Alla inlägg den 13 februari 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 10:5-27A.

 

          ASSUR VERKTYG FÖR HERRENS VREDE.

 

Jesaja bok. 10:5.

 

5.  #Ve Assur, min vredes käpp, min rasande

piska!#.

 

Du, Assur skall använda dig utföra min vredesglöd

    mot mitt trolösa folks synder.

 

Jesaja bok. 10:6.

 

6.  #Mot ett gudlöst folk sänder jag honom, mot dem

som har väckt min vrede, för att han skall röva

       och plundra och trampa ner dem som

gatans modd#.

 

Du, Assur min vredes verktyg mot mitt folks

         trolöshet.

I sin gudlöshet uppväckt min vredesglöd

      mitt redskap ska plundra beröva dem

på allt vad de äger.

      Inför människors ögon blir likt

 illaluktande avskräde.

 

Jesaja bok. 10:7.

 

7.  #Men han förstår det inte så, hans tanke

är en annan.

      Vad han vill är att förhärja och att utplåna

folk efter folk#.

 

Jesaja bok. 10:8.

 

8.  #Han säger:

"Är inte alla mina hövdingar kungar?#.

 

Jesaja bok. 10:9.

 

9.  #Det gick ju Kalno som Karkemish,

Hamat som Arpad, Samaria som Damaskus#.

 

Jesaja bok. 10:10.

 

10.  #Jag betvingade kungarikena, och ändå

var deras gudar förmer än Jerusalems

     och Samarias#.

 

Jag, Herren Sebaot visade min allmakt

        över kungarikena.

Deras handgjorda avgudar var präktigare

        än Jerusalems och Samariens.

 

Jesaja bok. 10:11.

 

11.  #Så skulle jag inte kunna göra med Jerusalem

och dess avgudabilder så som jag gjorde med

       Samaria och dess beläten?#.

 

Skulle inte visa samma avsky för Jerusalems

     stumma avgudar som gjorde med Samarias

och deras avgudabilder.

 

Jesaja 10:12. 

 

12.  #När Herren fullbordar sitt verk på Sions

berg och i Jerusalem skall den assyriske

       kungen ställas till försvars för det han gjort

i sitt övermod och för sin stolthet och förhävelse#.

 

Herren fullborda sitt beslutsamma verk på Sions

     berg: hans gudomliga boning.

I Jerusalem skall assyriske kungen:

       få sin rättvisa dom över sin övermodga stolthet.    

 

Jesaja bok. 10:13.

 

13.  #Då han säger:

"Detta gjorde jag av en kraft, i min oändliga vishet.

        Jag flyttade folkens gränser och plundrade

deras förråd, allsmäktig störtade jag härskare

      från tronen#.

 

I sitt stolta tal säger:

        I min själviska kraft min egensinniga vishet:

Flyttade i min konungsliga storhet,

         folkens gränsmärken plundrade deras

ägodelar.

       Var min egen herre: störtade härskare från

deras troner. 

 

Jesaja bok. 10:14.

 

14.  #Som man sträcker handet mot fågelboet,

så sträckte jag mig efter folkens skatter, 

      och som man samlar de övergivna äggen,

samlade jag alla jordens länder.

       Ingen så mycket som slog med vingen

eller öppnade näbben och pep#.

 

Likt människans gripbara hand mot fågelboet:

      sträckte jag min viljas hand efter 

folkets skatter.

          Likt de samlande övergivna äggen:

gjorde jag själv med alla jordens länder.

           Ingen gjorde motstånd mot mina handlingar.

  

Jesaja bok. 10:15.

 

15.  #Skall yxan förhäva sig mot den som hugger?

Är sågen förmer än den som sågar?

       Som om käppen håller sin bärare,

som om staven bär den som inte är av trä!#.

     

Käppen beroende av sin bärare.

      Staven tillverkad träet.

Yxa underordnar sig den använder den.

       Sågen beroende av sågaren.

 

Jesaja bok. 10:16.

 

16.  #Därför skall Härskaren Herren Sebaot sända tvinsot på hans kraftiga karlar, under ett ståtligt

       yttre skall det brinna som en brännande eld#.

 

Allhärskaren Herren Sebaot skall göra Assurs

      kraft karlar kraftlösa.

Deras yttre ståtlighet förtäras

     av rättfärdighetens eld.

 

Jesaja bok. 10:17.

 

17.  #Israels Ljus skall bli till en eld, dess Helige

bli till en flamma som bränner och förtär hans

        törne och tistel, allt på en enda dag#.

 

Israels klara ljusstrålar skall vara som brinnande

      eldsflammor.

Herrens helighets eldflamma förtära hans

     gudlöshets stolta törne och tistel. 

 

Jesaja bok. 10:18.

 

18.  #Hans prakftulla skogar och trädgårdar 

skall han förstöra i grund.

        Det skall bli som när en sjuk tynar bort#.

 

Hans praktfulla skogar  välplanterade trädgårdar

      skall från roten förstöras.

 

Jesaja bok. 10:19.

 

19.  #De träd som blir kvar i hans skog är så få

att ett barn kan räkna dem#.

 

Jesaja bok. 10:20.

 

20.  #Den dagen skall Israels rest, Jakobs skonade

skara, inte längre förlita sig på honom som slog 

        dem utan fast förlita sig på Herren, 

Israels Helige#.

