Alla inlägg under januari 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 5:26-30.

 

              FIENDEN FRÅN FJÄRRAN.

 

Jesaja bok. 5:26.

 

26.  #Han skall höja fälttecknet för ett folk

i fjärran, locka det hit från jordens ände.

     I rasande fart skall det komma#.

 

Folket fiende  till  goda gärningar:

     gudlöst folk.

Vilket sprider olycka över mitt folk.

 

Jesaja bok. 5:27.

 

27.  #Ingen är trött eller snubblar, ingen dåsar,

ingen sover.

       Inget bälte lossnar, ingen skorem brister#.

 

Fienden redo till anfall: blir ej trött eller utmattat.

     Stider i en välutrustad  vapenutrustning.

Väl förberedda för strid: äger tappra stridssoldater. 

 

Jesaja bok. 5:28.

 

28.  #Deras pilar är vässade, bågarna spända.

Hästarnas hovar är hårda som flinta,

      vagnshjulen virvlar som vinden#.

 

Deras stridspilar vässade målinriktade.

       Hästarnas hovar hårda: redo för strid.

Vagnhjulen följer hästarnas tappra beslutsamhet.

 

Jesaja bok. 5:29.

 

29.  #Deras rytande är som lejonets, de ryter

som unga lejon.

       Morrande griper de bytet och släpar iväg 

det, och ingen kan rädda det#.

 

Fiendens rytande likt lejonens.

          Likt unga lejons morrande griper sitt byte.

Bytet släpas ivag: försvarslöst.

 

Jesaja bok. 5:30.

 

30.  #Den dagen skall man höra ett rytande 

som när havet ryter.

      Blickar man ut över landet råder mörker

och nöd, ljuset förmörkas av töcken#. 

 

Under dagens ljus hörs deras rytande likt 

     havets mäktiga rörelse.

Människors över landet där  fienden varit:

    råder mörker ödeläggelse.

Ljus förbytts i dödligt mörker.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

 JESAJA BOK. 6:1-13.

 

        HERREN KALLAR JESAJA TILL PROFET.

 

Jesaja bok. 6:1.

 

1.  #Det är då kung Ussia dog såg jag Herren.

Han satt på en hög och upphöjd tron,

       och hans mantelsläp fyllde templet#.

 

Efter kung Ussias död såg jag Herren.

       Satt på en hög upphöjd tron.

Hans mantelsläp fyllde hela templet.

 

Jesaja bok. 6:2.

 

2.  #Serafer stod ovanför honom, var och en

med sex vingar:

       med två vingar skylde ditt ansikte, 

med två skylde de kroppen och med två

       flög de#.

 

Jesajas syn av det himmelska:

    Serafer var placerade ovan för hans tron.

           Varje seraf hade sex vingar.

Två vingar skylde ditt ansikte.

        Två vingar täckte de kroppen.

Två vingar flög de med.

 

Jesaja bok. 6:3.

 

3.  #Och de ropade till varandra:

Helig, helig, helig är Herren Sebaot!

       Hela jorden är full av hans härlighet#.

 

De aktivt ropade samstämmigt till varandra:

       Helig, helig helig är Herren Sebaot!

Hela jorden äger hans fulla härlighet.  

 

Jesaja bok. 6:4.

 

4.  #Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen,

och templet fylldes av rök#.

 

Ropet påverkade trösklarna i templet.

       Vidrördes i sina fästen.

Templet fylldes av välluktande rök. 

 

Jesaja bok. 6:5.

 

5.  #Jag sade:

Ve mig!  Jag är förlorad, ty jag har orena läppar

      och jag bor bland ett folk med orena läppar,

och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot#.

 

Jag, Jesaja sade:

     Inför hans heliga närvaro:

Jag förgås av mitt syndfulla liv.

        Jag har orena läppar har min boplats,

bland ett folk med orenhetens läppar.

         Mina ögon sett Konungen den helige

Herren Sebaot. 

 

Jesaja bok. 6:6.

