Alla inlägg den 7 april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 32:1-8.

 

           NÄR RÄTTFÄRDIGHETEN RÅDER.

 

Jesaja bok. 32:1.

 

1.  #Rättvist skall en gång en konung regera, 

furstar härska med rättfärdighet#.

 

Herrens Rättfärdighet:  rättvisans sanningens

       ord: landets upprättelse.

 

Jesaja bok. 32:2.

 

2.  #Alla ska de vara som värn mot stormen

och skydd mot slagregn.

      De skall vara som bäckar i öknen, klippblockets

skugga i solpinat land#.

 

Jesaja bok. 32:3.

 

3.  #Då skall de seendes ögon inte slutas,

de hörandes öron skall lyssna#.

 

Jesaja bok. 32:4.

 

4.  #De obetänksamma skall få förstånd,

de stammande tala flytande och klart#.

 

Jesaja bok. 32:5.

 

5.  #Dåren skall inte mer källas ädel,

skurken inte kallas storsint#.

 

Jesaja bok. 32:6.

 

6.  #Dårens ord är idel dårskap och alla hans

avsikter onda.

     Han handlar gudlöst och talar förvänt om Herren.

Den hungrige låter han svälta, den törstande 

     vägrar han vatten#.

 

Jesaja bok. 32:7.

 

7.  #Onda är skurkens vapen, skändliga är hans

planer, när hans lögner fäller den hjälplöse,

      hans ord den fattige i rätten#.

 

Jesaja bok. 32:8.

 

8.  #Men den ädles planer är ädla, han träder upp

för allt som ädelt är#.

 

Jesaja bok. 32:9.

 

9.  #   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19


 

    IP  UTTAG PÅ MITT PENSIONSKONTO.

 

2020.11.20.  3.452 kronor.

 

2021.01.20.  5.994 kronor.

 

2021.02.19

 

Summan 13.100 kronor fanns tillgängliga.

 

8.000 kronor drogs från kontot. 

 

5.101.  var kvar.

 

2021.03.19

 

Summan 11.861 kronor fanns tillgängliga.

 

8.662 kronor drogs från kontot.

 

3.222  var kvar.

 

2021.04.20

 

Summan 10.514 kronor fanns  tillgängliga.

 

1.999 var kvar.

 

5994 kronor  gick till mitt egna konto

 

Februari  Mars April.

 

Sammanlagt  7.210  kronor.

 

Betalades av min skuld  - 5.994 kronor.

 

  1.216 kronor blev över.  

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

      DEL. 25000.

 

25000.  Övermodet saknar  förmågan äga

    hjärtats uppriktighet  ärlighet.

 

25001.  Ondskan kränker förkastar  godheten

    godhetens vänner  tjänare  barn.

 

25002.  Ödmjuke lever i sann  frihet  följer

vandrar  efter  ödmjukhetens  tankar  ömhet.

 

25003.  Välviljan utför  goda gärningar.

 

25004a.  O-tåligheten  häftigheten 

    Dödliga bundsförvanter.  

 

25004b.  Häftigheten  otåligheten  problem-skapare.

 

25004c.  Problemskapare:  skapar  kiv  osämja

     dåliga relationer.

 

25005.  Ödmjukheten  ödmjukes livsträd.

 

25006.  Sanningen  ljuset  kärleken 

    Livtes bundsförvanter.

 

25007.  Lögnen  mörkret  hatet   föraktet

    dödliga bundsförvanter.

 

25008.  Visheten  godheten  barmhärtigheten

     Livets bundsförvanter.

 

25009.  Dårskapen  ondskan  obarmhärtigheten

     dödliga bundsförvanter.

 

25010.  Kärleken ömheten  förtär all  ondskas

    hat och förakt.

 

25011.  Älskvärda  varmhjärtade  människor

    vad världens  ego-älskade  behöver

lära känna i sin förblindelse.

 

25012.  Personlig  bekvämlighet  likgiltighet

    lathet  grundar sig i personlig själviskhet.

 

25013.  Lögnen  o-ärligheten  två par-hästar.

 

25014.  Sanningen  ärligheten  två parhästar.

 

25015.  Elake främmande för  vänlighetens

    liv:  omsorgen  ömheten.

 

25016.  Visa personer  äger  ädel  kärleksfull

     själs visdom.

 

25017a.  Kärleksfull  själs  visdom  världens dårskap.

     

25017b.  Världens  dårskap  dödlig.