 

På den domsdagen skall ett antal av Israel:

       Jakobs ättlingar bevaras. 

Inte förtrösta sig på Assur Guds redskap:

       vilka dödade dem.

Visa sin trohet på Herren, Israels Helige.

 

Jesaja bok. 10:21.

 

21.  #En rest skall vända om, Jakobs rest, 

till Gud, Hjälten#.

 

Endast en ringa skara av Jakob göra botgörelse

     Inför Gud segerhjälten.

 

Jesaja bok. 10:22.

 

22.  #Om än ditt folk, Israel, vore som havets sand,

skall bara en rest vända om.

       Förintelse är beslutad, en rättvisans stormflod#.

 

Vore mitt folk Israel lika talrika som havets

       sandkorn: endast en liten skara vänd om.

Rättvisans stormflods rening över landets

       trolösa avguderi.

 

Jesaja bok. 10:23.

 

23.  #Herren Gud Sebaot fullbordar den beslutade

förödelsen över hela jorden#.

 

Herren Sebaots fullbordar sitt rådslut:

      över jordens förstörelse.

 

Jesaja bok. 10:24.

 

24.  #Så säger Herren Gud Sebaot:

"Du mitt folk som bor på Sion, frukta inte Assur

    när han slår dig med käppen och lyfter staven

mot dig, på samma sätt som Egypten#.

 

Herren Sebaot säger:

          Du, mitt folk vilka bor på Sions berg.

Vär inte rädd för Assurs stridsvapen mot er.

 

Jesaja bok. 10:25.

 

25.  #Snart, om en liten tid, fullbordas straffet,

och min vredesdom över jorden verkställs#.

 

Fullbordade straffet kommer.

      Min vredsdom över jorden blir verklig.

 

Jesaja bok. 10:26.

 

26.  #Då skall Herren Sebaot svänga sin piska

över honom, som när Midjan besegrades vid 

       Orevklippan, och lyfta sin stav mot havet,

på samma sätt som i Egypten#.

 

Herren Sebaots heliga vredespiska skall

     vidröra honom.

Likt Midjan besgrades vid Orevklippan.

        Lyfta sin härskarstav mot havets yta

likt vad som hände i Egyptens land.

 

Jesaja bok. 10:27A.

 

27A.  #Den dagen skall Assurs börda lyftas från

dina axlar och oket på din nacke knäckas#.  

 

Dagen skall komma då Assurs förtryckta börda

       från dina axlar lyftas  träldomsoket på din nacke bli kraftlös.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

2021.02.04

 

Träffades denna dag.  Förberedelse för

    vårt återförenade.

 

2021.03.04

 

Åkte förbi mitt hem med bilen.

 

2021.02.25

 

Drömde om  Lena Ph.

 

2021.02.01

 

Bad om en god väns förböner. 

   "Hörde en röst säga".

Jag har fått det bra nu.

 

2021.01.16.  Lördag.

 

Såg ett tv program visades ett program

      om Vadstena klosterkyrka.

"Detta är det du ska syssla med"

 

2021.03.07

 

Beder om Charles de Foucauld förböner.

        Över vårt äktenskap.

Började be om hans förböner  2019.12.01

    #Hörde orden:  Det Gud sammanfogat skall

inte människan åtskilja#.

      Tacksamt få bli uppmuntran.

 

2021.03.07

 

"Det sista som föråldras är hjärtat".

         #Tack för du hjälpt mig och min son#.

Citat  ur en Action film "Rocky Balboa  2006.

 

2021.03.09

 

Fick ögonkontakt med mamman.

     Tog initiativet vinkade åt mig med glatt leende.

Tiden efter olika omständigheter välplanerat. 

     Vårt senaste samtal behagade henne.

 

+++++

 

2021.03.10

 

Hemresan från Jkp.

     #Frågade om jag  hade corona.

Det har du  inte#.  

 

2021.03

 

Bad bönen över olika människorssjälar:

     Fick se en inre syn.  Ormens huvud blev

krossad under dessa rosenkransböner.

       #Herre i din händer befaller jag deras ande#.

 

2021.04.13

 

Somnade om mellan 1.30-4.00

      Drömde om fick ett möte med Salige

Johannes Paulus II:  gick bland folkmassor

       Var klädd i vit kappa  vit kåpa på huvudet.

Kom nära hans ansikte  fick ögonkontakt

     med hans heliga ögon.

Sa till honom: "Pray for me".

       Såg hans lysande ögon fick ett leende.

Likt ett jag.  

      Vaknade fylldes av vila kände märkbar renhet.

 

2021.04.12

 

Bad över det skickade SMS  04.14

     Hörde en hörbar röst. 

"Hon väntar på dig".  

 

Bad över en rosenkrans.

 

2021.03.10

 

Åkte hem från min syster.

     Frågade om jag hade corona.

Du, har det inte.

 

Testat mig två gånger. Negativ.

 

2021.04.12

 

#Hörde en röst:  Hon väntar på dig#.

 

Skickade ett Sms 2021.04.14

 

Grattis på din födelsedag.

    "Att det går bra med dina studier.

Får ett yrke som du tycker om, Jo

 

Svar: Tusen Tack, snälla omtänksamme.

 

2021.04.16

 

Sov Kl. 4.00-7.00

     Drömde om mamman fick se henne i ett högt

hus  hon fick se mig.

       Skyndade sig hastigt ner sa mitt namn:

ville träffa mig.