 

6.  #En av seraferna flög fram till mig med ett

glödande kol som har hade tagit från altaret

      med en tång#.

 

En av seraferna flög fram till mig:

      hade ett glödande koltagits från renhetens

altare med en griptång.

 

Jesaja bok. 6:7.

 

7.  #Med det vidrörde han min mun och sade:

"När detta vidrör dina läppar blir din skuld 

      borttagen och din synd sonad"#.

 

Vidrörde min orena mun sade:

         När det glödande rena kolet vidrör

dina läppars orenhet: blir din skuld försonad.

        Synden i ditt liv utplånad.

 

Jesaja bok. 6:8.

 

8.  #Och jag hörde Herrens röst.

Han sade:

        "Vem skall jag sända, vem vill vara min

budbärare?"
       Jag svarade:

"Jag, sänd mig!"#.

 

Hörde Herrens röst tala:

      Hans ord frågade mig vem vill vara

mitt budbärare?

       Svarade med rena läppar:

Jag villig vara din budbärare.

 

Jesaja bok. 6:9.

 

9.  #Då sade han:

"Gå och säg till detta folk:

     "Ni skall höra men ingenting förstå,

ni skall se men ingenting fatta"#.

 

Besvarade min villighet:

       Var frimodig säg till detta folk:

Ni skall höra inte förstå vad jag säger.

      Se, vad gör vill göra för er:  inte förstå sanningen.

     Era hjärtats tankar förblindade.

 

Jesaja bok. 6:10.

 

10.  #Förstocka detta folk, täpp till deras

öron, täck för deras ögon, så att de ingenting

       ser, ingenting hör, ingenting förstår

och inte vänder om och blir botade#.

 

Förstocka detta folk:

       Låt deras öron bli ohörsamma.

Deras ögon förblindade.

         De gör ingen bot och bättring. 

 

Jesaja bok. 6:11.

 

11.  #Jag frågade: 

"Hur länge, Herre"?

        Han svarade:

"Tills städerna ligger i ruiner och ingen bor

       i dem, tills husen står tomma och åkrarna

ligger övergivna".

 

Jag frågade Herren Sebaot:

       Under ur lång tid, Herre?

Intill städerna är ödelagda.

          I deras ödeläggelse finns ingen boplats.

Husen tomma på folk.

      Åkrarna i landet övergivna.

 

Jesaja bok. 6:12.

 

12.  #Herren skall föra människorna långt bort,

och landet skall lämnas öde#.

 

Herren skall själva fördriva folket till

    främmande land.

Deras land skall bli ödelagd.

 

Jesaja bok. 6:13.

 

13.  #När en tiondel ännu är kvar skall också

den tillintetgöras, så som man bryter upp

       stubben efter en terebint eller ek.

----- Ett heligt släkte är den stubben#.

 

En tiondel av folket lämnas ännu kvar.

   Även den skall tillintetsgöras.

Likt man bryter upp en terebint eller ek.

           Denna stubbe heligt släkte.   

 Heliga släktet förskingras. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 5:8-25.

 

                       VEROP.

 

Jesaja bok. 5:8.

 

8.  #Ve er som samlar hus efter hus och lägger åker,

till ingen mark finns kvar och ni ensamma

     äger landet"#.

 

Olycka elände drabbar era inköpta hus.

          Era åkrar skördar förbannelse.

 

Jesaja bok. 5:9.

 

9.  #Detta har Herren Sebaot uppenbarat för mig:

Sannerligen, de många husen skall stå öde,

      stora och ståtliga, men tomma#.

 

Herren Sebaot uppenbarat sanningen för mig.

        Det är sant:

Flera hus står folktomma.

         Präktiga ståtliga hus blir till fåfänga.

 

Jesaja bok. 5:10.

 

10.  #En vingård på tio plogland skall ge en enda

lägel vin, en hel tunna utsäde skall ge en enda

      skäppa korn#.

 

En vingård ger dålig avkastning.

           

Jesaja bok. 5:11.