 

25018.  Förlåtelsen  förlåter allt.

 

25019.  Snälle  givit snällheten  sitt  förtroende

     få vara hennes  tjänare och slav.

 

25020.  Få vandra säkert på förtroendets väg

     i gemenskap med ödmjukhetens

omsorg och ömhet.

 

25021.  Lögnen hädar  kränker  sanningen.

 

25022.  Lögnen gör sig en björntjänst:

    förloraren i mötet med sanningen.

 

25023.  Sanningen  segraren  lögnen  förloraren.

 

25024.  Vänligheten försvarar  vänlige

    mot elakheten.

Elakheten fiende smider farliga angrepp 

     onda planer mot vänligheten.

 

25025.  Där med-mänskligt beteende saknas

      där råder  ondskans  fåfänga  idel tomhet.

 

25026.  Sanna familjelivet  fritt från  familjelivets

    o-sämja  ordstrider.

 

25027.  Egenkära  övermodiga personer

    ondskans hantlangare.

 

25028.  Låt er kärlek  vara sann  ärlig  i ord

   och gärningar.

 

25029.  Rent sinne fritt från  svek  stortalighet.

 

25030.  Ödmjuke ovän med själviskheten. 

 

25031.  Kärleksfulle lever  kärleksfullt liv.

 

25032.  Hatiske  lever  begränsat  livlöst liv. 

 

25033.  Barmhärtig givmildhet  o-självisk.

 

25034.  Barmhärtig medkänsla  o-självsk.

 

25035.  O-rättvise fäller  den  oskyldige.

 

25036a.  Rättvisa domaren  frikänner

den  o-skyldige.

 

25036b.  Rättvise domaren fäller  den skyldige.

 

25037.  Sörj inte över bedrövelsens farligheter

   vilket ger idel  fåfänga och tomhet.

 

25038.  Ondskan rider på hämndlystenheten.

 

25039.  Hämndlystenheten  orenar dödar  själen.

 

25040a.  Obarmhärtigheten visar  kärlekslöshet

    mot  mänskliga livet.

 

25040b.  Barmhärtighetenn visar respekt för 

    mäskliga värdigheten.

 

25041.  Sjukdomen döden samarbetar  fördärvar

    allt mänskligt liv.

 

25042.  Döden sjukdomen  fördärvar  alla

    levande varelser.

 

25043.  Obarmhärtigheten  utför dödliga gärningar

     där mänsklig värdighet finns.

 

25044.  Barmhärtigheten  obarmhärtigheten

    ligger i strid med varandra.

Antingen är de förlorare eller vinnare.

       

25045.  Rovgirige  ondskans hantlangare.

 

25046.  Rovgirige talar  kränkande skamfulla ord

   om  Livets värdighet.

 

25047.  Rovgirige sprider  svek  förtryck

mot mänskliga värdigheten.

 

25048.  Häftigheten berövar  människan på

    Livets värdighet.

 

25049.  Ilskenheten visar sitt verkliga

   ego i ilskna människor.

 

25050.  Orent hjärta  o-ordnat  hjärta.

 

25051.  O-rent hjärta  själviskt hjärta

   älska sig själv.

 

25052.  Ondskans kärlekslöshet  dödliga bundsförvanter.

 

25053.  Antingen Vara sann i ord och gärning 

   eller falsk i ord gärning:

vilket väljer människan!

     Okunnigheten livets bedragare.

 

25054.  Enheten vilan glädjens stillhet

     Livets sanna bundsförvanter.

 

25055.  Splittringen  o-ordningen  oron

     Dödlighetens falska bundsförvanter.

 

25056.  Medkänslan  godheten  sanna bundsförvanter.

 

25057.  Godheten  medömkan  sanna  bundsförvanter.

 

25058a.  Dödlig kärlek  säger:

  blir jag älskad  kan jag ge kärlek. 

 

25058b.  Dödlig kärlek:

     krävande kärlek.

 

25059.  O-dödlig kärlek  barmhärtig omsorgsfull.

 

25060.  O-dödlig kärlek  ge den utan förväntas

   få gensvar.

 

25061.  Fridsamma ord   fridsamma hjärta.

 

25062.  Fridsam tunga förändrar  människans livsstil.

 

25963.  Avgudadyrkan  o-lydnad  dödliga bundsförvanter.

 

25064.  Vänligt  kärleksfullt hjärta

    övervinner hatets  föraktets  illistiga planer.