 

SAKNAS MOGET  BÖNEUNDERLAG:

       innan ingår i ett äktenskap.

Vilket gör att arvssynden dominerar äktenskapet.

 

2021.05.09

 

Drömde  under  nattens vila  

    Satt bland människor  som vara  andliga

analfabeter: 

     Talade om för dem Jesu personlighet:

utifrån evangelierna.

      Vem var han  vad han gjorde bland människor.

Lär känna honom.

      I samtalet fanns en klar tung smörjelse över 

orden.  

 

 

2021.05.22

 

Pratade med en granne.

    Tänkte felaktiga tankar om honom.

#Hörde en röst säga:  "Jag älskar honom"#.

 

2021.05.26

 

Farmors födelsedag.  1896.  exakt 125 år sedan.

 

Sa orden  lille  Jos.  moderskärleken.

     Svaret:  #Jag har honom i mina armar#.

 

2020.05.09

 

   Hejsan Jos.  blygt tittade var tyst.

 

2021.05.24

 

Mötte sonen på cykelrundan.

     Sa självmant fick ögonkontakt  

Hallo  Hallo  var frimodig  förändrat beteendet.

     Fri från blygheten.

 

2021.06.18

 

Lyssnade på ett par makars konvertithelgon

     makan har Jungfru Maria.

#Hörde en  inre säga:

      Jag ska besöka dig.#.

 

 

#####.

2021.06.22.   Vid: Kl. 10-11.00

 

Hade varit hos tandläkarn. köpt blommor på 

    växtkraft.  handlar på Rusta. På Dollars åkte hem.

Stannade utanför min lägenhet med blinkers på:

      Min granne ropade på mig: frågade om jag

glömt mig glasögon hos honom.

     Pratade med honom: plötsligt kör son och flick-vännen  förbi mig med en öppen bagage-lucka.

     Vid 14:00.

  

 

    

   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

3 EX AV VARJE.

 

JESU  DYRBARA BLOD  1

 

VÄDJAN I TID AV ORO OCH KRIS   11 1

 

PILGRIMSHANDBOK   LILLA THERESE  111

 

HELIGE JOSEFS KYSKA FADERLIGA ÖMMA OMSORG

      1 1

 

VÅR FRU OCH MODER AV GUADALUPE  1 1

 

HELIGE JOSEFS ÅR  8 DECEMBER 2020

      8 DECEMBER  2021.  11

 

VARFÖR ÄLSKAR JAG DIG, MARIA  1

 

MAKAR FÖRÄLDRAR HELGON   1

 

HELIGA TERESA  AV JESUSBARNET  11 1

 

NOVENA  HELIGA TERESA AV JESUSBARNET  11

 

MODER ANGELICAS BÖNBOK  1

 

FATIMA BUDSKAPET  1 1

 

MARIA TRONS BESKYDDARE   1

 

HÄRSKARAN VID  KORSETS FOT   1

 

INFÖR EVIGHETEN  1  1  1

 

HIMMELSKA BÖNER   1  1 1 1

 

GUD FADER   1

 

JESU HELIGA  HJÄRTA   1 1 1

 

ANDLIG ADOPTION   1  1

 

BÖNER  FÖR DE  AVLIDNA    1  1  1

 

ÄRKEÄNGELN  MIKAEL   1 1

 

SANN KÄRLEK TILL DE AVLIDNA  1  1  1  1 1  1  1

 

KRISTUS KONUNGEN   1  1  

 

HELIGE  CHARBEL  1  1  1

 

I GEMENSKAP MED  HELGONEN  1  1

 

HELIGA LUCIA   1  1 1

 

DEN HELIGE ANDE   1

 

MARS MÅNAD  MED DEN HELIGE JOSEF  1

 

FIRANDE AV  FRU  LOURDES   1

 

BÖNER TILL DEN HELIGE JOSEF   1  1

 

HELIGE APOSTLAFURSTEN  PETRUS  1  1

 

BÖNER OCH ANDAKTER  TILL  JESU ANLETE  1  1  1

 

ROSENKRANSBÖNER TILL   HELIGE JOSEF  1

 

DE SJUKAS  SMÖRJELSE   1  1

 

HUSVÄLSIGNELSE   1  1'

 

DE AVLIDNAS SJÄLAR   1

 

ÄRKEÄNGLARNA  MIKAEL  GABRIEL  RAFAEL  1

 

APOSTLAFURSTARNA  PAULUS OCH PETRUS  1 1

 

SKÄRSELDEN --- ETT ONÖDIGT LIDANDE   1  1  1  1 1

 

SJÄLARNAS  FRÅN SKÄRSELDEN  1  1  1  1  1  1  1

      1  1

 

MARIA TRONS BESKYDDARE    1

 

MODER  ANGELICA BÖNBOK   1  1  1

 

TILL DITT BESKYDD  FLYR VI  HELIGA GUDS MODER    1

 

VÄDJAN I TID AV ORO OCH KRIS    1  1 1

 

FIRANDET AV JESU HJÄRTA   1  1  1

 

FAMILJENS VIGNING TILL DEN  HELIGA FAMILJEN

      1  1  1

 

MARIE SMÄRTOR   1

 

AVLAT   1 1

 

ROSENKRANS FÖR DE  AVLIDNAS  SJÄLAR  1  1  1  1 1

 

HELIGE  NICOLAUS AV MYRA  1  1

 

