ska leva.


6537a.  Vis tunga  bättre än fladdrande tungor.


6537b.  Vis tunga  bättre än tälträngda tungor.


6537c.  Vis tunga bättre än  pratsamheten.

                                   bättre än pratsjukheten.

6538a.  Pratsamheten  tystnadens fiende

Och o-vän.


6538b.  Pratsjukheten  tystnadens fiende

Och o-vän.


6539.  Förbi med folket  o-kunskapen.


6540.  Förbi med folket  o-kunskapen 

nationens fördärv och undergång.


6541.  Förbi med folket   folkets liv i

förvirring och förvillelse.


6542a.  Lärdomen inte tung att bära.


6542b.  Livs-erfarenheten inte tung att bära.


6543.  Snällheten så fin den och  tacksam den är.


6544a.  Lydiga tankar ärar lydnaden.


6544b.  Lydigt hjärta ärar lydnaden.


6545a.  O-lydiga tankar ärar o-lydnaden.


6545b.  O-lydigt hjärta ärar o-lydnaden.


6546a.  Förtalaren och förtalarens tunga

trivs tillsammans. 


6546b.  Skvalleraktige och skvallriga tungan

trivs tillsamanns.


6547a.  Förtalet älskar förtalaren

förtalarens tunga.


6547b.  Skvalleriet älskar skvalleraktige

skvalleraktiges tungan.


6548.  Ödmjuke uppskattar ödmjukheten.


6549.  Ödmjuke värdesätter ödmjukheten


6550.  Ödmjuke ärar ödmjukheten.


6551.  Ödmjuke känner sig trygg i ödmjukheten.


6552.  Ödmjukes hjärta finner sin vila och

ro i ödmjukheten.


6553.  Förtala sin nästa.


6554a.  Förtala  svartmåla sin nästa. 


6554b.  Förtala  ge dåligt rykte om sin nästa.


6554c.  Förtala  ärekränka sin nästa.


6555a.  Förtala  smutskasta sin nästa.


6555b.  Förtala  skvallra om sin nästa.


6555c.  Förtala  tala illa om sin nästa.


6566.  Förtala  baktala sin nästa.


6567.  Förtala  smäda sin nästa.


6568.  Förtala  skämma ut sin nästa.


6559a.  Skvaller  lögnaktigt tal.


6559b.  Skvaller  löst och tomt prat.


6559c.  Skvaller  skit-prat och sladdrande prat.


6560a.  Skvaller  ill-villigt och elakt tal.


6560b.  Skvaller  löst ryktestal


6560c.  Skvallret  elaka och onda tungor.


6561a.  I vreden finns ingen saktmodighet.


6561b.  Vreden har ingen äganderätt över livet.


6561c.  Tillåts vreden bli härskare i livet

är han det.


6562a.  I häftigheten finns ingen saktmodighet. 


6562b.  Häftigheten har ingen äganderätt över livet.


6562c.  Tillåts häftigheten bli härskare i livet

är han det.


6563a.  I ilskenheten finns ingen saktmodighet.


6563b.  Ilskenheten har ingen äganderätt över livet.


6563c.  Tillåts Ilskenheten bli härskare i livet

är han det.


6564.  Förbli öppen för saktmodighetens stig

dagligen besegra vreden.


6565.  Förbli öppen för saktmodighetens stig

dagligen besegra häftigheten.


6566.  Förbli öppen för ilskenhetens stig

dagligen besegra ilskenheten.


6567a.  Saktmodet beskyddar från vredens

själviskhet.


6567b.  Saktmodet beskyddar från häftighetens

själviskhet.


6567c.  Saktmodet beskyddar från ilskenhetens

själviskhet.


6568.  Vreden jämförs med tjuven  vilken

bestjäler saktmodet.


6569.  Häftigheten jämförs med tjuven

vilken bestjäler saktmodet.


6570.  Ilskenheten jämförs med tjuven

vilken bestjäler saktmodet.


6571.  Vara snäll i hjärtat besluta sig för det.


6572.  Vreden tillhör inte saktmodiges liv.


6573.  Vreden tjuven känner ingen samhörighet

med saktmodigheten.


6574.  Häftigheten känner ingen samhörighet

med saktmodigheten.


6575.  Ilskenheten känner ingen samhörighet

med saktmodigheten.


6576a.  Den saktmodige känner ingen samhörighet

med den vrede.


6576b.  Den häftige känner ingen samhörighet

med den saktmodige.


