Alla inlägg den 26 mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 31:1-9.

 

      HERREN HJÄLPER, INTE MÄNNISKOR.

 

Jesaja bok. 31:1.

 

1.  #Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp!

De sätter sin lit till hästar, förtröstar på 

      stridsvagnarnas mängd och den väldiga

hopen av vagnskämpar.

      Till Israels Helige vänder de sig inte,

de söker inte Herrens hjälp#.

 

Olycka drabbar dem: söker Egyptisk hjälp.

       Sätter sin tilltro till stridsdugliga hästars styrka.

      Fötröstar på antalet stridsvagnar.

Förtröstar på välutbildade soldater.

       Söker inte: Israels Heliges hjälp. 

 

Jesaja bok. 31:2.

 

2.  #Han är den som är vis.

  Han låter ofärden komma och ändrar inte 

det han har sagt, han griper in mot de ondas 

       anhang och mot dem som hjälper ogärningsmän#.

 

Herren Sebaot vishetens källa.

          Tillåter olyckor drabba de trolösa.

Det jag lovat  infriar jag.

       Bestraffar de ondas medhjälpare.

Dem som hjälper o-gärningsmännens onda planer. 

 

Jesaja bok. 31:3.

 

3.  #Egyptierna är människor, inte gudar,

deras hästar är kött, inte ande.

      När Herren lyfter sin hand vacklar den som

skulle hjälpa och faller den som sökte hjälp.

     Båda går under på samma gång#.

 

Egyptiska folket människor: inga avgudar.

        Deras hästars styrka av kött och blod.

Herren lyfter sin allmakts hand: mot det

     själviskt sökande hos egyptierns hjälp.

Sig själva till dom. 

 

Jesaja bok. 31:4.

 

4.  #Så sade Herren till mig:

Som lejonet morrade vakar över sitt byte

     och inte skräms av ropen, inte kryper ihop

för skriken när herdarnas uppbåd kommer,

      så skall Herren Sebaot vara när han stiger

ner för att strida mot Sions berg, 

     mot Sions höjd#.

 

Herrens ord till mig:

          Herren jämför lejonets stolthet över sitt byte.

Räds inte för herdarnas rop på hjälp.

        Herren strid liknas vid lejonets seger

över bytet: strider mot Sions berg. 

 

Jesaja bok. 31:5.

 

5.  #Likt en svävande fågel skall Herren Sebaot

skydda Jerusalem, skydda och hjälpa,

      skona och rädda#.

 

Likt fågelns flyktväg: Herren Sebaots beskydd

    vila över Jerusalem.

Hjälpa trösta förlåta:  Jerusalems räddare. 

 

Jesaja bok. 31:6.

 

6.  #Vänd om till honom som Israel så svekfullt

avföll från!#.

 

Gör bot och bättring  Israel!

       Ditt svekfulla hjärta bedrog mig: säger Herren.

Trolösheten varit din Herre.

 

Jesaja bok. 31:7.

 

7.  #Den dagen skall alla förkasta gudarna

av silver och guld, dem som ni har gjort åt er

    i synd#.

 

På Herrens förlåtande dag:

     Alla falska avgudar bli till soft.

Gudar gjorda av guld och silver mister sitt värde.

        Vilka gjorde era hjärtan trolösa. 

 

Jesaja bok. 31:8.

 

8.  #Assyrien skall falla för svärdet, men inte

en människas svärd, bli till byte för ett svärd

      som inte bärs av en dödlig.

De skall fly för svärdet, de unga männen

     skall tvingas till slavtjänst#.

 

Assyrien falla för sanningens svärd.

       Svärdet: odödliga svärdet.

Vilka räddas från svärdet: unga män tvingas

     till slavtjänst.  

 

Jesaja bok. 31:9.

 

9.  #Den de litade på förgås av skräck,

deras furstar flyr från fälttecknet.

      Detta är ett ord från Herren, han som 

har en eld på Sion, en ugn i Jerusalem#. 

 

Dödlig hjälp  människors hjälp.

       Bli skräckslagna inför Herrens rättfärdighet.

Ett ord från Herren den evige Guden. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 28:23-29.

 

            LIKNELSEN FRÅN BONDENS LIV.

 

Jesaja bok. 28:23.

