Alla inlägg den 23 april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 44:1-5.

 

                     VÄLSIGNELSE ÖVER ISRAEL.

 

Jesaja bok. 44.1

 

1.  #Men lyssna nu, Jakob, min tjänare,

Israel, som jag har utvalt#.

 

Lyssna på mina förmanade ord.

       Jakob, du min tjänare.

Israels folk  mitt egendomsfolk.

 

Jesaja bok. 44:2.

 

2.  #Så säger Herren, din skapare, han som 

formade dig i moderlivet, han som hjälper dig:

      Var inte rädd, min tjänare Jakob, 

Jeshurun, som jag har utvalt#.

 

Herren, din skapare säger:

        Formades dig redan i din modersliv.

Är din räddare.

     Du, min utvalde tjänare.

 

Jesaja bok. 44:3.

 

3.  #Jag skall gjuta vatten över törstande mark,

floder av vatten över torrt land, och jag skall

       utgjuta min ande över dina barn,

min välsignelse över era ättlingar#.

 

Herrens välsignelse över Israel:

      Låta vattnets friska flöde likt flodens vatten

bevattna torrt land.

       Andens utgjutelse vila över era barn.

Min rika välsignelse råda över era ättlingar.

 

Jesaja bok. 44:4.

 

4.  #De skall skjuta upp som grönskande popplar,

som pilträd vid vattenströmmar#.

 

Dina ättlingars liv likna grönskande pilträd 

     vid vattenströmmar. 

 

Jesaja bok. 44:5.

 

5.  #En skall säga att han tillhör Herren,

en skall bära Jakobs namn, en skall skriva

     att han är Herrens och hedras med 

namnet Israel#.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 39:1-8.

 

             SÄNDEBUDEN FRÅN BABYLOINIEN.

 

Jesaja bok. 39:1.

 

1.  #När kungen av Babylonien, Merodak Baladan,

hörde att Hiskia varit sjuk men blivit helt återställd

       skickade han ett brev och en gåva till honom#.

 

Babyloniske kungen Merodak Baladan:

   hörde Hiskia varit sjuk.

Blivit frisk:  skickade ett en gåva till honom. 

 

Jesaja bok. 39:2.

 

2.  #Hiskia gladde sig åt sändebudens ankomst

och visade dem sitt förrådshus med silver

     och guld, kryddor och välluktande oljor

samt hela sin rustkammare och allt som rymdes

        i hans skatttkammrar.

Det fanns inte något i palatset eller i hela riket

      som han inte visade dem#.

 

Hiskia välkomnade Babyloniska sändebuden.

         I sitt högmod visade dem sitt ståtliga 

förrådshus välsignat av Herrens godhet.

       I Förrådshuset bevarades silver guld kryddor

välluktande oljor.

      Hela sin rustkammare allt vad fanns i

hans skattkammare. 

 

Jesaja bok. 39:3.

 

3.  #Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia

och frågade honom vad männen hade sagt

      och varifrån de kom.

"De har kommit från ett fjärran land", svarade   

    Hiskia, "från Babylonien"#.

 

Profeten Jesaja besökte kung Hiskia:

    frågade honom vad sändebuden sagt

vilket land de kom ifrån.

     Hiskia besvarade profeten:

Från fjärran land från Babylonien.

  

Jesaja bok. 39:4.

 

4.  #Vad fick de se i ditt palats?" frågade Jesaja.

Hiskia sade:

     "Allt som finns i mitt palats.

Det finns inte något i mina skattkamrar som jag

     inte visade dem".

 

Profeten frågade Hiskia vad fick de se i ditt palats?

        Hiskia svarade:

Allt som finns förvarat i mitt palats.

        Mina skattkamrar fick de se.

 

Jesaja bok. 39:5.

 

5.  #Då sade Jesaja:

"Hör Herren Sebaots ord:

 

Jesaja bok. 39:6.