JULKRUBBAN  1  1

 

BÖN  OCH  HYLLNING   TILL  JESUS BARNET  1  1

 

FATIMA  NOVENA  1  1

 

ANDAKTER  TILL  JESU HELIGA ANLETE  1

 

JESU LIDANDE  I GETSEMANE   1  1  1

 

HELIGE ANTONIUS AV PADUA  1   1

 

HELIGE  GONZAGA  1

 

MITT ÅR MED  MARIA   1  1  1

 

FATIMA ANDAKT  1  1  1

 

VÅR HERRE  JESUS  KRISTUS  1

 

MARIA DE DÖENDES MODER OCH TRÖST  1  1  1

 

GUDS MODERS STORA LÖFTEN   1  

 

JESU HELIGA LÖFTE   1

 

JESU HELIGA   ANLETE  1

 

HELIGA RITA  AV  CASCIA   1

 

JESU KRISTI  HELIGA KORS   1  1  1

 

HELIGA THERESE  1  1  1

 

KONTAKTLISA   1  1

 

BÖN PÅ KYRKOGÅRDEN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 

TRETTIODAGARS  BÖN ÖVER  DE AVLIDNAS SJÄLAR    1   1  1  1

 

VÅR HERRES  KRONA  1  1 

 

KATOLSK  FASTA   1

 

JESU  TÖRNEKRONA  1 1  1

 

KORSVÄGSANDAKTEN  1 1 1

 

HÄRSKAREN VID KORSET  1

 

DE  SJU  BOTPSALMERNA  1

 

DEN SALIGA  MARIA ELISABETH  HESSELBLAD  1

 

MÄSSINTENTION  1

 

FATIMA BUDSKAPET  1

 

FATIMA  BÖNERNA   1

 

ROSENKRANSBÖNER  TILL SALIGE JOSEF  1 1

 

HELIGA  MARTHA  FRÅN BETANIA  1  1

 

VÅR FRU OCH MODER AV  FATIMA  1  1

 

SALIGE  PIER  GIORGIO   FRASSATI  1 

 

NOVENA TILL DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN  1 1

 

JESUS BARNET AV PRAG  1

 

NOVENA INFÖR  HERRENS BEBÅDELSE  1

 

VAD VILL GUDS MODER I FATIMA  1

 

ANDAKT  TILL  GUDS  BARMHÄRTIGHET  1 1 1

 

GRÅBRÖDERNAS LIV OCH PASTORAL  1 

 

DEN LEVANDE  ROSENKRANSEN  1  1

 

ROSENKRANSENS  HISTORIA   1

 

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN  1  1

 

THEOTOKOS  BÖNEREGEL  1

 

JESU DYRBARA BLODS NÅDEKRANS  1

 

RÄDDA SJÄLARNAS ROSENKRANS  11

 

FULLSTÄNDIG AVLAT  11

 

DEN LEVANDE  ROSENKRANSEN  1

 

JESUSBARNET  VÄRLDENS FRÄLSARE  11

 

I GETSEMANE ÖRTAGÅRD  1

 

MAJ, GUDS MODER MÅNAD  DEL 1.  1

 

MINA BÖNER  TILL JESU KRISTI DYRBARA BLOD 1

      1.

 

BÖN OM ATT FÖRLÅTA SOM HERREN JESUS. 11

 

VILKA HUVUDSAKLIGA UTMANINGAR  11

 

AVLATSBÖNER FÖR DE AVLIDNAS SJÄLAR  11 1

 

LOUISE OCH ZELIE  MARTIN HELGON  1 1

 

HELIGA GETRUDS OFFERBÖN  1 1 

 

VILKA HUVUDSAKLIGA UTMANINGAR STÅR

     KYRKANS LÄRA INFÖR OM ÄKTENSKAPET

OCH FAMILJ?   1 EX.

 

VARFÖR ÄR KYSKHETEN VIKTIG?  2 EX.

 

HELIGE NICOLAUS AV MYRA  1 EX.

 

FIRANDET AV GUDS MODERS FÖDELSE  1 EX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 19:1-17.

 

      HERREN SÄNDER FÖRVIRRING ÖVER EGYPTEN.

 

Jesaja bok. 19:1.

 

1.  #Budskap om Egypten.

Herren rider på snabba skyar, han kommer 

     till Egypten.

Egypten avgudar darrar inför honom,

     egyptierna skälver av skräck#.

 

Herrens förvirrande budskap över Egypten.

      Han kommer stridsridande på snabba skyar.

Egyptens avgudar skräckslagna inför Herrens

      stridande allmakt.

Egyptierna grips av rädsla inför Hans helighet. 

 

Jesaja bok. 19:2.

 

2.  #Jag hetsar Egypten mot Egypten,

så att alla strider mot alla, stad mot stad,

    rike mot rike#.

 

Egyptierna i sin förvirring strider mot varandra.

        I inbördes stridigheter stad mot stad:

rike mot rike.

   

Jesaja bok. 19:3.

 

3.  #Egypten mister sans och vett, jag gör

deras planer om intet.

      De måste fråga avgudar och gengångare,

de dödas andar och spådomsandar#.

 

Egypten handlar dåraktigt i sin förvirring.

        Jag, den allsmäktige tillintetgör deras

onda planer.

      Frågar sina stumma avgudar.

De dödas andar spådomsandar: lögnens villoandar.