 

23.  #Vänd er hit och hör när jag talar,

lyssna, hör mina ord!#.

 

Ödmjuka dig lyssna på förmaningens ord.

 

Jesaja bok. 28:24.

 

24.  #Bereder bonden ständigt sin åker,

plöjer och harvar han bara?#.

 

Förbereder sig inte bonde noggrant

   för såningsarbetet.

 

Bearbetar sin åker plöjer harvar den.

 

Jesaja bok. 28:25.

 

25.  #Sår han inte när han fått marken jämn?

Han sprider svartkummin, strör ut spiskummin,

       sår vete och hirs, korn och emmer#.

 

När marken är jämn för sådden:

    sår bonden det han önskar så.

 

Jesaja bok. 28:26.

 

26.  #Hans Gud lär honom rätta sättet, det är

han som vägleder honom#.

 

Hans allvetande Gud: rådgivaren hur han sår.

 

Jesaja bok. 28:27.

 

27.  #Ingen tröskar svartkummin med släde

eller spiskummin med tröskvagn.

        Svartkummin klappar man ut med käppen,

spiskummin med staven#.

 

Jesaja bok. 28:28.

 

28.  #Och brödsäden, skall den krossa?

Bonden tröskar den inte i det oändliga, låter inte

       vagnshjulen rulla över den, krossar inte

utbredda säden#.

 

Jesaja bok. 28:29.

 

29.  #Även detta kommer från Herren Sebaot.

Underbara är hans beslut, stor hans visdom#. 

 

All visdom kommer från Herren Sebaot

    vishetens begynnelse.

Hans rådslut underbara.

       Hans visdom outgrundlig.  

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 29:1-16.

 

                   VE ÖVER ARIEL.

 

Jesaja bok. 29:1.

 

1.  #Ariel, Ariel, ve dig, stad som David belägrade!

Foga år till år, låt högtid följa på högtid!#.

 

Du, stad Ariel olycka drabbar dig: David tjänare

     invaderade.

 

Jesaja bok. 29:2.

 

2.  #Jag skall gå till storms mot Ariel, 

och där skall bli gråt och jämmer.

     Ariel blir min altarhärd#.

 

Likt stormiga vindar: min vrede drabba Ariel.

      Sorg klagan få vara ert dagliga bröd.

 

Jesaja bok. 29:3.

 

3.  #Jag skall som David belägra dig, omringa

dig med belägringstorn och kasta upp

       vallar mot dig#.

 

Likt min tjänare David belägra dig.

      Omringa dig  med belägringstorn.

 

Jesaja bok. 29:4.

 

4.  #Krälande i stoftet talar du då, dina ord

är en viskande ur gruset.

      Spöklikt hörs din röst från jorden,

ur gruset stönar du fram dina ord#.

 

Du, Ariel  du stad:

      bli förödmjukad likt stoftets värde.

Dina stolta ord blir till stoft.

      Ditt övermodiga tal: värdelöst tal.

 

Jesaja bok. 29:5.

 

5.  #Stoft blir då hela din sturska hop, agnar 

i vinden hopen av våldsmän.

      Snabbt och plötsligt skall det ske:#.

 

Ditt folks storhet blir  till  jordens stoft.

         Likt agnar för vinden.

 

Jesaja bok. 29:6.

 

6.  #Herren Sebaot skall själv gripa in mot staden

med dunder och dån och larm, med piskande

      storm och förtärande eld#.

 

Herren Sebaot själv strider mot staden.

      Belägrar den med förtärande eld piskande

stormvindar.

 

Jesaja. 29:7.

 

7.  #Men som en dröm, en syn om natten,

blir då hela den hop av folk som dragit i strid

      mot Ariel, alla belägringstorn och vallar

och de som gått till storms mot staden#.

 

Straffdomens invasion: likt drömsyn under 

    nattens vila.

Fiendens stridslystenhet i strid mot

     Ariels gudlöshet.

Stadens belägringstorn skyddsvallar:

    försvarslösa mot mot fiende invasision.  

     

Jesaja bok. 29:8.

 

8.  #Som är den hungrige drömmer att han äter

men vaknar och känner att magen är tom, som när

      den tröstige drömmer att han dricker men vaknar matt och med torr strupe, så skall det bli

      med hela den hop av folk som drog i strid

mot Sions berg#.