 

6.  #Det kommer en dag då allt som finns i ditt

palats skall föras bort till Babylonien, allt som

      dina fäder har samlat till nu.

Ingenting skall lämnas kvar, säger Herren#.

 

Profetens bestraffade ord:

      Hiskias övermod drabbas av Herrens domsord.

Dagen kommer då allt som förvaras i ditt

        skall som byte föras bort till Babylonien.

Dina fäders samlat i ditt palats: bli bortförda.

 

Jesaja bok. 39:7.

 

7.  #Bland de söner som kommer att födas åt dig,

ditt eget kött och blod, skall några tvingas till

      hovtjänst i den babyloniske kungens palats"#.

 

Dina egna söner ditt egna kött och blod:

     till bortförda tjäna babyloniske kungens palats

som hovtjänare.

 

Jesaja bok. 39:8.

 

8.  #Hiskia svarade:

"Det är ett gott ord som du har kommit med från

       Herren".

Han tänkte att så länge han själv levde skulle

      det råda fred och trygghet#.

   

Hiskias svar:

 

Gott ord fått Herrens mun.'

       Tänkte: Under mitt liv få leva i fred och trygghet:  styrde sitt hjärtats tankar i övermod.    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 40:1-11.

 

        TRÖSTANDE ORD  TILL  GUDS FOLK.

 

Jesaja bok. 40:1.

 

1.  #Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud#.

 

Tröstens Gud tröstar sitt folk.

 

Jesaja bok. 40:2.

 

2.  #Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes

   träldom är över, att hennes skuld är sonad,

att Herren straffat henne dubbelt för alla

      hennes synder#.

 

Modlösa Jerusalem får nytt mod: tröstens Gud.

       Stadens träldomstjänst över.

Hennes synda skuld förlåten.

       Herrens vredesglöd bestraffade henne dubbelt

för alla synders mått.

 

Jesaja bok. 40:3.

 

3.  #En röst ropar:

Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg

       i ödemarken för vår Gud!#:

 

Tröstens röst ropar:

 

Jesaja bok. 40:4.

 

4.  #Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas.

      Oländig mark skall jämnas

och branter bli till slätt#.

 

Trösterika ord:

     

Djupa dalar höjas.

         Alla bergs höjder sänkas.

Höga branter till jämn mark.

       Stenig mark jämnas.

 

Jesaja bok. 40:5.

 

5.  #Herren härlighet skall uppenbaras,

och alla människor skall se det, Herren har talat#.

 

Herrens härlighet uppebaras över Guds stad.

        Allas ögon ser härligheten.

Herrens sanna ord.

 

Jesaja bok. 40:6.

 

6.  #En röst sade: Förkunna!

   Jag frågade:  "Vad skall jag förkunna?"

Människan är som gräset, förgängliga som blomman

     på ängen#.

 

En röst sade: Förkunna frimodigt!

       Jag gfrågade rösten!

Vad skall jag förkunna?

         Människans förgänglighet  inför Herrens härlighet.

       Människans liv liknar gräset.

Förgängligt liv  jämfört med blommans blomstertid

      innan den dör bort.      

        

Jesaja bok. 40:7.

 

7.  #Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens

vind går fram.

      Ja, folkets är gräset#.

 

Gräset torkar bort  mister sin livskraft.

     Herrens vindkraft går fram.

 

Jesaja bok. 40:8.

 

8.  #Gräset torkar, blomman vissnar, men vår

Guds ord består i evighet#.

 

Gräset torkar bort  blomman vissnar.

       Guds ordet  evigt ord.

 

Jesaja bok. 40:9.

 

9.  #Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud

med hög röst, Jerusalem.

      Ropa, var inte rädd, säg till Juda städer:

Er Gud kommer!#.

 

Bestig ett högt berg.

        Låt ditt glädjebud höras  Jerusalem.

Var frimodig  säg  till Judad städer:

     Er Gud kommer med sin härlighet.