 

11.  #Ve dem som störtar upp i ottan för att få

sig ett rus och blir sittande långt fram på kvällen

     heta av vin!#.

 

Olycka drabbar dem som tidigt vaknar:

        dricker av rusdryckens heta vin smak.

 

Jesaja bok. 5:12.

 

12.  #Här hörs lyra och harpa, tamburin och flöjt,

medan vinet flödar på deras fester.

      Men Herrens verk ser de inte, vad han gör

märker de inte#.

 

Lösaktiga fester hörs där vinets smak fyller

       dårens mun.

Herrens verk fördold för dåraktigt beteende.

 

Jesaja bok. 5:13.

 

13.  #Därför skall mitt folk föras bort, ty de saknar

förstånd.

         Stormännen skall dö av hunger, den larmande

hopen försmäkta av törst#.

 

Mitt dåraktiga folk blir bortfört: saknar

       visheten klokheten.

Landets stormän dör av hunger.

       Larmande folkhopen förgås av törst.

 

Jesaja bok. 5:14.

 

14.  #Därför öppnar dödsriket sitt gap, spärrar upp

sina breda käftar, och stadens förnäma skall

     störta dit ner, hela den högljudda, larmande

hopen, den som nu festar i staden#.

 

Dödsriket öppnar sitt gap  fångar dem dödligt grepp.

           Döden öppnar upp sina breda dödskäftar.

Stadens förnäma blir dödens offer.

     

Jesaja bok. 5:15. 

 

15.  #Därför kuvades människan, därför tvangs hon

på knä, och de stolta tvangs att sänka blicken#.

 

Människan bestulen på livet.

        Stolthetens blickar  förödmjukade.  

 

Jesaja bok. 5:16.

 

16.  #Men Herren Sebaot visade sig i sin storhet

när han fällde sin dom, Gud, den Helige, framstod 

       i sin helighet när rättvisa skapades#.

 

Herren Sebaot visade sin allmakts storhet.

        Fällde sin rättvisa dom.

I rättvisan fanns den Helige Gudens rättvisa.

 

Jesaja bok. 5:17.

 

17.  #Där skall lammen vallas som på en äng,

bland de dräptas ruiner skall killingar beta#.

 

Lammen vallas fritt på ängens marker.

       Bland ödelagda ruiner deras killingar beta.

 

Jesaja bok. 5:18.

 

18.  #Ve dem som drar till sig straffet med lögnens rep och straffdomen med falskhetens lina#.

 

Olycka drabba dem för lögnens skull.

          Straffdomens olycka för falskhetens skull. 

 

Jesaja bok. 5:19.

 

19.  #De som säger:

"Må han skynda sig, må han snart utföra sitt verk,

        så att vi får se det.

Må det komma, må det ske, det som Israels

       Helige har bestämt, så att vi får uppleva det"#.

 

Jesaja bok. 5:20.

 

20.  #Ve dem som kallar ont för gott och gott

för ont, som gör mörker till ljus och ljus till

       mörker, surt till sött och sött till surt!#.

 

Olycka drabbar de som förvränger sanningen

     till lögn:

Kallar ondskan för godheten.

          Godheten för ondskan

Gör mörkret till ljuset: Mörkret alltid mörkt.

       Gör ljuset till mörker: Ljuset alltid ljust.

Sur smak till sötma: sur smak alltid sur.

        Söt sötma till sur smak.  Sötman alltid söt. 

Vilket förvirrar folket.

        

Jesaja bok. 5:21.

 

21.  #Ve dem som är visa i egna ögon och anser sig 

själva kloka!#.

Elände kommer över själviskt visa.

         Själviskheten bedrar människan 

in i dårskap.

 

Jesaja bok. 5:22.

 

22.  #Ve dem som är hjältar i att dricka och mästare i att blanda sitt vin!#.

 

Olycka drabbar egenkära hjältar i sitt drickande.

         

Jesaja bok. 5:23.

 

23.  #De friar den skyldige för mutor och vägrar

den oskyldige hans rätt#.

