Direktlänk till inlägg 31 mars 2015

DEN ÖDMJUKA VÄGEN DAG FÖR DAG. DECEMBER MÅNAD.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2015 17:31

DECEMBER.


GLÄD ER ALLTID I HERREN. ÄNN EN GÅNG VILL JAG SÄGA:

GLÄD ER.  DÅ SKALL GUDS FRID, SOM ÄR MERA VÄRD ÄN ALLT VI TÄNKER, GE ERA HJÄRTAN OCH ERA TANKAR SKYDD I KRISTUS JESUS.  

( FIL. 4:4,7 ).

Den första dagen.


Jesus älskar glada hjärtan.  Han älskar den själ som alltid är leende.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:1.


1.   "Gott rykte är mer värt än stor rikedom, aktning

bättre än silver och guld".


Gott vittnesbörd är värdefullare än rikedom och ära.

God livsstil, livskvalite och livsföring bättre än silver och guld.


Den andra dagen.


Om våra uppoffringar fångar Jesus uppmärksamhet, så gör allt vi gläder oss åt det också. Men vår lycka får inte vara självcentrerad.  Vi måste frivilligt ge vår brudgum de små glädjeämnen han sår ut under vandringen genom livet för att ta våra hjärtan och lyfta dem till honom själv.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:2.


2.  "Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda". 


Fattig och rik; båda skapade till Guds avbild.

Inför Hans Majestäts ögon; äger samma människo-värde.


Den tredje dagen.


Ansiktet avspeglar själen. Ni bör alltid se lugna och samlade ut i ansiktet, som ett litet barn som alltid är förnöjt.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.  22:3.


3.  "Den kloke ser faran och tar skydd, den o-erfarne

trampar på och får sitt straff".


Den klokes klokhet ger insikt och förstånd; ty han ser faran i god tid och söker beskydd.

O-erfaren människa på livet; trampar på och får sitt straff.


Den fjärde dagen.


Min enda lycka är att älska dig, o, Jesus.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:4.

4.  "Lönen för ödmjukhet och gudsfruktan är rikedom,ära och liv".


Ödmjukhetens och gudsfruktans belöning ger ett evigt värde av ära och liv.


Den femte dagen.


Var alltid leende här på jorden.  Det tycks som om Jesus ville säga att när vi ler mot en syster, så ler vi mot hennes brudgum och att detta torkar hans tårar. 


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:5.


5. "Törnen och fällor finns på den falskes väg, som är rädd om livet aktar sig för dem".


Falskhetens väg är fylld av taggiga törnen och farofyllda snaror.

Den vise och kloke undviker den falskes väg.

Den sjätte dagen.

När jag lider mycket, eller när något smärtsamt eller obehagligt händer, tarjag emot det med ett leende i stället för att bli ledsen.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:6.


6.  "Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal".


Ordspråket säger: Vänj den unge vid väg han bör vandra.

Ungt hjärta är ett formbart hjärta.

Ungt hjärta; föråldras och de fem sinnen försämras.


Den sjunde dagen.


För mig är det ren glädje, inte bara när jag är ofullkomlig, utan framför allt när jag känner det.


Therese av Lisiux.


Ordspråksboken. 22:7.


7.  "Den rike är den fattiges herre, den som lånar blir långivarens slav".


Den fattige saknar penningar.

Hans överlevnad gör honom beroende av den rikes penningar. 


Den åttonde dagen.


Att känna sig mycket ofullkomlig är inte detsamma som att berömma sig av de dygder vi praktiserar utan att erkänna att Gud lägger denna skatt av dygder i sitt barns händer för att använda den enligt hans vilja.

Men det är alltid Guds skatter.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:8.


8.  "Den som sår orätt skördar ofärd, och käppen gör slut på hans övermod".


Sådden i köttets åker ger skörd av tomheten och fåfängligheten.

Andlig formbarhet och fostran gör slut på övermodets och stolthetens vilja och tankar.   


Nionde dagen.


Alla de vackraste talen skulle inte kunna ge upphov till en enda akt av kärlek utan nåden som berör hjärtat.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:9.


9. "Den godhjärtade blir välsignad, ty han delar sitt bröd med en fattige".


Lydnadens belöning har med sig välsignelser.

Godhetens hjärta delar sitt egna bröd med den fattige.


Den tionde dagen.


O, så lycklig Herren gör mig. Hur lätt och underbar det är att tjäna honom.  Han har alltid gett mig det jag önskar, eller för att säga det med andra ord, han har alltid fått mig att önska det som han velat ge mig. 


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:10.


10.  "Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut och bråk

och skällsord upphör".


Ordspråket säger: "Det hjärtat är fullt utav, det talar munnen". 


I vårt hjärta samlas antingen onda eller goda tankar och ord.

Bråkmakarens grälsjukhet tar slut när han körs ut.

