Alla inlägg den 24 november 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 11:1.

 

            VARNING FÖR DOKETISM.

 

11:1.  #Att jag säger detta, mina älskade,

är inte därför att jag skulle ha hört att några

      av er skulle  tänka så.

Jag är ringare än ni, men jag vill att ni skall akta er

        så att ni inte fastnar på fåfängans krokar.

Var i istället övertygade om den födelse,

        det lidande och den uppståndelse som

skedde under Pontus Pilatus ämbetstid.

      Detta har visst och säkert skett genom

Jesus Kristus, som är vårt hopp.

      Måtte ingen av er vända sig därifrån#! 

 

Ignatios talar om sin ödmjukhet.

       Var vaksamma låt er inte bli fåfängans slavar. 

Var fast rotade i er tro.

      Tänk få Kristi födelse.

Hans lidande: korsfästelse död och uppståndelse.

       Vilket inträffade under Pontus Pilatus ämbetstid.

      Kristus vårt eviga hopp.

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

    DEL.  23400.

 

23400.  Högmodets fåfänga  egenkärlek:

    o-intressant liv i ödmjukes liv.

 

23401.  Elakhetens ego-kärlek  fåfänga:

    o-intressant liv i ödmjukes ögon.

 

23402.  Dåligt uppträdande tillhör moraliska misären.

 

23403.  Gott uppförande tillhör  goda moralen.

 

23404.  Girighetens egenkärlek fåfänga:

      o-intressant liv inför givmildes ögon.

 

23405.  Ondskans hantlangare: hatet föraktet.

     o-intressanta vara ondskans hantlangare.

 

23406.  Ondskans hantlangare  belöningslös.

 

23407.  Ondskans hantlangare: ursinniga

döda hatar sin nästas liv i krig och mord.

 

23408.  Ondskan förvrider förtrycker 

godheten sanningen.

 

23409.  Barmhärtigheten givmildheten

bundsförvanter.

 

23410.  Högmodet förtrycker ödmjukheten.

    Älskar högmodets onda gärningar.

 

23411.  Högmodet börjar där männskan avfaller

från ödmjukheten.

 

23412.  Tänk få vara kärlekens bar iställer för 

hatets lidelses barn.

 

23413.  Barmhärtigheten givmild

   O-barmhärtigheten girig.

 

23414a.  Ondskans tjänare lever o-intressant liv.

 

23414b.  Godhetens tjänare lever intressant  liv.

 

23415.   Elake ondskans barn.

 

23416.  Ilskne ondskans barn.

 

23417.  Stolte  ondskans barn  tjänare slav.

 

23418.  Sanningen frigör elake från elakhetens lidande.

 

23419.  Falska dygdigheter:  stoltheten själviskheten.

 

23420.  Sanna dygdigheter: ödmjukheten o-själviskheten.

 

23421.  Fåfängt prat  talar pratmakaren.

 

23422a.  Pratmakaren ärar sig själv.

 

23422b.  Pratmakaren äger stolt tunga.

 

23422c.  Pratmakaren dålig lyssnare.

 

23423.  Anklagelser talar av anklageren.

 

23424.  Högmodet rider på Anklagares ord.

 

23425.  Anklagaren kärlekslös älskar sig själv.

 

23426.  Ödmjuke o-illg förlora vänskapen

med ödmjukheten.

 

23427.  Hjärtats stillhet  Hjärtats tystnad. 

 

23428.  Hjärtats harmoni  hjärtats vila.

 

23429.  Hjärtats förvirring  hjärtats oro.

 

23430.  Elden kräver vatten för släckas.

 

23431.  Glömskan kräver  vaksamhet 

   botemedlet för glömskan.

 

23432.  Vandring på nyktra ödmjukhetens väg.

 

23433.  Falsk ödmjukhet ägs av högmodigt

hjärta stolt tunga.

 

23434.  Sorgsenheten  hopplösheten

   aktiva tidstjuvar  energitjuvar.

 

23435.  Ondskans hantlangare  undervärderar

människo-värdet.

 

23436.  Frid sanning kärlek  förändrar hjärtan.

 

23437a.  Gudlösa tankar förnekar sanningen.

