Direktlänk till inlägg 12 augusti 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 63.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:51

#Ordspråken ger vishet och fostran#.

Ord. 1:1a.


6300.  Kärleken  glädjen  livets vänner.


6301a.  Hatet föraktet  livets o-vänner.


6301b.  Hatet föraktet  smärtsam i sitt beteende.


6301c.  Hatet  föraktet  har  inte någon framtid

på jorden.


6302a.  Stolthetens kärlek  ödmjuk kärlek.


6302b.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek  går  skilda vägar.


6302c.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek 

varandras o-vänner.


6303.  Stolt kärlek  tänker på sig själv.


6304a.  Ödmjuk kärlek  tänker på sin nästa.


6304b.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

lider med de lidande.


6304c.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

vän med de små fattiga  hemlösa  de svaga

barnlösa  övergivna.


6305.  Egen-viljan  stolthetens kärlek.


6306.  Egoismen  stolthetens  kärlek  ser varandra

som vänner.


6307.  Stoltheten  egoismen  känner  igen varandra

vad de vill  göra tillsammans. 


6308.  Barnets leende  visar  sin tacksamhet.


6309.  Kärleken till penningar  ärar rikedomar.


6310.  Stolthetens  begär efter  penningar

ärar  rikedomar. 


6311a.  Girige ger sitt liv  intresse  vilja tid

till rikedomar.


6311b.  Rike  har sitt hjärta  i  rikedomens

snaror Och frestelser.


6311c.  Rikedomens  lockelser smärtsam

och skadlig.


6312.  Hä-bebärets  lockelser  smärtsam

och skadlig.


6313a.  Talträngd  tunga  smärtsam Och skadlig.


6313b.  Behärskad tunga  livets sötma

sötman len  i sin smak  som en honungskaka.


6313c.  Livets  honungskaka  har en framtid

på  jorden. 


6314a.  Livets honungskaka  sötman  för själslivet.


6314b.  Ödmjukhetens sötma  själens sötma.


6314c.  Ödmjuke har  en framtid  på jorden.


6315.  Högmodet har  inte någon  framtid 

på jorden.


6316.  Tacksamheten  goda hjärtats  uttryck.


6317.  Godhjärtligheten  och  tacksamheten

varandras vänner.


6318a.  Tacksamma leendet

                  Tillgängligt för Alla.

                      så fint det är.  

                           så talande.


6318b.   Tacksamma leendet

                   så personlig

                       så älskvärd

                            så värdefull

                                  så nyttig för alla.


6319a.   Godhjärtligheten

                     Tillgänglig för Alla.

                         så nyttig den är.

                              så talande för Alla.


6319b.   Godhjärtligheten

                      så personlig för Alla.

                          så älskvärd

                               så värdefull.


6320.  Den som sökt tacksamheten  har

funnit livets mening.


6321.  Tacksamt  hjärta funnit  tacksamheten


6322.  Uppmuntrat hjärta  funnit  livets mening.


6323.  Vara tacksam  tacksamhetens trogne vän.


6324.  Stoltheten  förgör  sig själv.

                 Övermodet  förgör  sig själv.

                      Högmodet  förgör  sig själv.


6325.  O-moralen påverkar  människor talesätt

och  tankesätt.


6326a.   Skrytsamheten  så skrytsam  den är.


6326b.   Fladdrande  tunga  så fladdrande  den är.


6326c.   Förtalande  tunga  så förtalad  den är.


6327.  Lögnaktig  tunga  så förljugen  den är.


6328.  Skvalleraktig  tunga  så skvalleraktig

den är.


6329.  Ilsken  tunga  så ilsken  den är.


6330.  Smärtsamma livet  vara ilskenhetens

tjänare.


6331.  Laglösheten skapar  nya lagar och paragrafer.


6332.  Hatet  hatar  människolivet.


6333.  Föraktet  föraktar  människolivet.


6334.  Trätgirigaa  grälsjuka  stridslystna

tungor  inga  fridsamma tungor.


6335a.  O-tacksamheten

                  så smärtsam  den är.

                       skadlig  den är.