 

25065.  Ödmjukes ödmjukhet  skön lilja på marken.

 

25066a.  Kärleken måttlös lider  med alla lidande. 

 

2566b.  Kärleken  ståndaktig  försvarslös

    arbeta i kärlek för kärleken.

 

25067a.  Vara intresserad av kärleken 

leva av den  leva i den. 

 

25067b.  Kärleksfulle valt  kärlekens liv.

 

25067c.  Hataren  föraktaren  valt hatets

   föraktets liv:  vilket  ringaktar  kärlekens värdighet.

 

25068.  För förtalaren  kärlekens liv: o-intressant.

 

25069.  O-tåligheten ivrig  tåligheten  lugn stillsam.

 

25070.  Trolösa  lever skamfyllt  liv  inför troheten.

 

25071.  Kärleken sätter sig över  bitterhetens

    gissel  lidande.

 

25072.  Vara modlös  nedstämd  sorgsen

   vad nytta ger detta dödliga liv.

 

25073.  Modlösheten nedstämdheten  sorgen

    ger försmak  dödligt liv.

 

25074.  Modige utmanar  modlösheten

    sorgen  nedstämdheten.

 

25075.  Samhället styrs av o-tålighetens lidande.

 

25076.  O-tålighetens lidande  dominantiskt.

 

25077.  Dominantiskt lidande problemskapare.

 

25078a.  Ödmjuke  jordens salt  där högmodets

   föruttelse råder.

 

25078b.  Ödmjuke världens ljus där övermodets 

    mörker råder.

 

25078c.  Ödmjuke jordens salt  världens ljus

  där stolthetens  avskyvärda mörker råder.

 

25079.  Välsignade själar som stiftar frid  äger

fridsamma hjärtan.

 

25080.  Ödmjukes gemenskap  med ödmjukheten

   ses stoltheten som ondskefull  inkräktare.

 

25081.  Ödmjukheten  sanningen  goda vänner.

 

25082.  Sanningen ödmjukheten  Livets bundsförvanter.

 

25083.  Ödmjukheten sanningen  beroende av varandra strider tillsammans mot lögnens högmod.

 

25084a.  O-ordningen  oron  förvirringen

    vad lika de är.

 

25084b.  Förvrringen  oron  oordningen 

   Livets bundförvanter  strider tillsammans mot

ordningen vilan  harmonin.

 

25085.  Livet i oron  ångesten  gör människan

panikslagen.

 

25086.  Panikslagna personer  vad ger de 

  till mänskligheten  problemskapare.

 

25087.  Problemskapare  föraktar  problemlösare.

 

25088.  Idel tomhet  fåfänga tids energitjuvar

    dåliga uppmuntrare tröstare.

 

25089.  Oroliga  ängsliga  tankar  problemskapare.

 

25090.  Fridsamma  vilande tankar  problem-lösare.

 

25091.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens sötma

    skönhet  varje dag.

 

25092.  Glädjerike  trösterike  godhetens barn.

 

25093.  Sorgsne  o-tröstlige  ondskans slavtjänare.

 

25094.  O-villkorlig saktmod  utmanar elakheterns

     ilskenhetens  farligheter  onda planer.

 

25095.  Undergörande  tyglad fullkomlig tunga

   främmande för förtalets giftiga tunga.

 

25096.  Våldets grymma  våldsgärningar!

    nationell undergång.

 

25097.  Ljuset renhet  mörkrets o-renhet

   utmanar varandra vara vinnare eller förlorare

där mänskligheten finns.

 

25098a.  Godhetens renhet  värd att älskas.

 

25098b.  Ondskans orenhet  o-värdig älskas.

 

25098c.  Sanna kärleken  värd älskas.

 

25099a.  Fantasins verkligheter  drömmande 

  verklighet.

 

25099b.  Sanningens verklighet  förverkliga

   fullkomligheten.

 

25099c.  Kärlekens väg utmanar  hatets 

    föraktets  vägar fyllda med vassa törnetaggar. 

 

 

 

  

    

  

 

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 38:1-8.

 

           HISKIAS SJUKDOM.

 

Jesaja bok. 38:1.

 

1.  #Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk,

och profeten Jesaja, Amos son kom till honom

     och sade:

"Så säger Herren:

       Se om ditt hus.

Du ligger för döden, du kommer inte att överleva"#.

 

Hiskia blir dödligt sjuk.

       Herrens ord genom Profeten Jesaja:

Se över ditt hus.

