Alla inlägg under februari 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 15:1-9  OCH 16:1-14.

 

             MOABS UNDERGÅNG.

 

Jesaja bok. 15:1.

 

1.  #Budskap om Moab.

I ödeläggelsens natt lades Ar Moab i ruiner.

      Ja, i ödeläggelsens natt lades Kir-Moab i ruiner#.

 

Budskap om Moabs undergång.

         Ödeläggelsens mörka natt:

Moabs Kir-Moabs lades i ruinhögar. 

 

Jesaja bok. 15:2.

 

2.  #Divons folk går upp till offerplatserna

för att gråta.

       På Nebo och Medeva ljuder Moabs klagan.

Ja, varje hjässa är rakad och varje skägg avklippt#.

 

Divons folk: går sörjande till offerplatsernas

      avgudabilder.

På Nebo Medeva hörs Moabs klagorop.

       Deras stolta hjässor förödmjukade.

 

Jesaja bok. 15:3.

 

3.  #På gatorna går de i säcktyg, på tak

och torg ljuder klagan, tårarna strömmar#.

 

På Moabs gator iklädda säcktyg.

        På tak och torg hörs hjälplösa klagorop.

Moabs invånares tårar vittnar om modlöshet.

 

Jesaja bok. 15:4.

 

4.  #Heshbon och Elale klagar, ända till Jahas

hörs deras rop.

       Därför skakar Moab av skräck och förlorar modet#.

 

Heshbon Elale höjer klagorop.

     Moab skräckslagen  modlöst.

 

Jesaja bok. 15:5.

 

5.  #Mitt hjärta vill skrika för Moabs skull.

Flyktingarna kommer till Soar och Eglat Shelishia.

       Uppför sluttningen mot Luchit går folken

gråtande.

        På väg mot Horonajim höjs klagorop 

över förödelsen#.

 

Mitt barmhärtiga hjärta lider för Moabs

    synders skull.

Övergivna flyktningar kommer till Soar 

      Eglat Shelishia.

Sluttningen mot Luchit går folken gråtande.

           Vägen mot Horonajim hörs deras klagorop

över förödelsens förbannelse.

        

Jesaja bok. 15:6.

 

6.  #Nimrims vatten blir ödemark, gräset torkar,

ängen vissnar, inget grönt blir kvar#.

 

Nimrims vatten blir torr ödemark.

       Gräset torkar bort.

Vackra ängsmarken vissnat.

 

Jesaja bok. 15:7.

 

7.  #Allt har de sparat, alla förråd, bär de nu

över Pilträdsbäcken#.

 

Jesaja bok. 15:8.

 

8.  #Runt hela Moab ljuder klagan, jämmerropen

hörs till Eglajiim, ja, änd till Beer Elim#.

 

Jesaja bok. 15:9.

 

9.  #Dimons vatten fylls av blod.

Nya plågor skall jag sända över Dimon,

     ett lejon mot dem som har skonats i Moab,

mot dem som är kvar av Adma#.

 

Dimons vatten fylla av människoblod.

       Över Dimon kommer Herrens vredsdom.

 

Jesaja bok. 16:1.

 

1.  Sänd ett lamm från härskaren i landet,

från klippan i öknen till Sions berg#.

 

Jesaja bok. 16:2.

 

2.  #Likt skrämda fåglar som flyr ur redet 

skall Moabs döttrar komma till Arnons vadställen#.

 

Jesaja bok. 16:3.

 

3.  #Ge oss råd, visa en väg!

Låt din skugga mitt på dagen bli som nattens

      skyddande mörker.

Göm de skingrade, röj inte de flyende!#.

 

Jesaja. bok. 16:4.

 

4.  Låt Moabs skingrade folk få en fristad hos dig.

Var deras skydd mot skövlaren.

      När våldet upphör och skövlandet är slut,

när den som förtrycker landet är borta#.

 

Jesaja bok. 16:5.

