Direktlänk till inlägg 27 juni 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 51.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:39

#VISHETEN GÅR SJÄLV OMKRING OCH SÖKER


UPP DEM SOM ÄR HENNE VÄRDIGA#


Syraks. 6:16a. 


5100.  Vara vän med vän-skapen  värde-sätter den.


5101.  Vara trogen vän  leva i vän-skapen.


5102.  Vara vän-skap-lig  vänlig  hjärtlig.


5103.  Vara Vänlig  Älsk-värd  Hjärt-lig

vara elak-hetens fienlighetens fiender

& o-vänner.


5104.  Livet i god-modigheten  vänskap-ligheten

mild-heten vara nästans vän.


5105.  Vara nästans vän  ärar vän-skapen.


5106.  Vän-skapligheten & godheten vanärar

elak-heten.


5107.  Elakhetens ondska  vanärar vänskapen.


5108.  Snälle lever dag-ligen i snällheten.


5109.  Nyfikne & vet-girige lever dagligen

i nyfikenheten.


5110.  Ärlige lever dag-ligen i ärlig-heten.


5111.  Trogne lever dag-ligen i troheten.


5112.  Förtalaren lever dag-ligen i för-talet.


5113.  Tiden av-gör människans ålder.


5114.  Ödmjuke talar få & för-nuftiga Ord


5115.  Få Och förnuftiga Ord  sprider tystnadens

glädje  tystnadens goda vittnesbörd.


5116.  Gyckelriets hån-gulla skatt & tal

vanärar tystnadens glädje.


5117.  Gyckelriet för-löj-ligande  högmodets glädje.


5118.  Gyckleriets skämt-sam-het  vanärar

tystnadens välsignelser.


5119.  Gyckleriets skämt-sam-het  nationens undergång.


5120.  Gyckleriets bländ-verk  återspeglar

hjärtats stor-talig-het & övermod.


5121.  Gycklaren äger för-löj-ligande be-teende.


5122.  Ut-öva elakheten hatar & föraktar

snälle Och vän-lige.


5123a.  Snälle lärt sig älska snäll-heten.


5123b.  Snälle känner sig älskad av snällheten.


5123c.  Snälles dagliga vän-skap med snällheten.  


5124a.  Dominante en-väldige diktatoriske

söker få starkt inflytande över folket & nationen.  


5124b.  Visar strängt beteende & hård-hjärtlig

i ord Och handling.  


5125.  Bära falskt vittnes-börd mot sin nästa

vanärar goda vittnes-bördet.


5126.  Barm-härtigheten Och o-barmhärtigheten

varandras o-vänner.


5127.  O-barmhärtigheten  Barmhärtighetens

fiende & O-vän.


5128.  O-barm-härtig-heten  tänker inte på sin nästa.


5129.  O-barm-härtigheten visar inget med-lidande

med-känsla & medömkan hjälpa stödja trösta.


5130.  O-barm-härtig-heten hatisk  förakt-full.


5131.  O-barmhärtigheten tänker på sig själv.


5132.  Kärleken till sin egen-vilja vanärar kärleken

till sin nästa.


5133.  Egen-kärleken vanärar sin nästa.


5134.  Egen-kärleken  älskar tillfredsställa sina

egna behov & önskningar.


5135.  Egen-kärleken  älskar sig själv.


5136.  Egen-kärleken  ärar sitt egna liv.


5137.  Egen-kärleken  tänker på sig själv.


5138.  En-heten i tankar  Tungans ordval

bote-medlet mot oron & för-virringen. 


5139.  O-moralen  karaktärs-lös.


5140.  O-moralen  lever i o-ordning & kaos.


5141.  O-moralen hatar Och föraktar  Ordningen.


5142.  O-moralen  älskar sig själv  O-ordningen

Och för-virringen.


5143.  O-moralen  ärar Och älskar sitt beteende.


5144.  Moraliska  be-teendet visar sig i

karaktäriska-livet.


5145.  Karaktäriska-livet  sprider uppmuntran

glädje tröst hjälp harmoni lugn Och vila.