      Du kommer dö i dödlig sjukdom.

      

Jesaja bok. 38:2.

 

2.  #Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen

och bad:#

 

Hiskia bön inför Herrens ansikte:

        

Jesaja bok. 38:3.

 

3.  #Herre, tänk på att jag troget av hela mitt hjärta

har hållit mig till dig.

      Jag har gjort det som är gott i dina ögon.

Och han grät häftigt#.

 

Herre, jag fruktat för ditt namn: levt i gudsfruktan.

          Tjänat dig och ditt rike.

Ödmjukade sitt hjärta.

 

Jesaja bok. 38:4.

 

4.  #Herrens ord kom till Jesaja:#.

 

Jesaja bok. 38:5.

 

5.  #Gå och säg till Hiskia:

Så säger Herren, din fader Davids Gud:

      Jag har hört din bön och sett dina tårar.

Jag lägger till femton år till ditt liv#.

 

Din fader Davids Gud säger till dig.

      Du är bönhörd, sett dina förkrossade 

ögons tårar.

     Ge dig svar: förlänger din livslängd med 15 år.

 

Jesaja bok. 38:6.

 

6.  #Och jag skall rädda dig och denna stad ur 

den assyriske kungens hand, ja, jag skall värna

     denna stad#.

 

Välsigna dig: rädda dig från assyriske kungens

     härskar hand.

Skall beskydda Jerusalem: min stad.

 

Jesaja bok. 38:21.

 

 21#Sedan lät Jesaja ta fram en kaka fikon att lägga

på såret, så att Hiskia skulle bli frisk#.

 

Jesaja tog fram en kaka fikon vidrörde

    hans sår.

Vilket läkte hans såriga hud.

 

Jesaja bok. 38:22.

 

22.  #Hiskia frågade:

"Vad är då tecknet på att jag skall få gå upp till

       Herrens hus?#.

 

Vilket tecken skall vägleda mig: gå till Herrens hus?

 

  #Jesaja sade:

"Detta är tecknet Herren ger dig på att han skall

       göra vad han lovat:#.

 

#Jag låter skuggan på trappan gå tillbaka 

de tio steg som solen redan låtit den tillryggalägga

      på Achas trappor.

Och solen gick tillbaka tio steg som den redan

    hade tillryggalagt på trappan#.   

 

Mitt tecken, säger Herren:

 

Låter skuggan på trappan gå tillbaks tio steg.

          Solen gjorde så på Herrens befallning. 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 38:9-20.

 

                 HISKIAS PSALM.

 

Jesaja bok. 38:9.

 

9.  #Ett kväde av kung Hiskia av Juda när han hade varit sjuk och blivit frisk från sjukdomen.

 

Kung Hiskias tacksägelse psalm.

     Sjukdomen varit fylld av dödsångest.

Guds förbamande nåd  gav hälsan tillbaks.

 

Jesaja bok. 38:10.

 

10.  #Jag sade:

Mitt i livet går jag bort, bakom dödsrikets

     port förblir jag de återstående åren#.

 

Mina ord sade:

   I mitt lidande  mitt  liv försvinner.

 

Dödsrikets port öppnades för mig.

         

Jesaja bok. 38:11.

 

11.  #Jag sade:

Jag får inte mer skåda Herren i de levandes land,

       aldrig mer se människor mer bland dem 

som bor i världen#.

 

Min dödsångsten sade:

     Får inte skåda Herrens härlighet.

Inte träffa människor de boende i världen.

 

Jesaja bok. 38:12.

 

12.  #Min boning flyttas, bärs bort som

en herdes tält. 

       De rullar ihop mitt som en väv och skär

ner mig från varpen.

     Innan dagen blir natt gör du slut på mig#.  

 

Min trygga boplats försvinner.

     Likt herdens flyttbara tält.

Innan dagens ljus  natten min död.

 

Jesaja bok. 38:13.

 

13.  #Innan morgondagen kommer är jag gjord

till intet.

       Som ett lejon krossar du alla mina ben#.

 

Innan morgondagens ljus  är jag död.

      Likt lejonets offer krossades mina ben.

 

Jesaja bok. 38:14.

 

14.  #Som svalans gälla skri hörs min röst,

som duvans klangande läte.

       Gråtande ser jag mot höjden:

Herre, jag är hårt ansatt, grip in till min hjälp!#.

 

Mitt liv jämförs med svalans ångestfulla 

   klagande skrik är min röst.