 

Ariel olycka: likt hungriges dröm få mätta

   sin hunger.

Vid vaket tillstånd finner tom mage.

       Jämförs med törstiges törst i drömmen

stillar törsten.

    Vaknar efter nättens dröm ser verkligheten

strupen vara torr.

      Liknar striden mot Sions berg. 

 

Jesaja bok. 29:9.

 

9.  #Förstummas av häpnad!

Famla i blindo, druckna, fast inte av vin,

     raglade, fast inte av öl!#.

 

Blir skräckslagna inför stridens ödeläggelse.

        Trolösheten förblindar folket.

Bli druckna av gudlöshetens lögner.

      

Jesaja bok. 29:10.

 

10.  #Herren jag låter er falla i dvala.

Han slutit era ögon ----- det gäller profeterna -----

      och täckt över era huvuden ----- det gäller siarna#.

    

Herrens staffdomar över staden Ariel:

       Stadens folk andligt förblindade.

Profeterna profeterar falskhet  siarna ondskans

    tjänare. 

 

Jesaja bok. 29:11.

 

11.  #För er har all profetia blivit som orden i en

förseglad bokrulle:

     ger man den till en som är läskunnig och ber

honom läsa, så svarar han:

      "Det kan jag inte, den är förseglad"#.

 

Profetiskt skrivna ord:  förseglade i bokrollen.

      Ges den till läskunnige: ber honom läsa orden.

Får som svar orden: saknar insikten

      vad de betyder. 

 

Jesaja bok. 29:12.

 

12.  #Och ger man den till en som inte är läskunnig

och ber honom läsa, så svara han:

     "Jag kan inte läsa."#.

 

Ger jag den förseglade bokrullen till en inte

    läs-kunnig låter honom få läsa:

Svarar han: Jag kan inte läsa. 

 

Jesaja bok. 29:13.

 

13.  #Herren sade:

Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar

       ärade mig, men deras hjärtan var långt

ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda

     människobud#.

 

Detta trolösa folk talar stortaliga ord: deras

    orena läppar ärar mitt namn.

Deras hårdnackade hjärtan  går sin viljas väg.

       Deras sken av gudsfruktan består

självlärda människoläror. 

 

Jesaja bok. 29:14.

 

14.  #Därför skall jag än en gång slå detta folk

med förundran genom förunderliga gärningar.

       Då är det slut med de visas vishet,

de förnuftigas förnuft är borta#.

 

Efter deras gudlöshet bestraffa dem:

         med min vredes glödhetta gärningar

förgöra dem.

      Deras själviska ord blir till agnar för vinden.

 

Jesaja bok. 29:15.

 

15.  #Ve dem som i dolda djup vill gömma sina

planer undan Herren och utför sina gärningar

      i mörket, dem som säger:

"Ingen ser oss, ingen vet!"#.

 

Livets olycka drabbar dem.

     Jag, avslöjar deras listiga planer:

mörkrets dolda gärningar.

       Säger i sitt övermod:

Ingen ser oss.

 

Jesaja bok. 29:16.

 

16.  #Ni vänder allt upp och ner!

Är leran jämnställd med krukmakaren?

       Skall verket säga om mästaren:

"Han har inte gjort mig"?

       Skall det som formats av lera säga om

honom som formade det:

     "Han kan ingenting"?#.     

 

I ert stolta beteende förvränger verkligheten.

      Leran inte jämställd med krukmakaren.

Skall formade leran säga om mästaren!

      I sitt dåraktiga tal säga: har  du format mig.

Leran säga om Krukmakaren: du lermästare

     du dålige mästare! 

           

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Hat mot hat  dåliga problem-lösare.

 

Andra dagen.

 

Bemöta  hatet  med kärlek  bryter udden 

    av hatet:  hatet blir kraftlöst i mötet 

med kärleken omsorgen.

 

Tredje dagen.

 

Ondskan  egoismen  bundsförvanter.

 

Fjärde dagen.

 

  Egoismen  själviskheten bundsförvanter.

 

Femte dagen.

 

Självisk moderskärlek  kontrollerad moderskärlek.

 

Sjätte dagen.

 

Självisk faderskärlek  kontrollerad faderskärlek.

 

Sjunde dagen.

 

Rädslan rider på själviska moderskärleken.