Grälsjukheten, bråkigheten och ondskefulla ord upphör;

ersätts den av vilan, ron och harmonin. 


Den elfte dagen.


Min frid består i att fortsätta att vara lite.  När jag faller på vägen tar jag mig samman så snabbt det går, och Jesus tar mig handen.


Therese av Lisiuex.


Ordspråksboken. 22:11.


11.  "Älskad blir den som har rena tankar, den som talar väl får kungen till vän".


Renhetens tankar ger en god livsstil, livskvalite och livsföring.

Renhetens tal och tankesätt; gör människan till konungens vän. 


Den tolfte dagen.


Ibland, när jag läser böcker som säger att fullkomligheten bara vinns efter att ha övervunnit tusentals hinder,

blir min själ mycket trött.

Jag slår igen den lärda boken som ger mig huvudvärk

och torrlägger hjärtat.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.  22:12.


12.  "Herrens blick vakar över kunskapen, bedragarens ord gör han om intet".


Hans Majestäts allvetande blickar vakar över gudomens kunskap.  Den tillfaller dem som i lydnad håller hans budord.

Bedragarens ord; idel tomhet och fåfänglighet.


Den trettionde dagen.


När jag läser Skriften verkar allt klart.  Ett enstaka ord visar själen gränslös vision.

Fullkomligheten verkar lätt för mig.

Som jag förstår det räcker det att erkänna sin intighet och att överlåta sig, som små barn, i Guds händer.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:13.


13.  "Den late säger: "Det är ett lejon på gatan,

jag blir dödad om jag går ut".


Den lates stolthet säger i sitt hjärta; jag vill inte aktivera mig, eftersom det finns ett lejon på gatan.


Den fjortonde dagen.


DEN HELIGA THERESE FÖRKLARAD SKYDDSPATRON FÖR MISSIONERNA TILLSAMMANS MED DEN HELIGE FRANS XAVIER DEN 14 DECEMBER 1927.


Jag kan inte utföra något lysande verk.

Jag kan inte predika evangeliet eller utgjuta blod.

Det spelar väl ingen roll?

Mina bröder är verksamma i mitt ställe och jag håller mig som ett litet barn så nära Konungens tron jag kan.

Jag älskar dem som hela tiden är mitt uppe i striden.


Ordspråksboken.  22:14.


14.  "Den främmande kvinnans mun är en djup grop,

den Herren vredgas på faller däri".


Främmande kvinnans fladdrande tunga; kan liknas vid en djup grop; där skvaller, förtal och kiv förvaras.

Hans Majestät vredgas över dens ondskefullhet; som själv faller däri.


Den femtonde dagen.


Han som alltid är vakande ( Höga Visan 5:2 ) lärde mig att han för en själ vars tro är som ett senapskorn gör underverk för att stärka denna tro.

Men för dem som stod honom nära, hans moder ( Joh. 2 ),

gjorde han inga underverk förrän han hade satt deras tro på prov.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:15.


15.  "Dårskapen sitter djupt hos pojken, men det fostrande riset driver ut den".

Dårskapens djupa synda-rötter har sitt fäste i själens inre liv.

Fostrande riset har en förmåga att förändra och förvandla en människas livsstil och livsföring. 


Den sextonde dagen.


Jag räknar med änglarnas och helgonens hjälp för att flyga upp  till dig med dina egna vingar,o, Jesus, min örn 

( Jesaja. 40:31 ).


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:16.


16.  "Att utsuga den fattige kan ge vinst, att ge åt den rike vållar bara förlust".


Den rike som får; blir aldrig tacksam för det han har.

Ordspråket säger; "Den som älskar penningar blir aldrig mätt på penningar".

Den förtrycktes fattigdom; gör honom tacksam för det han får. 


Den sjuttionde dagen.


Den enda nåd jag ber om, o, Jesus, är att aldrig såra dig".


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.  22:17.


17.  "De visas ord.

Lyssna noga och hör mina ord, ta emot min kunskap".


Lyssnande öron+Lydnadens öron.

Lyhördheten för mina ord ger en stor belöning.

Min kunskap till ett hörsamt hjärta; ger liv och ära.


Den artonde dagen.


Mina gärningar och små uppoffringar kan göra Gud älskad i hela världen.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:18.

18.  "Ljuvt är att bära dem inom sig och ständigt ha dem alla på läpparna".

Hans majestäts ord och budord är ljuvliga och läkande för själens inre liv; tala ut dem på sina mjuka, ömsinta och lena läppar.

Den nittionde dagen.

Om stora skuggor kommer och gömmer kärlekens stjärna, om det verkar som omjag inte trodde att något annat än bara natten i detta liv fanns, så skulle kunskapen att min älskade sol fortfarande lyser bakom de mörka molnen vara den fullkomliga glädjens ögonblick.


Therese av Lisieux.


Ordspråksbken. 2219.


