Direktlänk till inlägg 4 augusti 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL.58.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:12

GENOM SITT FÖRSTÅND BLIR


DE REN-HJÄRTADE RÄDDADE.  Ord.  11:9b.


5800a.  Överlåta  sin tunga  åt tystnaden.


5800b.  Överlåta  sin tunga  åt saktmodigheten.


5800c.  Överlåta  sin tunga  åt ödmjukheten.


5801a.  Saktmodet  stillar  vreden. 


5801b.  Saktmodet  stillar  häftigheten.


5801c.  Saktmodet  stillar  ilskenheten.


5802.  Talets uppmuntrande ord  förändrar

tankarna  &  hjärtats tankar. 


5803.  Personliga  tålamodet  ut-hålligheten

personen till nytta  tröst  hjälp.


5804.  Be-prövat  tålamod  uthållighet

till tröst  stöd  hjälp.


5805.  Goda  hjärtats  tankar  Ord  Handlingar

till  hjälp  tröst  uppmuntran.


5806.  Ondskefullt hjärtats  tankar  ord  handlingar

o-hjälplig  tröstlös.


5807.  Sanningens  verklighet  ärlighet  trohet

uppskattar  värdesätter  livet.


5808.  Lögnens  o-ärlighet  förslavar  &  trälbinder

mänskligheten.


5809.  Själens öken-vandring  lyder  lögnens

o-ärlighet.


5810.  Livets vandring i sanningen  själs-livets

trädgård  står  i  sin  fulla blomstring. 


5811.  Personliga litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  till  personlig  hjälp  tröst  uppmuntran.


5812.  Vara betjänad av litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  känna  deras  kärleksfulla

omsorg  & ömhet.


5813.  Vårt liv tillhör  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  när de tillåts  till det.


5814a.  Ansvars-fulla människor  nationens ärekrona.


5814b.  O-ansvariga människor  nationens undergång.


5815.  Egoismen  för-svarar  sina egna ord

Och handlingar.


5816.  Egoistik  tunga  för-svarar genom sina

egna ord. 


5817a.  Rädslan  tanke på  be-straffning.


5817b.  Rädslans slav & träl  villig  för-svarar

i ord  &  handling.


5818.  Lära känna sin nästa  lära sig  förstå

hans  ord  &  handlingar.


5819a.  Ödmjukheten ett litet frö  planterat

i hjärtats tankar  tiden  på-verkar fröets växande.


5819b.  Ödmjukheten blir vår livs-kamrat.


5820.  Tålamodets väntan  för-beredelse-tiden

inför vad som skall hända.


5821.  Ståndaktig  tunga  tro-hetens  tunga.


5822a.  Plikt-troheten  skötsam  samvetsgrann

noggrann  trofast  pålitlig  trogen. 


5822b.  Plikt-förgäten-heten  plikttrohetens  o-vän.


5822c.  Plikt troheten  skötsamheten 

nationens äre-krona.


5823a.  Plikt troheten  trofastheten

nationens  äre-krona.


5823b.  Plikt troheten  vara  trogen  nationens ärekrona.


5824.  O-troheten  vanärar  troheten.


5825.   Gjorda  framsteg  i  fullkomligheten

låter jaget  förminskas i livet.


5826.  Större kärlek  till  fullkomligheten

förminskad  kärlek till jaget.


5827.  Förminskad  kärlek  till  jag-behovet

större  kärlek till  fullkomligheten.


5828.  Ödmjuke be-tjänar ödmjukheten med sina

tankar  tunga  fötter  händer  vanärar  egen-viljan.


5829a.  Vara sen på häftigheten  rik på  saktmodet.


5829b.  Vara sen på ilskenheten  rik på  saktmodet. 


5829c.  Vara sen på vreden  rik på  saktmodet.


5830a.  Vara sen på elakheten  rik på  vänligheten.


5830b.  Vara sen på elakheten  rik på  godheten.


5830c.  Vara sen på elakheten  rik på  snällheten.


5832.  Vinst-tänkandet  siffertänkandet.


5833.  Fattigdoms-tänkandet  känner rädsla

inför fattigdmen.


5834.  Ha-begäret  känner  falsk trygghet  i  begäret.


5835.  Penning-begäret  känner  falsk trygghet

i begäret.


