Direktlänk till inlägg 27 juni 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 53.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:40

#LÄNGTAR MAN EFTER VISHETEN GER HON SIG

FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5300.  Sakt-modig-hetens tunga  ärar saktmodet.


5301.  Saktmodigt hjärta  ärar sakt-modig-heten.


5302.  Sakt-modiga tankar  ärar  saktmodigheten.


5303a.  Lär oss älska ödmjukheten.


5303b.  Lär oss älska saktmodigheten.


5303c.  Lär oss älska mildheten.


5304.   Ödmjuk-hetens tunga  ärar ödmjukheten.


5305.   Ödmjukt hjärta  ärar ödmjuk-heten.


5306.   Ödmjuka tankar  ärar ödmjukheten.


5307.   In-väntad tålamod  bättre än vrede.


5308.   Ödmjukheten  bättre än själv-känslan.


5309.   Kärleken  min kärleks-fånge.


5310.   Barmhärtigheten  min barmhärtiges-fånge.


5311.   Troheten  min trohets-fånge.


5312.   Kärlekens tunga  ärar kärleken.


5313.   Kärlekens hjärta  ärar kärleken.


5314.   Kärleks-fulla tankar  ärar kärleken.


5315.   Lär oss älska sanningen.


5316.   Lär oss älska ärligheten.


5317.   Lär oss älska vänligheten.


5318.   Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens väg.


5319.   Vandringen på ödmjukhetens väg

för-lorar högmodet  vinner ödmjukheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes  rikedom.


5320.   Vandringen på saktmodighetens väg

för-lorar vreden  vinner saktmodet

    in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5321.   Vandringen på mildhetens väg

för-lorar hård-hjärt-ligheten  vinner  mildheten

     inbjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5322a.  Tjäna vreden  under-kastar sig hans vilja.


5322b.  Tjäna ilskenheten  under-kastar sig

hans vilja.


5322c.  Tjäna häftigheten  under-kastar sg

hans vilja.


5323.  Ödmjukheten  min ödmjuks-fånge.


5324.  Saktmodigheten  min saktmods-fånge.


5325.  Mildheten  min mildhets-fånge.


5326.  Mildhetens tunga  ärar mildheten.


5327.  Mildhetens hjärta  ärar mildheten.


5328.  Mildhetens tankar  ärar mildheten.


5329.  Lär oss älska snällheten.


5330.  Lär oss älska kärleken.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13. 


5331.  Lär oss älska barmhärtigheten.


5332.  Vandringen på sanningens väg

för-lorar lögnen  vinner sanningen

     in-bjuder henne  upp-lever hennes  rikedom.


5333.  Vandringen på ärlighetens väg

för-lorar o-ärligheten  vinner ärligheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5334.  Vandringen på vänlighetens väg

för-lorar elakheten  vinner  vänligen

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom. 


5335a.  Sanningen  min sannings-fånge.


5335b.  Ärligheten min ärlighets-fånge.


5335c.  Vänligheten min  vänlighets-fånge.


5336.  Sanningens tunga  ärar sanningen.


5337.  Sanningens hjärta  ärar sanningen.


5338.  Sanningens tankar  ärar sanningen.


5339.  Lär oss älska  troheten.


5340.  Lär oss älska  tystnaden.


5341.  Lär oss älska  stillheten.


5342.  Vandringen på trohetens väg

för-lorar o-troheten  vinner troheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5343.  Vandringen på barmhärtighetens väg

för-lorar o-barmhärtighet  vinner barmhärtigheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5344.  Vandringen på tystnadens väg

för-lorar  o-tystnaden  vinner  tystnaden     

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5345.  Ärlighetens tunga  ärar ärligheten.


5346.  Ärlighetens hjärta  ärar ärligheten.


5347.  Ärlighetens tankar ärar ärligheten.


5348.  Tystnaden  min tystnads-fånge.


5349.  Snällheten  min snällhets-fånge.


5350.  Kärleken  min kärleks-fånge.


5351.  Vandringen på snällhetens väg

för-lorar elakheten  vinner snällheten

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5352.  Vandringen på kärlekens väg

förlorar hatet  vinner kärleken

      in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5353.  Vandringen på godhetens väg

för-lorar elakheten  vinner  godheten

     in-bjuder  henne  upp-lever  hennes rikedom.


5354.  Bättre styra sitt sinne än att inta en stad.


5355.  Bättre lyda ödmjukheten  än känna

högmodets smärta.


5356.  Bättre lyda saktmodigheten  än känna

vredens smärta.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.   Syraks bok.  6:13.


5357.  Bättre lyda mildheten  än känna

hård-hjärt-lighetens smärta. 


5358.  Lyssnandet bättre än prat-samheten.


5359.  Lyssnandet  & tål-modigheten

varandras vänner.


5360a.  Svek-fritt sinne  svekets fiende & o-vän.


5360b.  Svek-fritt hjärta  svekets fiende & o-vän.


5360c.  Svek-fri tunga  svekets fiende & o-vän.


