Alla inlägg den 8 mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄKARBESÖK.

 

 

Kontrollera sköldkörtelvärdet är lite  för högt:

      vilket skulle kollas varje år.

 

Prostatan.

 

Huvudvärk varje dag.

      värker i tänderna i vänster överkäke

 underkäke.

       Började med halsont fortsätter varje dag.

Alvedon hjälper inte.

 

             Problem med svalget  salvin stannar inte

  i svalget.

Svullen i munhålan  tungan styrs inte riktigt.

 

Corona testad  negativ.

 

Vänster fot svullnad.

 

Goda råd om ryggproblemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTAL MED GUSTAV.

 

076 322 0661.

 

Jag heter Janowe är med i bostadsföreningens

          valberedningen i Tomaslunden.

 

Skulle du tänka dig vara intresserad av vara

     med i styrelsen som ledamot.

 

Få vara delaktig av vad som görs i föreningen.

           Komma med olika intressanta förslag.

Dina kunskap kan vara till nytta och uppmuntran.

                                        Mvh.  valberedningen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK.  24:1-23.

 

                      DOM ÖVER JORDEN.

 

Jesaja bok. 24:1.

 

1.  #Herren skall föröda jorden, han skall ödelägga

den, härja hela dess yta, skingra dess inbyggare#.

 

Herrens dom över jordens gudlöshet.

       Herrens ord:

Jag skall fördärva ödelägga jorden.

        Förskingra dess invånare.

Tillåta främmande härar invadera dem.

 

Jesaja bok. 24:2.

 

2.  #Då går det som prästen som folket, husbonden

som slaven, matmodern som pigan, köparen som

       säljaren, långivaren som långivaren,

borgenären som gäldenären#.

 

Prästen avskild för mitt rike: 

       var sin kallelse olydig, får möta min vredes dom.

       Bestraffa husbonden som slaven.

Matmodern likt pigans liv.

        Köparen som säljaren.

Långivaren som låntagaren.

      Bogenären som gäldenären.

Alla bestraffas med rättvisan.

 

Jesaja bok. 24:3.

 

3.  #Öde och förödd blir jorden, skövlad och plundrad.

      Detta är vad Herren har talat#.

 

Herrens ord talat.

     Jorden allt levande bli ödelägt förskingrat

plundrat av fienders invasion.   

 

Jesaja bok. 24:4.

 

4.  #Jorden sörjer och vissnar, hela världen 

förtorkar och vissnar, jordens höjder förtorkar#.

 

Jorden sörjer förvissnar av gudlöshet.

       Hela världen  allt liv förtorkas och förvissnar.

Jordens mäktiga höjder mister sin stolthet.

 

Jesaja bok. 24:5.

 

5.  #Jorden har vanhelgats av dem som bor där:  

de har överträtt lagarna, kränkt rätten,

        brutit det eviga förbundet#.

 

Jorden vanhelgats av trolöshet.

       Ondsinta gudlösa människor överträtt

mina heliga lagar.

       Förringat rättvisan.

Brutit mitt eviga fridsförbund.

 

Jesaja bok. 24:6.

 

6.  #Därför fräter förbannelse jorden och de som

bor där får bära sitt straff.

       Därför blir jordens invånare färre, bara en

liten rest blir kvar#.

 

Er trolöshet mot mig: förbannar jorden.

        Jordens inbyggare blir bestraffade.

Bestraffningen dödar jrdens invånare.

     Endast fåtal lämnas kvar.

 

Jesaja bok. 24:7.

 

7.  #Vinet sörjer, vinstocken vissnar, de förr

så glada suckar#.

 

Vinet ingen glädjedryck.

      Vinstocken förbannad.

De glädjefyllda  nu modlösa.

 

Jesaja bok. 24:8.

 

8.  #Borta är taburinernas muntra ljud,

det är slut med fest och glam, borta är lyrans

        muntra toner#.

 

Tystnat taburinernas vackra ljud.

        Festen dess glädjerus  försvunnit.

 

Jesaja bok. 24:9.

 

9.  #Ingen sjunger vid dryckeslag, vinet har

en bitter smak#.

 

Vid dryckeslaget råder tystnad.

       Vinets förändrat sin smak.

Söta vinets smak blivit bittert.

 

Jesaja bok. 24:10.

 

10.  #Staden ligger skövlad och öde, alla hus har

bommats till#.

 

Staden ödelagd evig tystnad råder.

       Boningshusen står tomma och öde.

 

Jesaja bok. 24:11.