5146.  O-moralen lever i en o-fullkom-lig karaktär.


5147.  Öd-mjukhetens karaktär  läker  tankarna

Hjärtats  tankar  Tungans ord-val 

       i-från övermodets smärta & lidande.


5148.  Över-modets & stolhetens smärta & lidande

sämre än ödmjukhetens läkedom.


5149.  Sakt-modets karaktär  läker tankar

Hjärtats tankar  Tungans Ord-val

      i-från vredens smärta Och lidande.


5150.  Snällheten Och Vänlig-hetens  karaktär

läker  tankar  Hjärtats tankar  Tungans Ord-val

     i-från  elak-hetens  smärta Och lidande.


5151.  Älska få-fäng-ligheten  fara efter

lögnens vilje-beslut.


5152.  Jaga efter få-fäng-lig ära  ärar tomheten.


5153.  Lögnens vilje-beslut  ärar lögnen.


5154.  O-lydig lögnens vilje-beslut   vanärar lögnen.


5155.  Lydig lögnens vilje-beslut  smärtar

Och sårar den lydige.


5156.  Alla person-lig-heter har en egen vilja.


5157.  Över-modiga består inte inför Öd-mjukheten.


5158.  Över-modige berömmer sig av sitt övermod.


5159.  Ödmjuke berömmer sig av sin litenhet.


5160.  Övermodiga blir för-ödmjukad inför

öd-mjukheten.


5161.  Högmodet & stoltheten känner sig förödmjukad inför ödjukheten Och litenheten.


5162.  Elake blir förödmjukad inför snäll-heten

& vänligheten.


5163.  Elake berömmer sig av sin elak-het.


5164.  Elak-heten känner sig förödmjukad

infr vänligheten Och snäll-heten.


5165.  Elakes mun Och tunga gömmer

på olycka & fördärv.


5166.  Ödmjukes tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  ödmjuka.


5167.  Mildes tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  milda.


5168.  Sakt-modiga tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  saktmodiga.


5169.  Snälles och vänliges tankar  Hjärtats tankar

Tungans Ord-val  snälla Och vänliga.


5170.  Tal-trängde finner sin styrka i sin

prat-samma tunga.


5171.  Tal-trängde finner stolhet i sin

prat-sjuka tunga.


5172.  Tal-tränges falska i sin tunga hans olycka

Och fördärv.


5173.  Egen-kärleken  själens kräft-sår.


5174.  Egen-kärleken vanärar tankars  Hjärtats tankars glädje.


5175.  Kärleken rik på kärlek.


5176.  Kärleken daglig o-utsinlig källa.


5177.  Kärleken rik på sina tröste-rika rikedomar.


5178.  Hjälparen rik på sina hjälpande händer.


5179.  Hjälparen till-gäng-lig för Alla.


5180.  Tröstaren till-gäng-lig för Alla.


5181.  Sakt-modiges saktmod till-gänglig för Alla.


5182.  Snälles snäll-het till-gäng-lig för Alla.


5183.  Vänliges vän-lig-het tillgäng för Alla.


5184.  Hjälparen rik på hjälp-samheten.


5185.  Hjälparen ser mänsklig-hetens behov.


5186.  Saktmodige rik på sakt-modiga Ord. 


5187.  Ödmjuke rik på ödmjuka ord.


5188.  Uppmuntraren rik på uppmunde Ord.


5189.  Vänlige rik på vänliga Ord.


5190.  Snälle rik på snälla Ord.


5191.  Tala uppmuntrande Ord till den miss-modige.


5192.  Tala tröstande Ord till den sorgsne.


5193.  Ödmjuk-heten Mildheten  

                tänker ödmjuka Och milda ord.


5194.  Hatet  Föraktet

       tänker  hatiska Och förakt-fulla Ord.


5195.  Lång-modigheten  vredens O-vän

& fiende.


5196.  Långmodigheten  tålig Och nåde-full.


5197.  Lång-modigheten  tålighetens vän.


5198.  Långmodigheten  ärar  tåligheten.


5199.  Lång-modigheten nationens framtid.   

 


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se