5836.  Falska tryggheten  visar  o-mättnaden.


5837a.  Högmodiga  Ord  högmodig  tunga.


5837b.  Saktmodiga  Ord  saktmodig  tunga.


5837c.  Snälla  Ord  snäll  tunga.


5838a.  Vänliga  Ord  vänlig  tunga.


5838b.  Goda  Ord  godhjärtlig  tunga.


5838c.  Älska  saktmodiga  Ord  kärleken till

saktmodig tunga.


5839a.  Älska  milda  Ord  kärleken till milda tungan.


5839b.  Älska  barmhärtiga  Ord  kärleken  till

barmhärtiga  tungan.


5839c.  Älska  tålmodiga  Ord  kärleken  till

tålmodigheten  tunga.


5840a.  Älska  uthålliga  Ord  kärleken  till

uthållighetens  tunga.


5840b.  Älska  ståndaktiga  Ord  kärleken  till

ståndaktighetens tunga.


5840c.  Älska trohetens  Ord  kärleken  till

trohetens  tunga.


5841.  Ilskna  tankar  skadliga  tankar.


5842.  Häftiga  tankar  skadliga  tankar.


5843.  Begärets  tankar  skadliga tankar.


5844.  Elaka  tankar  skadliga  tankar.


5845a.  Högmodiga  tankar  tillgänglig för

de högmodiga.


5845b.  Högmodiga  tankar  skadliga för

de ödmjuka.


5845c.  Ödmjuka  tankar  tillgänglig  för Alla.


5846a.  Ödmjuka  tankar  nyttiga  för Alla.


5846b.  Ödmjuka  tankar  personliga  för Alla.


5846c.  Ödmjuka  tankar  älskvärda

av den ödmjuke.


5847.  Ödmjuka  Ord  älskvärda  av 

den ödmjuke.


5848.  Kärleken  &  trofastheten  tränar

och formar  familje-livet.


5849.  Godhjärtliges  o-ändliga  godhet  mot

de behövande  svaga  små  lidande  hjälplösa

      barnen  familje-livet  faderlösa  ensamna

utan härbärge.


5850.  Godhetens människa  främmande för

själviskheten  hjärts-hårdheten  elakheten.


5851.  Godhjärtliges  o-ändliga godhet  mot

de sörjande  barn-lösa  bittra  över-givna

      hatade  föraktade.


5852a.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet 

tänker på sig själv.


5852b.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

själv-upptagen  själv-god.


5852c.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

ego-centrisk  gör allt för sjäviskheten.


5853.  Övermodig be-kvämlighet  lathet

själviskhetens med-tjänare.


5854.  Själv-för-verkligandet  tänker på sig själv.


5855.  Trogen relation  gemenskapens  trygghet.


5856.  Moraliska  mänskliga  förfallet

lag-lös-hetens  vän.


5857.  Välja  äktenskapet  Och  familjelivet

vara ansvarsfull i  ord  och handlingar.


5858.  Äktenskapliga  livet  viktig  för 

familjelivet.


5859a.  Mildhetens  hjärta  mildes  hjärta.


5859b.  Ödmjukhetens  hjärta  ödmjukes  hjärta.


5859c.  Saktmodighetens  hjärta  saktmodiges

hjärta.


5860.  Trösterikt  hjärta  talar  trösterika ord.


5861a.  Saktmodigt  milt  hjärta  behagar

saktmodigheten.


5861b.  Saktmodiga  milda  tankar  behagar

saktmodigheten.


5861c.  Saktmodiga  milda  ord  behagar  saktmodigheten.


5862a.  Ego-kärleken  älskar sig  själv.


5862b.  Ego-kärleken  älskar sina  egna behov.


5862c.  Ego-kärleken  älskar sina  egna

ord-val Och handingar.


5863.   Egoistiska  tankar  tänker om sig själv.


5864.   Egoistiska  ord  egna själv-utvalda Ord.  


5865.   Ödmjuke  högmodiges  förlorare.


5866.   Saktmodige  ilsknes  förlorare. 


5867.   Saktmodige  häftiges  förlorare.


5868.   Ödmjukes  omsorg  ser sin nästas  behov.


5869.   Vara  om-tänk-sam  ser sin nästas  behov.


5870.   Vara  om-sorgs-full  kärleksfull  mot

sin nästa.


