Alla inlägg den 31 maj 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

JESAJA BOK. 50:1-3.

 

        SIONS KOMMANDE UPPRÄTTELSE.

 

    DEL. 2.

 

Jesaja bok. 50:1.

 

1.  #Så säger Herren:

Var är skilsmässobrevet genom vilket jag

   försköt er mor?

Vem stod jag i skuld till, så att jag måste sälja er?

      Nej, för era synder blev ni sålda, för era brott

blev er mor förskjuten#.

 

Herrens fråga är jag skyldig någon.

       Era överträdelser mot min lag.

 

 

Jesaja bok. 50:2.

 

2.  #Varför fann jag ingen när jag kom, varför

svarade ingen när jag ropade?

       Är min arm för att befria er, saknar jag

kraft att ge räddning?

      Jag ryter åt havet och det torkar ut,

floder förvandlas till öknen.

      Fiskarna ruttnar när vattnet försvinner,

alla dör de av törst#.

 

Jesaja bok. 50:3.

 

3.  #Jag klär himlen i svart, jag höljer den

   i sorgdräkt#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK.  48:17-19.

 

            ISRAELS LYDNAD OCH LYCKA.

 

Jesaja bok. 48:17.

 

17.  #Så säger Herren, din befriare, Israels Helige:

Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig 

     undervisning och leder dig den väg du skall gå#.

 

Herrens ord, dina befriande ord: Israels Helige.

     Jag är Herren, din Gud.

Ger dig andlig uppbygglig undervisning.

      Leder ditt liv på Livets goda väg. 

 

Jesaja bok. 48:18.

 

18.  #Om du ändå lydde mina bud!

Då skulle din lycka bli som en flod, som havets

      vågor din framgång#.


Gör bot och bättring lyd mitt fullkomliga ord!

       Vilket ger dig lycka välstånd:

likt friska vattenkällor.

 

Jesaja bok. 48:19.

 

19.  #Din avkomma skulle bli som sanden,

dina ättlingar som sandkornen.

       Ditt namn skulle inte utplånas utan

alltid stå inför mig#.  

 

Din avkomna bli välsignade likt sandens.

        Dina ättlingar som sandkornens antal.

Ditt namn aldrig utlplånas inför mitt heliga ansikte.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

       JESAJA BOK. 48:20-22.

 

                HEM FRÅN BABYLON.

 

Jesaja bok. 48:20.

 

20.  #Lämna Babylon, fly från Kaldeen!

   Berätta det med jubel, förkunna det och låt det

bli känt över hela jorden att Herren har befriat

      sin tjänare Jakob#.

 

Förskingrat mitt folk i Babyloniska fångenskapen:

      befriade från Babylon komma hem till sitt

land.

      Fly från Kaldeen!

Berätta med Jubelrop.

     Förkunna frimodigt er befrielse.

Låt den bli känd över jordens folk.

       Gott vittnesbörd om Guds trofasta trohet

mot sitt folk, Jakobs tjänares ättlingar. 

 

Jesaja bok. 48:21.

 

21.  #De behövde inte törsta när de förde dem 

genom ödemarken.

      Han lät vatten flöda ur klippan, han klöv klippan, så att vatten strömmade fram#.

 

Deras törst släcks under öken vandringen.

       Hans omsorg gav dem vattenflöden

ur hårda klippan.

      Klöv den i sin allmakt.

 

Jesaja bok. 48:22.

 

22.  #De gudlösa får aldrig någon lycka,

säger Herren#. 

 

Gudlösa människor  olyckliga: säger Herren. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA BOK. 49:1-6.

 

           HERRENS TJÄNARES UPPGIFT.

 

Jesaja bok. 49:1.

 

1.  #Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, 

ni avlägsna folk!

       Herren kallade mig redan i moderlivet,

han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte#.

 

Lyssna på min trohet, ni fjärran länder.

      Herren kallade mig redan i moderlivet.

I min moders liv  kände mitt namn.

 

Jesaja bok. 49:2.

 

2.  #Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd

och gömde mig under sin skyddande hand,

       han gjorde mig till en vass pil, som han

förvarade i sitt koger#.

 

Gjorde min tunga till tveeggat svärd.

       Beskyddade mig under dina eviga hand.

Gjorde mig  till  sanningens vassa pil:

     där trolösheten råder.

 

Jesaja bok. 49:3.

 

3.  #Han sade till mig:

Du är min tjänare, Israel, genom dig skall jag

       visa min härlighet#.

 

Hans budskap till mig:

      Där min utvalde tjänare, Israel.

Min härlighet ska visas genom ditt liv. 

 

Jesaja bok. 49:4.

 

4.  #Jag tänkte:

Förgäves har jag ansträngt mig, fruktlöst

      och fåfängt förött min kraft.