 

Farofyllt elände kommer över de o-rättvist

     befriar skyldiga med o-ärliga mutor.

Orättvise vägrar frisläppa den oskyldiges

       rättigheter.

 

Jesaja bok. 5:24.

 

24.  #Men som halmstrån förtärs av lågan 

och hö sjunker samman i elden skall deras

         rot murkna och löven virvla bort

som stoft.

       De har förkastat Herren Sebaots lag,

Israels Heliges ord har de föraktat#.

 

De trolösa liknar halmstrå som förtärs 

     av eldslågan.

I hettans eldslåga sjunker höet samman.

         Deras livsrot föruttna.

Likt lövens lätthet bli till tomhetens stoft.

        Förkastat Herrens Sebaots lag.

 

Jesaja bok. 5:25.

 

25.  #Därför vredgades Herren på sitt folk,

han lyfte handen och slog det.

       Då bävade bergen och liken låg på gatorna

som avskräde.

       Ändå lade sig inte hans vrede, hans hand

är alltjämt lyft#.

 

Deras gudlöshet upptände Herrens vrede på

      sitt folks synder.

Vilket påverkade bergen  liken låg utspridda på

      stadens gator.

Utan människovärde.

        

        

         

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 5:1-7.

 

                 SÅNGEN OM VINGÅRDEN.

 

Jesaja bok. 5:1.

 

1.  #Jag vill sjunga en ny sång om min älskade

vän, en sång om min vän och hans vingård.

      Högt uppe på bördig sluttning hade min

vän en vingård#.

 

Herren sjunger en ny jubelsång sin älskade vän.

              Hans vingård: Israel.

Vingården högt uppe på bördig sluttring.

 

Jesaja bok. 5:2.

 

2.  #Han luckrade upp den och plockade sten

och planterade ädelt vin.

      Han byggde ett vakttorn, han höggt ut

ett presskar.

      Han väntade sig söta druvor, men vingården

gav honom sura#.

 

Jag fostrade dem plockade bort deras

      köttsliga vilja.

Vingården planterades ädelt smakligt vin.

        Byggde vakttorn beskyddade Israel från fienden.

        Väntade mig goda gärningar.

Vingården  Israel  gav mig onda  gärningar. 

 

Jesaja bok. 5:3.

 

3.  #Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,

döm mellan mig och min vingård!#.

 

Låt domorden drabba Jerusalems stolta män.

        Judas folk.

Låt domen inträffa mellan mig och Israel. 

 

Jesaja bok. 5:4.

 

4.  #Vad mer kunde göras för min vingård, 

som jag inte redan gjort?

         Jag väntade söta druvor ----- varför gav den

mig sura?#.

 

Min kärlek till Israel  var otacksam.

     Väntade mig lydnad men bemöttes av 

olydnad inför min lag.

 

Jesaja bok. 5:5.

 

5.  #Nu skall jag låta er veta vad jag tänker 

göra med min vingård.

     Jag skall ta bort stängslet, så att den 

blir skövlad, jag skall riva muren, så att den

      blir nertrampad#.

 

Ska nu låta er få veta Israels framtid.

          Ta bort deras beskydd mot fiendens onda

planer.

        Min välsignelse mot dem till förbannelse:

för deras trolöshets skull.

 

Jesaja bok. 5:6.

 

6.  #Jag skall låta den förfalla: där skall inte

beskäras; inte hackas, tistel och törne skall

      ta överhand.

Och molnen skall jag förbjuda att fälla sitt 

    regn över den#.

 

Låta Israel: min vingård ödeläggas.

       Förbannelsens tistel och törnen förkväva den.

Regnfyllda molnen förbjudas bevattna den.

 

Jesaja bok. 5:7.

 

7.  #Herrens Sebaots vingård är Israel,

Judas folk hans älskade plantering.

         Han väntade oväld men fann våld,

väntade rätt men fann orättvisa#. 

 

Herrens Sebaots vingård: mitt älskade Israel.

         Judas folket hans älskades vingårdsplantering.

