Direktlänk till inlägg 6 mars 2012

DEN KVINNLIGA KVINNLIGHETEN.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 mars 2012 20:00

                                      DEN KVINNLIGA KVINNLIGHETEN OCH DESS BETYDELSE.

          En god vänskap är grunden för ett äktenskap.

          Kvinnan är inte ett objekt, hon är en fin gåva till mannen.

          Att ha en fin och djup vänskap med någon, kan innebära en känsla av  trygghetsvila och tilltro

          inför framtiden.

          Det är intressant och spännande att lära känna kvinnas mogna kvinnlighet.

          Man behöver inte alltid kyssa en kvinna på ett naturligt sätt, man kan göra det istället med ett

          ärligt och uppriktigt hjärta.

          En kvinna tycker om en man som är omtänksam, kärleksfull och har en personlig frimodighet.

          Jag besökte en kvinna vid ett tillfälle, jag iaktog hennes lägenhet, hur hon hade pyntat, smyckat och

          och planerat den på ett kvinnligt sätt.

          Den var inspirerande av hennes kvinnlighet, denna utstrålning gav mig en känsla av en kvinnlig värme

          och omsorg, hennes romantiska och femenistiska sida.

          Jag som man saknar och längtar i mitt hjärta efter kvinnans mogna kvinnlighet.

          DET PÅ ETT SÅDANT SÄTT MAN KAN UPPTÄCKA KNIVINNANS MOGNA  KVINNLIGHET. 

          Det finaste en man kan ge till en kvinna, av sig själv, är en familj med barn.

          En kvinna kan i sitt hjärta säga till sin man:  Jag känner i mitt hjärta att du tycker om mig.

          Ju mer en kvinna delar med av sin kvinnlighet, Ju mer tycker jag om henne, då kommer

          hon närmare mitt hjärta.

          En äkta och sann vänskap är grunden för ett äktenskap.

          Att som man är det viktigt att kunna förstå och tala kvinnans språk.

          Att som kvinna är det viktigt att kunna förstå och tala mannens språk.

          Slutsatsen, blir att ett sådant äktenskap mellan mannen och kvinnan, kommer att

          fungera full ut.

          Mannens mogna manlighet har en sökande längtan efter kvinnans mogna kvinnlighet.

          Slutsatsen är att de tillhör varandra.

          Kvinnor är som en öppen bok, det gäller att bara kunna läsa den, på ett öppet sätt.

          En man som finner kvinnans kvinnlighet finner sin äkta och sanna manlighet.

          En kvinna sa till en man: "Vad vill du ha ut av livet, du man?

          Det finns inte allför många mogna män i en sekuliserad nation i dagens verkliga samhälle.

          Det kan vara nyttigt att genomgå en träningsprocess att helt lära känna

          kvinnans kvinnlighet, innan man ingår en djupare-vänskap eller äktenskap med en kvinna. 

          Det har en betydelse om hur man som man på ett rätt sätt värderar en kvinnas kvinnlighet:

          Hennes tankesätt, livsföring, talesätt, hur hon reagerar i olika lätta och svåra situationer, när hon

          är i behov av hennes mans stöd.

          När mannens mogna manlighet och kvinnans mogna kvinnlighet formas tillsammans.

          Man kan likna en vänskap eller ett äkenskap, i dess början som en oslipad diamant.

          Alltefter som tiden går slipas denna oslipade diamant, för att när tiden fortskrider, blir en vacker,

          färggrann diamant, som i sin tur påverkar sin omgivning, på ett positivt sätt.

          När kvinnans kvinnlighet saknar att umgås och dela livet med mannens manlighet,

          då kan den inte blomma ut i sin fulla ut-blomning.

          Slutsatsen, blir då att de två tillhör varandra och söker hela tiden en djupare gemenskap med varandra.  

                                                  


            DEN GODA HUSTRUN.

          Ordspråksboken. 31:10-31 talar mycket tydligt om DEN GODA HUSTRUNS betydelse i förhållande

          till sin äkta man och hennes förhållande till det vardagliga och jordnära livet, som en

          fullt mogen utvecklad kvinna, som Gud skapade henne, till att vara.

          Ordspråksboken. 31:10: "Att  finna en driftig hustru, vem förunnas det, långt mer än pärlor

          är hon värd.