 

Jesaja 19:4.

 

4.  #Jag skall lämna egyptierna i en hård herres

våld, en grym kung skall råda över dem.

       Detta är Härskaren Herren Sebaots ord#.

 

Jag, den sanne Guden överlämna egyptierna i

     gudlöse härskares våld.

Grym kung skall vara er herre.

        Allhärskaren Herren Sebaots ord.

 

Jesaja bok. 19:5.

 

5.  #Vattnet skall ta slut i Nilen, floden sina 

och torka ut#.

 

Förbannelsen uttrorkar Nilens vattenflöde.

       

Jesaja bok. 19:6.

 

6.  #Kanalerna skall stinka, Nildeltat tömmas

på vatten.

       Säv och rör skall svartna#.

 

Vattenkanalerna illaluktande.

      Nildeltat uttorkat.

Säv och rör vissnar bort.

 

Jesaja bok. 19:7.

 

7.  #Vassruggarna vid Nilens mynning.

Allt som såtts längs floden torkar, och virvlar

       bort och försvinner#.

 

Vassruggarna vid Nilens mynning förtorkas.

        All sådd vid Nilens vattenflöde förstörs.

Blir likt torra agnar för vinden. 

 

Jesaja bok. 19:8.

 

8.  #Alla fiskare sörjer och klagar, de som lägger

ut rev i floden.

      De som kastar ut sina nät grips av vanmakt#.

 

Nilens fiskare sörjer höjer klagorop:

    fisken dör ut.

Fiskare fiskar förgäves.

 

Jesaja bok. 19:9.

 

9.  #Linodlarna ger upp hoppet, häcklerskor

och vävare bleknar#.

 

Linodlarna vid Nilens strand modlösa.

      

Jesaja bok. 19:10.

 

10.  #Lärftmakarna står betryckta, alla daglönare

förlorar modet#.

 

Daglönare modlösa.

      Lärftmakarna uppgivna.

 

Jesaja bok. 19:11.

 

11.  #Rena dårar är furstarna i Soan, de visa

ger farao flerfaldiga råd.

     Hur kan ni säga till farao:

"Vi är söner av visa män, vi stammar från

      forntidens kungar"#.

 

Soans furstar dårar: de kallade för visa i landet

      ger farao ord  deras råd dårars råd.

Hur kan ni ljuga inför kung Farao:

      Vi är söner till visa män.

Härstammar från forntidens kungar.

 

Jesaja bok. 19:12.

 

12.  #Var är de nu, dina visa?

Må de berätta och låta dig veta om vad

       Herren Sebaot beslutat om Egypten#.

 

Var är de visa i Egypten?

      Visas rådgivning berättar  vad Herren Sebaot

beslutat sig göra med egyptierna.

 

Jesaja bok. 19:13.

 

13.  #Soans furstar handlar som dårar,

Memfis furstar låter sig luras, stamhövdingarna

       leder egyptierna vilse#.

 

Soans furstar dårskapens trälar.

     Memfis furstar  lögnens villfarelsens offer.

Egyptierna stamhövdingarnas slavar.

 

Jesaja bok. 19:14.

 

14.  #Herren har fyllt dem med förvillelse,

därför får de egyptierna att ragla vad de

      än tar sig för, som en drucken raglar

i sina spyor#.

 

Herrens straffdom fyllt dem med förvirring.

     Egyptierna i sin förvillelse från sanningen

likt drucknas liv.

 

Jesaja bok. 19:15.

     

15.  #Ingenting skall lyckas för Egypten,

varken för huvud eller svans, stam eller strå#.

 

Egyptens trolöshet leder dem till undergång.

        

Jesaja bok. 19:16.

 

16.  #Den dagen skall egypterna bli som kvinnor,

de skall darra och bäva när Herren Sebaot lyfter

       handen mot dem#.

 

Egyptierna saknar djupsinnig insikt:

     i sin gudlöshet skräckslagna inför Herren

Sebaots allmakts hand.

 

Jesaja bok. 19:17.

 

17.  #Juda land skall bli en fasa för egyptierna.

När de hör det namnet nämnas skall de bäva

       inför det beslut som Herren Sebaot har

fattat om dem#. 

 

Juda land blir till egyptiernas farofyllda liv.

         Hör de hans heliga namn blir de skräckslagna.

Hans orubbliga beslut: ger dem rädsla. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 18:1-7.

 

                SÄNDEBUDEN FRÅN KUSH.

 

Jesaja bok. 18:1.

 

1.  #Du land som snurrar av flygfän ----- land

bortom floderna i Kush -----#.

 

Jesaja bok. 18:2.

 

2.  #Du som skickar sändebud över havet,

papyrusskepp ut på vattnet!

      Ge er av, snabba budbärare, till ert resliga,

svartglänsande folk, som är fruktat vida omkring,

       det starka och segerrika folket, vars land

är genomskuret av floder#.

 

Utsända budbärare över vida havet. 

     Du, Kush skickar dina sändebud med

papyrusskepp ut på vattnet!

       Din snabbfotade budbärare till ert

storväxta folk.

      Stridsdugligt folk  segerrikt folk.

 

Jesaja bok. 18:3.

 

3.  #Alla ni som bygger och bor på jorden,

ge akt när fälttecknet höjs på bergen, lyssna 

       när hornet ljuder!#.

 

Flitiga byggherrar har sin boplats på jorden.