                            så farlig  den är.


6335b.  O-tacksamheten 

                   så avskyvärd  den är.

                       en förlorare

                            så sorgsen  den är.


6335c.   O-tacksamheten

                    så uppgiven  den är.

                         missmodig  den är. 

                             så fåfänglig  den är.


6336.  Moraliska godheten  nationens framtid

och hopp.


6337.  O-moralen värdesätter  inte 

moraliska godheten.


6338.  Fladdrande tungor talar om sin nästas

o-fullkomligheter.


6339.  O-moralen förvirrande  o-moraliska

livet förvirrat.


6340.  Moralen  inte intresserad av

o-moraliska livet.


6341.  Ödmjuke tjänaren  trogen i sin ödmjukhet.


6342.  Milde tjänaren  trogen i sin mildhet.


6343.  Ödmjuke värdig sin  ödmjukhet.


6344.  Ödmjukheten  beskyddar  den ödmjuke

från högmodets skadligheter.


6345.  Fåfängliga ord  ärar  fåfängligheten.


6346a.  Tacksamheten

                 så fin  den är.

                      så nyttig  den är.

                           fridsam  den är.


6346b.  Tacksamheten

                 öm  och  kärleksfull.

                      så personlig  de är.

                           talande  den är.


6346c.  Tacksamheten

                  skön och ljuvlig den är.

                        uppskattad  och  ljuvlig.

                             tillgänglig  För alla.  


6347a.  De små dropparna  av kärlek.   


6347b.  De små dropparna  av ödmjukhet.


6347c.  De små dropparna  av barmhärtighet.


6348a.  Sprida små droppar  av kärleken i

människohjärtan.  


6348b.  Sprida små droppar av ödmjukheten

i människohjärtan.


6348c.  Sprida små droppar av barmhärtigheten

i människohjärtan.


6349a.  Låt mig få  vidröras av barmhärtighetens närhet.


6349b.  Låt mig få  vidröras av kärlekens närhet.


6349c.  Låt mig få  vidröras av ödmjukhetens närhet.


6350.  Stolthetens själv-uppskattning

och själv-belåtenhet ärar egen-viljan.


6351.  Ärandet av egen-viljan  avskyvärd inför

ödmjukheten.


6352.  Ärandet av själv-belåtenheten  och

själv-uppskattningen  avskyvärd  inför ödmjukheten.


6353.  Ödmjukheten öppnar våra ögon  för

högmodets  verklighet. 


6354a.  Milde mildhetens älskade barn.


6354b.  De milda  mildhetens älskade.


6354c.  Milde mildhetens  dyrbara skatt.


6355.  Kloka  visa ord 

              så fina de är.

                  tillgängliga de är.

                      nyttiga de är.


6356.   Kloka  visa ord

                så personliga de är.

                      älskvärda de är.

                          värdefulla de är.


6357.   Kloka  och visa ord

                 så uppmuntrande de är

                        uppskattade de är.

                             uppmuntrande de är.


6358.  Ödmjuke vet att hans väg är ödmjukheten.


6359.  Saktmodige vet att  hans väg är

saktmodigheten.


6360.  Livet i ödmjukheten  hjärtats ödmjukhet

låter högmodet gå mot en säker död.


6361.  Älska ödmjukheten   hata högmodet.


6362.  Det fungerar  om allt får ta sin tid.


6363.  Tiden är tillgänglig för Alla.


6364.  Tiden  vara högmodig  till att vara

ödmjuk i sin livsstil och livsföring.

 

6365.  Det finaste man  kan ge  till varandra

är sin personlighet  och hjärtats tankar.


6366a.  Bemöta den ilskne med  saktmodets leende.


6366b.  Ilskenheten förloraren.


6367a.  Bemöta elakheten med  snällhetens leende.


6367b.  Elakkheten förloraren.


6368a.  Ord kan såra  egoistiska  själv-uttänkta

ord sårande i sina ord.


6368b.  Egocentriska   själv-uttänkta ord

själens sargande  blödande ord  in i självs-livet

svåra att förlåta.


6369.  Igenom-tänkta ord  uppmuntrande ord

kraftfulla ord  verkliga ord.