 

23437b.  Gudlösa tungor förbannar sanningen.

 

23437c.  Gudlösa ord förbannar rättvisan.

 

23438.  Gudlösa gärningar  fördärvar nationer.

 

23439.  Tänk få äga o-rubbligt tilltro till sanningen.

 

23440.  Sann människa lyder sanningen:

avskyr lögnens illaluktande lidelser.

 

23441.  Lögnens illaluktande lidelser:

avskyvärda skadliga.

 

23442a.  Lögnen bedräglig vän belöningslös

   o-barmhärtighet i vad den gör säger.

 

23442b.  Elakheten bedräglig vän o-barmhärtig

    godhetens fiende i vad den säger gör.

 

23442c.  Girigheten bedräglig ego-centrisk

bedräglig vän hatar givmilda människor.

 

23443.  Girigheten avskyvärd illaluktande

    givmildiges fiende.

 

23444.  Var alltid lögnens fiende o-hjälpsam

o-tröstlig  ego-centrisk.

 

23445.  Elakhetens fiende godheten.

 

23446a.  Egen-kärleken  upphöjer sig själv.

 

23446b.  Egokärleken  fåfängans tomhetens 

tjänare energi  tidstjuv.

 

23447.  Elake överlåtit sitt hjärta vilja själslivet:

kontrollera elakes liv.

 

23448.  Avskyvärt vara elakhetens slav.

 

23449.  Högmodets ondska rider på

   Fåfänglig maktlystnad.

 

23450.  O-barmhärtige älskar fåfängt tomt tal.

 

23451.  Kärleken till fåfängligheten leder livet

    till dödens förgängliga liv.

 

23452.  Dödens förgängliga liv: vad ger det

till Livet! 

 

23453.  Hjärtat vishet  hjärtats dårskap:

vad väljer mänskligheten.

 

23454.  Hjärtats dårskap: sorgset bedrövat 

förmörkar Livet.

 

23455.  Hjärtats vishet: Livets glädje  harmoni.

 

23456.  Hjärtats dårskap: kall kylig

föraktar visheten.

 

23457.  Ondskan  gudlösheten varandras vänner.

 

23458a. Gudlösheten laglösheten  nationella

 fördärvare.

 

23458b.  Laglösheten  gudlösheten:

Dåliga problem-lösare.

 

23458c.  Gudlösheten  laglösheten:

    problemgörare.

 

23459.  Problemgörare  livets undergång.

 

23460.  Problemgörare  problem-lösare:

    Vilken gör störst nytta i nationen?

 

23461.  Rättvisan bekämpar  förtrycktes modlöshet

övergivenhet  o-rättvisa behandling.

 

23462.  O-rättvis behandling  o-barmhärtig.

 

23463.  O-rättvis behandling  belöningslös

o-tröstlig.

 

23464.  Rättvis behandling omsorgsfull.

 

23465.  Rättvis behandling uppmuntrar.

 

23466.  O-rättvis behandlig  dålig uppmuntrare.

 

23467.  O-rättvis behandling o-tröstlig

o-hjälpsam  livets fiende. 

 

23468.  Vålsdåd  våldtäkt  ondskans 

känslokalla beteende.

 

23469.  Friheten  livets glädjespridare.

 

23470.  Friheten  livets värdefulla gemenskap.

 

23471.  Insiktfulla människor:

intressanta människor.

 

23472.  Intressanta människor: givande

uppmuntrande människor.

 

23473.  Tänk få äga gemenskap med

intressanta människor.

 

23474.  Ödmjukhetens utsäde sås i ödmjukes

    fruktsamma jord.

 

23475.  Ödmjukhetens utsäde sås inte 

i stoltas kyliga kalla hjärtan.

 

23476.  Övermodiga kall kyliga hjärtan:

föraktar ödmjukhetens utsäde.

 

23477.  Där ödmjukheten råder  råder nationellt

välstånd och framgång.

 

23478.  Dåraktigt folk  föraktar sanningen.

 

23479.  Dåraktigt folk hatar  godheten

medkänslan för varandra.

 

23480.  Fridsam människa:

fridsstiftare.