 

Jesaja bok. 40:10.

 

10.  #Herren Gud kommer i all sin styrka,

   han härskar med mäktig arm.

Sin segerlön har han med sig, de han vunnit 

     går framför honom#.

 

Herren Gud visar sin styrka.

      Härskaren med allsmäktig arm.

Har med sig segerlönen åt de vinnande.

 

Jesaja bok. 40:11.

 

11.  #Som en herde vallar han sin hjord.

Han tar upp lammen i sin famn och bär dem

       i sina armar, han driver tackorna varligt#.

 

Likt herden för fåren omsorgsfull för sin hjord.

        Visar sin faderskärlek mot lammen.

Bär dem sina fadersarmar.

        Tackorna känner faderns trygghet.

 

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 40:12-31.

 

                     GUDS STORHET.

 

Jesaja bok. 40:12-31.

 

12.  #Vem mäter upp havet i sin kupade hand

och himlens vidd med sina fingrar?

        Vem häller jordens mull i ett mått,

väger bergen och höjderna på våg?#.

 

Guds storhet kan den jämföras med:

      Mäter upp havets djup sin kupande hand:

Himlens vidd med sina fingrar vem gör det?

        Jordens mull i ett mått?

Väger bergens tyngd  höjderna på vågen?    

 

Jesaja bok. 40:13.

 

13.  #Vem kan styra Herrens tankar, vem ger 

honom råd och kunskap?#.

 

Vem kan styra Herrens outgrundliga tankar?

       Vem är hans rådgivare  vem ger han kunskap?

 

Jesaja bok. 40:14.

 

14.  #Vem rådgör han med, vem kan ge honom

vishet och lära honom den rätta vägen,

      skänka honom kunskap och leda honom

till insikt?#.

 

Vem är hans rådgivare.

       Vem ger honom vishet.

Lär honom lära känna  rättvisans väg.

      Skänker honom kunskap.

Leder honom fram till inskten?

 

Jesaja bok. 40:15.

 

15.  #Folken är som droppar ur ett ämbar,

som dammkorn i en vågskål.

     Fjärran länder väger lätt som stoft#.

 

Folken liknar droppar ur ämbaret.

      Dammkorns vikt i vågskålen.

Fjärran länder väger likt stoftet lätthet. 

 

Jesaja bok. 40:16.

 

16.  #Libanons skog räcker inte till ved, dess djur

förslår inte till brännoffer#.

 

Jämföra Guds storhet:

     Libanons skogs antal inte tillräcklig mot den.

Alla levande djur ej tillräcklig för vara brännoffer

    inför Guds  storhet.

 

Jesaja bok. 40:17.

 

17.  #Alla folk är som intet för honom, som mindre 

än intet räknar han dem#.

 

Alla jordens folk intet inför Guds storhet.

       

Jesaja bok. 40:18.

 

18.  #Med vem vill ni jämföra Gud, vad vill ni

likna honom vid?#.

 

Ingen människa kan jämföras med Gud.

       Vem vill ni vara honom vara lik?

 

Jesaja bok. 40:19.

 

19.  #En gudabild som konstnären gjuter,

som guldsmeden täcker med guld och förser

       med kedjor av silver?#.

 

Är Gud en stum gudabild  konstnärens gjutning.

        Guldsmeden övertäcker den med guld.

Pryder den med silverkedjor.

 

Jesaja bok. 40:20.

 

20.  #Man väljer trä som inte murknar och anlitar

en skicklig konstnär, som kan ställa upp 

       sin gudabild stadigt#.

 

Väljer trä o-förmultat trä  gudabild gjord

      av skicklg konstnär.

 

Jesaja bok. 40:21.

 

21.  #Förstår ni inte, hör ni inte?

Har det inte sagts er från begynnelsen, har ni

    inte vetat det sedan jordens grund blev lagd?#.

 

Ni, dårar vilka tänker på ett dåraktigt sätt.