 

5.  #Då skall av nåd en tron bli rest, och genom 

Guds trofasthet skall en domare regera

      i Davids borg, en som söker rättvisan och vet

vad rätten kräver#.

 

Jesaja bok. 16:6.

 

6.  #Vi sett Moabs högmod , det måttlösa,

hans övermod, högmod och fräckhet.

       Skamlöst är hans skrävel#.

 

Jesaja bok. 16:7.

 

7.  #Därför ämrar sig maobiterna, de jämra sig

alla över Moab.

      Förkrossade tänker de på Kir-Haresets druvkakor#.

 

Jesaja bok. 16:8.

 

8.  #Ty förstörda är Heshbons terrasser, 

förtorkade Sivmas vinrankor, vars ädla druvor

      betvingade folkens härskare.

Rankorna nådde ända till Jaser, slingrade sig

    ut i öknen sträkte sig ut över havet#.

 

Jesaja bok. 16:9.

 

9.  #Därför vill jag gråta med Jaser över Simas

vinrankor, jag vill låta mina tårar strömma 

      över er, Heshbon och Elale.

Ty då ni bärgade er frukt och er säd överfölls ni

      av skövlare#:

 

Jesaja bok. 16:10.

 

10.  #Trädgården tömdes på glädje och fröjd,

ingen sjunger och ropar i vingården.

        Ingen trampar vin i pressarna, skörderopen

har upphört#.  

 

Jesaja bok. 16:11.

 

11.  #Därför klagar mitt hjärta över Moab som

en lyra, min själ klagar över Kir-Heres#.

 

Jesaja bok. 16:12.

 

12.  #När moabiterna mödar sig på offerplatsen

och går till sin helgedom för att be, åstadkommer

       de ingenting#.

 

Jesaja bok. 16:13.

 

13.  #Detta var det ord som Herren talade till

Moab den gången#.

 

Jesaja bok. 16:14.

 

14.  #Nu säger Herren så:

Om tre år, som skall vara som en daglönares 

      år, skall Moab med hela sitt myller av folk

bli förödmjukat.

      Bara en obetydlig liten rest blir kvar#.

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 14:28-32.

 

        FILISTEERNAS UNDERGÅNG.

 

Jesaja bok. 14:28.

 

28.  #Det år då kung Achas dog kom detta budskap:#.

 

Jesaja bok. 14:29.

 

29.  #Gläd dig inte, Filisteen, över att staven

som slog är bryten.

      Ty om ormens rot skall en kobra komma,

den skall föda en flygande drake#.

 

Du, gläd dig inte över ditt välstånd.

       Din härskarstav du förtröstade på är bryten.

 

Jesaja bok. 14:30.

 

30.  #De fattiga ska finna bete på mina ängar,

de svaga skall vila i trygghet.

       Men er skall utrota genom svält,

dräpa till sista man#.

 

De fattiga övergivna finna saftigt bete på ängar.

          Svaga människor där vila i trygghet.

Du, Filisteer, svälten blir kännbar för dina

    synders skull.

Ingen Filiste lämnas kvar.

  

Jesaja bok. 14:31.

 

31.  #Klaga port!

    Jämra dig, du stad!

Låt hoppet fara, Filisteen!

      Ty från norr kommer förtryckaren,

ingen i hans uppbåd tar till flykten#.

 

Vid din port i Flisteernas land; hörs klagorop!

      Du högt ärade stad: i din undergång,

jämra dig!

       Filisteen saknar livets framtdshopp!

Norrifrån över dig kommer förtryckaren.

 

Jesaja bok. 14:32.

 

32.  #Vad skall man svara främlingarnas sändebud?

"Sion är grundat av Herren, hans arma folk

      finner där sin tillflykt"#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 14:24-27.

 

           ASSYRIERNA KROSSAS I HERRENS LAND.

 

Jesaja bok. 14:24.

 

24.  #Herren Sebaot har svurit och sagt:

Det jag bestämt ska ske, det jag har 

        beslutat skall fullbordas#.

 

Herrens Sebaots beslut o-rubblig.