 

23481.  Fridsstiftare sprider  fridens ljusa varma 

solstrålar där mörkret råder.

 

23482.  Växande frid ger smak av fullkomlig sötma.

 

23483.  Sorgens bedrövelsens fångenskap:

o-frid och förtvivlan: ondskans hantlangare.

 

23484.  Godhetens varma solstrålar:

förändrar kyliga hårda elaka hjärtan.

 

23485.  Ärligheten ingen falskspridare.

 

23486.  Ärlige talar alltid sanning.

 

23487.  Lögnaren föraktar ärligheten.

 

23488.  Ärlige hatar lögnen.

 

23489.  Lögnaren  falskspridare.

 

23490.  Falskspridaren föraktar sanna ord.

 

23491.  Sanna ord ärar sanningen.

 

23492.  Ondskans lidelsefyllda liv  vad ger de 

till Livets harmoni vila.

 

23493.  Ondskans lidelsefyllda liv: 

oro  förtvivlan förvirrande.

 

23494.  Ödmjuke låter sig ödmjukt fostras

i ödmjukhetens goda jordmån.

 

23495.  Stolte låter sig villigt fostras 

i övermodets förgängliga jordmån.

 

23496.  Avundsjuka människors vrede:

skadliga smärtsamma.

 

23497.  Glädjefyllt hjärta  harmoniskt hjärta.

 

23498.  Sorgset hjärta  bedrövligt hjärta.

 

23499.  Vara lyhörd för ödmjukheten:

lära känna den  villigt följa hennes vilja äga den. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL ROMARNA.

 

   5:1-3.  6:1-3.  7:1-3.  8:1-3.

 

BESKRIVNING AV DEN BÖRJAN TILL MARTYRIET

 

                   SOM ÄR  GJORD.

 

5:1.  #Från Syrien till Rom kämpar jag mot vilddjur

till lands och till sjöss, natt och dag.

       Jag är bunden vid tio leopader, det vill säga

en avdelning soldater.

      När man gör dem väl blir de bara värre.

Genom deras misshandel blir jag desto mera

      en lärljunge, men DET BETYDER INTE ATT 

JAG ÄR FRIKÄND#.

 

Från min pilgrimresa av lidande: från Syrien

    till Rom.

Kämpar trons goda kamp mot vilddjuren både

        till sjöss och land.

Bunden till bojor av tappra soldater likt 

      tio våldsamma leopader.

Jag inte frikänd från deras misshandel.

      Lärljungen är inte förmer än sin mästare.

 

5:2.  #Måtte jag få glädje av vilddjuren som

väntar mig!

      Jag önskar att de skall vara redo för mig.

Jag skall locka på dem så att de genast slukar mig

       och inte blir rädda liksom för andra och låter

mig vara.

      Om de inte vill ha mig och vägrar skall jag

tvinga dem på mig#.

 

Låt mig finna glädje i de hungerslystna vilddjuren.

     De skall vara redo för mitt liv välbehagligt

offer inför Gud.

         Locka deras hunger sluka mig levande.

Vill de inte göra det tvinga dem.

 

5:3.  #Förlåt mig, jag vet vad som är bäst för mig.

Nu börjar jag blir en lärljunge.

       Måtte ingenting synligt eller osynligt i sin

iver hindra att jag når fram till Jesus Kristus:

       eld och kors, skockar av vilddjur, 

uppskärning, styckning, lossnande av ben,

     stympning av lemmarna, krossande av hela

kroppen ----- måtte djävulens värsta plågor komma

     över mig, bara jag når fram till Jesus Kristus#.

 

Ödmjuke ber om förlåtelse.'

         När jag beskriver mitt lidande:

Börjar mitt äkta lärljungaskap.

      Ignatios beskriver sin lidandets väg:

                    ikläda sig Kristi lidande.

Inget kan förhindra mig från i lidandet

      för Kristi skull. 

Korsets lidande eldens brännande lågor.

      Vilddjurens aggresiva rytande efter

levande föda. 

     Kroppens lidande: Uppskärning styckning

lossnande av ben.

     Stympning av kroppens lemmar. 

 Vilket är djävulen värsta plågor av kroppen.         