 

11.  #Där ute hörs klagoskrin, vinet är slut.

Glädjen har slocknat, all fröjd har flytt ur landet#.

 

I stadens gator råder klagosånger.

      Vinet slutat flöda.

Glädjen försvunnit  sorgen råder.

        Hjärtats fröjd lämnat landet.      

 

Jesaja bok. 24:12.

 

12.  #Bara förödelsen är kvar i staden, porten är

slagen i spillror#.

 

I staden fördärv förödelse råder.

     Allt liv borta: Stadens port lagd i spillror.

 

Jesaja bok. 24:13.

 

13.  #Ty det skall bli på jorden, bland folken,

som när oliverna skördats och de sista 

      druvorna plockats#.

 

På jorden bland folken bli likt när oliverna rika

      skördas: de sista funna drovorna plockats.

 

Jesaja bok. 24:14.

 

14.  #De höjer glädjerop och jublar över Herrens

majestät, de ropar högt i väster#.

 

Höjer glädjerop jublar över Herrens majestät.

 

Jesaja bok. 24:15.

 

15.  #Ära i Herren också i öster, är i kustländerna

        Herrens, Israels Guds, namn!#.

 

Ge Herren all ära i österns länder.

        I kustländerna till Israels Guds namns ära.

 

Jesaja bok. 24:16.

 

16.  #Från jordens ända hör vi lovsång, en hyllning

till den rättfärdige.

       Jag sade:

"Ve mig, jag förgås, ve mig!"

       Förräderi!  Förrädare, förråder!

Förrädare, förråder!#.

 

Från jordens ända hörs lovsång.

      Hyllar den rättfärdige Guden.

Jag sade: profetens ord:

        Olycka drabbar mig; olyckan funnit mig!

Förräderiet landet olycka.

    Förrädaren förråder sin nästa!

 

Jesaja bok. 24:17.

 

17.  #Fara, fallgrop och fälla väntar er som

bor på jorden#.

 

Livets faror, utlagda fallgropar och snaror:

     väntar på er.

 

Jesaja bok. 24:18.

 

18.  #Den som flyr för faran skall falla i gropen,

och den som tar sig upp ur gropen skall 

      fastna i fällan.

Dammluckorna i höjden öppnas, jordens

      grundvalar skälver#. 

 

Den som skräckslagen flyr iväg för faran,

      fallar själv i gropen.

Den som försöker undkomma gropen bli

     fällans fånge. 

Himlens vattenfyllda dammluckor öppnas.

        Jordens grundvalar darrar inför Herrens

allmakt.

 

Jesaja bok. 24:19.

 

19.  #Jorden brister och skakar, den skakar 

och skälver, den skälver och rister#.

 

Jorden mister sin skönhet ljuvlighet:

    skakar skräckslagen: inför Herrens Sebaots

rättvisa domar. 

 

Jesaja bok. 24:20.

 

20.  #Jorden raglar som en drucken, svajar som

ett fallfärdigt ruckel.

        Den dignar under sin skuld, faller och reser

sig aldrig mer#.

 

Jorden liknar dårens dryckenskap.

      Mister sin auktoritära ställning i skapelsen.

Skuldbesatt av gudlösheten.

        Tillintetgjord  saknar upprättelse.

 

Jesaja bok. 24:21.

 

21.  #Den dagen skall Herren hålla räfst i höjden

med höjdens här och på jorden med

     jordens kungar#.

 

Domsdagen kommer Herren skall utföra sina

     domar i höjden med himlens härskara.

Döma jordens trolösa kungar.

 

Jesaja bok. 24:22.

 

22.  #De ska samlas ihop och kastas i fängelsehålan, de skall hållas inspärrade bakom 

     lås och bom, och när en lång tid har gått kommer rästen#.

 

Skall tillsammans förvaras: fängslas i fängelsehålor.

       Friheten försvunnit  gudlöshetens fångar

förslavade av gudlöshetens smärtsamma lidande.

 

Jesaja bok. 24:23.

 

23.  #Då skall molnen blygas och solen blekna,

ty nu är Herren Sebaot konung på Sions berg

      och i Jerusalem, och de äldste får möta 

hans härlighet#. 

 

Inför Guds vredesdom molnens skönhet förmörkas.

       Solens varma strålar förrintas.

    Herren Sebaot konung på Sions berg:

konung i Jerusalem Guds stad. 

      De äldste möter hans härlighet.

    

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 25:1-12.