 

Jesaja bok. 14:25.

 

25.  #Assyrierna skall krossas i mitt land,

på mina berg skall jag trampa ned dem.

       Då skall oket lyftas av mitt folk, bördan

lyftas från deras axlar#.

 

Assyrierna tillintegöras för deras synders skull.

          Bli på de fasta klipporna krossade.

Mitt folk bli befriade från assyriska oket.

       Okets börda lyftas från deras axlar.

 

Jesaja bok. 14:26.

 

26.  #Detta beslutet som drabbar hela världen,

detta är den hand som är lyft mot alla folk#.

 

Beslutet drabba hela världen.

       Vredes handen drabba alla folk.

 

Jesaja bok. 14:27.

 

27.  #Herren Sebaot har fattat beslutet,

vem kan upphäva det?.

       Han lyft sin hand, vem kan hejda honom?#. 

 

Herren Sebaot vem kan bryta hans beslut?

        När han lyfter sin vredeshand mot folken

vem förhindra den?

 

 

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 14:3-23.

 

    SMÄDESÅNG OM KUNGEN AV BABYLONIEN.

 

Jesaja bok. 14:3.

 

3.  #När Herren låter dig vila från din möda

och oro och från den hårda slavtjänst du

      har tvingats till#.

 

Herrens godhet mot sitt folk ger henne vila:

    från din arbetsbörda och hjärtats oro.

Bli fri från kungens hårda slaveri.

 

Jesaja bok. 14:4.

 

4.  #Då skall du håna kungen av Babylonien 

med denna sång:

      Ack, det är slut med tyrannen, slut med

hans vilda framfart!#.

 

Du skall visa hånfullt beteende mot Babyloniens

     o-barmhärtighet.

Med sången:

        Han förlorat sitt tyranniska våld:

slut med hans våldsamma gärningar.

 

Jesaja bok. 14:5.

 

5.  #Herren har brutit de gudlösas stav

och härskarnas spira#.

 

Herren brutit sönder gudlösas ok över våra liv.

 

Jesaja bok. 14:6.

 

6.  #Den som i vrede slog folken med slag

på slag, den som härskade över dem med grymhet

        och skoningslöst förföljde dem#.

 

Bestraffar det vredesmod de visade folken.

           Deras härskande grymhet.

Hänsynslöst förföljde dem.

 

Jesaja bok. 14:7.

 

7.  #Hela världen har fått ro och alla brister

ut i jubel#.

 

Hela världen fått ro och vila från världshärskares

     grymma beteende.

 

Jesaja bok. 14:8.

 

8.  #Också cypresserna gläds åt ditt öde

och Libanons cedrar:

     "Nu när du ligger där kommer ingen hit

för att fälla oss".

 

Cypresserna gläds över Babyloniens ödeläggelse.

        Libananons cedrar säger:

Ingen kommer och skadar oss.

 

Jesaja bok. 14:9.

 

9.  #Nere i dödsriket blir det rörelse när man

ser dig komma.

       Skuggorna väcks ur sin dvala, jordens

härskare.

       Folkens alla kungar måste resa sig från

sina troner#.

 

När dödsdomen kommit över Babylonien:

     blir det liv och rörelse i dödsriket.

De mörka skuggorna väcks av ljusets värme.

    Folkens kungar får nytt mod.

 

Jesaja bok. 14:10.

 

10.  #Alla hälsa de dig med dessa ord:

"Nu har också du mist din kraft och blivit

       som vi#.

 

Alla hälsa dig du, Babylon:

          Du är nu kraftlös: som vi.

 

Jesaja bok. 14:11.

 

11.  #Ner till dödsriket störtade din ståt och dina

klingade harpor.

       Maskar blev din bädd, likmaskar ditt täcke#.

 

Ner i dödsrikets djupa boningar störtades

      din ståtlighet dina högljudda spelande

harpors ljud.

       Jordens maskar blev dina vänner.

Dödens likmaskar ditt beskydd.