         Har ni  inte hört jag själv genom mitt

skapar-ord i begynnelsen  känner ni inte till

       när jordens grund blev skapad?

 

Jesaja bok. 40:22.

 

22.  #Han tronar ovan jordens rund, de som bor

på den är som myror.

       Han bereder ut himlen som en duk, spänner

upp den som ett tält att bo i#.

 

Skaparen tronar på Jordens yta.

         Jordens invånare liknar myror i mina ögon.

Han brett ut himlen likt en duk.

        Himlen utspänd ett boende tält.

 

Jesaja bok. 40:23.

 

23.  #Han gör furstar till intet, utplånar 

jordens härskare#.

 

Världens furstar maktlösa inför Guds storhet.

       Utplånar Jordens härskare.

 

Jesaja bok. 40:24.

 

24.  #Knappt har det såtts, knappt planterats,

    knappt har de hunnit slå rot, så andas han på

dem och de vissnar, stormen för bort dem 

      som boss#.

 

Guds storhet andedräkt, andas på:

       Innan något såtts planterats  vissnar

likt stormstyrkan blåser bort agnar.

 

Jesaja bok. 40:25.

 

25.  #Med vem vill ni jämföra mig,

vem är min like? säger den Helige#.

 

Jesaja bok. 40:26.

 

26.  #Lyft blicken mot skyn och se:

Vem har skapat allt detta?

      Han som mönstrar stjärnornas här och låter

dem tåga fram, han som ropar upp dem alla.

      Så väldig är hans makt och hans styrka

att ingen av dem uteblir#.

 

Lyft din förödmjuka blick mot himlens sky.

         Guds storhet skapat allt.

Stjärnornas härskara.

     Nämner alla vid namn.

Visar sin allmakt:  Guds storhet av evig tid.

 

Jesaja bok. 40:27.

 

27.  #Jakob, hur kan du tala så, Israel,

hur kan du säga:

      "Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar

sig inte an min sak"#.

 

Du, Jakob min älskade: gav dig namnet Israel.

      Hur kan i ditt övermod säga:

Vandra mitt liv o-synligt inför Guds ansikte.

        Gud ohjälpsam  o-tröstlig.

 

Jesaja bok. 40:28.

 

28.  #Har du inte förstått, inte hört?

    Herren är en evig Gud, han  har skapat hela

jorden.

      Han blir inte trött, han mattas inte.

Ingen pejlar djupet av hans vishet#.

 

Du dåre, tänker dåraktigt.

          Herren evig Gud.

Jordens ende skapare.

       Aldrig sovande han allestädiges närvaro

av evighet.

      Hans vishets djuphet  outgrundlig. 

 

Jesaja bok. 40:29.

 

29.  #Han ger den trötte kraft, den svage får

ny styrka#.

 

Ger den kraftlöse ny kraft.

        Svage får ny styrka.

 

Jesaja bok. 40:30.

 

30.  #Unga män kan bli trötta och mattas,

ynglingar snava och falla#.

 

Unga män ej trötta  ej modlösa.

     Ynglingar  kan  vara trolösa. 

 

Jesaja bok. 40:31.

 

31.  #Men de som litar till Herren får ny kraft,

de får vingar som örnar.

      De springer utan att bli trötta, 

vandrar utan att mattas#. 

 

De trogna förtröstar på Herren.

      Får ny livskraft.

Liknar örnars kraftfulla vingar.

      

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:1-7.

 

             HERREN HAR KALLAT KYROS.

 

Jesaja bok. 41:1.

 

1.  #Var tysta inför mig ni fjärran länder,

lägg handen för munnen, alla folk!

      Må de stiga fram och få ordet.

Låt oss mötas till rättegång#.

 

Var inte stortaliga i era ord: alla jordens folk.

   Herrens budskap till Kyros:

      Låt oss mötas i rättvisans rättegång.

