Alla inlägg den 21 juli 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

     JESAJA BOK. 66:5-17.

 

    HERRENS RÄDDNING OCH VEDERGÄLLNING.

 

Jesaja bok. 66:5.

 

5.  #Hör Herrens ord, ni som bekymrar er om

hans ord.

      Era bröder som hatar er och stöter er för mitt

namns skull, de säger:

     "Må Herren visa sin makt, så att vi får se er glädjas".

     Men de skall stå där med skam#.

 

Jesaja bok. 66:6.

 

6.  #Hör larmet från staden, hör dånet från templet,

dånet när Herren vedergäller sina fiender för

      vad de gjort#.

 

Jesaja bok. 66:7.

 

7.  #Innan verkarna kommer föder hon,

innan smärtorna börjat får hon en son#.

 

Jesaja bok. 66:8.

 

8.  #Vem har hört något sådant, vem har sett 

något liknande!

      Kan ett land födas på en dag, ett folk bli till

på ett ögonblick?

      Ja, Sion föder sina barn så snart som

värkarna börjar#.

 

Jesaja bok. 66:9.

 

9.  #Skulle jag låta fostret tränga fram och sedan

hindra födelsen?  säger Herren.

      Skulle jag som låter födelsen ske stänga moderlivet? säger din Gud#.

 

Jesaja bok. 66:10.

 

10.  #Gläds med Jerusalem, jubla över henne,

alla som älskar henne.

       Dela hennes glädje, alla som har sörjt över

henne#.

 

Jesaja bok. 66:11.

 

11.  #Då kan ni dia er mätta och finna tröst 

i hennes famn, suga och njuta hennes tunga bröst#.

 

Jesaja bok. 66:12.

 

12.  #Så säger Herren:

Jag leder lycka till henne som en flod, folkens

     skatter som somm en forsande ström.

Hennes barn skall bli burna i famnen och bli

      gungande på knäet#.

 

Jesaja bok. 66:13.

 

13.  #Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag 

trösta er.

        I Jerusalem skall ni finna tröst#.

 

Jesaja bok. 66:14.

 

14.  #När ni ser det skall era hjärtan glädjas,

era kroppar få nytt liv som det friska gräset.

       Herrens tjänare skall lära känna hans makt,

fienderna hans vrede#.

 

Jsaja bok. 66:15.

 

15.  #Se, Herren kommer i eld, hans vagnar

är som en sormvind.

       Han släpper loss sin glödande vrede, straffar'

med lågor av eld#.

 

Jesaja bok. 66:16.

 

16.  #Ja, med eld och svärd staffar Herren alla

människor, många skall dräpas av Herren#.

 

Jesaja bok. 66:17.

 

17.  #De som helgar och renar sig för att gå in 

i trädgårdarna, ----- de som äter svinkött,

       kräldjur och råttor, de skall alla gå under,

säger Herren#.

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

JESAJA BOK.  66:18-24.

 

           ALLA FOLK SKALL SAMLAS I JERUSALEM.

 

Jesaja bok. 66:18.

 

18.  #Jag kommer att samla alla folk och alla språk.

De skall komma och se min härlighet#.

 

Jesaja bok. 66:19.

 

19.  #Jag skall göra ett tecken bland dem och sända

dem som överlevt till de andra folken, till Tarshish,

       Put och Lut, till Meshek, Tuval, Javan och de

fjärran kustländerna, som inte har hört om mig

       och inte har sett min härlighet.

De skall förkunna min härlighet bland de andra

     folken#.

 

Jesaja bok. 66:20.

 

20.  #Och de skall föra alla era bröder från folken 

som en offergåva till Herren, på hästar och vagnar,

       i kärror, på mulåsnor och kameler, till mitt

heliga berg, Jerusalem, säger Herren, så som

      Israels folk fr sina offergåvor i rena kärl

till Herrens tempel#.

 

Jesaja bok. 66:21.

 

21.  #Även bland dem skall jag välja några till

präster och leviter, säger Herren#.

 

Jesaja bok. 66:22.

 

22.  #Liksom den nya himmel och den  nya jord

som jag skapar skall bestå inför mig, säger Herren,

     så skall er ätt och ert namn bestå#.

 

Jesaja bok. 66:23.

 

23.  #Nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbat 

efter sabbat skall alla människor komma

       och tillbe mig, säger Herren#.

 

Jesaja bok. 66:24.

 

24.  #Man skall gå ut och beskåda liken 

efter dem som frbröt sig mot mig:

       maskarna i dem skall aldrig dö och elden

aldrig slockna.

       Den synen blir en fasa för alla#.    

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

   ORD FÖR DAGEN.  FEBRUARI  2022.

 

Första dagen.

 

Ondskan förlöjligar  sanningen.

 

Andra dagen.

 

Onskans elakhet  förlöjligar  godhetens rikedomar.

 

Tredje dagen.