 

Jesaja bok. 14:12.

 

12.  #Ack, du har fallit från himlen, lysande stjärna,

gryningens son, du har krossats mot jorden,

       du som betvigande folken#.

 

Du, olycka fallit ner från himlens höjder.

      Du skapades till en lysande stjärna.

Begynnelsens son.

          Du efter din upproriskhet krossades mot

jordens yta.

        Du i ditt övermod fick makt över folken.

 

Jesaja bok. 14:13.

 

13.  #Det var du som sade till dig själv:

"Upp till himlen skall jag stiga.

        Ovan Guds stjärnor skall resa min tron

och ta säte på gudaberget längst upp i norr"#.

 

I din stolta själviskhet upphöjde dig själv:

        Upp till himlen vill jag ha min tronplats.

Ovanför Guds stjärnors ljus.

     Ha mitt högsäte på gudaberget. 

 

Jesaja bok. 14:14.

 

14.  #Jag skall stiga upp ovan molnen,

jag skall bli som den Högste#.

 

Jag, i min själviskhet ska stiga upp ovanför molnen.

         Bli lik den Högste.

 

Jesaja bok. 14:15.

 

15.  #Men ner till dödsriket störtas du,

längst ner i avgrundens djup#.

 

Ditt högmod blev ditt förfall:

           Du störtades ner till dödsriket:

längst ner i avgrundens djup.

 

Jesaja bok. 14:16.

 

16.  #De som ser dig skärskådar dig, de granskar

dig noga:

     "Är detta den man som skakade världen

och fick att vackla#.

 

De som ser ditt förfall utrannsakar dig:

           Är du den man som gjorde världen skräckslagen.

 

Jesaja bok. 14:17.

 

17.  #Förvandlade jorden till öken och lade städer 

i ruiner, han som aldrig frigav sina fångar?#.

 

I sin maktlystenhet aldrig frigav sina fångar.

       

Jesaja bok. 14:18.

 

18.  #Folkens alla kungar ligger nu ärade,

var och en i sitt vilorum#.

 

Jesaja bok. 14:19.

 

19.  #Men du ligger utslängd utan grav

ett vämjeligt kavader, täckt av män som stupat

     för svärdet.

De skall läggas i graven av sten, men du är

       ett lik som man trampar på#.

 

Du, babyloniske kungen: ditt människovärde

      föraktat.

Liknar ett avskyvärt lik.

         Avskyvärt täckt med ditt svärds dräpta män.

Vilka skall läggas i stengrav: du själv ska bli

        liket: värdelöst. 

 

Jesaja bok. 14:20.

 

20.  #Du får inte vila i graven med de andra,

ty du har förött ditt land och dödat ditt folk.

       Aldrig mer ska man nämna denna onda ätt#.

 

Får ingen gravvila med de andra.

       Varit en ondskans härskare: fördärvat

ditt land dräpt ditt eget folk.

         Din ondskefulla ätt falla i glömska.

 

Jesaja bok.14:21

 

21.  #Gör slaktbänken klar för hans söner,

de skall straffas för fädernas synd.

       Aldrig skall de erövra världen och fylla

jorden med skräck#.

 

Gör dödens slaktbänk redo för han söners död.

          Bestraffas för deras fäders synd.

Aldrig mer lyckas eröva världen.

           Göra jorden skräckslagen. 

 

Jesaja bok. 14:22.

 

22.  #Jag skall komma över dem, säger Herren Sebaot, och utplåna Babylons namn och folk

    för tid och evighet, säger Herren#.

 

Min straffdom ska drabba dem, säger Herren.

         Utplåna för evigt Babyloniska namnet.

 

Jesaja bok. 14:23.

 

23.  #Jag skall göra staden till en sumpmark,

till boplats för rördrom.

       Jag skall låta den försvinna i dyn,

säger Herren Sebaot#. 

 

Göra staden till en illaluktande sumpmark.

       Till en boplats för ökendjuren.

Låt staden försvinna.  