 

Jesaja bok. 41:2.

 

2.  #Vem har från öster manat fram den man

som segrar vart han går?

         Vem lämnar folken i hans våld och låter

honom störta kungar?

     Hans svärd gör dem till stoft, hans båge 

gör dem till boss i vinden#.

 

Vem har från österns länder utvalt en segrare

     i striden?

Vem har överlämnat folken i hans vredes våld

       låter mäktiga kungar bli störtade? 

        

Herrens majestäts glödande svärd gör övermodigt

       folk till markens stoft.

Hans stridsbåge gör dem till agnar för vinden.

 

Jesaja bok. 41:3.

 

3.  #Han förföljer dem och drar dem oskadd fram,

hans fötter snuddar knappt vid marken#.

 

Herren förföljer dem med sina rättvisa domar.

 

Jesaja bok. 41:4.

 

4.  #Vems verk är detta, dem har gjort det?

Han som i begynnelsen kallade fram släktena,

     jag, Herren, som var den förste och som

ännu för de sista är densamme#.

 

Vem skapat himlen jord  alla levande varelser.

        I begynnelsen kallade på alla släktled.

Herren, den förste.

       Den o-förändlige inför alla folk.

 

Jesaja bok. 41:5.

 

5.  #Fjärran länder ser det och bävar, hela jorden 

darrar.

       De har kommit samman#.

 

 

Fjärran länders folk ser hör det blir skräckslagna.

     Hela jorden frukta för Herrens närvaro.

 

Jesaja bok. 41:6.

 

6.  #Alla hjälper varandra och sporrar

sina kamrater#.

 

Jesaja bok. 41:7.

 

7.  #Guldsmeden sporras av gjutaren, klensmeden

av den som hamrar.

      Han berömmer lödningen och spikar fast 

gudabilden, så att den står stadigt#.

 

Guldsmeden hjälper gjutaren gjuta gudabilden.

        

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:8-20.

 

      TRÖST OCH LÖFTEN TILL ISRAEL.

 

Jesaja bok. 41:8.

 

8.  #Israel, du min tjänare, Jakob, som jag har utvalt,

ättling till Abraham, min vän#.

 

Du, Israel mitt älskade utvalda folk.

      Du min tjänare, Jakobs ättlingar.'

Ättling  till  min vän Abraham.

 

Jesaja bok. 41:9.

 

9.  #Du som jag hämtade från jordens ände,

kallade från dess bortersta hörn ----- till dig

      sade jag:

Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter

     dig inte#.

 

Du, Jakob hämtade dig fann mitt behag i dig.

        Du min utvalde tjänare utvalt dig.

Visa dig min kärlek omsorg.

 

Jesaja bok. 41:10.

 

10.  #Var inte rädd, jag är med dig.

Ängslas inte, jag är din Gud.

      Jag ger dig styrka och hjälper dig,

stöder och räddar dig med min hand#.

 

Jag är din trofaste räddare.

        Var inte orolig ängslig jag är ditt livs stöd.

Ger dig styrka i rätt tid  din hjälpare i nöden.

       Med min allmakts hand bevarar din från fienden.

 

Jesaja bok. 41:11.

 

11.  #Alla som vänder sin vrede mot dig

får blygas och stå med skam.

       De män som ligger i fejd med dig skall

bli till intet och förgås#.

 

Gudlösas vrede anfaller dig: bli förödmjukade.

        De som ligger i strid med dig till

tillintetgjorda.

 

Jesaja bok. 41:12.

 

12.  #De män som slagits med dig skall du söka 

men inte finna.

      De män som fört krig mot dig skall bli

till intet, ett ingenting#.

 

De stridslystna män vilka varit i strid med dig

     söka upp ej finna dem. 

 

Jesaja bok. 41:13.

 

13.  #Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid

handen och säger till dig:

       Var inte rädd, jag hjälper dig#.

 

Jag är Herren den ende Guden: din Gud.