6370a.  Bittert hjärta  talar sårande  sargande ord.


6370b.  Bittert hjärta  svårt att förlåta  glömma

och älska.


6370c.  Orden kan vara  bittra sorgsna  ledsna

smärtsamma  plågsamma.


6371a.  O-fullkomliga gör det de gör. 


6371b.  Vi får inte glömmas vår egna 

o-fullkomlighet.


6372a.  Kärlekens ut-övande  välkomnas av

kärleksfulla människor.


6372b.  Tacksamhetens ut-övande  välkomnas

av tacksamma människor.


6372c.  Barmhärtighetens ut-övande välkomnas

av barmhärtiga människor.


6373.  Söka rättfärdigheten  ( renhjärtligheten

ostraffligheten  syndfriheten ).


6374.  Skamlöst folk  förakligt folk  förnedrande folk

förkastar  föraktar  ödmjukheten  saktmodet

        ärligheten  sanningen.


6375.  Skymfat folk  talar skymfande ord

förringar  förolämpar sanningen  godheten  

       ärligheten  vänliga ord  uppmuntrande hjärtan.


6376.  Högmodets & övermodets belöning

deras liv levs i stolthetens undergång

          högmodets fall  i fördärv olycka.


6377.  Högmodets o-hörsamhet  inför sanningen.


6378.  Olydnadens o-hörsamhet inför ödmjukheten

och lydnaden.


6379a.  Svekfulla  skadliga ord  o-lydnadens ord

har inte någon framtid på jorden.


6379b.  Svekfulla skadliga o-lydnadens ord

våldför sig på lydnaden och sanningen.


6379c.  Svek-friheten i livsföringen  livet i sveklösheten.


6380.  Svekfull eftertanke  uträkningar  värderingar

leder bort från trofastheten  och sanningen. 


6381.  Sanningen och trofastheten  avslöjar

svek-fullheten.


6382.  Visheten älskar människor 

hatar dåraktiga människor.


6383.  Talade svekfulla Och lögnaktiga ord

dödar själen.


6384.  Trofastheten och sanningen är o-dödlig.


6385.  Ömhetens  ömsinthetens tankar

skadar ingen.


6386.  Tacksamhetens  förnöjsamhetens

tankar skadar ingen.


6387a.  Förtalaren  förtalighetens egendom.


6387b.  Skvallraren  skvallerhetens egendom.


6387c.  Ärelystne  ärelystenhetens egendom.


6388.  Hjälpsamma händer  tjänstvillga händer.


6389.  Ödmjuke  anspråkslöse  själv-utplånare

på egoismen.


6390.  Förnöjsamme  återhållsamme  anspråkslöse

själv-utplånare på egenäran.


6391a.  Vara delaktig av andras  bitterhet  besvikelser ångest-känslor  vara i gemenskap

med dem.


6391b.  Vara delaktig av fladdrande tungor

tal & tankesätt  vara i gemenskap med dem.


6391c.  Vara delaktig av förtalet  skvalleriet

lögnens tal & tankesätt  vara i gemenskap

       med dem.


6392a.  Djupa vänskapen med litenheten

tacksamheten och ödmjukheten  vara i

      gemenskap med dem.   


6392b.  Leva i o-vänskap  med  litenheten

tacksamheten och ödmjukheten

      vara i o-vänskap med dem.


6393.  Falska tungor av svekets  lömskhetens

illistighetens  tal i ord och handling

       vanärar sanningens ord.


6394.  Lömskheten  vanärar  pålitligheten

ärligheten  öppenhjärtligheten.  


6395.  Talträngd o-fruktsam tunga  egoistisk

självgod och själv-upptagen.


6396.  Fyllda  tungan av dödligt gift  förtalet

skvalleriets  falska anklagelses gift.


6397.  Fyllda tungan av milda  sötmans läkande ord

uppmuntrande ord  människans räddning.


6398.  Egen-käleken  egen-viljan  egoismen

sätter sår i själen.


6399.  Dominanta tungan  sätter  sår i  själen.   


     


                          


                                 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se