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 13:1-22  0CH  JESAJA BOK. 14:1-2.

 

   HERRENS DAG OCH BABYLONIENS UNDERGÅNG.

 

Jesaja bok. 13:1.

 

1.  #Budskap om Babylonien som Jesaja,

Amos son, mottog i sina syner#.

 

Profeten Jesajas syners budskap om 

      Babyloniens undergång.

 

Jesaja bok. 13:2.

 

2.  #Höj ett fälttecken på ett kala berget, ropa till

dem, ge tecken till dem, ge tecken till samling

      vid furstarnas portar#.

 

Höj fälttecknet på kala berget: synligt för folket.

        Ropa ut om Herrens dag.

Visa dem tecken för det.

         De dem synligt tecken för folkets samling

vid furstarnas portar. 

 

Jesaja bok. 13:3.

 

3.  #Jag bådar upp mina invigda att verkställa

min vredesdom, jag kallar mina kämpar,

       mina stolta, jublande skaror#.

 

Jag förbereder mitt beslut verkställa dagen för

      min vredesdom.

Jag kallar samman mina stridskämpar för strid.

 

Jesaja bok. 13:4.

 

4.  #Hör!

Vilket larm på bergen, larmet från en stor här,

     Hör!

Vilket brus av folk, de strömmar samman från

      alla riken.

Herren Sebaot mönstrar sin krigshär#.

 

Hör, krigslarmet på bergen.

       Larmande ljudet från en stor krigshär.

Lyssna, folk stridslarm, samlas från alla riken.

         

Jesaja bok. 13:5.

 

5.  #De kommer från fjärran land, långt bortifrån

himlarandan, Herren och hans vredes verktyg.

       De skall ödelägga hela jorden#.

 

De stridande kommer från fjärran land.

       Herren hans utvalda vredes verktyg:

verkställer domens ödeläggelse över hela jorden.

 

Jesaja bok. 13:6.

 

6.  #Jämra er, ty Herrens dag är nära,

de kommer med våld från den Väldige#.

 

Herrens fruktansvärda domedag är nära.

        Var skräckslagna våldsam dag från

den Väldige härskaren.

 

Jesaja bok. 13:7.

 

7.  #Då förlamas alla händer, allt mod rinner bort#.

 

Människors händer kraftlösa modlösheten

      förödmjukar folket.

 

Jesaja bok. 13:8.

 

8.  #De grips av skräck, av ångest och smärta,

som en kvinna i barnsnöd.

       Rådlösa ser de på varandra, deras ansikten 

bleknar#.

 

Skräckslagna fyllda av ångest smärtsamt lidande.

          Likt kvinnan i sin barnsnöd.

Förvirrade oroliga ser de på varandra.

          

Jesaja bok. 13:9.

 

9.  #Skoningslös kommer Herrens dag med vrede

och glödande harm.

       Jorden skall läggas öde, syndarna skall

han förinta#.

 

Obarmhärtigt kommer Herrens vredesdag:

     likt glödande raseri.

Jorden blir ödelagd, de gudlösa förintas.

 

Jesaja bok. 13:10.

 

10.  #Himlavalvets alla stjärnor skall sluta lysa.

Mörk skall solen gå upp, månen skall

     mista sitt sken#.

 

Himlavalvets alla lysande stjärnor skall slockna.

        Solen förmörkas.

Månen förlora sin ljusstyrka.

 

Jesaja bok. 13:11.

 

11.  #Jag skall straffa jorden för dess ondska,

de gudlösa för deras synd.

       De fräckas högmod skall jag kväsa, kuva

tyrannernas stolthet#.

 

Bestraffa jorden för deras ondskas skull.

     De gudlösa förintas för sina synders skull.

Fräckas övermod skall förmjukas.

       Tyrannernas tyranneris stolta beteende

tillintetgöras. 

 

Jesaja bok. 13:12. 

 

12.  #Människor blir mer sällsynta än guld,

ovanligare än guld från Ofir#.

 

Jesaja bok. 13:13.