 

Åttonde dagen.

 

Självisk  faders moderskärlek  respekterar

    inte barnets naturliga mognad.

 

Nionde dagen.

 

Barnets utveckling förstörs av kontrollerad kärlek.

 

Tionde dagen.

 

Hatet beroende av levande varelser

      ge uttryck för hatets överlevnad.

 

Tionde dagen. 

 

Tänk få vara snäll  omtänksam  

     uppskattas värdesätts av medmänniskan.

 

Elfte dagen.

 

Svikaren  lögnaren  äger ont samvete.

 

Tolfte dagen.

 

Svekfulla människor  äger ont samvete.

 

Trettionde dagen.

 

Ont samvete  glädjefattigt.

 

Fjortonde dagen.

 

Gott samvete  glädjefyllt.

 

Femtonde dagen.

 

Gott samvete följer sanningen.

 

Sextonde dagen.

 

Ont samvete följer  lögnen.

 

Sjuttionde dagen.

 

Egoismens mörka blickar  förmörkar  själen.

 

Artonde dagen.

 

Egoismen saknar förmågan söka o-själviskheten.

 

Nittionde dagen.

 

Stillheten tystnaden leder  oroligt  förtvivlat hjärta

        in i stillhetens  tystnadens närhet.

 

Tjugonde dagen.

 

Livets omåttlighet  gör Livet  bekymmersamt

       oroligt.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Ödmjukheten inte stolthetens trältjänare.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-delad kärlek  falsk  kärlek.

 

Tjugotredje dagen.

 

Delad kärlek  sann kärlek.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Inre frid  stillheten  värdefull  älskvärd.

 

Tjugofemte dagen.

 

Äkta barmhärtighet  falsk barmhärtighet:

        Falsk barmhärtighet  görs inför människors ögon.

      Äkta barmhärighet   görs i det fördolda.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ärlighetens  fullkomliga liv: värdefullt.

 

Tjugosjunde dagen.

 

O-ärlighetens  fel och brister  o-intressant vara

      hennes slavtjänare.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

O-ärligheten  lögnen  bundsförvanter.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ärligheten  sanningen  bundsförvanter.

 

Trettionde dagen. 

 

Egoismens  bojor  egoismens fångenskap

       själens slaveri.

 

Trettioförsta dagen.

 

Denna världens  o-ordnade kärlek  falsk 

     lögnaktig tvetydig.     

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 29:17-24.

 

     DEN KOMMANDE FÖRVANDLINGEN.

 

Jesaja bok. 29:17.

 

17.  #Snart om en liten tid, skall Libanon bli

till en trädgård och trädgårdar räknas som skog#.

 

Herrens kommande välsignelser.

        Libanon bli fruktsam trädgård.

 

Jesaja bok. 29:18.

 

18.  #Den dagen skall de döva höra när man 

läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se,

         fria från dunkel och mörker#.

 

Förvandlingens dag de döva får tillbaks hörseln.

      Lyssna på bukrullens budskap.

Förblindade ögon förvandlas till seende ögon.

       

Jesaja bok. 29:20.

 

20.  #De förtryckta skall ständigt glädjas över

Herren, de fattigas jubel över Israels Helige#.

 

Förtyckta folk bli fria dagligen vara glada

   över Herrens godhet.

Fattiga människor höja jubelrop i tacksamhet

     över Israels Helige.

 

Jesaja bok. 29:21.

 

21.  #De som anklagade oskyldiga inför domstolen,

snärjde dem som förde rättvisas talan och med

     lögner fällde den som var utan skuld#.

 

O-skyldigas anklagare inför domstolen snärjde de

       rättvisas talan.

Lögnaktiga ord fällde orättvisa domar över

      de oskyldiga.

 

Jesaja bok. 29:22.

 

22.  #Så säger Herren till Jakobs folk, han som 

       räddade Abraham:

Nu skall Jakob slippa att blygas, nu skall han

        inte mer rodna av skam#.

 

Herrens ord till Jakobs folk: Abrahams räddare.

      Jakob bli fri från skamkänslor.

 

Jesaja bok. 29:23.

 

23.  #När han ----- hans barn ----- ser vad jag

utför bland dem skall de hålla mitt namn.

       Jakobs Helige skall de hålla helig, bäva för

Israels Gud#.