Ändå skall Herren ge mig min rätt, min lön

       finns hos min Gud#.

 

Mina tankar tänkte:

      Modlösa tankar:  förslösat min livs energi

och tid på fruktlösa fåfängliga ting.

         Herren min rättvisa Herre, min belöning

finns hos min trofaste Gud. 

 

Jesaja bok. 49:5.

 

5.  #Nu har Herren talat, han som skapade

mig till sin tjänare redan i moderlivet,

       för att jag skulle föra Jakob tillbaka

och låta Israel samlas hos honom.

       Så skulle jag vinna ära inför Herren

och min Gud vara min styrka#.

 

Herren talat: sin tjänares skapare redan

    formades i moderlivet.

Jakob befria honom låta Israels förskingrade folk

     samlas hos honom.

Hans godhet mot mig välsignar mig inför Herren.

     MIn Gud min styrka  och ära.

 

Jesaja bok. 49.6

 

6.  #Han säger:

Det är inte nog att  du är min tjänare,

      som upprättar Jakobs stammar och för

tillbaka Israels överlevande, jag skall göra dig till

     ett ljus för andra folk, för att min räddning

skall nå över hela jorden#.   

 

Han säger:

     Inte tillräckligt du är min tjänare:

Ger upprättelse till Jakobs stammar.

       Vilket räddar Israels folk.

Göra dig till varaktigt ljus inför andra folk.

        

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

     JESAJA  BOK.  49:7-13.

 

              HERREN RÄDDAR SITT FOLK.

 

Jesaja bok. 49:7.

 

7.  #Så säger Herren, Israels befriare, Israels Helige,

    till den som är föraktad och avskydd av alla,

till härskarnas tjänare.

     Kungar skall se det och resa sig, furstar se

det och falla på knä, därför att Herren är trofast,

      Israels Helige, som utvalde dig#.

 

Herren Israels  räddare.

     Israels befriare  Israels Helige.

För vilka?

      De  föraktade avskyvärda av alla.

Kungar ser det  reser sig i förödmjukelse.

      Furstar ser det faller ödmjukt på knä.

Herren trofasthet  förödmjukar kungar och furstar.

 

Jesaja bok. 49:8.

 

8.  #Så säger Herren:

   Jag bönhör dig när nådens tid är inne, jag hjälper

dig på räddningens dag.

       Jag skyddar dig, och genom dig ingår jag

ett förbund med mitt folk.

      Landet skall bli upprättat och de övergivna

jordlotterna utskiftas#.

 

Herren säger:

      Jag besvarar dina böner: i nådens tid.

Din  hjälpare på räddningens dag.

      Beskyddar dig  med dig sluter ett förbund.

Landet Israel skall få upprättelse.

     Övergivna jordstycken rättvist utskiftas.

 

Jesaja bok. 49:9.

 

9.  #Till de fångna säger jag:

   "Gå ut"!

och till dem som sitter i mörkret:

    "Kom fram"! 

De skall finna bete längs vägarna, alla kala höjder

      skall bli betesmark#.

 

Uppmuntra de fångna med orden:

        Gå ut ur er fångenskap!

Budskap till mörkrets barn:

      Var frimodiga släpp er modlöshet!

Välsignar dem med vattenrikt bete längs vägarna.

         Alla torra höjder bli till goda betesmarker.

 

Jesaja bok. 49:10.

 

10.  #De skall inte hungra eller törsta, ökenvind

och sol skall inte bränna dem.

       Han som förbarmar sig över dem skall leda

dem till flödande källor#.

 

 Välsignade med mättnad törsten släcks.

         Varma Ökenvinden  solen inte ger sin hetta.

Herren förbarmaren  visar omsorg kärlek

        över de förskingrade folken.

Leda dem till flödande vattenkällor.

 

Jesaja bok. 49:11.

 

11.  #Jag förvandlar alla berg till väg, bygger

vägarna högt däruppe#.

 

Förvandlar alla berg till färdbara vägar.

         

Jesaja bok. 49:12.

 

12.  #Se, de kommer från fjärran, från norr

och väster och från Assuans land#.

 

Förskingrade  folket kommer från fjärran länder.

      Från norr och väster från Assuans land.

 

Jesaja bok. 49:13.

 

13.  #Jubla, himmel, och gläd dig, jord, 

brist ut i jubel, alla berg!

      Ty Herren tröstar sitt folk, han förbarmar 

sig över de plågade#. 

        

Höj jubelrop, ni himmel gläd dig du, jord

       brist ut i jubelrop, alla höga berg.

Herren tröstar sitt folk.

     Förbarmar sig över de plågade.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44

    JESAJA BOK. 49:14-26.

 

        SIONS KOMMANDE UPPRÄTTELSE.