 

13.  #Ja, himlen skall skävla och jorden skakas

ur sitt läge genom Herren Sebaots raseri 

       på hans flammandes vredes dag#.

 

Himlen skräckslagen.

      Jorden grundvalar mister sitt ursrungliga läge.

Genom Herrens Sebaots vredes raseri.

 

Jesaja bok. 13:14.

 

14.  #Som skrämda gaseller eller får som ingen

håller samman skall de fly, var och en till sitt

     eget folk, var och en till sitt eget land#.

 

Likt flyende skräckslagna gaseller eller får

    förvirrade oroliga på flykt.

  

Jesaja bok. 13:15.

 

15.  #Den som blir fångad skall stickas ner,

den som hinns upp skall falla för svärdet#.

 

Den fångade skall bli svärdets offer.

 

Jesaja bok. 13:16.

 

16.  #Spädbarnen krossas inför deras ögon,

husen plundras, kvinnorna våldtas#.

 

Spädbarnen tillintetgjorda inför

      människors ögon.

Husen plundrade.

      Kvinnorna våldtagna i Babylonien.

 

Jesaja bok. 13:17.

 

17.  #Jag skall egga upp mederna mot dem.

De bryr sig inte om silver och lockas inte av guld#.

 

Herrens doms redskap ska anfalla dem.

       Vilka inte lockas av silvrets och  guldets värde.

 

Jesaja bok. 13:18.

 

18.  #Deras båge fäller de unga.

De har inget förbarmande med barnen, de skonar

         inte de små#.

 

Fiendens båge dödar de unga.

        Visar inget förbarmande med de

hjälplösa barnen.

         

Jesaja bok. 13:19.

 

19.  #Med Babylonien, kronan bland riken,

kaldeernas prydnad och stolthet, skall det

      gå som när Gud ödelade Sodom och Gomorra#.

 

Babyloniens ärekrona mister sitt värde.

       Kaldeernas stolta prydnad blir ödelagd:

likt Guds vredesdom över Sodom och Gomorra.

 

Jesaja bok. 13:20.

 

20.  #Ingen skall mer slå sig ner där, obebott skall

det ligga från släkte till släkte.

      Där skall ingen beduin slå upp sitt tält,

inga herdar låta hjordarna vila#.

 

Ingen ska ha trygg boplats i Babylonien.

         Skall vara ödebott från släkte till släkte.

Ingen beduin skall där tälta.

           Inga herdar  inga herdars hjordar 

där finna vila.

 

Jesaja bok. 13:21.

 

21.  #Men ökendjur skall vila där, husen fyllas

av hyenor.

       Där skall uvar har sitt tillhåll och gastar

hoppa omkring#.

 

De vilda ökendjuren finner vila i Babyloniens

    ökenmark.

De tomma livlösa husen vara boplats för

     hungriga hyenor.

 

Jesaja bok. 13:22.

 

22.  #Vilda hundar skall bo i palatsen,

scharkaler i de prakfulla salarna.

      Stunden är inne för Babylonien, dess dagar

är räknade#.

 

Vilda hundar bor i de förfallna palatsen.

        Scharkalerna i de praktfulla salarna.

Domsdagen kommit för Babyloniens synders skull.

 

Jesaja bok. 14:1.

 

1.  #Herren skall förbarma sig över Jakob,

på nytt utvälja Israel.

      Han skall låta folken bo på sin egen mark.

Främlingarna som som bor där skall sluta sig till

     dem och förena sig med Jakobs folk#.

 

Herrens förbarmar sig över Jakob.

     Förnyar sitt förbund med Israel.

Låter folken få bo tryggt på sin egen mark.

           Främlingarna där ska förena sig med dem.

 

Jesaja bok. 14:2.

 

2.  #Folken skall föra dem tillbaka hem, och där,

på Herrens mark, skall israeliterna göra dem till

     sin egendom, till slavar och slavinnor.

Deras fångvaktare skall bli deras fångar, de skall

       bli herrar över sina förtryckare#.