 

Jakob och  hans ättlingar:

         ska se min trofasthet bland dem:

ära mitt heliga namn.

      Jakobs helige: skall respektera hans helighet.

Visa gudsfruktan. 

 

Jesaja bok. 29:24.

 

24.  #De förvillade skall få insikt, de missnöjda

lära sig en läxa#.  

 

Förvillat folk  få lära känna insikten.

      De modlösa lära sig hata det onda

älska det goda.

       

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:1-7.

 

       EGYPTEN KAN INTE GE HJÄLP.

 

Jesaja bok. 30:1.

 

1.  #Ve er, trotsiga söner, säger Herren.

Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter

      fördrag mot min önskan.

Så hopar ni synd på synd#.

 

Fyller era synders mått.

 

Jesaja bok. 30:2.

 

2.  #Utan att rådfråga mig far ni ner till Egypten

för att söka stöd hos farao, beskydd från Egypten#.

 

Jesaja bok. 30:3.

 

3.  #Men faraos stöd blir er till skam, Egyptens

beskydd till nesa#.

 

Jesaja bok. 30:4.

 

4.  #När stormännen kommer till Soan 

och sändebuden når fram till Hanes#.

 

Jesaja bok. 30:5.

 

5.  #Kommer de alla att stå där besvikna över

ett folk som inte kan hjälpa, inte kan bli dem

      till nytta och hjälp, bara till skam

och besvikelse!#.

 

Jesaja bok. 30:6.

 

6.  #Djuren i Negev.  Ett budskap.

Genom farans och skräckens land, bland rytande

      lejon, ormar och flygande drakar, för de 

sina skatter på åsnans rygg, sin gåvor på kamelens

       puckel, till ett folk som inte kan hjälpa#.

 

Jesaja 30:7.

 

7.  #Till Egypten, vars hjälp är luft och vind.

Därför kallar jag det #Rahav, den kvästa"#.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:8-14.

 

         FOLKET VÄGRAR LYSSNA TILL HERREN.

 

Jesaja bok. 30:8.

 

8.  #Gå och skriv ner det på en tavla inför dem,

pränta det i en bokrulle, så att det bevaras för 

      kommande dagar som ett vittnesbörd för

all  framtid#.

 

Jesaja bok. 30:9.

 

9.  #Ty detta är ett motsträvigt folk, barn som 

är trolösa, som vägrar att lyda vad Herren befallt#.

 

Jesaja bok. 30:10.

 

10.  #Till siarna säger de:

"Sluta upp med era syner!"

        och till proferna:

"Sluta predika det rätta för oss!

       Förkunna något behagligt, profetera föröriskt"#.

 

Jesaja bok. 30:11.

 

11.  #Vik av från leden, lämna vägen!

Låt oss slippa Israels Helige!"#.

 

Jesaja bok. 30:12.

 

12.  #Därför säger Herren Helige:

Eftersom ni har förkastat detta ord, stött er

      på våld och falskhet och satt er lit till sådant#.

 

Jesaja bok. 30:13.

 

13.  #Skall denna er synd bli som sprickan

i en hög mur: den går allt djupare och vidgar

      sig, tills plötsligt hela muren rasar#.

 

Jesaja bok. 30:14.

 

14.  #Det blir som när en kruka krossa och går

i tusen bitar, så att man inte kan finna en skärva

       stor nog att att krafsa ur glöd från härden

eller skopa upp vatten ur dammen#.      

  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:15-17.

 

                  LUGN OCH TILLIT GER STYRKA.

 

Jesaja bok. 30:15.

 

15.  #Så sade Herren Gud, Israels Helige:

Vänd om och var stilla, då k an ni räddas,

       genom lugn och tillit vinner ni styrka.

----- Men ni vill inte#.

 

Jesaja bok. 30:16.

 

16.  #Ni sade:

"Nej på hästar ska vi flyga fram".

       Ja, hastig blir er flykt.

"På snabba springare skall vi rida".

        Ja, snabba skall era förföljare vara#.

 

Jesaja bok. 30:17. 

 

17.  #Tusen skall darra för en endas härskri,

när fem höjer härskri skall ni fly, tills det som

       är kvar av er blir som baneret på bergets

krön, som fälttecknet uppe på höjden#.

 

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se