         Lyssna villigt på budbärares budskap.

 

Jesaja bok. 18:4.

 

4.  #Så säger Herren till mig:

"Lungt ser jag på från min boning medan luften

       dallrar i solvärmen och daggen faller rikt 

i skördetiden"#.

 

Herrens ord till er:

      Från min himmelska boning ser:

Luften vidrörs av solvarmen.

       Morgondaggen faller över skörden.

 

Jesaja bok. 18:5.

 

5.  #Ty innan säden ännu skördats, när vinrankans

blomma fallit av och druvan börjar mogna,

        då skär man av skotten med kniv och hugger

bort revorna#.

 

Innan fruktbara  säden bärgats:

       Vin rankans blomma vissnat  vindruvan

mognat  blir avskuren med vass kniv.

 

Jesaja bok. 18:6.

 

6.  #Allt skall lämnas åt rovfåglarna i bergen

och åt markens djur.

        Det räcker både sommar och vinter

för fåglarna och markens alla djur#. 

 

Rovfåglarnas  markens  djur föda vinrakans skörd.

     Tillräcklig föda för sommar vinter för

himlens fåglar markens allla djur.   

 

Jesaja bok. 18:7.

 

7.  #När den tiden kommer skall tribut till Herren

Sebaot lämnas av resliga, svartglänsande

       folket, som är fruktat vida omkring, det starka 

och segerrika folket, vars land är genomskuret

        av floder, den skall lämnas på platsen för

Herren Sebaots namn, Sions berg#.

 

Storväxta folket  skräckslaget folk starkt segerrikt

     folk överlämnas på Sions Berg.   

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 17:12-14.

 

        HERREN SKINGRAR ISRAELS FIENDER.

 

Jesaja bok. 17:12.

 

12.  #Vilket dån från tallösa folk, ett dån som när

havet dånar!

       Vilket brus av folk, ett brus som när väldiga

vatten brusar!#.

 

Israels fiender förskingrade.

       Fienderna: oräkneligt antal.

Fiendens stridslystenhet likt ljudet från

     havets mäktiga kraftkällor.

 

Jesaja bok. 17:13.

 

13.  #Men när Herren ryter mot dem, flyr de bort 

i fjärran som agnar jagade av vinden över bergen,

       som tisteldun i stormen#.

 

Herren Sebaot rättfärdiga vrede ryter likt

     argsint lejon mot fiendens ondska.

Fienden likt agnars försvarslöshet mot

     vindens styrka.

 

Jesaja bok. 17:14.

 

14.  #På kvällen råder skräck, i gryningen är

de borta.

        Detta blir plundrarnas lott, skövlarnas öde#. 

 

Vid kvällens mörker råder fiendens rädsla.

        Vid dagens början är fienden försvunnen.

Straffet för fiendens plundring.

        Skövlarnas belöning  ödeläggelse.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

JESAJA BOK. 17:1-11.

 

       DAMASKUS OCH EFRAIMS UNDERGÅNG.

 

Jesaja bok. 17:1.

 

1.  #Budskap om Damaskus.

Damaskus skall utplånas som stad och bli

     en ruinhög#.

 

Damaskus undergång för hennes synders skull.

       Staden som skall förintas.

Bli till en ödelagd ruinhög.

 

Jesaja bok. 17:2.

 

2.  #Övergiven för alltid.

Dess lydstäder lämnas åt boskapshjordar,

som kan vila ostörda där#.

 

Övergiven för alltid: obebodd lämnad till ökendjuren.

        Lydstäderna boskapshjordens byte.

 

Jesaja bok. 17:3.

 

3.  #Efraim skall förlora sin borg, Damaskus sitt

kungavälde.

     Med det som är kvar av Aram skall det gå som

med Israels glans.

      Detta är Herren Sebaots ord#.

 

Efraim förlorat sin trygghet.

       Damaskus förlorat sitt mäktiga kungavälde.

Aram likt Israeliterna fångar i fiendens våld.

      Herrens Sebaots ord: orubbligt.

 

Jesaja bok. 17:4.

 

4.  #Den dagen bleknar Jakobs glans och all hans

frodighet förtvinar#.

 

Jakobs välfärdsdagar tillintetgjorda.

        Hans fruktbarhet  fruktlös. 

 

Jesaja bok. 17:5.

 

5.  #Det blir som vid skörden:

man tar en knippe med handen och skär av axen.

      Det blir som när man plockar ax i Refraimdalen#.

 

Skördens avkastning: dålig.

        Endast en knippe när axen skärs av. 

 

Jesaja bok. 17:6.

 

6.  #En efterskörd är allt som blir kvar, 

som när man slår ner oliver:

       ett par tre frukter uppe i toppen, fyra fem

på trädets grenar.

       Detta är Herrens, Israels Guds, ord#.

 

Efterskörden ringa.

     Få oliver finns.

Ett par tre frukter ses i trädets topp.

        Fyra fem grenar av trädet grönskar.

 

Jesaja bok. 17:7.

 

7.  #Den dagen skall människorna vända sig till

sin skapare och rikta sina blickar mot

     Israels Helige#.

 

Människor i sin nöd: gör botgörelse,

    bekänner sina synders mått inför skaparen.

Riktar sin förödmjuka blick mot Israels Helige.

 

Jesaja bok. 17:8.

