Alla inlägg den 12 maj 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK. 48:12-16.

 

        HERREN HAR TAGIT KYROS I SIN TJÄNST.

 

Jesaja bok. 48:12.

 

12.  #Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat!

Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste#.

 

Lyssna på mina ord, Jakob, Israel.

      Kallat dig vid namn.

Jag är Gud

      Den förste och siste.

 

Jesaja bok. 48:13.

 

13.  #Min hand lade jordens grund, min högra

hand spände ut himlen.

        När jag kallade på dem stod de där#.

 

Min skapar hand lade jordens grund.

         Min högra allmakts hand spände ut

himlen.

       Kallade på dem var lydiga.

 

Jesaja bok. 48:14.

 

14.  #Samlas nu alla och lyssna!

    Vem av de andra förkunnade detta, att den 

som Herren älskar skall utföra det han vill mot

      Babylon och Kaldeens folk#.

 

Lyssna på mina ord.

       Endast jag förkunnar dessa ord.

Herrens älskade skall utföra sin vilja mot

     Babylon och Kaldeens folk.

 

Jasaja bok. 48:15.

 

15.  #Jag, jag sade det, jag kallade honom,

jag kände honom, och gav honom framgång#.

 

Jag talar sanna ord: jag kallade Kyros

     vara min tjänare.

Kände honom välsignade honom.     

 

Jesaja bok. 48:16.

 

16.  #Kom hit till mig och hör detta:

   Sedan allt började har jag talat öppet,

när något skedde fanns jag där.

      Nu har Herren Gud sänt mig,

och hans ande ... #.

 

Sök mig  lyssna på mina ord:

       Sedan skapelsens begynnelse har jag talat.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

   JESAJA BOK. 48:17-20.

 

                ISRAELS LYDNAD OCH LYCKA.

 

Jesaja bok. 48:17.

 

17.  #Så säger Herren, din befriare, Israels Helige:

   Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig

undervisning och leder dig, den väg 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

   JESAJA BOK. 47:1-15.

 

           BABYLONS KOMMANDE OLYCKA.

 

Jesaja bok. 47:1.

 

1.  #Stig ned sätt dig i stoftet, du arma jungfru

Babylon!

      Ner från tronen, sätt på marken, arma Kaldeen!

Aldrig mer skall du kallas den bortskämda och fina#.

 

Du, Babylonien förödmjuka dig.

       Du, jungfru Babylon den övergivna.

I Ditt övermod  faller du från din präktiga tron.

       Du, olyckliga Kaldeen!

Aldrig mer få kallas den dyrkade av människor.

      

Jesaja bok. 47:2.

 

2.  #Hämta kvarnen och mal mjöl, ta av dig slöjan.

Dra upp kjolarna och blotta benen,

    vada genom vattnet#.

 

Beskrivning av Babyloniens förödmjukelse.

 

Jesaja bok. 47:3.

 

3.  #Ditt sköte skall blottas, din skam bli sedd.

Jag vill ta hämnd, ingen kan hindra mig#.

 

Jesaja bok. 47:4.

 

4.  #Han som friköper oss, hans namn är Herren

   Sebaot, Israels Helige#.

 

Vår befriare från syndens slaveri.

 

Jesaja bok. 47:5.

 

5.  #Sitt tyst, försvinn i mörkret, arma Kaldeen!

    Aldrig mer skall du kallas rikernas drottning#.

 

Slut upp med dina stortaliga ord,

   ord som dömer dig.

Du, olyckliga Kaldeen!

      Aldrig mer kallas rikernas drottning.

 

Jesaja bok. 47:6.

 

6.  #Jag blev vred på mitt folk, försköt min

egendom och lämnade åt ditt våld.

      Du visade inget förbarmande, ditt ok 

tyngde även de gamla#.

 

Vredgades på mitt folks trolöshet.

        Övergav mitt egendomsfolk.

Lämnade dem dina våldsamma händer.

        Var obarmhärtig  syndens ok tyngde

deras skuldror.

 

Jesaja bok. 47:7.

