Direktlänk till inlägg 15 juni 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSER . DEL. 50.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 juni 2017 12:35

BE-HÄRSKAD TUNGAS VÄRDE STÖRRE


ÄN GULDETS & SILVRETS.


5000.  Undvika stridiga ord-växlingar.


5001.  Tystnaden & stillheten talar tystnadens

ord i handling.


5002.  Tystnadens ord väger tungt på livets väg.


5003.  Tystnadens ord nationens framtid.


5004.  Tystnadens tankar väger tungt på

livets väg.


5005.  Tystnadens tankar tränar & fostrar

galopperande tankar.


5006.  Tystnadens tankar  vän med tiden.


5007.  Tystnadens tankar  själs-livets läkedom.


5008.  Tystnadens tankar  hjärtats glädje.


5009.  Ödmjukes få-ordighet  ärar tystnaden.


5010.  Vara rädd om tystnaden  ärar tystnaden.


5011.  Tystnadens belöning  vara rädd om tystnaden.


5012.  Kärleken till sin nästa  hjärtats glädje.


5013.  Kärleken till sin nästa  belönas.


5014.  Kärleken till sin nästa nationens framtid.


5015.  Älska sin nästa  som sig själv.


5016.  Ödmjuke älskar sin nästa  som sig själv.


5017.  Högmodige älskar sig själv  mer än

sin nästa.


5018.  Högmodige tänkar på sig själv

mer än på sin nästa.


5019.  Barmhärtighetens & kärlekens famn står

öppen för Alla.


5020.  Ödmjukhetens & mildhetens famn står

öppen för Alla.


5021.  Ärlighetens & öppen-hjärtlig-hetens famn

står öppen för Alla.


5022.  Barmhärtighetens & kärlekens hjärta står öppen för Alla.


5023.  Ödmjukhetens & mildhetens hjärta står öppen för Alla.


5024.  Ärlighetens & öppen-hjärtlig-hetens hjärta står öppen för Alla.


5025.  Barmhärtighetens ömhet & öm-sint-het

tillgänglig för Alla.


5026.  Ärlighetens Och öppen-hjärtlig-hetens

ömhet & öm-sint-het tillgänglig för Alla.


5027.  Ödmjukhetens Och mildhetens ömhet

& öm-sint-het tillgänglig för Alla.


5028.  Vandra i lydnadens fotspår ärar lydnaden.


5029.  Vandra i o-lydnadens fotspår  belönings-lös

ärar o-lydnaden.


5030.  Ömheten Och tålamodet   till-gäng-lig

för Alla.


5031.  Ömheten Och öm-sint-heten tiilgänglig

för Alla.


5032.  Stoltes tänkande  jag vet allt Och kan allt.


5033.  Inte skada sanningen främja den.


5934.  Inte skada sakt-modet främja den.


5935.  Inte skada ödmjuk-heten främja den.


5936.  Ren-hjärt-lige äger sanningens närhet.


5937.  Barm-härtige äger barmhärtighetens närhet.


5938.  Ärlige äger ärlig-hetens närhet.


5939.  Inte skada ärlig-heten främja den.


5940.  Inte skada snäll-heten & vänligheten

främja den.


5941.  Inte skada barm-härtig-heten främja den.


5942.  Ödmjuke äger ödmjuk-hetens närhet.


5943.  Sakt-modige äger saktmodigheten.


5944.  Ren-hjärt-lige förakta & hatar  för-talet

Och skvalle-riet.


5945.  Ren-hjärt-lige äger  be-härskad tunga.


5946.  Ren-hjärt-lige tänker  först innan han talar.


5047.  Ren-hjärtlige få-ordig.


5048.  Ren-hjärt-lige  älskar sanningen.


5049.  Förtalaren  älskar för-talet.


5050.  Föraktaren  älskar för-aktet.


5051.  Lögnaren  älskar lögnen.


5052.  För-talaren  hungrar efter förtalet.


5053.  Lögnaren  hungrar efter lögnen.


5054.  Girige  hungrar efter girig-heten.


5055.  Girige  älskar girig-heten.


5056.  Girige  äger girig-hetens närhet.


5057.  Girige  skadar inte girig-heten  främjar den.


5058.  Girige  känner ingen mättnad efter

girig-heten.


5059.  O-fullkom-lige  känner plågsamheten

i o-fullkomlig-heten.


5060.  Ren-hjärtlige  känner plågsamheten

i förtalarens närhet.


5061.  Ren-hjärt-lige  känner plågsamheten

i lögnarens närhet.


5061.  Ren-hjärt-lige  känner plågsamheten

i o-behärskade tungan.