Förväntade sig god gärningar  från sin

      utvalda vingård.

Istället onda våldsdåd.

       O-rättvisa var deras herre.

 

 

          

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 4:2-6.

 

       EN FRAMTID FÖR DE RÄDDADE.

 

Jesaja bok. 4:2.

 

2.  #Den dagen skall det som Herren låter växa 

vara en prydnad och en heder för dem i Israel

       som räddats, och landets gröda skall vara 

deras stolthet och ära#.

 

De räddade av Israels folk  få äta av landets

     gröda.

 

Jesaja bok. 4:3.

 

3.  #Och den som är kvar i Sion, den som sparats

i Jerusalem, skall kallas helig, var och en   

     i Jerusalem som är skriven bland dem som

skall leva#.

 

De kvarlevande i Sion  Jerusalem:

     kallas heliga.

 

Jesaja bok. 4:4.

 

4.  #Men först skall Herren med domens ande

och reningens ande tvätta bort Sions döttrars

        smuts och skälja Jerusalem rent efter dess

blodsdåd#.

 

Herren med domens ande  reningens ande:

       låta sin helighet  rena  Sions döttrar  från

gudlöshetens avguderi och trolöshet. 

 

Jesaja bok. 4:5.

 

5.  #Över hela Sions berg och festförsamlingen

där skall Herren skapa ett moln om dagen

      och en rök och ett flammande eldsken 

om natten.

      Ja, över allt skall hans härlighet vara en skärm#.

 

Över Sions berg festförsamlingen:

     skall Herren skapa ett moln om dagen.

Flammande eldsken om natten.

 

Jesaja bok. 4:6.

 

6.  #Ett tak som ger skugga under dagens hetta,

tillflykt och skydd mot regn och skyfall#.

 

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 3:16-4:1.

 

                DOM ÖVER SIONS DÖTTRAR.

 

Jesaja bok. 3:16.

 

16.  #Herren sade:

Därför att Sions döttrar är så högfärdiga

          och går där med näsan i vädret, kastar blickar

omkring sig och trippar fram så kockett#.

 

Domsord över Sions döttrar.

         Sions döttrar högmodiga.

Visar stolt kropps beteende.

      

Jesaja bok. 3:17.

 

17.  #Därför skall Herren raka deras hjässor

och blotta deras blygd#.

 

Vedergälla deras övermod.

        Vanära deras utseende.

 

Jesaja bok. 3:18.

 

18.  #Den dagen skall Herren ta ifrån dem hela

härligheten:  ankelringar, solsmycken

       och månsmycken#.

 

Herrens dag skall komma: 

          Deras härlighets utsmyckningar:

tas ifrån dem.

          

Jesaja bok. 3:19.

 

19.  #Och droppsmycken och armringar, slöjor#.

 

Jesaja bok. 3:20.

 

20.  #Och turbaner, fotlänkar och gördlar,

amuletter och talismaner#.

 

Jesaja bok. 3:21.

 

21.  #Fingerringar och näsringar#.

 

Jesaja bok. 3:22.

 

22.  #Festkläder och kåpor, sjalar och kappor#.

 

Jesaja bok. 3.23

 

23.  #Flätade bälten och linneplagg, 

sjaletter och flor#.

 

Jesaja bok. 3:24.

 

24.  #I stället för parafym blir det stank,

i stället för gördel rep, istället för lockar skallighet,

        istället för festkläder säcktyg om livet,

ja, istället för skönhet skam#.

 

I stället för väldoftande parafymer:

       vedervärdig lukt.

Istället för behaglig gördel  skadligt rep.

         Istället för lockigt hår  skallighet.

Istället för prydliga festkläder  säcktyg om livet.

      Istället för skönhet  skamfläckad.     

 

Jesaja bok. 3:25.

 

25.  #Dessa män skall falla för svärd, 

dina kämpar stupa i strid#.

 

Dessa tappra män bli svärdets offer.

     Du, Juda dina kämpar bli döda i strid.

 

Jesaja bok. 3:26.