Mina ögon gråt fyllda av sorg.

        Herre; mitt liv  fyllt av döds ångest.

Rädda mitt liv: Herre min trofaste Gud. 

 

Jesaja bok. 38:15.

 

15.  #Vad kan jag säga till honom?

   Det är ju han som har gjort detta.

Sömnen flyr mig i min bittra plåga#.

 

Inför hans allsmäktiga ansikte: mina ord

     värdelösa.

Sömnlösa nätter plågar mitt liv.

 

Jesaja bok. 38:16.

 

16.  #Herre, gör mig frisk, låt mig få leva!#.

 

Mitt hjärtats botgöring:

      Gör mig frisk.

Ta inte livet från mig.

 

Jesaja bok. 38:17.

 

17.  #Min bittra plåga blev mig till välsignelse.

Du skonade mitt liv och räddade mig från

      förintelsens avgrund, du kastade alla mina

synder bakom dig#.

 

I mitt livs bittra plåga:  gav mig Herrens välsignelse.

         Du, Herre förbarmade dig över mitt liv.

Var min räddare från förintelsens bittra avgrund.

         Din förlåtelses nåd  glömde alla mina synder.

          

Jesaja bok. 38:18.

 

18.  #Dödsriket prisar dig inte, de döda sjunger 

inte ditt lov, de som lagts i graven hoppas

     inte på din trofasthet#.

 

Dödsriket prisar inte ditt heliga namn.

      De döda lovsjunger inte ditt lovs ära.

De begravda saknar tilltro på din trofasthet.

 

Jesaja bok. 38:19.

 

19.  #De levande prisa dig, de levande, så som

jag gör i dag.

      Fäder undervisar söner om din trofasthet#.

 

De livs levande prisa dig: ty du är deras Gud.

       I dag är jag fri från min dödsångest.

Fäderna undervisade sina söner om

     din trofasthet.    

 

Jesaja bok. 38:20.

 

20.  #Herren kommer till min räddning, låt oss

slå an strängarna och spela vid Herrens hus

       i alla våra livsdagar#. 

 

Herren min räddare i min nöd.

       Låt oss prisa ära hans trofasthet

med strängars spel på harpa.

      Vid Herrens hus i alla våra livsdagar.    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL. 25100.

 

25100.  Ordstrider  försvara sig själv.

 

25101.  Ondskan rider på ordstrider.

 

25102.  Rikedom är gott  om den inte fläckas

   av penningbegäret.

 

25103.  Själens frid +++ själens ensamhet

   +++ själens lyssnande  tänk få äga det. 

 

25104a.  Tystnaden äger förmågan lyssna.

 

25104b.  O-tystnaden saknar förmågan lyssna.

 

25105.  I ödmjuka  tillståndet  visar stoltheten

    sin rädsla.

 

25106.  Otystnaden  o-hörsamheten  

    vad ger de  till Livets insikt.

 

25107.  Fridfullt lugn  skapar harmoni vila.

 

25108.  Hatet  föraktet  o-vaksam  för

   kärlekens omsorg.

 

25109.  Tålamodets sötma  ljuvlighet  skönhet

    visar högre livsvärde än otålighetens lidande.

 

25110a.  O-tåligheten sviker  otålige.

 

25110b.  Otåligheten  svekfull  o-ärlig.

 

25110b.  O-tåligheten  lögnaktig falsk.

 

25111.  Tåligheten trogen i vad den lovar.

 

25112.  Otåligheten  trolös i vad den lovar.

 

25113.  Falska löften utmanar  sanna löften.

 

25114.  Falska löften  stortaliga övermodiga.

 

25115.  Sanna löften  ärliga uppmuntrande.

 

25116.  Ödmjuka ögon +++ ödmjuka tankar

    strider mot  stolta ögon +++ stolta tankar:

Människan gör sitt val.

 

25117.  Okunnigheten över stolthetens 

    vedergällning bedrar människan.

 

25118.  Livets sanna väg +++ livets falska väg

     utmanar varandra.

 

25119a.  Okunnigheten vilseleder  mänskligheten

    vandra på falska vägar.

 

25119b.  Falska vägar vilket leder människan

    bort från sanningen.

 

25120.  Olydnadens  trolöshetens vapen

    strider mot lydnaden ödmjukheten.

 

25121.  Rättvisan följer  äger insikten

    lyder sanningen.

 

25122.  O-rättvisan  följer  lydigt 

   lögnen falskheten saknar fulla sanningen.