 

7.  #Du sade:

"Jag är drottning för tid och evighet"

        Du gjorde dig inga bekymmer, tänkte inte

på hur det kunde sluta#.

 

Du sade i ditt högmod:

       Jag är drottningen för alltid och evigt.

Var bekymmerslös.

       

Jesaja bok. 47:8.

 

8.  #Hör nu på, du som lever i överdåd,

som tronar så säker och tänker:

      "ingen är som jag! 

Aldrig skall jag sitta som änka eller mista

     mina barn#.

 

Lyssna på mig, i ditt övermodiga liv.

        Tänker i ditt stolta tankar min tron 

min säkerhet.

       Mitt liv aldrig änkelöst  barnlöst.

       

Jesaja bok. 47:9.

 

9.  #Bådadera skall drabba dig.

   Samma dag, på ett ögonblick blir du både 

barnlös och änka.

      I fullt mått drabbar det dig, trots alla 

dina trollkonster och dina besvärelsers konster#.

 

Vilket skall drabba dig.

       Samma dag  i ett ögonblick.

Bli barnlös  änka.

      Dina falska trollkonster dina besvärelsers

konster bedrar dig.      

 

Jesaja bok. 47:10.

 

10.  #Du kände dig säker i din ondska, du tänkte:

"Ingen ser mig".

      Din klokhet och kunskap ledde dig vilse,

och du tänkte:

     "Ingen är som jag"#.

 

Var självsäker i din ondska.

             Tänkte i ditt högmod:

Dina övermodiga tankar bedrog dig.

       Din egenkära klokhet självutvalda kunskap

vilseledde ditt hårdnackade hjärta.

       Du tänkte stolta tankar:

Jag själv är Gud.

 

Jesaja bok. 47:11.

 

11.  #Men en olycka skall drabba dig som du inte

kan besvärja, ett ont skall hemsöka dig som du

       inte förmår avvärja.

Plötsligt drabbas du av en förödelse som du

     aldrig kunnat ana#.

 

Olycka skall drabba dig, du Babylon.

      Ondskan skall hemsöka dig.

Din onda vilja inte din räddare.

        Drabbas plötsligt av rättfärdighetens förödelse

över din trolöshet.

 

Jesaja bok. 47:12.

 

12.  #Fortsätt bara med dina besvärjelser och alla

de där trollkonsterna som du har hängett dig åt

       från din ungdom.

Kanske gör de nytta, kanske kan du skrämma

      bort olyckan#.

 

Fortsätt leva ditt liv förbannelsens besvärjelser.

     Dina alla trollkonster du förtröstat på

från din ungdomstid.

        

Jesaja bok. 47:13.

 

13.  #Du är trött av alla rådslag.

Må nu himlaskådarna komma  till din hjälp,

       stjärntydarna som varje månad förkunnar

vad som skall hända dig#.

 

Du, Babylon trött på alla falska rådslag.

         Himlarskådarna dina hjälpare.

Stjärntydarna förkunnar för varje månads

       händelser.

 

Jesaja bok. 47:14.

 

14.  #Nej, de är som boss, elden förtär dem.

   De kan inte rädda sig undan lågorna.

De blir ingen värmande glöd, ingen brasa att sitta

     vid#.

 

De är all idel tomhet  agnar för vinden.

      Sanningens eld förtär dem.

Du, Babylon inte deras räddare.

         Inga tröstare  uppmuntrare.

 

Jesaja bok. 47:15.

 

15.  #Så går det med dina trollkarlar, som du har

hängett dig åt från din ungdom.   

 

Dina trollkarlar  idel tomhet  idel fåfänglighet.

           

       

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

             DEL. 25300.

 

25300.  Tänk få vandra på enkelhetens vägar

få utstråla hennes likhet.

 

25301.  Vreden uthålligheten  goda vänner.

 

25302.  Saktmodet  tålamodet  goda vänner.

 

25303a.  Förlåtelsen kärleken  vad lika de är. 

 

25303b.  Kärleken förlåtelsen  bundsförvanter

    vandrar sida vid sida.

 

25304.  O-vänskap  osämja  bundsförvanter

    vandrar sida vid sida.