 

      DEL. 1.

 

Jesaja bok. 49:14.

 

14.  #Sion sade:

"Herren har övergett mig, Gud har glömt mig"#.

 

Sion, det heliga berget sade:

       Herren övergivit mig.

 

Jesaja bok. 49:15.

 

15.  #Glömmer en kvinna sitt lilla barn,

bryr hon sig inte om den hon själv fött? 

      Och även om hon skulle glömma, glömmer jag

aldrig dig#.

 

Jämförs sin övergivenhet med kvinnans

     bortglömda gråtande barn. 

Visa obarmhärtig moders kärlek mot sitt

      födda barn.

Skulle hon glömma sitt barn: jag i min trohet

    aldrig gör det.

 

Jesaja bok. 49:16.

 

16.  #Nej, ditt namn är skrivet i mina händer,

jag tänker ständigt på dina murar#.

  

Ditt namn, Sion skrivet i mina heliga händer.

     Tänker dagligen på dina beskyddande murar.

 

Jesaja bok. 49:17.

 

17.  #De skall bygga upp dig kommer skyndande,

de som rev ner och förstörde drar bort#.

 

De skall upprätta dig.

       De som förstörde dina murar: ska försvinna.  

 

Jesaja bok. 49:18.

 

18.  #Lyft blicken och se dig omkring!

Alla samlas och kommer till dig.

      Så sant jag lever, säger Herren, du skall 

bära dem som smycken, snöra dem omkring dig

       som en brudgördel#.

 

Lyft upp din modlösa blick.

      Alla folk samlas kommer till dig.

Du, Sion så sant jag lever för evigt: säger Herren.

        Bära folket som dyrbara smycken.

 

Jesaja bok. 49:19.

 

19.  #Du ligger i ruiner, ödelagd, landet

är förhärjat.

        Men nu blir du för trång att bo i,

skövlarna är borta#.

 

Du ligger nu i ödelagda ruiner.

       Landet förhärjat av ondska.

 

Jesaja bok. 49:20.

 

20.  #Barnen från din barnlöshets tid skall du

få höra säga:

      "Här är för trångt för mig.

Flytta på dig, så att jag får plats":#:

 

Barnlöshetens tid förbi.

        

Jesaja bok. 49:21.

 

21.  #Då skall du säga för dig själv:

"Vem har fött dessa åt mig?

        Jag var barnlös och ofruktsam.

Jag var förvisad och förskjuten, vem fostrade dem?

        Jag var lämnad ensam, var fanns de då?"#.

 

Beskrivning på Sions barnlöshet ofruktsamhet.

 

Jesaja bok. 49:22.

 

22.  #Så säger Herren Gud:

Jag ger tecken till folken, höjer mitt baner

       för länderna, och de skall komma med dina

söner i famnen, bära hit dina döttrar på ryggen#.

 

Herrens ord till Sions upprättelse:

       Ger tecken till folken.

Höjer högt mitt segerbaner för alla länder.

       De skall komma med sina söner i famnen

Bära dina döttrar på sin rygg.

 

Jesaja bok. 49:23.

 

23.  #Kungar skall vårda dem och drottningar

amma dem.

      De skall falla ner på sina ansikten inför dig

och kyssa dammet av dina fötter.

       Då skall de inse att jag är Herren.

De som hoppas på mig blir inte svikna#.

 

Kungar visa sin omsorg.

     Drottningarna ömt amma dem.

Förödmjuka sig inför mig.

       Bekänna mig som Herre.

De som sätter sin förtröstan på skall bli

     tröstade uppmuntrade.

 

Jesaja bok. 49:24.

 

24.  #Kan man rycka bytet från den starke, 

kan fången räddas undan räddas undan

    den grymme?#.

 

Jesaja bok. 49:25.

 

25.  #Så säger Herren:

Ja, fången skall ryckas från den starke,

     bytet räddas undan den grymme.

Jag skall strida mot den som strider mot dig,

       jag skall rädda dina barn#.

 

Jesaja bok. 49:26.

 

26.  #Dina förtryckare skall äta sitt eget

  kött och blod, berusa sig som på vin.

Då skall allt levande inse att jag, Herren,

       är den som räddar dig, att Jakobs Mäktige

befriar dig#.    

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 31 maj 09:44


 

   Byta  bakdäcket.

 

      kolla luften i framdäcket.

 

Sträcka ekrarna vid behov.

 

Oljebyte  i  motorn  kardanen.

 

   Bromsar  lyse.

 

Oljan i bromsar  bak och fram.

 

   Kolla batteriet  eventuellt ladda det.

 

Kolla bromsbeläggen  fram och bak.

 

     Oljebyte i kopplingen.

 

Luftfiltret  tändstiften  Daniel bytte ett stift.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se