Hur den kan förändra människors livsstil!

 

25123.  Godhjärtlige älskar sin nästa som sig själv.

 

25124.  Ondkefulle  lever i föraktets fängelse

     hatar sin nästa.

 

25125.  Otåliga beslut leder till  tomhet  fåfänga.

 

25126.  Tåliga beslut leder till  sinnesro  sinnesfrid.

 

25127.  Ondskan strider mot livs-nyttiga dygderna.

 

25128.  Livets vilseledare  leder  falskt mot

    sanningen.

 

25129.  Världens förvirring  elände

     världens undergång.

 

25130.  Världens splittring  o-enighet

    världens bittra undergång. 

 

25131.  Ondskans verk  förintar allt levande

    samarbetar med dödligheten.

 

25132.  Livets livslåga slocknat  i dödens närhet.

 

25133.  Ondskans hantlangare  +++ ondskans medhjälpare älska gör det onda.

 

25134.  Ödmjuke omges av  ödmjukhetens 

prakt  skönhet och ära.

 

25135.  Tålamodet mäsklighetens upprättelse

     där moraliska misären råder.

 

25136.  O-tåligheten mänsklighetens förgörare

fördärvare:  istället för vara mänsklighetens

       goda oral och etik:  tålighetens rikedomar.

 

25137.  Friden glädjen förändrar människans

liv  från o-friden  sorgens lidande.

 

25138.  Vreden visar avund mot o-dödligheten.

 

25139.  Ondskan visar avund mot  odödligheten.

 

25140.  Ondskan går i dödlighetens fotspår.

 

25141.  Övermodiges hjärta och sinne

   förmörkade  inför allt mänskligt liv. 

 

25142.  Ödmjuke lever i ödmjuk lydnad inför

    ödmjukheten.

 

25143.  O-självisk kärlek värdesätter allt

    mänskligt liv:  alla levande varelser.

 

25144a.  Livets rikedom  vara saktmodig 

där ilskenheten råder.   '

 

25144b.  Livets rikedom  vara fridfull

   där  o-friden  oron råder.

 

25145.  Tänk få trösta  hjälpa  uppmuntra

varandra  där kaos  oro råder.

 

25146.  Munnes tal förkunnar  glädjens budskap

     för de  sorgsna  övergivna.

 

25147.  Godheten  försvararen  beskyddaren

   där ondskan råder.   

 

25148.  Sekulariserat samhälle  ansvarslöst

    ger moraliskt förfall  där goda moralen

etiken  förringas  föraktas.

 

25149.  Likgiltiga latmaskar:  tidsfördrivare

  drömmande människor.

 

25150.  Kärleken behagar godheten.

 

25151.  Dygderna  friden  glädjen:

   livets vardagliga dygder.

 

25152.  Kärleken fri från hatets bitterhetens

   smärtsamma lidande.

 

25153.  O-begripligt tålamod bär tålmodige

    genom Livets bekymmer och prövningar.

 

25154.  Lydnadens kraft mäktigare än o-lydnadens.

 

25155.  Lydnadens kraftkälla  likt livets källflöde.

 

25156.  Olydnadens källa  bitter  avskyvärd. 

 

25157.  Själens skönhet  värdighet  uppskattar

   livets värdighet.

 

25158.  Själens fullkomliga lydnad  ger 

  mänsklig värdighet.

 

25159.  Tystnadens tystnad värdefull där

o-tystnadens oro  förvirring råder.

 

25160.  Jagiska viljan  fördriver  vänskapens

välsignelse.

 

25161.  Vänskapens välsignelser  fördjupar

    vänskapen.

 

25162.  Även om dagens väder är dåligt

    dagens timmar tillgängliga.

 

25163.  Snälle har ingen gemenskap med 

ilskenhetens lidande.

 

25164.  Hånfulla  elaka ord  elakes ord.

 

25165.  Moraliskt misäriskt samhälle

   gör samhället o-ansvarligt 

jagcentrerat  samhälle.

 

25166.  Oansvarigt samhälle 

förvirrat  oroligt.

 

25167.  Argsinta  våldsamma tankar

   vindfläktiga tankar.

 

25168.  Stillheten  sluter  själens ögon.

 

25169.  Själens ögon  behöver  stillhetens

   lugnets vila.

 

25170.  Själens  ögon  förmörkas av lögnens

   lisitiga fotspår.

 

25171.  Likgiltige  late  förblindad av  tomma

   livets tidsfördriv.