 

6:1.  #Jag har ingen glädje av världens nöjen

eller av denna tidsålders riken.

        Det är bättre för mig att dö till Kristus Jesus

än att härska över jordens ändar.

      Det är honom jag söker, han som dog för oss.

Det är honom jag önskar, han som uppstod för

     vår skull.

Födelsestunden ligger framför mig#.

 

Världens nöjen glädjefattig.

          Äga ärelystenheten i denna världen.

Istället bättre dö för Jesu Kristi skull.

     Söker Kristus Jesus han som dog för oss.

För vår skull uppstod.

     

6:2.  #Förlåt mig, bröder, hindra mig inte från

att leva.

       Önska inte att jag skall dö.

Utlämna inte åt världen den som vill tillhöra Gud,

      locka honom inte vilse med det jordiska.

Låt mig ta emot ett rent ljus.

      När jag kommer fram dit skall jag vara männsika#. 

 

Hindra mig inte från livet.

          Den som tillhör Gud tjänar inte världen.

Låt mig ta emot Guds liv det rena ljuset.

      Undvik det jordiska livet  mörka livet.

 

6:3.  #Låt mig efterbilda min Guds lidande.

Om någon har honom inom sig skall han förstå

       vad jag vill och ha medlidande med mig när 

han får veta vad som drabbar mig#.

 

Låt mig få återspegla Guds lidande.

       Om någon har hans lidande inom sig:

känner han medlidande med mig mitt lidande.

 

7:1.  #Denna världens härskare vill gripa mig 

och förvrida mitt sinnes inriktning mot Gud.

       Ingen av er som är där får hjälpa honom.

Var istället på min sida, det vill säga på Guds.

      Ni får inte tala om Jesus Kristus och ha 

lust till världen#.

 

Världens stolta härskare vill gripa mig.

               Förvrida mitt sinnets förtrösta till Gud.

Ha inget begär till världens lockelser.

         

7:2.  #Avund får inte bo hos er.

Om jag i er närvaro ber er, så lyssna inte på mig;

      lyssna i stället på det som jag skriver till er.

Jag skriver till er levande och i längtan efter

    efter att få dö.

Min åtrå är korsfäst, och hos mig brinner inte

    någon lust till det jordiska.

Men det finns ett levande och talande vatten inom

      mig som säger från mitt inre:

"Kom till Fadern"#.

 

Var inte avundets tjänare.

         Ber för er i min närvaro:

Lyssna inte på mina talade ord.

        Lyssna på de skrivna ord jag skrivet till er.

Med mitt liv skriver till er längta få dö.

      Vara korsfäst med Kristus.

Äger ingen åtrå till det jordiska.

        I min inre människa finns ett levande 

talande vatten som säger:

    "Kom till Fadern".

           

7:3.  #Jag har inte längre någon lust till förgänglig

mat eller detta livets nöjen.

      Jag vill ha Guds bröd som är Jesu Kristi kropp,

han som är AV DAVIDS SLÄKT, och till dryck vill

     jag ha hans blod som är oförgänglig kärlek#

 

Avskyr världens förgängliga bröd:

       Detta livets tomma nöjen.'

Längtar efter Guds oförgängliga bröd:

       Jesu Kristi kropp.

Härstammar från DAVIDS SLÄKT.

            Dricka hans obefläckade blod:

O-förgänglig kärlek.

 

8:1.  #Jag vill inte längre leva på människors vis.

Så blir det om ni vill.

      Visa den viljan så får ni själva ta emot Guds

goda vilja#.

 

Undviker mänskliga visdomen.

       Visa er vilja  älska göra Guds vilja.

 

8:2.  #Det är med få ord som jag ber er: "Tro mig!"

Jesus Kristus skall låta er se att jag talar sanning.

      Han är den mun utan lögn genom vilken 

Fadern har talat#.

 

Med få ord i min bön ber er:

       Tro på mina ord!

Jesus Kristus skall visa er  jag talar sanning.

        I Faderns mun finns ingen lögn.

        

8:3.  #Bed för mig att jag når fram.

Jag har inte skrivit till er på mänskligt vis utan

    efter Guds sinne.