 

26.  #Dina portar skall sörja och klaga,

övergiven skall du sitta på marken#. 

 

Dina ståtliga portar få sörja höja klagorop.

      Vara övergiven känna dig förödmjukad.

 

Jesaja bok. 4:1.

 

1.  #Sju kvinnor skall på den dagen gripa tag

i samme man och rop:

     "Vi skaffar själva vår mat och håller oss 

själva med kläder, om vi bara får tillhöra dig!

        Befria oss från vår vanära"#. 

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 3:1-5.

 

        ANARKI I JUDA.

 

Laglöshet råder i Juda land.

 

Jesaja bok. 3:1.

 

1.  #Se, Härskaren Herren Sebaot skall beröva

Jerusalem och Juda stöd och stöttepelare;

       all tillgång på mat, all tillgång på vatten#.

 

Herren härskaren Herren Sebaot skall bestraffa

     Jerusalem Juda lands all hjälp och stöd:

Förlora all tillgång på vatten och föda. 

 

Jesaja bok. 3:2.

 

2.  #Kämpare och krigare, domare och profeter,

  spåmän och äldste#.

 

Beröva dem på profeter domare spåmän äldste.

     

Jesaja bok. 3:3.

 

3.  #Befäl och betrodda, rådgivare, teckentydare

och besvärjare#.

 

Jesaja bok. 3:4.

 

4.  #Jag skall ge dem pojkar till ledare,

lymniga barn skall styra dem#.

 

Andligt o-mogna ledare saknar dygderna:

    vilket jämförs med pojkar: utvalda till vara ledare. 

 

Jesaja bok. 3:5.

 

5.  #Alla skall hunsa varandra, unga sätta sig 

upp mot gamla, ringa mot ansedda#.

 

O-ordning råda i landet.

      Unga respektlösa mot de gamla.

 

Jesaja bok. 3:6.

 

6.  #Om man då får fatt på någon i hans fädernehem

och säger:

       "De äger en mantal, du får bli vår furste

och härska över detta vacklande rike"#.

 

Tillsätter o-erfarna ledare härska över

      Juda land.

 

Jesaja bok. 3:7.

 

7.  #Då skall han svara:

"Jag ingen ledare.

         Jag har inte bröd i huset och ingen mantel.

Gör inte mig till furste över folket!"#.

 

Oerfarne säger jag är ingen ledare.

         Saknar dagligt bröd  för dagen.

Äger ingen mantal.

      Låt mig inte bli vald till folkets f urste.

 

Jesaja bok. 3:8.

 

8.  #Ja, Jerusalem vacklar, Juda faller.

I ord och handling utmanar de Herren och trotsar

       öppen hans helighet#.

 

Jerusalem mister sin ståtlighet och ärekrona.

     Juda land faller i moraliska misären.

 

Jesaja bok. 3:9.

 

9.  #Deras partiska domar vittnar mot dem,

de ropar ut sin synd liksom Sodom, de döljer

       den inte.

Ve dem!

       De drar olycka över sig#.

 

Deras o-rättvisa domar blir dem till åtlöje.

          I sin syndfulla ångest ropar ut likt

Sodoms moraliska misär:  olycka kommer

    över våra liv.

 

Jesaja bok. 3:10.

 

10.  #Lycklig den rättfärdige, han är god 

och får njuta sina gärningars lön#.

 

Välsignad de rättfärdiges liv.

      Lever i godheten får njuta sina gärningars lön.

 

Jesaja bok. 3:11.

 

11.  #Ve den orättfärdige, han är ond 

och får igen och får ingen vad han har gjort#.

 

Olycka elände drabbar den orättfärdige:

        Ondskefull  blir belöningslös. 

 

Jesaja bok. 3:12.

 

12.  #Förtryckare skinnar mitt folk, ockrare

härskar över det.

       Mitt folk, de som leder dig för dig vilse

och gör dig osäker om vägen#.

 

Förtryckare plundrar mitt folk.

          Mammondyrkare härskar över Juda land.