 

25305.  Envisheten lever i högmodet med

   dödligheten  skapar osämja o-vänskap

i sin nästas gemenskap.

 

25306a.  Godhjärtlige jordens salt 

där moraliska misärens eviga förruttelse råder.  

 

25306b.  Godhjärtlige världens ljus där

moraliska misärens eviga mörker råder.

 

25307.  Girigheten  besmittar  sinnet  med

girighetens själsliga förmörkelse. 

 

25308.  Ondskan mänskligt livsöde.

 

25309.  Mänskligt livsöde  vanärar  

mänskliga värdigheten.

 

25310.  Fördärvlig  tunga  respektlös.

 

25311.  Fördärvlig tunga  giftig full av dödligt gift.

 

25312.  Vass sårande tunga  skapar  

blödande själssår.

 

25313.  Fräck tunga talar  fräcka ord.

 

25314.  Trotsigt  upproriskt beteende

    ärar dödligheten.

 

25315.  Tänk få leva i godhetens

   glädjens skattkammare.

 

25316.  Ödmjukt hjärta tillhör  ödmjuke

   älskad  uppmuntrad av ödmjukhetens omsorg.

 

25317.  Heliga dygderna:  ödmjukheten  godheten

    förvandlar stolta  elaka människor  vara

tjänare i ödmjukheten.

 

25318.  Ondskan gör livet meningslöst

    förringar människo-värdet.

 

25319a.  Elakhetens ondska  idel tomhet  fåfänga.

 

25319b.  Girighetens ondska  fåfänglig

    förringar människo-värdet.

 

25320.  Elakheten dödlig:  för snälla vänliga 

    människor.

 

25321a.  Rasismen  vanärar  människovärdet.

 

25321b.  Högmodet rider på Rasismen.

 

25321c.  Rasismen  förhatlig mot mänskliga 

    värdet.

 

25322.  Rasismen förringar  sin nästa.

 

25323.  Onda  goda gärningar  vägs på  Livets våg.

 

25324a.  Rättvisan  äras av sanningen.

 

25324b.  O-rättvisan äras  av  falskhetens

   lögnens  listiga planer.

 

25325a.  Godhjärtlige utmanar  världens elakhet

   med godhetens omsorg.

 

25325b.  Godhjärtlige undviker  ondskans

    fientliga snaror.

 

25325c.  Fientliga snaror  farliga skadliga

    för själen förmörkar  den.

 

25326.  Godhetens  rikedomar  blir synliga där

    själviska elakheten  råder.

 

25327.  Folkets olycka:  folkets förmörkade själar

       vilka lever i egots självupptagna liv.

 

25328.  Egots självupptagna liv:

     förblindade av livets tomhet.

 

25329.  Hela världen invaderad av ondskan:

    världen i ondskans våld.

 

25330.  Milda saktmodet  värdigt

   älskas  uppmuntras  leva i.

 

25331.  Livets oro  ängslan  bundsförvanter.

 

25332a.  Livets ängslan oro  förvirring

    gör livet  o-intressant.

 

25332b.  Livets förvirring  ängslan

      vad ger det till Livets mening.

 

25333.  O-rättvisan  skapar  o-fredlig 

förvirrad värld.

 

25334.  Stoltheten  övermodet  sårar

    ödmjukhetens ömhet  omsorg.

 

25335.  Envisa tankar  stolta tankar.

 

25336.  Den skrivna historia:  tänk framåt

     skrivna blad går inte förändra.

Gårdagens erfarenhet  nyttig idag.

 

25337.  Envisheten o-intressant liv.

 

25338.  Tänk få äga Livets fasthet  

fullkomlig kärlek  älskar sin nästa som 

     sig själv: dö bort från själviskheten.

 

25339.  Livet i rättvisan  talar sanning.

 

25340.  Våldet orsakar nationell undergång.

 

25341.  Förlåtelsen  nationell upprättelse.

 

25342.  Ödmjukes liv  framtid  trygg i ödmjukheten.

 

25343.  Högmodet villig ta dö på ödmjukhetens

   kärlek  omsorg.