5871.   Egoismen  kärleks-lös  mot sin nästa.


5872.   Kärleksfulle  egoismens  förlorare.


5873.   Omtänksamme  egoismens  förlorare.


5874.   Omsorgsfulle  egoismens förlorare.


5875a.  Självgodhetens  brist på kärlek 

Och  ödmjukhet.


5875b.  Själv-godhetens brist på  omsorg

och omtanke.


5875c.  Själv-godhetens  brist på  omtänksamhet.


5876.  Väldoftande blommor  sprider  glädje  harmoni.


5877.  Väldoftande blommor  hjälper  tröstar

stöder  sörjande själar.


5878.  Väldoftande blommor  livets  sinnesro

och  sinnesfrid.


5879a.  Egensinnigt  lyssnande  känner  inget

intresse til andras tal.


5879b.  Egensinnigt  lyssnande  ger det till sitt

egna valda intresse. 


5879c.  Egensinnigt  lyssnande  tar andras

ord  och handlingar  till sin egen fördel.


5880a.  Arbets-tillfällen  folkets  välstånd & ära.


5880b.  Arbets-tillfällen  folkets  välgång

och framtid.


5880c.  Arbets-tillfällen  folkets  glädje

Och harmoni.


5881.  Vänligheten  vänliges  livs-kamrat

stöd  tröst  Och  hjälp.


5882.  Snällheten  snälles  livs-kamrat  stöd

tröst  Och  hjälp. 


5883.  Ömheten  ömmes  livs-kamrat  stöd

tröst  Och hjälp.


5884.  Ömsintheten  ömsintes  livs-kamrat

stöd  tröst  och  hjälp.


5885a.  Tal-trängde  svårt lyssna på  sin  nästas tal.


5885b.  Tal-trängde  tänker på sitt egna  tal

vad han  vill säga.


5885c.  Tal-trängde  väljer vad  han själv  vill säga.


5886a.  Tal-trängde  villig tala  vad han  själv vill

tala om  tar ingen   hänsyn  vad andra  vill lyssna på.


5886b.  Tal-trängde  vill  att  andra  ska  lyssna

på hans  själv-utvalda  Ord. 


5886c.  Tal-trängdes  Ord  själv-utvalda  Ord.


5887a.  Tal-trängdes  Ord  låter sina  utvalda

ord  ära sig själv.


5887b.  Tal-trängdes  Ord  egensinniga  Ord.


5888a.  Egensinnigt  tänkande  har egna

utvalda  åsikter  om allt.


5888b.  Egensinnigt  tänkande  tar  inte  hänsyn  till

andras åsikter.


5888c.  Egensinnigt  tänkande  lyssnar  inte  på

sin nästas  åsikter.


5889.  Egensinnigt  tänkande  själv-upp-tagen

i sitt tänkande.


5890a.  Lyssnandet   lyssnar  på  andras  tal.


5890b.  Lyssnandet  villig  tänka på  vad  andra tänker.


5890c.  Lyssnandet  tar  hänsyn  till  sin  nästas

vilja.


5891.  Tillåta  ödmjukhetens  kärleksfulla  solstrålar

påverka  högmodets  kall  frusna hjärta.


5892a.  Tillåta  tacksamheten  för livet  vara varaktig  för varje dag.


5892b.  Tillåta  glädjen  för livets värde  vara

varaktig  för varje dag.


5892c.  Tillåta  tacksamheten  vara Herre

varje dag  istället för o-tacksamheten.


5893.  Tillåta tacksamheten  äga tankar

& hjärtats tankar.   


5894.  Högmodet smittosam sjukdom

ödmjukheten beskyddet  botemedlet 

mot högmodets inflytande.


5895a.  Vredens  medtjänare  främmande för

saktmodigheten.


5895b.  Häftighetens  medtjänare


5896.   Ödmjuke  prisad  Och upphöjd vid

stadens portar.


5897.  Högmodige  förödmjukad  vid stadens portar.


5898.  Bättre livet i troheten  än i livet  i o-troheten.


5899a.  Bättre  vara  sakmodighetens  träl än vara

vredens träl.


5899b.  Bättre vara  saktmodighetens slav  än vara  häftighetens  slav.


5899c.  Bättre vara saktmodighetens träl  än vara

ilskenhetens  träl. 


  


      


 

  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se