         Leder dig i trygghet   säger trösterika ord:

     Frukta icke för fienden: jag din hjälpare.

 

Jesaja bok. 41:14.

 

14.  #Var inte rädd, Jakob, lilla kryp,

   Israel, du stackars mask.

Jag hjälper dig, säger Herren, Israels Helige

    är din befriare#.

 

Var inte modfälld, Jakob du lilla människa.

     Israel, du hjälplösa mask.

Jag din  hjälpare, säger Herren.

      Israels helige din befriare.

 

Jesaja bok. 41:15.

 

15.  #Jag gör dig till en skarpeggad trösksläde,

  en ny med vassa taggar.

Du skall tröska bergen till stoft, höjderna

     till agnar#. 

 

Du, Israel gör till en skarpeggad tröskvagn.

       I strid mot fienden likt vassa stridande taggar.

Liknar fienden o-övervinnerligt berg:

      blir de till stoft inför dina fötter. 

Höjderna agnar inför vinden.

 

Jesaja bok. 41:16.

 

16.  #Du skall vanna dem vinden skall ta dem,

en stormvind skall skingra dem.

       Men du skall glädjas över Herren, 

över Israels Helige får du jubla#.

 

Göra dem kraftlösa  stormvinden skall förvirra dem.

       Hjärtats glädje över Herrens barmhärtighet.

Israels Heliges närvaro ger dig jubelrop.

 

Jesaja bok. 41:17.

 

17.  #De fattiga och svaga söker vatten ----- förgäves.

   Tungan torkar av törst.

Jag, Herren, hör deras bön, Israels Gud sviker

     dem inte#.

 

Fattiga svaga människor  söker släcka sin törst:

      men förgäves.

Tungan uttorkad av törst.

      Jag, Herren, deras Gud  hör deras bönerop.

Israels Gud trofasthet visar sin nåd.

 

Jesaja bok. 41:18.

 

18.  #Floder skall rinna fram på kala höjder,

källor springa upp på slätten.

     Jag gör öknen rik på vatten, gör på vatten,

gör det torra landet till oaser#.

 

Floder skall flyta fram på de hårda höjderna.

         Friska källor springa upp på slätten.

Förvandla torr ökenmark: bli vattenrik.

         Förvandla torra landet till vattenrika oaser.

 

Jesaja bok. 41:19.

 

19.  #Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten

och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken

     tillsammans med almar och pinjer#.

 

Välsignad öken med planterade cedrar.

       Akacia  mytrten och vildoliver få liv

där öknen varit.

      Planterar fruktbara cypresser i ödemarken.

Almar och pinjer tillsammans med cypresser.

 

Jesaja bok. 41:20.

 

20.  #Så skall alla se och veta, besinna och förstå,

 att Herrens hand har utfört detta, att Israels 

       Helige skapat det#.  

 

Ni ser ökenmarkens förvandling ser förstå

      Herrens hand  välsignat landet Israel.

Israels Helige skapat det goda fruktsamma.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:21-29.

 

      HERRENS ÖVERLÄGSENHET ÖVER AVGUDARNA.

 

21.  #Lägg fram er sak, säger Herren, anför er bevis,

säger Jakobs konung#.

 

Jesaja bok. 41:22.

 

22.  #Må de stiga fram och förklara för oss allt 

 som sker.

     Förklara det förflutna, så att vi kan begrunda det

och förstå det som har skett.

      Eller tala om för oss vad som skall hända#.

 

Jesaja bok. 41:23.

 

23.  #Berätta vad som skall ske härnäst, så att vi

förstår att ni är gudar.

        Gör något, gott eller ont, så att vi alla kan

se och skåda#.

 

Jesaja bok. 41:24.

 

24.  #Nej, ni är ingenting, det ni gör är mindre än

intet.

     Avskyvärd är den som väljer er.

 

Jesaja bok. 41:25.