 

25344.  Otåligheten tåligheten  lever  i  fiendskap

    mot varandra.

 

25345.  Elake säger i sitt hjärta  jag lever

   för elakheten  förblindad av den.

 

25346.  Högmodige förspiller sin tid på 

högmodets  fåfänga  idel tomhet:

     likt spridda agnar  för vinden.

 

25347.  Konsumtions samhället  själviskhet

    livets tyranneri.

 

25348.  Ärelystenheten rider på Sinnets högmod.

 

25349.  Girigheten  farlig för själen  förmörkar den.

 

25350.  Egot tänker på sig själv  avgudar sig själv.

 

25351.  Själviskheten älskar  egoguden.

 

25352.  Barmhärtige äger o-själviskt beteende.

 

25353.  Ödmjuke sökare längtar efter ödmjukhetens

   rika liv  berikas med ödmjukhetens rikedomar. 

 

25354.  I släkte efter släkte  finner  ödmjukheten

   sin boplats  i  ödmjuka hjärtan.

 

25355.  Ondskan funnit sin boplats i 

   högmodiga själar.

 

25356.  Livets nyttigheter  förändrar människans

    livsstil.

 

25357.  Visa livets  vördnadsfulla tystnad

    ärar  behärskad tunga.

 

25358.  Visa respektlös o-tystnad  ärar

   o-behärskad tunga.

 

25359.  Behärskad tunga  smärtlös tunga.

 

25360.  O-behärskad tunga  smärtsam

    lidelsefull  tunga.

 

25361.  Förlåtelsen uppmuntrar kärleken.

 

25362.  Förlåta: Livets  älskvärdighet 

    värdesätter  livets värdighet.

 

25363.  Falsk kärlek  o-förlåtlig falsk kärlek:

  Tillhör gudlösheten.

 

25364.  Äkta sann kärlek  förlåtlig kärlek.

 

25365.  Förlåtelsen  barmhärtigheten

   Kärlekens dygder.

 

25366.  Förlåtelsen  barmhärtigheten 

Livets bundsförvanter.

 

25367.  Likt tomt skal  livlös ruin 

    återspeglar  ilsknes liv.

 

25368.  Ilsknes liv  lever  livets ökenliv.

   Livets ökenliv fattig på  livets glädje värdighet.

 

25369.  Lögnen förhindrar  förståelsen för

    sanningens liv.

 

25370.  Sanningens värde:  värdesätter

  människans värdighet.

 

25371.  Lögnens sanna ansikte:

    fördärvar  tillintetgör  människans värdighet.

 

25372.  O-mogna  ansvarslösa  människor

   vad för nytt gör de:  dåliga uppmuntrare  tröstare.

 

25373.  Ödmjukheten driver ut  dödar  stolthetens

   giftighet från människans förmörkade hjärta.

 

25374.  Lydnaden  bekämpar o-lydnaden 

     från människans förljugade mörka hjärta.

 

25375.  Där mörkret dör ut  ljuset lever vidare.

 

25376.  Mörkret utmanar ljuset.

 

25377a.  Ljuset välsignar livet. 

 

25378b.  Mörkret förbannar livet.

 

25379.  Godhjärtlige  glödande av godhetens

   värme omsorg.

 

25380.  Tystnadens kärleksfulla  språk:

  tänk få äga det  gör Livet intressant.

 

25381.  O-tystnadens  ondskefulla  språk:

   gör Livet  fåfängt  till  idel tomhet.

 

25382.  Vänliga svar  snälla  goda svar:

    bättre än elaka svar  vilka sårar

bedrövar människors hjärtan.

 

25383.  Tänk få vara levande förebild  i tålamod

   ödmjukhet  där sorgens  bedrövelsens 

otålighet stolthet råder.

 

25384a.  Tålamodets dygd  fridsamt hjärta tänk få

  äga det  leva i den.

 

25384b.  Fridsamt hjärta Tålamodets dygd 

   bundsförvanter.

 

25384c.  Tålamodets dygd  fridsamt hjärta 

     varandras vänner.

 

25385.  Fridsamt hjärta  tålamodets dygd

    uppmuntrar Livet  livets tröstare.