 

   HERREN GÖR SLUT PÅ SITT FOLKS FÖRNEDRING.

 

Jesaja bok. 25:1.

 

1.  #Herre du är min Gud, jag vill lova dig och prisa

ditt namn.

      Du har utfört dina allvisa planer, dina löften

från fordom står orubbligt fast#.

 

Herre, du min Gud värd all lov: prisar och upphöjer

    ditt heliga namn.

Utfört dina fullkomliga planer.

      Dina eviga löften: visar din trohet. 

       

Jesaja bok. 25:2.

 

2.  #Du har gjort en stenhög av staden, en ruin 

av fästningen.

       Främlingarnas borg är förstörd och skall

aldrig mer byggas upp#.

 

Dina domar gjort staden till en stenhög.

     Hennes fästning till ruiner.

Främlingars fasta borg förstörd.

       Får ingen upprättelse.

 

Jesaja bok. 25:3.

 

3.  #Därför skall starka folk ära dig, grymma hedningar frukta dig#.

 

Var du utfört i rättvisans domar:

          Mäktiga folk ära ditt namn.

Grymma hedningar leva i gudsfruktan.

 

Jesaja bok. 25:4.

 

4.  #De blev en tillflykt för den svage, en tillflykt

för den fattige i hans nöd, skydd mot slagregn,

      skugga i hetta.

Våldmännens raseri är som ett iskallt slagregn#.

 

Dina trofasta löften tillflykt för de svaga.

      Säker tillflykt i den fattiges fattigdom.

Skyddet mot farligt slagregn.

       Svalkande skugga i ondskans lidande.

Våldsmännens onda raseri  likt  kyligt slagregn.

     

Jesaja bok. 25:5.

 

5.  #Och som hettan i öknen.

  Du gör slut på främlingarnas larm och tystar

våldsmännens sång#.

 

Våldmännens ursinnighet liknar dagens

     upphetande öken.

Du, Herre, gör slut på främlingars larmande rop.

       vilket skapar oro förvirring.

 Tystar våldmännens föraktfulla sånger.

     

Jesaja bok. 25:6.

 

6.  #Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter

        och starkt vin, med feta, mustiga rätter

och starkt, klart vin#.

 

Herren Sebaot på ditt heliga berg: 

      göra gästabud för alla folk.

Gästabud med nyttiga maträtter  smakligt vin.

       

Jesaja bok. 25:7. 

 

7.  #På detta berg skall han utplåna den slöja som 

höljer alla folk, det ok som skyler alla folkslag#.

 

Bergets gästabud utplåna allt andligt mörker:

    vilket förblindat alla folk.

Syndens träldomsok som förmörkat alla 

     jordens folkslag.

 

Jesaja bok. 25:8.

 

8.  #Han skall utplåna döden för alltid.

Herren skall torka tårarna från alla kinder och göra

      slut på sitt folks förnedring överallt på

jorden.

     Herren har talat#.

 

Utplåna dödens makt: för evig tid.

        Herrens bamhärtighet torka tårfyllda ögon.

Göra slut på sitt folks förnedring under syndens ok.

        Herren har talat.

 

Jesaja bok. 25:9.

 

9.  #Den dagen skall man säga: 

Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på.

       Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss

jubla av glädje, han kom till vår räddning#.

 

Dagen kommer orden säger:

        Han är vår ende Gud: vår räddare vi

förtröstade på.

      Låt oss med glädjerop visa: han är vår räddning.

 

Jesaja bok. 25:10.

 

10.  #Herren håller sin hand över detta berg.

    Moab skall trampas ner som halm i en dyngpöl#.

 

Herren håller sin beskaddande had över 

     detta berg.

Moabiterna skall förgöras likt halm i en

     illaluktande dyngpöl.

 

Jesaja bok. 25:11.

 

11.  #Där skall han sträcka ut sina armar som

simmaren gör.

       Herren skall kväsa hans stolthet#.

 

Sträcka ut sina allsmäktiga händer över

       dem: likt simmaren gör.

Förödmjuka hans stolta hjärta.

 

Jesaja bok. 25:12.

 

12.  #Han bryter ner dina höga fästingsmurar,

störtar dem ner till marken, förvandlar dem

      till grus#. 

 

Ödelägga Moabs övermodiga fästningsmurar.

       Göra dem till ruiner.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

På denna plats hade Ortsbefolkning 

     heliga olofs-mässor bad om helgonets förböner.

 

Gick en medeltids pilgrimsväg från Linköping

     till Kalmar förbi Värne bredvid olofsmässorna

var.   Övernattade på denna plats.