5062.  Ren-hjärt-lige känner plågsamheten

i förtalet & skvalleriet.


5063.  Ren-hjärtlige känner plågsamheten

i hatet Och för-aktet.


5064.  Ondskan  ärar sin egen ondska.


5065.  Ondskan  skadar mänsklig-heten.


5966.  Ondskan  ärar lag-lös-heten.


5067.  Ondskan  sanningens fiende & o-vän.


5068.  Ondskan  hatets & för-aktets vän.


5069.  Människo-fruktan  o-social.


5070.  Människo-fruktan  frimodighetens fiende

Och o-vän.


5071.  Människo-fruktan  ärar rädslan.


5072.  Människo-fruktan  frimodiga tungans

fiende Och o-vän.


5073.  Människo-fruktan  lögnens vän.


5074.  Människo-fruktan  ärar lögnen.


5075.  Lögnaren visar  fast be-slutsamhet följa

lögnen.


5076.  Lögnaren lyder  lögnens vilja Och tankar.


5077a.  Lögnaren  lögnens lydige lär-ljunge.


5077b.  Lärljungen lär känna  lögnen.


5078.  Barm-härtige  gör barm-härtig-heten

älskvärd Och värde-full.


5079.  Ren-hjärtlige  gör sanningen älskvärd

Och värde-full.


5080.  Lära känna sanningen  vad den vill lära mig.


5081.  Lära känna barm-härtig-heten

vad den vill lära mig.


5082.  Lära känna insikten  vad den vill lära mig.


5083.  Lära känna vis-heten  växa ifrån

dårskapen.


5084.  Lära känna sakt-modet  växa ifrån

ilskenheten Och häftigheten.


5085.  Lära känna mildheten  växa ifrån

hård-hjärt-ligheten.


5086.  Lära känna ödmjuk-heten  växa ifrån

hög-modet.


5087.  Lära känna barm-härtigheten  växa  ifrån

o-barm-härtig-heten.


5088.  Lögnarens  härskar-dyrkan av lögnen.


5089.  Lyssnaren  lyssnar sig fram.


5090a.  Tal-trängde  pratar sig fram.


5090b.  Ren-hjärt-liga tankar ärar ren-hjärtligheten.


5090c.  Ren-hjärtliga hjärtat ärar ren-hjärtligheten.


5091a.  Talträngde  ärar prat-sam-heten.


5091b.  Ren-hjärtliga tungan ärar  ren-hjärtligheten.


5091c.  O-straffliga tankar  ärar o-straff-ligheten.


5092a.  Allt belönings-löst  fiender Och o-vänner.


5092c.  O-straffliga hjärtat ärara o-strafflig-heten.


5093a.  Be-lönings-lös-heten  tids-tjuvar Och

energi-tjuvar.


5093b.  O-straffliga tungan ärar o-strafflig-heten.


5093b.  Synd-fria tankar  ärar syndfriheten.


5093c.  Synd-fria hjärtat  ärar syndfriheten.  


5094a.  Be-lönings-lös-heten  förmörkar  mänsklig-hetens hjärtan Och sinnen.


5094b.  Synd-fria tungan ärar syndfriheten.


5094c.  Kivigheten Och o-sämjan  vanärar

synd-friheten.


5095a.  Be-lönings-lös-heten  ut-nyttjar

mänsklig-hetens dyrbara tid.


5095b.  Kivig-heten & o-sämjan  vanärar

be-härskad tunga.


5095c.  Kivig-heten Och O-sämjan  vanärar 

o-straff-ligheten.


5096a.  Be-lönings-lös-hetens lögner  tids-tjuvar

Och energi-tjuvar.


5096b.  Kivigheten & o-sämjan vanärar sanningen.


5096c.  Ilsken-heten & häftigheten

ärar o-sämjan Och kivig-heten.5097a.  Belönings-lös-heten  ärar lögnen.


5097b.  Ilskenheten Och häftigheten

arar vreden Och strids-lystenheten.


5097c.  Vreden Och strids-lystenheten

ärar o-behärskade tungan.


5098a.  Be-lönings-lös-heten ärar falskheten

Och lögnen.


5098b.  Vreden & strids-lysten vanärar  tystnaden.


5098c.  Ords-strider  tal-trängd  tunga

vanärar tystnaden.


5099a.  Tro-värdiga be-löningen 

be-lönings-lös-hetens fiende Och o-vän.


5099b.  O-ärliga Ord  ärar o-ärligheten.


5099c.  O-ärliga Ord  ärar för-talet.


5099d.  Lögnens Ord  ärar falsk-heten. 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se