Direktlänk till inlägg 12 augusti 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE DEL. 62.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#HÅLLER SIG PÅ AVSTÅND FRÅN


OFÖRNUFTIGA  TANKAR#.  Visheten.  1:5.


6200a.  Äkten-skapet  vanärar  laglösheten.


6200b.  Äktenskapet  ärar  inte o-moralen.


6200c.  Äkten-skapet  ärar  goda moralen.


6201.  Tungans  missbrukande  farligt redskap.


6202a.  Äktenskapet  ärar  troheten  och  kärleken.


6202b.  Äkten-skapet  har en  framtid  på jorden.


6203a.  Giv-milde  bemöts av  fattiges

tacksamma  leende.


6203b.  Giv-milde  fattiges  vän.


6203c.  Giv-milde  bemöter  fattiges  behov.


6204a.  Växa in  i  sinnesfridens  innerliga gemenskap med  fridens tankar  hjärtats frid  tungans ordval.


6204b.   Växa  in  i  saktmodets innerliga  gemenskap  med  saktmodets tankar  hjärtats saktmod

      saktmodiga  tungans ordval. 


6204c.   Växa  in  i  kärlekens  innerliga  gemenskap

med  kärleksfulla tankar  hjärtats kärlek

        kärleksfulla  tungans  ordval.


6205a.  Livet  i  tystnadens tid  tysthetens närhet.


6205b.  Livet  i  stillhetens tid  stillhetens närhet.


6205c.  Livet  i  lugnets tid  lugnets närhet.


6206.  Växa in  i  sanningens  liv  innerlig  gemenskap med  sanningens  tankar  

       hjärtats sanning  tungas sannings-rika  ordval.


6207.  Växa  in  i  vänlighetens  innerliga  gemenskap med  vänlighetens  tankar

        hjärtats vänlighet  vänliga tungans  ordval.


6208.  Växa  in  i  snällhetens  innerliga  gemenskap

med  snällhetens  tankar  hjärtats  snällhet

      snälla  tungans  ordval.


6209.  Övermodet  och o-lydnaden  mot  samhälls-lagarna  samhällsgrunden  för o-moralen.


6210.  Kärleken och glädjen  värdesätter livet.


6211a.  Vara ödmjukhetens tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar och tal.


6211b.  Vara saktmodets tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar  och  tal. 


6211c.  Vara mildhetens tjänare

vara mild i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6212.  Egoismen  avgudar  sig själv.


6213a.  Vara trohetens tjänare  vara trogen

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213b.  Vara ärlighetens tjänare

vara ärlig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213c.  Vara sanningens tjänsare

vara sanningen i tankar  hjärtats tankar  och  tal.  


6214.  Egoismen  älskar  sig själv.


6215a.  Vara ståndaktighetens tjänare

vara ståndaktig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215b.  Vara ömhetens tjänare

vara ömheten i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215c.  Vara barmhärtighetens tjänare

vara barmhärtig i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6216.  Egoismen  tillber  sig själv.


6217.  Vara förlåtelsens  tjänare

vara förlåtande i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6218.  Ömheten  och  tålamodet  varandras vänner.

      

6219a.  Sanningen utkämpar  en kamp  mot lögnen.


6219b.  Lögnen utkämpar  en kamp  mot sanningen.


6220.  Lyssna på lydnadens  lågmälda tal

vara slav-lydandens tjänare.


6221.  Mannens betydelse  vid  kvinnans  sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6222.  Kvinnans betydelse  vid  mannens sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6223.  Saktmodighetens tjänare  skadar inte

sig själv  och  sin omgivning.


6224.   Stoltheten  söker efter  samhällsinflytande.


6225.   Livet  i stolheten  avsaknad av

medkänslan  medömkan  medlidandet.


6226a.  Stolheten lever livet  i  stolthetens tänkande.


6226b.  Stolhetens tänkande  sprider  kaos

och förvirring.


6226c.  Stoltheten  går före  undrergång.


6227.  Gårdagen är förbi  idag lever vi  verkligheten.


6228.  Jagiska  stoltheten  jaget  i  centrum.


6229.  Jag vill  ära  mig själv.


6230.  Jaget  min egen  stolthet.


6231.  Ilskne förloraren  ( går miste om )

saktmodighetens  rikedomar.


6232a.  Den som  funnit  ödmjukheten

har besegrat  sina  fiender.


6232b.  Den som  funnit  mildheten

har besegrat  hård-hjärtligheten.


6232c.  Den som  funnit  saktmodigheten

har besegrat  ilskenheten.


6233a.  Vad ögat  inte ser  begär  inte hjärtat.


6233b.  Vad örat  inte hört  begär  inte hjärtat.


6234a.  Stoltheten samarbetar  med 

laglöshetens samhälle.


6234b.  O-moralen bjuder  in  stoltheten

i  ord & handlingar. 

  

6234b.  Stoltheten lever  i  avsaknad  av  ödmjukheten.


6234c.  Stoltheten visar  inget  intresse

för ödmjukheten.


6235.  Stoltheten  ödmjukheten  går skilda  vägar.


6236.  Stoltheten  ödmjukheten  varandras

fiender & o-vänner.


6237.  Stolte  stolthetens  älskade  barn.


6238a.  Hjärtats  kärlek  till  kärleken

vara  kärlekens  älskade barn.


6238b.  Hjärtats  stolthet  till  stoltheten

vara  stolthetens  älskade barn.


6238c.  Hjärtats  ödmjukhet  till  ödmjukheten

vara  ödmjukhetens  älskade barn.