 

Min bön:

  

Få vara i Guds fullkomliga vilja.

        Leva i Jungfru Maria moderskärlek.

 

Ps.  Lyssnat på Eric Saties pianomusik.

      Den är avkopplande lyssna på.

 

 

 

EKONOMI:

 

  Sista  Iputb.  2020.10.20.  3.452

 

   Första  Iputb.  2020.11.22.   5.994.

 

Kom ett brev var skyldig  5.994

 

2021.02.18.  Var på pensionskontot.

        13.100  Kronor.

 

Efter Ip utb.  fanns det  5.101 kronor.

           8.000 kronor togs ut.

 

2021.03.14.  Var på pensionskontot.  11.861 kronor.

 

Efter  Ip utb. 3.299 kronor  uttaget var  8.662

 

2021.03.20.  

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 26:1-21.  27:1.

 

   HERREN GÖR SLUT PÅ SITT FOLKS FÖRNEDRING.

 

DEL. 2.

 

Jesaja bok. 26:1.

 

1.  #Den dagen skall man sjunga denna sång

i Juda:

      Staden är vår styrka, till skydd har han skänkt den vallar och värn#.

 

Denna jublande sång skall sjungas i Juda stad.

     Staden vår styrka.

Vårt säkra beskydd staden vallar och försvarare.

 

Jesaja bok. 26:2.

 

2.  #Slå upp portarna , låt det rättfärdiga folket

dra in, ett folk som förblir troget#.

 

Du stad, slå frimodigt upp dina portar.

     Tillåt rättfärdiga folket besöka staden.

Folket som troget ärar Herren sin Gud.

 

Jesaja bok. 26:3.

 

3.  #Den som är ståndaktig skänker du trygghet,

på dig förtröstar han#.

 

Ståndaktighetens välsignelse: livets trygghet

    försvarare mot ondskans trolöshet.

Ståndaktiges liv  visar sin fasta trohet.   

 

Jesaja bok. 26:4.

 

4.  #Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är 

en evig klippa#.

 

Livets uppmaning, ni alla folk:

     Förtrösta på Herren din skapare.

Herren Sebaot eviga klippan.

 

Jesaja bok. 26:5.

 

5.  #Han störtar ner dem som bor där uppe

i den otillgängliga staden, han jämnar den

    med marken, förvandlar den till grus#.

 

Störtar ner dem som har sin trygga boplats

        i den o-tillgängliga staden.

Förgör den  låter den förvandlas till grus.

 

Jesaja bok. 26:6.

 

6.  #Så att de fattiga och de svaga kan trampa den under fötterna#.

 

Fattiga svaga i världen kan trampa den under

    sina fattiga svga fötter.

 

Jesaja bok. 26:7.

 

7.  #Den rättfärdiges stig är rak, du gör vägen

jämn för honom#.

 

Rättfärdiges stig rak beslutsam.

       Herre, din faders kärlek till honom:

bevarar hans fotsteg från ondskans lockelser.

 

Jesaja bok. 26:8.

 

8.  #Dina rättvisa domars väg.

Herre, till ditt namn står vårt hopp, vår längtan

       är att få åkalla dig#.

 

Rättvisa domars vägar ärar rättvisan.

       Ditt heliga namn vårt framtidshopp.

 

Jesaja bok. 26:9.

 

9.  #Min själ längtar efter dig om natten, min ande

söker dig.

       När dina rättvisa domar upplyser jorden

lär sig världens folk det rätta#.

 

Min ande  min själ  längter efter söker efter

    din närhet  under nattens vila.

Dina rättvisa domar avslöjar världens rättvisa.

 

Jesaja bok. 26:10.

 

10.  #Skonas de onda lär de sig aldrig det rätta,

och rättvisan kränks av våldsmän,

       de ser inte Herrens majestät#.

 

Rädda de ondsinta lär sig inte vad rätt är.

          Rättvisan förringas av upproriska våldsmän.

 

Förhärdad hjärta ser inte Herrens majestäts

        härlighet.

 

Jesaja bok. 26:11.

 

11.  #Herre, din hand är lyft, men de ser inte.

Låt dem stå där med skam när de ser din lidelse 

      för folket.

Låt eld förtära dina fiender#.

 

Herre, din allmakts hand: ondsinta ser den inte.

         Tillåt dem bli skamfyllda: ser ditt medlidande

för folket.

      Låt din vredes eld förtära dina fiender.

 

Jesaja bok. 26:12.