 

25386.  Tänk få äga fastheten i kärleken

   rättvisans tålamod.

 

25387.  O-rättvisans otålighet  Livets

    problemskapare.

 

25388.  Livets problem-makare 

   nationell fördärvare.

 

25389.  Världslig berömmelse  kortsiktig

    dåraktig  berömmelse  vara en kort tid:

likt flygande agnar för vinden.

 

25390.  Egots falska  jag-behov  tillfredsställer

    själviska behovet.

 

25391.  Stillheten värdesätter  upprättar

   människans värdighet.

 

25392.  Snällt  vänligt beteende  avskyr elakt

  beteende  avslöjar elakhetens lidelser.

 

25393.  Tänk få äga rastlöshetens inre längtan

    efter ödmjukhetens rikedomar.

 

25394.  Ödmjukhetens rikedomar  värdesätter

  uppskattar  människans värdighet.

 

25395.  Tacksamheten  o-tacksamheten:

   tacksamheten godhetens tjänare.

Otacksamheten  stolthetens tjänare.

 

25396.  Tacksamma barmhärtigheten 

   värdersätter  uppskattar  människans värdighet.

 

25397.  O-tacksamma barmhärtigheten

   förringar  underskattar människans värdighet.

 

25398.  Lättsinnliga  otåligheten  olydig

   ohörsam mot mänskliga värdigheten.

 

25399.  Laglösheten stiftar sina egna

   paragraf-lagar. 

  

 

   

      

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK.  48:1-11.

 

       ISRAELS TIDIGARE TROLÖSHET.

 

Jesaja bok. 48:1.

 

1.  #Hör detta, Jakobs ätt, ni som bär namnet

Israel och härstammar från Juda, ni som svär 

      vid Herrens namn och prisar Israels Gud,

men utan ärlighet och trohet#.

 

Israels trolöshet.

       Lyssna, Jakobs ättlingar.

Ni bär namnet Israel.

      Härstammar från Juda stam.

Svär vid Herrens heliga namn.

       Prisar Israels Gud.

Men era hjärtan långt från mig.

       Ni är trolösa  o-ärliga.        

 

Jesaja bok. 48:2.

 

2.  #De uppkallar sig efter den heliga staden

och stöder sig på Israels Gud, vars namn är

      Herren Sebaot#.

 

I sin trolöshet uppkallar sig efter den  heliga 

    staden, Jerusalem.

Har sin förtröstan på Israels Gud.

      Israels guds namn Herren Sebaot.

 

Jesaja bok. 48:3.

 

3.  #Det som en gång hände hade jag förutsagt,

jag förkunnade det och gav det till känna.

      Plötsligt handlade jag, och det skedde#.

 

Vad jag sagt uppfylldes.

      Förkunnade det.

Alla hörde min förkunnelse.

       Handlade efter mina ord.

 

Jesaja bok. 48:4.

 

4.  #Jag vet att du är hård, din nacke av järn,

din panna av brons#.

 

Du, Israel vet att du är hårdnackat.

       Din övermodige nacke av högmodigt järn.

Din panna hård som diamant.

 

Jesaja bok. 48:5.

 

5.  #Därför förutsade jag det, förkunnade det

innan det skedde, för att du inte skulle säga:

     "Det var min gudabild som gjorde det,

mitt gjutna beläte som befallde det"#.

 

Det jag förkunnade för er uppfyllde jag.

         Min trohet bemötte din trolöshet.

Trolösheten sa:

        Jag vill ge min avgudabild äran.

Mitt gjutna beläte talade.

 

Jesaja bok. 48:6.

 

6.  #Här ser du allt detta som du har hört.

Berätta, nu om det!

      Nu förkunnar jag något nytt för dig,

något som förborgat som du inte känner till#.

 

All din trolöshet du ser den hör om den.

                     Berätta frimodigt om den!

Förkunnar nu något nytt för dig.

           

Jesaja bok. 48:7.

 

7.  #Det skapades just nu, inte  för länge sedan

du har inte hört om det förrän idag, för att du

      inte skulle säga:

"Det visste jag"#.