          Ordspråksboken. 31:11: "Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte.

          Ordspråksboken. 31:12: "Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada.

          Ordspråksboken. 31:13: "Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer.

          Ordspråksboken. 31:14: "Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmännens skepp.

          Ordspråksboken. 31:15: "Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen

          och ger pigorna deras portioner.

          Ordspråksboken. 31:16: "Hon ser ut en åker och köper den, planterar en vingård för det hon själv

          har tjänat.

          Ordspråksboken. 31:17: "Ivrigt går hon till verket och hugger i med starka armar.

          Ordspråksboken. 31:18: "Kan hon märka att affärerna går bra får hennes lampa brinna  hela natten.

          Ordsrpåksboken. 31:19: "Lätt hanterar hon sländtrissan och håller sländan i handen.

          Ordspråksboken. 31:20: "Mot de svaga räcker hon ut handen, hon öppnar sin famn för de fattiga.

          Ordspråksboken. 31:21: "När snön  kommer ängslas hon inte: hela familjen har kläder av ylle.

          Ordspråksboken. 31:22: "Också täcken väver hon själv, hon är klädd i linne och purpur.

          Ordspråksboken. 31:23: "På hennes man ser alla med aktning, där han sitter bland de äldste i porten.

          Ordspråksboken. 31:24: "Rockar av linne syr hon och säljer, handlaren förser hon med bälten.

          Ordspråksboken. 31:25: "Styrka och värdighet utstrålar hon och ser leende framtiden an.

          Ordspråksboken. 31:26: "Talar gör hon med klokhet, vänliga förmaningar delar hon ut.

          Ordspråksboken. 31:27: "Uppmärksamhet följer hon allt i huset, aldrig äter hon lättjans bröd.

          Ordspråksboken. 31:28: "Välsignad blir hon av sina barn, och hennes man lovprisar henne.

          Ordspråksboken. 31:29: "Åskilliga duktiga kvinnor har jag sett, men du överträffar dem alla!

          Ordspråksboken. 31:30: "Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

          Ordspråksboken. 31:31: "Överlämna åt henne hennes mödas lön, må hon prisas i portarna för sina verk.  


                                                  


                                     DET ÄR INTE BRA ATT MANNEN ÄR ENSAM.

           I Första Moseboken. 2:18-24 läser vi om att Gud själv såg till mannens ensamhets-känslor, en saknad

           efter någon, att dela livet med.

           18-24: " Herren Gud sade: "DET ÄR INTE BRA ATT MANNEN ÄR ENSAM. JAG SKALL GE HONOM NÅGON SOM

           KAN VARA HONOM TILL HJÄLP".

           Då försänkte Herren Gud mannen idvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben, och fyllde igen hålet

            med kött.  Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en Kvinna och förde henne fram

            till mannen.  Då sade mannen: "DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET BEN AV MINA BEN, KÖTT AV MITT KÖTT.

            KVINNA SKA HON HETA, AV MAN ÄR HON TAGEN".

            Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

            Mannens REVBEN, som är en del av KVINNANS KROPP. När Kvinnan som är en del utav Mannens Kropp,

            Hittar tillbaks till ursprunget i Mannens Kropp, då blir de ett kött.

            I ett djup av harmoni och ett välbefinnande, för att dela Livet tillsammans, Livet ut.

                                                          KAIN OCH ABEL.

            1. Moseboken. 4:1-2a:  " MANNEN LÅG MED sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain.

            "JAG HAR GETT LIV ÅT EN MAN, MED HERRENS HJÄLP", sade hon. 

             Därefter födde hon Abel, Kains bror.

             Mänsklighetens Moder, ger uttryck för sin varma moderliga moderlighet, med ett helöverlåtet hjärta.

             Utifrån, sin Moderliga Moderlighet med sin Mans hjälp, blev hon havande, för att i tacksamhet till sin

             Man som är delaktig av det nyfödda barnet, med att dela med utav, det nya Livet som formades utifrån

             hennes beskyddande moderliga moderliv.

             "MED HERRENS HJÄLP SOM GJORDE HENNE FRUKTSAM".  


                                               MÄNNISKANS OLYDNAD OCH STRAFF.