 

12.  #Herre ge oss välgång, allt vad vi gör

är ditt verk#.

 

Min bön:  Ge oss välstånd.

        Vad vi gör ärar ditt verk.

 

Jesaja bok. 26:13.

 

13.  #Herre, vår Gud, har haft andra härskare

än dig?

        Endast ditt namn vill vi bekänna#.

 

Ditt namn vill vi bekänna i himlen på jorden

    under jorden: du är Herre.

 

Jesaja bok. 26:14.

 

14.  #De döda får inte liv igen, skuggorna

uppstår inte.

       Så har du straffat och förgjort dem och utplånat minnet av dem#.

 

Döda får inte tillbaks.

       Bestraffat de gudlösa förgjort dem.

Utplånat deras minnen ur människors tankar.

 

Jesaja bok. 26:15.

 

15.  #Herre, åter och åter har du gjort mäktiga

gärningar för ditt folk#.

 

Herre, din nåd barmhärtighet:  gjort mäktiga

     gärningar bland ditt utvalda folk.

 

Jesaja bok. 26:16.

 

Jesaja bok. 26:17.

 

17.  #Som en kvinna som skall föda och krystar

och skriker av smärta, så lät du oss bli, o Herre#.

 

Likt en kvinnas födslovåndor: visar sin smärta

    i krystningen.

Bestraffades oss för våra onda gärningar.  

 

Jesaja bok. 26:18.

 

18.  #Vi var havande, vi krystade, men vi

födde vind.

     Vi har ingen hjälp för landet#.

 

Var havande i vår ondska.

    Krystade i ondskans smärtsamma lidande.

Landet vila i förbannelsens händer.

 

Jesaja bok. 26:19.

 

19.  #Dina kropp skall få liv igen, deras kroppar

skall uppstå.

      Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!

Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla

     över skuggornas land#.

 

Slut på mitt folkets moraliska misär:

    Din kropp får tillbaks livets värdighet.

Vakna upp i jubelrop ur gravens mörka mylla.

          I morgondagg  ljusets livets dagg.

Ljusets dagg faller över dödens skugga.

   

Jesaja bok. 26:20.

 

20.  #Mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren

om er.

       Göm er en kort stund, tills vreden har dragit 

förbi#.

 

Mitt folk, lyssna på mina förmanande ord:

      Beskydda er från min vredes glöd.

 

Jesaja bok. 26:21.

 

21.  #Ty Herren drar ut från sin boning för att 

straffa jordens folk för deras synd, och jorden

       skall blotta det blod som spillts, inte längre

dölja de dräpta#.

 

Herren träder fram ur sin himmelska boning:

     bestraffar jordens folks onda gärningar.

Jordens yta avslöjar människors blod.

 

Jesaja bok. 27:1.

 

1.  #Den dagen skall Herren med sitt svärd,

sitt hårda,väldiga, skarpa svärd, slå Leviatan,

       den snabba ormen, Leviaten, den ringlande

ormen, han skall dräpa draken i havet#.

 

Herrens vredesdag sitt tveeggade svärd:

      hårt kyligt  döda Leviatan.

Snabba ormen: Leviatan.

         

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 27:2-5.

 

     HERRENS VINGÅRD.

 

Jesaja bok. 27:2.

 

2.  #Sjung den dagen om den härliga vingården!#.

 

Härliga vingården  välsignad av Skaparen.

 

Jesaja bok. 27:3.

 

3.  #Jag, Herren, har vård om den.

Träget vattnar jag den, jag vårdar den

     natt och dag, så att den inte drabbas av

något ont#.

 

Herren visar omsorg om sin vingården.

    Skörden blir riklig.

Bevattnar den  vårdad omsorgsfullt under dygnets

    alla timmar.

Beskyddas från ondskans listiga invasion.

 

Jesaja bok. 27:4.

 

4.  #Jag hyser ingen vrede mot den, 

men ger den mig tistel och törne, då går jag till

      angrepp mot den och sätter eld på tillsammans#.

 

Låter inte min vrede få förgöra den.

       Ger den förbannelsens törne och tistel:

min vredglöd förtär all ondskan.

 

Jesaja bok. 27:5.

 

5.  #Eller också tar man sin tillflykt till 

mig och söker fred med mig, ja, söker fred 

      med mig#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 28:1-6.

 

      DOM ÖVER SAMARIA.

 

Jesaja bok. 28:1.

 

1.  #Ve Efraims drinkares stolta krona,

den härliga prydnadens vissnande blomster

       som kröner de vintyngdas hjässa!#.