 

Folken skall återförena sig med Herrens mark.

          Israeliterna gör främlingarna till sina

slavar och slavinnor.   

       Israels fångvaktare bli deras fångar.

Bli herrar över sina förtryckare.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 12:1-6.

 

                 TACKPSALM.

 

Jesaja bok. 12:1.

 

1.  #Den dagen skall du säga:

Jag tackar dig, Herre.

       Du var vred på mig, men din vrede

lade sig och du gav mig tröst#.

 

Tacksamt hjärta tackar; Herren sin, Gud.

         Du visade mig din vrede:

iställe för vrede: tröstade du mig.

 

Jesaja bok. 12:2.

 

2.  #Ja, Gud är min räddning, jag är trygg

och utan fruktan.

        Min kraft och mitt värn är Herren,

han räddade mig#.

 

Du min Gud: min evige räddare.

      Jag trygg i din närhet: fri från rädslan.

Du, Herre, min kraftkälla mitt försvar mot

     orättvisans faror.

 

Jesaja bok. 12:3.

 

3.  #Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens

källor#.

 

Med jublande läppar skall jag ösa ur glädjens

      räddande källor.

 

Jesaja bok. 12:4.

 

4.  #Den dagen skall ni säga:

Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken

       om hans verk, förkunna hans upphöjda namn!#.

 

Dagen kommer då ni frimodigt säga:

      Visa er tacksamhet mot Herrens godhet.

Åkalla hans heliga namn.

       Berätta för folken om hans underbara verk.

Förkunna frimodigt hans upphöjda ärerika namn.

 

Jesaja bok. 12:5.

 

5.  #Lovsång Herren för hans väldiga gärningar,

gör dem kända över hela jorden!#.

 

Lovsjung Herrens storhet för hans väldiga gärningar.

            Gör dem kunniga för allt skapat. 

 

Jesaja bok. 12:6.

 

6.  #Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor

är han mitt ibland er, Israels Helige#.

 

Höj jubelrop, ni boende på Sions heliga berg.

         Ära hans storhet mitt ibland er,

Isreals Helige. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 11:11-16.

 

       HERREN LÅTER SITT FOLK KOMMA HEM.

 

Jesaja bok. 11:11.

 

11.  #Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand

för att friköpa dem som är kvar av hans folk,

        dem som var kvar i Assyrien och Egypten,

Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat

     och kustländerna#.

 

Herrens barmhärtiga kärlek för sitt utvalda

     folk Israel:

Dagen kommer Herren lyfter sin nåderika hand

      friköper sitt folk från fienden.

Vilka utspridda i Assyrien Egypten.

      Patros Kush, Elam Shinar Hamat och

kustländerna.

 

Jesaja bok. 11:12.

 

12.  #Han skall höja ett fälttecken för folken,

förena de skingrade av Israel och samla de 

       kringspridda av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn#.

 

Höja segerns fälttecken för folken:

    förena de kringspridda israeliterna.

De kringspridda av Juda land från jorden alla

      fyra hörn.

 

Jesaja bok. 11:13.

 

13.  #Då skall Efraims avund upphöra och Judas

fiendskap ta slut.

       Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte

hysa fiendeskap mot Efraim#.

 

Vid återförendet skall Efraims avund: förödmjukas.

          Judas stolta fienskap försonas.

Efraim avund mot Juda blir till vänskap.

       Juda inte längre känna fiendéskap

mot Efraim.

 

Jesaja bok. 11:14.

 

14.  #De skall slå mot filisteernas sluttning

i väster, tillsammans plundra folket i öster.

       Edom och Moab skall falla i deras händer,

ammoniterna bli deras lydfolk#.

 

Israels folk enhet skall invadera filisteernas 

     sluttning.

Plundra folket i öster.

      Edomiterna  moabiterna falla i deras händer.

Ammoniterna underordna sig israeliterna.   

 

Jesaja bok. 11:15.