 

Jesaja bok. 48:8.

 

8.  #Du fick ingen höra, inget veta, inget blev

        yppat för dig i förväg.

Jag vet ju att du är trolös, du avfälling alltsedan

      din föddes#.

 

    Kunskapen vädefull.  O-kunnigheten förblindar

människans hjärta  förmörkar hennes förstånd. 

 

Jesaja bok. 48:9.

 

9.  #För mitt namns skull behärskar jag min

vrede, för min äras skull har jag tålamod med dig

       och utplånar dig inte#.

 

För Mitt namns skull behärskar min vrede.

          För min äras skull visa mitt tålamod.

 

Jesaja bok. 48:10.

 

10.  #Jag har smält dig, men inte för att få silver,

   prövat dig i lidandets ugn#.

 

Du, Israel luttrat dig i prövningens eldsugn.

          

 Jesaja bok. 48:11.

 

11.  #För min skull, för min egen skull handlar jag

----- mitt namn skall inte vanhelgas.

       Jag delar inte min ära med någon#.

 

För min skull min egen skull:

       handlar i min trohet. 

Bevara mitt namns helighet.

       Delar inte min ära med er trolöshet.

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

        JESAJA BOK.  46:1-13.

 

    HERREN GER HJÄLP, INTE AVGUDARNA.

 

Jesaja bok. 46:1.

 

1.  #Bel faller, Nebo sviktar.

Gudabilderna lastas på dragdjur och boskap,

       de som burits av er lyfts nu upp och blir

burna av trötta ök#.

 

Bel faller i sitt övermod.

      Nebo förödmjukas.

Avgudabilderna falskhet avslöjas.

        

Jesaja bok. 46:2.

 

2.  #De sviktar båda och faller.

Ingenting kan de bära och rädda, de förs själva

       bort i fångenskap#.

 

Avgudarbilderna förödmjukas.

      Stumma hjälplösa drabbas av idel tomhet.

 

Jesaja bok. 46:3.

 

3.  #Hör på mig, Jakobs ätt, ni som är kvar av 

Israel, och som jag lyft ända sedan ni föddes,

      burit från er första stund#.

 

Lyssna på mina förmanande ord, Jakobs ättlingar.

       Ni kvarlevande av Israel.

Visat omsorg barmhärtighet mot er sedan födelsen.

      

Jesaja bok. 46:4.

 

4.  #Ännu när ni blir gamla är jag densamme,

ännu när ni grånat skall jag bära er.

     Jag har skapat er, jag skall lyfta,

bära er och rädda er#.

 

På er ålderdom för er densamme.

    Skall visa er nåd och trofasthet 

under er ålderdom.

         

Jesaja bok. 46:5.

 

5.  #Vem vill ni jämföra mig med och göra

till min like?

     Vem vill ni ställa vid min sida som kan

jämföras med mig?#. 

 

Ingen avgud kan jämföras med mig. 

 

Jesaja bok. 46:6.

 

6.  #Man häller ut guld ur pungen och väger 

upp silver på vågen, lejer en guldsmed som gör

     en gud, och man faller på knä och tillber#.

 

Beskrivning på Avgudarnamakarnas 

      arbetsdagar.

Tillber den.

 

Jesaja bok. 46:7.

 

7.  #Man lyfter upp den på axeln, bär i väg den

och ställer den på plats.

      Där står den och rör sig inte ur fläcken.

Hur man än ropar svarar den inte och räddar

   inte i nöden#.

 

Stumma avgudar orörliga.

       Besvarar inte böneropen.

Ingen räddare i nöden.

 

Jesaja bok. 46:8.

 

8.  #Tänk på detta med sorg, besinna det,

ni syndare!#.

 

Ni, syndare rannsaka er.

     

Jesaja bok. 46:9.

 

9.  #Tänk på det som förut var, för länge sedan.

Jag är Gud, ingen annan finns, Gud är jag,

     och ingen är min like#.

 

Jag, den ende Guden har inte förändrats.

 

Jesaja bok. 46:10.

 

10.  #Jag berättar i förväg vad som skall ske,

förutsäger det som ännu inte har hänt.