5361a.  Upp-riktigt sinne  o-ärlighetens

fiende & o-vän.


5361b.  Upp-riktigt hjärta  o-ärlighetens

fiede& o-vän.


5361c.  Upp-riktig tunga  oärlighetens

fiende & o-vän.


5362a.  Intrig-makarens själ  vishetens

fiende & o-vän.


5362b.  Intrig-makarens sinne  dårskapens

tanke-sätt.


5362c.  Intrig-makarens hjärta  dårens hjärta.


5363a.  Upp-riktigt hjärta bättre än o-ärligt hjärta.


5363b.  Upp-riktiga tankar bättre än

o-ärliga  tankar.


5363c.  Upp-riktig tunga  bättre än o-ärlig tunga.


5364a.  Vis tunga bättre än  dårens tunga.


5364b.  Vist hjärta bättre än  dårens hjärta.


5364c.  Visa tankar bättre  än dår-aktiga tankar.


5365a.  Sorgsna & be-drövade hjärtan  lever

i av-saknad från glädjen. 


5365b.  Sorgsna & be-drövade tankar  lever

i av-saknad från glädjen.


5365c.  Sorgsen & be-drövad tunga  lever

i av-saknad från glädjen. 


5366a.  Glädje-fyllda tankar  sorgens för-lorare.


5366b.  Glädje-fyllt hjärta  sorgens för-lorare.


5366c.  Glädje-fylld tunga  sorgens för-lorare.


5367a.  Sorgens förlorade tunga  glädje-fyllda

tungans  Ord-val.


5367b.  Sorgens för-lorade tankar  glädje-fyllda

tankar.


5367c.  Sorgens för-lorade hjärta 

glädje-fyllt hjärta.


5368a.   Tillåta glädjen vara  herre över tankarna.


5368b.   Tillåta glädjen vara  herre över hjärtat.


5368c.   Tillåta glädjen vara  herre över tungan.


5369.  Vänligheten & omsorgen varandras vänner.#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5370.  Vänligheten & omsorgen  elakhetens

fiender Och o-vänner.


5371a.  Tillåta vänligheten Och omsorgen

vara herre över  händerna. 


5371b.  Tillåta vänligheten och omsorgen vara  herre över  hjärtat.


5371c.  Tillåta vänligheten & omsorgen vara

herre över  tungan. 


5372.   Känna sig älskad i ödmjukhetens närhet.


5373.   Känna sig älskad i mildhetens närhet.


5374.   Känna sig älskad i kärlekens närhet.


5375.   Känna sig älsk-värd i godhetens närhet.


5376.   Känna sig älsk-värd i snällhetens närhet.


5377.   Känna sig älsk-värd i tystnadens närhet.


5378.   Känna sig upp-skattad i ärlighetens närhet.


5379.   Känna sig uppskattad i insktens närhet.


5380.   Känna sig upp-skattad i glädjens närhet.


5381a.  Kärlekens & tröstens Ord  skrivna i hjärtat.


5381b.  Kärlekens & tröstens  Ord

ligger på tungan.


5381c.  Kärlekens & tröstens Ord  skrivna

i tankarna.


5382.  Kloka mått-fullheten & lydnaden

varandras vänner.


5383.  Kloka mått-fullheten & lydnaden

o-måttlighetens Och olydnadens fiender &

o-vänner.


5384.  Kloka mått-fullhetens Och lydnadens

hjärtat ärar dem.


5385.  O-barm-härtig nation  nationens undergång.


5386.  Barmhärtiga nationen  har en framtid

på jorden.


5387.  Vandringen på svek-frihetens väg

för-lorar sveket  vinner svekfriheten

     in-bjuder henne  upp-lever  hennes rikedom. 


5388.  Vandringen på vishetens väg

för-lorar dårskapen  vinner visheten

      in-bjuder henne  upplever  hennes rike-dom.


5389.  Vandringen på moralens väg

för-lorar o-moralen  vinner moralen

      in-bjuder henne  upp-lever  hennes rike-dom.


5390.  Visheten älskar människan.


5391.  Insikten älskar människan.


5392.  Klokheten älskar människan.


5393.  Knotighetens & gnälleriets farligheter

tacksamhetens fiender Och o-vänner.


5394.  Knotigheten & gnälleriet  har ingen

framtid på jorden.


#LÄNGTAR MAN EFTER VIS-HETEN GER HON SIG


FÖRST TILL KÄNNA#.  Syraks bok.  6:13.


5395a.  Strålande & o-förgänglig är visheten.


5395b.  Strålande & o-förgänglig är insikten.


5395c.  Strålande & o-förgänglig är klokheten.


5396.  Strålande & o-förgänglig är ödmjukheten.


5397a.  Man finner ödmjukheten  när man vill

söka henne.


5397b.  Man finner visheten när man vill

söka henne.


5397c.  Man finner klokheten  när man vill

söka henne.


5398.   Man finner insikten  när man vill

söka henne.


5399.   Längtar man efter insikten  ger hon sig

först till känna.


 

    


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se