 

8.  #De skall inte vända sig till altarna, som de själva har byggt, inte rikta sina blickar mot det

      som de  gjort med sina egna händer,

asherapålarna och rökelsealtarna#.

 

Inte göra bot och bättring vid avguda altaren:

     deras händers verk.

Sitt själviskt skapade asherapålar och rökelse-

     altare inför falska avgudabilder. 

 

Jesaja bok. 17:9.

 

9.  #Den dagen skall dina städer ligga lika övergivna som de städer som amoreerna och hiveerna

    övergav när israeliterna kom.

 

Dagen kommer då dina städer bli lika ödelagda.

        De vilka städer blev övergivna av

amoreerna hiveerna då israeliterna kom.

 

Allt skall bli öde#.

 

Jesaja bok. 17:10.

 

10.  #Du har glömt Gud, din räddning, inte tänkt 

på klippan, din tillflykt.

        Därför:

du kan göra planteringar åt den ljuvlige, så frön

     till rankor åt den främmande#.

 

Ditt gudlösa liv glömt Gud: din räddare.

        Din fasta klippa din säkra tillflykt.

 

Jesaja bok. 17:11.

 

11.  #Du kan få plantorna att växa höga samma dag 

du sätter dem och låta det du sår spira redan på

     morgonen ----- ändå slår skörden fel på plågans

dag, ingen lindring finns för smärtan#.

 

Din undergång drabbar dig:   

        Dina plantor växer höga plantera dem

dina sådda plantor spira på morgonen.

          Skörden blir fördärvad på plågans dag.

Plågans dag  smärtsamt lidande.

 

 

      

   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 13 feb 10:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

   DEL. 24300.

 

24300.  Talar dömande ord  om nästans liv

  i ord och handling: visar kärlekslöst beteende.

 

24301.  Rädslan sprider sin illaluktande närhet

där lögnen råder.

 

24302.  Rädslan mörkrets vän 

frimodighetens o-vän.

 

24303.  Saktmodet befriat från vredens tyranneri.

 

24304.  Hatet  föraktet  o-gästvänligt.

 

24305a.  Ondskans redskap  högmodet  girigheten.

 

24305b.  Ondskans redskap  vreden avundet.

 

24306.  O-ändliga visdomen  bevarar människohjärtat från fåfängan  idel tomheten.

 

24307.  Ondskan vanärar själens värdighet.

 

24308.  Högmodet maktlös mot ödmjukheten.

 

24309.  Ödmjuke ser Livet  meningsfullt  värdefullt.

 

24310.  Man kan inte tjäna två herrar både:

självupphöjelsen och sanningen.

 

24311.  Ondskan själens mörker  förmörkar

det sanna ljuset.

 

24312.  Där förlåtelsen råder  råder ingen förlåtelse.

 

24313a.  Ondskans o-förlåtelse  sårar själen.

 

24313b.  Godhetens förlåtelse  läker själen.

 

24314a.  Begären krävande.

 

24314b.  O-barmhärigheten krävande.

 

24315.  Uppväckta begär  dödar själen.

 

24316.  Hjärtats känner dragningskraft till seendet.

 

24317.  Hjärtats känner dragningskraft till hörandet.

 

24318.  Tala med o-tyglad tunga föder o-sämja.

 

24319a.  Falsk säkerhet  sann säkerhet.

 

24319b.  Falsk säkerhet  o-trygg  o-säker.

 

24319c.  Sann säkerhet  vilande harmonisk.

 

24320.  Tänkande hjärtat  ståndaktigt hjärta.

 

24321.  O-kunnigheten förmörkar hjärtats tankar.

 

24322.  Visheten klokheten två tvillingbröder.

 

24323.  Klokheten  visheten  uppmuntrar

värdesätter hjärtats  tankar.

 

24324.  Skadliga likgiltigheten  tids energitjuv.

 

24325.  Ilsket hjärta  o-tacksamt hjärta.

 

24326.  Ondskan sviker  livets själsliga värdighet.

 

24327.  Ondskan  självisk  självupptagen

ego-centrisk.

 

24328.  Ondskan rider  högmodets o-lydnad.

 

24329.  Ondskan förnekar sanningen.

 

24330.  Kärlekens godhet  givande  outtömlig.

 

24331.  Ondskan mörkrets vän  ljusets fiende.

 

24332.  Högmodets självgodhet  själens fiende.

 

24333.  Högmodet förnekar sanningen.

 

24334a.  Högmodets självgodhet  förmörkar själen.

 

24334b.  Högmodets självgodhet  vilseleder

    hjärtats tankar.

 

24335.  Ödmjukheten  ljuset  ärar sanningen.

 

24336.  Ödmjukheten ringaktar  högmodets

     onda planer.

 

24337.  Högmodets  onda planer  farofyllda

upproriska mot sanningen.

 

24338.  Föraktfulla ord har sitt ursprung 

i ondskans högmod.

 

24339.  Ondskans övermod föraktar människovärdet.

 

24340a. Elakheten skräckslagen i godhetens

närhet.

 

24340b.  Elakheten skräckslagen i snällhetens

    närhet.

 

24340c.  Elakheten skräckslagen i vänlighetens

    närhet.

 

24341.  Elakheten upprorisk mot  snällheten 

    hatar den.

 

24342.  Elakheten upprorisk mot  vänligheten

     föraktar den.

 

24343.  Elakheten upprorisk mot  godheten

   hatar den.