Om jag lider har ni velat gott, om jag blir förkastad

       har ni visat mig hat#.

 

Bed för mig: få fullborda mitt martyrium.

          Skrivet inte med människoord

skriver efter Guds sinne.

      Få jag lida  vara tacksamma för det.

Bli jag förkastad från lidandet  hatar ni mig. 

 

         

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL ROMARNA.

 

        9:1-3.  10:1-2.

 

BÖN OM ROMARNAS FÖRBÖN FÖR

 

             KYRKAN I SYRIEN.

 

9:1.  #Kom i era böner ihåg kyrkan i Syrien,

som har Gud till herde i min frånvaro.

       Jesus Kristus skall ensam vara herde för den

liksom er kärlek#.

 

Bed för kyrkan i Syrien.

      Gud herden för kyrkan i Syrien.

Jesus Kristus kyrkans huvud herde:

    för kyrkan i Syrien.

 

9:2.  #För min del skäms jag för att räknas till dem.

Jag inte värdig det, jag som är den siste bland

     dem och ett ofullgånget foster.

Men jag har fått nåden att vara något om jag når

       fram till Gud#.

 

Jag inte värdig räknas tillhöra Kristi kropp.

      Den siste o-fullkomligt  foster.

Fått leva i Guds nåd.

        

9:3.  #Min ande hälsar er, och så gör kärleksgemenskapen i de kyrkor som har tagit

   emot mig.

De har tagit emot mig i Jesu Kristi namn, 

      inte bara som genomresande.

Också de som inte bodde längs den vägen jag

    färdades i kroppen har kommit före mig

till den ena staden efter den andra#.

 

Hälsar er i min ande.

      Kyrkornas kärleks-gemenskap:

frimodigt tagit mig.

    I Jesu Kristi namn, tagit emot mig.

            

10:1.  #Jag skriver detta till er från Smyrna 

genom efesierna, som är värd allt beröm.

      Bland många andra är också Krokos hos mig,

han som är mig så kär#.

 

Skriver brevet till er i Rom från Smyrna:

    genom efesierna.

Vilka värdiga allt beröm i Jesus Kristus.

          

10:2.  #Beträffande dem som till Guds ära har 

rest före mig från Syrien till Rom tror jag att ni

       har lärt känna dem.

Berätta för dem att också jag är på väg.

      De är ju värdiga Gud och er, och ni bör därför

stärka dem i allt.

     Jag skrivit detta till er den 24 augusti.

Lev väl i Jesu Kristi tålamod intill änden#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL FILADELFIERNA. 1:1-2.

 

      BISKOPEN FÅR BERÖM.

 

Från Ignatios, också kallad Theoforos, till Gud

     Faderns och Herren Jesu Kristi kyrka 

i Filadelfia i Asien som har fått nåd och fasthet

       i enheten med Gud, som är fylld av orubblig

glädje i vår Herres lidande och som i hans 

      uppståndelse har fullkomlig tilltro till

hans nåd.

       Jag hälsar den i Jesu Kristi blod.

Det är min ständiga och förblivande glädje,

      särskilt när den är förenad med biskopen,

presbytererna och diakonerna som är med honom.

       De har blivit insatta enligt Kristi avsikt, 

och han har stärkt dem enligt sin egen vilja

      och gjort dem fasta genom sin heliga Ande.

 

Ignatios skrivna brev till Jesu Kristi kyrka

     i Filadelfia i Asien.

Fått Guds nåd trons fasthet enhet med Gud.

      Fylld av o-rubblig glädje i vår Herres lidande.

I hans uppståndelse har fullkomlig tilltro 

      till hans nåd.

Hälsar kyrkan i Filadelfia i Jesu Kristi blod.

      När kyrkan är förenad med biskopen:

vilket ger mig förblivande glädje.

     Förenade med biskopen presbytererna

och diakonerna.

       Blivit insatta i Kristi kropp:

stärkt dem genom Guds vilja.

       

1:1.  #Om biskopen vet jag att det inte är av sig själv eller genom människor som han har fått tjänsten

     i församlingen.

Inte heller har han fått den för tom äras skull 

      utan i Gud Faderns och Herrens Jesu Kristi

kärlek.