6239.  Kärleken till stoltheten  undergångens

kärlek  ingen  varaktig kärlek.


6240.  Kärleken till ödmjukheten  skadar ingen.


6241.  Kärleken till  stoltheten  skadlig smärtsam.


6242.  Vara stolhetens  älskade barn.


6243.  Stoltheten  ödmjukheten  umgås inte

med varandra.


6244.  Stoltheten  ödmjukheten  känner

fiendeskap  mot  varandra.


6245.  Stoltheten  äger  kärleken  till  jaget

tillbedjan av  jaget.   ( egenviljan ).


6246.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

utnyttjas  av  egen-viljan.


6247a.  Kärleken  trofast  kärleksfull öm vänskaplig.


6247b.  Ödmjukheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6247c.  Mildheten trofast  kärleksfull 

öm vänskaplig.


6248.  Vara  snällhetens tjänare  vara ödmjuk

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6249.  Vara  vänlighetens tjänare  vara vänlig

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6250.  Vara  godhetens tjänare  vara god

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6251a.  Saktmodigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6251b.  Glädjen trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6251c.  Friden trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6252.  Saktmodiga fotsteg  sprider  saktmodighetens  glädje & harmoni.


6253.  Ödmjuka fotsteg  sprider  ödmjukhetens

glädje & harmoni.


6254.  Kärlekens fotsteg  sprider  kärlekens

glädje & harmoni.


6255a.  Godheten trofast  kärleksfull  öm vänskaplig. 


6255b.  Trofastheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6255c.  Självbehärskningen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6256.  Milda fotsteg  sprider  mildhetens

glädje & harmoni.


6257.  Trofasta fotsteg  sprider  trofasthetens

glädje & harmni.


6258.  Ståndaktiga fotsteg  sprider  ståndaktighetens  glädje & harmoni.


6259a.  Barmhärtigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6259b.  Tålamodet trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6259c.  Förlåtelsen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6260.  Tåliga fotsteg  sprider  tålighetens

glädje & harmoni.


6261.  Fridfulla fotsteg  sprider  fridfullhetens

glädje & harmoni.


6262.  Insiktsfulla fotsteg  sprider  insiktsfullhetens

glädje & harmoni.


6263a.  Hatets beteende  förblöder hjärtat.


6263b.  Föraktets beteende  förblöder hjärtat. 


6263c.  O-förlåtelsens beteende  förblöder hjärtat.


6264.  Lyssna på kärlekens beteende

hjärtats sötma.


6265a.  Lyssna på snällhetens beteende

hjärtats sötma.


6265b.  Lyssna på godhetens beteende

hjärtats sötma.


6265c.  Lyssna på vänlighetens beteende

hjärtats sötma.


6266.  Elakhetens beteende  förblöder hjärtat.


6267.  O-moraliskt beteende  förhärligar ondskan.


6268.  Ondskefullt beteende  förhärligar ondskan.


6269.  Ha-begärets beteende  förhärligar ondskan.


6270.  Begäret roten till allt ont.


6271.  O-moraliska lagar  och  paragrafer

förhärligar ondskan.


6272.  Individialismens beteende  vänskapens  fiende.


6273.  Individialismens beteende  tänker på

sig själv.


6274.  Jante-lagen  otydlig  i  sitt  handlingssätt.


6275.  Jante-lagen  ärar  latheten & bekvämligheten.


6276.  Jante-lagen  tänker på  sig själv.


6277.  Skadeglädjen  ärar  stoltheten.


6278.  Avgudadyrkan  ärar  sig själv.


6279a.  Sök renhjärtligheten  sök ödmjukheten.


6279b.  Sök snällheten  sök vänligheten

sök godheten.


6279c.  Sökande hjärtan  finner  det hon söker.


6280.  Ge livet till ödmjukheten  dagar Och år.


6281.  Ge livet till saktmodet  dagar Och år.   


6282.  Ära  sin egen-vilja sätter sig själv

i centrum  i ord  Och handling.


6283.  Egen-viljan  egoistiskt  tänkande

i  ord  och handling.


6284.  Egen-viljans  tunga  talar  stortaliga Ord.


6285.  Egen-viljans  seende ögon  se det

hon själv vill ha. 


6286.  Egen-viljans  lyssnande  lyssna på

det hon själv vill ha. 


6287.  Egen-viljan  tänker inte  på  sin nästas behov.


6288.  Känns så  fint få  uppmuntra  hjälpa

trösta  varandra.


6289.  Svekfritt  hjärta  Och  sinne  skapar

harmoni  ro  Och  vila.


6290.  Besvara saktmodigheten  bli delaktig

av hennes saktmdiga liv. 


6291.  Besvara ödmjukheten  bli  delaktig

av hennes ödmjuka liv.


6292.  Hatet  och sorgen  värdesätter inte livet.


6293a.  Ödmjukhetens belöning  värdesätter

livet.


6293b.  Mildhetens belöning  värdesätter livet.


6293c.  Kärlekens belöning  värdsätter livet.


6294.  Dömmande tankar  dömmande ord

dömmande tal  föraktar sin nästa.


6295.  Förhastande ord   sårande ord.


6296.  Förhastade SMS ord  sårande ord  tomma  ord  agnars ord för vinden.


6297.  O-vänliga SMS ord  sårande ord

svåra att för-låta. 


6298.  Talande Ord  utvalda ord.


6299.  Skrivna Ord  utvalda ord. 

  

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se