Mitt folk, dåraktiga ledare vilseleder er.

       Från sanningen till villfarelsens bittra vägar.  

 

Jesaja bok. 3:13.

 

13.  #Herren träder fram med sin anklagelse,

han står redo att döma sitt folk#.

 

Herren träder fram: anklagar sitt trolösa folk.

        Redo för döma Juda.

 

Jesaja bok. 3:14.

 

14.  #Herren går till rätta med sitt folks äldste

och styresmän.

      "Det är ni som har skövlat vingården,

rov från de fattiga finns i era hus#.

 

Herren tillrättavisar sitt folks äldste

       och styrmän.

Ni förstört min vingård.

       I era välbärgade hus finns vad ni stulit

från den fattige.

      

Jesaja bok. 3:15.

 

15.  #Med vilken rätt krossar ni mitt folk

och mal de fattiga till stoft?"

        säger Herren Gud Sebaot#. 

 

Ni har inga rättigheter förinta mitt folk.

      De fattiga liv bli till stoft.

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

ORD FÖR DAGEN.  JULI MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Vandringen i ljuset  vara vän med sanningen.

 

Andra dagen.

 

Vandringen i mörkret  vara vän med lögnen.

 

Tredje dagen.

 

Finns ingen vinning i falskheten.

 

Fjärde dagen.

 

Bedragaren, falskheten:  livets olycka.

 

Femte dagen. 

 

Lögnen: livets eländiga olycka.

 

Sjätte dagen.

 

Sanna trovärdiga ord nationell upprättelse från

    moraliska misären:

till god moral och etik.

 

Sjunde dagen.  

 

Lögnen sanningens motståndare.

 

Åttonde dagen.

 

Sanningen sätter människan fri från

    lögnens träldom.

 

Nionde dagen.

 

Lögnen förgiftar själen.

 

Tionde dagen.

 

Olydnaden oron förvirring bär dålig frukt.

     Dålig frukt  o-intressant  för människor.

 

Elfte dagen.

 

Bemöt goda onda ord växlingar med stillheten

   och lugnet.

 

Tolfte dagen.

 

Undvik sällskap med fladdrande skvallerbyttor.

 

Trettionde dagen.

 

Undvik sällskap med  tomma ordens pratmakare.

 

Fjortonde dagen. 

 

Förtalets beteende  kärlekslöst  själviskt.

      Skvalleriets beteende själviskt kärlekslöst.

 

Femtonde dagen.

 

Tänk få vara hängiven ödmjukheten:

       älska den uppmuntra den.

 

Sextonde dagen.

 

Barmhärtigheten förlåtande.

     O-barmhärtigheten  o-förlåtande.

 

Sjuttionde dagen.

 

Ödmjukheten har alltid tid.

 

Artonde dagen.

 

Högmodet har aldrig tid för något: förvirrad.

 

Nittionde dagen.

 

Ondskan dålig uppmuntrare.

        Ondskan dålig rådgivare.

 

Tjugonde dagen.

 

Visheten klokheten  goda  rådgivare.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Innerlig medkänsla  främmande för stolt hjärta.

 

Tjugoandra dagen.

 

Ondskan kostsam för samhälls-ekonomin.

 

Tjugotredje dagen.

 

Vänligheten  godheten ej kostsam för

    samhälls-ekonomin.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Dödligt virus kostsamt för samhället.

 

Tjugofemte dagen.

 

Terrorvåldet dödligt virus gör samhället

        skräckslaget.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Terrorvåldet  dödligt virus kostsamt för

     samhälls-ekonomin.

 

Tjugosjunde dagen.

 

O-mätlig ömhet  uppskattar uppmuntrar 

     människovärdet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Gemenskapen  kärleken:  barmhärtig kärleksfull.

 

Tjugonionde dagen.

 

Likgilitigheten  hyckleriet  ondskans tjänare.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjuka storheten visar sig den i ödmjukes liv

       inför världens stolthet.

 

Trettioförsta dagen.

 

Vis mild tunga  saktmodig  barmhärtig.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se