 

25.  #Jag manade fram en man från norr, från öster

kallade jag honom.

       Han trampar på furstar som på jord,

som en krukmakare trampar sin lera#.

 

Jesaja bok. 41:26.

 

26.  #Vem berättade det i förväg, så att vi visste,

förutsade det, så att vi såg att det slog in?

       Ingen förutsade, ingen förkunnade,

inte ett ord hördes från er#.

 

Jesaja bok. 41:27.

 

27.  #Jg ärf den förste som säger det till Sion,

jag sänder en glädjebudbärare till Jerusalem#.

 

Jesaja bok. 41:28.

 

28.  #Jag ser mig omkring, men ingen är här,

jag talar, men ingen vet råd, ingen kan svara på

        mina frågor#.

 

Jesaja bok. 41:29.

 

29.  #Nej, de är ingenting, de uträttar intet.

Dessa beläten är luft och tomhet#.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 42:1-9.

 

             HERRENS TJÄNARE OCH HANS UPPGIFT.

 

Jesaja bok. 42:1.

 

1.  #Detta är min tjänare som jag ger kraft,

min utvalde som jag har kär.

       Jag låter min ande komma över honom,

han skall föra ut rätten till folken#.

 

Herrens tjänare:  min nåd barmhärtighet ges till honom 

      tjäna mitt rike.

Min andes kraft vilar över honom 

      rättvisans ande befria folken.

 

Jesaja bok. 42:2.

 

2.  #Han ropar inte, han höjer inte rösten,

hans stämma hörs inte på gatorna#.

 

Äras inte inför människors ögon.

     Verksam i det fördolda.

 

Jesaja bok. 42:3.

 

3.  #Det knäckta strået bryter han inte av,

den tynande lågan släcker han inte.

       Trofast skall han föra ut rätten#.

 

     Sanningen  förtärande låga ej slockna.

Hans trofasthet  folkets rättvisa.

 

Jesaja bok. 42:4.

 

4.  #Han skall inte tyna bort eller knäckas,

innan han har fört rätten till seger på jorden.

      Fjärran länder väntar på hans undervisning#.

 

Herrens rättvisa segrar på jorden.

       Folket i fjärran länder längtar efter

hans undervisning.

 

Jesaja bok. 42:5.

 

5.  #Så säger Gud, Herren, han som har skapat 

himlen och spänt upp den, brett ut jorden

      med allt vad den alstrar, han som gett liv 

åt människorna där, livsande åt dem som

      vandrar på jorden:#.

 

Hör Herren Guds ord himlens jordens skapare

       jordens gröda ger sin livsande till mänskligheten.

       

Jesaja bok. 42:6.

 

6.  #Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,

Jag tar dig vid handen och skyddar dig.

        Genom dig ingår jag ett förbund med mitt

folk till ett ljus för de andra riken#.

 

Jag Herren den ende Guden  min trovärdighet

    kallat dig vid namn.

Min trygga hand leder dig.

         Din räddare mot fiendens onda planer.

Sluter ett evigt  förbund genom dig.

     Förbundet  gäller mitt utvalda folk.

Vara världens ljus för världens riken. 

 

Jesaja bok. 42:7.

 

7.  #Du skall öppna de blindas ögon och befria de

fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som

     sitter i mörkret#.

 

Öppnar hjärtats förblindade ögon.

        Befriar vilsegångna fåren ur träldomens fängelse.

 

Jesaja bok. 42:8.

 

8.  #Jag är Herren, detta är mitt namn.

Jag delar inte min ära med någon, inte min

     berömmelse med gudabilder#.

 

Jag är Herren din Gud, mitt namn Herren Sebaot.

         Ger inte min ära åt falska gudbilder.

 

Jesaja bok. 42:9.

 

9.  #Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag

något nytt.

      Innan det ännu spirat kungör jag det för er#. 

 

Det gamla är förgånget se något nytt har kommit.

            

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se