 

Guds domsord över Samaria.

      Olycka elände drabbar Efraims drinkares

stolta egenkära krona.

      Härliga i människors ögon prydnad:

blir till förvissnande blomster.

      Vilket kröner vindrinkares dårskap.

 

Jesaja bok. 28:2.

 

2.  #Se, Herren är stark och väldig, lik en hagelby,

en förhärjande storm, lik skyfall och översvämning.

       Med handen slår han till marken#.

 

Herrens allmakts styrka: likt vassa hagelskurar.

      Förhärjande stormvindar.

Öppna skyfall översvämmar jordens yta.

       Hans allmakts hand vidrör jorden.

 

Jesaja bok. 28:3.

 

3.  #Med fötterna trampar han ner Efraims 

drinkares stolta krona#.

      Hans fötters avtryck förödmjukar Efraims

drinkares stolta ärekrona.

 

Jesaja bok. 28:4.

 

4.  #Med den härliga prydnadens vissnade blomster

som kröner hjässan över den bördiga dalen

       går det som med ett försommarfikon:

så snart någon får se det blir det plockat

      och uppätet#.

 

Samarias gudlöshet bestraffas  landets

     härliga prydnads blomster vissnat.

Bördiga dalen likt försommarns fikon 

       när de skördas blir uppätna.

 

Jesaja bok. 28:5.

 

5.  #Den dagen skall Herren Sebaot blir till

en härlig krona och en ärekrans för dem som 

      är kvar av hans folk#.

 

Dagen kommer Herren Sebaot blir själv

   härlig krona ärekrans för de kvar levande.

 

Jesaja bok. 28:6.

 

6.  #Han skall ge en rättens ande åt dem som

skipar rätt och styrka åt dem som driver 

       fienden ut genom porten#.

 

Rättfärdighetens ande vilar över rättvisans barn. 

          Styrker dem: frimodigt fördriver fiende

ut genom porten.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 8 mars 10:42

JESAJA BOK. 27:6-13.

 

               HERREN SKALL SAMLA SITT FOLK.

 

Jesaja bok. 27:6.

 

6.  #När den tiden kommer skall Jakob slå rot,

Israel skall blomstra och frodas och frukterna

      uppfylla världen#.

 

Vid den tiden blir Jakob välsignad.

     Israel fruktsam lever i välstånd.  

 

Jesaja bok. 27:7.

 

7.  #Blev de slagna som den som slog dem,

dräpta som de som dräpte dem?#.

 

Blev de offer för fiendens dödliga anfall:

     Döda av fiendens dödliga svärd? 

 

Jesaja bok. 27:8.

 

8.  #Nej, du gick till rätta med folket genom 

att skrämma upp och jaga bort dem, de svepte

       bort dem med din storm, dina heta östanvind#.

Du, nådefulle Herre, tillrättavisade folkets olydnad.

       Gav dem gudsfruktan visade dem vara

allmaktens ende Guden.

     

Jesaja bok. 27:9.

 

9.  #Därför kan Jakobs skuld sonas, och detta 

är den lösen som tar bort hans synd:

        att han låter altarnas stenar blir till flisor,

att asherapålar och rörelsealtaren aldrig

      reses mer#.

 

Jakobs syndiga liv försonas: lösepenningen

     renar honom från all synd.

Avgudaaltaren blir till stenflisor.

      Asherapålar falska rökelsealtare gjorda

till aska för vinden.

 

Jesaja bok. 27:10.

 

10.  #Den befästa staden ligger öde, en övergiven

boplats, folktom som öknen.

      Där betar kalvar, där ligger de och vilar#.

 

Befästa staden ödelagd.

      Övergiven folktom boplats.

 

 

Jesaja bok. 27:11.

 

11.  #När genarna är torra kommer kvinnorna

och bryter dem och gör upp eld.

        Detta är ett folk utan förstånd, därför har deras

skapare ingen misskund, han som gjort dem 

      visar ingen nåd#.

 

Jesaja bok. 27:12.

 

12.  #Den dagen skall Herren klappa kornen ur axen,

från Eufrat ända till Egyptens gränsflod, och en

        efter en skall ni plockas samman, alla ni

israeliter#.

 

Jesaja bok. 27:13.

 

13.  #Den dagen skall det stora hornet ljuda,

och alla skall komma, de som gick förlorade

      i Egypten, och de skall tillbe Herren på

Jerusalems heliga berg#.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se