 

Elakheten  självisk  egenkär.

 

Fjärde dagen.

 

Elakheten förmörkar världen  fiende  ovän

    till ljuset  vän med mörkret.

 

Femte dagen.

 

Elakheten  vän med  nationens undergång.

 

Sjätte dagen.

 

Stolta Elakhetens  vän med nationens undergång.

 

Sjunde dagen.

 

Elake elakhetens språkrör:  besvara den med

    tystnaden.

 

Åttonde dagen.

 

Besvaras elaka ord  likt lägga torra vedträn

   på elden.

 

Nionde dagen.

 

Tystnaden dödar   elaka ord.

 

Tionde dagen. 

 

Förlora stoltheten  envisheten   tacksamt få göra

   det bättre söka finna ödmjukheten.

 

Elfte dagen. 

 

Stolta envisheten  respektlös mot  människovärdet.

 

Tolfte dagen.

 

Ondskans sorg smärta förvirring

      vad ger det till människovärdet.

 

Trettionde  dagen.

 

Ondskans förvirring avundsjuka 

   vad ger det till människovärdet.

 

Fjortonde dagen.

 

Förtalaren  saknar ångest-känslor  saknar  insikten

      skilja mellan gott och ont.

 

Femtonde dagen.

 

Ondskans elände avundsjuka  förvirring

    ointressant leva för.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskans avundsjuka  oro  ängslan

      mänsklighetens undergång.

 

Sjuttionde dagen.

 

Ondskans bedrövelse sorg  oro

     landets undergång.

 

Artonde dagen.

 

Elakhetens själens fördärvare olycka.

 

Nittionde dagen.

 

Själens olycka  elände  ondskans farofyllda liv.

 

Tjugonde dagen.

 

Saktmodet  själens  vila  stillhet.

     

Godheten  själens  stillhet  vila.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Vänligheten  själens vila  stillhet.

 

Elakheten  själens olycka elände.

 

Tjugoandra dagen.

 

Där hatet  föraktet  råder  kärleken är inte älskad.

 

Tjugotredje dagen.

 

Tacksamheten  trofastheten  nationell upprättelse.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-tacksamheten  trolösheten  nationell undergång.

 

Tjugofemte dagen.

 

Växa i tålamod  kärlek  värdesätter människan.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Växa i tacksamhet  trofasthet  värdesätter

   människo-värdet.

 

Tjugosjunde d agen.

 

Ödmjukt hjärta  ödmjukt  tal  ödmjukt beteende.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Jordens sälta: avslöjar moraliska misären 

    råder ljuset sanningen.

 

Tjugonionde dagen.

 

Förmörkade ögon  förmörkat hjärta.

 

Trettionde dagen.

 

Mörkret:  ondskans  tjänare.

 

Ljuset: godhetens tjänare.

 

Trettioförsta dagen.

 

Mörkrets rädsla  inför ljuset avslöjar  

    mörkrets gärningar.

Rent hjärta  ren tunga.

        Föraktas inte av sanningen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

             BÖCKER JAG HAR.  DEL.2

 

LUCIA  FATIMA  100 ÅR AV PILGRIMSFÄRDER.

 

AUGUSTINUS  ENCHIRDION   1 EX.

 

TIDEBOK   ANDERS PILTZ  1 EX.

 

IGNATIUS AV LOYALA  LAURIA PETRI.  1 EX.

 

ETT NYTT LIV  SYSTER  VERONICA. 

            1 EX.DOMINIKANSYSTER

 

DEN KRISTNA TROSLÄRAN  4 EX.

 

ORDET ÄR DIG NÄRA   WILFRED STINISSEN  2EX.

 

JAG TAR BUSSEN  PÅVE FRANSISKUS  2 EX.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

              BÖCKER JAG HAR  DEL. 3.

 

THOMAS MERTON  BRÄNNPUNKTER  1 EX.

 

FULLKOMLIGHETENS VÄG  1 EX.

 

SAMBO ELLER FÖRLOVNING  1 EX.

 

DEJTA GUD I ÄTENSKAPET.  2 EX.

 

KATOLSK  NUTID   UTBLICKAR  2018.  1 EX.

 

KÄRLEKENS CIRKEL  HANS UR  VON BALTHASAR

               1 EX.

 

MAN NOCH KVINNA     ###   1 EX.

 

SJÄLENS DUNKLA NATT  JOHANNESAV KORSET

     2 EX.

 

BOKEN OM MITT LIV  TERESA AV AVILA  1 EX.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

               BÖCKER  JAG HAR  DEL. 4.

 

 

TILL MARIA I LIV OCH DÖD  TOMAS CARLBERG 1 EX.

 

KÄRLEKEN ÄR INTE ÄLSKAD     #        #    1 EX.

 

MED BÖNEN SOM VAPEN           #         #    1 EX.

 

LIDANDET OCH EVIGHETEN      #          #    1 EX.