 

25172.  Saktmodets insikt  rikedomar

   värdefulla   älskvärda leva i  vara vän med.

 

25173.  Förtalets giftiga ord  skadliga

smärtsamma  lyssna på.

 

25174.  Skvalleriets giftiga ord  o-välkomna

avskyvärda  idel tomhet  livets fåfänga.

 

25175.  Saktmodets själens räddare 

från ilskna tungors ord.

 

25176a.  Elakheten lever sorgligt främlingskap

   i vänlighetens närhet. 

 

25176b.  Obarmhärtigheten lever sorgligt

   främlingskap i barmhärtihetens närhet.

 

25177.  Fladdrande pratsjuk tunga lever

    sorgligt i tystnadens närhet.

 

25178.  Orätt överlåta sig till oron  ängslan

   förvirringen.

 

25179a.  Rättvisans barn  låter sanningen få råda.

 

25179b.  O-rättvisans barn  låter lögnen

   falskheten få råda.

 

25180.  Ondskan splittringens ursprung.

 

25181.  Ondskan rider på splittringen.

    Godheten rider på enheten.

 

25182.  Godheten försonar sig aldrig med ondskan.

 

25183.  Barmhärhärtigheten försonar sig aldrig 

   med o-barmhärtigheten  de ligger i strid

med varandra.

 

25184.  Ödmjukheten söker varje själ

   ta sin boning i den.

 

25185.  Beprövad  vänskap  fördjupad vänskap.

 

25186.  Tänk få ge kärlek för kärlekens skull.

 

25187.  Tänk få ge vänlighet för

   vänlighetens värdighet.

 

25188.  Tänk få uppskatta vänlighetens värdighet.

 

25189.  Vänlighetens värdighet  uppmuntrar

    vänligheten.

 

25190.  Elakheten påbjuder sig vara  älskad

   av elake.  Hatad  föraktad av vänligheten.

 

25191.  Tänk få villigt öva sig i ärligheten

   sanningen: än öva sig i oärlighetens lögner.

 

25192.  Tänk få varje dag vakna vid livets

   verklighet:  få förvalta dagen: antingen

vara ärlighetens  eller  o-ärlighetens barn. 

 

25193.  Kärleken: hjärtats frihet  avslöjar

   föraktets hatets fångenskap.

 

25194.  Lögnens  falskhetens barn  lever utanför

sanningens liv.

 

25195.  I sanningens liv  där  rättvisan bor.

 

25196.  Sanningens inflytande  över ondskans 

   lögner  gör den kraftlös.

 

25197.  Ondskans lögner till åtlöje inför sanna

    verkligheten, känner sig kraftlös inför sanningens

ord  förgör all lögnens tilltal.

 

25198.  En verklighet där sanningen tillåts

     få råda.

 

25199.  Ömma händer  ömma ögon  sanningens redskap.

 

  

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 37:36-38.

 

           JERUSALEM RÄDDAS OCH SANHERIB

 

                             FÅR SITT STRAFF.

 

Jesaja bok. 37:36.

 

36.  #Herrens ängel drog ut och tillintetgjorde

185 000 man  i det assyriska lägret; nästa

      morgon låg de där alla, döda#.

 

Jesaja bok. 37:37.

 

37.  #Kung Sanherib av Assyrien bröt upp

och vände tillbaka till Nineve och stannade där#.

 

Jesaja bok. 37:38.

 

38.  #En gång när han tillbad i sin Gud Nisroks

tempel högg hans söner Adrammelek och Sareser

      ner honom med svärd, varefter de flydde till

landet Ararat.

      Sanheribs son, Assarhaddon, blev kung efter honom#.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 37:21-35.

 

JESAJA PROFETIA MOT SANHERIB.

 

Jesajabok. 37:21.

 

21.  #Då skickade Jesaja, Amos son, detta budskap

till Hiskia:

    "Så säger Herren, Israels Gud, som du har bett

till när det gäller Sanherib, Assyriens kung#.

 

Jesaja bok. 37:22.

 

22.  #Detta är de ord Herren riktat mot honom:

Jungfrun Sion föraktar och hånar dig.

       Jerusalem, den unga flickan, skakar på

huvudet åt dig#.

 

Herrens profetiska ord mot Sanherib assyriske

     kungen.

Jungfrun Sion Herrens heliga: föraktar dig

     säger hånade ord mot dig.