      Jag slås av hans mildhet, hur han genom att

tiga uträttar mer än de som talar tomma ord#.

 

Biskopen fått sitt tjänande i församlingen:

      i Gud Faderns Herres Jesu Kristi kärlek.

Hans liv i saktmod tystnad fruktbärande.

        Tomma ord ord för vinden.

 

1:2.  #Ty han är samstämd med buden som en cittra

med strängarna.

       Därför prisar min själ hans sinne som är riktat

mot Gud.

     Jag vet att det är dygdigt och fullkomligt, 

att han är orubblig och fri från vrede i hela den

      levande Gudens mildhet#. 

 

Biskopen lever i enhet med buden.

       Likt cittrans beroende av strängarna.

Min själ i tacksamt lov: hans sinne ödmjukt 

      riktat mot Gud.

Är O-rubblig fri från vreden: levande Gudens

     milda tjänare.

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

ORD  FÖR DAGEN APRIL MÅNAD 2021.

 

Första dagen.

 

Tänk få vara barn av sanna ljuset.

 

Andra dagen.

 

Mörkrets barn inte funnit sanna ljuset.

 

Tredje dagen.

 

Sanna ljuset belyser själens innandömen.

 

Fjärde dagen.

 

Tänk få vara tystnadens stillhetens vän.

 

Femte dagen.

 

O-intressant vara o-tystnadens orons vän.

 

Sjätte dagen.

 

Ondskan rider på Rädslan  modlösheten.

 

Sjunde dagen. 

 

Frimodig glädje övervinner sorgen bedrövelsen.

 

Åttonde dagen.

 

Sorgen bedrövelsen glädjens fiender o-vänner.

 

Nionde dagen.

 

Lögnen förblindar människans vilja:

   göra rättvisa beslut.

 

Tionde dagen.

 

Lögnens förblindelse gör lögnen

    till sanning.

 

Elfte dagen.

 

Lögnens själviskhet förfalskar sanningen.

 

Tolfte dagen.

 

Förfalskad sanning: förnekar urskiljnings-förmågan        vad är sanning och lögn!

 

Trettionde dagen.

 

Försumligheten  idel tomhet  fåfänga.

 

Fjortonde dagen.

 

Försumligheten  tidstjuv  energitjuv.

 

Femtonde dagen.

 

Lögnaren själv  förblindad av lögnen.

 

Sextonde dagen.

 

Lögnaren gör sig själv en björn-tjänst.

 

Sjuttionde dagen.

 

Saktmodet stillar vreden.

        Godheten stillar elakheten.

 

Artonde dagen.

 

O-bruten trohet  älskvärd  uppskattad

    värdefull inför människors-ögon.

 

Nittionde dagen.

 

Trösta uppmuntra de sorgsna  bedrövade.

 

Tjugonde dagen.

 

Uppmuntraren  tröstaren  avskyr världens

     sorg och bedrövelse.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Trovärdige säger:

    Skulle jag inte göra det jag säger.

 

Tjugoandra dagen.

 

Lögnen  sanningen  visar olika beteende.

     Går skilda vägar.

 

Tjugotredje dagen.

 

Vad ögat ser  begär hjärtat.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Vad örat hör  hjärtat begär.

 

Tjugofemte dagen.

 

Ögats örats  massmediala information

          hjärtats begär.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Vara vaksam över vad som påverkar hjärtat.

      ty utifrån hjärtat utgår Livet.

 

Tjugosjunde dagen. 

 

Ödmjukhetens insikt  värdefull att äga.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ödmjuka visheten klokheten:

      älskvärd trösterik  att äga.

 

Tjugonionde dagen.

 

Stolt dårskap  o-intressant  att äga.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnen rider på rädslan.

 

Vreden rider på rädslan.

 

Avundet rider på rädslan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL FILADELFIERNA. 

 

VARNING FÖR SPLITTRING.

 

   2:1-2.  3:1-3.  4:1.

 

2:1.  #Ni som är barn av sanningens ljus,

flyr från splittringen och de usla lärorna!

       Där herden finns, dit skall ni följa med

som får#.  

 

Ni, sanningens ljusa barn.