       Jag säger:

Mina planer står fast, allt jag vill, det  gör jag#.

 

Mina talade profeter talar mitt ordvad som

     skall ske.

Mina planer vittnar om trofasthet.

      Låter min vilja fullbordas.

       

Jesaja bok. 46:11.

 

11.  #Jag kallar på en rovfågel från öster, 

från fjärran land en man som genomför min plan.

       Det jag har sagt, det låter jag ske,

det jag bestämt, det gör jag#.

 

Kallar med mitt ord på en fiende från öster.

        Från fjärran land utvald man utföra

min beslutsamma plan.

      Vad jag säger går i uppfyllelse.

       

Jesaja bok. 46:12.

 

12.  #Hör på mig, ni modfällda, ni som är långt

från räddningen!#.

 

Lyssna på mig, ni modfällda.

       Söker efter räddare.

 

Jesaja bok. 46:13.

 

13.  #Jag låter räddningen komma närmare,

den är inte långt borta, min hjälp skall inte dröja.

      I Sion skall jag skänka hjälp, jag skall 

ge min härlighet åt Israel#. 

 

Jag er trogna räddare var tålmodiga 

      min hjälp kommer.

På Sions heliga berg finns er hjälp.

        Jag givaren till all härlighet. 

 

  

      

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK. 44:9-20.

 

          AVGUDADYRKARNAS FÅFÄNGA VERK.

 

Jesaja bok. 44:9.

 

9.  #Avgudamakarna är ingenting, deras älskade

bilder ger ingen hjälp.

      Deras vittnen varken ser eller förstår och

får stå där med skam#.

 

Avgudarna-makarna liknar agnar för vinden.

       Idel tomhet.

Deras handgjorda avguda-bilder  ohjälpsam

     dåliga tröstare  upppmuntrare.

Deras falska vittnen  dåraktiga.   

 

Jesaja bok. 44:10.

 

10.  #Vem vill göra en gud, gjuta en gudabild,

som inte ger någon hjälp?#.

 

Vem vill ge tid energi  till  handgjorda gudabilder

      ser hör inte, talar inte  o-rörliga.

 

Jesaja bok. 44:11.

 

11.  #Alla hans anhängare står med skam,

hantverkarna är bara människor.

      Må de alla samlas och träda fram, de skall

fyllas av skam och skräck#.

 

Avgudadyrkarna följeslagare skamfyllda.

      Hantverkars händer  idel dårskap.

Samla dem låt dem bekänna sin dårskap:

       vilket gör dem skräckslagna inför sanningen.

 

Jesaja bok. 44:12.

 

12.  #Smeden arbetar fram sitt verk vid

härden, med hammaren formar han det

    och bearbetar det med starka armar.

Han låter bli att äta och bli trött, han dricker

       inget och blir kraftlös#.

 

Smeden arbetar sitt  fåfänga verk.

     Hammarens styrka gör verket formbart.

Bearbetar det med kraftfulla armar.

        Blir arbetstrött i brist på föda.

Törstig vid varma form-ugnen.

         Kraftlös i brist på vätska.

 

Jesaja bok. 44:13.

 

13.  #Snickaren sträcker ut sitt måttband,

märker ut bilden med krita och hugger ut den

      med stämjärn.

Han märker ut måtten med passare och ger

      bilden mänsklig form, en praktfull gestalt

som skall bo i ett tempel#.

 

Avgudasnickaren  sträcker ut sitt måttband.

        Märker ut avgudabilden med vit krita.

Med stämjärnets hjälp hugger ut bilden.

       Med passarens hjälp märket ut avgudabilden.

Ger bilden likt mänsklig utstrålning.

        Praktfull gestalt för människors blickar.

Boplatsen i ett avgudatempel.

 

Jesaja bok. 44:14.

 

14.  #Man fäller cederträd, man tar en stenek

eller en ek, som får växa sig stor bland

       skogens träd, eller planterar ett lagerträd,

som regnet ger växtkraft#.

 

Fäller ståtliga cederträd.

      Väljer en stenek eller hård ek.

Regnet ger träden växtkraft.