Jerusalem Herrens stad unga flickan:

      säger du dåraktige kung Sanherib.

 

Jesaja bok. 37:23.

 

23.  #Vem är det du har smädat och skymfat,

mot vem har du höjt din röst och kastat stolta

     blickar?

Mot Israels Helige!#.

 

Ditt övermodiga hjärtat smädat:

     Israels Heliga namn.
Stolta blickar mot Israels Helige. 

 

Jesaja bok. 37:24.

 

24.  #Genom dina tjänare har du smädat Herren:

Du sade:

       Med mina många vägar har jag utfört stora bedrifter.

     Jag drog fram över bergens krön, fjärran

Libanons höjder.

     Jag fällde dess högsta cedrar, dess yppersta

cypresser.

      Jag nådde dess bortersta höjder, där skogen

står tät#.

 

Sagt smädade ord mot Herren:

      Beskrivning på kung Sanheribs gudlösa gärningar.

 

Jesaja bok. 37:25.

 

25.  #Jag grävde efter vatten och drack ur 

okända flöden.

      Egyptens alla floder torkade ut där min fot

hade trampat#.

 

Beskrivningen på assyriske kungens:

     själviska beteende

 

Jesaja bok. 37:26.

 

26.  #Har du då inte hört att jag för länge sedan

planlagt detta, skapat det i en fjärran urtid?

     Nu har jag låtit detta komma:

det blev din lott att förvandla befästa städer

     till ruiner#.

 

Du, gjort dig  till världshrskare.

    Jag; Herren din Gud skapat allt.

 

Jesaja bok. 37:27.

 

27.  #Invånarna stod där han fallna, förkrossade 

och uppgivna.

      De var som örter på marken, som den 

spirande grönskan, som gräset på taken under

      brännande östan#.

 

Jordens invånare skräckslagna i dina härars våld.

 

Jesaja bok. 37:28.

 

28.  #Du må stå eller sitta, du må gå eller komma

----- jag vet vad du gör#.

 

Jesaja bok. 37:29.

 

29.  #Du rasar mot mig, och jag märker ditt övermod.

      Därför skall jag sätta en krok i din näsa

och betsel i din mun och leda dig tillbaka samma

       väg du kom#.

 

Ditt övermod  din Herre: min vredesglöd

     skall förinta dig.

Herrens dom drabbar Sanheribs assyriske

     kungen.

 

30.  #Och detta är tecken du får.

I år skall ni äta det självsådda och nästa år 

       det som växer vilt.

Men det tredje året skall ni så och skörda,

      plantera vingårdar och äta deras frukt#.

 

Ger dig du, kung Sanherid tecknet:

       I år få äta det självsådda.

Nästa år det som växer vilt.

      Tredje året: sår ni och skördar.

Planterar vingårdar äter deras skörd.

 

Jesaja bok. 37:31.

 

31.  #Den rest av Juda som räddas skall på nytt

slå rot och bära frukt#. 

 

Judas kvarlevande invånare: bli räddade ur 

     min allmakts hand.

Skall åter finna sin trygga boplats i Juda land.

       Vara fruktbärande.  

 

Jesaja bok. 37:32.

 

32.  #Ty en rest skall komma från Jerusalem,

en skonad skara från Sions berg.

       Herren Sebaots brinnande kärlek skall utföra detta#.

 

Kvarlevande folk komme från Jerusalem min stad.

       Skaran blivit räddad från Sion det heliga berget.

Herren Sebaots brinnande faders kärlek

      gör sitt verk.

 

Jesaja bok. 37:33.

 

33.  #Därför säger Herren så om kungen av Assyrien:

      Han skall inte komma in i denna stad,

inte skjuta någon pil mot den, inte lyfta sin

     sköld mot den och inte kasta upp någon

belägringsvall#.

 

Herrens budskap till kung Sanherib:

        O-välkommen till min stad Jerusalem.

Inga stridande pilar anfalla staden.

        Lyfta sin beskyddande stridssköld mot 

staden.

         

Jesaja bok. 37:34.

 

34.  #Den väg han kom skall han vända tillbaka.

I denna stad kommer han inte in, säger Herren#.

 

Jesaja bok. 37:35.

 

35.  #Ty jag skall värna om denna stad och rädda

den för min och min tjänare Davids skull#. 

 

Min faders kärlek skall ömt beskydda denna stad.

        Vara hennes räddare från fienden.

För min rättfärdighets skull  och min tjänare

     Davids skull.    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se