       Avskyr splittringen de fåfängliga lärorna.

Följ herdens röst ni är får i hans hjord.

 

2:2.  #Många till synes trovärdiga vargar

fångar ju Guds löpare, men de skall inte få

       någon plats i er enhet#.

 

Trovärdiga vargar listiga illärare.

      Vilseleder Guds tjänare.

Vilka splittrar enheten. 

 

3:1.  #Håll er borta från de onda växterna som

Jesus Kristus inte odlar, eftersom de inte 

       är Faderns plantering.

Det är inte så att jag har funnit någon splittring

      bland er men däremot en sållning#.

 

Ta avstånd från falska illärare:

      Falska läror liknas vid onda växter.

Till inte dessa få sås i era hjärtan.

       Sås inte av Jesus Kristus.

Onda växter inte planterade av Fadern.

        Sållningen sker bland er:

skiljer vetet från o-gräset. 

 

3:2.  #De som tillhör Gud och Jesus Kristus,

de håller sig till biskopen.

       De som omvänder sig och kommer till kyrkans

enhet kommer också att tillhöra Gud så att de

      lever enligt Jesus Kristus#.

 

De som troget håller sig till biskopen:

          tillhör Gud och Jesus Kristus.

Den omvände söker sig till kyrkans enhet.

         

3:3.  #LÅT INTE LURA ER, mina bröder.

 Om någon följer en som söndrar FÅR HAN INTE

         ÄRVA GUDS RIKE.

Om någon vandrar i främmande avsikter är han

      inte samstämmig med lidandet#.

 

Bli inte bedragna, mina bröder.

       Lyssna inte på splittrare.

Splittrande ord förringar Kristi lidande.

       Främmande läror  förvirrande.  

 

4:1.  #Sträva efter att hålla er till en enda eukarsti.

Vår Herres Jesu Kristi kropp är ju en enda,

       och en är kalken som enar oss i hans blod.

Ett är altaret liksom biskopen är en tillsammans

      med presbytererna och diakonerna, 

mina medtjänare.

      Låt därför allt ni gör bli gjort i Gud#. 

 

Vår Herre Jesu Kristi kropp enda eukarstin.

         Kalken i eukarstin enar oss i hans blod.

Altaret ett: jämförs med biskopens enhet

    med presbytererna diakonerna.

Allt görs i Gud. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL FILADELFIERNA.

 

                       5:1-2.

 

TÄNK PÅ PROFETERNAS TRO.

 

5:1.  #Mina bröder, jag flödar över av kärlek till er,

och det är i jublande glädje som jag stärker er

     ----- dock inte jag utan Jesus Kristus.

När bär bojor för hans skull fruktar jag desto mera

     att jag ännu inte är fullkomlig.

Men min bön till Gud skall fullkomna mig så att

      jag uppnår den lott som jag i nåd har fått mig

tilldelad när jag flyr till evangeliet som till Jesu

     kropp och till apostlarna som till kyrkans 

presbyterium.#.

 

Mina bröder, kärleken flöde flödar till er.

       I jublande glädjen stärker er.

Vilket kommer från Jesus Kristus.

          Bär bojor för hans skull:

räds inför min o-fullkomlighet.

     Min bön till Gud: fullkomna mig.

Fått nåd: tagit emot evangeliet. 

 

5:2.  #Låt oss älska profeterna, ty också de 

förkunnade evangeliet, de hoppades på honom

    och väntade på honom.

Genom tron på honom blev de räddade och levde

     i gemenskap med Jesus Kristus.

De är heliga som är värdiga kärlek och beundran.

      De är betrodda med vittnesbördet om

Jesus Kristus och räknas till evangeliet om

       vårt gemensamma hopp#.

 

Låt oss älska profeterna.

       Evangeliets förkunnare.

Satte sitt hopp väntade på honom.

       Blev räddade från syndens slaveri:

genom tron på honom.

          Levde i gemenskap med Jesus Kristus.

Profeterna heliga: värdiga kärlek uppmuntran.

         Trovärdiga med vittnesbördet om

Jesus Kristus.

      Tillhör evangeliet vårt gemensamma hopp.   

        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se