 

24344.  Söker mänskligheten  ödmjukheten

    bli den älskad  uppmuntrad.

 

24345a.  Ödmjukheten har alltid. 

 

24345b.  Högmodet har aldrig tid för något.

        Skapar förvirring oro kaos.

 

24345c.  Högmodet lever i förvirring oro  kaos.

 

24346a.  Ondskan dålig uppmuntrare.  

 

24346b.  Ondskan  dålig vägvisare: förvirrad.

 

24347a.  Moraliska misären  främmande

för godheten.

 

24347b.  Moraliska misären  godheten 

går skilda vägar.

 

24347c.  Moraliska misären  godheten:

Godheten älskar uppmuntrar människovärdet.

 

24348.  Godheten  moraliska misären:

Moraliska misären saknar människovärdet.

 

24349.  Lögnen förvränger sanna verkligheten

    till o-verklighet.

 

24350.  Modlöshet  uppgivenhet  glädjens

     o-vänner.

 

24351.  Uppgivenheten  modlösheten  glädjedödare.

 

24352.  Modlösheten  uppgivenheten  förmörkar själen.

 

24353a.  Kärleken uppmunrar  vederkvicker själen.

 

24353b.  Kärleken  trösterrik  älskvärd.

 

24353c.  Kärleken  ej upprorisk  läkande för själen.

 

24354.  Kärleken  tålig mild  läkande för själen.

 

24355.  Kärleken avundas inte  ej bitter  besviken.

 

24356.  Goda gärningar vänder inte  fåfängt tillbaks.

 

24357.  Onda ord  onda gärningar  vänder

fåfängt tillbaks.

 

24358.  Vänligheten ger oss läkedom tröst

för våra själar.

 

24359.  Elakheten ger oss själssår sorg 

för våra själar.

 

24360.  Ondskan sorgens  bedrövelsens moder.

 

24361.  Rädslan  smärtan  Livets oro förtvivlan.

 

24362.  Tungans spel med  elaka ord  sårande

   farofyllda   dödar själen.

 

24363.  Ljuset ger  värme ömhet.

 

24364.  Ljuset ger  harmoni  glädje.

 

24365.  Insikten fördriver  okunnigheten.

 

24366.  Världslig girighet  skadlig smärtsam.

 

24367.  Världen är ondskans våld.

 

24368.  Sårbar kärlek  lidande givande:

ger allt förväntar sig inget gensvar.

 

24369.  Missbrukar talförmågan  pratmakaren.

 

24370.  Ondskans gärningar:  terrordåd  illgärningar.

 

24371.  Terrordåd  illgärningar hatar föraktar Livet.

 

24372.  Terrordåden strider mot goda moralen

och etiken.

 

24373.  Förvirringen  problem-lösare.

 

24374.  Förvirringen  problemskapare.

 

24375.  ÄGA GOD RELATION MELLAN MELLAN

     MÄNNISKANS VILJA OCH KROPPENS SIGNALER.

 

24376.  Lyssna villigt på kroppens signaler.

 

24377.  Min vilja säger mig till min tankevärld:

    kroppens signalerande säger:

kroppen ger min hjärna signaler: kroppen talar

    om sin smärta.

Besvarar min vilja hjärnans signaler:

       fördjupas kroppen och hjärtats vilja

med varandra.

 

24378.  Penningbegäret vill ge falsk bild av rädsla:

      undfly ekonomiska kännbara fattigdomen.

 

24379.  Penningbgäret saknar kännedom om

    penningens moraliska värde.

 

24380.  Penningbegäret  ha-begäret  mänsklighetens fördärv och undergång.

 

24381.  Penningbegäret ursprungliga tanke

ge mänskligheten falsk trygghet.

 

24382a.  O-passande uppförande:

     Häftigt beteende.

 

24382b.  O-passande uppförande:

    Ilsket beteende.

 

24382c.  O-passande uppförande:

      Väldsamt beteende.

 

24383a.  Högmodet rider på ärefylld tunga.

 

24383b.  Ödmjukheten rider på förödmjukad

    talträngd tunga.

 

24384.  Egoismen kylig hårdhjärtlig kall.

 

24385.  Ömheten  med-känslan:

vad mänskligheten idag behöver istället för

       terrordåd   illgärningar.

 

24386.  Tänk få vara eniga i tanke tal och gärningar.

 

24387.  Högmodet rider på Självhävdelsen.

 

24388.  Ärligheten  uppriktigheten  värdesätter

   livets värde.

 

24389.  Godheten försvarar i kampen mot

elakhetens dårskap

 

24390.  Elakhetens dårskap varför lyssna på den!

 

24391.  Ondskan dålig tjänare och rådgivare.

 

24392.  Ondskan dålig tjänare  godheten

pålitlig tjänare.

 

24393.  Ondskan dålg tjänare  stjäler slaktar

     förgör allt.

 

24394.  Ödmjuke lever i ständig tillväxt i ödmjukhetens fullhet.

 

24395.  Ödmjukhetens fullkomlighet:

     gör inga misstag felsteg.

 

24396.  Stolte lever i daglig hatisk vrede mot

   ödmjukhetens mjukhet mildhet.

 

24397.  Ondskan o-tröstlig för samhället.

 

24398.  Godheten  vänligheten  ej kostsam

för samhället.

 

24399.  Skadegörelse  kostsam för samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

     

 

   

 

  

       

    

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se