19.  "För att du skall förtrösta på Herren undervisar jag dig om hans väg".


Undervisning i Guds budord ger en full förtröstan att vandra på hans fullkomliga vägar.


Den tjugonde dagen.


O, min älskade, o, höga skönhet, du har gett dig själv som gåva till mig.  O, Jesus, det jag kan ge dig tillbaka är min kärlek till dig.

Gör mitt liv till en enda akt av kärlek.


Therese av Lisiuex.


Ordspråksboken. 22:20.


20.  "Jag har skrivit trettio regler, insiktfulla råd till dig".


Nedskrivna regler kan vara nyttiga; för en andlig fostran och formbarhet i gudomens dygder.

Insiktsfulla råd+själens dybara rikedomar.


Den tjugoförsta dagen.


Det jag sätter värde på, det enda jag önskar mig, är att göra något fint för Jesus.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:21.


21.  "För att lära dig sanningens ord, så att du kan ge besked åt dem som sänt dig".


Utifrån sanningens ord; kan du ge ett trovärdigt svar till dem som sänt dig.


Den tjugoandra dagen.


Min himmel är leendet till Gud jag älskar, när han vill gömma sig för att pröva min tro.

Jag är i himlen ända tills han blickar ner på mig igen.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.  22:22.


22.  "Plundra inte den fattige i hans fattigdom, krossa inte den hjälplöse i domstolen".


Den fattige behöver inte plundras; ty hans fattigdom; har inget att ge.

Anklaga inte den hjälplöse i domstolen.


Den tjugotredje dagen.


Jo, jag vet det så väl att glädjen inte ligger i tingen som omger oss.  Den bor i själens innersta.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:23.


23.  "Ty Herren tar sig an hans sak och berövar rövarna livet".


Hans Majestäts omtänksamhet och omsorg över den fattige och hjälplöse; kan liknas vid ett tryggt beskydd.


Den tjugofjärde dagen.


Jag vandrar på tillitens och kärlekens väg.

Jag förstår mig inte på själar som är rädda för en så ömsint vän.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:24.


24.  "Ge dig inte i lag med en hetlevrad man, med den argsinte skall du inte umgås".

Argsintheten, ilskenheten och ordstridigheten; ger ingen god livsstil, livskvalite och livsföring.

Deras närvaro; splittrar och ger själs-sår.


Den tjugofemte dagen.


JULDAGEN.

O, vad jag önskar att få älska Jesus, ja att älska honom passionerat och få g honom tusen tecken på kärlek, medan jag ännu kan det.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:25.


25.  "Ty du kan ta efter hans sätt och gillra en fälla

för dig själv".


Lever du efter den argsinte och hetlevrade; blir det för dig till en själens snara.

Själens snara; ger dig inre blödande själs-sår. 


Den tjugosjätte dagen.


Jesusbarnet begär bara en fin liten kram av er.

Ge honom er kärlek.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:26.


26.  "Var inte en sådan som ger handslag och går i

borgen för lån".


Gör inga felaktiga beslut; vilket kan ge dig en inre ångest-känsla.

Genom ett handslag är du bunden; vid ditt beslut.


Den tjugosjunde dagen.


Åh, vilket mysterium det är! 

Min lilla kärlek kan charma dig, du min Herre.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:27.


27.  "Om du inte har så att du kan betala tar de ju

sängen du ligger på".


Är du betalnings skyldig och inte kan betala din skuld;

din trygghets-känsla försvinner.


Den tjugoåttonde dagen.


DE OSKYLDIGA BARNENS HÖGTID.

O, Du de utvaldas konung, min plats i himlen är bland de heliga oskyldiga barnen.

Precis som de gör, kommer jag att kyssa ditt vackra ansikte.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 22:28.


28.  "Flytta inte en uråldrig gränssten som dina fäder rest".


Visa respekt mot dina fäders livsgärning som rest upp en uråldrig gränsten.


Den tjugonionde dagen.


I detta ögonblick då jag vet att jag snart ska stå inför Gud, inser jag mer och mer at ett enda är nödvändigt  ---- att bara

arbeta för honom och inte göra något i eget intresse eller för andra skapade varelser.


Ordspråksboken. 22:29.


29.  "Ser du en som är skicklig i sitt arbete ----- kungar skall han tjäna, inte vanligt folk".


Flitiga händer ger skicklighet i arbets-livet.

Han blir ärad och upphöjd i konungens ögon.


Den trettionde dagen.


Jag räknar inte med mina egna förtjänster, eftersom jag inte har några, men jag litar på honom som själv är dygden och heligheten. 


Therese av Lisieux.


Den trettioförsta dagen.


Bara ett enda finns att göra i denna världen ---- att älska

Jesus och rädda själar åt honom, så att han älskas än mer.

Therese av Lisieux.


    

 

   

 


 

    
    
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se