6576c.  Ilskne känner ingen samhörighet med

den saktmodige.


6577.  Vreden tjuven känner ingen kärlek

till saktmodigheten.


6578.  Ilskenheten känner ingen kärlek

till saktmodigheten.


6579.  Häftigheten känner ingen kärlek

till saktmodigheten.


6580a.  Ge vreden inget tillfälle i livet

låt saktmodet vara Herre.


6580b.  Ge ilskenheten inget tillfälle i livet

låt sakmodet vara Herre.


6580c.  Ge häftigheten inget tillfälle i livet

låt saktmodet vara Herre.


6581.  Saktmodighetens väldoftande ljuvlighet.


6582.  Rädslan och förtvivlan sämre än

frimodigheten och sinnesfriden.


6583.  Kärleken & barmhärtigheten bistå de förtryckta  befria de fängslande  tröstar de

      o-lyckliga  ger bröd åt de hungriga

upprättar de fallna.


6584.  Kärleken & barmhärtigheten  tröstar de

svaga  fattiga övergivna hemlösa.


6585.  Saktmodiges önskan få känna

saktmodighetens väldoftande ljuvligheter.


6586a.  Vreden vill styra hjärtats tankar.


6586b.  Häftigheten vill styra hjärtats tankar.


6586c.  Ilskenheten vill styra hjärtats tankar.


6587.  Vredens stolthet  den vredes högmod.


6588.  Häftighetens stolthet  häftiges högmod.


6589.  Ilskenhetens stolthet  ilsknes högmod.


6590.  Uppmuntra hjälpa och trösta varandra  

livets mening.


6591.  Ödmjuke gör ödmjukheten känd

i sin omgivning.


6592.  Snälle gör snällheten känd i sin omgivning.


6593.  Vänlige gör vänligheten känd i sin omgivning.


6594.  Den gode gör godheten känd i sin omgivning.


6595.  Vara tacksam  för vara nöjd och belåten.


6596.  Vara tacksam  för vara uppskattad.


6597.  Vara tacksam  för vara älskvärd.


6598.  Vara tacksam  för vara kärleksfull.


6599.  Vara tacksam  för vara värdefull.  


 


   


  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 september 2017 10:45

FATTIGDOM, DÖD OCH VANÄRA  DEL.  2.


¤JESUS SYRAKS BOK.  41:1.


1.  #O, död hur bitterr är inte tanken på dig för en man sm lever i lugn noch välstånd, en man utan

       bekymmer som har framgång i allt

och som ännu kan njuta av en ngod måltid#.


¤Syraks bok.  41:2.


2.  #O död, en lycka är det bud du sänder

för en man som är fattig och orkeslös,

          en utlevad gubbe som har bekymmer med allt,

somm vägrar finna sig och inte längre håller ut#.


¤Syraks bok.  41:3.


3.  #Frukta inte för dödens bud ----- tänk på dem

som gått före och dem kommer efter#.


¤Syraks bok.  41:4.


4.  #Detta är Herrens bud för alla som lever,

och hur kan du förkasta den Högstes beslut?

      Tio år eller hundra eller tusen ------ 

i dödsriket kan ingen klaga över sitt liv#.


¤Syraks bok.  41:5.


5.  #Syndarens barn blir vidriga barn, som vistas

i gudlösas sällskap#.


¤Syraks bok.  41:6.


6.  #yndares barn går miste om sitt arv, deras avkommalever i ständig vanära#.


¤Syraks bok.  41:7.


7.  #En gudlös far får höra klander från barnen,

ty de blir vanärade för hans skull#.


¤Syraks bok.  41:8.


8.  #Ve er, alla gudlösa, som  har övergett den

ögstes lag!#.


¤Syraks bok.  41:9.


9.  #När ni föds, föds ni till förbannelse,

och när ni dör, blir förbannelse er lott .#.


¤Syraks bok.  41:10.


10.  #Allt som kommer ur jord vänder åter till jorden;

så går de de gudlösa från  förbannelse till förintelse#.


¤Syraks bok.  41:11.


11.  #Människor sörjer över kroppens död,

men för syndaren utplånas även hans onda namn#.


¤Syraks bok.  41:12.


12.  #Var rädd om ditt namn, ty det följer dig längre än tusentals väldiga guldskatter#.


¤Syraks bok.  41:13.


13.  #Det goda livet har sin utmätta tid,

men ett gott namn lever kvar för alltid#.   Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se