             1. Mos. 2:25:  "Både Mannen och Kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra".

             1. Mos. 3:1: "ORMEN VAR LISTIGARE av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade Kvinnan:

              "HAR GUD VERKLIGEN SAGT ATT NI INTE FÅR ÄTA AV NÅGOT TRÄD I TRÄDGÅRDEN?"

              2-5:  Kvinnan svarade: "VI FÅR ÄTA FRUKT FRÅN TRÄDEN, MEN OM FRUKTEN FRÅN TRÄDET MITT I TRÄD-

               GÅRDEN HAR GUD SAGT:  ÄT DEN INTE OCH RÖR DEN INTE!! GÖR NI DET KOMMER NI ATT DÖ." 

               Ormen sade: "NI KOMMER VISST INTE ATT DÖ.  men GUD VET ATT DEN DAG ni äter av frukten öppnas

                era ögon, och ni blir som GUDAR med kunskap om gott och ont.

                6: KVINNAN såg  ATT TRÄDET VAR GOTT ATT ÄTA AV; det var en fröjd för ögat och ett härligt träd,

                eftersom det SKÄNKTE VISHET.  Och hon tog av frukten OCH ÅT.  Hon gav också till SIN MAN, som var

                med henne, OCH HAN ÅT.

                7: "DÅ ÖPPNADES DERAS ÖGON OCH DE SÅG ATT DE VAR NAKNA. OCH DE FÄSTE IHOP FIKONLÖV

                 OCH BAND DEM KRING HÖFTERNA.

                8: "De hörde Herren Gud vandra i Trädgården i den svala Kvällsvinden.  DÅ GÖMDE SIG MANNEN OCH

                KVINNAN BLAND TRÄDEN FÖR HERREN GUD".

                9-11: Men Herren Gud ropade på MANNEN: "VAR ÄR DU?"  Han svarade: "JAG HÖRDE DIG KOMMA I

                TRÄDGÅRDEN OCH BLEV RÄDD, EFTERSOM JAG ÄR NAKEN, OCH SÅ GÖMDE JAG MIG".

                 Herren Gud sade: "VEM HAR TALAT OM FÖR DIG ATT DU ÄR NAKEN? HAR ÄTIT AV TRÄDET SOM JAG

                 FÖRBJÖD DIG ATT ÄTA AV?"

                 12-13:  Mannen svarade:"KVINNAN SOM DU HAR STÄLLT vid min sida, HON GAV MIG AV TRÄDET, OCH

                 JAG ÅT".   Då sade Herren Gud till Kvinnan: "VAD ÄR DET DU HAR GJORT?"   Hon svarade:

                 "ORMEN LURADE MIG, OCH JAG ÅT".

                 14-16: Då sade Herren Gud till ormen:    "DU SOM GJORDE DETTA, FÖRBANNAD SKALL DU VARA,

                  UTSTÖTT FRÅN BOSKAPEN OCH DE VILDA DJUREN.

                  PÅ DIN BUK SKALL DU KRÄLA OCH JORD SKALL DU ÄTA SÅ LÄNGE DU LEVER.

                  JAG SKALL VÄCKA FIENDSKAP MELLAN DIG OCH KVINNAN, MELLAN DIN AVKOMMA OCH HENNES;

                  DE SKALL TRAMPA PÅ DITT HUVUD OCH DU SKALL HUGGA DEM I HÄLEN".

                  Till Kvinnan sade han: "STOR SKALL JAG GÖRA DIN MÖDA NÄR DU ÄR HAVANDE, MED SMÄRTA SKALL

                  DU FÖDA DINA BARN".

                  DIN MAN SKALL DU ÅTRÅ, och han skall råda över dig".

                  "Åtrå = heter på Hebreiska  "tesuka".  Vilket betyder:  Drift, Dragning, Lust och Åtrå, av ett verbord,

                  "Suk", med grundbetoning på "Driva och Draga till sig".

                  Mannens mogna manlighet skall ha sin naturliga Drivande Dragningskraft till, Du, Kvinna.

                  Detta Sanningens ord, som  vår Skapare uttalade ord till Kvinnan, Eva, om hennes framtid som en

                  levande människa av kött och blod, att formas in i djupet av mannens mogna manlighet, där hon

                  alltid har ett Gudomligt Beskydd, och kan känna en full inre trygghet och vila som en hel människa.

                 

           

              

           

                    

                                      

                      

                 


                

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se