 

AUGUSTINUS  BREV TILL PROBA OM BÖNEN. 1 EX.

 

BÖNER UR DEN HELIGAS BIRGITTAS

     UPPENBARELSER  1 EX.

 

OM KILMATHOT OCH OJÄMNLIKHET  3 EX.

 

GUD ELLER INGENTING      1 EX.

 

NYA ETISKA RIKTLINJER FÖR SJUKHUSPERSONAL

        RESPEKT SKRIFTSERIE  NR 4.

 

DEN ANDLIGA KAMPEN  1 EX.

 

DET MISSLYCKADE HELGONET  1 EX.

 

NYA TESTAMENETET  PÅ GREKISKA  SVENSKA 

      1 EX.

 

ANSIKTE MOT ANSIKTE   SAMTAL OM

    KRISTEN TRO   1 EX.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

ORD FÖR DAGEN  MARS MÅNAD  2022.

 

Första dagen.

 

Vreden gör ingen som helst nytta.

 

Andra dagen.

 

Svartsjukan gör ingen som helst nytta.

 

Tredje dagen.

 

Elakt skvaller  besvara den med tystnaden.

 

Fjärde dagen.

 

Elakt förtal  besvara den med  lugnet  stillheten.

 

Femte dagen. 

 

Naturkatastrofer  gör uppror mot mänsklighetens

    stolta beteende.

 

Sjätte dagen.

 

Mänsklighetens o-barmhärtiga våldtagande   

      mot Naturresurserna bemöts av 

miljö-förstöring: vilket döda växter djurlivet

     människo-liv.

 

Sjunde dagen. 

 

Bevarad från irrande flaxande tankar:

    så tacksamt.

 

Åttonde dagen.

 

Bevarad från galopperande  förvirrande tankar:

      så tacksamt.

 

Nionde dagen.

 

Oroligt  förvirrat själsliv  saknar Livet 

    i ansvar  hänsyn  omdöme.

 

Tionde dagen. 

 

Ansvaret  omdömet  vara hänsynsfull

     förändrar  mänsklighetens liv.

 

Elfte dagen.

 

Lyssna på ödmjukheten  söka älska den.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjukhetens atmosfär  påverkar  den ödmjuke

     och hennes omgivning.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjukheten  formar hjärtan  in i fullkomligheten.

 

Fjortonde dagen.

 

Bättre vara frimodighetens vän  än var rädslans.

 

Femtonde dagen.

 

Själviskheten tungt ok: att bära.

 

Sextonde dagen.

 

O-själviskheten lätt ok: att bära.

 

Sjuttonde dagen.

 

Trolöst  övermodigt hjärta  nationens undergång.

 

Artonde dagen.

 

Trohetens ödmjuka  hjärta  nationell välstånd.

 

Nittionde dagen.

 

Ödmjukhetens vilja  vägleder  övermodigas

     blindhet  in i ödmjukhetens ljusa  ödmjukhet.

 

Tjugonde dagen.

 

Heliga människor  söker heliga ting.

 

Tjugoförsta dagen.

 

O-heligad mänsklighet  söker  orena ting.

 

Tjugoandra dagen.

 

Ödmjuke gör ödmjukheten känd 

      inför mänskligheten.  

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjukheten förvandskad  i stoltes

     övermodiga hjärta.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Mildhetens rikedomar  gör hårdhetens ego

    faller sönder steg för steg.

 

Tjugofemte dagen.

 

Mildhetens rikedomar  o-förändlig  outgrundlig

    trofast i givandet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Mänsklighetens grymhet  ondskans slaveri.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ondskans slaveri  mänsklighetens lidande.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Hjärtats hårdhet  ondskans verk.

 

Tjugonionde dagen.

 

Livets enkelhet ödmjukhet  nationens välstånd.

 

Trettionde dagen.

 

Livets stortaliga övermod  nationell undergång.

 

Trettioförsta dagen.

 

Kontrollerat beteende  stolt beteende.

      Lever i själviskhetens träldom.

 

 

 

  

 

 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 21 juli 11:17

     BÖCKER JAG  HAR.  DEL.  5.

 

LEVANDE KÄRLEKSLÅGA  JOHANNES AV KORSET.

       1 EX.

 

FULLKOMLIGHETENS VÄG  TERES AV AVILA.  1 EX.

 

SPIRITUALITET ANDLIGT LIV  ANDERS ARBORELIUS

      1 EX.

 

GLÄJEN ATT ÄLSKA   PÅVE FRANCISKUS  1 EX.

 

HELGONEN  PER BESKOW   1 EX.

 

BESTIGNING AV BERGET KARMEL  2 EX.

    JOHANNES AV KORSET.

 

APOSTLISKA FÄDERNA   1 EX.

 

SVAR PÅ DEN NYA ATEISMEN  SCOTT HAHN  1 EX.

 

MATYRERNA I NYDALA   1 EX.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se