 

Jesaja bok. 44:15.

 

15.  #Virket skall folket ha till bränsle, man har det

att värma sig med och göra upp eld för att baka.

        Man tillverkar också en gud som men

tillber, gör en gudabild och faller på knä för den#.

 

Brännbara virket folkets bränsle mot kylan.

       Gör upp eld för att baka bröd.

Tillverkar också en husgud.

         Tillber den.

Gör en gudabild  faller på knä för den.

 

Jesaja bok. 44:16.

 

16.  #Hälften gör man en brasa av, där steker man

kött, man äter sin stek och blir mätt, och man

       värmer sig och säger:

"Vilken härlig brasa!"#.

 

Hälften av brännbara virket  görs till

       värmande brasa.

Steker köttet  äter den till mättnad.

      Värmen sin frysna kropp.

 

Jesaja bok. 44:17.

 

17.  #Av resten gör man en gud, en bild som man

faller på knä för och tillber och riktar sin böner

     till:

"Rädda mig, du som är min gud!"#.

 

Virkets rester formas till en avgud.

       Avgudabild  faller ned på knä ära den.

Beder till en stum avguda bild.

      Var min räddade: du, min Gud.

 

Jesaja bok. 44:18.

 

18.  #De har inget vett, inget förstånd, deras ögon

är tillslutna så att de inte ser, deras hjärtan

      så att de ingenting fattar#.

 

De handlar dåraktigt.

       Deras ögon förblindade.

Deras hjärtan förstockade. 

 

Jesaja bok. 44:19.

 

19.  #Ingen tänker sig för, har vett och förstånd

att säga:

       "Hälften gör jag en brasa av, jag bakar bröd

på glöden och steker en köttbit och äter -----

       skall jag nu göra resten till en vidrig avgud

och falla på knä för en träklubb?"#.

 

Alla lever dåraktigt liv.

        

Jesaja bok. 44:20.

 

20.  #Den som tyr sig till stoft och aska lurar

sig själv. 

        Han kan inte rädda sitt liv, inte säga:

"Jag har litat på en lögn."#. 

 

Den som söker tilltro till stoftets askans

      fåfänglighet. 

Bedrar sig själv.

         Söker inte livets räddare. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK. 44:21-28.

 

           HERRENS STORHET SOM SKAPARE.

 

Jesaja bok. 44:21.

 

21.  #Minns detta Jakob, Israels,  du som är 

min tjänare.

         Jag har format dig, du skall tjäna mig.

Israel, jag skall aldrig glömma dig#.

 

Jesaja bok. 44:22.

 

22.  #Jag plånar ut dina synder som ett moln,

dina brott som en sky.

        Vänd tillbaka till mig, jag har friköpt dig#.

 

Jesaja bok. 44:23.

 

23.  #Jubla, du himmel, över vad Herren har gjort!

Ropa av glädje, jordens djup!

      Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla

dina träd!

      Ty Herren har friköpt Jakob, genom Israel

visar han sin härlighet#.

 

Jesaja bok. 44:24.

 

24.  #Så säger Herren, din befriare, han som

formade dig i moderlivet:

      Jag är Herren, som har skapat allt.

Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut 

     jorden utan hjälp#.

 

Jesaja bok. 44:25.

 

25.  #Jag sätter orakelprästernas tecken ur spel

och gör spåmännen till narrar, de visa kommer

       till korta, jag gör deras klokhet till dårskap#.

 

Jesaja bok. 44:26.

 

26.  #Mina tjänares ord låter jag slå in, 

   jag förverkligar det mina utsända förkunnat.

Jag säger: Jerusalem skall bli bebott och Judas

      städer byggas upp, staden skall jag resa

ur ruinerna#.

 

Jesaja bok. 44:27.

 

27.  #Jag säger till havsdjupet: Sina!

   Dina flöden torka jag ut#.

 

Jesaja bok. 44:28.

 

28.  #Jag säger:

   Kyros är min herde, han skall förverkliga allt 

jag vill.

       Han skall säga:

Jerusalem skall byggas upp, templet få

       en fast grund#.   

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se