 

15.  #Herren skall torrlägga Egyptens havsvik,

han skall slå mot Eufrat med sin våldsamma

       vind, han skall dela floden i sju bäckar

och föra dem torrskoda över#.

 

Herren i sin godhet torrlägga Egyptens havsvik.

       Strida mot Eufrat med våldsam stridslust.

Dela floden i sju olika bäckar.

       

Jesaja bok. 11:16.

 

16.  #Det skall bli en banad väg för dem som 

kvar av hans folk, dem som var kvar i Assyrien,

      så som de var för Israel den gång

de drog ut ur Egypten#. 

 

Skall bli en banad farväg för hans folk, Israel,

        vilka finns kvar i Assyrien.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK.  11:1-10.

 

         DEN RÄTTRÅDIGE HÄRSKAREN.

 

Jesaja bok. 11:1.

 

1.  #En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,

ett skott skall skjuta upp ur hans rot#.

 

Jesaja bok. 11:2.

 

2.  #Han är fylld av Herrens ande,

vishetens och insiktens ande,

        klokhetens och kraftens ande,

kunskapens och gudsfruktans ande#.

 

Rättfärdige härskaren fylld av Herrens ande.

         Fylld av vishetens insiktens ande.

Fylld av klokhetens kraftens ande.

        Fylld av kunskapens gudsfruktans ande. 

 

Jesaja bok. 11:3.

 

3.  #Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt 

efter rykten#.

 

Bedömer inte från det yttre beteende:

     ser till hjärtats innandömen.

Låter sig inte påverkas av ryktes-spridningar.    

 

Jesaja bok. 11:4.

 

4.  #Rättvist dömer han de svaga, med oväld

skipar han rätt åt de fattiga i landet.

       Hans ord är en käpp på våldsmännens

rygg, de ondas liv blåses ut av hans tal#.

 

Försvarar de de svagas rättigheter.

         Är de svagas rättvise domare.

Hans heliga ord likt ett stridsvapen på

      våldsmännens kraftfyllda ryggar.

Ondas livskraft blir kraftlös av hans rättvisa tal.

 

Jesaja bok. 11:5.

 

5.  #Rättvisan är hans bälte, troheten bär han

kring livet#.

 

Rättvisan den rättfärdiges orubbliga fasthet

       mot orättvisans faror.

 

Jesaja bok. 11:6.

 

6.  #Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga

vid killingens sida.

       Kalv och lejon går i bet och en liten pojk 

vallar dem#.

 

Vargen ha sin boplats tillsammans med lammet.

          Pantern ligga lugn vid killingens sida.

Kalv och lejon beta tillsammans med samma föda.         Liten pojk fredligt valla dem.

 

Jesaja bok. 11:7.

 

7.  #Kon och björnen betar tillsammans,

deras ungar ligger sida vid sida.

       Lejonet äter hö som oxen#.

 

Kon och björnen tillsammans beta gräsets föda.

      Lejonets hunger och oxen mättas av hö.

       

Jesaja bok. 11:8.

 

8.  #Spädbarnet leker vid ormens håla,

ett barn sticker handen i kobrans bo#.

 

Oskyddade spädbarnet leka vid ormens håla.

       Barnet sticka sin lena hand i kobrans boplats.

 

Jesaja bok. 11:9.

 

9.  #Ingenstans på mitt heliga berg skall ske

något ont eller vrångt, ty kunskapen om

       Herren skall skall uppfylla landet,

liksom havet är fyllt av vatten#.

 

På mitt heliga berg all ondska vrånghet ej råda.

        Herrens kunskap skall uppfylla landet.

Likt havets beroende av vattens flöde.

 

Jesaja bok. 11:10.

 

10.  #Den dagen skall folken söka sig till Jishajs

rot, till honom som står som ett fälttecken

      för alla folk, och platsen där man skall

bli ärad#. 

 

Den dagen söker folken sig till Jishajs rot.

      Jisajas rot ett fälttecken för alla folk.

Platsen där allt folk skall bli ärad.  

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se